Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Buletinul jurisprudentei. Repertoriu anual 2021

ISBN/ISSN: 1583-6886_2021
Editura: Hamangiu
175,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Lucrarea de fata reprezinta o continuare fireasca a demersurilor stiintifice anterioare, materializate prin 22 de ani de aparitie neintrerupta a Buletinului Jurisprudentei Curtii de Apel Cluj, demersuri destinate dezvoltarii si unificarii practicii judiciare.

Buletinul pune la dispozitia celor interesati – teoreticienilor si practicienilor dreptului, dar si, in special, cetatenilor – o sinteza a celor mai relevante hotarari din anul 2021 ale Curtii de Apel Cluj, in materia dreptului substantial si a celui procesual, in domeniile de baza ale dreptului, civil si penal, in litigiile cu profesionisti si in insolventa, in domeniul dreptului administrativ si fiscal, in litigiile de munca si asigurari sociale.

In vederea realizarii, efortul de selectie a vizat, cu precadere, hotarari reprezentative la nivelul unei instante cu traditie in fixarea unor repere jurisprudentiale.

Multumesc judecatorilor Curtii pentru disponibilitatea si efortul de a participa si de aceasta data la elaborarea acestei culegeri de jurisprudenta, cu scopul de a aduce, si in acest mod, justitia mai aproape de cetatean.

Judecator Dana-Cristina Girbovan
Presedintele Curtii de Apel Cluj 

DREPT CIVIL

Familie si minori

1. Suplinire consimtamant la adoptie. Conditii

2. Plasament. Imposibilitatea incetarii masurii plasamentului, cu consecinta reintegrarii copilului in familie, daca nu sunt indeplinite conditiile in vederea reintegrarii, din perspectiva respectarii si promovarii cu prioritate a interesului superior al copilului. Atributiile D.G.A.S.P.C. in demersul reintegrarii copilului in familie

Proprietatea

3. Limitare atribute drept de proprietate. Raspundere civila delictuala. Incheiere interlocutorie. Neatacare explicita prin cererea de apel. Autoritate de lucru judecat 

4. Legea nr. 112/1995. Obligarea Unitatii administrativ teritoriale la vanzarea imobilului catre chirias. Calitatea de persoana indreptatita. Existenta drepturilor locative ale actualului chirias la data intrarii in vigoare a legii 

5. Legea nr. 165/2013. Contestarea deciziei de compensare. Calitate procesuala pasiva. Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor. Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor. Comunicarea deciziei de compensare. Dovada. Borderou de expediere

6. Legea nr. 165/2013. Evaluarea imobilelor pentru care se acorda despagubiri 

7. Anulare act administrativ. Tardivitate: comunicare versus luare la cunostinta

8. Legea nr. 165/2013. Cesiune de drepturi. Masuri compensatorii

9. Servitute. Conditii. Inadmisibilitatea instituirii dreptului prin prescriptie achizitiva. Necesitatea instituirii servitutii pe calea cea mai scurta si prin locul care ar pricinui un minim prejudiciu proprietarului fondului aservit

10. Revendicare. Folosinta legala a terenului. Servitute legala. Cariera de piatra. Legea minelor 

11. Revendicare imobiliara. Comparare de titluri. Certificat de atestare a dreptului de proprietate. Titlu de proprietate emis ulterior

12. Legea nr. 165/2013. Stabilirea despagubirilor. Aplicarea art. 21 alin. (6) din lege 

13. Expropriere intervenita anterior Legii nr. 233/2018. Modul de calcul al despagubirilor 

14. Expropriere realizata la data de 12.05.2016. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 22 alin. (6) din Legea nr. 225/2010, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 233/2018 

15. Expropriere. Stabilirea despagubirilor. Legea aplicabila 

16. Legea nr. 165/2013. Grila notariala in raport de care se calculeaza despagubirile 

17. Expropriere in fapt. Cauza ilicita act juridic. Despagubiri

18. Actiune in granituire. Omisiunea improcesuarii tuturor proprietarilor invecinati. Consecinte

19. Notiunea de lucrari conform art. 577 C.civ. Lucrari autonome. Lucrari adaugate

20. Teren cu constructii. Constructie neintabulata in cartea funciara. Act de adjudecare doar pentru teren. Imobil liber de sarcini. Semnificatie. Drept de retentie. Superficie. Conditii. Actiune oblica

21. Admisibilitatea actiunii in raport de conditiile speciale prevazute de art. 915 C.civ. In ipoteza in care persoana interesata, in baza informatiilor furnizate de evidentele CF constata existenta unor inadvertente si poate formula actiune in rectificare CF, omiterea urmarii acestei proceduri atrage inadmisibilitatea actiunii intemeiate pe art. 915 alin. (1) C.civ.

22. Fotografii. Acord pentru folosire. Drepturi de autor. Prejudiciu. Evaluare. Autorul faptei ilicite. Actiune in constatare. Admisibilitate. Norma speciala 

23. Acceptare tacita succesiune. Act univoc sau echivoc 

24. Actiunea in imbogatire fara justa cauza. Caracterul imperativ al caracterului subsidiar. Interes public 
Raspunderea civila

25. Actiune in raspundere civila delictuala. Inexistenta faptei ilicite. Consecinte 

26. Raspundere civila delictuala. Accident rutier produs ca urmare a nesemnalizarii unor lucrari de constructie pe carosabil. Autoritatea de lucru judecat a hotararii penale de confirmare a ordonantei de renuntare la urmarirea penala. Inexistenta. Calitate procesuala pasiva. Executantul lucrarii, iar nu angajatul executantului insarcinat cu efectuarea semnalizarii 

27. Actiune in despagubiri intemeiata pe un contract de asigurare facultativa. Indreptatirea reclamantului de a opta intre asigurarea facultativa sau asigurarea obligatorie a celui vinovat de producerea pagubei

28. Cerere pentru plata de despagubiri din cautiunea achitata pentru suspendarea unui act administrativ fiscal. Aplicabilitatea dispozitiilor art. 1064 alin. (2) C.proc.civ. si in materie fiscala 

29. Actiune in raspundere civila delictuala. Daune morale pentru prejudiciul incercat in urma formularii unui denunt penal finalizat prin solutie de clasare, in faza urmaririi penal in rem. Respingerea pretentiilor. Inexistenta prejudiciului 

30. Actiune in repararea unei pretinse erori judiciare intemeiata pe raspunderea civila delictuala. Existenta unei reglementari speciale in materie. Consecinte. Inadmisibilitatea actiunii pe dreptul comun 

31. Compensatii financiare. Termen. Conditie

32. Actiune in raspundere civila delictuala pentru paza lucrului. Inexistenta unei cauze exoneratoare de raspundere intemeiata pe art. 493 NCC. Consecinte 
Contracte

33. Partaj voluntar. Existenta unei pretinse cauze ilicite si imorale. Calea procedurala de urmat

34. Actiune in obligare la incheiere contract autentic de vanzare-cumparare. Legea aplicabila prescriptiei extinctive a dreptului material la actiune. Intreruperea termenului de prescriptie. Consecinte

35. Constatarea valabilitatii unei promisiuni bilaterale de schimb. Certificat de atestare fiscala. Achitarea tuturor obligatiilor de plata datorate bugetului local. Invocare din oficiu

36. Contract de vanzare-cumparare. Eroare

37. Actiune in revocarea donatiei cu sarcina. Termen de prescriptie. Conditii 

38. Natura juridica a contractului de concesiune. Consecinte asupra prescriptiei extinctive aplicabile platii redeventei

39. Actiune in pretentii, intemeiata pe raspundere civila contractuala. Invocarea de catre reclamant a nerespectarii propriilor obligatii contractuale. Consecinte 

40. Raspundere civila contractuala a membrilor consiliului de administratie, pentru hotararile luate. Despagubiri platite ca urmare a unor concedieri nelegale. Neintrunirea elementelor raspunderii

Prescriptia extinctiva

41. Actiune in pretentii. Data de la care incepe sa curga termenul de prescriptie extinctiva a dreptului material la actiune

LITIGII CU PROFESIONISTII 

Obligatii si contracte 

42. Prescriptia dreptului material la actiune. Raspundere civila contractuala. Momentul cunoasterii prejudiciului si a persoanei raspunzatoare. Litigiu anterior in cadrul caruia s-a constatat rezilierea contractului pentru neexecutare. Relevanta pentru curgerea termenului de prescriptie

43. Contract pentru lucrari publice. Pretentii privind plati excedentare. Termen de prescriptie. Lipsa de relevanta a momentului constatarilor Curtii de Conturi 

44. Raspundere civila delictuala. Recuperarea de la asigurat a sumelor platite persoanelor pagubite de catre asiguratorul RCA. Termen de prescriptie. Fundamentul actiunii 

45. Fidejusiune. Contract de vanzare-cumparare in care reprezentantul legal al cumparatorului isi asuma calitatea de fidejusor pentru garantarea platii creantelor nascute din contract. Efecte 

46. Contract de lucrari publice. Garantie de buna executie. Polita de garantare. Expirare pe parcursul derularii contractului. Obligatia executantului de a prelungi valabilitatea politei de asigurare sau de a constitui o noua garantie de buna-executie. Interpretarea contractului

47. Simulatie sub forma deghizarii partiale a pretului vanzarii unui bun al societatii printr-un contract de imprumut, in scopul aproprierii de catre asociatul societatii a investitiei realizate. Scop ilicit. Probatiune

48. Contracte. Calificarea raporturilor dintre parti. Contract de vanzare-cumparare sau consignatie. Cheltuieli pentru depozitarea bunurilor vandute. Lipsa de autoritate de lucru judecat a calificarilor date in procedura de instituire a sechestrului asigurator. Pretins prejudiciu cauzat prin introducerea cererii de infiintare a masurii asiguratorii

49. Contract de vanzare-cumparare de material saditor. Obligatia de garantie a vanzatorului 

50. Contract de inchiriere si contract de furnizare de energie electrica la imobilul inchiriat. Tacita relocatiune. Exceptia prescriptiei dreptului material la actiune 

51. Raspundere contractuala. Contract de prestari servicii – amenajari interioare. Interpretarea clauzelor. Gresita aplicare a dreptului material 

52. Contract de construire a unui imobil. Intarzieri in efectuarea lucrarilor si in plata transelor de pret. Clauze penale. Executarea obligatiilor cu buna-credinta, obligatia de cooperare contractuala. Punere in intarziere

53. Cerere de restituire a unui imprumut. Decadere din dreptul de a propune probele. Plata confirmata prin eliberarea unei chitante. Nerespectarea unor prevederi legale referitoare la efectuarea platilor in numerar

54. Contract de credit bancar. Prescriptie. Efectele casarii. Obligativitatea hotararii date in recurs. Exceptia autoritatii de lucru judecat. Conflict de norme procedurale care impun solutii contrare cu privire la cauza dedusa judecatii 

55. Contract de credit incheiat de o societate comerciala. Calitatea de consumator a garantului persoana fizica. Raport functional cu societatea. Garantarea cu un bun comun a creditului incheiat pentru finantarea societatii la care sotul fidejusorului este asociat si administrator. Apel. Legitimare procesuala 

56. Contract de credit bancar. Clauza abuziva privind modalitatea de stabilire a dobanzii. Dobanda fixa in primul an, apoi dobanda de referinta variabila a bancii plus marja fixa de 1.5 pp. Efectele nulitatii absolute. Posibilitatea continuarii contractului 

57. Contract de credit bancar. Clauza abuziva privind dobanda variabila in functie de costul resurselor bancii. Efectele nulitatii absolute. Posibilitatea continuarii contractului. Clauze abuzive privind comisionul de administrare si de rambursare anticipata. Relevanta Hotararii CJUE din cauza C-621/17 Gyula Kiss 

58. Contract de credit in moneda euro. Impreviziune. Inexistenta unei fluctuatii majore si imprevizibile a monedei

59. Contract de achizitii publice. Cerere de obligare la incheierea unui act aditional pentru majorarea pretului materialelor. Cheltuieli indirecte. Majorarea salariului minim

60. Marca inregistrata. Semn asemanator folosit de alt comerciant. Obligare la incetarea folosirii. Risc de confuzie. Distinctivitatea marcii 
Societati comerciale 

61. Societate cu raspundere limitata. Hotarare a adunarii generale a asociatilor de revocare a administratorului-asociat. Solicitare de anulare. Lipsa capacitatii procesuale a administratorului asociat. Numirea administratorului prin actul constitutiv al societatii 

62. Societate cu raspundere limitata. Hotarare a adunarii generale de revocare a administratorului-asociat, numit in functie prin actul constitutiv. Motive de nulitate. Majoritatea capitalului social. Conflict de interese

63. Retragere asociat. Actiune pentru incuviintarea retragerii si obligarea societatii la plata cotei de participare la capitalul social. Acord ulterior cu privire la retragere. Stabilirea drepturilor cuvenite asociatului retras

64. Cerere de anulare a hotararii AGA. Convocarea la sediul social, prin scrisoare recomandata, cu cel putin 10 zile inainte de ziua fixata. Nulitate relativa. Mandat pentru vot. Adoptarea unei hotarari in detrimentul interesului social. Achiesare la pretentii

Insolventa 

65. Concordat preventiv. Atributiile judecatorului-sindic. Cerere de suspendare a executarilor silite impotriva codebitorilor si tertilor garanti. Lipsa calitatii procesuale active si a interesului administratorului concordatar. Efectele si opozabilitatea concordatului. Bilet la ordin. Aplicarea art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2014

66. Cerere de deschidere a procedurii insolventei. Refuz de plata datorita diferendelor cu creditorul. Denuntarea unui inscris ca fiind fals. Suspendarea cauzei urmare a declansarii unei urmariri penale. Caracterul cert al creantei. Plata debitului, consecinte

67. Desemnarea provizorie a administratorului judiciar nominalizat de creditorul care a cerut deschiderea procedurii insolventei. Conditii. Necesitatea ca respectivul practician sa fi depus la dosar o oferta de preluare a procedurii 

68. Ordonanta presedintiala pentru desemnarea unui nou administrator special al debitorului in insolventa. Lipsa caracterului vremelnic. Imposibilitatea neprejudecarii fondului. Depasirea atributiilor judecatorului-sindic

69. Plati efectuate de administratorul special fara avizul administratorului judiciar. Actiune in anulare. Calitatea procesuala activa a lichidatorului judiciar. Deschiderea procedurii insolventei. Data de la care se produc efectele acesteia 

70. Hotararea adunarii creditorilor. Interpretarea defectuoasa a votului de catre lichidatorul judiciar. Contestarea procesului-verbal 

71. Creanta garantata. Conditii pentru aplicarea art. 103 din Legea nr. 85/2014. Necontestarea planurilor de distribuire

72. Tabelul creantelor. Creanta garantata. Sechestru asigurator fiscal. Efecte. Cuantumul creantei garantate – cel inscris in titlul executoriu, iar nu valoarea bunurilor sechestrate

73. Procedura insolventei. Ipoteca mobiliara. Plati din incasarile unor sume aferente creantelor ipotecate. Protectia creditorilor garantati

74. Contestatie impotriva tabelului suplimentar al creantelor. Defaimare ca falsa a semnaturii de pe un act autentic, fara a solicita si cercetarea falsului. Particularitati in cadrul procedurii insolventei 

75. Contestatie la tabelul definitiv al creantelor. Posibilitatea completarii probatiunii dupa expirarea termenului de depunere a declaratiei de creanta sau prin contestatia impotriva tabelului preliminar de creante. Autoritatea de lucru judecat a hotararii date in cadrul actiunii pentru anularea actelor frauduloase ale debitorului

76. Cesiune de creanta. Inlocuirea creditorului acceptat la masa credala. Conditii. Actualizarea tabelului creantelor. Neintelegeri intre creditorul cedent si cesionar. Competenta instantei de drept comun 

77. Cesiunea unei creante salariale. Modificarea si actualizarea tabelului de creante. Pastrarea rangului creantei salariale dupa cesiune. Exceptie de ordine publica, ridicata in fata primei instante. Admisibilitatea invocarii ca motiv de apel de catre alta parte in proces

78. Anularea unor transferuri patrimoniale la cererea administratorului judiciar. Cadrul procesual. Depasirea vadita a prestatiei debitorului. Distinctie fata de vanzarea la pret derizoriu

79. Anularea actelor frauduloase. Restituiri de imprumuturi date de asociatul unic. Termen de prescriptie. Nepredarea documentelor contabile

80. Creante. Distribuiri de sume din vanzarea bunurilor garantate. Fidejusori executati silit. Subrogarea partiala in drepturile creditorului. Preferinta creditorului titular al garantiei asupra bunului valorificat

81. Cerere de valorificare imediata a bunului asupra caruia poarta cauza de preferinta a creantei. Subzistenta interesului, odata deschisa procedura generala a falimentului. Reducere cheltuieli de judecata

82. Intrare in faliment. Decaderea din dreptul de a depune plan de reorganizare. Invocare din oficiu. Nelegalitate

83. Planuri de reorganizare. Necesitatea supunerii la vot. Caracter ireconciliabil. Transare cu ocazia confirmarii. Prezumtia instituita de art. 139 alin. (1) lit. E. Creditori avand creante in doua categorii, una defavorizata si una favorizata prin plan. Vot unic asupra planului. Semnificatie

84. Ordinea distribuirilor. Onorariul lichidatorului in contextul valorificarii unor bunuri afectate de garantii. Necesitatea ca perceperea integrala a onorariului de succes sa aiba corespondent in atingerea obiectivului procedurii. Relevanta aprobarii date de majoritatea creditorilor

85. Inchiderea procedurii simplificate a insolventei. Onorariul lichidatorului, platit din fondul de lichidare. Reducerea de catre judecatorul-sindic a cuantumului aprobat de adunarea creditorilor. Admiterea apelului

86. Raspunderea patrimoniala a administratorului debitoarei. Prescriptie

87. Raspundere pentru intrarea in insolventa. Administratorul societatii care avea functia de administrator al debitorului. Nedepunerea actelor contabile. Persoana nepusa sub interdictie. Discernamant. Gresita apreciere asupra lipsei vinovatiei 

88. Antrenarea raspunderii patrimoniale a membrilor organelor de conducere. Instrainarea unui bun al debitoarei. Lipsa indiciilor cu privire la intentia de a folosi bunul in interes personal. Continuarea activitatii societatii desi aceasta nu obtinea profit. Netinerea contabilitatii in conformitate cu legea 

89. Raspundere pentru intrarea in insolventa. Insusirea disponibilitatilor banesti ale debitoarei, fara a justifica modalitatea in care au fost folosite. Neintrunirea conditiilor raspunderii in persoana asociatului

90. Revizuire. Interpretarea probelor ori gresita solutionare a unor capete de cerere nu pot constitui motive de revizuire pentru depasirea limitelor investirii instantei. Hotarari pretins potrivnice, date in procedura insolventei. Anularea actelor frauduloase incheiate de debitor. Lipsa identitatii de obiect si cauza 

CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL 

Contencios administrativ 

91. Urbanism. Probe. Expertiza tehnica. Parerea specialistului. Conditii pentru administrare. Valoare probatorie. PUD. Avizul arhitectului-sef in lipsa consultarii CTATU. Nelegalitate. Schimbarea regimului de utilizare a terenului. Acordul vecinilor. Indicatori tehnici

92. Cerere de anulare a autorizatiei de construire si de desfiintare a unor lucrari. Bransament la utilitati. Lipsa vatamarii proprietarului terenului in conditiile in care traseul lucrarilor il ocoleste

93. Teren incadrat urbanistic in zona de paduri in intravilan. Consecventa fata de reglementarile anterioare. Permisiune, conditionata, pentru constructii turistice. Semnificatie. Demersuri in conditiile reglementarilor anterioare. Semnificatie. Case de vacanta private. Deosebiri fata de constructiile turistice. Dreptul de apreciere al autoritatilor locale. Respectarea dreptului de proprietate 

94. Urbanism. Cerere de obligare a arhitectului-sef la intocmirea referatului de specialitate cu privire la documentatia PUD si a primarului la intocmirea proiectului de hotarare privind aprobarea acesteia, respectiv la inscrierea pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local. Cadru procesual sub aspectul partilor. Conditia conformitatii cu legislatia in vigoare

95. Urbanism. Incadrarea unui imobil in zona V7 – paduri si plantatii forestiere. Incalcarea dreptului de proprietate privata raportat la modalitatea in care si-a exercitat autoritatea publica dreptul de apreciere

96. Urbanism. Servitute de trecere. Cerere de anulare PUD si autorizatie de construire formulata de proprietarul fondului dominant. Emiterea unei succesiuni de acte la intervale mari de timp fara reverificarea situatiei de carte funciara. Recurs impotriva considerentelor decizorii ale primei instante privind vecinatatea a doua terenuri

97. Urbanism. Contestarea incadrarii in zona de terenuri cu destinatie agricola – pasuni, fanate, arabil – sau libere din intravilan. Urbanizarea zonei. Inteles. Existenta unor constructii neautorizate. Relevanta. Pretinsa incalcare a dreptului la proprietate

98. Certificat de urbanism pentru schimbarea destinatiei unei parti de imobil din spatiu tehnic in locuinta. Legal refuz al administratiei. Nesocotirea actelor administrative prin care a fost autorizata constructia

99. Cerere de obligare la desfiintarea unor lucrari de constructie neautorizate, pe un teren din vecinatatea proprietatii reclamantului persoana fizica. Inadmisibilitate. Prerogativa stabilita de lege in sarcina autoritatilor publice 

100. Constructie. Intrare in legalitate

101. Imobil edificat in 1950, fara autorizatie de construire. Refuzul eliberarii unui certificat de urbanism pentru intrare in legalitate, raportat la data inscrierii in cartea funciara a imobilului

102. Urbanism. Termenul stabilit pentru intrarea in legalitate. Termen de recomandare. Imposibilitatea paralizarii, de catre autoritatea publica, a dreptului derivat din derularea procedurii de intrare in legalitate pe considerentul ca termenul stabilit pentru aceasta s-a scurs

103. Constructii realizate fara autorizatie de construire. Cerere de emitere a certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire in vederea intrarii in legalitate. Nerespectarea cerintelor din documentatia de urbanism aplicabila. Nerespectarea cerintelor impuse de art. 59 din Ordinul nr. 839/2009. Refuz justificat al autoritatii publice

104. Autorizatie de transport. Autorizatie de taxi. Distinctii. Retragerea autorizatiei de taxi. Masura complementara aplicata prin proces-verbal de constatare a contraventiei. versus masura de sine statatoare. Legalitate. Posibilitatea persoanei afectate de a-si apara dreptul

105. Abonament de parcare. Lipsa manifestarii de vointa a beneficiarului in vederea continuarii raportului contractual. Pretinsa suspendare a termenului pentru optiune prin efectul instituirii starii de urgenta

106. Contract de concesiune. Reziliere. Neexecutare esentiala. Exceptie de neexecutare

107. Informatii de interes public. Calitate procesuala activa. Societate civila de avocati. Capacitate de folosinta limitata. Consecinte. Lipsa calitatii de persoana vatamata cata vreme informatiile solicitate nu au legatura cu desfasurarea activitatii profesionale. Exercitarea drepturilor proprii ale asociatilor prin intermediul coordonatului. Sustinere nefondata. Jurisprudenta neunitara. Mijloace de unificare a practicii judiciare. Obligativitate 

108. Informatii de interes public. Liber acces. Inteles. Necesitatea de a justifica interesul petentului ori de a dovedi vatamarea concret cauzata prin necomunicare. Gresita respingere a actiunii

109. Indemnizatie de somaj tehnic pe perioada starii de urgenta. Nediferentiere intre angajatorii care presteaza servicii publice ori servicii private ori dupa calitatea de institutii publice sau societati comerciale. Prevederile privind plata indemnizatiei in cont deschis la o banca comerciala. Ratiune. Lipsa de relevanta in ceea ce priveste indreptatirea beneficiarului

110. Masuri luate in contextul pandemiei Covid-19. Indemnizatie pentru intreruperea activitatii, pe perioada starii de urgenta. Avocat stagiar in activitate din luna ianuarie 2020

111. Ajutor financiar prevazut la art. 84 (1) din Legea nr. 76/2002. Refuz nejustificat de plata. Obligatie contractuala de natura legala. Lipsa resurselor financiare ale AJOFM

112. Obligatii de plata pentru depasirea perioadei aprobate de ocupare temporara forestiera. Acte administrative emise conform unei metodologii care nu era in vigoare la data expirarii aprobarii de ocupare temporara. Nelegalitate. Lipsa de relevanta a existentei in Codul silvic a unor dispozitii cu privire la continutul obligatiilor debitorilor

113. Cerere de constatare a existentei unui conflict de interese formulata de o persoana juridica de drept privat. Necompetenta generala a instantelor judecatoresti. Respingerea exceptiei. Inadmisibilitatea actiunii. Solicitare a unei interpretari generice, fara a deduce judecatii o situatie de fapt pe care s-o solutioneze instanta

114. Curtea de conturi. Cheltuieli de cazare si masa pentru angajatii institutiei publice participanti la cursuri de formare profesionala. Limitari

115. Fonduri europene. Neregula constand in incalcarea principiului transparentei si a tratamentului egal in materia contractelor de finantare si a parteneriatelor incheiate in implementarea lor. Reverificare fundamentata pe schimbarea modului de interpretare a dispozitiilor legale, dispozitii ce nu indeplinesc cerintele de claritate si previzibilitate. Nelegalitate 

116. Fonduri europene. Achizitii publice realizate in etapa depunerii cererilor de finantare in vederea elaborarii acestor cereri. Proceduri de achizitie prin atribuire directa realizate in acelasi an in acest scop. Produse similare. Divizare artificiala si depasirea astfel a valorii prevazute de art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016. Aplicarea unei reduceri procentuale de 100%

117. Fonduri europene. Scheme de plati in agricultura. Nedepunerea pana la data limita a tuturor actelor care dovedesc utilizarea terenului. Depunerea dovezii privind utilizarea aceleiasi suprafete de catre o alta persoana. Contracte de concesiune

118. O.U.G. nr. 66/2011. Reverificarea unor cereri de rambursare ca urmare a unor suspiciuni de frauda. Legalitate. Nereguli legate de procedurile de atribuire – neindeplinirea cerintelor din caietul de sarcini

119. Actiune pentru anularea unui certificat de incadrare in grad de handicap. Respingere. Emiterea ulterior pronuntarii sentintei a unui alt certificat, cu continut favorabil petentului. Lipsa de interes a recursului. Respingerea exceptiei 

120. Interes in contenciosul administrativ. Interes legitim privat. Interes legitim public. Stingerea, pe parcursul procesului, a interesului privat. Pretinsa subzistenta a interesului legitim public

121. Cerere de interventie in interesul reclamantului formulata de sindicatul angajatilor acestuia. Lipsa unui interes imediat al angajatilor reclamantului. Interesul recursului reclamantului impotriva incheierii de respingere a cererii de interventie

122. Cerere de suspendare a actului administrativ. Hotarare a consiliului local pentru incetarea unor contracte de concesiune si inchiriere pentru terenuri ocupate de garaje. Act administrativ individual vizand mai multe persoane. Interes pentru suspendare. Dubiu privind valabilitatea actului. Paguba iminenta 

123. Competenta materiala. Anularea hotararii comitetului judetean pentru situatii de urgenta. Competenta tribunalului

124. Conflict de competenta. Cerere de repunere in plata indemnizatiei pentru limita de varsta pentru deputati si senatori. Competenta completelor specializate in materia asigurarilor sociale

125. Actiune pentru despagubiri ca urmare a anularii actului administrativ. Calitatea procesuala a Consiliului Local ca emitent al actului. Prejudiciu. Pierderea unei finantari nerambursabile. Beneficiu nerealizat. Modificarea tardiva a cererii de chemare in judecata. Lipsa acordului expres al tuturor partilor. Invocarea tardivitatii doar cu ocazia dezbaterilor. Nerelevanta

126. Executarea hotararilor in contenciosul administrativ. Aplicarea de penalitati. Modalitate caracteristica de executare a obligatiilor de a incheia, modifica sau inlocui un act administrativ, de a elibera un inscris sau de a realiza anumite operatiuni tehnico-administrative. Incidenta executarii silite de drept comun pentru alte situatii 

Contenciosul functiei publice

127. Functie publica. Cerere formulata de secretarul comunei pentru acordarea indemnizatiei de hrana prevazuta de art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017. Respingerea cererii pentru depasirea limitei reglementate de art. 11 alin. (1), (3), (4) din Legea nr. 153/2017

128. Politist. Refuzul suspendarii in continuare a raportului de serviciu ca urmare a secondarii in cadrul unei misiuni OSCE. Stare de urgenta. Lipsa caracterului nejustificat al refuzului. Pretinsa forta majora, in conditiile specifice ale lunii martie 2020. Cercetare disciplinara pe durata starii de urgenta. Citare 

129. Politist. Sprijin pentru achizitionarea unei locuinte prin suportarea unei parti din ratele creditelor. Credit in derulare, contractat anterior anului 2018, dupa adoptarea art. 32 din Legea nr. 360/2002

130. Pragul salarial maximal pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale „administratie”. Nivelul indemnizatiei lunare a functiei de viceprimar. Neincluderea majorarilor salariale de pana la 25% pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri europene nerambursabile 

131. Personal silvic. Indemnizatie lunara pentru persoanele carora nu li se poate repartiza locuinta de serviciu. Sfera beneficiarilor. Drept distinct, care nu se inglobeaza in salariul de baza

132. Act de control al Garzii forestiere. Control de fond. Identificarea unui prejudiciu si cuantificarea sa, fara referire la persoana responsabila. Efecte. Lipsa caracterului de titlu executoriu sub aspectul persoanei responsabile. Lipsa de interes a cererii de anulare a actului formulata de padurar 

133. Sindicat. Calitate de reprezentant

Contenciosul achizitiilor publice

134. Contract pentru realizarea unei expertize necesare receptiei unei investitii. Pretinsa nulitate absoluta invocata. Motive legate de cauza contractului. Necesitatea expertizei. Procedura de atribuire a contractului. Pretins conflict de interese. Restrangerea concurentei. Necesitate. Putere de lucru judecat 

135. Interesul ofertantului castigator de a contesta oferta celui care a facut plangere impotriva raportului procedurii. Cerere de interventie a celui dintai in procedura plangerii. Motive care pot fi supuse analizei instantei. Operator care si-a incalcat obligatiile ce-i reveneau in cadrul unui contract de achizitii publice 

136. Contestatii formulate de ofertantii clasati pe locurile II si III. Interese in procedura. Justificarea calitatii de persoane vatamate. Prestatii in legatura cu obiectul contractului. Autorizatii, avize. Pret deosebit de scazut. Perioada de executie. Dovada cifrei de afaceri a tertului sustinator. Pretinse declaratii false – documente contradictorii

137. Solutionarea plangerii prin admiterea unei exceptii. Retinere spre rejudecare de catre instanta. Termen pentru formularea contestatiei. Momentul si actul prin care autoritatea contractanta comunica respingerea ofertei. Solicitare de clarificari. Efecte. Cerinte implicite ale documentatiei. Modificarea ofertei tehnice prin clarificari. Introducerea unor activitati noi in graficul Gantt 

138. Procedura achizitiilor publice. Dovada transmiterii actelor de procedura. Contestatie gresit apreciata ca tardiva, pentru lipsa confirmarii de primire din partea autoritatii contractante

139. Oferta inacceptabila. Depasirea valorii comunicate prin anuntul de participare. Posibilitatea alocarii unor fonduri suplimentare. Drept, iar nu obligatie a autoritatii contractante. Conditii. Ratiunea reglementarii. Existenta in procedura a unor oferte care respecta valoarea estimata 

140. Achizitii publice. Participarea agentului economic la pregatirea procedurii de atribuire. Elaborarea studiului de fezabilitate. Denaturarea concurentei. Conditii. Procedura. Autorizarea ofertantului pentru anumite activitati. Cerinta neinclusa in caietul de sarcini. Propunerea financiara. Experienta similara. Perioada de garantie

141. Contract. Autorizare speciala pentru prestarea unor servicii. Necesitatea ca aceasta sa fie detinuta de un subcontractant sau de un furnizor. Distinctii. Activitati indisolubil legate de obiectul contractului

142. Contestatie. Autorizarea ofertantului sa efectueze anumite lucrari. Existenta unei activitati in documentatia tehnica fata de care achizitorul nu a impus cerinte de calificare specifice prestatorului. Consecinte. Respingerea contestatiei 

143. Reevaluare dispusa de CNSC. Limite. Depasire. Solicitare de clarificari. Punerea in discutie a unei oferte deja declarate admisibile, fara ca acest aspect sa fi fost contestat. Calitatea de persoana vatamata. Posibilitatea producerii unui prejudiciu

144. Cerere de ajustare a pretului contractului. Majorarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru domeniul constructiilor. Posibilitatea majorarii doar a cheltuielilor cu manopera ori cu contributiile sociale, iar nu si a cheltuielilor indirecte si a profitului executantului

145. Litigiu privind achizitiile publice – contestatie atribuire. Plangere impotriva deciziei CNSC. Lipsa de interes, fata de evolutia procedurii de achizitie, nesuspendate

146. Contestarea unui al doilea raport al procedurii. Aspecte care au dobandit caracter definitiv, fiind doar preluate din primul raport. Interesul de a ataca actele autoritatii contractante. Particularitati fata de dreptul comun

147. Consiliu local. Reprezentare in instanta. Hotarari pentru inchirierea terenurilor cu destinatie de pasuni, urmare de procedura de licitatie. Cerere de anulare. Excluderea unor categorii de animale in cazul unor terenuri. Necesitatea motivarii. Necesitatea introducerii in cauza a castigatorilor licitatiei 

Contenciosul fiscal 

148. Impozit pe profit. Tranzactii fictive in amonte. Verificarea bunei credinte a cumparatorului. Consecinte asupra caracterului deductibil al cheltuielii reprezentate de achizitia de bunuri sau servicii potrivit art. 19, art. 21 din Legea nr. 571/2003

149. Impozit pe profit. Cheltuieli cu servicii administrative intre persoane afiliate. Deductibilitate. Evitarea dublei impuneri

150. Dobanzi generate de imprumuturile dintre societati afiliate. Incidenta reglementarilor privind preturile de transfer. Nivel al dobanzii care sa respecte principiul valorii de piata. ROBOR. Raport de expertiza. Necomunicarea catre parte. Legalitate

151. Impozit pe veniturile din redevente obtinute din Romania de persoane nerezidente. Evitarea dublei impuneri. Redevente. Inteles. Venituri obtinute din activitate de inchiriere de remorci in Spania. Lipsa de relevanta a reglementarilor interne. Prioritatea tratatelor

152. TVA. Prezentarea unor documente financiar-contabile hotaratoare pentru situatia contribuabilului abia in fata instantei de judecata. Prevalenta fondului asupra formei si primatul dreptului european. Cheltuieli de judecata. Lipsa culpei procesuale a organului fiscal in fata primei instante

153. Impozit pe cladiri. Valoarea imobilelor. Instalatii functionale a caror valoare este luata in considerare. Inteles. Taxa hoteliera. Emiterea unor facturi pentru cazare, pretinzand ca suma inscrisa include si micul dejun

154. Impozit pe mijloacele de transport. Vehicule inregistrate in stocul de marfa al proprietarului. Conditii pentru scutirea de la plata impozitului

155. Act administrativ-fiscal. Termen de prescriptie pentru contestare in instanta. Suspendare, nu intrerupere, prin declararea starii de urgenta 

156. Contestatie a actului administrativ-fiscal. Conditii. Refuz nejustificat de solutionare a unei cereri

157. Cadru procesual. Loteria bonurilor fiscale. Calitate procesuala pasiva. Emitentul actului atacat, iar nu entitatea care a efectuat verificarile care fundamenteaza actul. Bon fiscal ilizibil. Inlocuire cu rola jurnal. Refuz de acordare a premiului. Exces de putere. Dobanzi

158. Pretinsa antepronuntare prin hotararea de suspendare a actului atacat. Necesitatea formularii unei cereri de recuzare. Neregularitate care nu poate fi invocata in orice stare a pricinii. Operatiuni economice cu materiale reciclabile. Fier vechi. Dezmembrari. Realitatea operatiunilor

159. Comunicarea actelor administrativ-fiscale. Mijloace electronice. Spatiul privat virtual. Crearea unui cont SPV si acordul pentru comunicarea pe cale electronica a actelor administrative fiscale. Semnificatia incarcarii actului in acest spatiu. Legala comunicare

160. Limitarea motivelor de nelegalitate a actului fiscal la cele invocate prin contestatia administrativa. Legalitate. Operatiuni fictive. Consecinte. Inopozabilitate, din perspectiva legislatiei fiscale, nu inexistenta

161. Motive de contestatie suplimentare celor indicate prin contestatia administrativa. Inadmisibilitate. Raportul dintre Legea nr. 554/2004 si Codul de procedura fiscala

162. Aspecte retinute printr-o ordonanta de clasare confirmata de instanta penala. Relevanta. Pretinsa autoritate de lucru judecat intr-un litigiu fiscal. Standard de proba in materie penala

DREPTUL MUNCII SI AL ASIGURARILOR SOCIALE

Litigii de munca

163. Despagubiri solicitate de la angajator ca urmare a neincheierii contractului individual de munca. Oferta de incheiere a unui contract de munca si acceptarea ei. Conditiile incheierii contractului individual de munca

164. Act aditional la contractul individual de munca. Contestare. Critica unor aspecte prevazute in contract, iar nu in actul aditional. Durata muncii. Eventual viciu de consimtamant. Imposibilitatea analizarii in lipsa unui petit 

165. Act aditional la contractul individual de munca. Reguli de interpretare in contractele de adeziune. Interpretarea clauzelor indoielnice. Obligatia de informare

166. Clauza de neconcurenta pura si simpla. Activare de drept la incheierea raportului de munca. Imposibilitatea denuntarii ori renuntarii unilaterale la beneficiul clauzei. Interese aflate in conflict. Cereri in probatiune. Legala respingere

167. Medic in spital. Program de munca in ambulator si in sectie stabilit semnificativ diferit de cel al colegilor. Tratament inegal. Lipsa justificarii. Obligarea angajatorului la stabilirea unui program asemanator cu al celorlalti medici din sectie

168. Perioada de proba. Emiterea de catre angajator a notificarii de incetare a contractului de munca dupa finalizarea perioadei de proba. Nulitate. Contestarea evaluarii aptitudinilor angajatului in procedura de proba. Limite, fata de posibilitatea oferita de Codul muncii de a se dezice de contract fara justificare 

169. Incetarea contractului individual de munca pe durata perioadei de proba in conditiile art. 31 alin. (3) C.muncii

170. Incetarea contractului individual de munca pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba. Conditii

171. Angajat aflat in perioada de proba, beneficiind de plata stimulentului de insertie prevazute de O.U.G. nr. 111/2010. Incetarea contractului de munca din initiativa angajatorului. Nulitate. Protectia oferita de beneficiarului stimulentului de insertie. Domeniu de aplicare. Ratiuni

172. Incetarea contractului individual de munca prin acordul partilor. Formarea acordului de vointa. Retragerea ofertei inainte de acceptare. Efecte

173. Contract individual de munca. Modificare unilaterala. Conditii. Elemente esentiale ale contractului: felul muncii, locul muncii si remuneratia. Reorganizarea activitatii angajatorului. Aprobarea procedurii concordatului preventiv. Decizie de modificare unilaterala a felului muncii. Aplicarea normelor legale cuprinse in Codul muncii in raport de procedurile speciale aprobate la nivelul angajatorului. Consecinte

174. Posibilitatea angajatorului de a dispune unilateral modificarea contractului individual de munca atunci cand normele legale impun. Sef de sectie al unui spital. Modificarea regimului legal al ocuparii functiei. Relevanta clauzelor contractului individual de munca cu privire la felul muncii

175. Decizie de delegare. Medic. Schimbarea felului muncii. Exercitarea abuziva a dreptului de apreciere al angajatorului. Nelegalitatea actului emis in alt scop decat acela dat de lege, anume aplanarea unui conflict cu seful salariatului. Daune morale

176. Incetarea de drept a contractului individual de munca ca urmare a constatarii nulitatii absolute a acestuia prin hotarare judecatoreasca definitive 

177. Reorganizarea angajatorului. Cererea salariatului de incetare a raportului de munca pentru a beneficia de salarii compensatorii. Necesitatea acordului angajatorului. Demisie. Consecinte

178. Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Reorganizarea angajatorului. Desfiintarea postului fara o cauza reala si serioasa 

179. Concediere individuala intemeiata pe dispozitiile art. 65 C.muncii. Criterii de departajare. Aplicarea Deciziei nr. 30/2020 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind examinarea recursului in interesul legii

180. Concediere individuala pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Neparticiparea salariatului la concursul organizat de angajator pentru ocuparea posturilor infiintate dupa reorganizarea societatii. Consecinte cu privire la legalitatea deciziei de concediere. Conditii pentru legalitatea concedierii: caracterul efectiv si cauza reala si serioasa a desfiintarii locului de munca 

181. Decizie de concediere insuficient motivata. Imposibilitatea invocarii in fata instantei a altor motive de fapt sau de drept decat cele precizate in decizia de concediere. Nelegalitate. Lipsa cauzei reale si serioase a desfiintarii locului de munca 

182. Concediere. Redenumirea postului. Sinonimie. Pastrarea acelorasi atributii. Lipsa caracterului real si serios al desfiintarii. Lipsa unor date concrete, masurabile 

183. Demisia – actul juridic unilateral de incetare a contractului individual de munca. Violenta ca viciu de consimtamant. Conditii

184. Contracte individuale de munca pe durata determinata, succesive. Lipsa indicarii unui caz justificativ. Nelegalitate. Consecinte. Considerarea incheierii contractului individual de munca pe durata nedeterminata. Concediere de facto. Nulitate

185. Contract individual de munca incheiat pe durata determinata. Depasire durata maxima. Nulitate. Institutii si companii de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic. Nerespectarea conditiei incheierii contractului „pe stagiune ori pe productie artistica”. Consecinte. Ocuparea in cadrul institutiilor bugetare a oricarui post prin concurs sau examen 

186. Proba vechimii in munca. Carnet de munca degradat, partial ilizibil. Distrugerea arhivei fostului loc de munca. Inceput de dovada scrisa. Declaratii de martor. Expertiza. Obligarea casei de pensii la recalcularea si acordarea drepturilor cuvenite cu titlu de pensie

187. Actiune pentru constatarea incadrarii activitatii in grupele de munca. Admisibilitate si pentru perioada anterioara anului 1969. Indrumarile Tribunalului Suprem. Caducitate. Decizia RIL nr. 9/2016. Sensul sintagmei „prin asimilare”. Forma consolidata a Ordinului nr. 50/1990 si a Ordinului nr. 125/1990, completate cu avizele ulterioare

188. Contract individual de munca. Plata salariului. Dovada. Lipsa statelor de plata. Diurna. Lipsa unei intelegeri scrise intre angajat si angajator. Efectuarea de plati benevole cu acest titlu catre salariat. Consecinte

189. Militar. Pretentii. Diurna. Prescriptie. Drepturi banesti prevazute in acte normative cu caracter secret

190. Personal bugetar. Salarizare. Consilier personal al primarului. Majorarea salariului de la 01.01.2020, raportat la cresterea salariului minim brut garantat in plata. Nelegalitate. Ierarhie normativa. Legala revocare a dispozitiei de stabilire a drepturilor salariale

191. Spor aferent activitatii desfasurate in conditii deosebit de periculoase conform art. unic pct. I lit. A din anexa 9 la Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 153/2018, astfel cum a fost modificata prin H.G. nr. 589/02.08.2018 

192. Salarizare personal platit din fondurile publice. Familia ocupationala de functii bugetare „Sanatate si asistenta sociala”. Spor pentru conditii deosebit de periculoase. Activitate permanenta in cadrul Laboratorului de analize medicale. Acordare fractionata in functie de o unitate de timp aleasa in mod arbitrar. Nelegalitate

193. Salarizare personal platit din fonduri publice. Asistenta medicala de urgenta. Asigurarea continuitatii asistentei medicale de specialitate in afara programului normal de lucru. Obligatia de prezentare la unitatea sanitara intr-un interval de maxim 20 de minute. Plata orelor de garda la domiciliu. Admisibilitate

194. Medici. Sporuri aferente activitatii desfasurate in conditii de garda peste programul normal de munca. Anularea actelor administrative cu caracter normativ. Efecte. Durata acordarii prin hotarare judecatoreasca. Nelegala limitare. Cuantum. Nelegala plafonare la nivelul lunii decembrie 2009 

195. Salarizare personal platit din fondurile publice. Beneficiul unei norme de munca partiale, de 4 ore/zi, acordat in temeiul unui act normativ cu caracter special. Consecinte salarizare. Aplicarea dispozitiilor legale cu caracter general cuprinse in Codul muncii. Efecte. Salarizare proportionala cu timpul efectiv lucrat. Modificarea unui element esential al raportului de munca. Lipsa conditionarii de incheierea unui act aditional referitor la consimtamantul salariatului

196. Litigiu de munca. Calatorii gratuite pe caile ferate. Necesitatea interpretarii rationale a normelor legale

197. Sanctiune disciplinara. Termen de prescriptie pentru aplicare. Implinire in zi nelucratoare

198. Prescriptia dreptului de aplicare a sanctiunii disciplinare. Conditii. Incidenta dispozitiilor speciale prevazute in Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale

199. Sanctiuni disciplinare in cascada. Exigenta sporita a angajatului si a angajatorului in cadrul raporturilor de munca. Derularea in limite normale a raporturilor de munca. Limita de jurisdictie. Program de munca redus. Incetarea conditiilor de acordare. Refuzul angajatului de a respecta dispozitiile imperative ale legii. Sanctionare. Atributul angajatorului de organizare a muncii. Modificarea felului muncii – sensul sintagmei. Pretentia de comunicare prin posta a inscrisurilor. Suferinte psihice ca urmare a propriilor fapte 

200. Context pandemic. Medic. Refuzul exercitarii de atributii in afara competentei profesionale, intr-o specializare straina pregatirii profesionale. Sanctiune disciplinara. Netemeinicie. Interpretarea legii. Rolul normelor legale de a asigura stabilitate si previzibilitate raporturilor juridice

201. Concediere disciplinara. Lipsa discernamantului in savarsirea abaterilor disciplinare. Conditii. Individualizarea sanctiunii disciplinare. Criterii. Discriminare pe motiv de boala

202. Decizie de concediere anulata. Imposibilitatea reintegrarii. Neprezentarea la munca a angajatului. Suspendarea contractului individual de munca pentru absente nemotivate. Relevanta. Convocarea la cercetarea disciplinara. Dificultati practice. Neluarea la cunostinta despre actul unilateral din motive imputabile. Consecinte

203. Decizie de concediere pentru absente nejustificate. Pretinsa delegare. Conditii de forma si fond. Modificare unilaterala a felului muncii. Raspundere patrimoniala. Plata de catre angajat a unei amenzi aplicata angajatorului. Nerespectarea procedurii prevazute de lege. Retinere nelegala din salariu 

204. Concediere. Pretinse absente nejustificate. Specificul muncii. Sofer in transporturi rutiere internationale. Inexistenta unor sarcini de munca. Consecinta 

205. Decizie de concediere pentru absente nejustificate in contextul debutului pandemiei COVID-19. Netemeinicie. Justificarea absentelor pentru simptome caracteristice racelii. Reorganizarea activitatii angajatorului echivaland cu schimbarea felului muncii

206. Personal didactic. Decizie de sanctionare disciplinara. Lipsa mentiunilor privitoare la termenul in care poate fi contestata la instanta de judecata. Nulitate absoluta. Gresita respingere a contestatiei ca tardiva. Nemo censetur ignorare legem. Atenuare

207. Concediere disciplinara pentru absente nemotivate. Reintegrarea salariatului dupa anularea unei decizii de concediere anterioare. Omisiunea angajatorului de a-si indeplini obligatiile privind eliberarea fiselor necesare pentru efectuarea controlului medical. Consecinte. Daune morale

208. Concediere disciplinara. Convocare la cercetarea disciplinara. Termen rezonabil

209. Revocarea de catre angajator a deciziei de sanctionare disciplinara dupa comunicarea ei salariatului. Consecinte cu privire la acordarea cheltuielilor de judecata in cadrul contestatiei salariatului impotriva deciziei de sanctionare disciplinara

210. Cheltuieli de formare profesionala. Obligatia salariatului la restituirea cheltuielilor de formare profesionala in situatia incetarii raporturilor de munca 

211. Angajarea raspunderii patrimoniale a primarului. Exceptia prescriptiei dreptului la actiune. Momentul producerii pagubei in ipoteza sanctionarii contraventionale a unitatii administrativ teritoriale. Conditiile pentru angajarea raspunderii patrimoniale

212. Despagubiri solicitate de angajat de la fostul angajator pentru hartuire psihologica. Conditii – lipsa dovedirii acestora

213. Prejudiciu. Contravaloarea contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale. Recuperare din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie. Metodologie. Plata cu intarziere. Consecinte. Dobanzi fiscale. Lipsa de relevanta a stingerii prin plata a debitelor aferente cererilor de restituire din perspectiva stingerii obligatiei de plata a dobanzilor accesorii 
Asigurari sociale

214. Decizie asupra capacitatii de munca. Limitele in care judecatorul poate cenzura opiniile profesionale ale medicului specializat in efectuarea expertizelor medicale asupra capacitatii de munca. Alte opinii medicale. Relevanta

215. Decizie de recuperare a unor sume incasate necuvenit, data dupa condamnarea in prima instanta a beneficiarului, insa inainte de incetarea procesului penal in apel. Cerere de anulare a deciziei, admisa. Cerere de suspendare a procesului pana la solutionarea altuia, respinsa de prima instanta. Atacare odata cu fondul cauzei. Admisibilitate. Apel. Motivare

216. Pensie comunitara. Lipsa unui raspuns din partea autoritatii competente dintr-un stat membru cu privire la stagiul de cotizare realizat de catre asigurat. Consecinte

217. Stabilire pensie pentru limita de varsta. Anulare decizie de pensie la cererea beneficiarului. Conditii. Admisibilitate

218. Pensie pentru limita de varsta. Aplicarea indicelui de corectie. Conditii. Opunerea lucrului anterior judecat. Lipsa conditiei identitatii de cauza. Consecinte. Trecere de la pensie de invaliditate la pensie pentru limita de varsta. Data inscrierii initiale la pensie. Notiune. Data aplicarii in contextul neinvocarii in termenul procedural a exceptiei dreptului material la actiune. Momentul de referinta in determinarea valorii indicelui de corectie

219. Indice de corectie prevazut de Legea nr. 263/2010. Pensie de invaliditate stabilita in temeiul Legii nr. 3/1977, recalculata in temeiul O.U.G. nr. 4/2005 si transformata in pensie pentru limita de varsta in temeiul Legii nr. 263/2010 

220. Indice de corectie. Pensie de invaliditate stabilita in temeiul Legii nr. 19/2000 si transformata in pensie pentru limita de varsta in temeiul Legii nr. 263/2010. Prescriptia dreptului la actiune. Actualizarea diferentelor de drepturi de pensie cu rata inflatiei

221. Revizuire decizie de pensie emisa in executarea unei hotarari judecatoresti. Efectul pozitiv al autoritatii de lucru judecat. Consecinte 

222. Aplicarea dispozitiilor art. 58 din Legea nr. 263/2010 prin prisma deciziei Curtii Constitutionale nr. 632/09.10.2018, publicata in M.Of. nr. 995/26.11.2018

223. Stagiu de cotizare realizat in grupa I de munca. Temeiul legal al incadrarii activitatii in grupe superioare de munca. Scrisorile emise de Ministerul Muncii pentru incadrarea activitatii in grupa I sau a II-a de munca

224. Pensie pentru limita de varsta. Stagiu de cotizare asimilat. Activitate prestata ca miner, in perioada satisfacerii stagiului militar. Valorificare activitate ca stagiu de cotizare in conditii speciale de munca. Conditii. Lipsa venituri. Consecinte

225. Activitate prestata in conditii speciale de munca. Conditii. Stagiu de cotizare in zona I de expunere la radiatii. Conditia ca activitatea prestata sa vizeze in mod direct „exploatarea/prelucrarea materiei prime nucleare”. Consecinte

226. Incadrare activitate legata de siguranta circulatiei in grupa I de munca. Puterea de lucru judecat a unei hotarari judecatoresti anterioare. Analizarea temeiniciei pretentiilor reclamantului prin raportare la locul de munca, activitatile si conditiile concrete de munca, iar nu la denumirea functiei avute 

227. Stagiu de cotizare realizat in conditii deosebite. Procedura derogatory prevazuta de Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului 

228. Decizie de pensionare. Contestatie. Neincluderea punctelor aferente stagiilor suplimentare realizate dupa iesirea la pensie a reclamantului si aplicarea unui coeficient de corectie eronat, constatate pe baza de expertiza, in apel. Cheltuieli de judecata

229. Contract de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. Calculul stagiului de cotizare de 6 luni pentru plata indemnizatiei. Implicatii. Producerea riscului asigurat conform celor consemnate in certificatul de concediu medical, anterior implinirii stagiului de cotizare

230. Judecator. Pensie de serviciu. Vechime in magistratura. Adeverinte neconcludente emise de fostul angajator

231. Magistrat militar. Recalcularea pensiei de serviciu. Decizie pentru recuperarea unor sume incasate necuvenit, ca urmare a modificarii unei hotarari judecatoresti. Succesiune de litigii. Autoritate de lucru judecat. Prescriptie

232. Vicepresedinte al Consiliului Judetean. Indemnizatie pentru limita de varsta. Suspendarea dispozitiilor. art. 210 din O.U.G. nr. 57/2019. Lipsa metodologiei de aplicare. Irelevanta. Facta praeterita. Aplicarea imediata a legii noi

233. Indemnizatie lunara reparatorie pentru urmas erou-martir. Conditii de acordare. Lipsa certificatului de urmas erou-martir. Consecinte

234. Indemnizatie de revolutionar. Restituirea contributiilor de asigurari sociale de sanatate. Creanta fiscala. Prescriptia dreptului la actiune

235. Restituirea sumelor retinute cu titlu de contributii la asigurarile sociale de sanatate pentru indemnizatia primita in temeiul Legii nr. 341/2004. Termenul de prescriptie aplicabil 

DREPT PROCESUAL CIVIL 

236. Actiune in constatarea interventiei prescriptiei dreptului de a cere executarea silita. Respingere ca inadmisibila, raportat la posibilitatea invocarii prescriptiei pe calea contestatiei la executare. Trimitere spre rejudecare 

237. Obligatia judecatorului de a da sau a restabili calificarea juridica a actelor si faptelor deduse judecatii. Incalcare. Respingere ca inadmisibila a actiunii pentru restituirea platii nedatorate, pe motiv ca ar fi trebuit intemeiata pe raspunderea civila contractuala

238. Competenta materiala. Incuviintarea executarii silite. Titluri executorii reprezentate de facturi pentru utilitati

239. Cerere de interventie accesorie. Necitarea intervenientei pentru termenul la care instanta s-a pronuntat asupra respingerii in principiu a cererii de interventie. Consecinte

240. Suspendarea facultativa a judecarii cauzei. Inceperea urmarii penale in rem. Legalitate

241. Recurs impotriva incheierii de suspendare a judecarii cauzei. Nulitate

242. Continutul hotararii. Pronuntare asupra sustinerilor ce compun pozitia procesuala a unei parti. Sensul dispozitiei

243. Autoritatea de lucru judecat. Efectul negativ al autoritatii de lucru judecat. Non bis in idem. Identitatea de obiect nu presupune identitatea de obiect material, ci identitatea dreptului subiectiv. Neexercitarea apelului incident. Consecinte in cazul actiunii intemeiate pe doua temeiuri de drept distincte. Neinrautatirea situatiei apelantului principal in propria cale de atac

244. Interesul in exercitarea caii de atac a apelului. Limitele exercitarii apelului 

245. Legea nr. 115/2015. Inadmisibilitatea contestatiei in anulare. Respingerea cererii de sesizare a Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 122 alin. (2) din Legea nr. 115/2015

246. Apel incident sau apel principal. Drept de optiune. Neinrautatire situatie in propria cale de atac

247. Apel incident impotriva considerentelor. Interesul paratilor pentru completarea lor in conditiile respingerii cererii de chemare in judecata ca lipsita de interes. Admisibilitatea apelului incident

248. Recurs. Motive. Inteles. Distinctii fata de criticarea modalitatii de apreciere a probelor de catre instantele de fond. Nemotivarea hotararii. Motivare contradictorie. Prezumtie de lucru judecat. Invocarea aplicarii gresite a unor norme de drept material fara a arata in ce consta aceasta 

249. Reiterarea, in recurs, a exceptiei de neconstitutionalitate respinse de prima instanta, in lipsa atacarii incheierii de respingere. Inadmisibilitate 

250. Contestatie in anulare. Notiunea de eroare materiala

251. Contestatie in anulare formulata impotriva unei hotarari definitive pronuntate in apel. Omisiunea de cercetare a unui motiv de apel

252. Contestatie in anulare impotriva incheierii date in procedura de reexaminare a cererii de ajutor public judiciar. Pretinsa nelegalitate pentru solutionarea cererii fara citarea partilor. Procedura necontencioasa. Consecinte. Eroare materiala. Conditii de admisibilitate 

253. Revizuire. Conditii de admisibilitate

254. Cerere de revizuire. Hotarari potrivnice. Termen. Tardivitate

DREPT PENAL

255. Delimitarea unitatii naturale fata de infractiunea continuata. Trafic de droguri

256. Inselaciune in forma continuata. Complicitate. Elemente constitutive. Ne bis in idem. Prescriptia raspunderii penale. Individualizarea pedepsei 

257. Infractiune continuata. Conditii. Reprezentarea activitatii infractionale in momentul luarii hotararii

258. Furt. Condamnare anterioara. Posibilitatea ca faptele care fac obiectul procesului curent si al condamnarii anterioare sa fie acte materiale ale unei infractiuni de furt in forma continuata. Necesitatea cercetarii de catre prima instanta, nu in apel si nu in contestatia la executare

259. Condamnare la pedeapsa inchisorii si a amenzii penale. Suspendarea sub supraveghere doar a pedepsei inchisorii. Legalitate. Solicitare de suspendare si a pedepsei amenzii penale nefondata

260. Incercarea de zadarnicire a adevarului

261. Zadarnicirea aflarii adevarului. Fapte care nu pot fi interpretate ca o sustragere de la urmarirea penala

262. Infractiune de violenta in familie sub forma tentativei la omor. Cerere de schimbare a incadrarii juridice in vatamare corporala. Respingere. Actiunea civila a unitatii spitalicesti. Solicitare de respingere in temeiul calitatii de asigurat a victimei. Apel nefondat

263. Lovituri cauzatoare de moarte. Omor. Diferentiere

264. Omor. Premeditare. Elementele de identificare

265. Omor calificat. Detentie pe viata. Existenta premeditarii si a cruzimilor. Lipsire de libertate in mod ilegal. Existenta infractiunii

266. Omor din interes material. Elemente din care rezulta scopul care a indemnat pe inculpat sa savarseasca infractiunea

267. Hartuire si amenintare a mai multor cadre medicale de catre pacient. Individualizarea pedepsei. Inculpat cu tulburare de personalitate. Pedepse complementare

268. Viol si acte de agresiune sexuala. Parte vatamata minora. Inculpati minori, din medii familiale stabile si preocupate de bunastarea si educatia lor. Elemente constitutive ale infractiunilor. Masuri educative privative de libertate 

269. Act sexual cu un minor. Viol. Distinctie. Consimtamantul partii vatamate. Apreciere. Lipsa unor simptome de stres posttraumatic la 3 ani de la data faptelor. Semnificatie. Condamnarea inculpatului pentru comiterea infractiunii de viol in apel

270. Acte sexuale cu minori. Trafic de minori. Distinctie. Lipsa scopului de a exploata sexual minorele. Instructor. Abuzul de incredere sau de autoritate. Lege penala mai favorabila. Lipsa caracterului continuat al faptei 

271. Inexistenta infractiunii de furt calificat in sensul violarii sediului profesional al persoanei vatamate

272. Infractiuni de coruptie. Distinctii. Fapte care nu constituie infractiuni

273. Ultraj savarsit impotriva a doi politisti in exercitiul functiei, in perioada starii de urgenta. Amenintari, loviri, ruperea uniformei. Pericol social. Individualizarea pedepsei. Daune morale

274. Tainuire. Gresita stabilire a starii de fapt de catre prima instanta. Interpretarea probelor. In dubio pro reo

275. Conducere fara permis. Solicitare neintemeiata pentru retinerea concursului. Imposibilitatea retinerii unei unice infractiuni continuate in locul concursului in lipsa demonstrarii unicitatii rezolutiei infractionale

276. Conducere sub influenta alcoolului. Interzicerea fata de inculpat, cu titlu de pedeapsa complementara, a exercitarii dreptului prevazut la art. 66 alin. (1) lit. i) C.pen.

277. Parasirea locului accidentului. Elemente constitutive

278. Parasirea locului accidentului. Elemente constitutive. Imposibilitatea retinerii art. 75 alin. (2) lit. b) la infractiunile de pericol

279. Infractiunea de evaziune fiscala prevazuta de art. 9 alin. (1) si (2) lit. c) din Legea nr. 241/2005. Criterii obiective si concordante care contureaza caracterul fictiv al operatiunilor economice. Modul de determinare a prejudiciului. Valoarea probatorie a proceselor-verbale intocmite de comisarii Garzii Financiare, a procesului-verbal de control intocmit de inspectorii financiari, a raportului de inspectie fiscala si a raportului de expertiza contabila

280. Evaziune fiscala. Achizitii intracomunitare de autoturisme second-hand, cu revanzarea lor pe teritoriul national, fara evidentierea operatiunilor contabile. Individualizarea pedepselor. Gravitatea faptei. Valoarea prejudiciului. Conduita procesuala. Durata procesului. Lipsa de diligenta a partii civile

281. Evaziune fiscala. Inregistrarea in contabilitate a unor operatiuni comerciale fictive. Aspecte constatate prin hotarari pronuntate de alte instante penale ori instante de contencios fiscal. Relevanta

282. Aplicarea legii penale mai favorabile. Evaziune fiscala. Legea nr. 55/2021 

283. Fals in declaratii cu privire la paternitatea unui minor, plata unei sume de bani catre mama si luarea minorului pentru a fi crescut in familia pretinsului tata. „Vanzare de copil”. Trafic de minori. Fapta neprevazuta de Legea penala 

284. Trafic de minori. Recalcularea pedepsei pentru infractiunea continuata si complexa. Nelegala retinere a unui concurs prin scindarea unor acte de santaj pe motiv ca in privinta lor s-a pronuntat deja o condamnare. Elemente constitutive ale infractiunii

285. Braconaj. Achitare in temeiul art. 16 alin. (1) lit. c) C.proc.pen. Animal salbatic vanat de caini, intre care doi aflati in proprietatea familiei inculpatului 

DREPT PROCESUAL PENAL

286. Ucidere din culpa. Daune morale. Gresita respingere a pretentiilor fostei sotii – concubina a defunctului si ale nepotilor stabiliti in strainatate. Determinarea prejudiciului in apel

287. Pornografie infantila. Daune morale 

288. Urmarire penala efectuata de procuror necompetent de la parchetul de pe langa judecatorie, desi in cauza activitatea infractionala fusese derulata de un avocat, caz in care acesta trebuia cercetat de catre parchetul de pe langa curtea de apel. Nulitate. Restituirea cauzei la parchetul de pe langa judecatorie cu obligarea de a se conform art. 58 C.proc.pen. 

289. Camera preliminara. Inculpat militar. Competenta

290. Inculpat care locuieste in Ucraina. Procedura de citare. Instrument juridic international

291. Incetarea de drept masurii arestarii preventive. Solicitare nefondata. Amanarea pronuntarii, condamnarea inculpatului si mentinerea arestarii preventive, inainte de expirarea termenului de 60 de zile, cu mentinerea arestarii de catre instanta de apel in interiorul aceluiasi termen de 60 de zile 

292. Cerere de inlocuire a masurii arestului la domiciliu cu masura controlului judiciar ca efect al incheierii acordului de recunoastere a vinovatiei prin care s-a convenit suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei. Admiterea contestatiei

293. Dispozitie de inlocuire a masurii arestarii preventive cu masura controlului judiciar. Caracter executoriu. Punerea de indata in libertate a inculpatului de la data ramanerii definitive

294. Camera preliminara. Accident rutier. Cercetare la fata locului. Inexistenta unor acte de perchezitie a autoturismului implicat in accident. Dispozitii legale aplicabile. Desigilarea unor probe de catre politisti BCCO in lipsa inculpatului. Nulitate relativa

295. Camera preliminara. Proces-verbal intocmit in conditiile art. 293 alin. (1) C.proc.pen. Proces-verbal de sesizare, iar nu mijloc de proba

296. Trimiterea cauzei spre rejudecare prin prisma Hotararii CJUE in cauza C-282/2020 ZX din 21.10.2021 care impune instantei de judecata obligatia de a remedia acele neclaritati si lacune ale rechizitoriului care aduc atingere dreptului persoanei acuzate de a i se comunica informatii detaliate cu privire la invinuire 

297. Schimbarea incadrarii juridice. Cerere formulata de parchet in cursul judecatii, implicand modificarea esentiala a starii de fapt cu care a fost sesizata instanta. Respingere 

298. Solicitare de schimbare a incadrarii juridice a faptei prin modificarea bazei factuale a acuzatiei. Inadmisibilitate

299. Inaplicabilitatea art. 278-279 C.proc.pen. Calificare gresita de catre instanta a obiectului cererii si a procedurii de urmat pentru solutionarea cauzei 

300. Non reformatio in pejus. Mentinerea unei hotarari nelegale sau netemeinice, daca prin reformarea ei s-ar crea o situatie mai grea pentru cel care a declarat apel

301. Contopiri. Imposibilitatea instantei de control judiciar de a dispune direct in caile de atac contopirea pedepsei aplicate pentru infractiunea care a facut obiectul judecatii cu pedepse aplicate infractiunilor concurente, pentru care exista o condamnare definitiva, in cazul in care contopirea nu a fost dispusa de catre prima instanta. Trimitere spre rejudecare

302. Cerere de redeschidere a procesului penal. Conditii pentru admitere 

303. Apel tardiv. Cerere nefondata de repunere in termen. Neaducerea la cunostinta organelor judiciare a schimbarii adresei 

304. Revizuire. Declararea ca neconstitutional a art. 139 alin. (3) teza finala C.proc.pen. Inadmisibilitatea cererii de revizuire. Dispozitiile neconstitutionale sa fi avut inraurire decisiva asupra hotararii. Inteles. Hotarare de condamnare bazata pe intregul material probator si nu doar pe informatiile obtinute ca urmare a punerii in executare a mandatului de siguranta nationala 

305. Rejudecarea cauzei dupa admiterea in principiu a cererii de revizuire. Hotarare CEDO prin care s-a constatat incalcarea dreptului la un proces penal echitabil. Lipsa examinarii corespunzatoare a sustinerilor privind comiterea infractiunii provocat de politie si interogarea investigatorului sub acoperire. Apel. Solicitare de trimitere spre rejudecare a cauzei, la judecatorul de camera preliminara. Pretinsa nerespectare a dreptului la un proces echitabil 

306. Condamnat in strainatate aflat in executarea pedepsei in Romania. Cerere de recunoastere a ordonantei tribunalului italian prin care s-au anulat formele de executare a pedepsei in Italia, datorita imposibilitatii comunicarii acestora cu condamnatul. Competenta curtii de apel. Cerere de punere in libertate a condamnatului din Romania

Detalii tehnice
Data aparitiei26 sept. 2022
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini960
Format165x235 mm
Tip copertaCarte brosata