Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Codul civil adnotat - volumul III Art 535-952 Despre bunuri

ISBN/ISSN: 978-606-678-586-0
Editura: Hamangiu
96,30 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Volumul de fata, al treilea dintr-o ampla serie dedicata noului Cod civil, cuprinde articolele 535-952 din Cartea a III-a, consacrata materiei bunurilor. Noua reglementare nu schimba radical structura conceptuala a vechiului cod in materia drepturilor reale principale, adaptand dispozitiile Cartii II („Despre bunuri si despre osebitele modificari ale proprietatii”) din Codul civil din 1864 exigentelor prezentului, astfel cum au fost acestea conturate in doctrina si jurisprudenta aferente vechiului cod.

Pornind de la aceasta premisa, autorii explica fiecare text din noul Cod civil prin intermediul celor mai valoroase solutii din jurisprudenta, decizii ale Curtii Constitutionale si note de doctrina extrase din operele relevante ale dreptului civil, prin care sunt aduse completari privind interpretarea si aplicarea problemelor de drept avute in vedere. Toate acestea sunt „topite” intr-o expunere sintetica a fiecarui articol din cod, care contureaza clar si succint aria lui de aplicare si identifica posibile solutii de punere in practica.

CARTEA A III-A. DESPRE BUNURI

Titlul I. Bunurile si drepturile reale in general 

Capitolul I. Despre bunuri in general 

Sectiunea 1. Despre disinctia bunurilor
Sectiunea a 2-a. Produsele bunurilor 

Capitolul II. Drepturile reale in general 

Titlul II. Proprietatea private

Capitolul I. Dispozitii generale 

Sectiunea 1. Continutul, intinderea si stingerea dreptului de proprietate privata
Sectiunea a 2-a. Apararea dreptului de proprietate privata

Capitolul II. Accesiunea 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Accesiunea imobiliara naturala 
Sectiunea a 3-a. Accesiunea imobiliara artificiala 
Sectiunea a 4-a. Accesiunea mobiliara 

Capitolul III. Limitele juridice ale dreptului de proprietate privata

Sectiunea 1. Limite legale 
Sectiunea a 2-a. Limite conventionale
Sectiunea a 3-a. Limite judiciare 

Capitolul IV. Proprietatea comuna 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Coproprietatea obisnuita 
Sectiunea a 3-a. Coproprietatea fortata 
Sectiunea a 4-a. Proprietatea comuna in devalmasie 
Sectiunea a 5-a. Partajul 

Capitolul V. Proprietatea periodica 

Titlul III. Dezmembramintele dreptului de proprietate privata

Capitolul I. Superficia 

Capitolul II. Uzufructul 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Drepturile si obligatiile uzufructuarului si ale nudului proprietar
Sectiunea a 3-a. Stingerea uzufructului 

Capitolul III. Uzul si abitatia 

Capitolul IV. Servitutile

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Drepturile si obligatiile proprietarilor 
Sectiunea a 3-a. Stingerea servitutilor 

Titlul IV. Fiducia 

Titlul V. Administrarea bunurilor altuia 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Formele de administrare 

Sectiunea 1. Administrarea simpla 
Sectiunea a 2-a. Administrarea deplina 

Capitolul III. Regimul juridic al administrarii 

Sectiunea 1. Obligatiile administratorului fata de beneficiar
Sectiunea a 2-a. Obligatiile administratorului si ale beneficiarului in raporturile cu tertii
Sectiunea a 3-a. Inventar, garantii si asigurare 
Sectiunea a 4-a. Administrarea coleciva si delegarea 
Sectiunea a 5-a. Plasamentele considerate sigure 
Sectiunea a 6-a. Repartitia profiturilor si a pierderilor 
Sectiunea a 7-a. Darea de seama anuala 

Capitolul IV. Incetarea administrarii 

Sectiunea 1. Cauzele de incetare 
Sectiunea a 2-a. Darea de seama si predarea bunurilor 

Titlul VI. Proprietatea publica 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Dreptul de administrare 
Sectiunea a 3-a. Dreptul de concesiune
Sectiunea a 4-a. Dreptul de folosinta cu titlu gratuit 

Titlul VII. Cartea funciara 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Inscrierea drepturilor tabulare 

Capitolul III. Notarea unor drepturi, fapte si raporturi juridice

Capitolul IV. Rectificarea inscrierilor de carte funciara

Titlul VIII. Posesia

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Viciile posesiei 

Capitolul III. Efectele posesiei 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Uzucapiunea imobiliara 
Sectiunea a 3-a. Dobandirea proprietatii mobiliare prin posesia de buna-credinta
Sectiunea a 4-a. Ocupatiunea 
Sectiunea a 5-a. Dobandirea fructelor prin posesia de buna-credinta

Capitolul IV. Actiunile posesorii 

Index 

Detalii tehnice
Data aparitiei28 aug. 2013
Categorie generalaCoduri si legi comentate
Numar pagini944
Tip copertaCarte brosata
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
-15%
In curand
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON 229,50 RON