Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Buletinul jurisprudentei. Repertoriu anual 2020

ISBN/ISSN: 1583-6886_2020
Editura: Hamangiu
Pret de coperta: 165,00 RON
148,50 RON
Disponibilitate: IN STOC

Lucrarea de fata reprezinta o continuare fireasca a demersurilor stiintifice anterioare, materializate prin 21 de ani de aparitie neintrerupta a Buletinului Jurisprudentei Curtii de Apel Cluj, demersuri destinate dezvoltarii si unificarii practicii judiciare.

Buletinul pune la dispozitia celor interesati – teoreticienilor si practicienilor dreptului, dar si, in special, cetatenilor – o sinteza a celor mai relevante hotarari din anul 2020 ale Curtii de Apel Cluj, in materia dreptului substantial si a celui procesual, in domeniile de baza ale dreptului, civil si penal, in litigiile cu profesionisti si in insolventa, in domeniul dreptului administrativ si fiscal, in litigiile de munca si asigurari sociale.

In vederea realizarii, efortul de selectie a vizat, cu precadere, hotarari reprezentative la nivelul unei instante cu traditie in fixarea unor repere jurisprudentiale.
Multumesc judecatorilor Curtii pentru disponibilitatea si efortul de a participa si de aceasta data la elaborarea acestei culegeri de jurisprudenta, cu scopul de a aduce, si in acest mod, justitia mai aproape de cetatean.

Judecator Dana-Cristina Girbovan
Presedintele Curtii de Apel Cluj 

DREPT CIVIL 
1. Nulitate adoptie major. Stabilire posesie de stat. Relevanta domiciliului adoptatului in perioada minoritatii. Lipsa de relevanta a consimtamantului adoptatului in vederea adoptiei. Ingerinta unei persoane in viata de familie a altei persoane trebuie sa aiba un scop legitim si sa fie necesara intr-o societate democratica 
2. Accesiune imobiliara naturala. Conditii 
3. Actiune in despagubiri derivand din accesiune imobiliara artificiala. Termenul de prescriptie extinctiva in care poate fi promovata actiunea. Momentul de la care incepe sa curga termenul de prescriptie
4. Pretentii. Asociatie de proprietari. Cota de contributie la cheltuieli, aferente unui apartament din condominiu aflat in proprietatea statului, cu drept de administrare in favoarea consiliului local. Obligatia proprietarului/administratorului, iar nu a persoanei care il ocupa cu sau fara drept, in urma inchirierii 
5. Expropriere. Neindeplinirea de catre expropriator a tuturor formalitatilor pentru definitivarea documentatiei cadastrale. Consecinte 
6. Legea nr. 10/2001. „Notificare” formulata dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 247/2005. Decadere 
7. Irevocabilitate dispozitie emisa in temeiul Legii nr. 10/2001. Neformulare notificare. Intabulare in cartea funciara cu rea-credinta
8. Actiune intemeiata pe Legea nr. 165/2013. Nerespectarea termenelor prevazute in lege. Consecinte. Natura juridica a acestor termene 
9. Articolul 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013, O.U.G. nr. 72/2020. Aplicarea legii in timp 
10. Revendicare. Comparare titluri. Dreptul comun. Legea nr. 10/2001 
11. Actiune in constatarea dobandirii dreptului de proprietate si intabulare in cartea funciara. Cererea de interventie avand ca obiect revendicarea acelorasi imobile constructii. Comparare de titluri. Inscrierea dreptului in cartea funciara. Recurs 
12. Actiune in revendicare pe dreptul comun a unui imobil ce intra sub incidenta O.U.G. nr. 94/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 501/2002. Inadmisibilitate 
13. Revendicare de drept comun. Inadmisibilitate. Preluare teren de catre stat. Lege speciala 
14. Inadmisibilitatea actiunii in constatare, in conditiile in care ambele parti in litigiu detin titluri de proprietate si niciuna dintre ele nu face dovada exercitarii posesiei efective si exclusive 
15. Drept de folosinta asupra terenului in temeiul Legii nr. 58/1974. Conditii si limite 
16. Momentul edificarii capacitatii energetice. Dreptul de uz. Putere de lucru judecat. Inlaturare. Perioade diferite de timp pentru care se emit pretentii. Recurs in interesul legii. Efecte in cel de al doilea proces 
17. Imbogatire fara justa cauza. Conditii de admisibilitate 
18. Actiune in raspundere civila delictuala avand ca obiect acordarea de daune morale pentru vatamarea suferita de defuncta antecesoare a reclamantilor. Inadmisibilitate 
19. Actiune in raspundere civila delictuala. Prescriptie extinctiva. Intreruperea termenului de prescriptie prin constituirea de parte civila in procesul civil. Consecinte 
20. Raspundere civila delictuala. Neintrunirea, in persoana paratilor, a conditiilor cumulative pentru antrenarea raspunderii civile delictuale in conditiile in care fapta prejudiciabila – decesul victimei – a fost determinata exclusiv de conduita culpabila a acesteia 
21. Raspundere civila delictuala. Raspundere contractuala. Asigurari. Lege speciala. Lege generala. Drepturi in cadrul asigurarilor sociale 
22. Asigurari. Faliment asigurator. Putere de lucru judecat 
23. Raspundere civila delictuala. Codul de procedura fiscala. Lege generala. Lege speciala 
24. Raspundere civila delictuala. CNANDR. Cheltuieli de judecata suportate ca urmare a anularii unui proces-verbal de contraventie incheiat pe numele fostului proprietar al unui autovehicul netranscris de cumparator. Respingerea actiunii 
25. Recurs. Daune morale pretinse pentru formularea unei plangeri penale solutionate cu achitarea definitiva a inculpatului. Cheltuielile judiciare efectuate de inculpat in faza de urmarire penala si in faza de judecata a dosarului penal, solicitate pe cale separata de la autorul plangerii penale. Caracterul neintemeiat al cererii de chemare in judecata
26. Recurs. Cheltuieli de judecata efectuate de o societate comerciala in dosarul de urmarire penala finalizat cu solutia de clasare, solicitate pe cale separata de la autorul sesizarii penale. Neinceperea urmaririi penale fata de societate. Caracterul neintemeiat al cererii de chemare in judecata
27. Actiune in raspundere civila delictuala pentru ruina edificiului. Conditii 
28. Actiune in despagubiri pentru reparare prejudiciu savarsit prin eroare judiciara. Conditii. Inadmisibilitate 
29. Simulatie. Interpunere de persoane. Mandat fara reprezentare. Calificare actiune 
30. Aplicarea in timp a dispozitiilor legale in materia prescriptiei extinctive in situatia contractelor avand ca obiect prestatii succesive, incheiate in baza Codului civil din 1864. Motiv de recurs vizand cuantumul cheltuielilor de judecata – inadmisibilitate 
31. Neplata pret. Lipsa cauzei. Nulitate absoluta sau relativa. Prescriptie  
32. Admisibilitate invocare exceptie nulitate contract pentru prima data in apel. Termen 
33. Hotarare care sa tina loc de act autentic. Intabulare. Lipsa petit de succesiune. Autoritate de lucru judecat. Lipsa identitatii de obiect
34. Actiune in despagubiri intemeiata pe executarea prin echivalent. Conditii. Data de la care incepe sa curga termenul de prescriptie. Legea aplicabila. Data la care se calculeaza despagubirile 
35. Raspundere civila contractuala. Indeplinirea cumulativa a conditiilor angajarii raspunderii civile contractuale 
36. Actiune in raspundere contractuala. Respingerea actiunii. Considerente contradictorii. Casare
37. Donatie. Actiune pentru revocare. Ingratitudine. Pretinse amenintari ori manifestari ale intentiei infractionale in ceea ce priveste pe donator. Marturisire judiciara. Valoare probatorie 
38. Garantie pentru evictiune. Momentul de la care curge termenul de prescriptie a dreptului material la actiune pentru invocarea evictiunii 
39. Antecontract de intretinere. Actiune pentru rezolutiune si anulare promovata de descendentii care nu au acceptat succesiunea parintilor contractanti. Lipsa interesului. Acte de acceptare a succesiunii. Inteles. Caracter echivoc. Probe. Legala revenire a instantei asupra probelor incuviintate, dupa administrarea interogatoriului si a probei testimoniale. Pretinsa antepronuntare 

LITIGII CU PROFESIONISTI
40. Societate cu raspundere limitata. Ordonanta presedintiala. Cerere de suspendare din functie a administratorului-asociat. Existenta unui proces de partaj de bunuri comune ale fostilor soti – asociati ai societatii 
41. Societate comerciala. Actiune pentru plata dividendelor. Dividende nestabilite de asociati prin AGA, ci de catre organul fiscal. Sume retrase din societate de catre asociatul administrator, respective utilizate fara justificarea destinatiei. Indreptatirea asociatului la plata dividendelor 
42. Actiune in constatare. Transmiterea dreptului de proprietate asupra unui imobil catre asociatul unic ca urmare a radierii societatii comerciale dizolvate fara lichidare. Petit accesoriu pentru inscrierea in cartea funciara. OCPI. Lipsa calitatii procesuale pasive 
43. Creanta. Sume solicitate ca urmare a constatarilor Curtii de Conturi. Plati pentru lucrari neefectuate. Autoritatea de lucru judecat a unei incheieri interlocutorii data intr-o cauza a carei judecata a fost suspendata in temeiul art. 75 al Legii nr. 85/2014. Inceputul termenului de prescriptie. Pretinsa intrerupere urmare a executarii lucrarilor. Prescriptii in curs, prescriptii implinite 
44. Actiune oblica. Natura. Finalitate. Exercitarea de catre creditor a actiunii in numele si pe seama debitorului. Contract de leasing. Avarierea bunului. Actiune formulata de utilizator impotriva asiguratorului CASCO pentru plata de despagubiri direct in patrimoniul sau. Lipsa calitatii procesuale active. Inexistenta raportului de drept direct intre reclamanta si asigurator 
45. Actiune pauliana. Vanzarea unor bunuri supuse executarii silite. Lipsa fraudei 
46. Privilegiul special al constructorului sub imperiul Codului civil din 1864. Cerere de inscriere in carte funciara formulata sub Noul Cod civil. Efecte 
47. Raspundere civila delictuala. Asiguratori de raspundere civila obligatorie, intre care unul aflat in insolventa. Conexarea dosarelor de pretentii si suspendarea judecarii cauzei. Recurs impotriva incheierii de suspendare. Acces la justitie 
48. Furnizor de servicii postale. Raspundere pentru fapta prepusului. Nelivrarea conforma a unei scrisori cu confirmare de primire. Prejudiciu cauzat destinatarului constand in necesitatea de a plati intreg cuantumului unei amenzi, in loc de jumatatea minimului, urmare actiunilor si consemnarilor curierului postal 
49. Contract de inchiriere incheiat sub Codul civil din 1864. Modificari sub imperiul Codului civil actual. Principiul consensualismului. Dovada manifestarilor de vointa ale partilor. Interpretarea contractului. Raspundere civila delictuala 
50. Raspundere contractuala. Penalitati de intarziere. Gresita retinere a unei situatii de forta majora 
51. Antecontract de vanzare-cumparare a unei parti dintr-o constructie viitoare. Pretinsa nulitate pentru dol. Gresita admitere a cererii in prima instanta. Cerere reconventionala – rezolutiune pentru neexecutarea obligatiilor contractuale. Interpretarea contractului. Aspecte legate de obtinerea autorizarii construirii 
52. Contract de asociere in participatie pentru constructia unor imobile. Litigiu pentru incetarea contractului. Caducitate. Incetare. Distinctii. Pretinsa imposibilitate fortuita de executare pentru imposibilitatea obtinerii unor finantari. Incetarea contractului pentru intrarea in faliment a investitorului, conform stipulatiilor contractuale. Cerere pentru constatarea unui drept de superficie. Admisibilitate. Cesiunea drepturilor si obligatiilorminvestitorului si novatia asocierii. Desfiintarea cesiunii. Efecte retroactive asupra actelor dintre beneficiar si cesionari 
53. Contract calificat de parti ca fiind de vanzare-cumparare, in fapt contract nenumit pentru realizarea unui parc industrial. Drept la aparare. Punerea in discutia partilor a calificarii contractului. Consecintele nerespectarii obligatiei instantei. Actiune in rezolutiune intentata de vanzatorul terenului. Prescriptie 
54. Pretentii. Contract de asociere si promisiune de vanzare-cumparare. Daune reprezentand diferente de cifre de afaceri. Momentul in care reclamanta a cunoscut ori trebuia sa cunoasca paguba. Relevanta hotararilor judecatoresti pronuntate in litigiile referitoare la antecontract. Cheltuieli de judecata in situatia renuntarii. Cheltuieli de judecata in apel 
55. Contract de colaborare pentru intocmirea unui proiect pe fonduri europene. Comisioane. Interpretarea vointei partilor. Cheltuieli de judecata. Proportionalitate fata de complexitatea cauzei si activitatile desfasurate de avocat 
56. Contract de imprumut incheiat sub imperiul Codului civil din 1864. Cerere de ordonanta presedintiala pentru stabilirea termenului de restituire. Gresita respingere ca inadmisibila in prima instanta. Trimitere spre rejudecare 
57. Actiune in simulatie. Act public – contract de credit bancar pentru nevoi personale. Act secret –contract de credit pentru investitii imobiliare. Banca neautorizata sa incheie credite de investitii. Nulitate absoluta. Incalcarea unor norme legale imperative 
58. Contract de credit facilitate revolving incheiat de o asociatie familiala. Garanti ipotecari persoane fizice. Posibilitatea acestora de a invoca caracterul abuziv al unor clauze inserate in contractul de credit. Obligatia de a verifica criteriile de existenta a clauzelor abuzive din contractul de credit in persoana garantilor 
59. Dare in plata. Analiza impreviziunii prin prisma riscului supraadaugat in contractele de credit incheiate in CHF. Inlocuirea criteriului imposibilitatii de plata (ruina individuala) cu abordarea clasica a institutiei impreviziunii, dezechilibrul contractual (ruina contractuala) independent de posibilitatea concreta a debitorului de a continua indeplinirea obligatiilor contractuale in lumina celor statuate in decizia CCR nr. 731/2019 
60. Contract de credit. Actiune intemeiata pe calitatea de consumator a debitorului. Respingere pentru lipsa calitatii procesuale active. Finalitate a contractelor in conexiune cu activitatea de natura comerciala sau profesionala a debitorilor. Solicitare de obligare la plata taxei judiciare de timbru aferenta cererii de chemare in judecata si cererii de apel 
61. Legea nr. 77/2016. Notificare de dare in plata si solicitarea echilibrarii contractului. Contestatia bancii. Cerere reconventionala in care se solicita echilibrarea contractului. Renuntare la darea in plata. Obiectul investirii instantei. Gresita respingere a cererii reconventionale. Darea in plata reglementata de Legea nr. 77/2016, astfel cum a fost interpretata prin Decizia CCR nr. 623/2016. Motiv de casare reglementat de art. 488 alin. (5) CPC. Trimitere spre rejudecare 
62. Cadru procesual incomplet. Legea nr. 77/2016. Notificare. Contestatie formulata in contradictoriu cu garantii, nu si cu debitorii. Gresita aplicare a art. 78 alin. (2) CPC. Motiv de casare de ordine publica. Trimiterea cauzei spre rejudecare primei instante 
63. Bilet la ordin. Opozitie la executare. Motive. Termen pentru invocare. Prescriptia dreptului de executare 
64. Marca. Ordonanta presedintiala. Masuri provizorii privind incetarea actelor de folosire in activitatea comerciala a produselor si serviciilor identificate sub o anumita denumire, de natura a incalca drepturile reclamantei asupra  marcii. Competenta materiala a tribunalului specializat in litigii cu profesionistii. Aparenta in drept. Criterii pentru verificare. Existenta unei actiuni ilicite din partea paratului. Element verbal nedistinctiv, folosit de mai multi prestatori de servicii din zona geografica 
65. Conflict de competenta. Intrunirea conditiilor prevazute de art. 133 alin. (1) pct. 2 CPC. Existenta a doua proceduri de insolventa cu privier la societatea debitoare, una in stadiu de finalizare a procedurii de reorganizare, iar cea de-a doua, o procedura simplificata de faliment. Competenta judecatorului-sindic investit cu judecarea primului dosar 
66. Deschiderea procedurii. Creanta certa. Rasturnarea prezumtiei relative de insolventa. Art. 5 pct. 29 lit. a) din Legea nr. 85/2014 
67. Plata creantelor nascute dupa deschiderea procedurii insolventei debitoarei 
68. Procedura insolventei. Creante curente. Ordinea la plata 
69. Procedura insolventei. Competenta judecatorului sindic. Operatiuni realizate de un creditor asupra conturilor debitoarei dupa deschiderea procedurii 
70. Deschiderea procedurii insolventei la cererea creditorului. Ridicarea dreptului de administrare. Conditii. Modificarea hotararii primei instante 
71. Contestatie impotriva masurilor administratorului judiciar. Termen. Publicarea in BPI a unui extras care nu cuprinde masura atacata. Creditori indispensabili. Crearea de catre administratorul judiciar a
categoriei anterior expirarii termenului pentru depunerea declaratiilor de creanta. Nelegalitate 
72. Hotarare a adunarii creditorilor. Contestare. Convocare. Termene. Desfasurare. Pretinsa viciere prin dol a consimtamantului creditorilor, prin modalitatea de inscriere a creantei unui creditor 
73. Anularea hotararii adunarii creditorilor. Aplicarea si interpretarea dispozitiilor art. 49 alin. (3) din Legea insolventei nr. 85/2014. Premisa. Implicatii 
74. Hotarare a adunarii creditorilor. Contestare. Motive. Decizii supuse votului vizand masuri vadit nelegale, in contradictie cu hotarari judecatoresti referitoare la raporturile dintre partile interesate. Gresita respingere a contestatiei in prima instanta 
75. Hotarare a adunarii creditorilor. Limitele controlului judecatoresc. Pretins conflict de interese decurgand din legatura de rudenie existenta intre asociatii unui creditor si cei ai debitoarei. Inlaturarea ulterioara a unei creante din cuprinsul tabelului. Consecinte. Legalitatea hotararii, raportat la situatia creditorilor reflectata de tabelul creantelor la data respectivei adunari 
76. Procedura insolventei. Creanta. Penalitati de intarziere. Solicitare de reducere a penalitatii. Conditia caracterului vadit excesiv. Repere pentru apreciere. Invocarea caracterului de contract de adeziune. Consecinte. Neindicarea efectelor juridice de care se prevaleaza partea interesata
77. Procedura insolventei. Creante rezultate din contratele de leasing. Optiuni
78. Procedura insolventei. Constructori pe terenul altor persoane. Contracte succesive. Pretinsa creanta neexprimata in valoare monetara, constand in transmiterea unui drept de proprietate. Conditii pentru aplicarea art. 107 din Legea nr. 85/2014. Gresita apreciere a judecatorului-sindic. Interpretarea contractelor partilor si a relatiilor dintre drepturile si prestatiile acestora. Cesiune de creanta si preluare partiala de datorie, fara preluarea penalitatilor. Caracter valabil 
79. Actiune in anularea actelor frauduloase. Contracte. Imprumut si garantie imobiliara incheiate intre asociatii creditori mama si fiica si debitoarea prin administrator statutar, mama si bunica a celor doi asociati. Caracter fraudulos. Depasirea limitelor activitatii normale a debitoarei 
80. Procedura insolventei. Plan de distribuire a sumelor. Concursul dintre creditorul garantat initial si creditorul care se subroga partial in drepturile acestuia. Intentia creditorului initial de renuntare la cauza sa de preferinta. Inexistenta 
81. Plan de reorganizare. Infirmare. Lipsa programului de plati a creantelor garantate. Lipsa mentiunilor despre sursele de provenienta a resurselor financiare ori despre un grafic sau o perioada de timp necesara valorificarii garantiilor. Lipsa unui tratamentul corect si echitabil al creantelor 
82. Plan de reorganizare. Creanta defavorizata. Inteles. Respingerea cererii de confirmare 
83. Raspunderea patrimoniala a administratorilor societatii in insolventa in temeiul art. 169 alin. (1) lit. d). Conditii. Pretins administrator de fapt. Reprezentant al fostului asociat persoana juridica al debitoarei 

CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL 
84. Act administrativ. Inteles. Lipsa calitatii de act emis in regim de putere publica. Hotarare a consiliului local pentru dezmembrarea unui imobil aflat in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale. Act de drept privat. Inadmisibilitatea actiunii in contencios administrativ 
85. Urbanism. PUG nou. Incadrarea terenului intr-o zona in care trebuie sa se aplice o procedura de urbanizare ce implica un aviz de oportunitate si un plan urbanistic zonal. Pretinsa restrangere a dreptului de proprietate nefundamentata pe criterii clare si obiective. Zona urbanistica in constituire. Respingerea actiunii
86. Urbanism. Incadrarea terenului reclamantei intr-o UTR diferita de aceea din PUG anterior. Pretinsa incalcare a dreptului de proprietate. Exces de putere. Inteles. Respingerea actiunii 
87. Urbanism. Plan urbanistic general. Eliminarea totala a posibilitatilor de construire intr-o zona. Lipsa argumentelor care sa justifice modificarea viziunii administratiei. Extinderea valabilitatii documentatiilor de urbanism pentru investitii care au inceput in perioada de valabilitate. Conditii 
88. Cerere pentru anularea certificatului de urbanism si emiterea unui alt certificat de urbanism care sa aiba aptitudinea de a sta la baza unei autorizatii de construire. Reclamant care nu este titular al vreunui drept real asupra terenului. Impediment la intrarea in legalitate sub forma obtinerii autorizatiei de construire 
89. Cerere de anulare a unor autorizatii de construire. Termen pentru formularea plangerii prealabile. Momentul la care tertele persoane au luat la cunostinta existenta actelor. Afisare la sediu ori publicare pe site. Panouri. Mentionarea actelor in corespondenta adresata tertilor. Autoritatea de lucru judecat a hotararii de suspendare a executarii autorizatiilor relativ la tardivitatea procedurii prealabile. Aplicarea legii in timp
90. Autorizatie de construire si certificat de urbanism. Cerere de anulare formulata de prefect. Autorizatie de construire nesemnata de secretarul unitatii administrativ-teritoriale, care a formulat obiectiuni cu privire la legalitatea actului. Nulitate absoluta. Certificat de urbanism. Lipsa unui PUZ in privinta strazilor care marginesc imobilul teren afectat de investitie. Legala anulare a certificatului 
91. Desfiintarea pe cale administrativa e unei lucrari executate fara autorizatie de construire. Lipsa constatarii unei contraventii. Efecte. Posibilitatea autoritatii locale de a proceda la desfiintare, fara insa a pune costurile desfiintarii in sarcina detinatorului lucrarii. Trimitere spre rejudecare 
92. Certificat de urbanism. Anulare. Consecinte. Anularea actelor subsecvente. Dispozitie de demolare a constructiei. Daune morale. Criticarea cuantumului. Motive de netemeinicie 
93. Activitati economice in zona locuibila. Brutarie si chiosc pentru comercializarea produselor. Pretins disconfort al vecinilor. Zgomot. Acte emise de diverse autoritati administrative. Interzicerea activitatilor care produc zgomot dupa ora 19. Aviz pentru aprobarea programului de comert pe timp de noapte. Avertisment aplicat pentru tulburarea linistii locatarilor. Semnificatii 
94. Hotarari de consiliu local. Stabilirea destinatiei unor terenuri pentru construirea unei platforme temporare pentru deseuri si transmiterea lor in administrarea unei societati comerciale pentru edificare. Nelegalitate. Caracterul de depozit de deseuri al platformei de depozitare. Dispozitii legale incidente. Avize. Efecte 
95. Hotarare de consiliu local pentru aprobarea instituirii unor tarife. Lipsa unor suficiente elemente de fapt care sa clarifice felul in care a fost stabilit cuantumul taxelor si modul in care actele normative amintite in prima parte a hotararii au fost aplicate. Fundamentarea actului pe avize emise de comisiile de specialitate care nu cuprind nicio argumentare a necesitatii luarii masurii 
96. Taxe si impozite locale. Taxa pentru utilizarea domeniului public prin amplasarea de panouri publicitare fara autorizatie de construire sau fara contract valabil. Reglementare prin care se stabileste in abstract existenta unei pagube si cuantumul sau. Instituirea unei sanctiuni, nu a unei taxe. Exces de putere 
97. Legea nr. 165/2013. Indeplinirea obligatiilor legale care ii incumba Comisiei locale pentru aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 
98. Actiune pentru obligarea administratiei la incheierea unui contract de vanzare-cumparare in baza Legii nr. 550/2002. Spatiu aflat in coproprietate. Consecinte 
99. Cerere de acordare a unor subventii prevazute de Legea nr. 76/2002. Sesizarea institutiei cu cererea persoanei interesate. Inteles. Pretinse lipsuri. Nesolutionare. Aprobarea bugetului asigurarilor sociale. Lipsa vreunei conditionari asupra posibilitatii de incheiere a conventiilor 
100. Angajator. Facilitati oferite pentru angajarea somerilor de peste 45 ani. Cerinta inexistentei raporturilor de munca anterioare. Contract de munca incheiat si incetat in aceeasi zi, in proxima antecedenta a celui aflat in derulare. Indeplinirea conditiilor prevazute de lege. Prevalenta substantei asupra formei 
101. Societate in insolventa. Creante salariale. Prescriptia dreptului de a solicita plata sumelor de la Fondul de garantare a creantelor salariale. Relevanta momentului ridicarii totale sau partiale a dreptului de administrare a debitorului 
102. Venit minim garantat. Familie. Inteles. Uniune consensuala. Relevanta mentiunilor facute de solicitant in cererea de acordare a beneficiului. Legalitatea deciziei de recuperare a sumelor incasate necuvenit 
103. Elev in cadrul unei scoli de politie. Exmatriculare. Legala aplicare a sanctiunii disciplinare. Comportament marcat de agresivitate. Loviri sau violente. Fapta care angajeaza atat raspunderea penala, cat si raspunderea disciplinara. Distinctii 
104. Comisia de cercetare a averilor de pe langa curtea de apel. Caracterul activitatii. Ordonanta de clasare. Act administrativ. Cerere de anulare a ordonantei si confiscare a diferentelor dintre averea dobandita si veniturile realizate. Limitele analizei instantei de judecata. Anularea ordonantei si trimiterea dosarului aceleiasi comisii de cercetare a averilor pentru realizarea controlului 
105. Contencios administrativ. Cerere unica de plata pentru campaniile 2010-2014 in cadrul masurii 214 Plati de agro-mediu, din PNDR 2007-2013 vizand pajistile cu inalta valoare naturala pe care se aplica practici Agricole traditionale. Stabilirea in decizia de plata aferenta anului V de angajament a unei supradeclarari in procent de 4,17 %. Consecinte pentru anii anteriori. Supradeclarare datorita existentei in cadrul blocurilor fizice a unor zone cu alta destinatie decat cea de pajiste alpina. Lipsa bunei-credinte a solicitantului 
106. Fonduri europene. Nereguli. Proces-verbal de constatare. Procedura. Drept la aparare si lipsa accesului la dosarul administrativ. Securitatea raporturilor juridice. Proportionalitatea sanctiunilor. Necesitatea si utilitatea administrarii probei cu expertiza. Neincadrare in motivele de recurs 
107. Despagubiri pentru animalele taiate, ucise sau altfel afectate in vederea lichidarii rapide a focarelor de boli transmisibile. Contravaloarea lipsei de folosinta a sumelor cuvenite. Pretinsa autoritate de lucru judecat. Scadenta obligatiei de plata 
108. Permis de conducere emis de o autoritate straina. Anulare de catre autoritatile romane, urmare condamnarii penale pentru o infractiune la regimul circulatiei. Reabilitare. Implicatii. Competenta 
109. Cerere pentru despagubiri intemeiate pe art. 19 din Legea nr. 554/2004 formulata in cadrul contenciosului obiectiv. Titularul cererii. Inadmisibilitate 
110. Despagubiri pentru prejudiciul material si moral cauzat printr-un act administrativ nelegal. Prescriptie. Ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti. Semnificatie. Inceputul termenului de prescriptie. Momentul la care cel vatamat a cunoscut sau trebuia sa cunoasca paguba. Suspendarea executarii actelor nelegale. Intreruperea termenului prescriptiei 
111. Despagubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a unui act administrativ a carui nelegalitate a fost constatata intr-un proces anterior. Termen de prescriptie. Incetarea unui mandat de administrator. Remuneratii. Data de la care cel interesat a cunoscut intinderea pagubei 
112. Contencios administrativ. Cerere de acordare despagubiri materiale fundamentata pe dispozitiile art. 19 din Legea nr. 554/2004. Despagubiri solicitate pentru pierderea unei sanse reale si serioase pe care reclamanta pretinde ca o avea pentru a participa si castiga licitatia ce trebuia organizata in vederea atribuirii unui contract de achizitie publica. Caracter nefondat al pretentiilor 
113. Contencios fiscal. Competenta teritoriala a instantei. Subdiviziuni administrativ-teritoriale. Calitatea de subiecte juridice de drept fiscal. Competenta
114. Contencios administrativ-fiscal. Calitate procesuala activa. Lipsa. Unitate administrativ-teritoriala. Cerere formulata de comuna in nume propriu si nu pentru entitatea obligata fiscal. Lipsa de identitate cu subiectele raportului litigios. Subiect pasiv de drept fiscal. Semnificatia atribuirii codului de inregistrare fiscala 
115. Contencios fiscal. Forma si continutul actelor administrativ-fiscale. Pretinsa nulitate absoluta pentru lipsa unor mentiuni. Cale de atac si termen de exercitare. Lipsa vatamarii. Facilitati fiscale pentru sponsorizari. Persoana juridica fara scop lucrativ condusa sau controlata direct de sponsor
116. Act administrativ fiscal. Calitatea de a produce efecte juridice. Adresa de instiintare asupra obligatiilor fiscale datorate de contribuabil. Calitate de act administrativ, in conditiile in care nici autoritatea nu indica titlurile de creanta corespondente celor mentionate in instiintare. Dreptul contribuabilului de a contesta orice inscris care produce efecte similare titlului de creanta originar, chiar daca acesta nu imbraca forma unui titlu emis in conformitate cu prevederile legale 
117. Decizie de impunere. Comunicare prin publicitate. Legalitate. Imposibilitatea comunicarii prin posta 
118. Contencios fiscal. Suspendarea judecarii cauzei pana la solutionarea unui dosar penal aflat pe rolul parchetului. Admiterea cererii. Recurs nefondat al organelor fiscale 
119. Contencios fiscal. Drept la aparare al contribuabilului. Acces la dosarul administrativ. Pretinsa nelegala extindere a inspectiei fiscale. Refacerea inspectiei. Ultraactivitatea legii de procedura vechi. Tranzactii fictive 
120. Decizie de compensare. Aplicarea dispozitiilor art. 167 C. proc. fisc. 
121. Contencios fiscal. Impozit pe veniturile obtinute de nerezidenti. Aplicarea conventiei de evitare a dublei impuneri coroborat cu art. 118 din Legea nr. 571/2003 respectiv art. 230 din Legea nr. 227/2015. Neprezentare certificat de rezidenta fiscala. Consecinte 
122. Contencios fiscal. TVA. Nerecunoasterea dreptului de deducere a TVA. Neindeplinirea cerintei de fond pentru recunoasterea acestui drept respectiv, achizitiile analizate sa fie destinate operatiunilor taxabile 
123. Contencios fiscal. Cheltuieli pentru amenajarea sediului si punctului de lucru detinute de reclamanta in baza contractelor de comodat. Deductibilitate. Cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile. Recuperarea din punct de vedere fiscal prin amortizare, iar nu prin deducerea la calculul profitului impozabil. TVA aferenta materialelor 
124. Contencios fiscal. Societate comerciala achizitor de terenuri agricole. Cheltuieli cu transmisiuni succesive ale dreptului de proprietate ori cu inscrierea in CF. Cheltuieli puse de lege in sarcina vanzatorului. Obligatie facultativa asumata de societate, nementionata in contract. Caracter nedeductibil 
125. Revizuire intemeiata pe prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 554/2004. Caracter nefondat. Interpretarea a contrario a statuarilor CJUE. Inchiriere de bunuri imobile. Evaluarea caracterului de „operatiune accesorie” in raport cu activitatea curenta a persoanei impozabile (avocatura). Criterii. Amploarea activitatii economice, caracterul de continuitate, ponderea valorica, destinatia bunului imobil. Bun dobandit prin mostenire legala. Importanta secundara. Drept de deducere 
126. Contencios fiscal. Exigibilitatea TVA pentru lucrarile de constructii-montaj. Executarea lucrarilor, fara emiterea unor facturi. Apreciere eronata asupra faptului generator al taxei. Clauze contractuale care stabilesc determinarea valorii finale a lucrarilor pe baza celor acceptate de beneficiar. Receptia lucrarilor. Formalitate care poate face parte, prin ea insasi, din serviciu 
127. Contencios fiscal. Furnizor inactiv, ulterior reactivat. Obligatii suplimentare din TVA si impozit pe profit aferent unor facturi emise de furnizorul aflat intr-o perioada de inactivitate. Operatiuni calificate ca fictive. Fraude ale furnizorilor. Relevanta constatarilor anchetelor penale. Contracte de imprumut cu societati afiliate 
128. Contencios fiscal. Obligatia contribuabilului de a face proba ca tranzactiile pe baza carora i se stabilesc obligatiile fiscale au existat. Continut. Rasturnarea prezumtiei de buna-credinta a contribuabilului. Ordonanta de clasare – fapta nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de lege. Standarde de proba in materie penala si acela din materie civila. Distinctie. Efecte. Servicii de consultanta. Dovada prestarii serviciilor. Lipsa unui contract de abonament 
129. Contencios fiscal. Obligatii suplimentare stabilite de organul fiscal, urmare fraudei fiscale in amonte. Proces penal pentru evaziune fiscala. Achitarea administratorului societatii. Consecinte. Distinctie intre conditiile necesare pentru retinerea infractiunii si conditiile pentru stabilirea unor obligatii suplimentare de plata 
130. Decizie de impunere anuala pentru stabilirea contributiilor de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2012 emisa de ANAF pentru intregul an fiscal. Aplicarea prevederilor art. V din O.U.G. nr. 125/2011. Partajarea competentelor de administrare a contributiilor sociale datorate pentru anul 2012 si scindarea anului fiscal 2012 in doua perioade fiscale distincte din punctul de vedere al administrarii contributiilor sociale datorate. Consecinte asupra legalitatii deciziei de regularizare 
131. Persoane cu handicap. Contributia sociala de sanatate. Caracterul special al reglementarilor din Legea nr. 448/2006 fata de cele ale vechiului Cod fiscal. Conditii. Distinctie intre drepturile recunoscute persoanelor cu handicap si facilitatile fiscale acordate acestora prin legea speciala
132. Achizitii publice. Cerere de anulare a procedurii de atribuire formulata dupa publicarea anuntului de participare
133. Achizitii publice. Oferta alternativa. Inteles. Depunerea, in realitate, a mai multor oferte. Imposibilitatea de a indrepta viciul ofertei prin clarificari. Modificarea ofertei. Consecinte 
134. Procedura de atribuire. Oferta inacceptabila. Experienta similara. Document emis de client beneficiar privat. Evaluare. Identitate intre beneficiarul privat emitent al documentului si ofertantul din procedura. Relatii comunicate de beneficiarul final. Nereceptionarea lucrarilor 
135. Oferta inacceptabila. Experienta similara. Descrierea serviciilor ce fac obiectul contractului si valorile aferente serviciilor efectiv prestate. Raspunsuri neconcludente la solicitarile de clarificari 
136. Achizitii publice. Spital. Contract de furnizare statie oxigen medicinal. Necesitatea ca ofertantul sa aiba autorizatie ISCIT. Solutionarea contestatiei cu incalcarea principiului disponibilitatii. Admiterea plangerii 
137. Achizitii publice. Contestarea rezultatului procedurii. Caracterul obligatoriu al documentatiei de atribuire. Limitele principiului disponibilitatii. Servicii de colectare, transport si eliminare a deseurilor spitalicesti. Autorizatii de mediu pentru transportul, depozitarea ori eliminarea deseurilor. Conditii. Detinere de catre tert subcontractant, iar nu de catre ofertant 
138. Achizitii publice. Excluderea unui ofertant. Completarea Documentului Unic de Achizitie European. Lipsa mentiunii referitoare la obligarea la plata de penalitati de intarziere. Relevanta. Interesul procesual in materia contenciosului achizitiilor publice 
139. Achizitii publice. Ofertant situat pe locul VI. Contestarea modalitatii de evaluare a ofertelor clasate pe locurile I-V. Existenta interesului petentului. Achizitii de servicii de paza. Aspecte specifice evaluarii conformitatii propunerilor tehnice. Admiterea contestatiei. Obligarea autoritatii contractante la reevaluarea ofertelor 
140. Achizitii publice. Autoritate de lucru judecat. Anularea rezultatului procedurii, cu obligarea autoritatii la reevaluarea ofertelor. Limitele reevaluarii. Excluderea operatorului economic pentru condamnari penale. Conditii. Formulare deficitara a cerintei in fisa de date a achizitiei. Consecinte. Calitatea de inculpat intr-o procedura penala in curs 
141. Plata nedatorata. Contract de executie de lucrari. Acceptarea la plata a unor cantitati de lucrari mai mari decat cele real executate. Intreruperea cursului prescriptiei. Conditii. Interpretarea contractului. Valoarea proceselor-verbale incheiate pe parcursul si la finalizarea executarii lucrarilor 
142. Achizitii publice. Acord-cadru. Reziliere ca urmare a refuzului ofertantului de a semna un contract de achizitie subsecvent. Consecinte. Motivarea actului administrativ
143. Necompetenta generala a instantelor judecatoresti. Legalitatea clauzei compromisorii cuprinse intr-un contract de executie incheiat sub imperiul dispozitiilor O.U.G. nr. 34/2006, astfel cum erau acestea in vigoare la data de 23 mai 2012 
144. Contract de servicii incheiat prin achizitie directa. Cerere de constatare a nulitatii. Incidenta Legii nr. 101/2016 
145. Persoana fizica autorizata. Radiere. Capacitate procesuala de folosinta. Contract administrativ. Actiune pentru constatarea nulitatii unor prevederi contractuale si plata unor sume incasate necuvenit. Termen pentru introducerea actiunii 
146. Contenciosul functiei publice. Cerere pentru acordarea consecutiva a sumelor compensatorii aferente sporului de doctorat si a sporului de doctorat. Respingerea cererii pentru neindeplinirea conditiei privind desfasurarea activitatii in domeniul in care s-a obtinut titlul de doctor 
147. Personal platit din fonduri publice. Administratie publica locala. Salarizare. Limite. Activitati prestate in cadrul proiectelor cu fonduri europene 
148. Functionar public. Evaluare. Justificarea punctajelor acordate. Nemotivarea evaluarii. Consecinte 
149. Functionar public. Indreptatire la salarizare corespunzator functiei de conducere vacante exercitate cu caracter temporar. Lipsa de relevanta a legalitatii/nelegalitatii dispozitiei in temeiul careia functionarul a exercitat functia de conducere vacanta, atata timp cat a exercitat-o efectiv
150. Litigiu privind functia publica. Incetarea de drept a raporturilor de serviciu in temeiului prevederilor art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 
151. Functionar public. Incetare de drept a raporturilor de serviciu al reclamantei care si-a exprimat optiunea pentru continuarea raportului de munca dupa indeplinirea cumulativa a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare. Nelegalitate. Decizia CCR nr. 387/2018 
152. Cerere de anulare a unei hotarari de guvern prin care s-a adoptat masura incetarii, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului. Competenta materiala 
153. Judecata. Rolul activ al judecatorului. Drept la aparare. Inscris defaimat ca fals. Respingere prematura, insuficient fundamentata, a solicitarilor in probatiune. Functionari publici cu statut special. Concurs. Ordinul MAI nr. 140/2016. Acordarea notelor la testul grila 
154. Cheltuieli de judecata. Actiune intemeiata pe art. 24 din Legea nr. 554/2004. Executarea obligatiei de a face dupa chemarea in judecata. Achizitii publice. Obligarea autoritatii la reluarea procedurii, reevaluarea ofertei petentei si la emiterea un nou rezultat al procedurii. Continut. Neindeplinirea tuturor obligatiilor stabilite prin hotararea judecatoreasca 
155. Contencios administrativ. Actiune pentru stabilirea unei penalitati pe zi de intarziere pana la executarea obligatiei stabilite prin hotararea judecatoreasca. Motivarea cuantumului amenzii. Data de la care se acorda penalitatile. Emiterea actului administrativ, dovedita in recurs. Respingerea actiunii 

DREPTUL MUNCII SI AL ASIGURARILOR SOCIALE
156. Natura contractului incheiat intre parti. Contract de administrare. Distinctii fata de raportul de munca. Clauza compromisorie. Competenta Curtii Internationale de Arbitraj 
157. Contract individual de munca neincheiat in forma scrisa. Dovada raportului de munca. Determinarea intinderii si dovada platii drepturilor salariale 
158. Perioada de proba. Indeplinirea obligatiei de informare de catre angajator. Incetarea contractului individual de munca la sfarsitul perioadei de proba 
159. Modificare contract individual de munca. Decizie de modificare unilaterala a contractului individual de munca. Nelegalitate. Indreptatirea salariatului de a beneficia de cresteri salariale in baza criteriilor stabilite de partenerii sociali prin negociere 
160. Modificare contract individual de munca. Delegare. Consecintele necomunicarii deciziei catre angajat 
161. Suspendare de drept a contractului individual de munca pentru incapacitate temporara de munca. Efectele deciziei de concediere emisa in perioada de suspendare a contractului individual de munca 
162. Incetare de drept a contractului individual de munca. Neindeplinire conditii. Dreptul de optiune al medicului de a se pensiona la implinirea varstei de 67 de ani. Imposibilitatea unitatii angajatoare de a cenzura optiunea medicului 
163. Incetare de drept a contractului individual de munca al salariatului care a ocupat postul unui salariat concediat nelegal sau pentru motive netemeinice. Caracterul de recomandare a termenului de 5 zile prevazut pentru emiterea deciziei de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca 
164. Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Contestatie impotriva deciziei de concediere. Respectarea principiului disponibilitatii. Renuntare la judecata. Conditiile pe care trebuie sa le intruneasca manifestarea de vointa a partii. Revocarea deciziei de concediere comunicata anterior salariatului. Efectele deciziei de revocare 
165. Contestatie desfacere contract individual de munca in temeiul dispozitiilor art. 65 alin. (1) C. muncii. Analiza cauzei serioase si reale in raport de motivele invocate prin decizia de concediere. Problema verificarii dificultatilor economice atunci cand angajatorul este parte a unui grup de societati
166. Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Necesitatea identificarii, conform organigramei in vigoare la data concedierii, a postului si locului de munca ocupat de salariatul concediat, in contextul in care structura organizatorica a societatii angajatoare a suferit modificari succesive. Nelegalitatea deciziei de concediere in conditiile in care postul ocupat de salariatul concediat nu a fost desfiintat 
167. Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Criterii de stabilire a ordinii de prioritate si in cazul concedierilor individuale determinate de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat. Derogarea in favoarea salariatului de la prevederile Codului muncii prin contractul colectiv de munca
168. Anulare decizie de incetare a contractului individual de munca. Indeplinirea varstei de pensionare. Exigentele motivarii deciziei. Invocarea discriminarii pe motiv de sex in respingerea cererii pentru prelungirea in activitate 
169. Actiune in constatarea incadrarii in grupa I de munca a activitatii desfasurate de salariat. Calitate procesuala pasiva in situatia inexistentei documentelor primare 
170. Constatare desfasurare activitate in grupa a II-a de munca. Conditii. Desfasurarea efectiva a uneia dintre activitatile prevazute in anexa 2 la Ordinul nr. 50/1990. Urmarea de catre angajator a procedurii privind incadrarea in grupa superioara de munca la nivelul unitatii ulterior incetarii calitatii de salariat a reclamantului in aceasta unitate. Consecinte 
171. Actiune in constatarea grupei superioare de munca. Conditii. Analiza probelor administrate 
172. Durata timpului de munca. Ore suplimentare. Conditia existentei solicitarii din partea angajatorului pentru efectuarea de ore suplimentare. Repausuri periodice. Timp lucrat in pauza de masa 
173. Sporul aferent zilelor de repaus saptamanal pentru personalul aeronavigant. Includerea sporurilor specifice activitatii de zbor in salariul de incadrare lunar 
174. Compensarea in bani a concediului de odihna aferent perioadei in care salariata s-a aflat in concediu de risc maternal si concediu de maternitate. Conditii 
175. Concediul si indemnizatia de risc maternal. Calitatea de salariat a persoanelor indreptatite la acordare. Inaplicabilitatea acestui tip de concediu pentru persoanele fizice autorizate 
176. Salarizare. Discriminare salariala raportat la atributiile concret indeplinite de catre salariat. Determinarea caracterului unei functii – de executie sau de conducere 
177. Salarizare personal platit din fonduri publice. Notiunile de „vechime in munca”, „vechime in specialitate”, „vechime in functie”, „vechime in profesie” si „functie similara” 
178. Salarizare personal platit din fonduri publice. Acordarea indemnizatiei/primei de vacanta sub forma de vouchere de vacanta. Necesitatea prevederii in buget a sumelor avand aceasta destinatie. Exceptie de la aceasta regula pentru anul 2019: acordarea voucherelor neconditionat de incadrarea sumelor in buget 
179. Salarizare personal platit din fonduri publice. Asistent personal al persoanei cu handicap grav. Schimbarea obiectului actiunii in calea de atac: solicitarea in prima instanta a sporului pentru conditii deosebit de periculoase prevazut de art. 14 alin. (1) lit. d) Anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, iar in apel a sporului pentru conditii periculoase sau vatamatoare reglementat de dispozitiile art. 14 alin. (1) lit. a) Anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017. Neindeplinirea conditiilor pentru ca acordarea sporului pentru conditii deosebit de periculoase asistentului personal profesionist sa fie considerata discriminatorie. Acordarea voucherelor de vacanta in anul 2019 
180. Salarizare personal platit din fonduri publice. Asistent medical incadrat cu studii postliceale. Neindeplinirea conditiilor privind discriminarea salariala fata de asistentul medical incadrat cu studii superioare 
181. Salarizare personal platit din fonduri publice. Cadru didactic. Acordarea indemnizatiei lunare pentru titlul stiintific de doctor. Analizarea conditiei constand in desfasurarea de catre salariat a activitatii in domeniul pentru care detine titlul 
182. Salarizarea personalului din invatamant in temeiul Legii-cadru nr. 153/2017. Modalitatea de stabilire a salariului pentru persoanele care au trecut la o noua transa de vechime in invatamant in perioada de aplicare tranzitorie a legii pentru salarizarea personalului bugetar
183. Salarizare personal platit din fonduri publice. Drepturi salariale ale personalului din justitie. Egalizarea indemnizatiilor la nivel maxim. Stabilirea indemnizatiei apelantului la nivelul celor de care beneficiaza alti judecatori, ca urmare a unor hotarari judecatoresti anterioare 
184. Salarizare personal platit din fonduri publice. Drepturi salariale ale personalului din justitie. Salarizare la acelasi nivel. Compararea nivelului de salarizare intre persoane care ocupa aceeasi functie, respectiv indeplinesc aceleasi conditii de studii si vechime 
185. Actiune in anularea unor dispozitii din Regulamentul intern. Conditia vatamarii concrete a drepturilor sale ca urmare a adoptarii Regulamentului intern general. Clauza penala inserata in Regulamentul intern 
186. Raspundere disciplinara. Cercetare disciplinara prealabila efectuata pentru o stare de fapt diferita decat cea retinuta in decizia de sanctionare. Legalitatea deciziei de sanctionare prin care s-a aplicat sanctiunea disciplinara a avertismentului scris pentru care, ope legis, nu este necesara ad validitatem efectuarea cercetarii disciplinare prealabile 
187. Raspundere disciplinara. Vicii de procedura in cursul cercetarii disciplinare prealabile. Raportul dintre fisa postului si contractul individual de munca. Aspecte legate de schimbarea felului si a locului muncii. Aplicarea discriminatorie a unor majorari salariale 
188. Raspundere disciplinara. Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Conditii. Netemeinicia cererii de reindividualizare a sanctiunii disciplinare de catre instanta de judecata 
189. Raspundere disciplinara. Nulitatea deciziei de sanctionare aplicata unui cadru didactic. Momentul de la care curge termenul de 30 de zile pentru cercetarea faptei si comunicarea deciziei. Dispozitii legale speciale continute de art. 280 alin. (7) din Legea invatamantului nr. 1/2011
190. Raspundere patrimoniala angajator. Accident de munca. Incalcarea obligatiei de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor in toate aspectele legate de munca. Cauzalitate concurenta. Consecinte. Raspundere patrimoniala contractuala de dreptul muncii. Raspundere delictuala pentru fapta proprie si in calitate de comitent pentru fapta prepusului. Solidaritate. Prejudiciu patrimonial. Componente. Prejudiciu nepatrimonial 
191. Raspundere patrimoniala angajator. Discriminarea la locul de munca. Hartuirea morala. Conditii. Prescriptia dreptului la actiune 
192. Raspundere patrimoniala salariat. Neindicarea in concret a prejudiciului care se pretinde ca a fost produs de catre fiecare dintre salariatii parati 
193. Raspundere patrimoniala salariat. Conditiile raspunderii. Calitatea de gestionar. Lipsa predarii gestiunii. Consecinte. Sarcina probei 
194. Raspundere patrimoniala salariat. Neindeplinirea conditiilor privind angajarea raspunderii patrimoniale a salariatului 
195. Raspundere disciplinara si patrimoniala a padurarului. Distinctie intre cele doua tipuri de raspundere. Prescrierea dreptului de aplicare a sanctiunii disciplinare. Exigentele descrierii faptei ce constituie abatere disciplinara 
196. Raspundere patrimoniala primar. Vinovatia – conditie pentru antrenarea raspunderii patrimoniale. Efectuarea cheltuielilor bugetare in lipsa documentelor justificative care sa individualizeze serviciile prestate 
197. Stagiu de cotizare. Perioada in care beneficiarul drepturilor de asigurari sociale a prestat activitate  in calitate de ucenic cu plata. Consecinte 
198. Contestatie impotriva deciziei de pensionare. Valorificarea grupei de munca in conditiile cumulului de functii. Valorificarea conditiilor speciale de munca pentru perioadele de dupa 31 martie 2001 
199. Pensie pentru limita de varsta. Neindeplinirea conditiilor pentru valorificarea adeverintelor care atesta incadrarea in grupa a II-a de munca 
200. Pensie de invaliditate. Conditiile legale pentru suspendarea platii pensiei 
201. Transformarea pensiei de invaliditate acordate in temeiul Legii nr. 19/2000 in pensie pentru limita de varsta in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 263/2010. Data inscrierii la pensie. Recalcularea pensiei pentru persoanele care au realizat stagii de cotizare in conditii speciale, respectiv si-au desfasurat activitatea in unitati miniere, conform Legii nr. 155/2016. Stagiul complet de cotizare. Data de la care se cuvine plata drepturilor de pensie recalculate 
202. Cumulul pensiei in situatia pensionarului de urmas incadrat in gradul I de invaliditate cu venituri realizate dintr-o activitate salarizata. Contestatie impotriva deciziei de recuperare a sumelor incasate necuvenit. Analiza proportionalitatii dintre cerintele de interes general ale publicului si cerintele de protectie a drepturilor fundamentale individuale 
203. Recalcularea in temeiul Legii nr. 263/2010 a pensiei pentru limita de varsta acordata initial in temeiul Legii nr. 19/2000. Stagiul complet de cotizare 
204. Recalculare drepturi de pensie. Activitate prestata in grupa a II-a de munca. Mentiune incompleta in carnetul de munca. Adeverinta emisa de fostul angajator nedepusa la Casa Judeteana de Pensii. Consecinte 
205. Recalculare drepturi de pensie. Activitate prestata in conditii speciale de munca. Conditii. Distinctie fata de activitatea prestata in grupa I de munca. Neparcurgerea etapelor obligatorii de reevaluare si verificare a locurilor de munca, a activitatilor si categoriilor profesionale. Consecinte. Societate angajatoare aflata in procedura falimentului. Lipsa relevanta
206. Recalculare pensie in temeiul art. 1692 din Legea nr. 263/2010. Conditii. Stagiu de cotizare realizat in cadrul unitatilor de prospectiuni si explorari geologice 
207. Recalculare drepturi de pensie. Adeverinte doveditoare ale veniturilor realizate in acord global. Neconcordante intre adeverinte eliberate succesiv de aceeasi entitate. Limitele investirii instantei 
208. Recalculare drepturi de pensie. Efectul negativ al autoritatii de lucru judecat. Conditii 
209. Decizie de recuperare a sumelor incasate necuvenit. Conditii de legalitate. Inexistenta deciziei de revizuire a drepturilor privind prestatiile sociale care sa modifice temeiul acordarii lor. Consecinte 
210. Deschiderea drepturilor de pensie in sistemul de asigurari sociale a avocatilor. Realizarea stagiului de cotizare in conditii de handicap „preexistent calitatii de asigurat”. Recunoasterea stagiilor de cotizare intre sistemul public de pensii si sistemele neintegrate acestuia. Semnificatie 
211. Plata indemnizatiei sociale pentru pensionari. Nelegalitatea deciziei prin care s-a constatat incasarea necuvenita a indemnizatiei sociale. Necesitatea motivarii in fapt si in drept
212. Pensie militara de stat. Valorificarea sporului acordat pentru semnul onorific „In serviciul patriei”. Natura acestui spor. Plafonarea pensiei militare nete 
213. Pensie militara de stat. Incetarea pensiei de urmas. Mentionarea gresita a datei ivirii invaliditatii beneficiarului pensiei de urmas. Motivarea deciziei de incetare a pensiei de urmas. Culpa institutiilor publice cu atributii in domeniu. Consecinte 

DREPT PROCESUAL CIVIL 
214. Conflict competenta. Raport de serviciu. Incetare. Functionari publici pensionati. Decontare medicamente. Impozit 
215. Competenta materiala stabilita in functie de natura sau de obiectul cererii sau pretentiei deduse judecatii, fara distinctii referitoare la calitatea persoanei. Calitatea de profesionist se deceleaza prin analiza activitatii desfasurate [conform art. 3 alin. (2) si (3) C. civ.] cat si prin notiunea de profesionist definita de art. 8 din Legea nr. 71/2011 
216. Conflict competenta. Radiere societate. Transmitere drept de proprietate 
217. Conflict negativ de competenta. Dosar disjuns. Momentul pana la care poate fi invocata exceptia de necompetenta materiala a completului specializat 
218. Contestatie la executare propriu-zisa. Conflict negativ de competenta. Competenta Sectiei civile a Tribunalului de solutionare a apelului 
219. Litigiu cu profesionistii. Competenta materiala. Reprezentarea persoanei juridice. Consilier juridic, neangajat al societatii. Anularea apelului pentru lipsa calitatii de reprezentant. Consecinte asupra criticilor ce se pot aduce in recurs. Nelegala citare a persoanei juridice. Neindicarea vatamarii. Drept de retentie 
220. Admisibilitate cerere de interventie accesorie. Conditii 
221. Actiune pentru constatarea nulitatii unui act juridic. Cadru procesual. Renuntare la judecata fata de unele dintre partile semnatare ale actului juridic. Respingerea ca inadmisibila a actiunii. Lipsa de incidenta a prevederilor referitoare la introducerea din oficiu in cauza a altor persoane 
222. Nulitatea cererii de chemare in judecata pentru lipsa semnaturii. Momentul pana la care poate fi acoperita lipsa semnaturii 
223. Probe. Experti. Recuzare. Neplata onorariilor. Consecinte. Expertiza. Utilizarea unei aplicatii informatice pentru formularea concluziilor. Recurs nefondat 
224. Exceptie de neconstitutionalitate invocata in cadrul contestatiei in anulare. Analiza legaturii cu solutionarea cauzei in aceasta faza procesuala. Inadmisibilitate 
225. Perimare. Momentul de inceput al termenului. Act efectuat in vederea continuarii judecatii. Inteles. Recurs impotriva incheierii de suspendare a cauzei, respins 
226. Conditiile pe care recunoasterea paratului trebuie sa le indeplineasca pentru a fi exonerat de obligatia de plata a cheltuielilor de judecata 
227. Cheltuieli de judecata. Solicitare pe cale separata. Sume nefacturate pana la inchiderea dezbaterilor in primul proces. Necesitatea ca parte sa-si justifice pretentiile privind cheltuielile de judecata pana cel mai tarziu la data inchiderii dezbaterilor. Inteles. Legala respingere a cererii de chemare in judecata 
228. Cerere de completare hotarare. Admisibilitate 
229. Apel declarat doar impotriva unei incheieri premergatorii/interlocutorii. Neatacarea hotararii date asupra fondului. Consecinte 
230. Admisibilitate apel incident declarat de catre aceeasi parte in paralel cu un apel principal 
231. Conditii de admisibilitate ale contestatiei in anulare formulate pentru motivul privind incalcarea normelor referitoare la alcatuirea instantei. Modul de repartizare a dosarului, actele care se efectueaza in vederea acestei operatiuni nu privesc reguli de procedura a caror incalcare sa constituie motiv de contestatie in anulare, ci ele reprezinta masuri de administrare judiciara (operatiuni de ordin organizatoric) destinate pregatirii judecatii 
232. Contestatie in anulare. Neinmanarea citatiei si necomunicarea intampinarii. Nelegala citare. Eroarea materiala 
233. Revizuire. Neindeplinirea conditiei ca hotararea sa fi evocat fondul cauzei 
234. Revizuire. Act nou 
235. Continutul legii straine. Indatoririle partilor si ale instantei. Conditii. Gresita suspendare a judecatii 

DREPT PENAL 
236. Alegerea diferita a legii penale mai favorabile la incadrarea juridica pe Noul Cod penal, iar la concursul de infractiuni pe vechiul Cod penal. Aplicarea unei pedepse mai reduse, satisfactie suficienta pentru depasirea duratei rezonabile a procesului penal 
237. Invocarea de catre sofer a erorii asupra existentei imbibatiei alcoolice de peste 0,80 g/l. respingere. Eroarea nu trebuie confundata cu indoiala 
238. Legitima aparare putativa 
239. Pedeapsa. Recalculare in caz de infractiune continuata. Recidiva
240. Circumstante atenuante. Repararea prejudiciului vizand doar infractiunea de contrabanda. Circumstanta prevazuta de art. 75 alin. (2) lit. c) C. pen. nu poate fi retinuta si in privinta infractiunii prevazute de art. 334 alin. (2) C. pen., care este o fapta de pericol 
241. Amanarea aplicarii pedepsei. Durata rezonabila a procedurilor 
242. Obligatii prevazute de art. 85 alin. (2) lit. g). Sustragere de la prelevarea de probe biologice. Solicitare de inlaturare a lor. Lipsa de temei 
243. Imposibilitatea aplicarii fata de inculpat a prevederilor art. 91 alin. (3) C. pen. cata vreme acesta se face vinovat de zadarnicirea aflarii adevarului 
244. Netemeinicia solicitarii procurorului de aplicare a unei pedepse majorate, cu executare in regim de detentie, unui inculpate diagnosticat cu „intelect liminar si discernamant diminuat” 
245. Tulburarea linistii publice. Existenta laturii obiective si a laturii subiective. Subzistenta prevederilor art. 184 C. pen. Inlaturarea apararilor conform carora reuniunea a avut un caracter privat, doar cu participarea membrilor familiei
246. Retinerea premeditarii si a cruzimilor in cazul infractiunii de omor. Trimiterea cauzei spre rejudecare 
247. Vatamare corporala din culpa. Achitare. Lipsa dovedirii de catre acuzare a raportului de cauzalitate dintre activitatea inculpatului si vatamarea partii civile 
248. Incaierare. Art. 198 alin. (1) si (2) C. pen. Elemente constitutive 
249. Infractiunea de hartuire. Element material. Distinctii 
250. Infractiunea de marturie mincinoasa. Standard de proba 
251. Inselaciune. Avocat. Nerespectarea clauzelor contractului de asistenta judiciara. Onorariu de succes. Lipsa inducerii in eroare a clientului. Neindeplinirea obligatiei contractuale prevazuta in speta; caracter univoc 
252. Inselaciune calificata cu consecinte deosebit de grave. Fals material in inscrisuri oficiale. Fals privind identitatea. Uz de fals. Rezolvarea laturii civile 
253. Incheiere a judecatorului de camera preliminara. Inscris falsificat. Avocat 
254. Infractiunea de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele ei, in forma continuata, prevazuta de art. 181 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. (1) CP si art. 5 CP. Element material. Distinctii 
255. Abuz in serviciu. Retrocedare nelegala, contrara dispozitiilor Legii nr. 18/1991. Insuficienta masurilor sanctionatorii de drept civil pretinde aplicarea legii penale, ca ultima ratio 
256. Conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante. Individualizarea pedepsei. Alcoolemie 2,46 gr/mie. Cerere de reducere a cuantumului pedepsei, a termenului de incercare si de inlaturare a pedepsei complementare a interzicerii dreptului de a conduce 
257. Parasirea locului accidentului. Solicitare pentru incetarea procesului penal ca efect al incheierii acordului de mediere dintre inculpat si victima
258. Infractiunea de punere in circulatie a unor produse contrafacute purtand insemne ale unor marci inregistrate, prevazuta de art. 90  alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998. Daune morale. Temeinicie 
259. Infractiunea de trafic de droguri prevazuta de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. Standard de proba
260. Evaziune fiscala. Existenta infractiunii, iar nu a unui litigiu de natura non-penala 
261. Cauza legala de reducere a pedepsei prin acoperirea pretentiilor partii civile implica atat plata debitului principal, cat si a accesoriilor acestuia. Instituirea sechestrului asigurator asupra unor bunuri suficiente pentru indestularea creditorului nu prezinta semnificatia acoperirii prejudiciului 

DREPT PROCESUAL PENAL 
262. Trimitere in judecata pentru lovire sau alte violente si tulburarea linistii publice. Sanctiune contraventionala aplicata pentru provocare de scandal public lovind cu pumnul partea vatamata. Gresita incetare a procesului penal. Ne bis in idem 
263. Omisiunea instantei de a delibera in privinta laturii civile a cauzei, care se rasfrange asupra laturii penale. Trimitere spre rejudecare. Imposibilitatea efectuarii controlului judiciar 
264. Solicitarea unei prestatii lunare, dupa inceperea cercetarii judecatoresti. Cerere noua, raportat la obiectul initial al actiunii civile. Caracter tardiv. Obligarea asiguratorului la suportarea cheltuielilor de spitalizare. Dobanda legala pentru obligatiile nascute din savarsirea unei fapte ilicite curge de la data producerii prejudiciului. Dreptul la actualizarea sumelor datorate cu indicele inflatiei, pentru repararea integrala a prejudiciului 
265. Obligarea asiguratorului la plata despagubirilor periodice lunare de la data accidentului si pana la incetarea starii de nevoie ca urmare a cauzarii unul prejudiciu functional – incapacitate adaptativa de 5% 
266. Vatamare corporala din culpa. Daune morale. Invaliditate permanenta de 30% a partii civile in varsta de 17 ani. Tetrapareza si distrofia membrelor inferioare, tulburari de mers. Infirmitate prin pierderea splinei, tulburari de comportament si scaderea performantelor intelectuale. Modificarea conditiilor obisnuite de viata. Diminuarea/suprimarea posibilitatilor de afirmare 
267. Asigurator de raspundere civila. Obligare la plata cheltuielilor judiciare ale partilor civile. Legalitate 
268. Prejudiciu material. Lipsa de temeinicie a solicitarilor partii civile din apel. Despagubiri care nu se afla in raport direct de cauzalitate cu fapta inculpatului 
269. Cerere de stramutare. Mediatizarea cauzei. Aspect previzibil raportat la notorietatea publica a persoanelor implicate. Lipsa de influenta asupra impartialitatii judecatorilor 
270. Invocarea necompetentei materiale a procurorului de la parchetul de pe langa judecatorie. Declinarea competentei de catre acesta si efectuarea urmaririi penale doar pentru fapta de competenta sa. Excluderea declaratiei de martor a unei persoane ce a dobandit ulterior calitatea de inculpat nu poate fi solicitata de catre un coinculpat. Privilegiul martorului de a nu se autoincrimina apartine doar acestuia. Renuntarea la privilegiul mentionat de catre titular 
271. Avocat. Amenda. Substituire. Lipsa intentiei de tergiversare a cauzei
272. Gresita invocare in apel a unor cazuri de nulitate, care nu se circumscriu nulitatii absolute ori nu se refera la sentinta atacata
273. Mandate de supraveghere tehnica puse in aplicare cu concursul tehnic al S.I.P.I. Infractiunea de spalare a banilor. Trasaturi 
274. Interceptarile si inregistrarile realizate in cursul urmaririi penale reprezinta probe. Necompetenta MAI – DGIPI – Serviciul de informatii si protectie interna de a realiza interceptari. Nulitate absolute corectata in apel. Sanctiune 
275. Incalcarea dispozitiilor legale privind executarea masurilor de supraveghere tehnica 
276. Actele incheiate de organele de control reprezinta doar acte de sesizare a organului de urmarire penala, neputand fi considerate probe nici sub aspectul laturii civile a cauzei penale. Respingerea cererii de instituire a sechestrului pe motiv ca nu au fost identificate bunuri apartinand inculpatului 
277. Dreptul inculpatului de a fi efectiv audiat de judecatorul sesizat cu luarea masurii arestarii preventive. Garantie fundamentala ce decurge in mod natural din art. 5 parag. 4 din Conventia europeana 
278. Durata nerezonabila a arestarii preventive in prima instanta de 2,6 ani. Analiza persistentei temeiurilor si scopului masurii preventive. Disparitia cauzei de arestare preventiva face imposibila inlocuirea acesteia cu arestul la domiciliu. Intrunirea conditiilor art. 211 CPP pentru dispunerea controlului judiciar 
279. Inlocuirea masurii arestului la domiciliu cu cea a controlului judiciar. Starea de sanatate a inculpatului. Necesitatea unui transplant de cornee 
280. Cerere de inlocuire a masurii arestarii preventive cu arestul la domiciliu. Formularea unor denunturi. Solicitare de judecare in procedura simplificata in fata primei instante. Inscrierea in programe antidrog. Aspecte care nu conduc la modificarea temeiurilor arestarii preventive. Pretinderea unui tratament egal fata de alti inculpati din cauza. Necesitatea unei identitati a situatiei juridice 
281. Control judiciar. Cerere de revocare. Lipsa de temeinicie. Neindeplinirea conditiilor prevazute de lege. Gravitatea infractiunilor imputate. Buna desfasurare a procesului. Durata masurii 
282. Control judiciar. Obligatia de a nu desfasura activitatea profesionala in exercitarea careia s-au savarsit faptele imputate. Medic. Solicitare de inlaturare a acesteia. Respingere 
283. Probleme specifice procedurii camerei preliminare 
284. Camera preliminara. Lipsa de la dosar a procesului-verbal de constatare a actelor premergatoare 
285. Drept la aparare. Pretinsa incalcare prin faptul ca probele ar fi fost administrate anterior extinderii urmaririi penale fata de inculpat. Consecinte. Aplicarea art. 311 CPP in faza urmaririi penale 
286. Camera preliminara. Delegarea ofiterilor BCCO de catre procuror. Legalitate. Prejudiciu. Corecta lui stabilire excede obiectului camerei preliminare. Raport de constatare efectuat in faza de urmarire penala. Discutie asupra valorii sale probatorii. Consecinta
287. Camera preliminara. Invocarea nulitatii relative a declaratiilor de martor. Neindicarea numelui ofiterului de politie judiciara
288. Camera preliminara. Dreptul avocatului de a asista la efectuarea actelor de urmarire penala conform art. 92 alin. (2) CPP Declaratii de martori. Modul de redactare al rechizitoriului 
289. Camera preliminara. Contestatie. Drept la aparare. Perioada in care urmarirea penala se desfasura in rem 
290. Camera preliminara. Declaratii de martori. Legalitatea audierii persoanelor care au intocmit procesul-verbal de constatare conform art. 61-62 CPP in faza de urmarire penala. Rechizitoriu. Imposibilitatea cenzurarii stilului ales de procuror. 
291. Cerere de indreptare a erorii materiale prin care se tinde la modificarea prin reapreciere a cuantumului cheltuielilor judiciare stabilite definitiv. Caracter nefundat 
292. Gresita aplicare a dispozitiilor art. 396 CPP 
293. Procedura simplificata. Acordul de vointa liber exprimat de inculpat. Imposibilitatea retractarii. Caracter irevocabil 
294. Dreptul la un proces echitabil. Incalcare. Lipsa cercetarii judecatoresti in prima instanta 
295. Trimiterea cauzei spre rejudecare. Situatie in care nu toate infractiunile pentru care inculpatul a fost trimis in judecata au facut obiectul deliberarii primei instante. Imposibilitatea exercitarii controlului judiciar. Consecintele solutionarii cauzei direct in apel. Rapirea unui grad de jurisdictie pentru toate partile cea ce incalca dreptul la aparare si la un proces echitabil reglementat de art. 6 din Conventia europeana
296. Contestatie. Inadmisibilitate. Exercitarea caii de atac cu incalcarea art. 129 din Constitutie 
297. Cerere de revizuire. Inadmisibilitate. Cale pe care nu se poate ajunge la o prelungire a probatiunii administrate in cauza si nici la reducerea pedepsei definitiv stabilite si intrata in autoritate de lucru judecat 
298. Cerere de redeschidere a procesului penal. Caracter nefundat, in conditiile in care absenta de la proces se datoreaza propriei culpe procesuale 

Detalii tehnice
Data Aparitiei23 dec. 2021
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini1160
Dimensiune165x235 mm
Tip copertaCarte brosata
DIN ACEEASI CATEGORIE - Jurisprudenta instantelor judecatoresti
Indisponibila
Imagine Curtea de Apel Iasi. Culegere de practica judiciara pe anul 2012

Curtea de Apel Iasi. Culegere de practica judiciara pe anul 2012

in materie civila si litigii cu profesionisti, penala, de contencios administrativ si fiscal, pentru conflicte de munca si asigurari sociale
43,30 RON 39,01 RON
Indisponibila
Imagine Curtea de Apel Iasi. Culegere de practica judiciara pe anul 2011

Curtea de Apel Iasi. Culegere de practica judiciara pe anul 2011

in materie civila si litigii cu profesionisti, penala, de contencios administrativ si fiscal, pentru conflicte de munca si asigurari sociale
37,60 RON 33,81 RON