Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Curtea de Apel Alba Iulia. Buletinul jurisprudentei 2009

ISBN/ISSN: 978-606-522-342-4
Editura: Hamangiu
33,70 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Intr-un context economic dificil, in care putine curti de apel mai reusesc sa-si indeplineasca obligatia de a publica in volum solutiile reprezentative, Curtea de Apel Alba Iulia ofera practicienilor dreptului un nou Buletin de Jurisprudenta, aferent anului 2009. Acesta abordeaza principalele materii in sase capitole distincte: drept penal si drept procesual penal, drept civil si drept procesual civil, dreptul muncii si asigurarilor sociale, dreptul familiei si minorilor, drept administrativ si drept procesual fiscal si drept comercial, cautand sa ofere, prin cele 118 spete selectate aici, solutii si argumente pertinente.

Capitolul I. Drept penal si drept procesual penal

1. Infractiunea de evadare. Stabilirea pedepsei. Nelegalitate

2. Plangere formulata impotriva rezolutiei de neincepere a urmaririi penale fata de un agent de politie. Competenta dupa calitatea persoanei. Nelegalitate 

3. Plangere intemeiata pe art. 278 (1) C. proc. pen. Trimiterea cauzei la procuror in vederea pronuntarii asupra tuturor infractiunilor cuprinse in plangerea initiala adresata organului judiciar necompetent. Nelegalitate

4. Infractiunea de furt savarsita pe timp de noapte si prin efractie dintr-un magazin. Retinerea dispozitiilor art. 209 alin. (1) lit. e) C. pen. Nelegalitate

5. Infractiuni prevazute de art. 139 (6)  alin. (4) si art. 139 (9) din Legea nr. 8/1996. Achitarea inculpatului pentru savarsirea unor acte materiale ce intra in continutul infractiunilor de mai sus retinute in forma unica. Nelegalitate

6. Vatamare corporala. Latura civila. Acordarea daunelor morale victimelor indirecte

7. Apel. Efect extensiv. Omisiunea instantei de a dispune emiterea unui nou mandat de executare conform actualelor dispozitii ale hotararii

8. Contopire de pedepse. Aplicarea gresita a dispozitiilor art. 34, art. 36 si art. 39 C. pen. Nelegalitate

9. Infractiuni de delapidare si evaziune fiscala. Modalitatea de stabilire a prejudiciului. Nemotivare. Omisiunea de a raspunde motivelor de apel invocate sub acest aspect. Nelegalitate

10. Citarea partilor civile la sediul biroului de avocatura. Lipsa unui mandat valabil. Nelegalitate

11. Cheltuieli judiciare. Onorariul aparatorului desemnat din oficiu. Cuantum

12. Cheltuieli judiciare solicitate de partea civila. Modalitatea dovedirii efectuarii acestora

13. Furt de folosinta. Infractiunea prevazuta de art. 86 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002. Despagubiri civile reprezentand contravaloarea reparatiilor autovehiculului avariat

14. Intreruperea executarii pedepsei pentru motive medicale. Completarea raportului de expertiza medico-legala efectuat cu nerespectarea prevederilor art. 30 alin. (2) lit. b) din Ordinul nr. 1134/C din 25 mai 2000 privind componenta comisiei de expertiza. Consecinte 

15. Talharie. Stabilirea modalitatii de executare a pedepsei. Criterii de evaluare 

16. Comiterea unei infractiuni in termenul de incercare stabilit in urma condamnarii pentru infractiunea de abandon de familie, prevazuta de art. 305 lit. c) C. pen. Aplicarea dispozitiilor art. 305 alin. (5) C. pen.

17. Participatie penala. Complicitate la furt calificat. Acte de complicitate care nu sunt prevazute de legea penala 

18. Societate comerciala. Actionar. Infractiunea prevazuta de art. 275 alin. (2) din Legea nr. 31/1990. Conditii 

19. Liberare provizorie sub control judiciar. Omisiunea de a dispune asupra admisibilitatii in principiu a cererii si de a proceda la ascultarea inculpatului. Nelegalitate

20. Marturie mincinoasa. Cauza de nepedepsire reglementata de art. 260 alin. (2) C. pen. Cauza de reducere a pedepsei prevazuta de art. 260 alin. (3) C. pen. Diferente. Momentul la care intervine retragerea marturiei mincinoase

21. Sechestru asigurator instituit asupra bunurilor partii responsabile civilmente. Mentinerea acestuia

22. Talharie. Notiunea de arma. Folosirea unui pistol de jucarie la comiterea faptei. Incadrare juridica 

Capitolul al II-lea. Drept civil si drept procesual civil

23. Drept procesual civil. Renuntarea la judecata

24. Actiune pentru anularea deciziei Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania. Instanta competenta

25. Drept procesual civil. Necercetarea fondului de catre instanta de apel 

26. Evacuarea chiriasului in temeiul art. 480 C. civ. Incidenta art. 14 din O.U.G. nr. 40/1999 privind reinnoirea contractului de inchiriere. Conformitatea dispozitiilor O.U.G. nr. 40/1999 cu art. 1 din Protocolul aditional nr. 1 la Conventia europeana a drepturilor omului

27. Actiune in pretentii. Novatia obligatiei de restituire. Articolul 1130 C. civ. Conditii care trebuie respectate

28. Legea nr. 10/2001. Nesolutionarea litigiului in fond. Calitate procesuala pasiva. Cereri formulate pentru prima data in apel. Casare cu trimitere spre rejudecare 

29. Sintagma „pierderea dreptului” folosita de legiuitor in art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001. Natura termenului prevazut de aceste dispozitii

30. Servitute de trecere. Necesitatea introducerii in cauza a proprietarilor fondurilor invecinate

31. Dreptul organizatiilor cooperatiei de consum asupra terenului pe care si-au construit sediile. Regimul juridic al acestui drept

32. Rezolutiunea titlului de proprietate al constituitorului ipotecii. Consecinte asupra dreptului de ipoteca

33. Plangere impotriva incheierii de respingere a notarii unui proces. Notarea unui proces nu este supusa prevederilor legale care reglementeaza notarea unui drept 

34. Actiune in nulitatea unui act juridic civil. Criteriile de stabilire a competentei materiale a instantei dupa valoarea obiectului, atunci cand pretul stabilit prin actul a caruia nulitate se cere reprezinta motivul de nulitate 

35. Demolarea unei constructii edificate fara autorizatie. Calitate procesuala pasiva poate avea orice persoana vatamata prin edificarea constructiei ridicate ilegal, indiferent daca aceasta este proprietar exclusiv sau coproprietar 

36. Actiune civila. Schimbarea temeiului de drept dupa stabilirea limitelor sesizarii. Nelegalitate

37. Recurs. Motivare. Invocarea unor motive de recurs dupa expirarea termenului prevazut de art. 303 C. proc. civ. Aplicabilitatea dispozitiilor art. 306 alin. (2) C. proc. civ. 

38. Aderare la apel. Termenul pana la care se poate formula cererea. Titularul unei cereri de aderare la apel poate fi numai intimatul, nu si un alt apelant 

39. Notificare formulata in temeiul Legii nr. 10/2001. Termen de depunere. Sanctiunea ce intervine in cazul in care persoana indreptatita nu respecta termenul de formulare a notificarii. Imposibilitatea repunerii in termen 

40. Imobil cumparat cu buna-credinta anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 10/2001. Valabilitatea intabularii dreptului de proprietate astfel dobandit. Incidenta dispozitiilor art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001

41. Actiune in revendicare intemeiata pe dispozitiile art. 480 C. civ. Criterii de apreciere a admisibilitatii unei astfel de actiuni dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 10/2001

42. Uzucapiune in regim de carte funciara. Legea aplicabila. Uzucapiunea extratabulara 

Capitolul al III-lea. Dreptul muncii si asigurarilor sociale

43. Restituirea sumelor incasate in baza unei hotarari executorii, modificata in calea de atac. Momentul de la care se datoreaza actualizarea sumelor 

44. Aplicarea sanctiunii disciplinare. Momentul de la care se calculeaza termenul de 30 de zile prevazut de art. 268 C. muncii 

45. Adeverinta prin care se confirma desfasurarea activitatii in grupa I de munca. Inadmisibilitatea cenzurarii mentiunilor cuprinse in astfel de adeverinte de catre casele teritoriale de pensii

46. Plata indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca. Obligatia salariatului de a depune certificatul medical la angajator, in original sau copie legalizata

47. Spor de izolare. Acordarea numai personalului didactic din invatamant

48. Pensia de serviciu cuvenita magistratilor. Actualizare numai in baza adeverintei eliberate de angajator conform H.G. nr. 1275/2005, chiar si in situatia in care fostul magistrat are recunoscute anumite sporuri prin hotarari judecatoresti irevocabile

49. Exceptie de neconstitutionalitate. Atributiile instantei in fata careia este invocata 

50. Lipsa raspunsului expertului la obiectivele stabilite de instanta. Necercetarea fondului cauzei. Incidenta motivului de casare prevazut de art. 312 alin. (5) teza I C. proc. civ. 

51. Incadrarea locurilor de munca in conditii speciale. Nedepunerea documentatiei legale in termenul prevazut de lege. Stabilirea culpei in nerespectarea termenului 

52. Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Obligatia angajatorului

53. Stabilirea punctajului anual al asiguratului. Obligatia impartirii la 12 a punctajului anual, indiferent de numarul de luni in care s-a contribuit 

54. Revizuire intemeiata pe dispozitiile art. 322 pct. 1, 2 si 5 C. proc. civ. 

55. Tichete de calatorie simple cu reducere de 50%, conform Legii nr. 147/2000. Acordarea acestor tichete si pensionarilor care beneficiaza de pensie de serviciu 

56. Actele si procedura de urmat pentru intocmirea carnetului de somaj. Organele competente

57. Vechime in magistratura. Functii expres si limitativ prevazute de lege care pot fi asimilate 

58. Personal auxiliar de specialitate din cadrul instantelor. Spor de calculator. Drept care nu izvoraste dintr-o lege. Consecinte

59. Exceptie de neconstitutionalitate. Suspendarea cauzei

60. Raspundere patrimoniala. Conditii

61. Raport juridic de munca. Calificare. Competenta materiala

62. Cadre didactice. Decontare cheltuieli de transport

63. Drepturi salariale ale angajatilor. Contravaloare cota de gaze

64. Pensie. Data acordarii pensiei recalculate. Mod de calcul

65. Cerere de revizuire. Inscris nou. Conditii

Capitolul al IV-lea. Dreptul familiei si minorilor 

66. Ocrotirea copilului. Dreptul parintelui care locuieste in alt stat de a mentine relatii personale cu copilul sau. Refuzul tatalui de a-i permite mamei sa il deplaseze pe minor in strainatate. Interesul superior al copilului 

67. Dreptul la aparare. Incalcare. Respingerea cererii de acordare a unui nou termen pentru angajare de aparator in conditiile rezilierii unilaterale a contractului de asistenta juridica de catre aparatorul ales 

68. Propunere de arestare preventiva. Inculpat minor. Conditii de admisibilitate

69. Pedepse nelegale. Gresita aplicare a dispozitiilor art. 110 C. pen. in loc de cele ale art. 82 C. pen. Gresita aplicare a suspendarii conditionate a executarii pedepsei in privinta unui inculpat care a savarsit mai multe fapte penale 

70. Pensie de intretinere. Nelegala obligare la plata unei pensii de intretinere depasind cota legala stabilita de legeâ

71. Incalcarea de catre instanta de apel a dispozitiilor art. 261 pct. 5 C. proc. civ. Consecinte 

72. Legea nr. 272/2004. Plasament in regim de urgenta. Cenzurarea masurii dupa luarea acesteia. Principiul interesului superior al copilului 

73. Propunere de arestare preventiva. Lipsa probelor din care sa rezulte intrunirea cerintelor art. 148 lit. f) C. proc. pen. privind pericolul social concret. Respingerea propunerii

74. Partaj bunuri comune. Evaluarea apartamentului. Includerea in masa de impartit a centralei termice ca bun individual. Nelegalitate

75. Cercetare judecatoreasca. Imposibilitatea audierii unora dintre martorii ascultati la urmarire penala. Consecinte

76. Schimbarea masurilor de incredintare a copiilor minori de la un parinte la celalalt. Aprecierea interesului superior al copiilor 

77. Nelegalitatea deciziei prin gresita aplicare a dispozitiilor art. 85 C. pen. privind anularea suspendarii pentru infractiuni savarsite anterior 

78. Legea nr. 272/2004. Ocrotirea minorului prin masura plasamentului in regim de urgenta. Criterii avute in vedere la luarea masurii. Mentinerea starii de fapt existente la data luarii masurii. Aplicarea interesului superior al copilului

79. Infractiuni grave. Cerere de inlocuire a masurii arestarii preventive cu masura obligarii de a nu parasi localitatea. Mentinerea temeiurilor care au stat la baza luarii masurii arestarii. Incheiere de admitere a cererii. Netemeinicie

Capitolul al V-lea. Drept administrativ si drept procesual fiscal 

80. Autorizare persoana fizica. Refuz nejustificat al autoritatii competente. Procedura aplicabila cererilor initiate sub imperiul Legii nr. 300/2004

81. Achizitii publice. Oferta comuna a doua microintreprinderi. Conditii privind cifra de afaceri si garantia de participare

82. Functionar public. Sanctiunea disciplinara prevazuta de art. 80 din Legea nr. 188/1999. Lipsa obligatiei formularii plangerii prealabile. Scutire de la plata taxei de timbru

83. Functionari publici cu statut special din institutiile de ordine publica. Acordarea sporului de confidentialitate in temeiul O.G. nr. 19/2006, aprobata prin Legea nr. 444/2006

84. Functionari publici ai instantelor judecatoresti. Spor de confidentialitate

85. Institutie de cultura in subordinea consiliului judetean. Hotararea de aprobare a statului de functii 

86. Repatrierea profitului net realizat de un sediu permanent al unei persoane juridice straine in Romania. Calificarea operatiunii de plata 

87. Scutire de plata accizelor. Nedepunerea in termen a situatiilor centralizatoare 

88. Functionar public. Suspendarea de drept a raportului de serviciu. Informarea autoritatii publice asupra motivului de incetare a suspendarii 

89. Retragere autorizatie de taxi. Obligativitatea procedurii prealabile

90. Procedura de atribuire a contractului de achizitie publica. Principii 

91. Subventie de stat acordata in temeiul Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. Incetarea raporturilor de munca din motive neimputabile angajatorului. Inexistenta obligatiei de restituire a subventiei

92. Produse originare din Comunitatea Europeana. Regim vamal preferential acordat in baza certificatului de circulatie a marfurilor EUR 1 si a declaratiei pe documentul de livrare. O.U.G. nr. 192/2001 privind ratificarea Protocolului referitor la definirea notiunii de produse originare si metodele de cooperare administrativa, anexa la Acordul european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte

93. Indemnizatia pentru cresterea copiilor proveniti din sarcini multiple 

94. Autorizatie de construire. Modificarea datelor care au stat la baza emiterii ei. Emiterea unui nou certificat de urbanism

95. Autorizatie de utilizator final. Nedepunerea in termen a situatiilor centralizatoare. Sanctiune 

Capitolul al VI-lea. Drept comercial

96. Sanctiunea ce poate fi aplicata administratorului care, fara autorizarea adunarii generale a asociatilor, a primit un mandat de administrator in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate

97. Rolul activ al judecatorului-sindic in materia privitoare la atragerea raspunderii membrilor organului de conducere pe temeiul art. 138 alin. (1) lit. a)-g) din Legea nr. 85/2006. Semnificatie 

98. Titularul cererii de autorizare a formularii si introducerii actiunii in raspundere patrimoniala

99. Conditiile de admisibilitate a cererii de deschidere a procedurii insolventei 

100. Comunicarea actelor de procedura in procedura insolventei

101. Aplicarea dispozitiilor art. 138 lit. d) din Legea nr. 85/2006. Obligativitatea probarii vinovatiei sub aspectul intentiei de eludare a obligatiilor fiscale 

102. Conditiile raspunderii administratorului social. Necesitatea dovedirii intentiei de fraudare

103. Imposibilitatea atacarii separat cu recurs a incheierii prin care tribunalul a admis, in cursul judecarii recursului, o cerere de suspendare a executarii sentintei judecatoriei pana la solutionarea pe fond a recursului 

104. Procedura insolventei. Conditiile atragerii raspunderii membrului organului de conducere

105. Ordonanta presedintiala. Obligarea societatii furnizoare de gaz sa incheie cu reclamantul contract de furnizare de gaze naturale 

106. Rezolutiunea contractului de constructii montaj. Inadmisibilitate

107. Competenta teritoriala alternativa intre instantele domiciliilor paratilor debitori principali 

108. Inchiderea procedurii insolventei. Inexistenta obligatiei lichidatorului judiciar de desemnare a unui executor judecatoresc pentru punerea in executare a hotararii de atragere a raspunderii patrimoniale 

109. Completarea dispozitiilor Legii nr. 85/2006 cu cele din Codul de procedura civila. Sanctiunea nemotivarii hotararii in fapt si in drept 

110. Sechestru asigurator. Neindeplinirea conditiei exigibilitatii

111. Inadmisibilitatea recursului impotriva unei hotarari pronuntate in recurs

112. Actiunile in anularea actelor frauduloase ale debitorului. Analiza conditiilor de admisibilitate din perspectiva art. 79-80 din Legea nr. 85/2006 

113. Cerere de inlocuire a administratorului judiciar formulata de catre creditorul ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor

114. Cerere formulata de catre creditor prin care se solicita deschiderea procedurii insolventei, bazata pe creanta rezultata din contractul de vanzare-cumparare 

115. Desemnarea sau confirmarea administratorului/lichidatorului judiciar de catre creditorii care detin cel putin 50% din valoarea totala a creantelor in temeiul art. 19 alin. (2)1) din Legea nr. 85/2006 

116. Competenta materiala a instantei care sa judece cererea de ordonanta presedintiala, atunci cand o actiune pe fondul dreptului este deja inregistrata pe rolul unei instante 

117. Deschiderea procedurii insolventei intemeiata pe un bilet la ordin refuzat la plata. Conditii de admisibilitate

118. Societate aflata in lichidare. Cerere de deschidere a procedurii insolventei. Inadmisibilitate

Detalii tehnice
Data aparitiei03 sept. 2010
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini392
Tip copertaCarte brosata