Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Curs de drept civil. Drepturile reale principale

ISBN/ISSN: 978-606-522-922-8
Editura: Hamangiu
51,10 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Dupa Cursul de drept civil. Partea generala, aflat deja la a doua editie in mai putin de un an, Profesorul Gabriel Boroi si colaboratorii sai continua analiza institutiilor din noul Cod civil cu acest Curs de drept civil. Drepturile reale principale.

Gandindu-se in special la studentii care iau prima data contact cu aceasta materie, precum si la absolventii care se pregatesc pentru examenele de admitere si definitivat in profesiile juridice, autorii au realizat o lucrare sintetica si explicita, care prezinta informatia necesara intr-un mod clar si accesibil.

Pe langa explicatiile teoretice si prezentarea solutiilor din practica judiciara, au fost elaborate intrebari sub forma de teste grila, necesare atat pentru facilitarea intelegerii notiunilor de baza, cat si pentru pregatirea examenelor sau a concursurilor.

CAPITOL PRELIMINAR. PATRIMONIUL 

1. Notiunea de patrimoniu 

2. Elementele patrimoniului 

3. Caracterele juridice ale patrimoniului 

4. Functiile patrimoniului 
4.1. Patrimoniul constituie gajul general al creditorilor chirografari 
4.2. Patrimoniul explica si permite subrogatia reala cu titlu universal 
4.3. Patrimoniul explica si permite transmisiunea universala si transmisiunea cu titlu universal 

5. Enumerarea drepturilor reale principale 

CAPITOLUL I. DREPTUL DE PROPRIETATE 

SECTIUNEA 1. CONSIDERATII GENERALE REFERITOARE LA DREPTUL DE PROPRIETATE 
1. Notiunile de proprietate si de drept de proprietate 
2. Formele dreptului de proprietate 

SECTIUNEA A 2-A. DREPTUL DE PROPRIETATE PRIVATA 
1. Notiune 
2. Titularii dreptului de proprietate privata 
3. Obiectul dreptului de proprietate privata 
4. Continutul juridic al dreptului de proprietate privata 
4.1. Enumerarea atributelor dreptului de proprietate 
4.2. Posesia (ius possidendi) 
4.3. Folosinta (ius utendi si ius fruendi) 
4.4. Dispozitia (ius abutendi sau abusus) 
5. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate privata 
5.1. Enumerarea caracterelor juridice ale dreptului de proprietate 
5.2. Dreptul de proprietate privata este un drept absolut 
5.3. Dreptul de proprietate este un drept exclusiv 
5.4. Dreptul de proprietate este un drept perpetuu 
6. Limitele exercitarii dreptului de proprietate privata 
6.1. Consideratii generale 
6.2. Limite legale de interes privat stabilite de Codul civil 
6.3. Limite conventionale (voluntare) 
7. Enumerarea modurilor de dobandire a dreptului de proprietate privata 
8. Regimul juridic al imobilelor proprietate privata 
8.1. Realizarea si desfiintarea constructiilor 
8.2. Circulatia juridica a imobilelor proprietate privata 

SECTIUNEA A 3-A. DREPTUL DE PROPRIETATE PUBLICA 
1. Notiune 
2. Titularii (subiectele) dreptului de proprietate publica 
3. Obiectul dreptului de proprietate publica 
4. Caracterele juridice specifice dreptului de proprietate publica 
5. Modurile de dobandire a proprietatii publice. Exproprierea pentru cauza de utilitate publica 
5.1. Enumerarea modurilor de dobandire a proprietatii publice 
5.2. Exproprierea pentru cauza de utilitate publica 
6. Exercitarea dreptului de proprietate publica 
6.1. Consideratii generale 
6.2. Dreptul de administrare 
6.3. Concesionarea bunurilor proprietate publica 
6.4. Inchirierea bunurilor proprietate publica 
6.5. Dreptul de folosinta gratuita 
7. Incetarea dreptului de proprietate publica 

CAPITOLUL AL II-LEA. MODALITATILE JURIDICE ALE DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA 

SECTIUNEA 1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND MODALITATILE JURIDICE ALE DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA 

SECTIUNEA A 2-A. PROPRIETATEA COMUNA 
1. Consideratii introductive 
2. Dreptul de proprietate comuna pe cote-parti (coproprietatea) 
2.1. Notiune. Clasificare. Prezumtia de coproprietate 
2.2. Coproprietatea obisnuita 
2.3. Coproprietatea fortata 
3. Proprietatea comuna in devalmasie
3.1. Notiune 
3.2. Izvoarele si felurile devalmasiei 
3.3. Regulile aplicabile devalmasiei 
4. Partajul 
4.1. Notiune 
4.2. Felurile partajului 
4.3. Imprescriptibilitatea partajului 
4.4. Suspendarea partajului 
4.5. Modurile de impartire 
4.6. Stingerea datoriilor si situatia creditorilor
4.7. Efectele partajului

SECTIUNEA A 3-A. PROPRIETATEA PERIODICA, PROPRIETATEA REZOLUBILA SI PROPRIETATEA ANULABILA 
1. Proprietatea periodica 
2. Proprietatea rezolubila 
3. Proprietatea anulabila 

CAPITOLUL AL III-LEA. ACTIUNEA IN REVENDICARE 

SECTIUNEA 1. ASPECTE GENERALE REFERITOARE LA ACTIUNEA IN REVENDICARE IMOBILIARA 
1. Notiune si caractere generale
2. Delimitarea actiunii in revendicare de alte actiuni 
2.1. Actiunea in revendicare si actiunea posesorie
2.2. Actiunea in revendicare si actiunea confesorie 
2.3. Actiunea in revendicare si actiunea negatorie 
2.4. Actiunea in revendicare si actiunea in granituire 
2.5. Actiunea in revendicare si petitia de ereditate 
2.6. Actiunea in revendicare si actiunea in evacuare 
2.7. Actiunea in revendicare si actiunea in constatare 
3. Calitatea procesuala 

SECTIUNEA A 2-A. ACTIUNEA IN REVENDICARE IMOBILIARA 
1. Proba dreptului de proprietate 
1.1. Consideratii introductive 
1.2. Notiunea de titlu in materia actiunii in revendicare 
1.3. Situatii posibile 
2. Imprescriptibilitatea actiunii in revendicare imobiliara 

SECTIUNEA A 3-A. ACTIUNEA IN REVENDICARE MOBILIARA 
1. Situatii de distins 
2. Ipoteza reglementata de art. 937 alin. (1) C.civ. 
2.1. Precizari prealabile 
2.2. Conditii referitoare la bunuri 
2.3. Conditii referitoare la persoane 
2.4. Conditii referitoare la posesia tertului dobanditor 
3. Revendicarea de la tertul dobanditor de buna-credinta a bunului mobil pierdut sau furat 
4. Revendicarea bunului mobil de la hot, de la gasitorul care nu s-a conformat dispozitiilor art. 941 si urm. C.civ. sau de la tertul dobanditor de rea-credinta 
5. Ipoteza in care gasitorul bunului mobil s-a conformat dispozitiilor art. 941 si urm. C.civ. 

SECTIUNEA A 4-A. EFECTELE ADMITERII ACTIUNII IN REVENDICARE 
1. Precizari introductive 
2. Restituirea lucrului 
3. Restituirea productelor si a fructelor 
4. Suportarea cheltuielilor facute de catre posesor 

CAPITOLUL AL IV-LEA. DEZMEMBRAMINTELE DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA 

SECTIUNEA 1. CONSIDERATII GENERALE 
1. Notiunea de dezmembraminte ale dreptului de proprietate 
2. Enumerarea dezmembramintelor dreptului de proprietate privata 

SECTIUNEA A 2-A. DREPTUL DE SUPERFICIE 
1. Notiune si caractere juridice 
1.1. Notiune 
1.2. Caracterele juridice ale dreptului de superficie 
2. Constituirea dreptului de superficie 
3. Exercitarea dreptului de superficie 
4. Stingerea dreptului de superficie 
4.1. Enumerarea cauzelor de stingere a dreptului de superficie 
4.2. Stingerea dreptului de superficie prin expirarea termenului 
4.3. Stingerea dreptului de superficie prin consolidare 
4.4. Stingerea dreptului de superficie prin pieirea constructiei 
4.5. Alte cauze de stingere a dreptului de superficie 

SECTIUNEA A 3-A. DREPTUL DE UZUFRUCT 
1. Notiune si caractere juridice 
2. Constituirea dreptului de uzufruct 
2.1. Domeniul de aplicare (obiectul uzufructului) 
2.2. Modalitatile de constituire 
2.3. Durata uzufructului 
3. Efectele uzufructului 
3.1. Drepturile uzufructuarului 
3.2. Obligatiile uzufructuarului 
3.3. Drepturile nudului proprietar 
3.4. Obligatiile nudului proprietar 
4. Stingerea uzufructului 

SECTIUNEA A 4-A. DREPTUL DE UZ SI DREPTUL DE ABITATIE 

SECTIUNEA A 5-A. DREPTUL DE SERVITUTE 
1. Notiune si caractere juridice 
2. Clasificarea servitutilor 
3. Constituirea servitutii 
4. Exercitarea dreptului de servitute 
4.1. Drepturile si obligatiile proprietarului fondului dominant 
4.2. Drepturile si obligatiile proprietarului fondului aservit 
4.3. Exercitarea servitutii in caz de impartire a fondurilor 
5. Stingerea servitutilor 

CAPITOLUL AL V-LEA. FIDUCIA SI ADMINISTRAREA BUNURILOR ALTUIA 

SECTIUNEA 1. FIDUCIA
1. Notiune si obiect 
2. Izvoarele fiduciei 
3. Partile contractului de fiducie 
4. Continutul contractului de fiducie 
5. Obligatiile fiduciarului 
5.1. Obligatia de inregistrare a contractului de fiducie 
5.2. Obligatia fiduciarului de a da socoteala
6. Raspunderea si inlocuirea fiduciarului 
7. Incetarea contractului de fiducie 

SECTIUNEA A 2-A. ADMINISTRAREA BUNURILOR ALTUIA 
1. Notiune si reglementare 
2. Administrarea colectiva si delegarea 
3. Formele de administrare 
3.1. Administrarea simpla 
3.2. Administrarea deplina 
4. Obligatiile administratorului fata de beneficiar 
5. Obligatiile administratorului si ale beneficiarului in raporturile cu tertii 
6. Incetarea administrarii 

CAPITOLUL AL VI-LEA. POSESIA 

SECTIUNEA 1. ASPECTE GENERALE 
1. Notiunea de posesie 
2. Elementele constitutive ale posesiei 
3. Delimitarea posesiei, ca stare de fapt, de alte situatii juridice 
3.1. Posesia, ca stare de fapt, si posesia, ca stare de drept (posesia, ca atribut al unui drept real principal) 
3.2. Posesia si detentia precara. Intervertirea detentiei precare in posesie 
4. Dobandirea si pierderea posesiei 
4.1. Dobandirea posesiei 
4.2. Pierderea posesiei 

SECTIUNEA A 2-A. VICIILE POSESIEI 
1. Precizari introductive 
2. Discontinuitatea 
3. Violenta 
4. Clandestinitatea 

SECTIUNEA A 3-A. EFECTELE POSESIEI 
1. Precizari introductive 
1.1. Enumerarea efectelor juridice ale posesiei 
1.2. Justificarea efectelor juridice ale posesiei 
1.3. Posesia de buna-credinta si posesia de rea-credinta 
2. Posesia creeaza o prezumtie de proprietate 
3. Posesia de buna-credinta conduce la dobandirea in proprietate a fructelor produse de bunul asupra caruia se exercita 
4. Actiunile posesorii 
4.1. Notiune. Feluri 
4.2. Actiunea posesorie generala (actiunea in complangere) 
4.3. Actiunea posesorie speciala (actiunea in reintegrare) 
4.4. Aspecte procesuale privind actiunile posesorii 
4.5. Luarea masurilor pentru conservarea bunului asupra caruia se exercita posesia 

CAPITOLUL AL VII-LEA. MODURILE GENERALE DE DOBANDIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE SI A ALTOR DREPTURI REALE PRINCIPALE 

SECTIUNEA 1. CONSIDERATII GENERALE 
1. Enumerarea modurilor de dobandire a dreptului de proprietate si a altor drepturi reale principale 
2. Precizari introductive 

SECTIUNEA A 2-A. ACCESIUNEA 
1. Notiune si clasificare
2. Accesiunea imobiliara naturala
3. Accesiunea imobiliara artificiala 
3.1. Consideratii generale 
3.2. Realizarea lucrarii de catre proprietarul imobilului cu materialele altei persoane
3.3. Realizarea unei lucrari autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia
3.4. Realizarea unei lucrari adaugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia 
3.5. Lucrarile realizate partial asupra imobilului autorului 
3.6. Lucrarile provizorii 
3.7. Realizarea unei lucrari asupra imobilului altuia cu materialele unui tert 
3.8. Aspecte care privesc atat pe autorul de buna-credinta, cat si pe autorul de rea-credinta 
4. Accesiunea mobiliara 
4.1. Confectionarea bunului mobil cu materialele altei persoane 
4.2. Unirea a doua bunuri mobile 

SECTIUNEA A 3-A. UZUCAPIUNEA 
1. Consideratii generale 
1.1. Notiune si justificare 
1.2. Bunurile care nu pot fi dobandite prin uzucapiune 
1.3. Felurile uzucapiunii in sistemul Codului civil din 2009 
1.4. Posesia utila, conditie esentiala a uzucapiunii 
2. Uzucapiunea imobiliara extratabulara 
3. Uzucapiunea imobiliara tabulara 
4. Uzucapiunea mobiliara 
5. Aspecte comune uzucapiunii extratabulare, tabulare si mobiliare 
5.1. Jonctiunea posesiilor 
5.2. Calculul termenului uzucapiunii 
5.3. Invocarea uzucapiunii 

SECTIUNEA A 4-A. OCUPATIUNEA 

SECTIUNEA A 5-A. HOTARAREA JUDECATOREASCA 

CAPITOLUL AL VIII-LEA. PUBLICITATEA IMOBILIARA 

SECTIUNEA 1. CONSIDERATII GENERALE REFERITOARE LA PUBLICITATEA IMOBILIARA SI LA CARTEA FUNCIARA 
1. Notiunea si functiile publicitatii imobiliare 
1.1. Notiunea de publicitate imobiliara 
1.2. Functiile publicitatii imobiliare 
2. Notiunea, caracteristicile si structura cartii funciare 
2.1. Notiunea de carte funciara 
2.2. Caracteristicile cartii funciare 
2.3. Structura cartii funciare 
3. Obiectul cartii funciare 
3.1. Obiectul material 
3.2. Obiectul juridic 

SECTIUNEA A 2-A. PRINCIPIILE CARTII FUNCIARE 
1. Enumerarea principiilor 
2. Principiul efectului constitutiv de drepturi reale imobiliare al inscrierii
3. Principiul publicitatii integrale 
4. Principiul relativitatii inscrierii 
5. Principiul prioritatii 
6. Principiul fortei probante si al publicitatii materiale 
7. Principiul neutralitatii 
8. Principiul specialitatii 
9. Principiul legalitatii 

SECTIUNEA A 3-A. INSCRIERILE IN CARTEA FUNCIARA 
1. Precizari introductive 
2. Intabularea 
3. Inscrierea provizorie 
4. Notarea 

SECTIUNEA A 4-A. ACTIUNILE IN JUSTITIE SPECIFICE CARTII FUNCIARE 
1. Notiune si enumerare 
2. Actiunea in prestatie tabulara 
3. Actiunea in justificare tabulara 
4. Actiunea in rectificare 

ANEXA

TESTE GRILE 

I. Patrimoniul 
II. Dreptul de proprietate 
III. Modalitatile juridice ale dreptului de proprietate privata 
IV. Actiunea in revendicare 
V. Dezmembramintele dreptului de proprietate privata 
VI. Fiducia si administrarea bunurilor altuia 
VII. Posesia 
VIII. Modurile generale de dobandire a drepturilor reale principale 
IX. Publicitatea imobiliara 

RASPUNSURI 

I. Patrimoniul 
II. Dreptul de proprietate
III. Modalitatile juridice ale dreptului de proprietate privata 
IV. Actiunea in revendicare 
V. Dezmembramintele dreptului de proprietate privata 
VI. Fiducia si administrarea bunurilor altuia 
VII. Posesia 
VIII. Modurile generale de dobandire a drepturilor reale principale 
IX. Publicitatea imobiliara 

INDEX 

un curs universitar bun
cartea are 266 pagini,format mediu. Trateaza intr-o maniera reusita insa prea sintetica (articolele din cod si unele completari in scop didactic) materia drepturile reale principale,desigur datorita scopului ptr. care a fost creata. In timp,cu siguranta va urma o noua editie mai "pantecoasa".
Sper ca proiectul profesorului Boroi et alii sa nu se termine aici si sa avem cat mai repede cel putin un curs de drept civil -obligatii .
adrian b | 24.01.2013 00:55
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (0/0)
curs de drept civil-reale
drepturile reale sunt tratate stilizat, intr-o maniera concisa, usor mai mult decat codul civil, dar usor de retinut; e buna pentru recapitulare; ma bucur ca are si grile
oana | 31.01.2013 13:48
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (0/0)
Detalii tehnice
Data aparitiei16 ian. 2013
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini352
Tip copertaCarte brosata
DE ACELASI AUTOR - Gabriel Boroi
-15%
NOU
Pachet fise drept civil 2024- Gabriel Boroi;Carla Alexandra Anghelescu;Ioana Nicolae
-15%
NOU
Pachet Drept procesual civil- Gabriel Boroi, Mirela Stancu, ***
NOU
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON
-15%
Indisponibila
Pachet Drept procesual civil- Gabriel Boroi, Mirela Stancu, ***