Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Practica judiciara
ISBN/ISSN: 978-606-522-551-0
Editura: Hamangiu
31,80 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

   Cedarea prin expropriere a dreptului de proprietate are caracter de exceptie, conferit atat de Constitutia Romaniei si de Codul civil, cat si de Primul Protocol aditional la Conventia europeana a drepturilor omului. In acord cu dispozitiile Legii nr. 33/1994 – care prevede cadrul legal general in materie –, instantele judecatoresti hotarasc cu privire la expropriere dupa declararea utilitatii publice, precum si cu privire la despagubirile cuvenite proprietarului, atunci cand partile nu au cazut de acord.

   Cartea de fata reprezinta un ghid practic pentru cei implicati in procedurile judiciare de expropriere si de evaluare a cuantumului despagubirilor, a prejudiciului cauzat proprietarului sau altor persoane indreptatite. Avandu-se in vedere multitudinea situatiilor concrete din practica, au fost selectate mai multe spete privind in special stabilirea cuantumului despagubirilor, pentru a reflecta cat mai fidel stadiul aplicarii in jurisprudenta a criteriilor prevazute de lege. De asemenea, sunt prezentate decizii pronuntate in temeiul unor legi speciale, prin care s-au declarat de utilitate publica anumite lucrari de interes national sau local.

   Culegerea mai cuprinde si deciziile in interesul legii ale instantei supreme in legatura cu aplicarea in timp a unor dispozitii din Legea nr. 33/1994, precum si hotarari ale Curtii Europene a Drepturilor Omului in materia exproprierii, pronuntate impotriva Romaniei.

Capitolul I. Declararea utilitatii publice si masurile premergatoare exproprierii 

1. Exproprierea unei suprafete de teren pentru largirea drumului comunal. Ipoteza in care obiectivul avut in vedere poate fi realizat pe alte cai. Caracterul de exceptie al masurii exproprierii

2. Lipsa procedurii legale premergatoare exproprierii. Consecinte. Temeiul sesizarii instantei

3. Expropriere pentru cauza de utilitate publica. Anularea hotararii consiliului local. Procedura. Lipsa declaratiei de utilitate publica

4. Imobil expropriat ce a facut obiectul constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate potrivit Legii fondului funciar. Dovada calitatii de proprietar al terenului ceruta persoanei expropriate

5. Finalizarea etapei masurilor premergatoare exproprierii, prin pronuntarea unei hotarari irevocabile a instantei de contencios administrativ asupra intampinarii formulate de titularul dreptului de proprietate. Puterea de lucru judecat in fata instantei civile investite cu solutionarea cererii de expropriere 

Capitolul al II-lea. Exproprierea si stabilirea despagubirilor

6. Expropriere partiala. Solicitarea de catre proprietar a exproprierii totale. Criterii avute in vedere de instanta de judecata

7. Expropriere partiala sau expropriere totala. Apreciere. Rest de parcela neexpropriat si fara posibilitati de exploatare economica. Impunerea exproprierii intregii parcele

8. Expropriere partiala ceruta de expropriator. Expropriere totala solicitata de proprietar. Aprecierea instantei. Criterii

9. Prejudiciul creat proprietarului ca urmare a masurii exproprierii partiale. Despagubiri 

10. Despagubiri acordate pentru imobilul expropriat. Proportionalitatea masurii de expropriere. Necesitatea acoperirii atat a prejudiciului efectiv, cat si a beneficiului nerealizat 

11. Stabilirea cuantumului despagubirilor pentru imobilul expropriat. Necesitatea pastrarii unui echilibru just intre exigentele interesului general al comunitatii si imperativele apararii drepturilor fundamentale ale individului

12. Stabilirea cuantumului despagubirilor in cazul exproprierii. Echilibrul intre interesul general al comunitatii si cel al persoanei afectate de o masura privativa de proprietate

13. Stabilirea despagubirilor in caz de expropriere pentru cauza de utilitate publica. Criterii si modalitati de evaluare

14. Despagubiri acordate pentru imobile expropriate. Criterii prevazute de lege. Lipsa unei imbogatiri fara justa cauza 

15. Stabilirea despagubirii intre limitele minime si maxime determinate de valoarea oferita de expropriator si cea solicitata de expropriat. Aprecierea instantei in ipoteza in care unul dintre punctele de vedere exprimate in raportul de expertiza incalca prevederilor art. 25 din Legea nr. 33/1994 

16. Stabilirea cuantumului despagubirii pentru imobilul expropriat. Criterii concrete care trebuie luate in considerare 

17. Stabilirea cuantumului despagubirii. Forta probanta a expertizei 

18. Determinarea pretului de piata al imobilului expropriat. Forta probanta a expertizei. Obligatiile instantei de judecata 

19. Intelesul sintagmei „pretul cu care se vand, in mod obisnuit, imobilele de acelasi fel in unitatea administrativ-teritoriala”. Necesitatea administrarii unor probe pertinente pentru dovedirea pretului

20. Calcularea cuantumului despagubirilor in cazul exproprierii pentru cauza de utilitate publica. Intelesul sintagmei „pretul cu care se vand, in mod obisnuit, imobilele”, prevazuta de Legea nr. 33/1994

21. Stabilirea cuantumului despagubirii. Dovezi privind pretul cu care se vand in mod obisnuit imobilele de acelasi fel in unitatea administrativ-teritoriala 

22. Nedepunerea de catre expropriator a unor dovezi privind preturile de tranzactionare a imobilelor de natura celui expropriat. Consecinte 

23. Calcularea cuantumului despagubirilor. Ipoteza in care preturile de tranzactionare a terenurilor de pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale au variat foarte mult 

24. Stabilirea cuantumului despagubirii pentru imobilul expropriat. Valoarea reala a acestuia. Criterii

25. Momentul care trebuie avut in vedere la stabilirea cuantumului despagubirilor. Pretul de la data intocmirii raportului de expertiza 

26. Criterii de stabilire a cuantumului despagubirii. Teren agricol situat in extravilan. Diminuarea valorii terenului neexpropriat 

27. Calcularea cuantumului despagubirilor in caz de expropriere pentru cauza de utilitate publica. Momentul la care trebuie sa se raporteze instanta de judecata 

28. Expropriere pentru cauza de utilitate publica. Stabilirea despagubirilor. Momentul luat in considerare de catre instanta in acest sens

29. Caracterul prealabil si just al despagubirilor Data de la care se stabilesc despagubirile datorate ca efect al exproprierii 

30. Expropriere partiala. Societate comerciala proprietara a terenului. Calcularea cuantumului prejudiciul suferit. Criterii avute in vedere 

31. Stabilirea de catre instanta a unei despagubiri mai mici decat cea oferita de catre expropriator. Consecinte

32. Expropriere pentru cauza de utilitate publica. Stabilirea de catre instanta a unei despagubiri fara respectarea dispozitiilor legale

33. Stabilirea cuantumului despagubirii. Luarea in considerare de catre instanta de judecata a unui act care se situeaza in afara cerintelor legii. Consecinte

34. Stabilirea cuantumului despagubirilor. Folosirea in cadrul expertizei a unor metode de calcul care nu se regasesc printre criteriile prevazute expres si neechivoc de lege. Consecinte

35. Exproprierea unor cladiri cu destinatie de locuinta. Obligatia expropriatorului. Necesitatea unei cereri a proprietarului 

36. Interdictia suspendarii sau sistarii lucrarilor de utilitate publica privind drumurile ce fac obiectul Legii nr. 198/2004 

37. Scoaterea definitiva ori temporara din circuitul agricol sau din fondul forestier national a terenurilor necesare pentru lucrari de constructie de autostrazi si drumuri nationale. Exceptarea de la plata taxelor prevazute de Legea fondului funciar 

38. Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila de stabilire a cuantumului despagubirii. Momentul de la care se efectueaza plata despagubirilor catre persoana expropriata 

39. Expropriere pentru cauza de utilitate publica. Acordarea de daune-interese pentru intarzierea platii despagubirilor. Conditii 

Capitolul al III-lea. Retrocedare a imobilelor expropriate 

40. Imobile expropriate care nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat. Actiune intemeiata pe dispozitiile art. 35 din Legea nr. 33/1994, avand ca obiect imobile de natura celor la care se refera Legea nr. 10/2001. Conditii de admisibilitate 

41. 1. Aplicabilitatea dispozitiilor art. 35 din Legea nr. 33/1994 in cazul cererilor avand ca obiect retrocedarea de bunuri imobile expropriate anterior intrarii in vigoare a acestei legi 

41. 2. Participarea procurorului la judecarea cererilor de retrocedare a imobilelor expropriate 

42. Actiune introdusa dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 10/2001 privind un imobil expropriat anterior datei de 22 decembrie 1989. Lege aplicabila. Decizia nr. 53/2007 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pronuntata in recurs in interesul legii

43. Imobil expropriat in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. Inadmisibilitatea actiunii de drept comun in retrocedarea imobilului, intemeiata pe dispozitiile art. 35 din Legea nr. 33/1994, dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 10/2001

44. Actiune avand ca obiect retrocedarea unui teren expropriat in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, introdusa dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 10/2001. Dispozitiile legale aplicabile. Decizia nr. 53/2007 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Sectiile Unite, pronuntata in recurs in interesul legii

45. Actiune in retrocedarea terenului expropriat. Optiunea reclamantului de a continua judecata actiunii in retrocedare sau de a urma procedura administrative reglementata de Legea nr. 10/2001. Obligatia instantei de judecata 

Capitolul al IV-lea. Aspecte procedurale in litigiile privind exproprierea

46. Contestarea despagubirilor pentru un imobil expropriat. Lipsa unei hotarari a comisiei prevazute de lege. Lipsa calitatii procesuale active 

47. Actiune avand ca obiect plata contravalorii lipsei de folosinta a unui teren care a fost expropriat. Natura juridica a litigiului

48. Actiune avand ca obiect stabilirea dreptului de despagubire pentru expropriere. Competenta materiala 

49. Litigiu privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica. Aspecte procedurale. Neparticiparea procurorului la sedinta de judecata. Consecinte 

50. Cerere adresata instantei judecatoresti pentru stabilirea dreptului de despagubire in caz de expropriere. Scutirea de la plata taxei de timbru. Ipoteze in care nu se aplica scutirea 

51. Obligativitatea stabilirii de catre instanta a persoanelor care pot justifica un interes legitim asupra imobilelor propuse a fi expropriate 

52. Necesitatea lamuririi de catre instanta a situatiei juridice a terenului expropriat

53. Efectuarea unei expertize in fata instantei de judecata. Teren expropriat. Specialitatea expertilor desemnati sa calculeze cuantumul despagubirii

54. Constituirea, cu incalcarea dispozitiilor legale, a comisiei de experti pentru stabilirea despagubirilor. Neinstiintarea reclamantului despre efectuarea expertizei. Consecinte

55. Raport de expertiza efectuat de o comisie de experti. Nesemnarea de catre experti a acestuia si depunerea separata a concluziilor. Nerespectarea dispozitiilor art. 26 din Legea nr. 33/1994. Consecinte 

56. Formularea de catre comisia de experti a unui raspuns partial la obiectivele stabilite de instanta de judecata. Imposibilitatea instantei de a verifica valoarea imobilului la momentul exproprierii

57. Actiune intemeiata pe dispozitiile Legii nr. 33/1994. Necercetarea motivelor de apel invocate de catre parte. Contradictie in considerentele deciziei. Casare 

58. Expropriere. Aspecte procedurale. Omisiunea instantei de apel de a analiza toate motivele de apel cu care a fost investita. Casarea deciziei recurate si trimiterea cauzei spre rejudecare

Capitolul al V-lea. Selectii din jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului in materia exproprierii 

59. Ocuparea unei parcele de teren de catre Administratia Nationala a Drumurilor. Neinformarea proprietarului acestuia. Incalcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 (cauza Vergu c. Romaniei) 

60. Lipsa unui act formal de expropriere. Incalcarea principiului securitatii juridice. Incalcarea dreptului la respectarea bunurilor persoanei (cauza Burghelea c. Romaniei) 

61. Teren expropriat. Obtinerea unei decizii de retrocedare a unei parcele. Neexecutare efectiva a acesteia intr-un termen rezonabil. Incalcarea dreptului de acces la o instanta si a dreptului la respectarea bunurilor (cauza Ana si Ioan Radu c. Romaniei) 

Index alfabetic

Detalii tehnice
Data aparitiei12 oct. 2011
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini328
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Noul Cod penal. Codul penal anterior. Prezentare comparativa. Observatii

Noul Cod penal. Codul penal anterior. Prezentare comparativa. Observatii

Prezentare comparativa. Observatii. Ghid de aplicare. Legea penala mai favorabila
56,80 RON 56,84 RON
Indisponibila
Noul Cod penal. Noul Cod de procedura penala. Editia 2014

Noul Cod penal. Noul Cod de procedura penala. Editia 2014

Legile de punere in aplicare – corelatii cu vechile reglementari, legislatie conexa, hotarari C.E.D.O., index alfabetic - actualizat 19 februarie 2014
33,70 RON
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
NOU
Pachet fise drept civil 2024- Gabriel Boroi;Carla Alexandra Anghelescu;Ioana Nicolae
NOU
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON