Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Curtea de Apel Iasi. Culegere de practica judiciara pe anul 2011

in materie civila si litigii cu profesionisti, penala, de contencios administrativ si fiscal, pentru conflicte de munca si asigurari sociale
ISBN/ISSN: 978-606-522-924-2
Editura: Hamangiu
37,60 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Din cuprins:

  •     Drept civil: dreptul de proprietate si alte drepturi reale, contracte, imobile preluate abuziv, publicitatea imobiliara
  •     Litigii cu profesionisti: clauze abuzive in contractele de credit, executarea obligatiilor de plata, concordatul preventiv si mandatul ad-hoc, procedura insolventei
  •     Drept procesual civil: competenta, calitatea procesuala, judecata, caile de atac, executarea silita
  •     Dreptul familiei: actiuni privind filiatia, obligatia de intretinere, imparteala judiciara
  •     Drept penal: circumstante atenuante, legitima aparare, individualizarea executarii pedepsei, infractiuni prevazute in legi speciale
  •     Drept procesual penal: administrarea probelor, masurile preventive, judecata in cazul recunoasterii vinovatiei, cai de atac
  •     Drept administrativ si drept fiscal: taxe si impozite, actele administrative, exceptia de nelegalitate, functionari publici, achizitii publice
  •     Litigii de munca si asigurari sociale: executarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca, raspunderea patrimoniala si raspunderea disciplinara, contractele colective de munca, pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

Capitolul I. Sectia civila 

Sectiunea 1. Drept civil 

§1. Dreptul de proprietate si alte drepturi reale

1.1. Mijloace de dobandire si de aparare 

1. Servitute de trecere. Contract de vanzare-cumparare. Publicitate imobiliara. Inopozabilitate 

2. Constituire servitute de trecere. Solutionarea cererii prin realizarea unui echilibru de proportie intre interesul fondului dominant si sarcina impusa fondului aservit 

1.2. Legea nr. 10/2001 – imobile preluate in mod abuziv

3. Acordarea de masuri reparatorii in modalitatea de bunuri in compensare 

4. Interpretarea sintagmei „constructii noi”, prevazuta de art. 11 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 

5. Masuri reparatorii in modalitatea restituirii in natura. Constructii noi

6. Masuri reparatorii. Teren in compensare. Conditii 

7. Dispozitiile art. 16 din Legea nr. 10/2001 in ipoteza restituirii unui imobil spital 

1.3. Publicitatea imobiliara 

8. Cerere de inscriere provizorie a dreptului de proprietate. Conditii 

9. Rectificare de carte funciara. Exceptia inadmisibilitatii actiunii. Lipsa de interes a partii care o invoca 

§2. Despagubiri. Daune morale 

10. Eroare judiciara. Daune morale. Cuantum

11. Daune morale. Functii publice. Libertatea de exprimare a ziaristului si de informare a publicului. Incidenta art. 10 din Conventia europeana a drepturilor omului 

2.1. Legea nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 

12. Prejudiciu moral suferit de sotia si fiica persoanei condamnate politic. Declararea neconstitutionalitatii art. 5 alin. (1) lit. a) teza I din Legea nr. 221/2009 dupa pronuntarea instantei de fond. Consecinte 

13. Actiune in constatarea caracterului politic al condamnarii 

14. Obligativitatea deciziilor Curtii Constitutionale pronuntate in cadrul controlului de constitutionalitate, ce produc efecte din momentul publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei Declararea ca neconstitutionale a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza I din Legea nr. 221/2009 

2.2. Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente

15. Despagubiri banesti stabilite in temeiul art. 1 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventie, pentru ineficienta mecanismului de despagubire acordat prin dispozitiile administrative emise in temeiul Legii nr. 247/2005 

2.3. Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania 

16. Obligatia de raspundere civila pentru prejudiciile produse prin accidente de autovehicule. Sfera persoanelor indreptatite la despagubiri in baza contractului de asigurare obligatorie RCA 

§3. Contracte 

17. Actiune oblica. Conditii de admisibilitate 

18. Calitatea de creditor in cadrul actiunii oblice 

19. Rezilierea antecontractului de vanzare-cumparare. Regula unanimitatii 

Sectiunea a 2-a. Drept procesual civil 

§1. Competenta 

20. Conflict de competenta. Actiune in revendicare pe calea dreptului comun. Imobil preluat abuziv de stat 

21. Competenta instantei. Fond funciar. Cai extraordinare de atac

22. Decadere din drepturile parintesti. Instanta competenta

23. Conflict negativ de competenta. Competenta de solutionare a cererii privind declaratia de creanta si atribuirea unor bunuri ce au facut obiectul unui contract de leasing. Cerere intemeiata pe dispozitiile Legii nr. 85/2006 

24. Recunoasterea si incuviintarea unei hotarari straine. Neindeplinirea conditiilor Legii nr. 105/1992 in ceea ce priveste competenta jurisdictionala a instantei romane

§2. Participantii la procesul civil

25. Calitate procesuala activa. Actiune in nulitatea certificatului de mostenitor si a testamentelor intocmite in favoarea unicului succesibil acceptant 

§3. Actiunea 

26. Natura juridica a litigiului: civila sau comerciala 

27. Admisibilitatea actiunii in revendicare intemeiate pe dreptul comun, dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 10/2001 

28. Acordarea cetateniei romane. Excluderea din sfera competentei generale a instantelor judecatoresti a posibilitatii de a constata calitatea de cetatean roman, conform art. 111 C. proc. civ. 

§4. Judecata 

29. Principiul publicitatii dezbaterilor. Cereri vizand completarea hotararii, intemeiate pe dispozitiile art. 281 (2) alin. (2) C. proc. civ. Infrangerea principiului publicitatii dezbaterilor. Consecinte 

30. Rolul activ al instantei. Drepturile si interesele partilor. Limitele in care poate interveni instanta 

31. Cheltuieli de judecata in situatia respingerii cererii de chemare in garantie

32. Cheltuieli de judecata. Constatarea caracterului politic al masurii administrative. Culpa procesuala

33. Plangere impotriva incheierii de carte funciara, anulata ca netimbrata. Necitarea reclamantului cu 15 zile mai inainte de primul termen de judecata. Consecinte privind obligatia de plata a taxei de timbru 

34. Neachitarea taxei judiciare de timbru la primul termen de judecata din apel. Cerere de amanare a judecarii cauzei. Anularea apelului ca netimbrat. Neincalcarea dreptului la un proces echitabil si a dreptului de acces la justitie 

§5. Hotararea 

35. Tranzactie judiciara. Incheiere la notariat, in vederea stingerii unui proces pe rol, numai cu unele parti din proces. Nulitate absoluta 

36. Hotarare. Motivare. Recurs 

37. Hotarare judecatoreasca anterioara, irevocabila, de reconstituire a dreptului de proprietate in materia fondului funciar. Inaplicabilitatea dispozitiilor Legii nr. 10/2001 pentru terenul al carui regim juridic a fost stabilit prin Legea nr. 18/1991. Neagravarea situatiei in propria cale de atac, consacrata prin art. 296 teza a II-a C. proc. civ. 

§6. Cai de atac 

38. Rejudecarea cauzei in apel. Schimbarea situatiei de fapt dupa casare. Consecinte 

39. Recurs nul. Neincadrare in motivele de recurs prevazute de art. 304 pct. 1-9 C. proc. civ. 

40. Contestatie in anulare. Hotarare irevocabila care nu se aduce la indeplinire pe cale de executare silita. Termen de promovare. Incidenta art. 319 alin. (2) teza a II-a C. proc. civ. 

41. Revizuire. Interpretarea art. 322 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ. 

42. Revizuire. Inscris nou 

§7. Executarea silita 

43. Calificarea caii de atac. Criteriul valoric 

44. Necompetenta materiala. Cerere de sechestru asigurator 

Sectiunea a 3-a. Dreptul familiei 

45. Actiune in stabilirea paternitatii. Copil major. Prescriptia dreptului la actiune 

46. Pensie de intretinere. Cuantum. Cauze de exonerare 

47. Procedura impartelii judiciare. Obiect. Criterii 

48. Actiune de iesire din indiviziune. Prematuritate. Respingere 

Sectiunea a 4-a. Legi speciale 

§1. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii 

49. Actiune in obligatia de a face. Desfiintarea constructiilor executate fara autorizatie. Regula unanimitatii 

50. Calitate procesuala activa. Actiune in obligatie de a face. Desfiintarea lucrarilor edificare pe o cale de acces 

51. Constructor de rea-credinta. Obligatia de desfiintare a lucrarii 

§2. Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte 

52. Obligatie de a face. Prelungirea contractului de inchiriere pentru un apartament construit prin ANL 

§3. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului 

53. Incetarea masurii plasamentului. Interesul superior al minorului 

§4. Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate 

54. Abrogarea art. 38 lit. a) din Legea nr. 248/2005. Actiune in restrangerea exercitarii dreptului la libera circulatie in strainatate a cetatenilor romani, intemeiata pe art. 38 lit. b). Admisibilitate 

§5. Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Nationale

55. Obligatie de a face. Situatia arhivelor persoanelor juridice dizolvate. Calitatea de „persoana juridica succesoare” a creatorului de arhiva, conform Legii nr. 16/1996 

Sectiunea a 5-a. Litigii cu profesionisti

§1. Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale 

56. Suspendarea executarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor pe cale de ordonanta presedintiala. Conditii 

57. Hotarare judecatoreasca. Consiliu de administratie. Controlul legalitatii

§2. Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori 

58. Clauze abuzive in contracte de credit incheiate intre comercianti si consumatori 

§3. Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei 

59. Cerere de deschidere a procedurii insolventei, conform Legii nr. 85/2006. Conditii 

60. Interpretarea si aplicarea art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Data la care se verifica valoarea-prag 

61. Cerere de deschidere a procedurii insolventei. Solicitare formulata de debitor cu privire la numirea unui administrator judiciar. Interpretarea dispozitiilor art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2006 

62. Interpretarea si aplicarea art. 11 alin. (2) din Legea nr. 85/2006. Masuri ale lichidatorului judiciar care nu pot fi cenzurate de judecatorul-sindic 

63. Obligatia citarii administratorului judiciar in cazul inlocuirii acestuia 

64. Creante bugetare. Prescriptia dreptului de a solicita deschiderea procedurii insolventei. Suspendarea termenului 

65. Interpretarea si aplicarea art. 73 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Notiunea de „parte interesata” 

66. Cerere formulata de creditor privind intrarea debitorului in procedura falimentului, ca efect al nerespectarii planului de reorganizare. Intelesul notiunii de „neconformare la planul de reorganizare”. Necontestarea – de catre creditor – a sentintei de confirmare a planului de reorganizare 

67. Vot negativ ce priveste aplicarea planului de reorganizare 

68. Aplicarea art. 107 alin. (1) lit. D din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei 

69. Inchiderea procedurii insolventei in conditiile art. 131 alin. (1). Inaplicabilitatea prevederilor art. 129 din Legea nr. 85/2006 

70. Interpretarea art. 138 din Legea nr. 85/2006. Conditiile raspunderii delictuale speciale. Prejudiciu 

71. Interpretarea si aplicarea art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2006. Antrenarea raspunderii membrilor organelor de conducere 

72. Antrenarea raspunderii membrilor organelor de conducere. Interpretarea si aplicarea art. 138 alin. (1) lit. a), c) si e) din Legea nr. 85/2006 

73. Antrenarea raspunderii personale a fostului administrator. Interpretarea si aplicarea art. 138 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2006

74. Calitatea de a formula cererea de instituire de masuri asiguratorii. Interpretarea si aplicarea art. 141 din Legea nr. 85/2006 

75. Raportul intre Legea nr. 85/2006 si Codul de procedura fiscala. Interpretarea si aplicarea art. 142 din Legea nr. 85/2006 

§4. O.U.G. nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte intre profesionisti

76. Interpretarea si aplicarea O.U.G. nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte intre profesionisti 

§5. Legea nr. 381/2009 privind introducerea concordatului preventiv si mandatului ad-hoc 

77. Interpretarea si aplicarea art. 23 alin. (3) din Legea nr. 381/2009. Natura termenului de 30 de zile 

78. Concordatul preventiv omologat. Incidenta dispozitiilor art. 29 din Legea nr. 381/2009 privind introducerea concordatului preventiv si mandatului ad-hoc. Consecinte asupra cererii de deschidere a procedurii insolventei formulate impotriva debitorului supus procedurii concordatului

Capitolul al II-lea. Sectia penala 

Sectiunea 1. Drept penal – partea generala 

79. 1. Tentativa la infractiunea de omor. Vatamare corporala grava. Criterii de diferentiere 

79. 2. Provocare. Conditii in care poate fi retinuta circumstanta atenuanta 

80. Legitima aparare. Conditii pentru existenta acesteia. Provocare. Violente susceptibile a constitui act de provocare 

81. Criterii de apreciere a circumstantei prevazute de art. 73 lit. b) C. pen. 

82. 1. Instigarea – forma a participatiei penale. Complicitate morala. Diferentiere 

82. 2. Daune morale. Conditii in care pot fi acordate si criterii ce trebuie avute in vedere la stabilirea cuantumului acestora 

83. Prioritatea aplicarii dispozitiilor procedurale penale in cazul existentei unui concurs de infractiuni savarsite in stare de recidiva. Tehnica aplicarii 

84. Individualizarea modalitatii de executare a pedepsei in cazul recidivei postcondamnatorii prevazute de art. 37 lit. a) C. pen. Tratamentul sanctionator special care implica aplicarea art. 83 C. pen.

85. Individualizarea modalitatii de executare a pedepsei inchisorii 

86. Intelesul sintagmei „pedeapsa prevazuta de lege”. Aplicabilitatea dispozitiilor art. 320 (1) C. proc. pen. in cazul savarsirii unei tentative la infractiunea de omor deosebit de grav 

87. Consideratii asupra interpretarii dispozitiilor art. 151 alin. (2) C. pen. privind notiunea de „arme” 

Sectiunea a 2-a. Drept penal – partea speciala 

88. Lipsa elementelor constitutive ale infractiunii de violare a secretului corespondentei sub aspectul laturii obiective 

89. Incadrare juridica a faptei. Diferentiere intre infractiunea prevazuta de art. 197 alin. (1), (2), (3) C. pen., infractiunea prevazuta de art. 197 alin. (1) C. pen. si infractiunea prevazuta de art. 198 alin. (1) C. pen. 

90. Talharie urmata de moartea victimei. Coautoratul – forma a participatiei penale 

91. Omor deosebit de grav. Lovituri cauzatoare de moarte. Criterii de diferentiere. Circumstanta atenuanta a provocarii prevazuta de art. 73 lit. b) C. pen. Conditii in care poate fi retinuta. Conditii in care poate fi retinuta agravanta speciala prevazuta de art. 176 lit. a) C. pen. – omorul savarsit prin cruzimi 

Sectiunea a 3-a. Drept procesual penal – partea generala

92. Retinerea dispozitiilor art. 10 lit. c) C. proc. pen. – fapta nu a fost savarsita de inculpat. Existenta dubiului. Lipsa probelor directe

93. Aprecierea probei testimoniale in raport de elementele de diferentiere dintre declaratiile aceluiasi martor, date in diferite faze ale procesului penal 

94. Prezumtia de nevinovatie. In dubio pro reo 

95. Continutul ordonantei de prelungire a masurii preventive de a nu parasi localitatea, conform art. 145 alin. (2) C. proc. pen. 

96. Competenta solutionarii cererilor de liberare provizorie sub control judiciar, in lumina dispozitiilor art. 160 (6) alin. (4) si art. 28 (1) C. proc. pen. Referiri asupra calitatii persoanei – avocat. Conditia inscrierii avocatului in Uniunea Nationala a Barourilor din Romania 

97. Nulitate absoluta a sesizarii instantei. Referatul procurorului privind propunerea de arestare preventiva a inculpatilor. Neaudierea distincta, in calitate de inculpati, a persoanelor acuzate. Acte de urmarire penala neefectuate exclusiv de procuror. Incidenta art. 209 alin. (3) C. proc. pen. Mandat de arestare preventiva. Date incorecte privind antecedentele penale ale inculpatilor 

Sectiunea a 4-a. Drept procesual penal – partea speciala 

98. Dispozitiile art. 278 si art. 278 (1) C. proc. pen., modificate prin Legea nr. 202/2010. Distinctii asupra inadmisibilitatii plangerii 

99. Recurs inadmisibil. Cauze initiate in procedura instituita de art. 278 (1) C. proc. pen. si solutionate dupa modificarile aduse Codului de procedura penala prin Legea nr. 202/2010 

100. Inadmisibilitatea plangerii impotriva aceleiasi rezolutii a procurorului de netrimitere in judecata 

101. Mentinerea arestarii preventive. Conditii 

102. Aplicarea dispozitiilor art. 320 (1) C. proc. pen. Aprecierea gradului de pericol social al faptei conform dispozitiilor art. 18 (1) C. pen., in cazul infractiunii de conducere sub influenta bauturilor alcoolice, prevazuta de O.U.G. nr. 195/2002 

103. Procedura de judecata simplificata. Caracterul irevocabil al optiunii inculpatului de a fi judecat potrivit art. 320 (1) C. proc. pen. 

104. Momentul procesual al restituirii cauzei la procuror 

105. Restituirea cauzei la parchet. Sanctiunea incalcarii dispozitiilor art. 263 si art. 250 C. proc. pen. 

106. Casarea hotararilor judecatoresti atunci cand instanta de fond nu s-a pronuntat cu privire la unele probe administrate ori asupra unor cereri esentiale pentru parti, de natura sa garanteze drepturile lor si sa influenteze solutia procesului 

107. Solutionarea recursului formulat de procuror in defavoarea inculpatului, vizand o solutie de achitare in apel (la fond fiind condamnat). Posibilitatea instantei de a casa decizia si sentinta penala sau doar decizia ce a fost recurata. Aplicarea dispozitiilor art. 385 (15) pct. 2 lit. d) C. proc. pen. 

108. Contestatie in anulare intemeiata pe dispozitiile art. 386 alin. (1) lit. d) C. proc. pen., si anume cand impotriva unei persoane s-au pronuntat doua hotarari definitive pentru aceeasi fapta 

Sectiunea a 5-a. Infractiuni prevazute in legi speciale 

109. Actiunea civila in cadrul procesului penal. Principiul disponibilitatii. Exercitarea actiunii civile printr-o manifestare de vointa neechivoca. Neplata de catre asigurator a cheltuielilor judiciare avansate de stat 

110. Trafic de minori. Victima minora la data recrutarii, care a implinit varsta majoratului la data transportarii in scopul exploatarii sale 

111. Evaziune fiscala. Recuperarea partiala a prejudiciului. Cauza de nepedepsire. Achitarea inculpatului. Aplicarea dispozitiilor art. 181 C. pen. 

112. Recunoasterea unei hotarari penale straine. Conditii 

113. Recunoasterea hotararilor penale pronuntate in strainatate si a altor acte judiciare straine pe cale incidentala. Deducerea perioadelor executate in strainatate 

Capitolul al III-lea. Sectia de contencios administrativ si fiscal 

Sectiunea 1. Drept administrativ

114. Act administrativ. Actiune in anularea autorizatiei de functionare. Conditii 

115. Drept de proprietate publica a statului, administrat de unitati militare si de aviatie. Schimbarea regimului juridic al terenului prin hotarare de consiliu local, in sensul „includerii” in domeniul public al municipiului. Consecinte 

116. Documentatii de urbanism. Ierarhia acestora si caracterul lor opozabil in justitie 

117. Suspendarea executarii actului administrativ. Procedura prealabila efectuata prin e-mail. Consecinte 

118. Exceptie de nelegalitate a actului administrativ. Aviz emis de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Comisia pentru acordarea avizului de incadrare in conditii speciale. Limitele investirii instantei 

119. Actiune in obligarea semnarii actului aditional la un ordin privind inlesniri la plata unor obligatii bugetare restante si neachitate. Consecintele aderarii Romaniei la Uniunea Europeana si modificarea legislatiei privind acordarea ajutoarelor de stat

120. Instructor auto. Refuz nejustificat de eliberare act administrativ. Conditii 

121. Contract de concesiune. Reziliere pentru neexecutarea obligatiilor 

122. Actiune in anularea unei hotarari de consiliu local, promovata de institutia prefectului. Nerespectarea termenului de prescriptie de 6 luni. Consecinte 

123. Exceptie de nelegalitate a deciziei de impunere. Inadmisibilitate 

124. Exceptie de nelegalitate. Limitele in care instanta de contencios administrativ poate actiona in raport cu instanta in fata careia s-a ridicat exceptia de nelegalitate a unui act administrativ 

125. Actiune avand ca obiect obligarea baroului la inscrierea in tabloul avocatilor, in baza unei decizii de primire in profesia de avocat cu scutire de examen, emisa de barou, iar nu de consiliul baroului. Consecinte 

126. Actiune avand ca obiect obligarea inspectoratului scolar judetean de a acorda reclamantului gradatia de merit. Calitate procesuala pasiva. Limitele de apreciere a instantei de contencios administrativ

127. Tutela administrativa. Conditiile in care prefectul poate ataca actele emise de autoritatile administratiei publice locale si limitele in care se poate angaja raspunderea patrimoniala a acestuia pentru consecintele negative ce decurg din faptul suspendarii de drept a actului atacat

Sectiunea a 2-a. Drept fiscal 

128. Notar. Calitatea de asigurat. Obligatie de plata a contributiei la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si a accesoriilor aferente 

129. Situatia de exceptie in care si persoanele fizice datoreaza TVA. Cazul vanzarii locuintelor proprietate personala, activitate desfasurata in scopul obtinerii de venituri cu caracter de continuitate. Momentul din care curg majorarile de intarziere 

130. Consecintele asupra deductibilitatii TVA in cazul in care nu s-a mai finalizat tranzactia pentru care s-a acordat initial deducerea, in baza facturii reprezentand avans 

131. Conditiile in care se poate solicita desfiintarea sau modificarea unui act administrativ fiscal (decizie de impunere) de catre emitentul actului

Sectiunea a 3-a. Drept vamal 

132. Limitele controlului documentar pe care organele vamale sunt abilitate sa il exercite 

Sectiunea a 4-a. Dreptul functiei publice 

133. Consilier local. Actiune in anularea actului constatator emis de Agentia Nationala de Integritate privind constatarea incompatibilitatii. Functia  de consilier local incompatibila cu activitatea de manager/director al casei de cultura 

134. Politist destituit din functie pe motiv ca a afectat imaginea institutiei prin articole denigratoare si calomnioase aparute in presa. Conditia existentei acestei abateri. Componenta comisiei de disciplina 

135. Decizie de sanctionare a personalului silvic, constand in desfacerea contractului de munca. Nerespectarea de catre angajator a procedurii de sanctionare. Consecinte 

136. Ales local. Conditiile in care acesta ar putea beneficia de stimulente financiare pentru implicarea in gestionarea fondurilor europene 

137. Functionar public. Consecintele lipsei motivarii actului administrativ de sanctionare. Nulitatea deciziei de sanctionare 

Sectiunea a 5-a. Achizitii publice 

138. Achizitie publica. Instanta competenta. Cerinte de calificare. Autorizarea de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru persoanele nerezidente in vederea realizarii si verificarii de lucrari de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei. Experienta similara 

139. Achizitie publica. Inadmisibilitatea contestatiei

140. Achizitie publica. Lipsa verificarii caracteristicilor tehnice ale mostrelor. Consecinte 

141. Achizitie publica de bunuri. Caracterul pretului. Conditiile in care pretul poate si trebuie sa fie modificat pe parcursul executarii contractului 

142. Achizitii publice. Nerespectarea cerintelor prevazute in documentatia de atribuire 

143. Contract comercial perfectat ca urmare a derularii procedurii de achizitii publice. Nerespectarea conditiilor de receptie a produselor. Consecinte 

144. Dreptul ofertantului de a obtine despagubiri in cazul incalcarii de catre autoritatea contractanta a prevederilor legale referitoare la atribuirea contactului de achizitie publica de bunuri. Conditiile exercitarii dreptului de a obtine despagubiri. Limitele despagubirii 

145. Dreptul autoritatii deliberative a unitatilor administrativ-teritoriale de a stabili, in mod unilateral, nivelul minim al redeventei, pret sub care comisia de negociere a redeventelor nu poate negocia cu titularii spatiilor avand destinatia de cabinete medicale 

Sectiunea a 6-a. Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947

146. Refuz de solutionare a unei cereri. Repararea prejudiciului moral. Conditiile si limitele in care pot fi acordate despagubiri pecuniare pentru prejudiciul moral 

Sectiunea a 7-a. Drept procesual fiscal

147. Act administrativ fiscal. Natura juridica a procesului-verbal de control financiar. Inadmisibilitatea cenzurarii acestuia de instanta de contencios administrativ in absenta contestarii unei decizii de impunere 

148. Cerere de obligare a organului fiscal sa solutioneze in fond contestatia formulata impotriva procesului-verbal de control fiscal. Admisibilitate

149. Forma si continutul contestatiei. Obligatia semnarii de catre contestator. Consecintele neindeplinirii acestei obligatii 

Sectiunea a 8-a. Drept procesual civil

150. Recurs impotriva incheierii de sedinta prin care a fost respinsa cererea de preschimbare a termenului. Inadmisibilitate

151. Contestatie in anulare intemeiata pe prevederile art. 318 C. proc. civ. Omisiunea instantei de a se pronunta asupra unei chestiuni de ordin procedural, pusa in discutia partilor din oficiu. Inadmisibilitatea asimilarii acestui caz cu ipoteza omisiunii instantei de control judiciar de a cerceta vreunul dintre motivele de modificare sau de casare ridicate de parti in cererile de recurs formulate

152. Exceptia autoritatii de lucru judecat. Conditia de „parte” din perspectiva jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului 

Capitolul al IV-lea. Sectia pentru litigii de munca si asigurari sociale 

Sectiunea 1. Executarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca 

153. Modificarea unilaterala a functiei de conducere. Semnificatia desfasurarii activitati specifice functiei de executie

154. Durata concediului de odihna. Modificarea unilaterala a contractului, fara consimtamantul salariatului, chiar daca actul aditional a fost inscris in carnetul de munca 

155. Reducere salariala de 25% in temeiul Legii nr. 118/2010 pentru personalul contractual. Modificare unilaterala a salariului. Natura juridica a contractului de munca 

156. Dovada cuantumului salariului lunar 

157. Incetarea de drept a contractului individual de munca incheiat pe durata determinata, prin ajungerea la termen 

158. Modul de comunicare a deciziei de concediere. Angajari efectuate ulterior concedierii 

159. Obligativitatea inserarii termenului de preaviz in decizia de concediere 

160. Efectele demisiei 

161. Concediere pentru necorespundere profesionala, in temeiul dispozitiilor art. 61 lit. d) C. muncii. Conditii 

162. Concediere nelegala sau netemeinica. Obligarea angajatorului la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul 

163. Calitate procesuala activa in cererea privind obligarea angajatorului la plata contributiilor de asigurari sociale

164. Calitate procesuala pasiva in conflictele de munca cu privire la executarea si incetarea contractului individual de munca. Angajator desfiintat ca urmare a divizarii si preluarii activitatii de doua sau mai multe entitati existente ori care iau astfel fiinta 

165. Interpretarea gresita a actului juridic dedus judecatii

Sectiunea 2-a. Raspunderea patrimoniala si raspunderea disciplinara

166. Raspundere patrimoniala. Medic rezident al carui contract individual de munca a incetat inainte de obtinerea specialitatii 

167. Raspundere disciplinara. Nerespectarea de catre angajat a obligatiilor privind sanatatea si securitatea in munca 

Sectiunea 3-a. Interpretarea si aplicarea contractelor colective de munca 

168. Clauzele contractului colectiv de munca. Salariati ai institutiilor publice. Aplicabilitate 

169. Efectele contractului colectiv de munca unic la nivel de ramura asupra angajatorului care nu a semnat contractul, nefiind nominalizat in anexa 

170. Interpretarea clauzelor contractului colectiv de munca la nivel de unitate. Inadmisibilitatea modificarii clauzelor 

171. Obligativitatea acordarii drepturilor reglementate de contractele colective de munca personalului din unitatile bugetare. Premiul lunar de 2% fondat pe contractul colectiv de munca la nivel de unitate sanitara 

Sectiunea a 4-a. Recunoasterea retroactiva a grupei de munca sau a conditiilor speciale de munca 

172. Incadrarea activitatii desfasurate pana la data de 1 aprilie 2001 in grupa I de munca, conform Ordinului nr. 50/1990, iar a celei ulterioare in conditii speciale, conform Legii nr. 226/2006 

173. Calitate procesuala in cererea de recunoastere a grupei de munca 

Sectiunea a 5-a. Dreptul la un proces echitabil, garantii procesuale 

174. Nesocotirea art. 6 din Conventia europeana a drepturilor omului 

175. Dreptul la un proces echitabil din perspectiva modului de evaluarea a probelor administrate in cauza de judecatorii fondului 

Sectiunea a 6-a. Asigurari sociale 

176. Stagiul complet de cotizare pentru persoanele care au lucrat, total sau partial, in conditii deosebite de munca 

177. Sporurile ce se iau in calcul la determinarea punctajelor anuale. Diferenta dintre orele suplimentare si lucrul sistematic peste programul normal de lucru 

178. Stagiul de cotizare in sistemul public. Constituire 

179. Interdictia cumularii pensiei de invaliditate de gradul II cu indemnizatia pentru concediu paternal 

180. Stagiu de cotizare. Persoane asigurate care au realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat, pensionate in temeiul Legii nr. 3/1977 

181. Natura juridica a indemnizatiei de crestere a copilului. Competenta materiala

Detalii tehnice
Data aparitiei28 dec. 2012
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini576
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Raspunderea civila delictuala autor Paul Pricope

Raspunderea civila delictuala

in reglementarea noului Cod civil, a Codului civil din 1864 si a dreptului european
41,40 RON
Indisponibila
Drept civil. Drepturile reale principale in reglementarea noului Cod civil 21 Ianuarie 2013

Drept civil. Drepturile reale principale in reglementarea noului Cod civil

editie revizuita si actualizata pana la data de 20 septembrie 2013
72,30 RON
DE ACELASI AUTOR - Curtea de Apel Iasi
Indisponibila
Imagine Curtea de Apel Iasi. Culegere de practica judiciara pe anul 2012

Curtea de Apel Iasi. Culegere de practica judiciara pe anul 2012

in materie civila si litigii cu profesionisti, penala, de contencios administrativ si fiscal, pentru conflicte de munca si asigurari sociale
43,30 RON