Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Jurisprudenta comentata in materia achizitiilor publice. Volumul VI

ISBN/ISSN: 978-606-27-0822-1
Editura: Hamangiu
85,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Lucrarea de fata expune, rezumativ, in jur de 400 de hotarari judecatoresti din domeniul achizitiilor publice, unele pronuntate inclusiv in cursul anului 2017, scotand in evidenta modul in care instantele interpreteaza si aplica dispozitiile cadrului legal specific. Astfel, sunt valorificate acele solutii de caz pe care autorul le-a identificat ca fiind cele mai utile si de interes pentru specialistii preocupati de intelegerea si depasirea vastei problematici a materiei achizitiilor publice, stiut fiind ca hotararile instantelor trebuie cunoscute nu numai pentru a fi puse in aplicare, ci si pentru a se evita viitoare litigii, iar atunci cand se intampla ca ele sa apara, hotararile anterioare pot reprezenta puncte de reper si stabilitate juridica, in sensul ca lucrul judecat la un anumit moment sa fie judecat la fel si in viitor. „Faptul ca acelasi sistem de justitie, care utilizeaza aceleasi instrumente juridice, poate pronunta hotarari foarte diferite in cauze similare genereaza incertitudine si poate da nastere chiar la suspiciuni de coruptie”, se arata in Raportul tehnic care insoteste Raportul Comisiei Europene privind progresele inregistrate de Romania in cadrul Mecanismului de cooperare si de verificare, dat publicitatii la inceputul anului.

Avand in vedere ca ne aflam inca in etapa de trecere de la vechea la noua reglementare, in cuprinsul volumului VI au fost sintetizate decizii ale tuturor curtilor de apel, precum si ale altor instante cu competenta in domeniu, pronuntate atat sub imperiul Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac, dar si in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, care isi pastreaza puterea edificatoare si in prezent.

Aproape toate hotararile sunt insotite de comentarii explicative sau de referinte (care au asociate scurte descrieri), prin intermediul carora cititorul are posibilitatea sa cunoasca punctual atat opiniile autorului, cat si evolutia si orientarea divergenta sau convergenta a practicii judiciare documentate.

Cartea se adreseaza unui spectru larg de cititori, juristi sau nejuristi, din cadrul autoritatilor contractante, operatorilor economici, institutiilor cu atributii de control etc., interesati de cunoasterea solutiilor instantelor in domeniul achizitiilor publice.

Din dorinta de a facilita cautarea anumitor spete, editura pune la dispozitia cititorilor cuprinsul agregat al tuturor volumelor acestei culegeri jurisprudentiale de referinta (click aici).

Partea I. Hotarari pronuntate de curtile de apel

Capitolul I. Curtea de Apel Alba Iulia, Sectia de contencios administrativ si fiscal 

1. In cazul contractelor al caror obiect il constituie atat proiectarea, cat si executia de lucrari, operatorii economici au obligatia ca, la data depunerii ofertelor, sa prezinte informatiile necesare din proiectul tehnic (liste de cantitati si consumuri). Sunt legale cerintele de a se depune fise tehnice si de a se indica furnizorii principalelor materiale 

2. Daca o contestatie nu este insotita de garantia de buna conduita sau aceasta nu este indestulatoare, Consiliul nu poate respinge automat contestatia, ci trebuie sa manifeste rol activ si sa ii puna in vedere contestatorului sa constituie garantia corespunzatoare 

3. Ofertarea unui produs care nu se afla in fabricatie la momentul depunerii ofertelor. Inlocuirea lui cu alt produs care indeplineste aceasta conditie nu reprezinta corectarea unei abateri tehnice minore. Oferta neconforma

4. Intervenientul nu are obligatia de a constitui si depune garantia de buna conduita

5. Nu este permis operatorului economic sa depuna o oferta individuala/comuna si, totodata, sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul altei oferte la aceeasi procedura de atribuire

6. In etapa de reevaluare a ofertelor, autoritatea are dreptul sa reevalueze integral ofertele, respectiv sa identifice noi motive de respingere a lor 

7. Desi art. 16 alin. (1) din ordonanta impune autoritatii contractante obligatia de a respecta doar art. 35 38 si 56 din acest act normativ, daca autoritatea intelege sa deruleze procedura de atribuire conform ordonantei, atunci ea trebuie respectata in integralitate

8. Stabilirea gresita a valorii estimate a contractului poate constitui o abatere care sa atraga anularea procedurii de atribuire 

9. Comunicarea de catre autoritatea contractanta a unui termen de contestare eronat nu constituie motiv de repunere in termen a contestatoarei. Termenul eronat este lipsit de relevanta si de efecte juridice

10. In etapa de reevaluare a ofertelor, autoritatea are dreptul sa declare inadmisibila o oferta care initial a fost considerata admisibila 

11. Contestatia in anulare impotriva deciziei instantei de solutionare a plangerii este inadmisibila 

12. Tastarea unui pret nereal in etapa de licitatie electronica nu conduce la vicierea licitatiei

13. Autoritatea este obligata sa ia in considerare angajamentul de sustinere, chiar daca el este acordat doar in favoarea liderului asocierii ofertante 

14. Constituirea garantiei de buna conduita este obligatorie si in cazul plangerilor formulate impotriva deciziilor Consiliului privind suspendarea procedurilor de atribuire

15. Este lipsita de interes contestarea ofertei concurente, cata vreme oferta contestatoarei este inadmisibila. Interesul vizand anularea procedurii si reluarea ei nu poate fi luat in considerare. Pentru a fi actual, interesul trebuie sa priveasca procedura de atribuire prezenta, la care contestatoarea a depus oferta 

16. Constituirea garantiei de buna conduita este prevazuta ca o conditie de admisibilitate a plangerii

17. Nu este nici legala si nici oportuna respingerea unei oferte pentru deficiente minore. Diferenta de 39.690 lei, la o valoare a ofertei de 46.122.973,87 lei. Abatere minora acceptabila

18. Termenul de valabilitate a garantiei de participare nu se calculeaza potrivit art. 3 lit. z) din ordonanta. Termenul nu este pe zile libere

19. Pret criptat in SEAP diferit de pretul din formularul de oferta incarcat in SEAP. Eroare aritmetica. Oferta admisibila

20. Constituirea garantiei prin virament bancar in contul autoritatii de catre o terta persoana pentru cea interesata este valabila

21. Oferte care cuprind exprimari identice. Oferte care nu au fost elaborate in mod independent. Respingere legala a lor pentru manipularea rezultatului procedurii de atribuire

22. Ofertarea unei cantitati de emulsie de 56.648,58 kg in loc de 74.660,40 kg, diferenta valorica de pret al ofertei fiind de 0,95%. Oferta neconforma

23. Comunicarea contestatiei catre autoritatea contractanta nu este echivalenta notificarii prealabile

24. 1. Ofertantul a carui oferta a fost respinsa definitiv devine tert fata de licitatie si nu are interes in a contesta rezultatul acesteia, daca demersul sau nu este apt sa conduca la anularea licitatiei. Aplicarea art. 29 alin. (9) din Legea nr. 51/2006.

24. 2. Ofertantul castigator care nu a intervenit in etapa administrativ jurisdictionala nu poate ataca decizia Consiliului prin care, ca efect al admiterii contestatiei, pozitia sa este supusa reevaluarii. Plangerea ofertantului castigator intervenient accesoriu in etapa administrativ jurisdictionala nu este neavenita, chiar daca autoritatea contractanta in favoarea careia a intervenit a depus plangere cu privire la alte aspecte. Art. 67 alin. (4) C. proc. civ

25. Pentru contestarea actelor comunicate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 101/2016 nu este necesara notificarea prealabila, chiar daca, la data depunerii contestatiei, legea respectiva era in vigoare

26. Cifra de afaceri a membrilor asocierii ofertante poate fi cumulata cu aceea a tertilor sustinatori

27. Omiterea includerii in pretul ofertei a valorii contributiei datorate de angajator pentru somaj, de 0,50%. Nu este posibila includerea ulterioara a acestei contributii in pret, pe calea clarificarilor, nefiind in prezenta unei erori aritmetice 

Capitolul al II-lea. Curtea de Apel Bacau, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal 

28. Experienta similara nu inseamna experienta identica. Nu este similara experienta ofertantului dintr o alta categorie sau subcategorie de constructii. Experienta anterioara identica sau foarte apropiata de lucrarea licitata ar trebui sa fie elementul calitativ de diferentiere intre oferte

29. 1. Lipsa semnarii electronice a documentelor ofertei transmise in SEAP nu atrage respingerea ofertei. 
29. 2. Instanta de solutionare a plangerii se poate pronunta si asupra cererii de restituire a garantiei de buna conduita de catre autoritatea contractanta 

30. 1. In stabilirea pretului ofertei, ofertanta trebuie sa ia in considerare nivelul salariului minim legal pe perioada de derulare a contractului, iar nu pe cel valabil la momentul publicarii invitatiei de participare. 
30. 2. Sunt inadmisibile motivele noi de contestare formulate prin intermediul concluziilor scrise 

31. Nu se poate subcontracta executia intregului contract de achizitie publica. Rolul ofertantului nu este de a castiga licitatia si de a cesiona in totalitate executia lucrarii. Atunci cand ofertantul stie de la inceput ca nu poate realiza o parte din lucrare decat prin intermediul unui subcontractant, el este obligat sa arate partea ce urmeaza sa fie executata de subcontractant. Sustinerea din partea unui tert nu se confunda cu subcontractarea

32. Cata vreme Consiliul a gasit ca doua motive de neconformitate sunt corecte, analiza celorlalte este de prisos 

33. Certificat de atestare fiscala care nu se refera la luna anterioara (iulie) celei in care s au depus ofertele, cum s a solicitat, ci la alta luna (iunie). Oferta respinsa in mod eronat

34. Incalcarea confidentialitatii documentelor ofertei nu poate constitui motiv de nulitate a deciziei Consiliului. Participantii la procedura publica de achizitie nu pot invoca confidentialitatea documentelor ofertei, ele devenind publice. Ofertantii nu pot uza de declaratia de confidentialitate pentru a ascunde eventuale nereguli sau lipsuri ale documentelor de calificare. Principiul egalitatii armelor 

35. Deschiderea procedurii de insolventa a ofertantului nu inseamna ca sumele datorate de acesta la buget nu sunt exigibile. Respingere legala a ofertei pentru existenta de datorii la buget

36. Este lipsita de interes contestatia ofertantei de pe locul IV care critica rezultatul doar fata de oferta declarata castigatoare. Invocarea in plangere a unor motive de respingere a ofertelor de pe locurile II si III este lipsita de relevanta 

37. Criteriu social de punctare a ofertelor. Angajare de forta de munca locala. Criteriu care incalca principiul tratamentului egal intre ofertanti

38. 1. In stabilirea pretului ofertei, ofertanta trebuie sa ia in considerare nivelul salariului minim legal pe perioada de derulare a contractului, iar nu doar pe cel valabil la momentul depunerii ofertei. 
38. 2. Curtea nu se poate raporta, in solutionarea plangerii, la alte inscrisuri sau argumente decat cele expuse comisiei de evaluare, deoarece este tinuta a verifica legalitatea actelor emise de comisie prin prisma aspectelor cunoscute la momentul evaluarii ofertelor

39. Contestatie motivata pe simple aprecieri, fara a se aduce critici concrete, punctuale. Contestatia in care sunt reproduse cerintele din documentatia de atribuire si se invoca nerespectarea lor de catre ofertanta castigatoare nu este o contestatie motivata in concret. Consiliul nu are obligatia de a analiza pe fond o asemenea contestatie

40. Legea nu impune ofertatilor cote de profit sau intervale de cote de profit. Fiecare societate este libera sa isi stabileasca profitul pentru o anumita activitate. Intelesul cheltuielilor indirecte. Profitul si cheltuielile indirecte sunt aferente intregii activitati care urmeaza a fi efectuata, iar solicitarea de justificare a lor cu privire la un articol este nelegala

41. Nu este neavenita plangerea ofertantului castigator intervenient accesoriu in etapa administrativ jurisdictionala daca autoritatea contractanta in favoarea careia a intervenit nu a depus plangere. Dispozitiile Legii nr. 101/2016 le inlatura de la aplicare pe cele ale art. 67 alin. (4) C. proc. civ

42. Legea aplicabila litigiului este legea in vigoare la data depunerii la posta a contestatiei (Legea nr. 101/2016), nu ordonanta in vigoare la data la care termenul procedural de contestare a inceput sa curga. Contestatoarea trebuia sa parcurga etapa notificarii prealabile, chiar daca termenul de contestare a inceput la 18 mai 2016, anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 101/2016

43. Este legala solicitarea de catre autoritate a extrasului Revisal din care sa rezulte salariile personalului, in cazul in care ofertantul a propus un pret aparent neobisnuit de scazut 

44. Cererea de interventie voluntara principala in etapa de solutionare a contestatiei este admisibila. Este posibila formularea atat a unei cereri de interventie accesorie, cat si a uneia de interventie principala 

45. In contestatie nu pot fi invocate nereguli noi, care nu au fost invocate in notificarea prealabila, chiar daca ele au fost cunoscute de contestatoare doar dupa studiul dosarului achizitiei publice. Este inadmisibila invocarea neregulilor noi pe calea contestatiei

46. Solicitarea ofertantei, adresata autoritatii achizitoare, de a contracta cu urmatorul clasat constituie renuntare la oferta, iar autoritatea are dreptul de a retine garantia de participare a ofertantei 

47. Verificarea integritatii fisierelor incarcate in SEAP cade in responsabilitatea operatorilor economici care le au incarcat. Imposibilitatea deschiderii documentelor, in vederea vizualizarii si evaluarii de catre autoritatea contractanta, poate fi asimilata situatiei in care oferta nu indeplineste conditiile de forma aferente elaborarii si prezentarii ei 

Capitolul al III-lea. Curtea de Apel Brasov, Sectia contencios administrativ si fiscal 

48. Autoritatea are obligatia nu doar de a solicita justificarea pretului ofertat, ci si de a verifica raspunsurile primite. Verificarea poate presupune solicitari de informatii de la furnizorul furnizorului ofertantului. Este inacceptabila oferta in situatia in care furnizorul furnizorului declara ca nu ii asigura acestuia din urma materialele necesare executarii contractului 

49. Factura in care se mentioneaza cuantumul onorariului avocatial nu face dovada achitarii onorariului, astfel incat cererea de obligare la plata cheltuielilor de judecata va fi respinsa

50. Ofertarea unui pret eronat in etapa de licitatie electronica conduce la distorsionarea concurentei

51. Ofertant in curs de certificare a extinderii domeniilor pentru care are implementate ISO 9001 si 14001. Oferta inadmisibila

52. 1. Nu este lipsita de interes plangerea, chiar daca, prin declararea admisibila a ofertei petentei, ea s ar situa pe locul al zecelea. 
52. 2. Ordinul nr. 1568/15.10.2002 nu este in vigoare, nefiind publicat in Monitorul Oficial al Romaniei 

53. 1. Termenul de contestare a raportului procedurii curge de la data comunicarii rezultatului procedurii, nu de la data studierii raportului la sediul Consiliului. 
53. 2. In mod legal Consiliul a analizat doar motivele din contestatie, ignorand motivele suplimentare invocate in cadrul concluziilor scrise

54. Este inadmisibila cererea de interventie prin care intervenienta contesta respingerea ofertei sale, intrucat litigiul in care doreste sa intervina priveste evaluarea altor oferte

55. 1. Experienta similara apartine subcontractantului care a realizat efectiv lucrarea, iar nu antreprenorului general. Doar resursele materiale si umane ale subcontractantilor pot fi luate in considerare de catre autoritatea contractanta, nu experienta similara, care nu reprezinta o resursa. 
55. 2. Ofertantul care, in calitate de asociat, a executat doar o parte din contractul invocat ca experienta similara nu poate sustine ca are experienta similara aferenta executarii intregului contract

56. Autoritatea nu are obligatia comunicarii rezultatului reevaluarii catre ofertantii respinsi in etapele anterioare 

57. 1. Depasirea, de catre Consiliu, a termenului de solutionare a contestatiei nu atrage nulitatea deciziei. 
57. 2. Caracterul confidential al documentelor trebuie probat in fata Consiliului, nu a tertilor. In mod legal, Consiliul a restrictionat accesul la documentele confidentiale

Capitolul al IV-lea. Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal

58. Oricare membru al unei asocieri poate formula contestatie sau plangere independent de ceilalti membri sau de asociere

59. Garantie de participare constituita in euro, in loc de lei. Oferta respinsa in mod legal

60. Cerintele de calificare si documentele care probeaza indeplinirea lor trebuie sa se limiteze numai la cele strict necesare pentru a se asigura indeplinirea in conditii optime a contractului. Principiul proportionalitatii

61. 1. Nu pot face obiectul plangerii pretentii cu examinarea carora Consiliul nu a fost investit.
61. 2. Curtea de apel este abilitata sa oblige autoritatea contractanta la constatarea caracterului inacceptabil al ofertelor. 
61. 3. Garantie de participare incarcata in termen in SEAP, insa, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, depusa cu intarziere la sediul autoritatii contractante in original. Oferta admisibila

62. Schimbarea furnizorilor mentionati in oferta cu alti furnizori, prin raspunsul de justificare a preturilor, reprezinta o modificare a ofertei, care atrage respingerea ei 

63. Petenta care critica doar oferta declarata castigatoare, nu si respingerea propriei oferte. Plangere lipsita de interes

64. Nu orice activitate care se desfasoara in cadrul unui aeroport implica servicii aferente infrastructurii de transport de interes national

65. Invocarea confidentialitatii salariului nu poate fi retinuta in justificarea pretului neobisnuit de scazut al ofertei. Justificare ce nu poate fi luata in considerare

66. Sunt tardive criticile suplimentare invocate de contestatoare prin intermediul concluziilor scrise dupa studierea la Consiliu a dosarului achizitiei publice

67. Cheltuielile de constituire a garantiei de buna conduita reprezinta cheltuieli efectuate pentru solutionarea contestatiei, la plata carora Consiliul poate obliga autoritatea contractanta

68. Ordonanta exclude aplicarea exceptiei de nelegalitate in cazul actelor emise de autoritatea contractanta 

69. Solicitarea de justificare a pretului asumat de prestatorul unui serviciu pentru ofertant excedeaza prevederilor legale in materia achizitiilor publice

70. 1. Garantia de buna conduita se depune o singura data. Contestatorul nu are obligatia de a depune o noua garantie daca formuleaza plangere. 
70. 2. Garantie care prevede retinerea ei in masura in care contestatia va fi respinsa ca inadmisibila. Garantie necorespunzatoare, intrucat restrange sfera in care poate fi retinuta conform ordonantei

71. Are dreptul (calitate procesuala activa) de a formula plangere impotriva deciziei Consiliului persoana vatamata de aceasta, chiar daca ea nu a fost vatamata printr un act al autoritatii contractante 

72. 1. In etapa de reevaluare a ofertelor, autoritatea are dreptul sa reevalueze integral ofertele. Autoritatea are dreptul sa declare inadmisibila o oferta care initial a fost considerata admisibila. 
72. 2. Datorii la buget pentru care este invocata initierea procedurii de compensare. Respingere legala a ofertei 

73. Este nelegala anularea procedurii de atribuire de catre conducatorul autoritatii contractante in absenta unui raport in acest sens din partea comisiei de evaluare 

74. 1. Cererea de repunere in termenul de formulare a contestatiei nu poate fi formulata in calea de atac a plangerii, intrucat ea este de competenta Consiliului. 74. 2. Capatul de cerere de restituire a garantiei de buna conduita este inadmisibil in calea de atac a plangerii 

75. Acte ale ofertei semnate de un mandatar cu procura generala, neinregistrata la Oficiul Registrului Comertului. Oferta respinsa in mod legal. Procura generala   procura speciala 

76. Prezentarea mostrelor dupa ora limita de depunere a ofertelor, in cadrul sedintei de deschidere. Daca ofertantul care a depus declaratie in baza art. 11 din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 are posibilitatea de a prezenta documentele de calificare la cererea autoritatii contractante, cu atat mai mult el le poate prezenta din proprie initiativa, in sedinta de deschidere a ofertelor

77. Utilizarea in devizul ofertei a unei cote eronate de contributii pentru asigurari sociale, ca urmare a intervenirii unui act normativ modificator in perioada derularii procedurii de atribuire. Viciu de forma. Autoritatea are obligatia de a solicita clarificari ofertantului pentru reasezarea pretului in functie de prevederile noului act normativ

78. Odata prevazuta conditia de calificare a neincadrarii in situatiile de la art. 181 din ordonanta, autoritatea are obligatia descalificarii ofertantilor care se incadreaza in acele situatii, desi art. 181 se refera la un drept al autoritatii

79. Nu este lipsita de interes plangerea in contextul incheierii contractului de achizitie publica, intrucat petenta poate obtine despagubiri in cazul constatarii nelegalitatii actului contestat

80. 1. Ordonanta nu obliga Consiliul sa examineze actele autoritatii pentru alte motive decat cele invocate in contestatie.

80. 2. Este tardiva critica din noua contestatie care a fost invocata anterior de contestatoare prin intermediul concluziilor scrise respinse de Consiliu ca tardive

81. Plangerea impotriva deciziei Consiliului de respingere a contestatiei pentru nedepunerea garantiei de buna conduita este inadmisibila daca nu este depusa respectiva garantie 

82. 1. Formularea plangerii de catre contestatoare in contradictoriu cu ofertanta castigatoare, care nu a fost parte in etapa administrativ jurisdictionala. Ofertanta castigatoare nu are calitate procesuala pasiva in cauza. 
82. 2. Capatul de cerere de restituire a garantiei de buna conduita este inadmisibil in calea de atac a plangerii

83. Intrucat petenta nu solicita introducerea in cauza a ofertantei declarate castigatoare, instanta va respinge plangerea ca inadmisibila 

84. Ofertantii au obligatia de a prezenta certificate de atestare fiscala si pentru sediile secundare si punctele de lucru ale lor

85. Plangerea se perima daca ramane in nelucrare mai mult de 6 luni din vina partilor. Necomunicarea incheierii de suspendare a judecatii nu impiedica inceperea si curgerea termenului de perimare 

86. Dreptul autoritatii de a stabili anumite criterii de calificare devine obligatie atunci cand necesitatea lor rezulta dintr un text legal. Este obligatorie cerinta atestarii personalului de catre producatorul instalatiei radiologice

87. Intrucat nici petenta si nici intimata nu solicita introducerea in cauza a ofertantei declarate castigatoare, instanta va respinge plangerea ca inadmisibila

88. Prin invocarea exceptiei de nelegalitate a actelor administrative ale autoritatii nu se poate eluda termenul de contestare a lor stabilit de ordonanta 

89. Transmiterea unei notificari autoritatii, chiar daca are continutul identic cu cel al contestatiei, nu echivaleaza cu indeplinirea obligatiei de comunicare a contestatiei. Respingere legala a contestatiei ca tardiva 

90. Transmiterea unei notificari autoritatii, chiar daca are continutul identic cu cel al contestatiei, nu echivaleaza cu indeplinirea obligatiei de comunicare a contestatiei. Respingere legala a contestatiei ca tardiva 

91. Contestatie impotriva unei note de corectie financiara aplicata in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011. Contestatie inadmisibila la Consiliu

92. Intrucat in documentatia de atribuire nu a fost prevazuta cerinta ca activitatea corespunzatoare codului CAEN inscris in certificatul constatator sa fie autorizata conform art. 15 din Legea nr. 359/2004, evaluarea ofertelor nu se poate raporta la aceasta cerinta. Evaluarea se bazeaza exclusiv pe cerintele prevazute in documentatie, fara elemente noi de apreciere 

93. Intrucat nu a fost contestata solicitarea de justificare a pretului transmisa de autoritate, ci doar raportul procedurii, nici Consiliul si nici instanta de judecata nu pot cenzura solicitarea 

94. Experienta similara apartine subcontractantului care a realizat efectiv lucrarea, nu antreprenorului general. Experienta similara a subcontractantului nu poate fi luata in considerare la evaluarea ofertei, nefiind o resursa materiala sau umana a acestuia 

95. Episcopia Ortodoxa Romana a Covasnei si Harghitei poate participa la licitatii, chiar daca beneficiaza de anumite facilitati fiscale 

96. Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita prelungirea valabilitatii ofertelor si a garantiei de participare anterior expirarii acestora, nu ulterior. Autoritatea a solicitat prelungirea ulterior, situatie care constituie o incalcare a prevederilor legale si care conduce la anularea procedurii de atribuire

97. Este tardiva plangerea primita prin e mail la ora 19:47, in ultima zi a termenului, intrucat termenul s a implinit la ora 16:00, la care activitatea instantei a incetat. Art. 183 alin. (1) C. proc. civ. nu se aplica actelor de procedura transmise prin posta electronica 

98. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale se verifica in raport de momentul depunerii ofertei. Avizul de functionare este obligatoriu, chiar daca legislatia relevanta i ar permite ofertantului desfasurarea sub conditie a activitatii fara aviz legal

99. 1. Punerea in executare a deciziei Consiliului de reevaluare a ofertelor nu atrage lipsa de interes a ofertantului castigator in formularea plangerii, chiar daca, in urma reevaluarii realizate de autoritate, el a fost declarat din nou castigator. 
99. 2. Sunt lipsite de interes criticile contestatoarei a carei oferta a fost respinsa de autoritate, masura mentinuta de Consiliu, fata de evaluarea ofertei desemnate castigatoare. Interesul constand in anularea procedurii in vederea reluarii acesteia si participarii contestatoarei si la viitoarea procedura nu constituie un interes direct, ci ipotetic 

100. Reevaluarea ofertelor se poate realiza sub toate aspectele, iar autoritatea poate sa declare inadmisibila o oferta considerata initial admisibila

101. 1. „Organizarea de santier” nu poate fi cotata cu 0 lei. Ofertantii au obligatia de a lua in considerare acoperirea tuturor activitatilor si necesitatilor pentru organizarea de santier si de a include valoarea lor in propunerea financiara. 
101. 2. Faptul ca mentiunea conexarii contestatiilor nu se regaseste in dispozitivul deciziei Consiliului nu este de natura sa dovedeasca incalcarea unor prevederi legale. 
101. 3. Cheltuielile de judecata in cuantum de 28.325,98 lei, reprezentand onorariu avocatial, sunt disproportionate. Diminuarea lor la 14.000 lei, urmand a fi suportate diferit de catre partile aflate in culpa (10.000 lei si 4.000 lei) 

102. Ofertanta a carei oferta a fost legal respinsa de autoritate nu are interes in a formula critici la adresa ofertelor concurente 

103. 1. Bursa Romana de Marfuri SA, care a organizat procedura de atribuire pentru autoritatea contractanta, poate avea calitate de intervenienta accesorie.

103. 2. Este nelegala achizitia de carburant auto (motorina) prin intermediul Bursei Romane de Marfuri SA, prin negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare. 

103. 3. Intrucat in documentatia de atribuire nu a fost mentionata valoarea estimata a contractului, contestatorul nu are obligatia de a constitui o garantie de buna conduita 

104. 1. Ofertantul trebuie sa se informeze din timp asupra cailor de acces catre locul depunerii ofertei si sa se asigure ca o va depune in termen. Ofertantul nu trebuie sa dea curs instructiunii primite de la un jandarm asupra accesului in sediul autoritatii pe la alta intrare pentru depunerea ofertelor, cat timp in documentatia de atribuire s a stabilit o anumita intrare. 
104. 2. Parte din oferta inregistrata la ora 10:59 (cu un minut inainte de ora limita) si restul inregistrat la ora 11:15. Oferta fiind un tot unitar, cat timp o singura componenta (cutie, plic) a acesteia a fost inregistrata in termen, este excesiva si formala respingerea ofertei pe considerentul depunerii celorlalte componente ale ei dupa ora limita. 
104. 3. Autoritatea poate convoca ofertantii la o noua sedinta de deschidere a documentelor ofertelor

105. Momentul depunerii ofertei este momentul inregistrarii ei la autoritatea contractanta

106. Solutionarea contestatiilor privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localitatilor este de competenta tribunalului, nu a Consiliului

107. Raspuns de clarificare si modificare a documentatiei postat in SEAP cu 23 de ore inainte de data limita de depunere a ofertelor. Anularea procedurii, din aceasta cauza, in etapa de reevaluare a ofertelor, dupa o prima decizie a Consiliului. Anulare nelegala, intrucat niciunul dintre ofertanti nu a reclamat raspunsul de clarificare 

108. Principiul asumarii raspunderii se aplica si ofertantilor 

109. 1. Bursa Romana de Marfuri SA, care a organizat procedura de atribuire pentru autoritatea contractanta, poate avea calitate de intervenienta accesorie.

109. 2. Este legala achizitia de carburant auto (motorina) prin intermediul Bursei Romane de Marfuri SA, prin negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare 

110. Solutionarea contestatiilor privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localitatilor este de competenta Consiliului. Alegerea depunerii contestatiei/cererii la Consiliu sau la tribunal 

111. Garantie de buna conduita emisa de o societate cooperativa pe actiuni. Garantie care nu este valabila, intrucat trebuia emisa de o societate bancara sau de o societate de asigurari 

112. Este inadmisibila plangerea ofertantei care nu este de acord cu introducerea in cauza a ofertantei castigatoare

113. Cerinta de calificare constand in detinerea unei statii de preparare mixturi asfaltice nu este indeplinita prin prezentarea de catre ofertant a unui contract de cumparare de mixturi asfaltice

114. In stabilirea pretului ofertei, ofertanta trebuie sa ia in considerare nivelul salariului minim legal valabil la data limita de depunere a ofertei, iar nu pe cel din perioada de derulare a contractului

115. Un singur motiv de neconformitate intemeiat este suficient pentru respingerea ofertei, iar cercetarea celorlalte motive nu se mai impune

116. Tariful serviciilor de paza trebuie sa acopere si costul sporurilor si al concediului de odihna, chiar daca durata contractului este mai mica de un an

117. Cerinta de calificare constand in detinerea unei statii de preparare mixturi asfaltice nu este indeplinita prin prezentarea de catre ofertant a unui contract de cumparare de mixturi asfaltice

118. 1. Odata prevazuta conditia de calificare a neincadrarii in situatiile de la art. 181 din ordonanta, autoritatea are obligatia descalificarii ofertantilor care se incadreaza in acele situatii, desi art. 181 se refera la un drept al autoritatii. 
118. 2. Sunt lipsite de interes criticile la adresa ofertelor concurente, in conditiile in care propria oferta a fost respinsa in mod legal de autoritate

119. Nu orice neindeplinire a clauzelor contractuale atrage aplicarea art. 181 lit. c) ind. 1 din ordonanta. Fapta imputabila ofertantului si care produce sau este de natura a produce prejudicii grave beneficiarilor

120. Documente declarate confidentiale de catre ofertant. Principiul protectiei jurisdictionale efective implica dreptul contestatorului de a lua cunostinta nu doar de actul contestat al autoritatii contractante, ci si de documentele care au stat la baza emiterii lui si care ii sunt necesare pentru a formula critici sub aspectul legalitatii masurilor dispuse. Intrucat petentei i s a acordat accesul la documentele declarate confidentiale de catre ofertantul castigator doar in fata instantei, in procedura plangerii, precizarea acesteia nu este tardiva sau inadmisibila

121. Este posibila anularea procedurii de atribuire si in absenta unui raport intocmit in acest sens de catre comisia de evaluare

122. Este lipsita de interes plangerea ofertantului castigator impotriva deciziei Consiliului prin care s a dispus reevaluarea ofertelor daca, intre timp, in urma reevaluarii realizate de autoritate, a fost declarat din nou castigator 

123. Este excesiva si nelegala respingerea ofertei pentru nedepunerea originalului dovezii garantiei de participare la sediul autoritatii contractante pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, cata vreme dovada a fost incarcata de ofertant in SEAP

124. Adresa emisa de furnizorul materialelor pentru ofertant in justificarea pretului ofertei este valabila, chiar daca nu contine antet, numar si data de emitere, cata vreme ea poarta stampila si semnatura furnizorului. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu este obligat sa achizitioneze materialele de la furnizorul care i a dat oferta

125. In stabilirea pretului ofertei, ofertanta trebuie sa ia in considerare nivelul salariului minim legal pe perioada de derulare a contractului, cunoscut la data ofertarii. Subdimensionare a cheltuielilor de personal, prin estimarea unor costuri raportate la un salariu minim inferior celui stabilit legal

126. Mentionarea de catre furnizorul de mixtura asfaltica a unui anumit loc de livrare. Indicarea ulterioara a altui loc, invocandu se eroarea materiala privind prima mentiune. Modificare a ofertei care atrage respingerea ei

127. Nici ordonanta si nici normele de aplicare a ei nu impun autoritatii contractante divizarea unei achizitii pe loturi, aceasta fiind un drept al autoritatii, nu o obligatie 

128. In urma deciziei Consiliului, autoritatea nu trebuie sa reevalueze si oferta operatorului economic care nu mai este implicat in procedura de atribuire. Intrucat respingerea anterioara a ofertei nu a facut obiectul unei cai de atac, la reluarea procedurii in urma contestatiei depuse de alt ofertant, autoritatea nu poate proceda la reevaluarea ofertei operatorului economic care nu mai este implicat. Imprejurarea ca ambii ofertanti s au aflat in aceeasi situatie, ofertele lor fiind respinse pentru acelasi motiv, nu poate fi retinuta ca argument pentru reevaluarea amandurora

129. Nu este lipsita de interes contestatia ofertantului de pe locul trei, el avand interesul legitim de a obtine atribuirea contractului

130. Anularea procedurii din cauza stabilirii gresite a valorii estimate a contractului, eroare descoperita dupa evaluarea ofertelor. Anulare nelegala. Autoritatea nu isi poate crea un avantaj nejustificat decurgand din propria culpa

131. Atacarea in instanta a masurii rezilierii contractului de catre autoritatea contractanta nu o impiedica pe aceasta sa initieze o noua procedura de atribuire pentru realizarea obiectului contractului initial 

132. Pierderea sursei de finantare a contractului. Autoritatea contractanta nu poate invoca existenta unor constrangeri financiare pentru anularea procedurii de atribuire, atata vreme cat demersurile sale au fost intarziate. Doar existenta unor imprejurari independente de vointa autoritatii poate justifica anularea procedurii 

133. Calitatea procesuala a consiliului judetean. In materia contenciosului administrativ nu are relevanta daca autoritatea publica are sau nu personalitate juridica, fiind relevanta capacitatea de drept administrativ 

134. Corectarea erorii aritmetice de catre autoritate si solicitarea acceptului ofertantului. Raspuns prin care ofertantul propune o alta modalitate de corectare a erorii, rezultand o alta valoare. Oferta respinsa in mod legal

135. Art. 180 din ordonanta este aplicabil doar persoanelor juridice, nu si persoanelor fizice care detin diferite calitati in cadrul societatilor comerciale

136. Cerinta de a detine o unitate service pe raza unei anumite localitati este restrictiva, autoritatea excluzand potentialii ofertanti cu unitati din zonele limitrofe localitatii

137. Pret neobisnuit de scazut justificat prin intentia ofertantului de a angaja someri, pentru care sa beneficieze de facilitati fiscale. Justificare ce nu poate fi acceptata

138. Termenul de valabilitate a garantiei de participare se calculeaza potrivit art. 3 lit. z) din ordonanta. O garantie valabila pe o perioada mai scurta decat cea impusa atrage respingerea ofertei 

139. Art. 20 alin. (2) din Legea nr. 554/2004, potrivit caruia recursul suspenda executarea, nu este aplicabil plangerilor impotriva deciziilor Consiliului 

140. Intrucat petenta nu este de acord cu introducerea in cauza a ofertantei declarate castigatoare, instanta va respinge plangerea ca inadmisibila

141. Alegerea de catre contestator a unui sediu procesual. Autoritatea contractanta nu este tinuta sa comunice contestatorului, la sediul procesual, punctul de vedere asupra contestatiei 

142. 1. In exceptia de nelegalitate a documentului constatator, formulata in calea de atac a plangerii, Curtea nu poate examina daca partile si au indeplinit obligatiile contractuale. 
142. 2. Respingerea ofertei pe baza unui document constatator a neindeplinirii corespunzatoare a obligatiilor contractuale anterioare este legala, chiar daca pe rolul tribunalului exista un litigiu privind respectivul document, care se bucura de prezumtia de legalitate

143. Nu sunt lipsite de interes criticile contestatoarei a carei oferta a fost respinsa de autoritate, masura mentinuta de Consiliu, fata de evaluarea ofertei desemnate castigatoare 

144. Cerinta de calificare constand in demonstrarea accesului la resurse financiare pentru cash flow ul de executie a contractului. Prezentarea unei scrisori care nu constituie un angajament de finantare din partea bancii. Oferta inacceptabila

145. Sustinere acordata de o societate care are intre detinatorii de parti sociale o persoana fizica condamnata penal. Aplicarea art. 180 si a art. 182 alin. (2) din ordonanta. Oferta respinsa in mod legal

146. 1. Punerea in executare a deciziei Consiliului nu atrage lipsa de interes a autoritatii contractante in a formula plangere impotriva deciziei. Executarea nu echivaleaza cu o achiesare. 
146. 2. Respingerea ofertei, intrucat furnizorul nu figura cu permis de exploatare activ pe site ul Agentiei Nationale a Resurselor Minerale. Respingere nelegala, deoarece autoritatea era obligata sa ceara clarificari 

147. Pierzand fondurile europene alocate pentru derularea contractului, ca urmare a expirarii termenului pana la care puteau fi atrase din Fondul European de Dezvoltare Regionala, autoritatea contractanta a procedat in mod corect la anularea procedurii de atribuire

148. Este inadmisibil capatul de cerere de reevaluare a ofertelor, in contextul in care autoritatea contractanta a incheiat contractul de achizitie publica

149. Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA (C.N.A.D.N.R.) este autoritate contractanta in sensul art. 8 lit. b) din ordonanta 

150. 1. Neconsemnarea de catre Consiliu, in decizie, a concluziilor scrise ale contestatorului nu atrage desfiintarea deciziei. 
150. 2. Interpretarea art. 94 alin. (3) din Legea nr. 161/2003. Functionar public care a desfasurat activitati de monitorizare si control cu privire la societatea ofertanta si care este desemnat expert in cadrul asocierii ofertante. Incompatibilitate. Respingerea ofertei

151. Nici Consiliul si nici instanta de judecata nu pot decide atribuirea contractului catre un anumit ofertant 

152. 1. Depasirea termenului legal de finalizare a evaluarii ofertelor nu atrage nelegalitatea rezultatului evaluarii. 
152. 2. Solicitarea detinerii de catre specialistul in comunicare a diplomei de licenta in aceasta specialitate. Detinerea unei diplome de master nu echivaleaza cu detinerea unei diplome de licenta in respectiva specializare. Oferta inacceptabila

153. Nu este tardiva invocarea in contestatie a unor aspecte despre care contestatoarea a luat cunostinta cu prilejul studierii dosarului achizitiei publice intr o cauza anterioara 

154. Mostrele nu pot fi substituite prin declaratia pe proprie raspundere de indeplinire a cerintelor de calificare 

155. Ofertant aflat in procedura insolventei. Achizitie finantata din fonduri europene. Oferta care trebuie respinsa. Conflict intre prevederile Directivei 2004/18/CE si cele ale Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012. Prevederile regulamentului au prioritate 

156. Nedeschiderea si respingerea ofertei, intrucat dovada constituirii garantiei de participare nu era „la vedere”. Masuri nelegale

157. Declinarea contestatiei, desi, anterior, Consiliul a solutionat o alta contestatie depusa in cadrul procedurii de atribuire. Declinare nelegala, deoarece, prin prima decizie, Consiliul a acceptat ca este competent

158. Ofertarea acelorasi specialisti pentru mai multe loturi. Oferta respinsa, intrucat lucrarile se desfasoara in mai multe locuri, iar aceiasi specialisti nu le pot indeplini concomitent

159. Garantie de participare constituita sub forma de polita de asigurare. Omiterea prezentarii dovezii de plata a primei de asigurare. Oferta respinsa

160. Termenul de contestare a acceptarii la licitatia electronica a unui ofertant concurent curge de la comunicarea actului autoritatii, nu de la momentul la care persoana interesata a dedus ca ofertantul concurent a fost acceptat la licitatia electronica 

161. Garantie de participare constituita pentru trei loturi, desi oferta este pentru opt loturi. Oferta inacceptabila. Autoritatea nu poate alege, in locul ofertantei, loturile la care aceasta participa si pentru care este valabila garantia 

162. Ofertantii au obligatia de a prezenta certificate de atestare fiscala si pentru sediile secundare si punctele de lucru ale lor. La evaluare, certificatele care lipsesc urmeaza a fi solicitate de catre autoritate 

163. 1. Ofertantul nu poate fi exclus de la procedura pentru motivul ca are, ca asociat majoritar, o persoana juridica ce nu si a indeplinit obligatiile contractuale in ultimii doi ani. 
163. 2. Consiliul nu are posibilitatea de a identifica alte motive de respingere a ofertei contestatoarei, in afara celor stabilite de comisia de evaluare, intrucat s ar substitui acestei comisii

164. 1. Plangere depusa la 30 mai 2016. Aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 sau a Legii nr. 101/2016. Norme tranzitorii. Legea procesuala aplicabila este unica pentru intregul mecanism procesual declansat prin contestatie, iar nu separata pe fiecare etapa. 
164. 2. Legea conditioneaza dreptul autoritatii de inlocuire a membrilor comisiei de evaluare de o justificare obiectiva a imposibilitatii de indeplinire a atributiilor de catre acestia. Este legala desemnarea unei noi comisii de evaluare in urma anularii raportului comisiei initiale

165. Costul materialelor neofertate nu poate fi inclus in categoria cheltuielilor indirecte

166. Autoritatea contractanta nu are obligatia de a solicita clarificari ofertantilor decat atunci cand exista anumite elemente care trebuie lamurite pentru a se aprecia asupra conformitatii sau neconformitatii ofertei

167. Omiterea conexarii contestatiilor nu conduce la desfiintarea deciziilor Consiliului, atat timp cat nu a produs o vatamare partii

168. Scrisoare de garantie bancara de participare in care este indicata doar denumirea liderului asocierii ofertante, nu si a membrului asocierii. Oferta respinsa in mod corect 

169. Aspectele care nu au fost supuse anterior clarificarii cu autoritatea contractanta nu pot face obiectul analizei Consiliului sau a instantei de judecata

170. Respingerea contestatiei ofertantei impotriva actului autoritatii de respingere a ofertei sale pe baza unui motiv invocat din oficiu de catre Consiliu. Respingere nelegala. Principiul disponibilitatii 

171. 1. Desi contestatia a fost supusa Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, plangerea depusa la 28 iunie 2016 este supusa Legii nr. 101/2016. 
171. 2. Este inadmisibila (neavenita) plangerea intervenientului accesoriu, in conditiile in care partea pentru care a intervenit nu a formulat plangere

172. Intrucat pretul ofertei este de 79,999988% din valoarea estimata, foarte apropiat de pragul legal de 80%, autoritatea nu are obligatia de a solicita ofertantului justificarea lui 

173. In stabilirea pretului ofertei, ofertanta trebuie sa ia in considerare nivelul salariului minim legal pe perioada de derulare a contractului, iar nu doar pe cel valabil la momentul publicarii invitatiei de participare. Posibilitatea ajustarii pretului contractului in functie de modificarile legislative vizeaza modificari legislative necunoscute autoritatii si participantilor la procedura de atribuire la momentul publicarii documentatiei de atribuire, respectiv al datei de depunere a ofertelor

174. Ofertanta a carei oferta a fost respinsa in mod corect de autoritate nu are interes in a contesta oferta declarata castigatoare, intrucat inlaturarea acestei din urma oferte nu ii aduce contestatoarei folosul practic al adjudecarii contractului, iar anularea procedurii nu poate fi echivalata cu actualitatea interesului, ci presupune un interes viitor si nesigur

175. Este lipsita de interes contestatia prin care ofertanta critica nu respingerea ofertei sale, ci atribuirea contractului unei ofertante concurente 

176. Temeinicia si legalitatea documentelor constatatoare nu pot fi cercetate pe calea plangerii impotriva deciziei Consiliului 

177. Autoritatea contractanta are obligatia de a respecta si considerentele deciziei Consiliului, nu numai dispozitivul 

178. Ofertanta care nu a fost parte in etapa administrativ jurisdictionala nu are calitate procesuala pentru a ataca, cu plangere, decizia Consiliului. Nu are relevanta imprejurarea ca autoritatea contractanta a postat, in SEAP, cu intarziere contestatia, fapt care a impiedicat ofertanta sa intervina

179. In plangere nu pot fi invocate alte motive decat cele cuprinse in contestatie. Imprejurarea ca petenta nu a avut acces la dosarul achizitiei publice anterior formularii contestatiei nu justifica invocarea de motive noi in plangere

180. Cerinta de calificare constand in demonstrarea disponibilitatii resurselor financiare pentru cash flow ul de executie a contractului. Prezentarea unei scrisori bancare din care nu rezulta ca ofertantul va disponibiliza resursele de care dispune pentru derularea contractului, pentru o perioada de minimum 2 luni, suplimentar fata de obligatiile contractuale in desfasurare. Document necorespunzator

181. Tariful pentru serviciile de paza permanenta nu poate fi mai mic de 9,68 lei/ora. Defalcarea cheltuielilor minimale aferente serviciilor de paza, raportate la salariul minim brut garantat in plata 

182. Contestatie formulata impotriva documentatiei de atribuire. Continuarea procedurii, la care contestatoarea a depus oferta, respinsa ca neconforma. Necontestarea respingerii ofertei. Plangerea impotriva deciziei Consiliului privind contestatia impotriva documentatiei este lipsita de interes 

183. Concursul de solutii si negocierea fara publicare pentru atribuirea contractului de proiectare reprezinta o singura procedura, iar nu doua proceduri. In cazul succesiunii de legi in timp, este posibil ca, pentru concurs, sa fie aplicabil un act normativ, iar pentru negociere, alt act normativ 

184. Nu este permisa utilizarea expertizei pentru a fi stabilit pretul pietei in cadrul solutionarii contestatiei de catre Consiliu

185. Termenul de contestare incepe sa curga dupa expirarea termenului de raspuns la notificarea prealabila. Daca autoritatea raspunde la notificare dupa expirarea acestui termen, nu curge un alt termen de la raspuns. Este tardiva contestatia formulata prin raportare nu la data pana la care autoritatea avea obligatia sa raspunda la notificare, ci la data la care a raspuns. Prin contestatie se ataca actul vatamator, nu raspunsul la notificarea prealabila

186. Experienta similara poate fi complinita doar de catre tertii sustinatori, nu de catre subcontractanti. Invocarea experientei similare a subcontractantilor nu are suport legal

187. Nu sunt inadmisibile motivele noi de contestare invocate prin concluzii scrise, ulterior studierii dosarului achizitiei publice la Consiliu, intrucat autoritatea contractanta i a refuzat anterior contestatoarei accesul la dosarul achizitiei. Ofertantul a fost in situatia de a adauga noi motive de nelegalitate de indata ce a luat cunostinta de actele dosarului, respectiv din momentul in care acest acces i a fost permis de Consiliu 

188. Ofertant care a omis sa depuna certificatul de implementare a sistemului ISO 9001. Aducere ulterioara a certificatului, in urma solicitarii de clarificare primite de la autoritate. Oferta admisibila 

189. Postarea in SEAP a graficului de executie la sectiunea privind propunerea financiara, nu la sectiunea privind propunerea tehnica. Oferta neconforma 

190. Pot fi luate in considerare si criticile de neconformitate a unei oferte care nu au fost invocate prin notificare prealabila, ci doar prin contestatie 

191. Notificarea prealabila trebuie comunicata cu confirmare de primire. Cand comunicarea se realizeaza prin e mail, iar autoritatea destinatara neaga primirea notificarii, captura de ecran prezentata de expeditor nu este suficienta pentru a face dovada primirii notificarii de catre autoritate 

192. Notificare prealabila in care este criticata respingerea propriei oferte. Contestatie in care sunt criticate atat respingerea propriei oferte, cat si stabilirea ofertei castigatoare. Criticile privind stabilirea ofertei castigatoare sunt inadmisibile (criticile care nu se regasesc si in notificarea prealabila sunt inadmisibile) 

193. Chiar daca asupra rezilierii contractului de lucrari exista un litigiu pe rol, este legala initierea de catre autoritate a unei noi proceduri pentru atribuirea lucrarilor ramase neexecutate

194. Este lipsita de interes plangerea celui care a contestat documentatia de atribuire, solicitand anularea procedurii de atribuire, daca nu a depus oferta la respectiva procedura. Argumentul reluarii procedurii dupa anularea ei nu justifica interesul, care nu poate fi raportat la un eveniment viitor si incert

195. Plangere semnata de un consultant juridic si de un mandatar care nu este avocat sau consilier juridic. Plangere anulata, intrucat semnatarii nu au calitatea de reprezentanti procesuali ai petentei 

196. Pe calea unei aparari nu se pot formula critici care sunt rezervate cererii de chemare in judecata

197. Cerinta detinerii unei statii de incarcare oxigen medicinal in butelii in Bucuresti si/sau judetul Ilfov nu este nelegala. Necesitatea sau oportunitatea achizitiei

198. Pentru anularea procedurii de atribuire, incheierea contractului trebuie sa fie imposibila, nu doar neconvenabila, dificila, impovaratoare sau excesiv de oneroasa pentru autoritatea contractanta. Anulare pe considerentul ca autoritatea nu mai doreste servicii de paza doar cu agenti, ci cu agenti si mijloacele tehnice de supraveghere. Anulare nelegala. Necesitatea sau oportunitatea achizitiei

199. Argumentul imposibilitatii executarii lucrarilor pana la finele anului bugetar in curs nu este suficient pentru anularea procedurii de atribuire. Trecerea intr un an bugetar nou nu constituie o imposibilitate de incheiere a contractului

200. In plangere nu se pot invoca alte motive de respingere a ofertei. Cererea de interventie trebuie motivata in zece zile de la data postarii contestatiei in SEAP, completarile ulterioare fiind inadmisibile

201. Nu este lipsita de interes plangerea autoritatii contractante, chiar daca, prin admiterea ei, autoritatea ar ajunge sa atribuie contractul unui ofertant cu un pret mai mare decat al actualului castigator 

202. In etapa licitatiei electronice poate fi reofertat doar pretul. Diminuarea consumului de materii prime, a orelor de functionare a utilajelor, a cantitatilor de lucrari si a manoperei atrage respingerea ofertei 

203. Oxigenul medicinal cu puritate de 93% nu este echivalent celui cu puritatea de 99,5%. Autoritatea nu poate fi constransa sa achizitioneze oxigen din prima categorie in locul celui cu puritatea de 99,5% 

204. Legea nr. 98/2016 nu prevede obligatia autoritatii contractante de divizare a achizitiei pe loturi, ci dreptul autoritatii in acest sens 

205. In etapa judecarii plangerii, ofertantul declarat castigator – care nu a fost parte in etapa judecarii contestatiei – poate fi introdus in cauza la cererea autoritatii contractante intimate

206. Criptarea in SEAP a pretului unitar in locul celui total. Viciu de forma, corectabil. Limitarile de ordin tehnic ale SEAP nu pot conduce la inaplicabilitatea unei dispozitii legale

Capitolul al V-lea. Curtea de Apel Cluj, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal/Sectia a III-a de contencios administrativ si fiscal

207. Art. 182 alin. (2) C. proc. civ. este aplicabil termenului de contestare. Contestatia transmisa prin e mail in ultima zi a termenului, la ora 20:43, este tardiva 

208. Oferta inregistrata la ora 10:01, peste ora limita 10:00. Oferta intarziata

209. Dreptul autoritatii contractante de a solicita clarificari ofertantilor nu trebuie exercitat de o maniera abuziva, in mod discretionar sau arbitrar

210. Nu doar Consiliul, ci si instanta de judecare a plangerii poate dispune anularea procedurii de atribuire 

211. Ofertantii au obligatia de a isi prelungi din oficiu valabilitatea ofertelor si a garantiilor de participare, daca autoritatea contractanta omite sa le solicite prelungirea. In absenta prelungirii valabilitatii din oficiu, se prezuma renuntarea la oferta

212. Contestatia in anulare impotriva deciziei instantei de solutionare a plangerii este inadmisibila 

213. Revizuirea poate fi ceruta daca exceptia de neconstitutionalitate a fost admisa in dosarul instantei care a sesizat Curtea Constitutionala, nu in alt dosar 

214. Consiliul este competent sa solutioneze contestatia chiar si dupa incheierea contractului de achizitie publica 

215. Contestatoare care critica oferta declarata castigatoare, nu si respingerea propriei oferte. Contestatie lipsita de interes

216. Diploma de subinginer nu este echivalenta cu diploma de licenta

217. Plangerea impotriva deciziei Consiliului de declinare a competentei de solutionare a cauzei in favoarea unei instante judecatoresti este inadmisibila 

218. Necontestarea rezultatului reevaluarii prin care a fost pusa in executare decizia Consiliului atrage ramanerea fara obiect a plangerilor impotriva respectivei decizii

219. Necontestarea rezultatului reevaluarii prin care a fost pusa in executare decizia Consiliului, similar cu rezultatul evaluarii initiale, conduce la respingerea, ca lipsita de interes, a plangerii impotriva respectivei decizii

220. Nu este lipsita de interes plangerea in contextul incheierii contractului de achizitie publica, intrucat petenta poate obtine despagubiri in cazul constatarii nelegalitatii actului contestat. Curtea de apel poate sa constate nulitatea contractului doar in cazul prevazut de art. 285 alin. (3) din ordonanta 

221. 1. Ofertarea unui pret de 0,11 lei/tona pentru depozitarea resturilor vegetale, pe considerentul ca se va depozita doar 0,2% din cantitate, cealalta urmand a fi tocata si folosita ca fertilizator. Oferta neconforma. 
221. 2. Autoritatea contractanta are obligatia de a comunica ofertantilor necastigatori denumirea ofertantilor si avantajele tuturor ofertelor clasate pe locuri superioare, nu doar ale ofertei de pe locul I. In raport cu oferta petentei, clasata pe locul III, si oferta clasata pe locul II este o oferta castigatoare, astfel ca era necesar a se comunica de catre autoritate caracteristicile si avantajele relative ale acesteia. 
221. 3. Nefiind dispusa anularea contractului incheiat, nu este posibila reluarea procedurii de atribuire prin reevaluarea ofertelor, astfel ca se va respinge acest capat de cerere. Curtea de apel poate sa constate nulitatea contractului doar in cazul prevazut de art. 285 alin. (3) din ordonanta

222. Contestatie in care contestatorul invoca anumite cerinte din documentatia de atribuire si sustine, la modul general, ca nu au fost respectate de catre ofertanta castigatoare. Contestatie nemotivata in concret. Este inadmisibila motivarea concreta a contestatiei prin intermediul concluziilor scrise 

223. Intrucat termenul de contestare a inceput sa curga potrivit ordonantei, persoana vatamata avea obligatia de a depune contestatie in interiorul termenului, iar nu notificare in baza Legii nr. 101/2016. Contestatia depusa ulterior primirii raspunsului la notificare este tardiva. Art. 69 din Legea nr. 101/2016

224. 1. Nu este inadmisibila contestatia prin care nu se ataca raspunsul la notificarea prealabila, intrucat actul vatamator este actul prin care autoritatea a respins oferta, nu respectivul raspuns. 
224. 2. Sustinere financiara acordata de o societate in insolventa. Sustinerea necesita aprobarea comitetului creditorilor al sustinatorului, in absenta careia este lovita de nulitate si nu poate beneficia ofertantului

225. Nefiind invitata la procedura de negociere fara publicarea unui anunt de participare, contestatoarea nu are interes in contestarea respectivei proceduri 

226. Capat de cerere de anulare a raspunsului autoritatii la notificarea prealabila. Capat inadmisibil, intrucat obiectul material al contestatiei il constituie actul vatamator emis de autoritate, iar nu raspunsul la notificarea prealabila

Capitolul al VI-lea. Curtea de Apel Constanta, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal 

227. 1. Garantia de buna conduita poate fi suplimentata ulterior depunerii contestatiei.
227. 2. Contestatia ofertantei a carei oferta, daca ar fi admisa, s ar clasa pe locul al doilea nu este lipsita de interes 

228. Certificate de atestare fiscala care nu se refera la luna anterioara celei in care s au depus ofertele, cum s a solicitat, ci la luna de depunere a ofertelor. Oferta inacceptabila

229. 1. Criticile privind oferta declarata castigatoare sunt lipsite de interes, in conditiile in care oferta petentei este inacceptabila. Anularea procedurii de atribuire si posibilitatea reluarii ei nu probeaza interesul contestatoarei. 
229. 2. Depunerea unei noi contestatii impotriva aceluiasi raport al procedurii, in urma studierii dosarului achizitiei publice la Consiliu, este tardiva daca s a depasit termenul legal 

230. Cerinta experientei similare pe partea de proiectare si pe partea de executie de lucrari constituie doua cerinte distincte, care pot fi indeplinite prin cumul de catre ofertant si tertul sustinator

231. Cerinta autorizarii activitatii ofertantului conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 nu este subinteleasa, ci trebuie prevazuta in mod expres in fisa de date a achizitiei 

232. Mentionarea in formularul de oferta a 4 containere, cu pretul unitar de 5.900 lei si pretul total de 23.600 lei, iar in propunerea tehnica a 12 containere. Raspuns de clarificare in sensul ca numarul corect de containere este 12, la pretul unitar de 1.966,667 lei. Modificare ce atrage respingerea ofertei

233. Cerere de lamurire a dispozitivului prin care s au dispus reevaluarea ofertelor si continuarea procedurii de atribuire, intrucat, anterior deciziei, a fost semnat contractul de achizitie publica. Cererea este nefondata, deoarece se tinde la o noua judecare a cauzei 

Capitolul al VII-lea. Curtea de Apel Craiova, Sectia contencios administrativ si fiscal 

234. Are dreptul (calitate procesuala activa) de a formula plangere impotriva deciziei Consiliului persoana vatamata de aceasta, chiar daca ea nu a fost vatamata printr un act al autoritatii contractante 

235. Completarea motivelor de nelegalitate dupa termenul de formulare a plangerii este tardiva, iar instanta nu va analiza noile motive 

236. Contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public in localitate. Prezentarea licentei emise de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice este obligatorie si pentru asociatul care furnizeaza echipamentele si materialele necesare si acorda asistenta tehnica privind executia, intretinerea si mentinerea in functiune a serviciului de iluminat public 

237. Intrucat petenta care a ales un sediu pentru comunicarea actelor de procedura nu a indicat persoana insarcinata cu primirea acestor acte, in mod legal citarea a fost realizata la sediul social, nu la cel ales 

238. Consiliul nu are calitate procesuala pasiva in plangerea formulata impotriva deciziei sale

239. Ofertantul a carui oferta a fost respinsa in mod definitiv nu mai este operator economic implicat in procedura de atribuire. Lipsa calitatii procesuale active a ofertantului in formularea contestatiei

240. Ofertanta a carei oferta a fost respinsa de autoritate are interes in a contesta oferta castigatoarei, intrucat, daca si aceasta oferta va fi respinsa, iar procedura de atribuire anulata, va putea participa la reluarea licitatiei 

241. Ofertantul care a executat in cadrul unui contract mai multe tipuri/categorii de lucrari nu poate invoca intregul contract ca experienta similara, atata vreme cat cerinta de calificare a fost prevazuta doar pentru un anume tip de lucrari 

242. Necomunicarea plangerii catre cealalta parte nu este apta sa duca la nulitatea acesteia

243. 1. Ofertanta care a intervenit in proces in fata Consiliului nu trebuie sa intervina si in fata instantei de judecata, intrucat are deja calitatea de parte in proces. 
243. 2. Este necesar ca autoritatea sa verifice modul in care tertul sustinator poate pune la dispozitia ofertantului resursele pe care le declara

244. Interesul petentei trebuie sa fie actual pe durata solutionarii plangerii, nu doar la momentul formularii ei. Este lipsita de interes plangerea, in conditiile in care procedura de atribuire a fost anulata de autoritate

245. Este legala respingerea ofertei pentru depasirea cu un minut a momentului limita precizat de comisia de evaluare pentru transmiterea raspunsului de clarificare a ofertei

246. Petenta are legitimare procesuala si plangerea nu este lipsita de interes in cazul in care garantia de participare a expirat dupa data deciziei Consiliului 

247. Cerinta de calificare constand in demonstrarea accesului la resurse financiare pentru cash flow ul de executie a contractului. Documente bancare necorespunzatoare

248. Cerinta de calificare constand in demonstrarea accesului la resurse financiare pentru cash flow ul de executie a contractului. Documente bancare necorespunzatoare

249. Societatea al carei unic actionar este autoritatea contractanta poate participa la procedurile de atribuire organizate de aceasta. Nu exista conflict de interese

250. Contestatia si notificarea prealabila sunt notiuni juridice distincte, care nu se pot substitui intre ele. Inaintarea contestatiei catre autoritate nu este echivalenta indeplinirii notificarii prealabile 

251. Intrucat petenta nu a fost parte la procedura desfasurata in fata Consiliului, instanta ii va respinge plangerea ca fiind formulata de o persoana fara calitate procesuala activa 

252. Plangerea depusa in afara termenului legal nu trebuie respinsa ca tardiva, ci anulata

253. Decizia Consiliului nu beneficiaza de autoritate de lucru judecat, insa poate fi valorificata ca inscris probator autentic

254. Garantie de participare in cuantum de 50% din valoarea solicitata, ofertantul facand parte din categoria IMM urilor. Ofertantul are dreptul de a isi suplimenta ulterior cuantumul garantiei

255. Acord cadru pe trei ani, pentru servicii de paza. Justificare a tarifului prin acordarea facilitatilor financiare prevazute de Legea nr. 76/2002. Justificare nerelevanta, intrucat Legea nr. 76/2002 prevede acordarea de facilitati doar pentru o perioada de 12 luni, iar angajarea de absolventi si someri in fiecare an de derulare a acordului cadru nu constituie o certitudine 

Capitolul al VIII-lea. Curtea de Apel Galati, Sectia contencios administrativ si fiscal 

256. Contestatoarea isi mentine interesul in a contesta invitarea la licitatia electronica a unui ofertant concurent, chiar daca ea este desemnata castigatoarea acelei licitatii electronice, intrucat, daca respectivul ofertant concurent nu ar fi participat, ea ar fi castigat la un pret mai mare

257. Garantia de buna conduita nu poate fi depusa ulterior contestatiei

258. Experienta similara nu poate fi dovedita printr un contract de subantrepriza incheiat in mod nelegal

Capitolul al IX-lea. Curtea de Apel Iasi, Sectia contencios administrativ si fiscal 

259. Termenul de formulare a plangerii se calculeaza potrivit art. 3 lit. z) din ordonanta, nu potrivit Codului de procedura civila 

260. A elimina o oferta pentru ca garantia de participare nu a fost prezentata in format fizic autoritatii contractante, ci doar in format electronic, reprezinta un formalism excesiv. Autoritatea are obligatia de a cere prezentarea garantiei de participare in format fizic dupa data limita de depunere a ofertei 

261. Ofertarea valorii de 0 lei la manopera, pentru anumite componente, poate duce la respingerea ofertei 

262. Contestatia in anulare impotriva deciziei instantei de solutionare a plangerii este inadmisibila 

263. Simpla declaratie pe propria raspundere ca este indeplinita cerinta experientei similare nu este suficienta 

264. Consiliul a incalcat principiile contradictorialitatii si dreptului la aparare prin adoptarea deciziei de anulare a raportului procedurii de desemnare a ofertei castigatoare fara ca ofertanta sa fi fost parte in procedura desfasurata in fata Consiliului, mai ales ca respectiva ofertanta nu poate ataca decizia la instanta 

265. Adresa de comunicare a rezultatului procedurii comunicata prin fax, la 29.12.2016, ora 20:04. Intrucat luarea la cunostinta nu putea avea loc decat in ziua lucratoare urmatoare, rezulta ca notificarea prealabila din 04.01.2017 a fost depusa in interiorul termenului legal

Capitolul al X-lea. Curtea de Apel Oradea, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal 

266. Neconformitate constand in ofertarea unei cantitati de material mai mici. Respingere legala a ofertei

267. In mod corect nu au fost avute in vedere de catre Consiliu motivele de contestatie formulate ulterior termenului de contestare, prin intermediul concluziilor scrise

268. Nu este nici legala si nici oportuna respingerea unei oferte pentru deficiente minore. Vointa legiuitorului este de a sanctiona doar acele abateri ale ofertei care ating limita substantialului. Ofertarea unui numar mai mic de reductii decat cel cerut. Abatere tehnica minora

269. Garantie de participare valabila o perioada mai mica decat cea impusa de autoritate. Oferta respinsa in mod legal. Autoritatea nu ii poate solicita ofertantei sa depuna ulterior un act aditional de prelungire a valabilitatii. Procesul verbal al sedintei de deschidere constituie act administrativ si se bucura de prezumtiile de legalitate si veridicitate

270. Oferta in care nu se regasesc cheltuielile aferente organizarii de santier. Oferta neconforma. Faptul ca ofertanta declara ca va suporta aceste cheltuieli fara a modifica pretul ofertat nu este de natura sa inlature neconformitatea ofertei

271. Indicarea in formularul de oferta a doua valori ale ofertei. Eroare de calcul. Este valabila valoarea din centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv 

272. Termenul de contestare se stabileste in functie de valoarea estimata a fiecarui lot contestat, iar nu in functie de valoarea estimata cumulata a tuturor loturilor. Indicarea de catre autoritatea contractanta a unui termen de contestare eronat nu inlatura obligatia respectarii termenului prevazut de lege

273. Ofertarea aceluiasi produs la trei loturi, cu preturi diferite. Invocarea confidentialitatii preturilor de achizitie de la furnizor. In cazul in care ofertantul nu justifica in niciun fel elementele pretului ofertat, autoritatea nu are obligatia de a proba ca pretul respectiv nu ar fi rezultatul liberei concurente. Oferta neconforma, intrucat ofertantul nu a mdemonstrat ca preturile sale sunt rezultatul liberei concurente

274. Este tardiva invocarea in contestatie a unor aspecte despre care contestatoarea a luat cunostinta cu prilejul studierii dosarului achizitiei publice intr o cauza anterioara

275. Sunt tardive criticile suplimentare invocate de contestatoare prin intermediul concluziilor scrise dupa studierea dosarului achizitiei publice la Consiliu

276. Ofertantii au obligatia de a prezenta certificate de atestare fiscala si pentru sediile secundare si punctele de lucru ale lor

277. Plata taxei judiciare de timbru aferente plangerii in contul altei unitati administrativ teritoriale nu atrage anularea plangerii 

278. Ofertantul castigator care nu a fost parte in etapa administrativ jurisdictionala nu are calitate procesuala in a ataca cu plangere decizia Consiliului

279. 1. Instanta judecatoreasca nu poate declara, prin hotarare, o oferta ca fiind admisibila sau inadmisibila, ci poate doar sa oblige autoritatea la reevaluarea ofertei. Separatia puterilor in stat.
279. 2. In conditiile in care oferta sa este neconforma, sunt lipsite de interes criticile contestatoarei asupra ofertei declarate castigatoare. Interesul vizand anularea procedurii si reluarea ei nu este unul nascut si actual 

280. Ofertantul nu poate indeplini aceeasi cerinta de calificare in parte prin depunerea de documente doveditoare si in parte prin intermediul declaratiei pe propria raspundere in temeiul art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006

281. Ofertarea unui articol de lucrari cu o cantitate gresita – 1.045 mc, in loc de 104,5 mc. Abatere tehnica minora

282. Cerinta de calificare constand in detinerea unei statii de betoane si a unei statii de mixturi asfaltice nu este indeplinita prin prezentarea de catre ofertant a unui contract de cumparare de betoane si mixturi asfaltice

283. Criticile privind oferta declarata castigatoare sunt lipsite de interes, in conditiile in care oferta petentei este neconforma. Anularea procedurii de atribuire si posibilitatea reluarii ei nu reflecta un interes nascut si actual

284. Ofertantii au obligatia de a prezenta certificate de atestare fiscala si pentru sediile secundare si punctele de lucru ale lor. Principiul legalitatii prevaleaza celui de promovare a concurentei intre operatorii economici

285. Cererea de interventie accesorie este admisibila in etapa plangerii

286. Simpla existenta a unui document constatator nu conduce la excluderea ofertantului. Prejudiciul de 5.915,28 lei este nesemnificativ. Nu este suficient ca neindeplinirea obligatiilor contractuale sau indeplinirea necorespunzatoare a lor sa fi produs beneficiarului un prejudiciu, ci trebuie ca acest prejudiciu sa fie grav

287. 1. Nu este necesara pronuntarea separata de catre Consiliu, prin incheiere, dupa ascultarea partilor interesate, asupra admisibilitatii in principiu a cererii de interventie. Este lipsita de interes cererea de interventie formulata de ofertantul situat pe locul II.
287. 2. Intarzierea cu doua ore a primirii raspunsului de clarificare de catre autoritatea contractanta nu conduce la respingerea ofertei. Sanctiunea respingerii ar fi de un formalism excesiv.
287. 3. Abatere profesionala grava. Executarea incorecta, imprecisa sau defectuoasa a unui contract nu constituie, in mod automat, o abatere grava. Art. 181 lit. c) ind. 1 din ordonanta nu trebuie utilizat ca instrument de excludere a ofertantului care a gresit la un moment dat.
287. 4. Este excesiva respingerea ofertelor pentru mici omisiuni sau greseli si fara a se solicita clarificari 

288. Este inadmisibila contestarea unui raspuns la notificarea prealabila prin care autoritatea nu a remediat documentatia de atribuire. Daca se considera vatamat de cerinta din documentatie si dorea eliminarea ei, contestatorul era obligat sa urmeze procedura notificarii prealabile impotriva documentatiei de atribuire

289. Nu este neavenita plangerea ofertantului castigator intervenient accesoriu in etapa administrativ jurisdictionala daca autoritatea contractanta in favoarea careia a intervenit nu a depus plangere. Art. 29 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 se aplica prioritar fata de art. 67 alin. (4) C. proc. civ. 

Capitolul al XI-lea. Curtea de Apel Pitesti, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal 

290. Termenul de contestare se stabileste in functie de valoarea estimata a fiecarui lot contestat, iar nu in functie de valoarea estimata cumulata a tuturor loturilor. Indicarea de catre autoritatea contractanta a unui termen de contestare eronat nu inlatura obligatia respectarii termenului prevazut de lege. Art. 457 C. proc. civ. nu este aplicabil, actul autoritatii contractante nefiind jurisdictional 

291. Nu este lipsita de interes contestatia ofertantei aflate pe locul al treilea, intrucat admiterea contestatiei nu determina declararea castigatoare a ofertei clasate pe locul al doilea

292. 1. Nesemnarea minutei de catre fiecare membru al completului Consiliului atrage anularea deciziei acestuia. 
292. 2. Utilizarea unui procent gresit de cheltuieli „diverse si neprevazute”. Corectarea viciilor de forma priveste exclusiv propunerea tehnica.
292. 3. Certificat de atestare fiscala valabil, insa care priveste situatia ofertantului la alta data decat cea indicata de autoritate. Autoritatea nu poate accepta prezentarea ulterioara a unui certificat corespunzator, intrucat ar avantaja ofertantul 

293. Experienta similara pentru servicii de asistenta tehnica nu inseamna ca ofertantul trebuie sa fi prestat servicii de asistenta tehnica doar pentru anumite tipuri de lucrari, fiind suficient ca el sa fi prestat servicii de asistenta tehnica indiferent de domeniul/complexitatea lucrarilor

294. Interesul contestatorilor reprezinta o chestiune de fapt, lasata la aprecierea instantei. Sunt lipsite de interes criticile fata de solutia data de Consiliu contestatiei ofertantei concurente, in conditiile in care propria oferta a petentei a fost respinsa in mod legal de autoritate 

295. In etapa de reevaluare a ofertelor, autoritatea are dreptul sa reevalueze integral ofertele 

296. Primaria nu are capacitate de folosinta in formularea plangerii. Capacitatea de folosinta apartine comunei.

Capitolul al XII-lea. Curtea de Apel Ploiesti, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal 

297. Postarea documentelor ofertei in SEAP fara semnatura electronica. Respingere legala a ofertei. Certificatul de utilizator SEAP nu constituie instrument de semnare electronica

298. Clarificarea prin care ofertantul extinde perioada garantiei de buna executie de la 60 de luni la 64 de luni nu conduce la respingerea ofertei

299. Termenul de depunere a plangerii impotriva deciziei Consiliului de catre persoana care nu a fost parte in procedura administrativ jurisdictionala curge de la data postarii in SEAP a deciziei de catre autoritatea contractanta

300. Cerinta experientei similare pe partea de proiectare si pe partea de executie de lucrari constituie doua cerinte distincte, ce pot fi indeplinite prin cumul de catre ofertant si tertul sustinator

301. Mostrele nu pot fi substituite prin declaratia pe proprie raspundere de indeplinire a cerintelor de calificare, data in baza prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006. Procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice nu ii sunt aplicabile aceste prevederi. Mostrele sunt parte a propunerii tehnice 

302. Cerinta de calificare constand in prezentarea de rapoarte de inspectie emise conform Ordinului nr. 337/N/2000. Obligarea de catre Consiliu a autoritatii contractante sa solicite clarificari de la Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului pentru a afla daca Ordinul nr. 337/N/2000 a fost inlocuit cu alt ordin. Obligare nelegala, intrucat trebuie respectata cerinta de calificare. Modificarea considerentelor deciziei Consiliului

303. Oferta respinsa printr un proces verbal, nu printr un raport al procedurii. Act valabil, in absenta unei vatamari

304. Raspunsul prin care ofertantul prezinta autoritatii procedurile tehnice de executie a lucrarilor, care trebuiau sa existe in oferta, reprezinta o modificare a propunerii tehnice

305. Pierderea sursei de finantare a contractului determina anularea procedurii de atribuire. Respingerea contestatiei si a plangerii impotriva masurii anularii nu exclude raspunderea patrimoniala a autoritatii contractante

306. In cazul intreprinderilor legate, in sensul Legii nr. 346/2004, la incadrarea in categoria IMM urilor se va tine seama de datele cumulate ale acestor intreprinderi

307. Chiar daca executarea lucrarii presupune personal atestat pentru instalatii electrice, intrucat in documentatia de atribuire nu a fost prevazuta cerinta atestarii, ofertele nu pot fi respinse pentru ca nu au inclus dovada atestarii. Autoritatea contractanta nu poate pretinde ofertantilor sa depuna un asemenea atestat, cata vreme el nu a fost cerut prin documentatia de atribuire, obligatorie si pentru autoritate 

308. Notificarea prealabila trebuie comunicata cu confirmare de primire. Cand comunicarea se realizeaza prin fax, sunt aplicabile prevederile art. 154 alin. (6) C. proc. civ., nefiind suficient raportul fax cu mentiunea „OK”

309. Nepunerea in discutia partilor a exceptiei de inadmisibilitate a capetelor de cerere care nu se regasesc in notificarea prealabila nu conduce la anularea deciziei Consiliului in absenta unei vatamari care nu poate fi inlaturata altfel. Principiul contradictorialitatii

Capitolul al XIII-lea. Curtea de Apel Suceava, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal/Sectia de contencios administrativ si fiscal

310. Solicitare de acceptare a normei Stage III (Tier III) pentru tractor. Nu i se poate impune autoritatii sa accepte un produs inferior, doar fiindca este admisa
comercializarea lui pe piata

311. Anexa la declaratia pe proprie raspundere, data in baza art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006, care nu cuprinde informatii concrete de indeplinire a cerintelor de calificare. Autoritatea nu este obligata sa solicite ofertantului sa prezinte documentele de calificare. Oferta respinsa in mod legal

312. Cerinta experientei similare constand in proiectarea pentru constructii de sanatate este restrictiva, atata vreme cat spitalul la care se va referi proiectul se incadreaza in categoria cladirilor civile, iar proiectul nu necesita cunostinte de specialitate diferite sau o anumita calificare a proiectantilor/arhitectilor

313. Esentiale in dobandirea experientei sunt numarul si dificultatea lucrarilor efectuate, si nu numarul de ani de vechime in specialitate a personalului. Este nelegala cerinta ca ofertantul sa aiba personalul necesar angajat cu contract de munca

314. Utilizarea pentru calculul cheltuielilor diverse si neprevazute a unui procent de 3,67%, in loc de 3,6667%, rezultand o diferenta de pret de 40 de lei. Autoritatea a incalcat in mod flagrant principiul proportionalitatii prin respingerea ofertei din cauza expusa

315. Lucrari executate fara a fi incheiat un contract de achizitie publica. Este exclusa posibilitatea platii contravalorii lucrarilor catre executant, care si a asumat riscul neincasarii ei

316. Cerinta de calificare constand in demonstrarea disponibilitatii resurselor financiare pentru cash flow ul de executie a contractului. Prezentarea unei scrisori bancare din care nu rezulta ca ofertantul va disponibiliza resursele de care dispune pentru derularea contractului, pentru o perioada de minimum 3 luni, suplimentar fata de obligatiile contractuale in desfasurare. Scrisoare insuficienta, in conditiile in care suma de care dispune ofertantul poate fi epuizata pentru desfasurarea activitatilor curente ale sale 

317. 1. Scrisoare bancara de garantie de participare in care nu figureaza toti membrii asocierii ofertante. Oferta respinsa in mod legal. 
317. 2. Cererea prin care se solicita respingerea contestatiei constituie o cerere de interventie accesorie, nu principala 

318. Factorul de evaluare „termenul de prezentare pentru remedierea defectiunilor” este irelevant, intrucat nu garanteaza remedierea rapida si efectiva a defectiunilor

319. Cerinta de calificare constand in detinerea unei statii de betoane, cerinta indeplinita de ofertant. La cererea de justificare a pretului betonului, ofertantul a mentionat ca nu il va produce in statia proprie, ci il va procura de la furnizori. Raspuns neconcludent

320. 1. Contestatia formulata de ofertantul de pe locul IV, prin care se critica oferta de pe locul I, este lipsita de interes. 
320. 2. Cerinta dovedirii experientei similare printr un contract, maximum doua. Cerinta nu este indeplinita prin prezentarea unui acord cadru in baza caruia s au executat 12 contracte subsecvente

321. Ofertarea unui articol de lucrari cu o cantitate gresita – 6.548 mc, in loc de 9.230 mc. Oferta neconforma 

322. Criticile privind depunerea cu intarziere a unei oferte sunt tardive daca nu sunt formulate in termen de la data primirii procesului verbal al sedintei de deschidere a ofertelor 

323. Data luarii la cunostinta este aceea a primirii prin fax a actului atacat, iar nu aceea a inregistrarii actului de catre contestatoare 

324. Este lipsita de interes contestatia prin care ofertanta nu critica respingerea ofertei sale, ci atribuirea contractului unei ofertante concurente. Posibilitatea anularii procedurii de atribuire si a reluarii ei nu probeaza interesul contestatoarei

325. Consiliul nu are calitate procesuala pasiva in plangerea formulata impotriva deciziei sale

326. In contextul in care autoritatea a prevazut ca neprezentarea mostrelor atrage eliminarea ofertantului, acestea nu puteau fi substituite cu declaratia pe proprie raspundere de indeplinire a cerintelor de calificare, data in baza prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006

327. Solutionarea contestatiilor privind atribuirea contractelor de salubrizare a localitatilor este de competenta Consiliului 

328. Achizitie directa. Contestatie declinata de Consiliu catre tribunal. Competenta de solutionare revine tribunalului 

329. Contestare la Consiliu a atribuirii unui contract de servicii incluse in anexa nr. 2B la ordonanta cu valoare estimata sub pragul de 130.000 euro. Declinare corecta a cauzei catre tribunal, fiind aplicabile prevederile Legii nr. 554/2004

330. 1. Este legala achizitia de combustibil lichid de incalzire prin intermediul Bursei Romane de Marfuri SA, prin negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare. 
330. 2. Bursa Romana de Marfuri SA, care a organizat procedura de atribuire pentru autoritatea contractanta, poate avea calitate de intervenienta accesorie 

331. 1. Contestatoarea afirma ca in plicul transmis autoritatii contractante se afla si contestatia, afirmatie negata de autoritate. Pozitie probatorie dificila. Neanalizarea contestatiei de catre Consiliu incalca dreptul contestatoarei de acces la justitie. 
331. 2. Interpretari diferite privind semnul grafic „/”. Este contrara principiilor bunei administrari a fondurilor financiare si concurentei excluderea unui ofertant pe considerente formale si excesive

332. Ofertanta a carei oferta a fost respinsa de autoritate are interes in a contesta oferta castigatoarei, intrucat, daca si aceasta oferta va fi respinsa, iar procedura de atribuire anulata, va putea participa la reluarea licitatiei 

333. Raportul expertului cooptat nu are valoare absoluta, autoritatea contractanta putand sa inlature concluziile acestuia 

334. Nu este permisa modificarea cotelor (procentelor) de participare a asociatilor prevazute in acordul de asociere, oferta avand caracter ferm

335. Consiliul este obligat sa verifice daca notificarea prealabila a fost realizata in termenul legal. Tardivitatea notificarii atrage inadmisibilitatea contestatiei

336. Intervenientul accesoriu nu poate beneficia de acordarea cheltuielilor de judecata aferente propriei cereri

337. Anularea procedurii de atribuire in etapa de reevaluare a ofertelor, intrucat consiliul local a dispus alocarea fondurilor pentru un obiectiv de investitie mai amplu, care il include si pe cel al achizitiei anulate. Anulare legala 

338. Este neavenita plangerea intervenientului accesoriu daca partea in favoarea careia a intervenit nu a depus plangere. Intervenientul principal, pentru a justifica legitimarea procesuala, trebuie sa urmeze procedura notificarii prealabile si sa fie vatamat printr un act al autoritatii contractante. Cererea prin care se solicita respingerea contestatiei constituie o cerere de interventie accesorie, nu principala. Posibilitatea de stabilire/recalificare a tipului de interventie de catre Consiliu/instanta nu poate infrange vointa intervenientului (principiul disponibilitatii) 

339. Este neavenita plangerea ofertantului castigator intervenient accesoriu in etapa administrativ jurisdictionala daca autoritatea contractanta in favoarea careia a intervenit nu a depus plangere

340. Notificare prealabila tardiva. Masurile de remediere adoptate de autoritate in urma unei notificari tardive trebuie anulate 

Capitolul al XIV-lea. Curtea de Apel Targu Mures, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal 

341. Plangerea formulata de intervenientul accesoriu nu este neavenita

342. Consiliul nu are posibilitatea de a decide suspendarea solutionarii contestatiei in baza art. 413 alin. (1) C. proc. civ. Admiterea plangerilor si trimiterea cauzei catre Consiliu pentru solutionarea contestatiei 

343. Cotarea cu 0 lei a „organizarii de santier” si justificarea ca au fost incluse costurile pentru aceasta in categoria de cheltuieli indirecte. Raspuns neconcludent, oferta neconforma

344. Prezentarea unei scrisori de garantie de buna conduita care nu acopera plata neconditionata a garantiei in ipoteza respingerii contestatiei. Respingere legala a contestatiei din aceasta cauza

345. Plangerea impotriva deciziei Consiliului de declinare a competentei de solutionare a cauzei in favoarea unei instante judecatoresti este inadmisibila 

346. Este legala respingerea ofertei pentru depasirea cu doua ore a momentului limita precizat de comisia de evaluare pentru transmiterea raspunsului de clarificare. Caracterul complex si amplu al raspunsului nu excepteaza ofertantul de la respectarea termenului de raspuns

347. Este tardiva plangerea primita la instanta dupa expirarea termenului legal, chiar daca a fost depusa la posta in interiorul termenului, intrucat ea trebuia sa fie primita de instanta in interiorul termenului

348. Ofertanta a carei oferta a fost respinsa in mod legal poate justifica un interes in a critica oferta declarata castigatoare, sub aspectul neindeplinirii cerintelor minime din documentatia de atribuire, iar instanta are obligatia de a analiza respectivele critici

349. Contestatia in anulare impotriva deciziei instantei de solutionare a plangerii nu este inadmisibila 

350. Suspendarea facultativa a judecarii plangerii in baza art. 413 alin. (1) C. proc. civ. nu este posibila, intrucat nu este compatibila cu Legea nr. 101/2016, care obliga instanta sa judece plangerea in termen de 45 de zile

Capitolul al XV-lea. Curtea de Apel Timisoara, Sectia contencios administrativ si fiscal 

351. Cererea reconventionala este inadmisibila in etapa plangerii

352. Comunicarea de catre autoritatea contractanta a unui termen de contestare eronat nu constituie motiv de repunere in termen a contestatoarei 

353. 1. Plangerea trebuie motivata in termenul de formulare a ei, sub sanctiunea decaderii. Motivele suplimentare invocate prin raspunsul la intampinare sunt tardive. 
353. 2. Ofertanta a carei oferta a fost legal respinsa de autoritate nu are interes in a formula critici la adresa ofertei concurente 

354. 1. Necomunicarea plangerii catre celelalte parti nu este sanctionata cu respingerea ei ca inadmisibila. 
354. 2. Sunt inadmisibile criticile suplimentare aduse de contestatoare prin intermediul concluziilor scrise, dupa studierea dosarului achizitiei publice la Consiliu 

355. Nepronuntarea Consiliului asupra cererii contestatoarei de studiere a dosarului achizitiei publice si necomunicarea catre contestatoare a cererii de interventie formulate de ofertantul castigator la Consiliu atrag anularea deciziei acestuia numai daca i s a adus contestatoarei o vatamare care nu poate fi inlaturata decat prin anularea deciziei

356. In etapa de reevaluare, autoritatea are dreptul sa ceara clarificari si sa reevalueze integral ofertele, cu maxima atentie 

357. Cererea de emitere a unei ordonante presedintiale de suspendare a executarii deciziei Consiliului este inadmisibila 

358. 1. Autoritatea publica nu poate invoca in fata unui particular transpunerea incorecta a unei directive. Efectul direct al directivei se poate invoca doar de catre un particular impotriva statului, nu invers. 
358. 2. Este legala achizitia de carburanti auto (benzina fara plumb si motorina) prin intermediul Bursei Romane de Marfuri SA, prin negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare. 
358. 3. Intervenientul accesoriu trebuie sa suporte cheltuielile de judecata aferente propriei cereri

359. Contestatiile prin care ofertanta critica doar oferta de pe locul intai, nu si celelalte oferte situate in clasament pe locuri superioare ofertei sale, sunt lipsite de interes. Jurisprudenta nu constituie izvor de drept

360. Motivarea contestatiei nu se limiteaza la simpla enuntare a anumitor incalcari, ci presupune explicarea lor in concret. Contestatia in care sunt reproduse cerintele din documentatia de atribuire si se invoca nerespectarea lor de catre ofertanta castigatoare nu este o contestatie motivata in concret

361. Motivarea contestatiei nu se limiteaza la afirmarea existentei anumitor incalcari, ci presupune indicarea imprejurarilor care justifica o atare afirmatie. Contestatia in care sunt reproduse cerintele din documentatia de atribuire si se invoca nerespectarea lor de catre ofertanta castigatoare nu este o contestatie motivata in concret

362. Este tardiva invocarea in contestatie a unor aspecte despre care contestatoarea a luat cunostinta cu prilejul studierii dosarului achizitiei publice intr o cauza anterioara 

363. Garantia de buna conduita se depune o singura data, fie la Consiliu de catre contestator, fie la instanta de judecata de catre petent, altul decat contestatorul

364. Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA (C.N.A.D.N.R.) este autoritate contractanta in sensul art. 8 lit. d) din ordonanta 

365. Nu poate fi respinsa oferta care respecta salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata la data depunerii ei, salariu care a fost majorat in perioada de valabilitate a ofertei. Diferenta salariala este foarte mica si poate fi compensata prin reducerea profitului ofertantului 

366. Intrucat contestatia era supusa si a fost solutionata conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, si plangerea va fi solutionata potrivit acestei ordonante, chiar daca a fost formulata dupa data intrarii in vigoare a Legii nr. 101/2016 

367. Contestarea adresei de comunicare a respingerii ofertei, in conditiile in care aceeasi contestatoare atacase anterior, fara succes, respingerea ofertei sale. Chiar daca nu exista autoritate de lucru judecat, in speta exista putere de lucru judecat

368. Garantie de participare constituita prin internet banking. Garantie valabila. Pentru efectuarea viramentului bancar nu sunt necesare semnatura electronica si prezentarea unui instrument de plata in original 

369. Pentru contestarea actelor comunicate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 101/2016 este necesara notificarea prealabila daca, la data depunerii contestatiei, legea respectiva era in vigoare

370. Verificatorul de proiect poate fi angajat al ofertantului proiectant 

371. Competenta solutionarii contestatiilor privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare apartine Consiliului, nu instantei de contencios administrativ 

372. Ofertantul care nu a fost parte in etapa administrativ jurisdictionala nu are calitate procesuala in a ataca cu plangere decizia Consiliului 

373. In stabilirea pretului ofertei, ofertanta trebuie sa ia in considerare nivelul salariului minim legal pe perioada de derulare a contractului, iar nu doar pe cel valabil la momentul ofertarii sau publicarii invitatiei de participare

374. Documentul constatator emis de autoritatea contractanta se bucura de prezumtia de legalitate. Art. 181 lit. c) ind. 1 din ordonanta nu impune ca autoritatea sa demonstreze producerea unui prejudiciu pentru a declara oferta inacceptabila

375. Completarea necorespunzatoare a DUAE atrage respingerea ofertei ca inacceptabila, chiar daca, in realitate, ofertanta indeplineste criteriile de calificare necompletate in DUAE 

376. In stabilirea pretului ofertei trebuie avut in vedere nivelul salariului minim legal pe perioada de derulare a contractului, iar nu doar cel valabil la momentul publicarii invitatiei de participare. Neluarea in considerare a acestui din urma nivel nu atrage respingerea ofertei, in conditiile in care diferenta este minora si poate fi suportata din cheltuielile indirecte. Este abuziva declararea unei oferte ca fiind neconforma pentru aspecte minore, raportat la complexitatea de ansamblu a ofertei si la multitudinea de date pretinse

377. Schimbarea sursei de finantare a contractului – bugetul de stat in loc de fonduri europene – nu poate constitui motiv de anulare a procedurii de atribuire 

PARTEA A II-A. Hotarari pronuntate de alte instante

Capitolul I. Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia de contencios administrativ si fiscal 

378. Desi art. 16 alin. (1) din ordonanta impune autoritatii contractante obligatia de a respecta doar art. 35 38 si 56 din acest act normativ, daca autoritatea alege sa deruleze procedura de atribuire conform ordonantei, atunci ea trebuie respectata in integralitate

379. Alocarea fondurilor la finele anului nu justifica alegerea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare in loc de licitatie deschisa. 70.000 lei amenda 

380. Aplicarea, pentru aceeasi fapta, a unei amenzi contraventionale si a unei corectii financiare nu incalca principiul non bis in idem

381. Este nelegala cerinta de calificare constand in prezentarea unei autorizari de comercializare a produselor ofertate emise de producator si a unui certificat de origine „CE” sau a unei declaratii privind originea „CE” din partea producatorului pentru fiecare produs ofertat

382. Cerinta prezentarii bilantului care sa ateste ca ofertantul nu a inregistrat pierderi este restrictive

383. Garantie de participare constituita in euro, in loc de lei. Oferta respinsa in mod legal

384. Mentionarea Guvernului Romaniei in antetul actului emis de un minister nu confera Guvernului calitate procesuala in cauza privind respectivul act

385. Contract administrativ de drept comun (care nu a fost atribuit conform procedurilor din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006). Instanta competenta sa judece litigiile privind obligatiile contractuale 

386. Activitatea de protectie si paza nu vizeaza in mod direct infrastructura de transport de interes national. Plangerea este de competenta curtii de apel, sectia de contencios administrativ si fiscal, in a carei raza se afla sediul autoritatii contractante

387. Solicitarea depunerii de catre subcontractanti a declaratiei de eligibilitate nu contravine art. 11 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006, care interzice autoritatii sa impuna criterii de calificare pentru subcontractanti

388. Studiile universitare in domeniul economic si implementarea de proiecte de investitii cu finantare nerambursabila sunt cerinte de personal restrictive la atribuirea unui contract de servicii generale de consultanta si asistenta de implementare

389. Este nelegala cerinta de calificare constand in obligarea subcontractantilor sa depuna certificat constatator si certificat de inregistrare de la oficiul registrului comertului

Capitolul al II-lea. Tribunalul Bucuresti, Sectia a IX-a/a II-a contencios administrativ si fiscal

390. Solutionarea contestatiilor privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localitatilor este de competenta Consiliului

391. Consiliul este competent sa solutioneze contestatii si in cazul procedurilor simplificate proprii 

Capitolul al III-lea. Tribunalul Mures, Sectia contencios administrativ si fiscal 

392. Ofertant care a omis sa depuna, odata cu DUAE, declaratia de neincadrare in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016. Este nelegala respingerea ofertei din aceasta cauza, autoritatea contractanta avand obligatia sa solicite ofertantului sa prezinte declaratia lipsa 

Capitolul al IV-lea. Tribunalul Prahova, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal 

393. Termenul de asteptare trebuie respectat si in cazul incheierii contractului cu ofertantul de pe locul secund, ca urmare a refuzului ofertantului de pe primul loc de a semna contractul

Detalii tehnice
Data aparitiei16 mai 2017
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini592
Tip coperta165x235 mm, Carte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Imagine Codul penal. Codul de procedura penala. Legile de executare, act. 09.01.2017

Codul penal. Codul de procedura penala. Legile de executare, act. 09.01.2017

cu legea de punere in aplicare, reglementarea anterioara, decizii ale Curtii Constitutionale, recursuri in interesul legii, hotarari prealabile, legislatie conexa, index alfabetic
30,00 RON
Indisponibila
Contenciosul fiscal - Terzea

Contenciosul fiscal. Practica judiciara adnotata si reglementarea din NCPF

Practica judiciara adnotata si reglementarea din noul Cod de procedura fiscala
49,00 RON
-40%
Remedii si cai de atac in domeniul achizitiilor publice - Dumitru Daniel Serban

Remedii si cai de atac in domeniul achizitiilor publice

Legea nr. 101/2016 – geneza, interpretare, limite, perspective
165,00 RON 99,00 RON
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept administrativ