Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Remedii si cai de atac in domeniul achizitiilor publice

Legea nr. 101/2016 – geneza, interpretare, limite, perspective
ISBN/ISSN: 978-606-27-1266-2
Editura: Hamangiu
Pret de coperta: 165,00 RON
99,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

„Achizitiile publice intereseaza atat mediul comercial, de afaceri, cat si intreaga societate, interesata ca aceste achizitii sa se desfasoare in mod corect. Este firesc ca achizitiile publice contractate cu incalcarea legii sa poata fi contestate [...]”, aflam din considerentele Deciziei nr. 7 din 10 ianuarie 2006 a Curtii Constitutionale, care observa, in continuare, ca procedura de solutionare a contestatiilor are un regim de urgenta, de natura sa inlature nerealizarea de catre partile interesate a proiectelor si asteptarilor lor legate de incheierea contractelor de achizitii publice.

Lucrarea de fata trateaza – intr-un efort de cercetare amplu si complex – latura contencioasa a achizitiilor publice, respectand structura constructiva a Legii nr. 101/2016, ale carei articole au fost actualizate, comentate si explicate punctual. Separat, s-a procedat la examinarea actului normativ din perspectiva necesitatii si a contextului adoptarii lui, la verificarea incadrarii in rigorile Constitutiei, la evidentierea si detalierea aspectelor de noutate, la expunerea constrangerilor care il afecteaza, precum si la conturarea directiilor de evolutie. Solutiile avansate se remarca a fi cu precadere aplicate – de natura a depasi dificultatile concrete generate de acele prevederi incomplete sau deficitar redactate si a sedimenta opiniile contradictorii – si incitante, veritabile puncte de reflectie pentru noi abordari doctrinare.

Autorul reuseste sa fructifice armonios propria experienta profesionala si bogata jurisprudenta specifica, cu precadere a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, asigurand, in egala masura, sensibilizarea publicului fata de „intunecoasa” latura litigioasa a achizitiilor publice, precum si transferul si imbunatatirea cunostintelor in acest domeniu.

Suntem incredintati ca volumul Remedii si cai de atac in domeniul achizitiilor publice. Legea nr. 101/2016 – geneza, interpretare, limite, perspective – care acopera standardul categoriei „legislatie comentata”, prin prisma Ordinului ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 6.129/2016 – se va dovedi a fi un instrument util nu doar pentru specialistii in achizitii publice, ci si pentru persoanele preocupate de accesul la jurisdictia dedicata lor.

Pentru a vedea jurisprudenta in materia achizitiilor publice vezi si lucrarea Achizitiile publice. Curtea de Justitie a Comunitatilor/Uniunii Europene. O radiografie sinoptica a intregii jurisprudente in domeniu

PSEUDOPROLOG

PARTEA I. CONSIDERATII INTRODUCTIVE

PARTEA A II‑A. LEGEA NR. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor 

Capitolul I. Dispozitii generale

Art. 1. – [Domeniul si scopul reglementarii]
Art. 2. – [Titularii cererii si obiectul acesteia]
Art. 3. – [Definitii]
Art. 4. – [Contestarea pe cale administrativ‑jurisdictionala sau judiciara. Cazul utilizarii ambelor cai]
Art. 5. – [Calculul termenelor procedurale]

Capitolul II. Notificarea prealabila

Art. 6. – [Procedura notificarii prealabile]
Art. 7. – [Efectul suspensiv al notificarii prealabile]

Capitolul III. Contestatia formulata pe cale administrativ‑jurisdictionala

Sectiunea 1. Termenul de contestare si efectele contestatiei
Art. 8. – [Termenul de contestare]
Art. 9. – [Masurile pe care le poate adopta autoritatea in urma contestatiei. Interdictia semnarii contractului] 

Sectiunea a 2‑a. Elementele contestatiei 
Art. 10. – [Continutul contestatiei] 
Art. 11. – [Regularizarea si taxarea contestatiei]

Sectiunea a 3‑a. Solutionarea contestatiei 
Art. 12. – [Competenta Consiliului. Declinarea cauzelor]
Art. 13. – [Completul de solutionare] 
Art. 14. – [Distribuirea contestatiilor. Hotararile completului de solutionare] 
Art. 15. – [Principiile care guverneaza solutionarea contestatiilor. Obligatia partilor de a expune situatia de fapt]
Art. 16. – [Comunicarea contestatiei catre autoritatea contractanta. Informari. Regula confirmarii de primire]
Art. 17. – [Repartizarea si conexarea contestatiilor. Interventia tertilor]
Art. 18. – [Punctul de vedere asupra contestatiei. Comunicarea actelor necesare solutionarii contestatiei] 
Art. 19. – [Accesul la documentele dosarului cauzei]
Art. 20. – [Solicitarea de informatii si documente necesare solutionarii cauzei] 
Art. 21. – [Caracterul scris al procedurii de solutionare a contestatiei. Reprezentarea partilor. Concluziile scrise/orale] 

Sectiunea a 4‑a. Suspendarea procedurii de atribuire
Art. 22. – [Conditiile cererii de suspendare a procedurii de atribuire. Punctul de vedere asupra cererii]
Art. 23. – [Solutionarea cererii de suspendare. Calea de atac impotriva incheierii de solutionare]

Sectiunea a 5‑a. Termenul de solutionare a contestatiei
Art. 24. – [Termenul de solutionare a contestatiei. Prelungire. Raspundere] 
Art. 25. – [Suspendarea procedurii de solutionare a contestatiei]

Sectiunea a 6‑a. Solutiile pe care le poate pronunta Consiliul 
Art. 26. – [Solutiile pe care le pronunta Consiliul]
Art. 27. – [Hotararile Consiliului si continutul lor. Minuta. Comunicarea si publicarea deciziilor Consiliului]
Art. 28. – [Obligativitatea deciziilor Consiliului. Indreptarea, lamurirea sau completarea acestora. Suspendarea aducerii la indeplinire de catre autoritatea contractanta]

Capitolul IV. Calea de atac impotriva deciziilor Consiliului

Art. 29. – [Titularii si termenul plangerii] 
Art. 30. – [Continutul si depunerea plangerii. Transmiterea dosarului de catre Consiliu] 
Art. 31. – [Comunicarea plangerii celorlalte parti. Intampinarea. Probatoriul] 
Art. 32. – [Instanta competenta si termenul de solutionare a plangerii] 
Art. 33. – [Suspendarea procedurii de atribuire sau a executarii contractului]
Art. 34. – [Solutiile pe care le pronunta instanta] 
Art. 35. – [Amanarea pronuntarii. Caracterul definitiv al deciziei instantei. Motivarea si comunicarea deciziei] 
Art. 36. – [Taxarea plangerii] 

Capitolul V. Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 

Sectiunea 1. Organizare si functionare
Art. 37. – [Natura si statutul juridic ale Consiliului]
Art. 38. – [Conducerea Consiliului] 
Art. 39. – [Colegiul Consiliului] 
Art. 40. – [Reprezentarea Consiliului si atributiile presedintelui]
Art. 41. – [Raportul anual de activitate al Consiliului]
Art. 42. – [Finantarea, sediul si dotarile Consiliului]
Art. 43. – [Initierea, aprobarea si opinia asupra proiectelor de acte normative]

Sectiunea a 2‑a. Statutul personalului Consiliului
Art. 44. – [Membrii si personalul tehnico‑administrativ. Cerinte si atributii] 
Art. 45. – [Selectarea membrilor si a personalului tehnico‑administrativ] 
Art. 46. – [Statutul si salarizarea membrilor si ale personalului tehnico‑administrativ] 
Art. 47. – [Interdictii] 
Art. 48. – [Aspecte reglementate prin regulamentul de organizare si functionare. Formarea profesionala] 

Capitolul VI. Sistemul de remedii judiciar 

Sectiunea 1. Contestatia formulata pe cale judiciara 
Art. 49. – [Instanta competenta. Suspendarea procedurii de atribuire. Interdictia semnarii contractului. Termene] 
Art. 50. – [Continutul contestatiei. Procedura si termenul de solutionare. Obligatiile partilor. Solutiile pronuntate de instanta] 
Art. 50 (1) – [Comunicarea contestatiei si postarea ei in SEAP. Regula confirmarii de primire] 
Art. 51. – [Amanarea pronuntarii. Redactarea hotararii. Calea de atac]
Art. 52. – [Taxarea contestatiei]

Sectiunea a 2‑a. Solutionarea litigiilor in instanta de judecata 
Art. 53. – [Actiuni privind despagubiri si anularea/nulitatea/executarea contractului. Instanta competenta. Termene]
Art. 54. – [Termene si conditii. Cererea reconventionala]
Art. 55. – [Amanarea pronuntarii. Hotararea instantei. Calea de atac]
Art. 56. – [Taxarea cererilor] 
Art. 57. – [Arbitrajul] 

Sectiunea a 3‑a. Nulitatea contractelor 
Art. 58. – [Persoanele care pot solicita constatarea nulitatii. Cazurile de nulitate. Sanctiuni alternative] 
Art. 58 (1) – [Exceptii] 
Art. 58 (2) – [Suportarea de despagubiri]
Art. 59. – [Termenul de asteptare] 
Art. 60. – [Termenele de formulare a cererilor. Instiintarea Agentiei] 
Art. 61. – [Procedura solutionarii cererilor. Calea de atac. Responsabilitatea aducerii la indeplinire a hotararilor] 
Art. 61 (1)  – [Cautiunea] 
Art. 61 (2) – [Scutirea de taxa a contestatiilor pe cale judiciara]

Capitolul VII. Dispozitii speciale

Art. 62. – [Discutarea problemelor de practica neunitara si a noutatilor legislative]
Art. 63. – [Hotararile de unificare a practicii administrativ‑jurisdictionale sau de solutionare a unor probleme de drept nou‑aparute]
Art. 64. – [Mecanisme suplimentare de asigurare a practicii unitare]
Art. 65. – [Informari reciproce Agentie ‑ Consiliu]
Art. 66. – [Implicarea Consiliului si a Agentiei in unificarea practicii judiciare]
Art. 67. – [Sesizarea Agentiei independenta de contestatie. Respectarea autoritatii de lucru judecat] 

Capitolul VIII. Dispozitii tranzitorii si finale 

Art. 68. – [Dreptul comun]
Art. 69. – [Aplicarea in timp a legii] 
Art. 70. – [Trimiterile la lege. Aplicarea regulamentului de organizare si functionare si mentinerea personalului]
Art. 71. – [Suplimentarea numarului de posturi pentru instantele judecatoresti] 
[Mentiuni de final] 

PARTEA A III‑A. BRESE DE NECONSTITUTIONALITATE A LEGII REMEDIILOR 

PARTEA A IV‑A. CONCLUZII

EPILOG 

Detalii tehnice
Data aparitiei01 nov. 2019
Categorie generalaCoduri si legi comentate
Numar pagini1000
Tip coperta165x235 mm, Carte cartonata
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept administrativ