Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Curtea de Apel Iasi. Culegere de practica judiciara pe anul 2010

ISBN/ISSN: 978-606-522-707-1
Editura: Hamangiu
37,60 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Din cuprins:
•    Drept civil: proprietate, contracte, Legea nr. 10/2001
•    Drept procesual civil: actiuni, competenta, calitate procesuala, obiectul si limitele judecatii, cai de atac
•    Drept penal: furt, abuz de incredere, omor, vatamare corporala
•    Drept procesual penal: luarea si inlocuirea masurilor preventive, mandat european de arestare, rezolutii procuror
•    Drept comercial: raspunderea organelor de conducere, procedura insolventei
•    Drept administrativ si drept fiscal: acte administrative, obligatii fiscale, functionari publici, achizitii publice
•    Dreptul familiei: protectia copilului, bunuri comune, cauze cu minori
•    Dreptul muncii si asigurarilor sociale: drepturi salariale, pensii, incetarea contractului individual de munca

I. Sectia civila 

§1. Drept civil 

1.1. Dreptul de proprietate si alte drepturi reale

1.1.1. Mijloace de dobandire si de aparare

1. Admisibilitatea actiunii in evacuare a persoanelor ce invoca un titlu propriu impotriva detentorilor precari ai locuintei, ce exercita o posesie fara nici un titlu de proprietate sau titlu locativ 

2. Servitute de trecere. Despagubiri. Prescriptie 

3. Servitutea picaturii stresinilor. Servitute de vedere. Daune cominatorii 

4. Exercitarea drepturilor de uz si servitute asupra proprietatilor afectate de capacitatile energetice. Actiune in despagubiri constand in contravaloarea lipsei de folosinta a terenului

1.1.2. Legea nr. 10/2001. Imobile preluate de stat in mod abuziv 

5. Stabilirea prin hotarare judecatoreasca a masurilor reparatorii prin echivalent. Autoritate de lucru judecat

6. Persoana indreptatita la masuri reparatorii. Dovada calitatii de proprietar 

7. Calitate procesuala pasiva. A.V.A.S. 

8. Actiune in plata despagubirilor pentru sporul de valoare adus imobilelor cu destinatia de locuinta supuse regimului juridic reglementat prin Legea nr. 10/2001, pentru imbunatatirile necesare si utile. Calitate procesuala pasiva 

9. Actiune in stabilirea cuantumului despagubirilor. Notificare solutionata anterior adoptarii Legii nr. 247/2005. Admisibilitate

10. Contestatie impotriva dispozitiei emise de primar. Calitatea procesuala pasiva a statului roman reprezentat de Ministerul Finantelor Publice in capatul de cerere avand ca obiect obligarea la plata despagubirilor

11. Persoana indreptatita la masuri reparatorii. Dovada dreptului de proprietate. Regim matrimonial. Separatie de bunuri 

12. Entitate investita cu solutionarea notificarii. Obligatie 

1.1.3. Publicitate imobiliara 

13. Plangere impotriva incheierii prin care s-a respins cererea de inscriere in cartea funciara. Obiectul cererii 

14. Plangere impotriva incheierii prin care s-a dispus inscrierea unui act in cartea funciara

15. Inscrierea definitiva a dreptului de proprietate in cartea funciara. Hotarare arbitrala investita cu formula executorie

16. Plangere impotriva incheierii date de O.C.P.I., prin care s-a inscris privilegiul imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentului pentru sumele datorate cu titlu de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari. Debite pentru care s-a prescris executarea silita constatate prin hotarare judecatoreasca irevocabila 

17. Privilegiul imobiliar asupra apartamentelor si altor spatii proprietati individuale ale proprietatilor din condominiu pentru sumele datorate cu titlu de cota de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari. Persoana competenta sa formuleze cererea de inscriere in cartea funciara

18. Cerere de intabulare a dreptului de proprietate. Coproprietate 

1.2. Despagubiri. Daune materiale

19. Aplicarea art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, in ipoteza acordarii daunelor morale mostenitorilor de grad subsecvent 

1.3. Contracte 

20. Tranzactie. Conditii de valabilitate 

1.4. Succesiuni 

21. Actiune in constatarea calitatii de mostenitor. Admisibilitate. Repunerea in termenul de acceptare a succesiunii prin legile ce reglementeaza regimul juridic al terenurilor 

22. Repunere in termenul de acceptare a succesiunii. Motive temeinice. Ascunderea datei decesului

23. Acte cu semnificatia juridica de acceptare tacita a succesiunii. Acte echivoce 

§2. Drept procesual civil 

2.1. Actiune 

24. Calificarea caii de atac. Actiune in constatare intemeiata pe art. 111 C. proc. civ. 

25. Actiune in evacuare. Calitate procesuala activa. Soti. Regula unanimitatii

2.2. Participantii la procesul civil 

26. Coparticipare procesuala pasiva obligatorie. Actiune in demolarea constructiei executate fara autorizatie

27. Calitate procesuala activa. Primarie/Primar. Reprezentare judiciara 

28. Calitatea procesuala pasiva a statului roman reprezentat de Ministerul Finantelor Publice

2.3. Competenta

29. Competenta. Raspunderea statului pentru erori judiciare penale. Daune materiale si morale. Criteriul valoric

30. Natura civila a litigiului avand ca obiect intoarcerea prestatiilor efectuate in baza unui antecontract desfiintat prin conventia partilor societati comerciale 

31. Competenta. Actiune in obligarea A.N.R.P. si Comisia Centrala pentru stabilirea despagubirilor la emiterea deciziei 

2.4. Judecata 

32. Suspendarea judecatii in temeiul art. 155 (1) C. proc. civ. Sesizarea Curtii Constitutionale 

33. Taxe judiciare de timbru. Restituirea taxei judiciare de timbru in cazul incheierii tranzactiei

34. Cerere pentru acordarea ajutorului public judiciar. Nesolutionare. Anularea apelului ca netimbrat. Consecinte 

35. Cheltuieli de judecata. Divort prin acord. Revenirea paratului asupra acordului de a suporta jumatate din cheltuielile de judecata. Consecinte

2.5. Hotarare 

36. Nulitatea hotararii. Incheieri de sedinta nesemnate de judecator 

37. Cerere de completare a dispozitivului. Termen de exercitare 

38. Investirea hotararilor instantelor de fond si de apel cu formula executorie. Conditii 

2.6. Executare silita

39. Intoarcerea executarii. Instanta competenta in solutionarea cererii intemeiate pe dispozitiile art. 404 (2) alin. (3) C. proc. civ.

§3. Dreptul familiei 

40. Imparteala judiciara. Stabilirea cotelor de contributie a sotilor la dobandirea bunurilor comune 

§4. Legi speciale 

4.1. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii 

41. Actiune in demolarea constructiilor executate fara autorizatie. Sarcina probei in dovedirea aducerii la indeplinire a masurilor dispuse prin procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor

4.2. Legea nr. 114/1996 legea locuintei 

42. Actiune in evacuare. Admisibilitate. Parte titulara a dreptului de abitatie 

43. Actiune in evacuare. Admisibilitate. Revendicare 

44. Actiune in evacuare. Atribuire spatiu cu titlu gratuit. Evacuare pe cale administrativa 

4.3. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului 

45. Actiune in mentinerea masurii de plasament si desemnarea unui alt asistent maternal 

46. Incetarea masurii de protectie sociala a plasamentului in regim de urgenta. Conditii. Oportunitatea integrarii copilului in familia extinsa 

47. Suplinirea de catre instanta a consimtamantului parintilor firesti ai copilului la deschiderea procedurii adoptiei interne. Conditii

II. Sectia penala

§1. Drept penal – partea generala

48. Tentativa de omor. Vatamare corporala. Criterii de diferentiere 

49. Instigarea, forma a participatiei penale; conditii in care poate fi retinuta la infractiunea de omor calificat. Criterii de diferentiere intre infractiunea de omor calificat si uciderea din culpa 

50. Complicitatea, forma a participatiei penale. Conditii in care poate fi retinuta. Aprecierea probelor

51. Aplicarea dispozitiilor art. 34 si 35 alin. (2) C. pen. in cazul starii de recidiva prevazuta de art. 37 lit. a) C. pen.

52. Inculpat trimis in judecata pentru savarsirea unei infractiuni in forma continuata. Solutie de achitare dispusa pentru o parte din actele materiale si de condamnare pentru celelalte acte 

53. Proportionalitate intre atac si aparare, in contextul art. 44 alin. (3) C. pen. 

54. Limitele raspunderii succesorilor minori ai inculpatului pentru prejudiciile cauzate prin faptele ilicite ale defunctului – art. 19 din Decret nr. 32/1954 

55. Provocare. Riposta victimei in urma provocarii anterioare savarsite de inculpati 

56. Conditiile scuzei provocarii. Neindicarea circumstantelor atenuante. Consecinte 

§2. Drept penal – partea speciala 

57. Criterii de diferentiere intre infractiunea de omor in raport de loviri cauzatoare de moarte 

58. Omor calificat. Loviri sau vatamari cauzatoare de moarte. Criterii de diferentiere 

59. Infractiunea de omor calificat prevazuta de art. 174 - 175 alin. (1) lit. c) C. pen.; diferentiere pentru retinerea circumstantelor atenuante prevazute de art. 73 lit. b) C. pen.

60. Omor deosebit de grav, comis prin cruzimi. Conditii in care poate fi retinuta forma agravanta a infractiunii. Individualizarea judiciara a pedepselor. Criterii 

61. Vatamare corporala grava. Tentativa de omor calificat. Criterii de diferentiere 

62. Loviri sau vatamari cauzatoare de moarte. Lovire sau alte violente. Plangere prealabila. Oficialitatea procesului penal

63. Furt calificat. Tentativa de furt calificat. Incadrare juridica corecta 

§3. Drept procesual penal – partea generala

64. Lamurirea cauzei sub toate aspectele, pe baza de probe. Expertiza medico-legala de identificare prin amprenta genetica ADN

65. Parte civila. Renuntarea la pretentiile civile

66. Arestare preventiva. Stadiul derularii procedurilor judiciare si utilitatea prelungirii masurii restrictive de libertate. Durata rezonabila a arestarii preventive 

67. Aprecieri asupra modului de acordare a despagubirilor civile. Daune morale solicitate de partea vatamata

68. Prezumtia de nevinovatie

§4. Drept procesual penal – partea speciala 

69. Neregularitatea actului de sesizare a instantei prin neindeplinirea conditiilor prevazute de art. 262, 263 C. proc. pen. Concluzii asupra legalitatii sesizarii instantei

70. Procedura plangerii impotriva masurilor si actelor de urmarire penala 

71. Conditiile trimiterii cauzei la procuror, in cadrul procedurii prevazute de art. 278 (1) alin. (8) lit. b) C. proc. pen.

72. Plangere impotriva masurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori in baza dispozitiilor date de acesta, altele decat rezolutiile sau ordonantele de netrimitere in judecata. Inadmisibilitate 

73. Plangere in fata judecatorului impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata. Nerespectarea termenului prevazut de art. 278 alin. (3) C. proc. pen.

74. Conditiile speciale ale intreruperii executarii pedepsei. Obligativitatea constatarii prin expertiza medico-legala a starii de sanatate a condamnatului 

75. Contestatie la executare. Incident ivit cu ocazia executarii pedepsei 

§5. Infractiuni prevazute in legi speciale 

76. Discutii asupra conditiei de „legatura cu cauza” impusa de teza a II-a a art. 29 din Legea nr. 47/1992

77. Aplicabilitatea dispozitiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 republicata, in situatia in care obiectul cauzei este verificarea masurii arestarii preventive 

78. Elementele constitutive ale infractiunii privind legea cecului. Diferentieri intre infractiune si fapta lipsita de gradul de pericol social al unei infractiuni 

79. Evaziune fiscala. Obiectul sau sursa impozabila

80. Trafic de persoane. Constrangere morala. Modalitate de savarsire a infractiunii

81. Elementele constitutive ale infractiunii de trafic de minori in forma calificata. Raspunderea penala a inculpatului. Consimtamantul martorei, victima a traficului de persoane. Criterii de diferentiere intre infractiunea de trafic de persoane si infractiunea de proxenetism

82. Aprecieri asupra aspectelor ce definesc gradul de pericol social al infractiunilor referitoare la circulatia pe drumurile publice

83. Cauza speciala de reducere a pedepsei prevazute de legea privind protectia martorilor. Infractiune grava. Dreptul la un proces echitabil. Ascultarea martorilor. Investigator sub acoperire 

III. Sectia Comerciala 

§1. Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

84. Procedura insolventei. Renuntarea la judecata a creditoarei - intimate, a carei cerere de deschidere a procedurii a fost admisa la fond

85. Sucursala - lipsa calitate procesuala pasiva in procedura insolventei 

86. Incompatibilitatea practicianului in insolventa numit concomitent administrator judiciar/lichidator al unui debitor si creditorului acestuia. Rezolvare 

87. Interpretarea art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Caracterul special al raspunderii instituite de textul mentionat 

88. Termenul de prescriptie prevazut de articolul 139 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Momentul de la care incepe sa curga

89. Interpretarea si aplicarea prevederilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei 

90. Aplicarea articolului 83 raportat la articolul 80 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei 

91. Aplicarea dispozitiilor art. 116 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Obligatia lichidatorului judiciar de a prezenta Regulamentul de vanzare

92. Aplicarea art. 33 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Analizarea de catre instanta a cererii de deschidere a procedurii de insolventa. Directii de analiza

93. Interpretarea si aplicarea art. 15 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Calculul valorii totale a creantelor in functie de etapa in care se afla procedura 

94. Administrator special. Calitate procesuala conferita acestuia de dispozitiile art. 18 alin. (2). lit. c) din Legea nr. 85/2006. Contestatie in anulare formulata de societatea debitoare, prin administrator special. Consecinte 

95. Cerere de deschidere a procedurii insolventei formulata atat de debitor, cat si de creditor. Pronuntarea asupra unui alt obiect decat cel care a constituit obiect al investirii. Consecinte

96. Inlocuire administrator judiciar. Neindeplinirea conditiei de creditor majoritar. Consecinte 

97. Creditor indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolventei. Neindeplinirea conditiilor la momentul sesizarii instantei 

§2. Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale 

98. Interpretarea art. 61 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale. Notiunea de prejudiciu. Datoriile fiscale ale societatii nu pot fi considerate „prejudiciu”

99. Interpretarea si aplicarea art. 229 din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale. Continuarea existentei societatii sub forma societatii cu raspundere limitata cu asociat unic

100. Nulitatea procurilor de reprezentare. Neprecizarea sensului de exprimare a votului. Incalcarea obligatiei legale de abtinere. Conflict de interese 

101. Precizarea datei avute in vedere la stabilirea structurii actionariatului in cuprinsul convocatorului. Respectarea dreptului la informare 

102. Nulitatea hotararii AGA. Nerespectarea procedurii de convocare 

103. Hotarare AGEA cu privire la aspecte care nu au fost incluse in convocator si in ordinea de zi. Nediscutarea acestor aspecte. Completarea ordinii de zi

§3. Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale 

104. Exceptie de neconstitutionalitate. Notiunea de „legatura cu solutionarea cauzei”, in sensul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

§4. Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori 

105. Clauza abuziva in contractul de credit. Dreptul bancii de a modifica unilateral dobanzi si/sau comisioane bancare 

§5. Drept civil 

106. Nulitatea contractului de asociere in participatiune si de inchiriere. Invocarea propriei culpe

107. Revizuirea contractului. Teoria impreviziunii. Conditiile intervenirii ei. Principiul echitatii

§6. Drept procesual civil

108. Masuri asiguratorii in cursul arbitrajului. Competenta de a incuviinta masurile asiguratorii 

109. Cheltuielile de efectuare a executarii silite. Interpretarea si aplicarea art. 371 (7) C. proc. civ. 

110. Dreptul de a cere executarea silita a creantelor fiscale. Termen de prescriptie special. Aplicabilitate

111. Interesul - conditie pentru a fi parte in proces. Exceptia lipsei de interes 

112. Intervenient in interesul uneia dintre parti. Recurs neavenit 

113. Contestatia in anulare speciala prevazuta de articolul 318 C. proc. civ.. Notiunea de „eroare materiala” 

114. Sechestru asigurator. Corelarea prevederilor art. 908 C. com. cu dispozitiile art. 592 C. proc. civ. 

115. Ordonanta presedintiala. Examinarea conditiilor prevazute de art. 581 C. proc. civ.

116. Dreptul la un proces echitabil, garantat de art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului. Obligatiile judecatorului

117. Actiune in anularea unei hotarari arbitrale. Compunerea completului de judecata. Aplicarea art. 366 (1) C. proc. civ.

118. Incheiere de transpunere a cauzei de la o sectie la alta. Recurs inadmisibil 

119. Ridicare sechestru asigurator. Intelesul notiunii de garantie indestulatoare prevazuta de art. 594 C. proc. civ.

120. Contestatie in anulare. Greseala materiala. Omisiunea avocatului partii de a depune taxa de timbru la dosar. Consecinte

IV. Sectia de contencios administrativ si fiscal

§1. Drept administrativ

121. Eliberarea certificatului de urbanism pentru constructii ce se intentioneaza a fi edificate in zone industriale sistematizate. Conditii

122. Conditiile cerute pentru edificarea unui complex hipic intr-o zona rezidentiala. Lipsa acordului vecinilor. Consecinte

123. Contract de administrare privind organizarea si conducerea activitatii de ingrijire spitalin. Revocare unilaterala din partea angajatorului, pentru neindeplinirea sarcinilor contractuale. Nemotivarea in fapt si in drept a deciziei de revocare. Consecinte

124. Raport de control intocmit de Inspectoratul Teritorial de Munca. Contracte civile prestari servicii de colaborare, perfectate in locul contractelor individuale de munca. Distinctie. Consecinte

125. Calificarea naturii juridice a hotararilor emise de consiliul local. Diferentiere in functie de finalitatea urmarita

126. Eliberarea din functia de viceprimar al localitatii, dispusa pe calea unei hotarari de consiliu local. Anularea hotararii. Actiune in despagubiri. Angajarea raspunderii consilierilor locali emitenti ai hotararii de eliberare din functie 

127. Actiune in constatarea indeplinirii conditiilor de inscriere la concursul pentru ocuparea unei functii publice. Daune morale. Admisibilitate

128. Cerere de atribuire in folosinta a suprafetei de 500 m.p. in intravilanul mun. Iasi, in virtutea dispozitiilor Legii nr. 44/1994. Lipsa suprafetelor de teren disponibil. Consecinte

129. Exceptie de nelegalitate respinsa. Hotarare prin care consiliul local a aprobat inventarul bunurilor apartinand domeniului public al comunei. Drept de administrare directa recunoscut unei regii autonome. Dovada trecerii bunurilor in proprietatea regiei autonome

§2. Drept fiscal

130. Definirea actului administrativ-fiscal. Conditiile cerute pentru sesizarea instantei de contencios administrativ

131. Vanzarea de bunuri in rate. Regimul fiscal al dobanzilor percepute pentru livrarea de bunuri cu plata in rate

132. Drept fiscal. Dispozitia de reverificare emisa de catre parata A.F.P. pentru Contribuabili Mijlocii nu poate fi calificata ca act administrativ fiscal in intelesul prevederilor art. 41 si 205 din C. proc. fisc. Inadmisibilitate 

133. Actiune vizand plata sumelor reprezentand reduceri de credite. Nerespectarea termenului de formulare a procedurii prealabile. Consecinte

134. Persoana impozabila cu regim mixt. Dreptul de deducere a TVA. Modalitatea de intocmire a registrelor si actelor contabile. Modalitati de calcul a TVA 

§3. Drept vamal

135. Obligatii vamale. Stabilirea regimului vamal preferential in considerarea presupusei origini comunitare a bunului importat. Constatarea infractiunii de fals in privinta actului de dovedire a originii comunitare a bunului. Consecinte 

§4. Dreptul functiei publice

136. Incetarea raportului de serviciu prin acordul partilor. Decizie de imputare. Nelegalitate

137. Trecerea functionarului public din functia de conducere pe un post vacant aferent unei functii de executie fara a exista o restructurare a institutiei. Nelegalitate. Cerere de reintegrare in functia de conducere. Daune morale. Reparatie suficienta

138. Data pana la care se acorda despagubiri pentru demitere ilegala din functia publica, in cazul in care nu se solicita reintegrarea in functie 

139. Functionar public. Sporuri stabilite prin acord colectiv de munca. Salariu de merit

140. Functionar public cu statut special. Drepturi salariale pe timpul incapacitatii temporare de munca si in luna in care a avut loc predarea functiei. Sporul reglementat de art. 25 din Legea nr. 138/1999

141. Functionar public cu statut special. Evaluarea activitatii si conduitei politistului

142. Statutul profesiei de avocat. Cerere privind inscrierea in barou in calitate de avocat definitiv, cu scutire de examen

§5. Achizitii publice

143. Achizitii publice. Calculul termenului de formulare a contestatiei 

144. Documentatie neconforma. Ofertele depuse in baza acestora nu pot fi considerate decat ca neconforme

145. Achizitii publice. Tranzactie efectuata in afara procedurilor consacrate. Nerecunoasterea efectelor acestora

146. Omisiunea de a comunica autoritatii contractante, in termenul legal, contestatia formulata impotriva rezultatului procedurii de licitatie publica. Utilizarea procedeelor, normelor, tehnologiilor proprii in executarea lucrarii, fara a detine agrement tehnic. Caracterul obligatoriu al reglementarilor tehnice in constructii. Lipsa interesului petentei a carei oferta este neconforma in a solicita examinarea legalitatii procesului de evaluare a ofertei castigatoare 

§6. Legea nr. 247/2005 si Legea nr. 290/2003

147. Cerere de acordare de despagubiri intemeiata pe dispozitiile Legii nr. 290/2003. Dovada calitatii de proprietar. Consecinte 

148. Conditiile cerute pentru recunoasterea statutului de refugiat 

§7. Legea nr. 189/2000 pentru aprobarea O.G. nr. 105/1999

149. Limitele in care instanta poate recunoaste unei persoane calitatea de persecutat din motive etnice

§8. Accesul la informatiile de interes public – Legea nr. 544/2001

150. Acces la informatiile de interes public. Documentatie aferenta emiterii de hotarari de consiliu local privind aprobarea si realizarea de schimburi de terenuri. Admisibilitate. Autoritatile administrative ce detin calitate procesuala pasiva 

151. Informatii de interes public. Termenul de formulare a plangerii. Refuz nejustificat de comunicare informatii

§9. Drept procesual civil

152. Competenta instantei de contencios administrativ de a judeca cereri de reformare a contractelor de vanzare-cumparare, dupa intrarea acestora in circuitul civil

153. Competenta. Contestatie formulata impotriva proceselor-verbale de analiza a abaterilor si de stabilire a despagubirilor, incheiate de societatea de furnizare energie electrica. Lipsa elementelor ce caracterizeaza notiunea de serviciu public

154. Instanta competenta sa solutioneze cauza in prima instanta. Decizie de suspendare a platii pensiei de serviciu

155. Conflict negativ de competenta. Regulator de competenta

156. Act administrativ individual. Calitate procesuala pasiva. Acces la justitie

157. Imposibilitatea asimilarii cazurilor de suspendare in situatia sesizarii C.E.J. intr-o alta cauza ce nu priveste partile in litigiu

V. Sectia pentru conflicte de munca si asigurari sociale

§1. Litigii de munca

A. Reglementari derivand din contractele colective de munca

158. Drepturi rezultate din aplicarea contractului colectiv de munca la nivel de ramura si grupa de unitati. Drepturi banesti constand in contravaloarea a 4000 m3 de gaze naturale

159. Nerespectarea termenului de 5 zile prevazut de art. 75 alin. (3) din C.C.M.N. 2007-2010

160. Compensatie prevazuta de art. 78 din contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007 – 2010 pentru salariatii institutiilor publice 

B. Incheierea contractului de munca

161. Contract individual de munca. Conditii de fond si de forma. Durata. Validitate 

162. Invocarea viciului de consimtamant la incheierea actului aditional la contractul individual de munca

163. Obligarea unitatii la incheierea unui contract de munca cu timp partial. Lipsa formei scrise 

C. Antrenarea raspunderii patrimoniale

164. Raspunderea patrimoniala a salariatului

165. Conditii pentru antrenarea raspunderii patrimoniale a salariatului 

166. Decizia de imputare si angajamentul de plata, acte juridice nereglementate de Codul muncii

D. Drepturi salariale

167. Nulitatea actului de renuntare la salariu 

168. Medic. Plata primei de instalare

169. Procentul sporului de vechime in munca de care beneficiaza salariatul 

E. Sanctiuni

170. Abatere disciplinara sanctionata printr-un inscris intitulat „atentionare scrisa”

F. Suspendarea, incalcarea si desfacerea contractului de munca 

171. Suspendarea de drept a unui contract individual de munca 

172. Concediere. Salariat care indeplineste conditiile de pensie pentru limita de varsta

173. Dreptul legal al salariatului. Obligatia instantei

174. Desfacerea contractului individual de munca in perioada in care contractul este suspendat

175. Sanctiunea nulitatii inserata de legiuitor in art. 76 C. muncii, pentru nerespectarea dispozitiilor art. 74 lit. d) C. muncii, in cazul concedierii individuale 

176. Desfacerea a contractului individual de munca conform art. 65 C. muncii

177. Incetarea de drept a contractului individual de munca incheiat pe durata determinata

§2. Asigurari sociale

178. Data de la care are loc recalcularea pensiei de urmas conform Legii nr. 303/2004 si O.U.G nr. 100/2007

179. Stabilirea punctajelor anuale cu luarea in calcul a sporului de vechime pentru perioada in care contestatoarea nu era cetatean roman si a desfasurat activitate pe teritoriul altui stat 

180. Cumularea pensiei de invaliditate grad III cu salariul rezultat din contract individual de munca

181. Calcularea stagiului de cotizarea in cazul persoanele pensionate in temeiul Legii nr. 19/2000 si care au desfasurat activitati in locuri de munca incadrate in grupa I si/sau grupa II de munca

182. Ordinea de preferinta a actelor doveditoare ale vechimii in munca stabilita in art. 160 alin. (5) din Legea nr. 19/2000

183. Recalcularea pensiei pentru limita de varsta pentru nevazator, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat

Detalii tehnice
Data aparitiei23 ian. 2012
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini576
Tip copertaCarte brosata
DE ACELASI AUTOR - Curtea de Apel Iasi
Indisponibila
Imagine Curtea de Apel Iasi. Culegere de practica judiciara pe anul 2012

Curtea de Apel Iasi. Culegere de practica judiciara pe anul 2012

in materie civila si litigii cu profesionisti, penala, de contencios administrativ si fiscal, pentru conflicte de munca si asigurari sociale
43,30 RON
Indisponibila
Imagine Curtea de Apel Iasi. Culegere de practica judiciara pe anul 2011

Curtea de Apel Iasi. Culegere de practica judiciara pe anul 2011

in materie civila si litigii cu profesionisti, penala, de contencios administrativ si fiscal, pentru conflicte de munca si asigurari sociale
37,60 RON