Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Curtea de Apel Iasi. Culegere de practica judiciara pe anul 2009

ISBN/ISSN: 978-606-522-408-7
Editura: Hamangiu
37,60 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Din cuprins:
•    Drept civil: proprietate, contracte, Legea nr. 10/2001
•    Drept procesual civil: actiuni, competenta, calitate procesuala, obiectul si limitele judecatii, cai de atac
•    Drept penal: furt, abuz de incredere, omor, vatamare corporala
•    Drept procesual penal: luarea si inlocuirea masurilor preventive, mandat european de arestare, rezolutii procuror
•    Drept comercial: raspunderea organelor de conducere, procedura insolventei
•    Drept administrativ si drept fiscal: acte administrative, obligatii fiscale, functionari publici, achizitii publice
•    Dreptul familiei: protectia copilului, bunuri comune, cauze cu minori
•    Dreptul muncii si asigurarilor sociale: drepturi salariale, pensii, incetarea contractului individual de munca

I. Sectia civila 

§1. Drept civil

1.1. Persoane

1. Actiune in constatarea cetateniei romane

2. Actiune in constatarea cetateniei romane. Calitate procesuala pasiva 

1.2. Dreptul de proprietate si alte drepturi reale

1.2.1. Mijloace de dobandire si de aparare

3. Drept de proprietate. Monede din aur. Confiscare prin hotarare penala. Autoritate de lucru judecat 

4. Indiviziune. Bunuri aflate in coproprietate fortata

5. Uzucapiune. Teren atribuit in folosinta. Legea nr. 18/1991

6. Uzucapiune. Calitate procesuala pasiva a unitatii administrativ-teritoriale. Reprezentare

7. Uzucapiune. Buna-credinta. Revendicare

8. Actiune in constatarea dreptului de servitute legala. Drept de acces pentru operatorul public de retea destinata serviciilor de telecomunicatii 

9. Drept de superficie. Granituire

1.2.2. Legea nr. 10/2001. Imobile preluate de stat in mod abuziv 

10. Restituire in natura 

11. Restituire in natura. Imobil degradat 

12. Restituirea in natura a imobilelor preluate abuziv de stat. Conditii. Bunuri in compensare 

13. Restituire imobil in natura. Actiune in nulitate a titlului de proprietate emis unui tert notificat, admisa pentru terenul revendicat 

14. Restituire in natura. Teren liber de constructii

15. Imobil preluat abuziv. Neplata impozitelor. Probe

16. Persoane indreptatite la masuri reparatorii. Organizatii cooperatiste 

17. Persoana indreptatita la masuri reparatorii. Constructie dobandita prin act sub semnatura privata 

18. Atribuire de teren in compensare

19. Cerere prin care se solicita lamurirea dispozitivului hotararii prin care s-a dispus restituirea in natura a imobilului preluat abuziv de stat. Amplasament 

20. Protectia chiriasilor. Actiune in evacuare. Imobil supus regimului juridic 

21. Actiune in evacuare. Contract de inchiriere ajuns la termen. Notificare 

22. Imobile ce intra sub incidenta art. 16 alin. (1) din Legea nr. 10/2001. Dispozitie emisa anterior adoptarii Legii nr. 247/2005. Autoritate de lucru judecat 

23. Actiune in constatarea dreptului de proprietate asupra unui imobil preluat abuziv de stat. Contestatie. Termen 

24. Contestatie. Calitatea procesuala a statului reprezentat de Ministerul Finantelor Publice. Unitate detinatoare 

25. Dovada dreptului de proprietate. Inscrisuri 

26. Unitate detinatoare. Cerere prin care se solicita introducerea in cauza a altei entitati investite cu solutionarea notificarii 

27. Actiune in nulitatea dispozitiei emise de primar. Autoritate de lucru judecat 

28. Actiune in nulitatea dispozitiei emise de primar. Admisibilitatea caii de atac a apelului declarat de consiliul local 

1.2.3. Publicitate imobiliara 

29. Legea nr. 7/1996. Inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara 

30. Intabularea dreptului de proprietate. Acte doveditoare

31. Intabularea dreptului de proprietate. Rectificarea cartii funciare urmare a anularii contractului de vanzare-cumparare

1.3. Despagubiri. Daune materiale

32. Actiune in regres. Exercitarea atributiilor de serviciu in limitele legii

1.4. Contracte

33. Antecontract. Bun in indiviziune

34. Contract de vanzare-cumparare. Actiune in constatarea nulitatii absolute

1.5. Succesiuni

35. Imparteala judiciara. Calitate procesuala activa. Terti dobanditori ai cotei indivize din bunurile succesorale transmise de sotia supravietuitoare din masa succesorala

36. Renuntare la succesiune

§2. Drept procesual civil 

2.1. Principii fundamentale ale procesului civil 

37. Drept la aparare 

38. Drept la aparare. Respingere de instanta de judecata a cererii de amanare a judecarii cauzei, in temeiul art. 156 C. proc. civ. Apel netimbrat 

2.2. Acte de procedura 

39. Citarea si comunicarea actelor de procedura 

2.3. Actiune 

40. Actiune. Modificare. Termen 

41. Actiune in revendicare. Dovada dreptului de proprietate. Certificat de atestare a dreptului de proprietate

42. Actiune in revendicare. Admisibilitate. Cerere formulata ulterior adoptarii Legii nr. 10/2001

43. Actiune in constatarea nulitatii absolute. Certificat de mostenitor. Parti

44. Actiune in evacuare. Admisibilitate. Revendicare

2.4. Participantii la procesul civil

45. Calitate procesuala pasiva a statului roman reprezentat de Ministerul Finantelor. Daune materiale si morale

46. Actiune in daune. Calitate procesuala pasiva. Imunitatea de jurisdictie a statelor

47. Calitate procesuala pasiva. Primarie. Primar. Consiliu local

2.5. Competenta 

48. Competenta. Executare silita prin echivalent. Imobil preluat abuziv de stat 

49. Competenta. Cereri pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare savarsite in procesele penale. Rolul activ al judecatorului 

2.6. Judecata 

50. Taxe judiciare de timbru. Actiune in revendicare. Renuntare la judecata 

51. Judecata. Modificarea cererii. Intelesul notiunii reglementate de art. 132 alin. (1) C. proc. civ. Instanta competenta 

2.7. Hotarare

52. Hotarare judecatoreasca. Lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea dispozitivului unei hotarari 

53. Hotarare de indreptare a erorii materiale. Cale de atac 

54. Puterea lucrului judecat. Actiune in revendicare 

55. Autoritate de lucru judecat. Hotarare care sa tina loc de act de vanzare-cumparare 

56. Puterea lucrului judecat. Cauza solutionata pe exceptie 

2.8. Cai de atac 

57. Cai de atac. Neagravarea situatiei partii in propria cale de atac 

58. Cale de atac. Exceptia lipsei calitatii procesuale. Neagravarea situatiei in propria cale de atac 

59. Cale de atac. Actiune in nulitate. Incheiere de carte funciara. Neagravarea situatiei in propria cale de atac 

60. Cai de atac. Inadmisibilitatea caii de atac a recursului, raportata la valoarea obiectului litigiului

61. Contestatie in anulare. Motive

2.9. Executare silita 

62. Executare silita. Recunoasterea si incuviintarea executarii silite a hotararii judecatoresti pronuntate de o instanta a unei tari nemembre a Uniunii Europene 

§3. Drept comunitar 

63. Actiune pentru restrangerea exercitarii dreptului la libera circulatie in statele Uniunii Europene 

64. Restrangerea dreptului la libera circulatie in statele Uniunii Europene

65. Cerere de recunoastere a efectelor unei hotarari judecatoresti straine. Suspendarea judecatii 

§4. Dreptul familiei 

66. Raporturi patrimoniale intre soti. Imparteala judiciara. Criterii de atribuire a bunurilor 

67. Atribuirea beneficiului contractului de inchiriere. Soti divortati 

68. Atribuirea beneficiului contractului de inchiriere. Autoritatea competenta 

69. Incredintarea minorilor. Interesul superior al copilului 

70. Drepturile parintesti. Pastrarea legaturilor personale cu minorul si de parintele divortat, caruia nu i s-a incredintat copilul 

71. Reincredintare minori. Interesul superior al copilului 

72. Reincredintare minor spre crestere si educare. Modificarea imprejurarilor avute initial in vedere. Aprecierea interesului superior al copilului in cadrul aplicarii art. 44 C. fam. 

73. Obligatia de intretinere a copiilor. Data de la care se datoreaza pensia de intretinere pentru minor

74. Incetarea masurii de protectie a plasamentului. Conditia sa fi incetat riscul de abuz ori neglijare in domiciliul parintilor – art. 68 alin. (2) din Legea nr. 272/2004

II. Sectia penala

§1. Drept penal. Partea generala 

75. Recidiva postcondamnatorie si concursul de infractiuni. Forme ale pluralitatii de infractiuni – criterii de diferentiere. Circumstante atenuante: depasirea limitelor legitimei aparari sau savarsirea infractiunii in conditii de provocare. Respectarea dreptului la aparare

76. Eroarea de fapt. Cauza care inlatura caracterul penal al faptei – conditii in care poate fi retinuta. Criterii de apreciere. Viol 

77. Coroborarea tuturor criteriilor prevazute de art. 72 C. pen., pentru realizarea scopului pedepsei, asa cum este el reglementat in art. 52 C. pen. 

78. Scuza provocarii. Omor prevazut de art. 174 alin. (1) C. pen. Lovituri cauzatoare de moarte – art. 183 C. pen. Criterii de diferentiere 

79. Circumstanta atenuanta a provocarii, prevazuta de art. 73 lit. b) C. pen. 

80. Momentul inceperii calcularii termenului de reabilitare judecatoreasca 

§2. Drept penal. Partea speciala 

81. Omor deosebit de grav – art. 174, art. 175 lit. a) si art. 176 lit. d) C. pen. – comis pentru a ascunde savarsirea unei talharii. Omor cu premeditare – art. 174, art. 175 lit. a) C. pen. Conditii in care poate fi retinuta aceasta forma agravanta a infractiunii. Complicitatea – forma a participatiei penale – art. 26 C. pen. 

82. Omor. Lovituri cauzatoare de moarte. Criterii de diferentiere

83. Retinerea agravantei prevazute de art. 175 lit. a), i) C. pen. in cazul infractiunii de omor 

84. Vatamare corporala grava – pierderea unui organ – prevazuta de art. 182 alin. (2) C. pen. Circumstanta atenuanta a provocarii, prevazuta de art. 73 lit. b) C. pen. – conditii in care poate fi retinuta 

85. Criterii de diferentiere intre vatamare corporala grava – art. 182 C. pen. – si tentativa de omor prevazuta de art. 20 raportat la art. 174 C. pen. 

86. Incadrare juridica. Criterii de diferentiere intre art. 182 si art. 20 raportat la art. 174 C. pen. 

87. Tentativa de omor calificat sau vatamare corporala. Criterii de diferentiere. Daune morale si materiale – criterii avute in vedere la stabilirea cuantumului acestora

88. Incadrare juridica. Tentativa la omor deosebit de grav prevazuta de art. 20 C. pen. raportat la art. 174-176 C. pen. Vatamare corporala – art. 181 C. pen. 

89. Infractiunea prevazuta de art. 20 C. pen. raportat la art. 174-175 alin. (1) lit. i) C. pen. Schimbarea incadrarii juridice in infractiunea prevazuta de art. 182 alin. (2) C. pen. Achitare – art. 10 lit. c) C. proc. pen. 

90. Tentativa la omor calificat – art. 20 C. pen. raportat la art. 174-175 lit. i) C. pen., cu aplicarea art. 73 lit. b) C. pen. Vatamare corporala grava – art. 182 alin. (2) C. pen. teza finala cu aplicarea art. 73 lit. b) C. pen. Schimbarea incadrarii juridice

91. Tentativa de omor. Vatamare corporala grava. Criterii de diferentiere. Provocare. Existenta conditiilor prevazute de art. 73 lit. b) C. pen. 

92. Furt calificat. Abuz de incredere. Distinctie 

93. Abuz de incredere. Furt. Criteriu distinctiv – modalitatea de a dobandi detentia bunului 

94. Lipsa elementelor constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie, sub aspectul formei de vinovatie

95. Tainuire. Cunoasterea provenientei ilicite a bunurilor dobandite. Cerinta esentiala pentru caracterizarea laturii subiective

96. Uz de fals. Fals material in inscrisuri sub semnatura privata. Achitare. Instigare la fals material. Lipsa gradului de pericol social. Incadrare juridica

97. Asociere pentru savarsirea de infractiuni – art. 323 C. pen. Latura obiectiva a infractiunii. Pedeapsa accesorie prevazuta de art. 64 lit. a) teza I C. pen.: dreptul de a alege. Efectul extensiv al apelului si limitele sale – art. 373 C. proc. pen. 

§3. Drept procesual penal. Partea generala

98. Competenta materiala si teritoriala de solutionare a cererii de comisie rogatorie internationala avand ca obiect perchezitia domiciliara 

99. Competenta dupa calitatea persoanei

100. Probele nu au o valoare mai dinainte stabilita, iar aprecierea fiecarei probe se face de organul de urmarire penala ori de instanta de judecata, in urma examinarii tuturor probelor administrate, indiferent de faza procesuala in care au fost obtinute, in scopul aflarii adevarului

101. Termenul pentru declararea cailor de atac in materia masurilor preventive 

102. Propunere de arestare preventiva. Luarea masurii. Pericol social concret pentru ordinea publica. Recurs. Revocarea masurii 

§4. Drept procesual penal. Partea speciala 

103. Plangere impotriva rezolutiei procurorului. Neconcordanta intre temeiul juridic invocat de procuror in rezolutie si motivarea acesteia 

104. Plangere impotriva rezolutiei procurorului. Art. 278 (1) alin. (1) teza a II-a C. proc. pen. Lipsa calitatii procesuale a petentei – art. 222 alin. (3) C. proc. pen. Inadmisibilitate 

105. Plangere impotriva actelor procurorului, altele decat rezolutii/ordonante, respinsa ca inadmisibila de procurorul general. Inadmisibilitatea plangerii 

106. Plangere penala intemeiata pe dispozitiile art. 278 (1) C. proc. pen., pentru nerespectarea dispozitiilor acestui articol. Inadmisibilitate 

107. Plangere formulata in baza dispozitiilor art. 278 (1) C. proc. pen. Exceptii de neconstitutionalitate invocate in cadrul plangerii penale formulate 

108. Prezenta inculpatului la judecata. Judecata nu poate avea loc decat in prezenta inculpatului, atunci cand acesta este in stare de detinere. Art. 314 alin. (1) C. proc. pen. 

109. Nulitatea relativa, constand in nerespectarea conditiilor art. 327 C. proc. pen. Efectul devolutiv al apelului 

110. Restituirea cauzei la parchet – art. 332 alin. (2) C. proc. pen. Sanctiunea incalcarii dispozitiilor art. 172 alin. (1) C. proc. pen. ce reglementeaza asistenta juridica facultativa 

111. Schimbarea incadrarii juridice. Trimiterea cauzei spre rejudecare la instanta de fond 

112. Inadmisibilitatea recursului formulat impotriva incheierii prin care s-a respins cererea de restituire a cauzei la parchet pentru refacerea urmaririi penale 

113. Limitele rejudecarii cauzei in apel. Respectarea dispozitiilor hotararii instantei de recurs – art. 385 (18)  C. proc. pen. 

114. Cerere de revizuire a unor solutii pronuntate de curtea de apel – ca prima instanta. Inadmisibilitate 

115. Conditiile de admisibilitate in principiu a cererii de revizuire 

116. Cerere de modificare a pedepselor. Art. 449 alin. (2) C. proc. pen. Instanta competenta 

117. Contestatie la executare. Conditii de admisibilitate. Art. 461 C. proc. pen. Cai de atac 

§5. Mandatul european de arestare 

118. Respingerea sesizarii privind executarea mandatului european de arestare. Neindeplinirea conditiilor de emitere a mandatului european de arestare sub aspectul valabilitatii acestuia

119. Mandat european de arestare. Amanarea temporara a predarii persoanei solicitate 

120. Amanarea predarii persoanei solicitate

121. Cerere de preluare a judecatii in cadrul procedurilor instituite prin Legea nr. 302/2004 

122. Conditiile prevazute in art. 114 din Legea nr. 302/2004, completata si modificata, pentru preluarea judecatii unui cetatean roman care a comis infractiuni pe teritoriul altui stat

§6. Infractiuni prevazute in legi speciale 

123. Cererea de sesizare a Curtii Constitutionale privind exceptia de neconstitutionalitate a unor texte de lege. Cerintele impuse de art. 29 alin. (1), (2), (3) din Legea nr. 47/1992, republicata

124. Infractiunile prevazute de art. 3 alin. (1) si art. 4 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, modificata prin Legea nr. 522/2004. Concurs real de infractiuni sau infractiune mijloc in scopul comiterii celei incriminare in art. 4 alin. (1) din legea sus-mentionata. Criterii de diferentiere. Solutii adoptate 

125. Infractiunea de punere in circulatie sau conducere pe drumurile publice a unui autovehicul cu numar fals de inmatriculare prevazuta de art. 85 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002. Numar fals de inmatriculare

126. Criteriile de apreciere a pericolului social necesar existentei infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care nu poseda permis de conducere 

127. Elementele constitutive ale infractiunii prevazute de art. 4 din Legea nr. 241/2005

III. Sectia comerciala 

§1. Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

128. Aplicarea art. 3 pct. 6 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Creanta „certa”

129. Aplicarea dispozitiilor art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Cerere de deschidere a procedurii apartinand debitorului 

130. Articolul 19 alin. (2)1 din Legea nr. 85/2006. Schimbare lichidator provizoriu 

131. Aplicarea art. 94 alin. (1) lit. a) si art. 95 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei 

132. Aplicarea art. 107 alin. (1) lit. B) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei 

133. Aplicarea art. 129 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Consecinta necomunicarii raportului final catre creditori 

134. Aplicarea art. 138 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Conditiile raspunderii 

135. Actiune intemeiata pe art. 138 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Fapta prevazuta la lit. a) 

136. Actiune intemeiata pe art. 138 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Fapte prevazute de lit. c) si d) 

137. Actiune a lichidatorului judiciar, formulata in temeiul art. 138 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, respinsa la fond. Recurs promovat de unul dintre creditori – lipsa de calitate procesuala activa

138. Interpretarea si aplicarea art. 138 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

139. Aplicarea art. 138 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

140. Cerere de sesizare a Curtii Constitutionale cu o exceptie de neconstitutionalitate. Aplicarea art. 29 alin. (4) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicata

§2. Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului

141. Recurs formulat impotriva unei incheieri pronuntate de judecatorul delegat la oficiul registrului comertului, conform art. 6 din Legea nr. 26/1990. Conditia interesului in promovarea caii de atac 

§3. Drept procesual civil 

142. Competenta generala a instantelor judecatoresti. Aplicarea art. 343 (3) C. proc. civ. 

143. Interpretarea si aplicarea art. 155 (1) C. proc. civ. 

144. Aplicarea dispozitiilor art. 274 alin. (3) C. proc. civ. Micsorarea onorariului de avocat acordat la fond 

145. Interpretarea si aplicarea art. 281 alin. (1) C. proc. civ. Notiunea de „eroare materiala” 

146. Aplicarea art. 299 alin. (1) raportat la art. 282 alin. (2) C. proc. civ. Recurs impotriva unei incheieri premergatoare, cu caracter interlocutoriu. Inadmisibilitate 

147. Incheiere pronuntata de instanta in cursul judecatii. Recurs inadmisibil

148. Ordonanta presedintiala. Conditii de admisibilitate

149. Sechestru asigurator. Interpretarea si aplicarea art. 591 C. proc. civ. 

IV. Sectia de contencios administrativ si fiscal 

§1. Dispozitii procedurale 

150. Eroare materiala 

151. Contestatie in anulare. Solutionarea recursului dupa ce s-a dispus suspendarea judecatii de instanta de judecata investita cu rezolvarea unei cereri de stramutare. Inaplicabilitatea art. 317 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ., in cazul in care cererea de stramutare a fost respinsa 

152. Cautiune. Conditiile eliberarii cautiunii

153. Cerere de suspendare a actului administrativ intemeiata pe dispozitiile art. 14 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. Conditii de admisibilitate 

154. Anulare act administrativ emis de organele administratiei publice locale – primarul localitatii. Stabilirea cadrului procesual de reclamant 

155. Functionar public. Sanctiune disciplinara. Solutionarea actiunii in anulare fara a se asigura participarea la procedura contencioasa a autoritatii emitente a actului administrativ contestat. Lipsa rolului activ al instantei 

156. Procedura de declarare a utilitatii de interes local a unor lucrari de infrastructura. Lipsa cercetarii prealabile prevazute de art. 8 din Legea nr. 33/1994. Consecinte 

157. Ajutor public judiciar in materie civila. Conditii de acordare 

§2. Acte administrative ale autoritatilor administrative centrale si locale

158. Actiune formulata de o societate de lichidatori, vizand desemnarea drept castigatoare a ofertei sale, ca lichidator al unei societati aflate in procedura de faliment, de A.N.A.F., Comisia de selectie a practicienilor in insolventa, cu anularea deciziei emise in favoarea unui alt practician de insolventa. Cerere de suspendare a executarii deciziei. Competenta instantei de contencios administrativ si fiscal. Admisibilitatea actiunii de fond si a cererii de suspendare 

159. Cerere anulare ordin de desfiintare a unei sectii din cadrul unei unitati spitalicesti, emis de administratia centrala. Justificarea interesului in promovarea actiunii. Limitele controlului instantei de contencios

160. Ordin ministru de eliberare functie manager spital. Cerere de suspendare a executarii. Admisibilitate

161. Actiune avand ca obiect obligarea ANPH la eliberarea angajamentului de plata a dobanzii, conform art. 27 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, si a perfectarii angajamentului de plata constand in suportarea dobanzii aferente creditului, cu plata de penalitati. Admisibilitatea actiunii 

162. Exceptie de nelegalitate certificat de atestare forta majora si aviz pentru atestarea cazului de forta majora, emise de Camera de Comert si Industrie a Romaniei. Admisibilitatea exceptiei prin prisma intrunirii conditiilor pentru incadrarea actelor in categoria actelor administrative

163. Anulare hotarare consiliu local de aprobare a infiintarii unui parc eolian. Obligativitatea organizarii licitatiei publice. Consecinte 

164. Certificat de atestare a dreptului de proprietate. Procedura prealabila. Cerere de anulare. Termene

165. Declararea ca neconstitutionala a Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 37/2009 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii administratiei publice. Efecte asupra legalitatii actelor administrative emise in temeiul acesteia

166. Decizie a Comisiei Superioare de Disciplina din cadrul Colegiului Medicilor din Romania. Persoana care poate formula actiune in anularea deciziei

§3. Litigii privind functionarii publici

167. Recrutare personal cu statut special. Modificarea cadrului legislativ referitor la conditiile cerute pentru numirea in functie. Dreptul angajatorului de a alege metoda de selectie care sa asigure realizarea scopului propus si a standardelor impuse prin angajamentele asumate de Romania prin Tratatul de aderare la CE

168. Drepturi salariale suplimentare. Dreptul legiuitorului de a inceta acordarea beneficiului. Momentul in care interdictia compensarii chiriei intra in vigoare, in cazul de exceptie al contractelor de inchiriere incheiate cu rude de pana la gradul II inclusiv. Distinctia ce trebuie facuta intre efectele pe care contractul de locatiune le produce intre partile contractante si obligatia angajatorului de a compensa chiria lunara platita de angajat, in noile conditii de reglementare 

§4. Achizitii publice

169. Contract de achizitie publica. Pret aparent neobisnuit de scazut. Obligatia autoritatii contractante de a lua in considerare conditiile deosebit de favorabile de care beneficiaza ofertantul, organizat ca „persoana fizica autorizata”, in raport cu ofertantul organizat ca „societate comerciala”, in executarea unui serviciu (activitate de evaluare), care implica aproape in mod exclusiv aportul personal al prestatorului autorizat in conditiile legii 

170. Achizitii publice. Dreptul autoritatii contractante de a aplica criterii de calificare si selectie, cu respectarea cerintei ca nivelul indicatorilor economici si financiari, ceruti a fi indepliniti de catre ofertanti, sa aiba o legatura concreta cu un eventual risc de neindeplinire a contractului 

171. Termenul de formulare a contestatiei impotriva documentatiei de atribuire a contractului de achizitie publica avand ca obiect lucrari 

172. Achizitii publice. Plangere impotriva deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor de respingere ca inadmisibila a contestatiei. Admisibilitate

173. Achizitii publice. Pretul ofertat. Limitele verificarii pe care autoritatea contractanta o poate efectua cu privire la nivelul si structura pretului ofertat. Prevalenta principiului eficientei utilizari a fondurilor publice

§5. Contencios fiscal 

174. Decizie privind suspendarea solutionarii contestatiei formulate impotriva unei decizii de impunere, emisa de organul fiscal. Admisibilitatea actiunii in anularea deciziei de suspendare 

175. Taxa pe valoarea adaugata. Recunoasterea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata, de indeplinirea conditiei ca bunurile sau serviciile sa fi fost achizitionate exclusiv pentru realizarea obiectului de activitate pentru care societatea comerciala a fost infiintata 

176. Contribuabili persoane fizice. Taxe achitate in contul unui fond special. Unitatea fiscala competenta sa primeasca si sa rezolve cererea de restituire a taxelor platite. Structura administrativa care are calitate procesuala pasiva 

177. Dobanda datorata in cazul restituirii sumei platite cu titlu de taxa speciala pentru autoturisme

178. Contract de finantare nerambursabila. Nereguli. Consecinte 

179. Exceptie de nelegalitate. Decizie a Autoritatii Nationale a Vamilor de suspendare a operatiunii de vamuire. Exceptie respinsa

180. Drept fiscal. Venituri de natura salariala

§6. Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947

181. Despagubiri sau compensatii. Bunuri imobile ramase in Basarabia. Dovada dreptului de proprietate

V. Sectia pentru conflicte de munca si asigurari sociale

182. Desfacerea contractului de munca „ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii”, conform art. 65 C. muncii. Imposibilitatea reintegrarii contestatorului in cazul anularii deciziei de concediere

183. Efectivitatea desfiintarii locului de munca

184. Refuzul angajatorului de reintegrare a contestatorului in functia de sef serviciu, in executarea unei hotarari judecatoresti de anulare a masurii de modificare unilaterala a contractului sau de munca. Concedierea salariatului pentru desfiintarea serviciului pe care il conducea. Acte aditionale incheiate la un contract care nu mai era in fiinta 

185. Obligatia angajatorului de a realiza o efectiva si reala repunere a partilor in situatia anterioara concedierii. Daune morale la care este indreptatit salariatul

186. Desfacerea disciplinara a contractului de munca. Verificarea obiectului abaterii disciplinare 

187. Termenul de aplicare a sanctiunii disciplinare prevazut de dispozitiile art. 268 alin. (1) C. muncii

188. Drepturile salariale cuvenite cadrelor didactice in temeiul Legii nr. 221/2008 

189. Obligarea consiliilor locale la acordarea tichetelor cadou 

190. Diferenta de spor de 95% din salariul de baza pentru orele prestate in zilele de sambata si duminica si in sarbatorile  legale, solicitata de sindicat in numele membrilor sai, in contradictoriu cu parata D.G.A.S.P.C. 

191. Aplicabilitatea contractului colectiv de munca unic la nivel de ramura. Art. 21 din Legea nr. 130/1996

192. Plata contravalorii muncii prestate in afara duratei normale a timpului de munca saptamanal 

193. Indemnizatie pentru concediu de odihna si prima de concediu 

194. Varsta de pensionare pentru personalul didactic

195. Conditiile necesare constatarii discriminarii in domeniul salarizarii. Aplicarea normelor si jurisprudentei comunitare in locul dispozitiilor nationale

196. Medic rezident. Nerespectarea obligatiei contractuale de a lucra in cadrul spitalului cel putin cinci ani dupa terminarea rezidentiatului. Daune penalizatoare stabilite anticipat, prin act aditional la contract, pentru neexecutarea acestei obligatii 

197. Indemnizatie de conducere aferenta functiei de conducator al compartimentului informatic din cadrul instantelor judecatoresti

198. Valorificarea la determinarea varstei necesare de pensionare a adeverintei eliberate de angajator care atesta incadrarea contestatorului in grupa a II-a de munca 

199. Decontarea cheltuielilor de reinnoire a mandatului, solicitate de asistentii judiciari din cadrul instantelor judecatoresti, in temeiul ordinelor de deplasare emise de tribunal

200. Raspunderea patrimoniala a gestionarului

201. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca sub aspectul salariului 

Index alfabetic 

Detalii tehnice
Data aparitiei18 ian. 2011
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini790
Tip copertaCarte brosata
DE ACELASI AUTOR - Curtea de Apel Iasi
Indisponibila
Imagine Curtea de Apel Iasi. Culegere de practica judiciara pe anul 2012

Curtea de Apel Iasi. Culegere de practica judiciara pe anul 2012

in materie civila si litigii cu profesionisti, penala, de contencios administrativ si fiscal, pentru conflicte de munca si asigurari sociale
43,30 RON
Indisponibila
Imagine Curtea de Apel Iasi. Culegere de practica judiciara pe anul 2011

Curtea de Apel Iasi. Culegere de practica judiciara pe anul 2011

in materie civila si litigii cu profesionisti, penala, de contencios administrativ si fiscal, pentru conflicte de munca si asigurari sociale
37,60 RON