Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Curtea de Apel Iasi. Culegere de practica judiciara pe anul 2008

ISBN/ISSN: 978-606-522-253-3
Editura: Hamangiu
45,30 RON
Disponibilitate: IN STOC

Din cuprins:
•    Drept civil: drepturi reale, contracte, Legea nr. 10/2001
•    Drept procesual civil: competenta, calitate procesuala, obiectul si limitele judecatii, cai de atac
•    Drept penal: talharie, furt calificat
•    Drept procesual penal: luarea si inlocuirea masurilor preventive, mandat european de arestare
•    Drept comercial: raspunderea organelor de conducere, procedura insolventei
•  Drept administrativ si drept fiscal: contestatii impotriva actelor administrative, cereri de anulare a actelor administrative, accesul la informatii de interes public; obligatii fiscale
•    Dreptul familiei: protectia copilului, bunuri comune, cauze cu minori
•  Dreptul muncii si securitatii sociale: drepturi salariale, pensii, incetarea contractului individual de munca

I. Sectia civila

§1. Drept civil 

1.1. Persoane

1. Regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate. Actiune pentru restrangerea dreptului la libera circulatie intr-un stat care nu este membru al Uniunii Europene

2. Restrangerea dreptului la libera circulatie in statele Uniunii Europene. Conditii 

3. Restrangerea exercitarii dreptului la libera circulatie in statele Uniunii Europene. Motive

1.2. Dreptul de proprietate si alte drepturi reale

A. Mijloace de dobandire si de aparare

4. Actiune in granituire. Reconstituirea dreptului de proprietate conform Legii nr. 18/1991

B. Legea nr. 10/2001. Imobile preluate de stat in mod abuziv

5. Restituire in natura. Teren liber. Edificarea de constructii autorizate 

6. Masuri reparatorii. Restituire in natura. Teren cu destinatie de spatii verzi 

7. Masuri reparatorii. Restituirea in natura a imobilului

8. Imobil preluat de stat in mod abuziv. Obligatia unitatii detinatoare a imobilului de a incheia contractul de vanzare-cumparare 

9. Imobil confiscat prin hotarare penala. Masuri reparatorii 

10. Imobil preluat de stat prin „donatie” neincheiata in forma autentica. Dovada dreptului de proprietate ca intindere

11. Imobil cu destinatia de locuinta preluat abuziv. Restituire in natura 

12. Imobil preluat abuziv. Restituire in natura. Spatiu verde 

13. Teren intravilan. Acte doveditoare. Cerere pentru restituirea in natura

14. Unitate detinatoare. Obligatii

C. Publicitate imobiliara

15. Carte funciara. Intabularea dreptului de proprietate liber de orice sarcini. Sechestru asigurator

1.3. Despagubiri. Daune materiale si morale

16. Raspunderea statului pentru erori penale judiciare. Despagubiri in temeiul art. 998 C. civ. si art. 504-506 C. proc. pen. Daune morale. Calitatea procesuala activa a mostenitorilor persoanei indreptatite

1.4. Contracte

17. Contract de vanzare-cumparare. Reactualizare pret. Prescriptia dreptului la actiune

18. Contract de vanzare-cumparare fondat pe Legea nr. 85/1992. Stabilirea pretului vanzarii

19. Contract de vanzare-cumparare. Chirias. Drept de preemtiune

20. Contract de vanzare-cumparare. Actiune in constatarea nulitatii absolute. Buna-credinta 

21. Contract de vanzare-cumparare. Obiect. Dreptul de preemtiune al chiriasului

22. Contract de vanzare-cumparare. Dreptul de preemtiune al chiriasului, detinator cu titlu valabil al imobilului preluat abuziv de stat 

23. Contract de schimb. Actiune in restituirea pretului promovata de un copermutant, in cazul in care celalalt, ulterior, a transmis dreptul de proprietate asupra imobilului prin contract de vanzare-cumparare

24. Actiune in constatarea simulatiei 

25. Simulatie prin interpunere de persoane. Act secret potrivit art. 1175 C. civ. Opozabilitate 

§2. Drept procesual civil

2.1. Actiuni 

26. Actiune in constatare. Admisibilitate

27. Actiune in constatarea nulitatii unui contract de vanzare-cumparare, introdusa de creditor. Conditii

28. Contract de donatie catre stat. Actiune in constatarea nulitatii absolute a donatiei. Calitate procesuala pasiva 

29. Actiune in rezilierea contractului de inchiriere si evacuare. Autoritate de lucru judecat. Conditii

30. Actiune in desfiintarea constructiilor neautorizate. Natura juridica a certificatului de urbanism 

2.2. Participantii la procesul civil

31. Calitate procesuala activa in materia Legii nr. 10/2001. Calitatea de persoana indreptatita

32. Calitate procesuala activa. Persoana indreptatita in viziunea Legii nr. 10/2001 

33. Calitate procesuala activa. Asociatie de proprietari/locatari

34. Calitate procesuala pasiva. Consiliu local. Contract de inchiriere 

35. Asistenta juridica. Parte in executarea pedepsei privative de libertate. Lipsa veniturilor. Dreptul la un proces echitabil

36. Imparteala judiciara. Calitate procesuala activa. Concubini 

37. Persoana indreptatita la masuri reparatorii. Teren preluat de stat in temeiul Legii nr. 58/1974

38. Parte in proces. Republica Federala Germania. Modalitatea de citare

2.3. Competenta

39. Conflict negativ de competenta. Actiune in anularea certificatului de atestare a dreptului de proprietate. Litigiu comercial

40. Competenta materiala. Obligatia de a incheia contract de inchiriere. Imobil pentru care s-a dispus restituirea in natura 

2.4. Judecata 

41. Citare. Uniunea Judeteana a Cooperatiei de Consum

42. Suspendarea judecatii. Inceperea urmaririi penale 

43. Inscris contestat. Suspendarea judecatii. Cercetari penale 

44. Contestatie impotriva deciziei unitatii detinatoare. Perimare. Repunere in termen

2.5. Hotararea

45. Indreptarea erorii materiale. Stabilire amplasament 

46. Motivarea hotararii. Sanctiunea nerespectarii obligatiei 

2.6. Cai de atac 

47. Actiune in ridicarea interdictiei. Cale de atac: apel sau recurs

48. Imparteala judiciara. Cheltuieli de judecata in caile de atac 

49. Termen de exercitare a caii de atac impotriva dispozitiei/deciziei. Mod de calcul 

II. Sectia penala 

§1. Drept penal. Partea generala

50. Cauze care inlatura caracterul penal al faptei. Legitima aparare. Conditii in care poate fi retinuta

51. Criterii ce trebuie avute in vedere atunci cand se apreciaza ca o fapta nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni 

52. Aplicarea art. 100 C. pen. si art. 72 alin. (1) C. pen. la stabilirea tratamentului sanctionator al inculpatului minor

§2. Drept penal. Partea speciala 

53. Talharie prevazuta de art. 211 alin. (1), alin. (2) lit. b) si c), alin. (2)1) lit. a) C. pen. Furt calificat prevazut de art. 208 alin. (1), art. 209 lit. a) C. pen. Criterii de diferentiere. Latura civila a cauzei. Renuntarea la despagubiri. Caracterul irevocabil al renuntarii

§3. Drept procesual penal. Partea generala 

54. Infractiuni cu efecte complexe. Infractiuni de pericol. Situatii in care instanta investita cu judecarea actiunii civile, alaturata celei penale, prin constituirea persoanei vatamate ca parte civila, atat cu privire la pretentiile formulate in legatura cu decesul victimei sau cu vatamarile corporale suferite, cat si cu privire la pretentiile vizand bunurile distruse ori deteriorate ca urmare a aceleiasi fapte, poate solutiona aceste cereri 

55. Aprecierea probelor. Obligativitatea examinarii tuturor probelor administrate, in scopul aflarii adevarului

56. In dubio pro reo – dubiul profita inculpatului

57. Respingerea cererii inculpatului privind constatarea incetarii de drept a masurii interceptarii si inregistrarii convorbirilor telefonice. Incheiere recurata. Recurs inadmisibil

58. Arestare preventiva. Admisibilitate. Neindeplinirea uneia dintre conditiile si cazurile de privare de libertate

59. Inlocuirea masurii arestarii preventive. Obligarea de a nu parasi tara. Temeiurile inlocuirii 

§3. Drept procesual penal. Partea speciala

60. Plangere impotriva solutiei procurorului de neincepere a urmaririi penale. Admisibilitate. Condamnarea inculpatilor in prima instanta si mentinerea in apel. Casarea hotararilor in recurs si trimiterea cauzei la procuror pentru a se efectua acte de urmarire penala

61. Mentinerea arestarii inculpatului la primirea dosarului. Pericol concret pentru ordinea publica. Inlocuirea masurii

62. Non reformatio in peius. Semnificatie

63. Recurs peste termen. Admitere. Casarea hotararii pronuntate in apel si trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiasi instante. Efectul suspensiv de executare a hotararii nedefinitive 

64. Recurs. Cazul de casare prevazut de art. 385 (9) pct. 21 C. proc. pen. 

§4. Legi speciale 

65. Protectia martorilor. Reducerea cuantumului pedepsei. Conditii in care sunt aplicabile dispozitiile art. 19 din Legea nr. 682/2002

66. Mandat european de arestare. Neindeplinirea conditiilor prevazute de lege. Respingere

67. Mandat european de arestare. Insuficienta informatiilor comunicate de statul membru emitent. Respingere

III. Sectia comerciala

68. Forma ceruta la incheierea contractului de mandat. Corelatia cu actul pentru incheierea caruia se da mandatul

69. Forta majora. Definitie legala si definitie conventionala. Aplicabilitate

70. Interpretarea si aplicarea art. 122 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

71. Stabilirea existentei unei „creante certe”, in sensul art. 3 pct. 6 din Legea nr. 85/2006. Limitele procedurii insolventei 

72. Aplicarea dispozitiilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2006. Sanctiunea nerespectarii termenului de 10 zile prevazut de acest text

73. Aplicarea art. 72 alin. (4) si art. 73 alin. (1) si (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

74. Actiune intemeiata pe dispozitiile art. 138 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Conditii de antrenare a raspunderii 

75. Interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale

76. Societate cu raspundere limitata. Nulitatea absoluta a hotararii adunarii generale. Cauze

77. Actiune in constatare intemeiata pe prevederile art. 111 C. proc. civ. Lipsa de interes 

78. Neindeplinirea cerintelor art. 98 C. proc. civ. La schimbarea domiciliului uneia dintre parti in timpul judecatii. Consecinte

79. Motivul de casare a hotararii prevazut de art. 304 pct. 5 C. proc. civ. Invocare 

80. Contestatie in anulare de drept comun. Motivul de contestatie de la art. 317 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ. Litigii privind drepturi de proprietate intelectuala 

81. Revizuire civila. Cazul prevazut de art. 322 pct. 2 C. proc. civ. 

82. Revizuire civila. Cazul de revizuire de la art. 322 pct. 5 C. proc. civ. Conditii 

IV. Sectia pentru cauze cu minori si de familie

§1. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului 

83. Interpretarea si aplicarea art. 14 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.Notiunea de „persoane fata de care copilul a dezvoltat legaturi de atasament”

84. Dreptul copilului de a mentine relatii personale si contacte directe cu parintii. Alegerea modalitatilor de desfasurare a relatiilor personale

85. Dreptul copilului de a-si exprima opinia asupra oricarei probleme care il priveste. Corelatia art. 24 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu art. 42 C. fam. Aplicarea art. 144 (1) C. proc. civ. 

86. Atributiile Directiei de Asistenta Comunitara in aplicarea legislatiei privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Distinctia intre atributiile acestei directii si cele stabilite pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

87. Aplicarea dispozitiilor art. 56 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

88. Interpretarea dispozitiilor art. 56 lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

89. Inlocuirea plasamentului in regim de urgenta cu masura de protectie speciala a plasamentului. Conditia ca minorul sa fie „neglijat”, in sensul art. 56 lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului 

90. Interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 89 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului 

91. Pastrarea relatiilor personale dintre parinte si copil. Promovarea interesului superior al copilului. Incidenta art. 8 alin. (1) din Conventia europeana a drepturilor omului 

§2. Codul familiei 

92. Aplicarea art. 42 alin. (4) C. fam. Corelarea cu prevederile art. 1147 pct. 3 C. civ.

93. Incredintarea copilului la pronuntarea divortului parintilor. Evaluarea interesului superior al copilului

§3. Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei

94. Articolul 61 alin. (2) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei. Competenta exclusiva a instantelor judecatoresti romane de a judeca cereri privind adoptia 

§4. Aplicarea unor instrumente juridice comunitare

95. Incuviintarea executarii in Romania a unei hotarari judecatoresti privind incredintarea unui minor, pronuntata intr-un stat membru al Uniunii Europene. Dispozitii legale aplicabile

§5. Drept civil si drept procesual civil

96. Notiunea de „lucru judecat”, in sensul art. 1201 C. civ. Identitate de obiect

97. Incalcarea dispozitiilor art. 95 alin. (2) si (3) C. proc. civ. Consecinte 

98. Aplicarea art. 741 C. civ. si art. 673 (9) C. proc. civ. la formarea si atribuirea loturilor la partaj. Criterii de atribuire

99. Aplicarea art. 614 teza finala C. proc. civ. Corelatia cu art. 619 alin. (2) C. proc. civ. Prezenta avocatului mandatar al reclamantului in apel 

100. Contestatie in anulare speciala. Interpretarea si aplicarea art. 318 alin. (1) teza a II-a C. proc. civ. 

101. Revizuire civila. Motivul de revizuire prevazut de art. 322 pct. 1 C. proc. civ. Conditii 

102. Cerere de revizuire. Cazul de revizuire de la art. 322 pct. 5 C. proc. civ. 

§6. Drept penal 

103. Pericolul social al faptei, in sensul art. 18 C. pen. Conditii de aplicare a art. 18 (1) C. pen. 

104. Infractiunea de talharie prevazuta de art. 211 C. pen. Notiunea de „intrebuintare de violente sau amenintari” 

§7. Drept procesual penal 

105. Drepturile inculpatului, garantate de art. 6 parag. 3 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. Consecinta incalcarii acestor drepturi 

106. Aplicarea dispozitiilor art. 332 alin. (2) C. proc. pen. Nerespectarea prevederilor referitoare la asistarea inculpatilor de aparator 

107. Actiune civila in procesul penal. Aplicarea art. 14 C. proc. pen. raportat la art. 998 si art. 999 C. civ. Prejudiciul ce se repara

V. Sectia de contencios administrativ si fiscal 

§1. Exceptii de nelegalitate 

108. Exceptie de nelegalitate a unei hotarari de consiliu local in cadrul actiunii ce vizeaza constatarea nulitatii absolute a aceleiasi hotarari. Inadmisibilitate 

§2. Achizitii publice 

109. Decizie a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor. Constatarea unor diferente de pret intre listele de preturi de producator piese de schimb si oferta depusa comisiei de evaluare. Consecinte

110. Plangere impotriva deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor. Nerespectarea criteriilor de evaluare. Consecinte 

111. Plangere impotriva deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor. Neprezentarea algoritmului de calcul si a modalitatilor de punctare pentru factorii de evaluare stabiliti. Consecinte

112. Achizitii publice. Vicierea sistemului de evaluare a ofertelor. Consecinte 

113. Plangere impotriva deciziei Comisiei Nationale de Solutionare a Contestatiilor. Nerespectarea obligatiei de mentinere a criteriilor de evaluare a ofertei pe tot parcursul procedurii de achizitii publice. Consecinte

§3. Functionari publici

114. Functionar public cu functie de manager. Cerere de anulare a dispozitiei de aprobare a organizarii unui concurs de proiecte management si ocuparea postului de director executiv si a graficului de desfasurare a concursului. Admisibilitate 

115. Functionar public. Consilier juridic. Cerere privind acordarea sporului de mobilitate si de confidentialitate. Conditii de acordare 

116. Functionar public. Drepturi salariale stabilite prin acord/contract colectiv de munca neopozabil angajatorului. Consecinte 

117. Functionar public. Decizie privind desemnarea persoanelor carora urma sa li se acorde prime salariale. Evaluarea performantelor functionarilor publici, ca atribut al colectivului cu functie de conducere. Competenta instantei de contencios administrativ

118. Functionari publici. Drepturi salariale solicitate in temeiul legislatiei aplicabile functionarilor publici cu atributii similare din cadrul institutiilor ierarhic superioare. Competenta instantelor

119. Taxa scolarizare functionar public. Continuarea activitatii intr-o alta functie publica, pe perioada de cinci ani de la terminarea studiilor. Consecinte

120. Sanctiune disciplinara. Functionar public politist. Aplicarea de catre seful ierarhic a unei sanctiuni mai grave decat cea propusa de comisia de disciplina. Consecinte 

121. Sanctiune disciplinara. Functionar public cu statut special in sistemul administratiei penitenciare. Neexecutarea unui ordin pretins nelegal. Criterii de apreciere a laturii obiective 

122. Functionar public. Sanctiune disciplinara constand in trecerea intr-o functie inferioara pe o perioada de un an, cu diminuarea salariului, dispusa prin doua decizii consecutive.  Lipsa mentiunilor prevazute de art. 268 alin. (2) C. muncii. Consecinte 

123. Drepturi salariale ale functionarilor publici. Indemnizatia de dispozitiv in cuantum de 25% lunar, solicitata de functionari din administratia publica locala. Recunoasterea dreptului (cu opinie separata) 

124. Functionar public politist. Destituire din functie emisa de seful I.J.P. Sanctionare succesiva pentru aceeasi fapta. Consecinte

125. Functionar public. Sanctiune disciplinara. Neindividualizarea „neglijentelor” ce i se imputa. Consecinte

126. Functionari publici. Drepturi salariale constand in suplimentul postului in procent de 25% din salariul de baza si suplimentul corespunzator treptei de salarizare in procent de 25% din salariul de baza. Conditii de acordare 

127. Functionari publici. Dreptul de acordare a sporului de 100% din salariul de baza pentru orele lucrate in zilele de repaus saptamanal de functionarii publici din cadrul Administratiei Publice a Penitenciarelor. Inadmisibilitate 

§4. Dreptul administratie publice

128. Anularea hotararii consiliului local de aprobare planuri urbanistice, desfiintare constructii pentru interese de ordin public, construirea pe domeniul public al statului a unor lucrari de investitii private. Admisibilitate sub aspectul justificarii interesului propriu

129. Actiune in rezilierea contractului de prestari servicii incheiat intre organul administrativ si o terta persoana. Inadmisibilitate 

130. Actiune in obligarea consiliului local a recunoaste realizarea unui schimb de terenuri intre reclamant si municipiul Iasi. Inadmisibilitate

131. Actiune in exercitarea controlului de legalitate al actelor administrative, exercitat de institutia prefectului. Acordarea scutirilor la plata chiriei societatilor comerciale intr-un contract de inchiriere. Nelegalitate

132. Dreptul administratiei publice locale. Anularea hotararii consiliului local de aprobare P.U.Z. pentru o suprafata de teren aflata in domeniul privat al statului si concesionata fara acordul concesionarei. Consecinte 

§5. Acces la informatiile de interes public 

133. Cerere intemeiata pe dispozitiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, formulata in contradictoriu cu primaria si consiliul local. Calitate procesuala pasiva

134. Acces la informatii de interes public. Calitatea procesuala pasiva a autoritatii competente a furniza informatiile, in lumina Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala

§6. Drept fiscal 

135. Impozit pe profit si taxa pe valoarea adaugata. Admiterea contestatiei impotriva procesului-verbal de control si dispunerea efectuarii unui nou control de o alta echipa de inspectie fiscala, pentru aceleasi obiective si aceeasi perioada. Cenzura instantei

136. Taxe vamale datorate in urma controlului a posteriori. Limitele controlului judecatoresc

137. Anularea raportului de inspectie fiscala emis de autoritatea administrativa locala. Incadrare eronata a unui teren in zona de impozitare. Suprafete ocupate cu retele de telecomunicatii amplasate in subteran. Legislatia aplicabila

138. Taxa de prima inmatriculare achitata. Cerere de restituire solutionata sub imperiul O.U.G. nr. 50/2008. Consecinte

139. Actiunea prefectului privind nelegala acordare a unor scutiri la plata redeventelor cuvenite consiliilor locale in contractele de concesiune in care figureaza in calitate de concesionari. Admisibilitate

§7. Alte cereri 

140. Cerere privind cenzurarea de catre instanta de contencios administrativ a modului de acordare a burselor de studiu angajatilor sai de catre institutia de invatamant superior de stat. Actul administrativ producator de efecte juridice 

141. Constatarea aprobarii tacite privind corespunderea unui spatiu din punct de vedere al desfasurarii activitatii de notariat. Conditii de admisibilitate 

142. Contract schimb terenuri, perfectat intre un ocol silvic si o societate comerciala privata. Scoaterea terenului din circuitul civil, in scopul realizarii unui proiect de agrement. Competenta instantei de drept civil

143. Actiune in anularea delegatiei de avocat, cu despagubiri. Inadmisibilitatea actiunii

144. Accident de munca. Proces-verbal de control, intocmit de Inspectoratul Teritorial de Munca. Stabilirea de sanctiuni contraventionale si de masuri organizatorice de prevenire a accidentelor de munca. Instanta competenta in cenzurarea actului de control intocmit (cu opinie separata) 

145. Cererea creditorului de obligare a judecatoriei sa procedeze la comunicarea unei sentinte reprezentantului debitorului, lichidator numit in procedura falimentului. Admisibilitate

146. Conflict negativ de competenta. Drepturi salariale ale functionarilor publici. Competenta tribunalului ca prima instanta in materia contenciosului administrativ de solutionare a cauzei

147. Cerere intemeiata pe dispozitiile Legii nr. 190/2004 privind stimularea privatizarii si dezvoltarii societatilor comerciale din domeniul agriculturii, respinsa prin hotarare a consiliului local, pe motiv de oportunitate. Nelegalitate 

VI. Sectia pentru conflicte de munca si asigurari sociale

148. Aplicarea dispozitiilor art. 269 (1) C. muncii referitoare la raspunderea patrimoniala a angajatorului fata de salariat, in cazul accidentelor de munca 

149. Incalcarea de catre angajator a dispozitiilor art. 32 alin. (1) si (2) C. muncii referitoare la stabilirea perioadei de proba

150. Contract individual de munca pe durata determinata. Prelungirea termenului 

151. Obligatia salariatului care a beneficiat de un curs/stagiu de formare profesionala mai mare de 60 de zile, pe cheltuiala angajatorului, de a presta munca pentru acesta pe o perioada de cel putin 3 ani de la data absolvirii. Conditii. Limite

152. Raspundere patrimoniala. Conditii

153. Termenul de formulare a cererii privind repunerea partilor in situatia anterioara concedierii. Aplicarea dispozitiilor art. 283 alin. (1) lit. a) C. muncii

154. Decizie de incetare a contractului individual de munca, emisa in baza dispozitiilor art. 65 C. muncii. Legalitate

155. Concediere in baza prevederilor art. 65 alin. (1) si (2) C. muncii. Desfiintarea postului

156. Superioritatea contractului colectiv de munca la nivel de ramura fata de contractul colectiv de munca la nivel de unitate 

157. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca sub aspectul salariului, justificata de insuficienta fondurilor

158. Ocuparea postului pe durata determinata prin concurs. Discriminare 

159. Aplicarea O.G. nr. 11/2007 privind modificarea coeficientilor de multiplicare pentru salariile personalului didactic din invatamantul preuniversitar

160. Pretransferul cadrelor didactice din mediul rural in mediul urban. Conditii. Discriminare

161. Acordarea tichetelor cadou prevazute de art. 42 alin. (2) lit. b) din Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010 personalului din invatamant

162. Aplicarea prevederilor art. 40 alin. (4) din Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010 personalului din invatamantul preuniversitar. Distinctia dintre salariul de baza minim brut pe tara si salariul de baza al functiei didactice prevazut de art. 48 alin. (1) din Legea nr. 128/1997

163. Acordarea transelor suplimentare de vechime la salarizare, prevazute de art. 50 alin. (1) si (2) din Legea nr. 128/1997, personalului didactic din invatamantul preuniversitar

164. Plata sporului cuvenit ca urmare a caracterului clinic al spitalului. Aplicarea acestui spor la salariul de baza prevazut de anexa nr. 1 pct. I din O.U.G. nr. 115/2004

165. Salarizarea personalului sanitar angajat cu contract individual de munca la spitalele clinice. Conditii de acordare a drepturilor banesti la nivel clinic. Locul muncii 

166. Recunoasterea vechimii in specialitatea medicina legala. Cerinte 

167. Contract individual de munca incheiat ca urmare a concursului organizat pentru functia de asistent-sef. Situatia juridica a contractului ca efect al aparitiei  Legii nr. 95/2006. Modificarea unilaterala a contractului 

168. Caracterul activitatii presedintelui asociatiei de proprietari. Raport de munca sau activitate desfasurata in baza unei conventii civile de prestari servicii. Distinctii 

169. Acordarea primelor de Pasti si de Craciun salariatilor, in baza Contractului colectiv de munca la nivel de unitate pe anii 2004-2006 

170. Consilier juridic. Acordarea sporurilor de mobilitate si de confidentialitate 

171. Preoti. Legea aplicabila in cazul incetarii raporturilor de munca prin pensionare 

172. Primari. Sporul de vechime in munca si premiul anual prevazute de art. 18 alin. (1) din Legea nr. 14/1991. Inaplicabilitatea acestor dispozitii legale in raport de prevederile art. 57 alin. (5) si (6) din Legea nr. 215/2001, republicata 

173. Includerea sumelor obtinute de fostul salariat in acord global in calculul punctajului mediu anual, in ipoteza inscrierii la pensie pentru munca depusa si limita de varsta, sub imperiul Legii nr. 19/2000

174. Aplicarea dispozitiilor art. 14 (1)  din Legea nr. 44/1994. Cuantumul rentei lunare cuvenite veteranilor de razboi decorati cu ordine si medalii 

175. Revocare din functie. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca. Aplicarea dispozitiilor art. 41 si urm. C. muncii 

Index alfabetic

Detalii tehnice
Data aparitiei08 ian. 2010
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini672
Tip copertaCarte brosata
DE ACELASI AUTOR - Curtea de Apel Iasi
Indisponibila
Imagine Curtea de Apel Iasi. Culegere de practica judiciara pe anul 2012

Curtea de Apel Iasi. Culegere de practica judiciara pe anul 2012

in materie civila si litigii cu profesionisti, penala, de contencios administrativ si fiscal, pentru conflicte de munca si asigurari sociale
43,30 RON
Indisponibila
Imagine Curtea de Apel Iasi. Culegere de practica judiciara pe anul 2011

Curtea de Apel Iasi. Culegere de practica judiciara pe anul 2011

in materie civila si litigii cu profesionisti, penala, de contencios administrativ si fiscal, pentru conflicte de munca si asigurari sociale
37,60 RON