Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Achizitiile publice. Curtea de Justitie a Comunitatilor/Uniunii Europene. O radiografie sinoptica a intregii jurisprudente in domeniu

ISBN/ISSN: 978-606-27-1927-2
Editura: Hamangiu
180,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Repertoriul de fata capitalizeaza – aplicand metoda rezumativ-referentiala consacrata a autorului – intregul palier jurisprudential al instantelor Curtii de Justitie a Comunitatilor/Uniunii Europene in materia achizitiilor publice. Sunt aduse in atentia cititorilor peste 350 de solutii ale autoritatii judiciare a Uniunii, selectate in functie de incarcatura de insemnatate, de reverberatie, din bazinul celor aproximativ 1.000 identificate in aceasta materie*.

Hotararile si ordonantele rezumate beneficiaza de denumiri marginale, prin care autorul reuseste sa extraga esenta problematicilor dezbatute, facilitand astfel nu doar parcurgerea, indexarea si cercetarea cazuisticii, ci si intelegerea fundamentelor acesteia.

Lucrarea Achizitiile publice. Curtea de Justitie a Comunitatilor/Uniunii Europene. O radiografie sinoptica a intregii jurisprudente in domeniu se distinge a fi o merituoasa sursa de informare juridica si un autentic indrumar in activitatea curenta specifica a autoritatilor contractante, operatorilor economici competitori, consultantilor, institutiilor de control, autoritatilor de reglementare si, mai cu seama, a instantelor jurisdictionale.

Ne exprimam convingerea ca profesionistii achizitiilor publice vor aprecia aceasta radiografie fara precedent a patrimoniului jurisdictional european, care le aduce la indemana, intr-o forma editoriala concisa si armonios structurata, principalele abordari in domeniu ale prestigioasei instante din Uniunea Europeana, veritabile puncte cardinale menite sa reziste timpului, oferind o perspectiva unica in doctrina de specialitate din tara noastra.

De peste un deceniu, domnul dr. Dumitru-Daniel Serban, beneficiind de un solid „background” profesional si stiintific, imbogateste cunoasterea domeniului achizitiilor publice, preponderent prin inedite volume de jurisprudenta specifica adnotata si comentata, al caror numitor comun si peremptoriu se remarca a fi caracterul aplicat, nelipsit nici volumului de fata.

Prof. univ. dr. Dacian Cosmin Dragos

* Nota redactiei:
Lista tuturor hotararilor si a ordonantelor pronuntate de Curte sau de Tribunal in materia achizitiilor publice ori cu relevanta in aceasta materie (actualizata pana la data de 1 februarie 2023) poate fi consultata aici

CONTEXTUALIZARE 

JURISPRUDENTA CURTII DE JUSTITIE A COMUNITATILOR/UNIUNII EUROPENE 

1. Inlocuirea contractantului constituie o modificare substantiala a contractului de achizitie publica. Este permisa inlocuirea ca urmare a restructurarii contractantului, inclusiv prin preluare, fuziune, achizitie sau insolventa, in conditiile in care noul contractant (succesorul) indeplineste criteriile de calificare si inlocuirea nu implica alte modificari substantiale ale contractului si nici nu urmareste eludarea directivei privind achizitiile publice. Inlocuirea este permisa si atunci cand, in urma insolventei contractantului, succesorul preia doar drepturile si obligatiile acestuia care decurg din contractul incheiat cu autoritatea contractanta, respectiv nu preia in totalitate sau in parte activitatea contractantului care intra in domeniul de aplicare al contractului. Continuarea sau incetarea activitatii contractantului devenit insolvabil nu influenteaza acceptarea inlocuirii. Succesorul care, ca urmare a intrarii in faliment si lichidarii contractantului, nu preia decat drepturile si obligatiile acestuia decurgand din contractul de achizitie publica il inlocuieste prin succesiune partiala

2. Actiunea in anulare nu este admisibila decat in masura in care reclamantul are un interes sa obtina anularea actului atacat, ceea ce presupune ca anularea sa poata avea consecinte juridice, respectiv sa ii aduca un beneficiu. Identificarea si definirea – prin specificatii tehnice – a nevoilor autoritatii contractante constituie, de regula, o etapa unilaterala a atribuirii. Operator care nu a participat la procedura de atribuire din cauza specificatiilor tehnice, pe care le contesta abia dupa decizia de atribuire a contractului. Contestatia nu este in mod automat lipsita de interes, instanta trebuind sa stabileasca daca operatorul a fost impiedicat sa oferteze. Pierderea sansei de a ii fi atribuit contractul nu constituie un prejudiciu real si cert decat daca, in lipsa comportamentului culpabil al autoritatii, nu ar exista nicio indoiala ca partii i ar fi fost atribuit contractul 

3. Ofertantul exclus definitiv nu are calitatea procesuala activa pentru a contesta decizia de atribuire a contractului. Daca excluderea nu este definitiva, el poate contesta decizia. Autoritatea nu are obligatia de a le comunica ofertantilor exclusi definitiv decizia de atribuire a contractului. Dreptul Uniunii nu impune ca hotararile instantei supreme din ordinea administrativa a unui stat membru sa poata fi atacate – pe considerentul ca ele incalca respectivul drept – la instanta suprema din ordinea judiciara a acelui stat

4. Cerere de suspendare a executarii contractelor. Conditii de admitere si scop. Daca ofertantul respins care solicita suspendarea demonstreaza existenta unui fumus boni iuris deosebit de serios, nu i se poate impune sa probeze ca respingerea cererii sale de suspendare ar risca sa ii cauzeze un prejudiciu ireparabil. Flexibilizarea conditiilor de admitere a cererii de suspendare nu se aplica decat in etapa precontractuala. Termenul de asteptare nu este obligatoriu in cazul negocierilor fara publicarea prealabila a unui anunt de participare

5. Directiva 2014/24 permite rezervarea dreptului de a participa la procedurile de atribuire atelierelor protejate si operatorilor al caror scop principal este integrarea sociala si profesionala a persoanelor cu dizabilitati sau defavorizate, persoane reprezentand cel putin 30% dintre angajatii respectivelor ateliere si operatori. Statele membre au posibilitatea de a impune conditii suplimentare atelierelor si operatorilor pentru a avea acces la procedurile de atribuire rezervate

6. Cerinta de calificare privind cifra de afaceri priveste capacitatea economica si financiara a ofertantilor, nu capacitatea tehnica si profesionala a lor. Ofertantul nu se poate prevala, pentru indeplinirea cerintei privind cifra de afaceri, de veniturile obtinute de o asociere din care a facut parte. Relevante sunt doar acele venituri ale asocierii la care ofertantul a contribuit in mod efectiv. Poate fi contestat inclusiv refuzul autoritatii de a comunica informatii considerate confidentiale din candidaturi/oferte. Contestatia este admisibila chiar daca priveste doar acest refuz, nu alte acte ale autoritatii. Principiul protectiei informatiilor confidentiale. Autoritatea nu trebuie, ca regula, sa comunice informatiile considerate confidentiale. Simpla declaratie de confidentialitate a ofertei nu este suficienta pentru secretizarea ei, ofertantul trebuind sa argumenteze caracterul confidential, stabilind, de exemplu, ca ea contine secrete tehnice sau comerciale, ca ar putea fi utilizata pentru denaturarea concurentei sau ca divulgarea i ar putea fi prejudiciabila. Autoritatea trebuie ca, inainte de a comunica informatii din oferta, sa dea ofertantului vizat posibilitatea sa invoce caracterul confidential sau de secret comercial al acestora. Refuzul autoritatii de acordare a accesului la informatiile din oferte trebuie motivat, mentionand de ce considera ca ele sunt confidentiale. Autoritatea poate sa comunice intr o forma rezumata anumite aspecte ale ofertei, precum si caracteristicile ei tehnice, astfel incat informatiile confidentiale sa nu poata fi identificate. De asemenea, ea poate solicita ofertantilor sa ii furnizeze o versiune neconfidentiala a documentelor. Ori de cate ori decide sa comunice informatii declarate confidentiale, autoritatea este obligata sa instiinteze in prealabil si in timp util ofertantul caruia ii apartin, pentru a ii permite acestuia sa ceara autoritatii sau instantei sa suspende respectiva decizie, astfel incat sa nu ii fie cauzat un prejudiciu iremediabil. Principiul disponibilitatii – dreptul Uniunii nu impune instantei sa invoce din oficiu un motiv intemeiat pe incalcarea acestuia, daca examinarea motivului o obliga sa depaseasca limitele litigiului stabilite de parti. Instanta nu poate invoca din oficiu incidenta unuia dintre cazurile facultative de excludere a ofertantilor. In functie de legislatia interna, autoritatea poate sau este obligata sa solicite inlocuirea tertului sustinator asupra caruia exista motive de excludere facultative. Inainte de aceasta solicitare, autoritatea trebuie sa dea ofertantului si/sau tertului posibilitatea de a ii prezenta masurile corective pe care le a adoptat, pentru a demonstra ca respectivul tert poate fi considerat fiabil. Directiva 2014/24 se opune unei reglementari nationale in temeiul careia, atunci cand membrul unui grup de operatori economici s a facut vinovat de declaratii false prin furnizarea informatiilor solicitate pentru verificarea inexistentei unor motive de excludere a grupului sau a indeplinirii de catre acesta din urma a criteriilor de selectie, fara ca partenerii sai sa fi avut cunostinta de aceasta declaratie falsa, se poate pronunta o masura de excludere de la orice procedura de atribuire a tuturor membrilor grupului 

7. Nu contravine dreptului Uniunii reglementarea nationala care prevede ca reinnoirea unei concesiuni va fi decisa cu doi ani inainte de incetarea ei. Poate fi contestata reinnoirea concesiunii inclusiv de catre operatorii care nu au participat la procedura initiala de atribuire a concesiunii, daca apreciaza ca reinnoirea constituie o modificare substantiala a contractului, pentru care este necesara o noua procedura de atribuire. Contestatorul nu este obligat sa dovedeasca faptul ca ar participa efectiv la noua procedura de atribuire, fiind suficienta existenta unei asemenea posibilitati

8. Contract de tratare a deseurilor care presupune ca prestatorul sa detina o aprobare prealabila pentru transferul deseurilor in alt stat. Conditia detinerii aprobarii constituie o conditie de executare a contractului, nu de calificare a ofertantului. Faptul ca autoritatea a omis sa prevada in documentatia de atribuire conditia aprobarii prealabile nu afecteaza licitatia, in contextul in care respectiva conditie decurge in mod clar dintr o reglementare a Uniunii aplicabila serviciilor. Ofertantul este obligat sa demonstreze ca indeplineste, la momentul depunerii ofertei sale, criteriile calitative de selectie. Insa, ofertantul poate astepta sa i se atribuie contractul pentru a face dovada ca indeplineste conditiile de executare a lui. A constrange ofertantul sa indeplineasca toate conditiile de executare a contractului inca de la prezentarea ofertei constituie o cerinta excesiva. Oferta nu poate fi respinsa pentru simplul motiv ca nu s a facut dovada, la momentul depunerii ei, a indeplinirii conditiei in discutie 

9. Autoritatea trebuie sa determine continutul acordului cadru pe care intentioneaza sa il incheie. Ea nu se poate angaja decat in limita unei anumite cantitati si/sau a unei valori maxime si, odata atinsa aceasta limita, acordul isi epuizeaza efectele. Anuntul de participare trebuie sa indice cantitatea si/sau valoarea estimata, precum si cantitatea si/sau valoarea maxima a produselor care urmeaza sa fie furnizate in temeiul acordului cadru. Durata contractelor subsecvente poate fi mai lunga sau mai scurta decat durata acordului cadru. Omiterea indicarii in anunt sau in documentatia de atribuire a cantitatii/valorii maxime a produselor care urmeaza sa fie furnizate in temeiul acordului cadru nu lipseste de efecte respectivul acord 

10. Autoritatea nu poate exclude automat ofertantul din cauza ca tertul sustinator al acestuia a prezentat o declaratie falsa referitoare la inexistenta condamnarilor penale. In functie de legislatia nationala, autoritatea este obligata sa ii solicite sau indreptatita sa ii permita ofertantului inlocuirea tertului sustinator, chiar daca oferta nu poate fi modificata, dupa depunerea ei, nici la initiativa autoritatii, nici la aceea a ofertantului. Operatorul caruia i a fost aplicata masura interdictiei participarii la procedurile de atribuire nu poate, pe perioada interdictiei, sa invoce adoptarea de masuri corective, pentru a isi demonstra fiabilitatea si credibilitatea, astfel incat sa participe la proceduri, cu incalcarea interdictiei 

11. Principiul recunoasterii reciproce. Cerinta de calificare constand in inregistrarea/aprobarea ofertantului de catre autoritatea nationala in domeniul sigurantei alimentare din statul de executare a contractului, atunci cand ofertantul dispune deja de o inregistrare/aprobare similara in statul in care este stabilit. Directiva 2004/18 se  opune unei asemenea cerinte. Cerinta de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, nu cerinta de executare a contractului. Conditionarea prestarii de servicii de catre o intreprindere stabilita si autorizata in alt stat membru de detinerea unei autorizatii in statul pe teritoriul caruia trebuie prestate serviciile, inca de la depunerea ofertei, este restrictiva. Autorizatia detinuta de intreprindere, in statul de origine, constituie o confirmare a capacitatii ei de a executa contractul. Principiul protectiei increderii legitime nu poate fi invocat de autoritatile contractante 

12. Directivele in materie de achizitii publice au ca obiectiv sa asigure respectarea, printre altele, a liberei circulatii a marfurilor, a libertatii de stabilire si a libertatii de a presta servicii, precum si a principiilor care decurg din acestea, in special egalitatea de tratament, nediscriminarea, proportionalitatea si transparenta, si sa garanteze ca atribuirea contractelor de achizitie publica este deschisa concurentei. Stabilirea daca o operatiune constituie sau nu contract de achizitie publica tine de dreptul Uniunii. Calificarea de catre parti a contractului ca fiind „de locatiune”, atribuit direct, nu este decisiva in aceasta privinta. Distinctie intre contractul de locatiune si acela de lucrari. In cadrul contractului de lucrari, autoritatea primeste o prestatie care consta in realizarea lucrarilor pe care urmareste sa le obtina si care prezinta un interes economic direct pentru ea, interes ce poate fi constatat nu numai atunci cand autoritatea va deveni proprietara lucrarilor, ci si daca ea va dispune de un titlu juridic care ii va asigura disponibilitatea acestor lucrari, in vederea destinatiei lor publice 

13. Obiectul contractului de achizitie publica, criteriile de selectie a candidatilor si factorii de evaluare trebuie sa fie stabiliti in mod clar de la inceputul procedurii de atribuire. Este interzisa modificarea criteriilor de selectie sau a celor de atribuire in cursul procedurii de atribuire (dupa depunerea candidaturilor/ofertelor), care, in caz contrar, nu poate continua in mod valabil

14. Reglementarea nationala care impune ca persoana vatamata sa astepte decizia de atribuire a contractului pentru a putea introduce o cale de atac impotriva admiterii unui ofertant incalca Directiva 92/13. Ofertantul respins poate contesta admiterea ofertei unui concurent indiferent de stadiul procedurii de atribuire si pentru motive care nu au legatura cu neregularitatile pentru care a fost respinsa propria oferta. Ofertantului respins definitiv intr o etapa anterioara a procedurii i se poate refuza, in anumite conditii, accesul la o cale de atac impotriva deciziei de atribuire a contractului 

15. „Organism de drept public”, in sensul legislatiei unionale, poate fi si o entitate juridica privata. Federatiile sportive nationale pot fi considerate „organisme de drept public”, chiar daca se autofinanteaza si desfasoara inclusiv activitati lipsite de caracter public. In cazul in care o federatie sportiva nationala beneficiaza de autonomie de gestiune, nu se poate considera ca gestiunea acestei federatii este supusa controlului unei autoritati publice decat daca, dintr o analiza de ansamblu a competentelor de care dispune aceasta autoritate fata de respectiva federatie, reiese ca exista un control de gestiune activ care, avand in vedere situatia de fapt, repune in discutie aceasta autonomie pana la punctul de a permite respectivei autoritati sa influenteze deciziile federatiei in materie de achizitii publice 

16. Comportament anticoncurential constand in prezentarea concertata la o procedura de atribuire. Comportamentul inceteaza la data incheierii contractului cu autoritatea contractanta 

17. Motive de excludere. Dovada masurilor corective adoptate poate fi furnizata de ofertanti atat din oficiu, cat si la initiativa autoritatii, atat la momentul ofertarii, cat si intr o etapa ulterioara a procedurii de atribuire. Eliminarea posibilitatii furnizarii dovezii intr o etapa ulterioara a procedurii presupune informarea operatorilor economici in prealabil, in mod clar, precis si univoc, prin intermediul documentelor achizitiei. Ofertantul nu poate fi exclus din procedura de atribuire daca reuseste sa dovedeasca, intr un mod satisfacator pentru autoritatea contractanta, ca masurile corective adoptate ii restabilesc fiabilitatea. Statele membre sunt obligate sa se conformeze principiului respectarii dreptului la aparare, care, in calitate de principiu fundamental al dreptului Uniunii din care face parte integranta dreptul de a fi ascultat in orice procedura, isi gaseste aplicarea in cazul in care administratia intentioneaza sa adopte impotriva unei persoane un act cauzator de prejudicii, precum o decizie de excludere dintr o procedura de atribuire. In temeiul principiului transparentei, toate conditiile si modalitatile procedurii de atribuire trebuie sa fie formulate in mod clar, precis si univoc in anuntul de participare sau in caietul de sarcini, astfel incat sa se permita tuturor operatorilor economici informati in mod rezonabil si obisnuit de diligenti sa inteleaga intinderea exacta a acestora si sa le interpreteze in acelasi mod 

18. Oferta care depaseste bugetul alocat achizitiei poate fi respinsa, chiar daca documentatia de atribuire nu prevede ca depasirea constituie motiv de respingere. O asemenea oferta nu poate fi acceptata in speranta ca, in timpul executarii contractului, bugetul alocat nu va fi depasit

19. Contractul de achizitie publica de lucrari constituie o tranzactie comerciala in sensul Directivei 2000/35

20. Directiva 2014/25 se aplica achizitiei de servicii de paza, de receptie si de supraveghere a accesului pentru birourile furnizorilor de servicii postale, din moment ce astfel de activitati prezinta o legatura cu activitatea din sectorul postal. Directiva nu este aplicabila daca respectivele servicii supuse achizitiei nu sunt destinate in principal unor activitati care intra in domeniul de aplicare material al directivei 

21. Simplul fapt ca oferta are pretul de 0 euro nu constituie temei pentru respingerea ei. Autoritatii ii revine obligatia de a solicita ofertantului explicatii cu privire la valoarea ofertei, neobisnuit de scazuta. Este cu titlu oneros si contractul sinalagmatic care nu presupune plata unei sume de bani 

22. Contestatia impotriva unui act al autoritatii pur confirmativ al unuia anterior care nu a fost contestat si care, astfel, a devenit definitiv este inadmisibila. Nu se poate impune autoritatii sa transmita ofertantului necastigator o analiza comparativa minutioasa a ofertei sale si a celei castigatoare. Dezvaluirea preturilor unitare ale ofertantului castigator este de natura sa dauneze intereselor comerciale ale acestuia, precum si concurentei loiale. Conditie ca specialistul propus de ofertant sa detina un anumit certificat de formare, sens in care trebuia sa prezinte respectivul certificat „sau o declaratie pe propria raspundere ca [acest certificat va fi] obtinut, in cazul atribuirii, in termen de cel mult cinci zile de la semnarea contractului”. Autoritatea are obligatia de a verifica, cel tarziu la momentul atribuirii contractului, nu dupa semnarea lui, daca ofertantul indeplineste, in mod efectiv, conditia impusa. Obligatia nu este respectata atunci cand este permisa atribuirea contractului pe baza declaratiei ofertantului ca va indeplini conditiile dupa semnarea contractului. Asemenea permisiune poate conduce la atribuirea contractului unui ofertant care nu indeplineste conditiile. Faptul de a verifica, la un stadiu ulterior atribuirii contractului, daca ofertantul caruia i s a atribuit contractul are efectiv competentele profesionale necesare pentru executarea acestuia ar insemna ca, in cazul in care ofertantul caruia i s a atribuit contractul s ar dovedi incapabil sa furnizeze certificatul profesional, contractul sa fie reziliat, o noua procedura trebuind organizata. Niciun contract nu poate face obiectul atribuirii fara verificarea corespunzatoare si stabilirea daca ofertantul indeplineste conditiile de capacitate

23. Atribuire directa catre o institutie publica neeconomica a unui contract de servicii de gestionare a impozitului pe autovehicule. Atribuire nelegala. Excludere referitoare la contractele care intra in sfera cooperarii intre institutii publice 

24. Intelegerea in temeiul careia autoritatile parti la aceasta acorda uneia dintre ele responsabilitatea organizarii serviciilor in favoarea lor nu este inclusa in domeniul de aplicare al directivei privind achizitiile publice. Transfer de competente. Autoritatea responsabila este abilitata sa incredinteze unei entitati „in house”, fara a recurge la o procedura concurentiala prealabila, servicii care acopera nu numai propriile nevoi, ci si pe cele ale celorlalte parti la acordul respectiv, desi, in lipsa acestui transfer de competente, partile mentionate ar fi trebuit sa satisfaca ele insele propriile nevoi

25. Operatorul condamnat definitiv pentru una dintre infractiunile prevazute la art. 38 alin. (4) din Directiva 2014/23 nu poate fi supus unei interdictii de drept de a participa la procedurile de atribuire, el avand posibilitatea de a face dovada ca a luat masuri corective (self cleaning) care demonstreaza fiabilitatea sa. Examinarea caracterului adecvat al masurilor corective luate de un operator poate fi incredintata autoritatilor judiciare de catre reglementarile nationale, daca este compatibila cu termenele impuse de procedura de atribuire. Statele membre trebuie sa permita autoritatilor contractante sa evalueze caracterul adecvat al masurilor corective ori sa incredinteze sarcina respectiva altor autoritati, la nivel central sau descentralizat. Art. 38 alin. (9) din Directiva 2014/23 nu se opune reglementarii nationale care permite autoritatilor judiciare sa ridice o interdictie de drept de a participa la procedurile de atribuire ca urmare a unei condamnari penale, sa anuleze o asemenea interdictie sau sa excluda orice mentiune cu privire la condamnare in cazierul judiciar, in considerarea caracterului adecvat al masurilor corective invocate de operatorul respectiv si evaluate de autoritatea judiciara 

26. Nu li se poate interzice entitatilor fara scop lucrativ autorizate participarea la procedurile de atribuire a contractelor avand ca obiect prestarea de servicii pentru care entitatile sunt autorizate 

27. Contractul de cooperare intre doua sau mai multe autoritati contractante nu intra in domeniul de aplicare al directivei privind achizitiile publice, daca scopul lui este prestarea serviciilor publice in vederea indeplinirii obiectivelor comune ale respectivelor autoritati. Simplul fapt ca partile sunt autoritati publice nu exclude aplicarea directivei. Nu se poate considera ca exista o cooperare intre autoritati contractante in cazul in care o autoritate, responsabila pe teritoriul sau cu o misiune de interes public, nu indeplineste ea insasi in intregime aceasta misiune, ci insarcineaza o alta autoritate, care nu depinde de ea si care este de asemenea responsabila cu aceasta misiune de interes public pe propriul teritoriu, sa efectueze una dintre operatiunile necesare in schimbul unei remuneratii. Identificarea si definirea – prin specificatii tehnice – a nevoilor autoritatii contractante constituie, de regula, o etapa unilaterala a atribuirii

28. Organismele centrale de achizitie trebuie sa aiba calitatea de autoritate contractanta. Statele membre pot adopta modele organizatorice exclusiv publice (fara entitati sau intreprinderi private) pentru aceste organisme. Poate fi limitata sfera de actiune a organismelor centrale de achizitie constituite de colectivitati locale la teritoriul acestor colectivitati locale

29. Subcontractarea poate fi aplicata si in cazul atribuirilor directe (negocierilor fara publicarea unui anunt), cu exceptia acelor atribuiri in care, din motive tehnice, contractul poate fi executat doar de catre un anumit operator. Si in acest din urma caz este posibila subcontractarea, insa doar a activitatilor care nu privesc respectivele motive tehnice 

30. Acordul prin care o autoritate contractanta pune gratuit la dispozitia altei autoritati contractante un program informatic, iar fiecare parte se obliga sa puna gratuit la dispozitia celeilalte viitoarele dezvoltari ale programului, poate constitui contract de achizitie publica. Cooperarea intre autoritati contractante poate fi exclusa din domeniul de aplicare al normelor de atribuire a contractelor de achizitie publica in cazul in care cooperarea priveste activitati accesorii serviciilor publice care trebuie furnizate. La procedurile de atribuire in vederea asigurarii intretinerii, a adaptarii sau a dezvoltarii unui software, autoritatile contractante trebuie sa asigure comunicarea de informatii suficiente potentialilor ofertanti, pentru a permite dezvoltarea unei concurente efective 

31. Atribuirea gestionarii unei parcari publice cu plata, in schimbul careia prestatorul este remunerat prin sumele platite de terti pentru utilizarea parcarii, constituie concesiune de servicii. Daca autoritatea remunereaza contractantul pentru furnizarea de parcometre si pentru serviciile de control al stationarii, contractul este de achizitie publica. Este mixt contractul in care autoritatea dobandeste parcometre si, pe de alta parte, atribuie exploatarea acestora furnizorului 

32. Contract suplimentat prin acte aditionale, desi ar fi trebuit organizate noi proceduri de atribuire. Amendarea atat a autoritatii contractante, cat si a contractantului. Directivele de remedii nu se opun declansarii din oficiu a unei cai de atac de catre o structura de monitorizare si nici amendarii inclusiv a contractantului. Cuantumul amenzii depinde de comportamentul partii amendate 

33. Este inadmisibil capatul de cerere ca Tribunalul sa stabileasca daca notele acordate ofertantilor sunt realiste si respecta principiile. Autoritatea are obligatia de a comunica pretul ofertelor clasate pe locuri superioare celui al ofertei solicitantului comunicarii. Nu este suficienta publicarea preturilor in anuntul de atribuire. Imposibilitatea divulgarii preturilor, intemeiata pe prejudicierea intereselor comerciale ale ofertantilor sau pe afectarea concurentei loiale, trebuie probata de autoritate. Motivarea deciziei de respingere a ofertei trebuie comunicata respectivului ofertant in timp util, pentru a ii permite sa o conteste in mod efectiv

34. Directivele de remedii nici nu impun si nici nu interzic existenta unor cai de atac disponibile autoritatilor nationale de monitorizare. Cetatenii au interes legitim, in calitatea lor de contribuabili, de a dispune de proceduri riguroase de achizitie publica si trebuie sa li se ofere posibilitatea de a sesiza unei autoritati/structuri competente eventuale incalcari ale directivelor privind achizitiile publice. Dreptul Uniunii nu interzice decat modificarile substantiale ale contractelor de achizitie publica. Termenul de decadere pentru monitorizarea legalitatii modificarilor este cel valabil la momentul acestora 

35. Confidentialitatea ofertelor. Exista o prezumtie relativa ca accesul la continutul acestora afecteaza interesele comerciale ale ofertantilor. Prezumtia poate fi opusa si tertilor, nu doar ofertantilor concurenti. Confidentialitatea opereaza chiar daca au trecut mai mult de cinci ani de la finalizarea procedurii de atribuire. La o cerere de acces asupra tuturor documentelor ofertei, autoritatea poate raspunde la modul global, nefiind obligata sa examineze individual fiecare document al ofertei 

36. Directiva 2014/24 nu obliga statele membre sa contracteze/externalizeze furnizarea de servicii pe care doresc sa le puna la dispozitie ele insele ori sa le organizeze prin alte mijloace decat prin contracte de achizitie publica. Libertatea statelor membre in ceea ce priveste alegerea modului de prestare a serviciilor prin care autoritatile contractante isi vor satisface necesitatile le permite sa conditioneze operatiunea interna („in house”) de imposibilitatea de a atribui un contract de achizitie publica si de dovedirea de catre autoritatea contractanta a unor avantaje pentru colectivitate legate in mod specific de recurgerea la operatiunea „in house”

37. Asistenta medicala si ingrijirea pacientilor in situatie de urgenta intr un vehicul de salvare, precum si transportul calificat cu ambulanta, in anumite conditii, sunt exceptate de la procedurile de atribuire. Legislatia nationala poate impune autoritatii contractante sa isi motiveze alegerea de a atribui contractul privind serviciul de transport sanitar obisnuit prin cerere de oferta in loc sa il atribuie direct, prin intermediul unei conventii incheiate cu o alta autoritate contractanta. Atribuirea unui contract de achizitie publica poate avea caracter subsidiar si derogatoriu. Operatiune „in house”. Libertatea de care dispun statele membre cu privire la alegerea modului de atribuire a executarii lucrarilor/prestarii serviciilor nu este nelimitata. Aceasta libertate, in ceea ce priveste alegerea modului de prestare a serviciilor prin care autoritatile contractante isi vor satisface propriile necesitati, le permite statelor sa conditioneze recurgerea la atribuirea unui contract de achizitie publica de imposibilitatea de a incheia un parteneriat intre autoritatile contractante 

38. Autoritatea poate pretinde sa atribuie contractul de achizitie publica numai operatorilor care isi demonstreaza capacitatea de a asigura, in cursul executarii contractului, respectarea obligatiilor din domeniile mediului, social si al muncii, eventual prin recurgerea la subcontractanti care, la randul lor, respecta obligatiile mentionate. Autoritatea poate exclude ofertantii ai caror subcontractanti nu respecta obligatiile. Autoritatea poate considera fiabili doar operatorii care, la elaborarea ofertei, dovedesc atentia si diligenta necesare pentru ca, in cursul executarii contractului, sa fie respectate obligatiile in discutie. Atunci cand risca sa fie exclusi, ofertantilor trebuie sa li se dea posibilitatea de a demonstra autoritatii ca sunt in continuare fiabili. Atunci cand aplica motive facultative de excludere, autoritatile trebuie sa fie atente in mod special la principiul proportionalitatii, luand in considerare, printre altele, caracterul minor al neregulilor savarsite sau repetarea unor nereguli minore. Principiul proportionalitatii 

39. Depasirea de catre autoritatile publice a termenelor de plata prevazute de Directiva 2011/7 poate constitui o neindeplinire a obligatiilor ce revin statului membru. Prin faptul ca nu s a asigurat ca autoritatile sale respecta efectiv termenele de plata, statul nu si a indeplinit obligatiile. Indiferent care este autoritatea a carei actiune sau inactiune se afla la originea neindeplinirii obligatiilor statului, inclusiv o autoritate independenta constitutional, neindeplinirea poate fi constatata 

40. Procedurii de atribuire ii este aplicabila directiva in vigoare la momentul la care autoritatea contractanta alege tipul de procedura pe care o va urma, nu directiva care este inca in termenul de transpunere. Limitarea la 30% a subcontractarii este incompatibila cu Directiva 2004/18. Este acceptabil un pret al prestatiilor incredintate prin subcontractare care este mai mic cu peste 20% fata de preturile care rezulta din atribuire 

41. Introducerea unei actiuni in justitie, impotriva rezilierii contractului de achizitie publica din cauza unei abateri profesionale grave, nu poate impiedica autoritatea care organizeaza o noua procedura de atribuire sa il excluda de la aceasta pe ofertantul vizat de reziliere, pe baza aprecierii fiabilitatii acestuia 

42. Atribuirea directa exclude orice procedura concurentiala prealabila. Informatiile privind viitoarea atribuire directa trebuie sa permita contestarea modalitatii de atribuire. Autoritatile care au intentia de a atribui direct un contract de servicii publice de transport feroviar de calatori nu sunt obligate sa publice/comunice toate informatiile necesare pentru elaborarea de oferte detaliate comparabile si sa efectueze o evaluare comparativa a eventualelor oferte primite

43. Autoritatile contractante pot alege sa isi indeplineasca sarcinile de interes public cu propriile resurse sau in cooperare cu alte autoritati ori sa le atribuie operatorilor economici. Directiva 2014/24 nu se opune unei norme nationale care impune anumite conditii pentru incheierea de operatiuni interne („in house”). Cerintele stabilite de statele membre pentru incheierea unor operatiuni interne trebuie sa fie enuntate prin intermediul unor norme suficient de accesibile, precise si previzibile in aplicare

44. Autoritatea contractanta nu poate deduce in mod automat, din rezilierea unui contract anterior cauzata de o subcontractare neanuntata, ca ofertantul da dovada de deficiente semnificative sau persistente. Revine autoritatii sarcina de a efectua propria evaluare a comportamentului ofertantului, avand in vedere principiul proportionalitatii. Ofertantul este obligat sa informeze autoritatea cu privire la situatia sa. In cadrul DUAE, trebuie sa raspunda la intrebarea daca este vinovat de o abatere profesionala grava si sa ofere precizari. Autoritatea trebuie sa lase posibilitatea ofertantului sa prezinte masurile corective pe care le a adoptat ca urmare a rezilierii contractului anterior 

45. Directiva 2014/24 se opune limitarii subcontractarii la 30% din contractul de achizitie publica 

46. Legislatia Uniunii aplicabila modificarii contractului este aceea in vigoare la data modificarii, nu aceea de la momentul incheierii contractului. Principiul egalitatii de tratament si obligatia de transparenta se opun ca, dupa atribuirea unui contract de concesionare de lucrari, autoritatea si contractantul sa aduca modificari contractuale astfel incat sa prezinte caracteristici substantial diferite, modificari cum ar fi prelungirea contractului intr o masura importanta sau la elemente care nu sunt prevazute, schimbarea echilibrului economic al contractului in favoarea contractantului. Modificarea substantiala a contractului de concesiune trebuie sa dea nastere unei noi proceduri de atribuire, avand ca obiect contractul astfel modificat. Prelungirea cu 18 ani si 2 luni a duratei initiale a concesionarii constituie o modificare substantiala a conditiilor concesionarii

47. Autoritatea dispune de o larga putere de apreciere in ceea ce priveste elementele care trebuie luate in considerare la atribuirea contractului. In comunicarea rezultatului procedurii, nu este suficient sa se prezinte tabele izolate sau date cifrice (punctaje), neinsotite de comentarii explicative privind ofertele, intrucat cel care primeste comunicarea trebuie sa aiba posibilitatea sa inteleaga modul in care autoritatea a ajuns la rezultatul in cauza. Identificarea ofertelor cu pret neobisnuit de scazut. In prezenta unor indicii de natura sa trezeasca suspiciuni in ceea ce priveste existenta unor oferte anormal de mici, autoritatea este obligata sa aduca la cunostinta ofertantului exclus, care face o cerere expresa in acest sens, motivele care permit sa se inteleaga de ce oferta pe care a desemnat o castigatoare nu i s a parut anormal de mica 

48. Nu este lipsita de interes/inadmisibila contestatia ofertantului de pe locul III, chiar daca se constata ca oferta acestuia ar fi trebuit respinsa de autoritate. Admisibilitatea contestatiei nu poate fi conditionata de constatarea in prealabil a admisibilitatii ofertei contestatorului si nici de dovada ca autoritatea va fi pusa in situatia de a respinge celelalte oferte si de a repeta procedura de atribuire 

49. Autoritatea de lucru judecat nu se opune raspunderii statului pentru incalcarea dreptului Uniunii de catre instanta nationala de ultim grad, incalcare ce nu poate fi remediata. Incalcarea dreptului Uniunii este suficient de grava atunci cand a intervenit cu nesocotirea vadita a jurisprudentei Curtii 

50. A permite unui candidat, a carui capacitate economica si tehnica a scazut de la preselectarea acestuia, sa depuna o oferta ar putea conduce la eludarea procedurii de preselectie. Directiva 2014/24 nu se opune ca, in cadrul unei proceduri restranse, un candidat preselectat care se angajeaza sa absoarba un alt candidat preselectat, in temeiul unui acord de fuziune incheiat intre etapa de preselectie si aceea de depunere a ofertelor si executat dupa aceasta etapa de depunere, sa poata depune o oferta. Comportamentul coluziv constand in deteriorarea situatiei concurentiale nu se prezuma, ci trebuie dovedit

51. Pentru a putea fi excluse de la aplicarea normelor privind atribuirea contractelor de achizitie publica, serviciile de ambulanta cu prezenta la bord a unui sofer de urgenta si a unui asistent medical de urgenta, precum si serviciile de transport de salvare trebuie sa fie furnizate de organizatii nonprofit si sa existe o situatie de urgenta 

52. Doar autoritatii, in etapa de evaluare a ofertelor, ii revine sarcina de a aprecia daca un ofertant trebuie sa fie exclus de la procedura de atribuire. Introducerea unei actiuni in justitie, impotriva rezilierii unui contract de achizitie publica in urma unor deficiente semnificative survenite in timpul executarii sale, nu impiedica autoritatea care organizeaza o noua procedura de atribuire sa aprecieze, in etapa de evaluare a ofertelor, fiabilitatea ofertantului vizat de reziliere 

53. Evaluarea ofertelor cu pret neobisnuit de scazut are loc in doua etape. Daca exista indicii de natura sa trezeasca suspiciunea ca oferta are un pret neobisnuit de scazut, autoritatea trebuie sa verifice continutul acesteia, inclusiv prin solicitarea de explicatii ofertantului si evaluarea lor 

54. Directiva 2014/24 nu exclude din domeniul sau de aplicare toate serviciile care pot fi prestate de avocati in beneficiul autoritatilor contractante. Serviciile de arbitraj si de conciliere si alte forme similare de solutionare alternativa a litigiilor sunt selectate intr un mod care nu poate fi supus normelor de atribuire a contractelor de achizitie publica 

55. Notiunea de „abatere profesionala” acopera orice comportament culpabil care afecteaza credibilitatea profesionala a operatorului economic. Ea nu poate fi limitata la neindeplinirea obligatiilor sau la neglijenta in executarea unui contract de achizitie publica. Decizia unei autoritati nationale de concurenta care stabileste ca un operator a incalcat normele de concurenta poate constitui indiciu al existentei unei abateri grave. Incalcarea, in special atunci cand a fost sanctionata cu amenda, poate constitui cauza de excludere. Constatarea existentei unei „abateri grave” necesita efectuarea de catre autoritatea contractanta a unei aprecieri concrete si individualizate a atitudinii operatorului

56. Actiune prin care se contesta atribuirea contractului unui ofertant concurent. Anularea de catre autoritate a procedurii de atribuire, in timpul litigiului. Actiune ramasa fara obiect 

57. Un extras de pe un blog si doua raspunsuri la interpelari parlamentare nu sunt suficiente pentru a dovedi o abatere profesionala grava savarsita de ofertant 
58. Contestarea proceselor verbale/rapoartelor intermediare de evaluare a ofertelor este inadmisibila, intrucat aceste documente sunt pregatitoare, neobligatorii pentru autoritate. Contestatia poate fi indreptata numai impotriva actelor care stabilesc definitiv pozitia autoritatii, la sfarsitul evaluarii 

59. Principiul egalitatii de tratament si obligatia de transparenta se opun excluderii unui ofertant ca urmare a nerespectarii unei obligatii care nu rezulta in mod expres din documentele aferente procedurii de atribuire sau din legea nationala in vigoare. Principiile securitatii juridice, egalitatii de tratament si transparentei nu se opun unei reglementari potrivit careia neindicarea separata in oferta a costurilor cu forta de munca conduce la excluderea ofertei, in masura in care conditia indicarii si posibilitatea de excludere sunt prevazute cu claritate 

60. Oferta nu poate fi respinsa doar pentru ca situatiile financiare anuale ale ofertantului nu au fost transmise registrului comertului sau pentru ca nu au fost auditate pana la data limita de depunere a ofertelor 

61. Interdictie de a oferta o anumita combinatie de loturi, intrucat serviciile aferente unui lot presupuneau verificarea serviciilor aferente altor loturi. Preluarea actiunilor si legaturi relevante intre ofertantii loturilor distincte, dupa depunerea ofertelor, pot genera un conflict de interese. Revenea acestor ofertanti obligatia de a informa autoritatea contractanta din proprie initiativa si de indata 

62. Caracterul fundamental al dreptului de negociere colectiva, respectiv vointa personalului/comitetului de intreprindere nu pot sa aiba drept consecinta exonerarea intreprinderii autoritate contractanta de obligatia de a respecta normele privind achizitiile publice. Obligatia de transparenta impune autoritatii un nivel de publicitate care sa permita, pe de o parte, deschiderea catre concurenta si, pe de alta parte, controlul impartialitatii procedurii de atribuire. Toate conditiile si modalitatile procedurii trebuie sa fie formulate in mod clar, precis si univoc, astfel incat sa permita tuturor ofertantilor mediu informati si care dau dovada de o diligenta normala sa inteleaga continutul exact al acestora si sa le interpreteze in acelasi mod si, pe de alta parte, sa circumscrie puterea discretionara a autoritatii si sa ii dea acesteia posibilitatea sa verifice in mod efectiv daca ofertele corespund criteriilor care guverneaza procedura in cauza

63. Operatorul care a formulat cerere de concordat judiciar ce include un plan in vederea continuarii activitatii sale poate sa participe la proceduri de atribuire. Statele membre au dreptul de a determina conditiile in care o cauza de excludere facultativa nu se aplica

64. Pret neobisnuit de scazut. Este inerent sistemului de achizitii pe baza ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic ca ofertantii sa propuna preturile cele mai competitive. Diferenta de pret intre ofertanti de 8,38% nu inseamna, implicit, ca pretul ofertantului castigator este neobisnuit de scazut. Nici diferentele de 11% sau de 29,07% nu inseamna, in sine, ca pretul ofertantului castigator ar fi anormal de scazut 

65. Exceptia de la aplicarea normelor privind atribuirea contractelor de achizitie publica acopera asistenta medicala si ingrijirea pacientilor in situatie de urgenta intr un vehicul de salvare, acordate de un asistent medical de urgenta/paramedic, care intra sub incidenta codului CPV 75252000 7 (servicii de salvare), precum si transportul calificat cu ambulanta, care intra sub incidenta codului CPV 85143000 3 (servicii de ambulanta), in masura in care, in ceea ce priveste transportul calificat cu ambulanta, acesta este asigurat efectiv de personal cu o formare adecvata pentru primul ajutor si priveste un pacient in cazul caruia exista un risc de degradare a starii sale de sanatate pe durata transportului. Art. 10 lit. (h) din Directiva 2014/24 se opune, pe de o parte, ca asociatiile de utilitate publica recunoscute de dreptul national ca fiind organizatii de protectie civila si de aparare civila sa fie considerate „organizatii sau asociatii nonprofit”, in masura in care recunoasterea statutului de asociatie de utilitate publica nu este conditionata in dreptul national de urmarirea unui profit, si, pe de alta parte, interpretarii ca organizatiile sau asociatiile al caror obiectiv consta in indeplinirea unor misiuni sociale, care nu au scop comercial si care reinvestesc eventualul profit pentru atingerea obiectivului organizatiei sau al asociatiei constituie „organizatii sau asociatii nonprofit” in sensul dispozitiei mentionate 

66. Atribuirea directa constituie o exceptie de la aplicarea procedurilor prevazute de directivele 2004/17 si 2004/18, insa recurgerea la acest tip de atribuire presupune aplicabilitatea directivelor respective 

67. O expunere de motive care nu identifica baza reala a deciziei de respingere a ofertei si care nu reflecta fidel modul in care a fost evaluata oferta respinsa nu este transparenta si nu indeplineste obligatia de motivare 

68. Statele membre au obligatia de a stabili un sistem de termene exact, clar si previzibil, astfel incat particularii sa isi poata cunoaste drepturile si obligatiile. Termenele de contestare incep sa curga numai de la data la care persoana interesata a luat cunostinta sau ar fi trebuit sa ia cunostinta de pretinsa incalcare. Un termen de contestare de 30 de zile de la comunicarea actelor catre persoanele interesate respecta directivele de remedii doar daca actele comunicate cuprind o expunere a motivelor pertinente, garantand ca aceste persoane au avut sau au putut avea cunostinta de incalcarea pe care o invoca. Persoana interesata trebuie sa poata lua cunostinta de motivele pe care se intemeiaza decizia care o priveste fie din cuprinsul deciziei, fie dintr o comunicare a acestor motive facuta la cererea sa, pentru a i permite sa isi apere drepturile in cele mai bune conditii posibile si sa determine in deplina cunostinta de cauza daca este util sa sesizeze instanta competenta. Directiva 89/665 nu se opune unei reglementari nationale care prevede ca, in absenta unei cai de atac impotriva deciziilor de admitere a participarii anumitor operatori la procedurile de atribuire intr un termen de decadere de 30 de zile de la comunicarea lor, persoanele interesate nu mai au posibilitatea sa invoce nelegalitatea deciziilor mentionate in cadrul unor cai de atac indreptate impotriva actelor subsecvente si, in special, impotriva deciziilor de adjudecare, sub conditia ca o asemenea decadere sa nu poata fi opusa persoanelor interesate decat daca acestea au luat sau au putut lua cunostinta, prin comunicarea mentionata, de nelegalitatea pe care o invoca

69. Acordul cadru intra, in general, sub incidenta notiunii de contract de achizitie publica. Prin acord cadru, autoritatea contractanta nu se poate angaja decat in limita unui anumit volum si, odata atinsa aceasta limita, acordul isi epuizeaza efectele. Principiile transparentei si egalitatii de tratament ar fi afectate daca autoritatea nu ar preciza volumul global la care se refera un asemenea acord. Directiva 2004/18 permite unei autoritati contractante sa ofere altei autoritati posibilitatea accesului la un acord cadru pe care se pregateste sa il incheie. Directiva nu impune ca o autoritate contractanta „secundara” sa fi participat la semnarea acordului cadru pentru a putea apoi sa atribuie un contract ulterior. Este suficient ca o asemenea autoritate contractanta sa figureze ca beneficiar potential al acestui acord cadru la data incheierii sale 

70. Directivele de remedii nu se opun unei reglementari nationale care nu permite operatorilor economici sa formuleze o cale de atac impotriva deciziei de atribuire a contractului la o procedura la care nu au participat din cauza ca prevederile procedurii faceau foarte improbabila atribuirea contractului in favoarea lor

71. Autoritatea contractanta beneficiaza de o larga marja in formularea specificatiilor tehnice, cunoscand cel mai bine produsele de care are nevoie si fiind cea mai in masura sa stabileasca cerintele care trebuie indeplinite pentru a obtine rezultatele dorite. Cu cat specificatiile tehnice din caietul de sarcini sunt mai detaliate, cu atat este mai important riscul favorizarii produselor unui anumit producator. Nivelul de detaliere a specificatiilor tehnice trebuie sa respecte principiul proportionalitatii, ceea ce presupune o analiza daca respectivul nivel este necesar in vederea realizarii obiectivelor urmarite. Sanatatea si viata persoanelor ocupa primul loc intre bunurile si interesele protejate de Tratatul privind functionarea Uniunii Europene 

72. Incheierea de contracte de munca constituie un mijloc prin care autoritatile publice ale statelor membre furnizeaza ele insele servicii si, prin urmare, este exclusa de la obligatiile privind atribuirea contractelor de achizitie publica vizate de Directiva 2014/24. Contractele de munca pe durata determinata nu pot fi excluse din notiunea „contracte de munca”, in sensul art. 10 lit. (g) din directiva. Nu este necesar sa se aplice dreptul Uniunii referitor la achizitiile publice in cazul in care o autoritate publica indeplineste sarcinile de interes public care ii revin prin propriile mijloace, administrative, tehnice sau de alta natura, fara sa recurga la entitati externe. Poate fi contestat orice act al autoritatii contractante adoptat in legatura cu un contract de achizitie publica ce intra in domeniul de aplicare material al Directivei 2014/24 si care este susceptibil sa aiba efecte juridice, indiferent daca acest act este adoptat in afara unei proceduri formale de atribuire a contractelor de achizitie sau in cadrul acesteia. Decizia autoritatii de a nu initia o procedura de atribuire pentru motivul ca, in opinia sa, contractul de achizitie in cauza nu intra in domeniul de aplicare al normelor pertinente ale Uniunii poate face obiectul controlului jurisdictional. In caz contrar, aplicarea normelor relevante ale Uniunii ar deveni facultativa, la latitudinea fiecarei autoritati contractante. Decizia autoritatii contractante de a incheia contracte de munca cu persoane fizice fara sa recurga la proceduri de atribuire a contractelor de achizitii publice in conformitate cu Directiva 2014/24, pentru motivul ca, in opinia sa, contractele respective nu intra in domeniul de aplicare al acestei directive, poate face obiectul unei cai de atac, introdusa de un operator care ar avea interes sa participe la o procedura de achizitie publica avand acelasi obiect ca respectivele contracte si care apreciaza ca acestea intra in domeniul de aplicare al directivei

73. Motiv de excludere. Atunci cand un operator a avut un comportament care intra sub incidenta cauzei de excludere de la art. 57 alin. (4) lit. (d) din Directiva 2014/24 (denaturarea concurentei) si care a fost sanctionat de o autoritate competenta, durata maxima de excludere se calculeaza de la data deciziei de sanctionare, nu de la data comportamentului. Autoritatea contractanta are obligatia nu doar de a analiza daca exista un motiv de excludere a ofertantului, ci si daca acesta si a restabilit in mod efectiv fiabilitatea, respectiv sa aprecieze riscurile care ar putea decurge din atribuirea contractului unui ofertant a carui integritate sau fiabilitate este indoielnica. Pentru a verifica existenta motivului, autoritatea poate fi nevoita sa efectueze investigatii si verificari. Ofertantul trebuie sa probeze ca a clarificat complet faptele, cooperand in mod activ cu autoritatea de concurenta insarcinata sa le investigheze. De asemenea, trebuie sa coopereze si cu autoritatea contractanta, in cadrul rolului propriu al acesteia, pentru dovedirea restabilirii fiabilitatii sale, cu conditia ca aceasta cooperare sa fie limitata la masurile strict necesare acestei examinari 

74. Contractul care prevede un schimb de prestatii este de achizitie publica inclusiv atunci cand remuneratia este limitata la rambursarea partiala a cheltuielilor de prestare a serviciului convenit. Este cu titlu oneros si contractul atribuit direct pentru fabricarea unor produse care trebuie furnizate gratuit administratiilor, cu exceptia platii, cu titlu de costuri de livrare, a unei sume forfetare de 180 de euro pentru fiecare transport. Este supusa reglementarilor privind contractele de achizitie publica atribuirea catre spitalele private a producerii si furnizarii cu titlu gratuit catre structurile publice de sanatate a produselor specifice necesare realizarii serviciului de sanatate, in schimbul unei finantari publice destinate fabricarii si furnizarii acestor produse

75. Directivele privind achizitiile nu sunt aplicabile atribuirii contractelor a caror valoare nu atinge pragul stabilit de aceste directive. Atribuirea este supusa normelor fundamentale si principiilor generale ale Tratatului privind functionarea Uniunii Europene daca prezinta interes transfrontalier cert 

76. Desi caietul de sarcini prevede ca ofertele care se abat de la specificatiile tehnice pot fi respinse ca neconforme, aceasta prevedere nu autorizeaza ofertantii sa copieze caietul de sarcini 

77. Legislatia Uniunii in materia atribuirii contractelor de achizitii publice nu prevede o regula generala potrivit careia nelegalitatea care afecteaza un act sau o omisiune intr o anumita etapa a procedurii ar determina nelegalitatea tuturor actelor ulterioare ale acestei proceduri si ar justifica anularea lor. Incalcarea obligatiei de informare prealabila nu atrage anularea procedurii de atribuire daca sunt respectate principiile echivalentei, efectivitatii si egalitatii de tratament. Operatorii economici sunt indreptatiti sa formuleze contestatii daca termenul pentru depunerea ofertelor este prea scurt, respectiv nu tine seama de complexitatea contractului si de timpul necesar pentru pregatirea ofertelor

78. Autoritatile contractante dispun de libertatea de a determina, in conformitate cu nevoile lor, nivelul de calitate tehnica pe care trebuie sa il asigure ofertele depuse in functie de caracteristicile si de obiectul contractului si de a stabili un prag minim pe care aceste oferte trebuie sa il respecte din punct de vedere tehnic. Oferta care nu atinge un asemenea prag nu corespunde nevoilor autoritatii si nu trebuie luata in considerare la stabilirea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic. Autoritatea nu este tinuta sa stabileasca daca pretul unei asemenea oferte este inferior celor ale ofertelor neeliminate. Directiva 2014/24 permite autoritatilor sa impuna in caietul de sarcini cerinte minime cu privire la evaluarea tehnica, astfel incat ofertele care nu ating un punctaj minim predeterminat sa fie excluse de la evaluarea ulterioara. Criteriile care includ aspecte calitative precum calitatea, inclusiv valoarea tehnica, nu pot conferi autoritatii o libertate de alegere neconditionata 

79. Initiativa unui proces apartine partilor si implica faptul ca instanta este tinuta de obligatia de a respecta obiectul litigiului, de a isi intemeia decizia pe faptele care i au fost prezentate si de a nu actiona din oficiu decat cu titlu exceptional, pentru apararea interesului public. Reglementarile nationale pot conditiona cererile de despagubire, in caz de incalcare a normelor in materie de achizitii publice, de constatarea cu titlu definitiv a respectivei incalcari. Directiva 89/665, in contextul unei actiuni in daune interese, nu se opune unei normeprocedurale nationale care restrange controlul jurisdictional al sentintelor in prima instanta doar la examinarea motivelor invocate in fata acesteia 

80. Atunci cand specificatiile tehnice se refera la o marca, la o origine sau la o productie determinata, autoritatea contractanta trebuie sa impuna ca ofertantul, chiar in cadrul ofertei sale, sa faca dovada echivalentei produselor pe care le propune. Autoritatea nu poate permite ofertantilor sa dovedeasca echivalenta dupa depunerea ofertelor lor. Mijloacele de proba a echivalentei trebuie sa permita autoritatii sa efectueze o evaluare utila a ofertei. Este interzisa solicitarea de mijloace de proba a echivalentei care sa creeze obstacole nejustificate in calea deschiderii catre concurenta a achizitiilor publice 

81. Ofertanti care sunt filiale ale aceleiasi societati, care detine parti sociale ale acestora. Organe de administrare ale ofertantilor formate din aceleasi persoane fizice. Dreptul Uniunii nu prevede o interdictie generala, pentru intreprinderi intre care exista raporturi de afiliere, de a prezenta oferte separate in aceeasi procedura. In lipsa unei dispozitii normative exprese sau a unei conditii specifice in documentatia de atribuire, ofertantii afiliati, care depun oferte separate, nu sunt tinuti sa declare autoritatii, din proprie initiativa, raporturile lor de afiliere. Autoritatii contractante ii revine rol activ in aplicarea principiilor privind atribuirea contractelor de achizitie publica. In orice caz, ea este obligata sa verifice existenta eventualelor conflicte de interese si sa adopte masurile adecvate pentru a preveni aceste conflicte, pentru a le identifica si pentru a le remedia. Atunci cand dispune de elemente care pun la indoiala caracterul autonom si independent al ofertelor, autoritatea este tinuta sa verifice daca ele sunt efectiv autonome si independente. Directiva 2004/18 se opune atribuirii contractului ofertantilor care nu au depus oferte autonome si independente 

82. Nu se poate impune autoritatii sa transmita ofertantului respins, in afara de motivele de respingere, un rezumat minutios al modalitatii in care fiecare detaliu din oferta sa a fost luat in considerare si nici o analiza comparativa minutioasa intre aceasta si oferta declarata castigatoare. De asemenea, autoritatea nu are obligatia de a furniza ofertantului respins intregul raport de evaluare. Comunicarea punctajului ofertantilor trebuie sa includa nu doar punctajele factorilor de evaluare, ci si punctajele subfactorilor, precum si sa stabileasca o corelatie intre comentariile specifice negative si deducerile de puncte, care au avut impact asupra punctajului total 

83. Notiunea de „instanta nationala”. Prin insasi esenta sa, instanta nu poate fi decat o entitate care are calitatea de tert in raport cu aceea care a adoptat actul supus caii de atac. Curtea de Conturi nu detine calitatea de „instanta nationala”, in procedura de audit preliminar privind legalitatea si justificarea bugetara. Cererea de decizie preliminara introdusa de Curtea de Conturi este inadmisibila 

84. Directiva 2004/17 se aplica nu doar contractelor atribuite in domeniul uneia dintre activitatile prevazute la art. 3 7, ci si contractelor care, desi sunt de natura diferita si ar putea sa intre in domeniul de aplicare al Directivei 2004/18, servesc exercitarii activitatilor definite de Directiva 2004/17. Directiva 2004/17 si principiile generale care stau la baza acesteia nu se opun unei norme nationale care nu prevede revizuirea periodica a preturilor contractelor atribuite 

85. Criterii obiective de natura sa indice existenta unui interes transfrontalier de participare la procedura de atribuire 

86. Nevoia de asigurare a confidentialitatii datelor nu justifica incalcarea directivelor privind achizitiile publice prin atribuirea directa a contractelor de servicii de tiparire a pasapoartelor electronice, a pasapoartelor temporare, a permiselor de sedere, a cartilor de identitate, a permiselor de conducere in format card bancar si a certificatelor de inmatriculare in format card bancar 

87. Tine de esenta achizitiilor publice mentionarea de catre autoritate a unui criteriu de atribuire destinat sa permita compararea si clasificarea ofertelor admisibile. Chiar daca verificarea respectarii cerintelor de catre ofertanti si atribuirea contractului pot fi efectuate simultan, ele trebuie considerate ca fiind operatiuni distincte. Nu pot fi calificate drept „criterii de atribuire” criteriile care nu au in vedere identificarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, ci sunt fundamental asociate cu evaluarea aptitudinii ofertantilor de a executa contractul. Competentele si experienta membrilor echipei insarcinate sa execute contractul pot constitui criteriu de atribuire in masura in care calitatea executarii contractului poate depinde in mod determinant de valoarea profesionala a persoanelor insarcinate sa il execute, valoare reiesita din experienta si formarea lor profesionala, in special atunci cand prestatia contractuala este de natura intelectuala si are ca obiect servicii de formare profesionala si de consultanta

88. Datele referitoare la oferta pot fi corectate sau completate punctual, in special cand necesita in mod vadit o simpla clarificare sau pentru inlaturarea unor erori materiale evidente. Prin clarificare nu se poate suplini lipsa unui inscris sau a unei informatii a carei comunicare era impusa de documentele achizitiei, autoritatea contractanta fiind obligata sa respecte cu strictete criteriile stabilite de ea. Dreptul Uniunii permite conditionarea corectarii ofertei afectate de neregularitati esentiale de plata de catre ofertant a unei penalitati pecuniare, care sa respecte principiul proportionalitatii 

89. Principiul egalitatii de tratament intre ofertanti. Autoritatii contractante ii revine un rol activ in respectarea principiului. Obligatia de diligenta a autoritatii ii impune examinarea, cu atentie si cu impartialitate, a tuturor elementelor pertinente ale cauzei, pentru a inlatura indoielile si pentru a clarifica situatia. Atunci cand o administratie este investita cu desfasurarea unei anchete, acesteia ii revine sarcina de a o desfasura cu maxima diligenta. Conflict de interese cand persoana responsabila de lucrarile pregatitoare ale procedurii de atribuire participa la aceasta. Conflictul trebuie sa fie constatat efectiv, in urma unei evaluari concrete a ofertei si a situatiei ofertantului. Expert al ofertantului care a participat la redactarea documentatiei de atribuire. Prejudiciu provenind din afectarea sanselor reclamantei de a i se atribui contractul, intrucat autoritatea nu a cercetat suficient existenta conflictului de interese privind castigatorul. Costurile si cheltuielile privind participarea la procedura de atribuire, inclusiv cele de pregatire a ofertei, fac parte din riscurile inerente activitatilor operatorilor economici si raman in sarcina acestora. Posibilitatea de a concura pentru atribuirea contractului nu implica certitudinea castigarii lui. Intrucat reclamanta face parte dintr un consortiu, despagubirea sa pentru pierderea unei sanse trebuie sa corespunda participarii sale la consortiu. La stabilirea cuantumului despagubirilor pentru pierderea unei sanse este necesar sa se ia in considerare profitul net, precum si gradul de probabilitate al castigarii contractului

90. Este in interesul dreptului Uniunii sa se asigure o participare cat mai larga posibil a operatorilor economici la procedurile de atribuire. Autoritatea are obligatia de a examina si de a aprecia faptele, pentru a stabili daca raportul existent intre doua intreprinderi a exercitat o influenta concreta asupra continutului ofertelor depuse de fiecare dintre acestea in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, constatarea unei asemenea influente fiind suficienta pentru ca intreprinderile mentionate sa fie excluse din procedura. Simplul fapt ca ofertele au fost semnate de aceeasi persoana nu poate justifica respingerea automata a acestora 

91. Statele membre au posibilitatea de a nu prelua intocmai motivele de excludere facultative din directive sau de a le prelua cu un grad de rigurozitate diferit. Persoanele juridice nu actioneaza decat prin intermediul reprezentantilor lor. Conduita contrara eticii profesionale a acestora din urma poate constitui un factor pertinent pentru a aprecia etica profesionala a unei intreprinderi. In stabilirea conditiilor de aplicare a motivelor de excludere facultative, statele membre pot retine, in aprecierea integritatii intreprinderii ofertante, existenta unor fapte ale administratorului care contravin eticii profesionale, ca fapte imputabile intreprinderii insesi, chiar daca faptele sunt anterioare initierii procedurii de atribuire si administratorul nu isi mai exercita functiile la data evaluarii ofertei. Participarea administratorului societatii la emiterea de facturi false poate fi considerata fapta care a adus atingere eticii profesionale, motiv de excludere a intreprinderii ofertante, insa aceasta din urma poate prezenta probe in sensul disocierii de conduita administratorului. Se poate impune ofertantilor obligatia de a informa autoritatea contractanta asupra condamnarilor suferite de administratorii lor, chiar daca ele nu sunt definitive. Faptul de a nu informa autoritatea cu privire la actele sanctionabile penal ale fostului administrator poate atrage excluderea ofertantului 

92. Dreptul de acces public la documentele institutiilor este legat de caracterul democratic al acestora din urma. Cerere de acces la cotatiile ofertantilor deveniti contractanti. Faptul ca unele documente contin date cu caracter personal, a caror divulgare poate fi refuzata, nu inseamna ca refuzul se aplica integral continutului tuturor documentelor solicitate. Este suficient ca datele sa fie ocultate inainte de divulgarea documentelor solicitate. Avand in vedere marea varietate de bunuri si de servicii care fac obiectul contractelor de achizitie publica, in special in domeniul informatic, nu s a dovedit ca divulgarea unei cereri de oferta ar putea, in general si fara vreo explicatie precisa, sa prezinte un risc de atingere adusa sigurantei publice, vietii private sau procesului decizional. Fata de natura si obiectul unei cereri de cotatie, nu se poate prezuma ca un astfel de document cuprinde elemente economice si tehnice proprii contractantului sau detaliaza know how-ul specific al acestuia. Cererea de cotatie, care emana de la autoritatea contractanta, nu de la contractanti, cuprinde in general o descriere a sarcinilor a caror executare autoritatea doreste sa o obtina in temeiul  contractului cadru. Solicitarea accesului la un numar mare de documente poate atrage o sarcina de lucru nerezonabila si blocarea functionarii serviciilor autoritatii

93. Uniunea Europeana nu are vocatia de a finanta, prin intermediul fondurilor sale, decat actiuni desfasurate in deplina conformitate cu dreptul Uniunii, acesta incluzand normele aplicabile in materia achizitiilor publice. O procedura de atribuire la care au fost utilizate criterii mai restrictive decat cele prevazute in Directiva 2004/18 nu poate fi considerata desfasurata in conformitate cu dreptul Uniunii. Utilizarea respectivelor criterii constituie o „neregularitate” in masura in care nu se poate exclude ca aceasta utilizare sa fi avut o incidenta asupra bugetului fondului in cauza. Faptul ca autoritatea contractanta a actionat in conformitate cu legislatia nationala, care ii impunea sa deroge de la Directiva 2004/18, astfel incat nu dispunea de nicio marja de apreciere in privinta procedurii de atribuire care trebuia urmata, este o imprejurare de natura sa influenteze cuantumul final al corectiei financiare

94. Obligatia de verificare a caracterului serios al preturilor propuse ii revine autoritatii numai daca fiabilitatea ofertei este indoielnica. In lipsa unei definitii a notiunii „oferta anormal de mica” sau a unor norme care sa permita identificarea unei asemenea oferte, revine autoritatii contractante sa stabileasca metoda de identificare a ofertelor anormal (neobisnuit) de mici, metoda care sa fie obiectiva si nediscriminatorie. Nimic nu impiedica autoritatea sa compare ofertele cu bugetul estimat 

95. Experienta similara ce trebuie dovedita prin prezentarea unei liste a lucrarilor executate, insotita de certificate de buna executie. Ofertant care a omis sa depuna un certificat. Eroare materiala vadita, pentru care autoritatea are dreptul sa ceara completarea ofertei cu respectivul certificat. Oferta nu a fost modificata prin adaugarea de lucrari, intrucat lucrarile acoperite de certificatul lipsa se regaseau in lista din oferta. Documentele completatoare pot fi intocmite si ulterior datei de ofertare, intrucat data intocmirii nu are nicio relevanta asupra datei executarii lucrarilor. Principiul proportionalitatii impune autoritatii mai degraba sa solicite clarificari ofertantului, decat sa ii respinga oferta, atunci cand aceasta este ambigua si o cerere de clarificare a continutului ar putea stabili, rapid si eficient, continutul real al ofertei. O oferta avand pretul cu 30% mai mic decat al altei oferte si cu 13% mai mic decat valoarea estimata nu are, implicit, pretul neobisnuit de scazut. Nu exista o definitie a acestui tip de oferta si nici un prag in functie de care este stabilit caracterul neobisnuit de scazut. Costurile diferitilor operatori economici pot varia foarte mult, pentru acelasi serviciu. Faptul ca valoarea estimata a achizitiei este mai mica decat media aritmetica a preturilor tuturor ofertelor nu demonstreaza ca estimarea ar fi eronata. Nu se poate deduce, din faptul ca oferta ofertantului castigator a fost mai scazuta decat oferta reclamantilor, ca prima oferta a fost anormal de scazuta 

96. Nu este suficient ca o intreprindere sa fie constituita de o autoritate/entitate contractanta sau ca activitatile ei sa fie finantate din activitatile exercitate de o autoritate/entitate contractanta pentru a fi considerata ea insasi drept autoritate/entitate contractanta, inclusiv „organism de drept public”. O societate detinuta in totalitate de o autoritate contractanta, societate care indeplineste nevoi de interes general (productia si repararea locomotivelor si a vagoanelor) si care, pe de alta parte, realizeaza atat operatiuni pentru autoritatea contractanta, cat si operatiuni pe piata concurentiala, trebuie calificata drept „organism de drept public”, cat timp activitatile respectivei societati sunt necesare pentru ca autoritatea in cauza sa isi poata exercita activitatea si cat timp, pentru a indeplini nevoi de interes general, societatea se lasa ghidata de alte considerente decat cele economice. Este irelevant faptul ca, pe langa activitatile destinate sa indeplineasca nevoi de interes general, aceasta societate realizeaza si alte activitati cu scop lucrativ, pe piata concurentiala 

97. Directivele in materie urmaresc deschiderea achizitiilor publice spre o concurenta cat mai extinsa posibil, nu numai in interesul operatorilor economici, ci si al autoritatilor contractante. Principiile egalitatii de tratament si nediscriminarii, precum si obligatia de transparenta se opun oricarei negocieri intre autoritatea contractanta si ofertant. Oferta nu poate fi modificata dupa depunerea sa nici la initiativa autoritatii contractante, nici la aceea a ofertantului. Autoritatea nu poate solicita lamuriri ofertantului a carui oferta o apreciaza ca fiind imprecisa sau neconforma cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini. Modificarea componentei asocierii castigatoare implica o modificare in raport cu decizia de atribuire care poate fi considerata substantiala daca vizeaza unul dintre elementele esentiale ale deciziei de atribuire. Inclusiv schimbarea subcontractantului sau a tertului sustinator poate constitui o modificare substantiala a elementelor esentiale ale contractului. Directiva 2004/18 nu se opune unei legislatii nationale care exclude posibilitatea ofertantului de a inlocui un tert sustinator care a pierdut calificarile necesare dupa depunerea ofertei sale si care determina excluderea automata a acestui ofertant 

98. Ofertantul nu poate fi exclus din procedura de atribuire pentru nerespectarea unei obligatii care nu rezulta in mod expres din documentele aferente procedurii. El nu poate fi exclus nici atunci cand, din cauza jurisprudentei nationale divergente, obligatia nu reiese nici macar din interpretarea normelor relevante de catre instantele de judecata

99. Nivelurile minime de capacitati de calificare trebuie sa fie raportate la si proportionale cu obiectul contractului. Cerintele privind capacitatea economica si financiara nu pot depasi ceea ce este necesar in mod rezonabil. O cerinta privind obtinerea unui credit alocat executarii contractului, disponibil pe intreaga durata a executarii acestuia, este in mod obiectiv adecvata pentru a oferi informatii privind capacitatea economica a ofertantului de a duce la bun sfarsit executarea. Obligatia de transparenta implica formularea tuturor conditiilor si modalitatilor procedurii de atribuire in mod clar, precis si neechivoc in anuntul de participare sau in caietul de sarcini, astfel incat sa permita tuturor ofertantilor informati in mod rezonabil si obisnuit de diligenti sa le inteleaga continutul exact si sa le interpreteze in acelasi mod. Ofertantii care se afla, pentru un motiv intemeiat, in imposibilitatea de a prezenta referinte solicitate de autoritate pot face dovada capacitatii lor economice si financiare prin orice alt document, in masura in care autoritatea considera corespunzator documentul

100. Potrivit Directivei 2004/17, concesiunile de servicii legate de exploatarea unei regiuni geografice in scopul punerii la dispozitia transportatorilor aerieni a aeroporturilor sunt excluse din domeniul de aplicare al acestei directive 

101. Interesul de a exercita actiunea in justitie/contestatia trebuie sa existe atat la momentul introducerii acesteia, cat si la momentul pronuntarii solutiei. Autoritatea contractata are obligatia de a isi motiva deciziile, de a isi mentiona in mod clar si neechivoc rationamentul care le sustine. Motivarea nu poate fi formulata pentru prima data si a posteriori in fata instantei. Caracterul neobisnuit de scazut al pretului unei oferte trebuie sa fie apreciat in raport cu continutul ofertei si cu prestatia in cauza. Pe baza explicatiilor furnizate de ofertant, autoritatea stabileste daca pretul ofertei prezinta caracter anormal de scazut, caz in care este obligata sa o respinga 

102. Suspendarea procedurii poate fi incuviintata daca este justificata si, cumulativ, asigura evitarea unui prejudiciu grav si ireparabil pentru interesele partii care o solicita. Revine acestei parti sarcina sa faca dovada ca nu poate astepta finalizarea procedurii aferente actiunii pe fond fara sa suporte un prejudiciu grav si ireparabil. Un prejudiciu de ordin pecuniar nu poate, in afara unor imprejurari exceptionale, sa fie considerat ireparabil. Efectele financiare negative in privinta ofertantului respins care ar rezulta din respingerea ofertei sale se incadreaza, in principiu, in riscul comercial obisnuit cu care trebuie sa se confrunte fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea pe piata. Astfel, unica imprejurare ca respingerea unei oferte poate avea efecte financiare negative, chiar grave, pentru ofertantul exclus nu poate justifica, in sine, masurile provizorii solicitate de acesta

103. Este contrara legislatiei unionale specificatia ca medicamentele derivate din plasma, care fac obiectul achizitiei, sa fie produse din plasma recoltata intr un anumit stat membru 

104. In cazul procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, autoritatea are posibilitatea de a alege in prealabil intreprinderea sau intreprinderile cu care doreste sa initieze negocieri in vederea incheierii si a atribuirii contractului. Atribuirea nu trebuie sa fie efectuata in mod necesar cu participarea cat mai larga posibil a subiectilor interesati 

105. Obiectivul obligatiei autoritatii de respectare a principiului egalitatii de tratament consista in favorizarea dezvoltarii unei concurente corecte si efective la procedura de atribuire. Principiul impune ca toti ofertantii sa dispuna de aceleasi sanse in formularea termenilor ofertelor lor si ca acestea sa fie supuse acelorasi conditii pentru toti concurentii. Principiul egalitatii de tratament si obligatia de transparenta se opun oricarei negocieri intre autoritatea contractanta si ofertant. Oferta nu poate fi modificata dupa depunerea sa nici la initiativa autoritatii contractante, nici la aceea a ofertantului. Principiul egalitatii nu se opune ca oferta sa poata fi corectata sau completata punctual, atunci cand necesita in mod vadit o clarificare sau atunci cand este vorba despre inlaturarea unor erori materiale evidente. Principiul interzice ca autoritatea sa ii solicite unui ofertant sa ii furnizeze declaratiile sau documentele a caror comunicare era impusa prin documentatie si care nu au fost comunicate in termenul de depunere a ofertelor. Cererea de clarificare a ofertei trebuie, in principiu, sa fie adresata in mod echivalent tuturor ofertantilor care se afla in aceeasi situatie si trebuie sa priveasca toate punctele ofertei care impun o clarificare. Autoritatea trebuie sa trateze ofertantii in mod egal si loial, astfel incat sa nu se poata considera ca solicitarea de clarificare i a favorizat sau defavorizat. Autoritatea este obligata sa respecte cu strictete criteriile stabilite chiar de ea. Oferta initiala nu poate fi corectata, pentru a inlatura erori materiale vadite, decat cu titlu de exceptie si doar daca aceasta modificare nu conduce la propunerea, in realitate, a unei noi oferte. Ofertantului exclus trebuie sa i se recunoasca un interes legitim in contestarea evaluarii ofertei castigatoare, care poate conduce la constatarea imposibilitatii autoritatii de a atribui contractul si, in consecinta, la repetarea procedurii de atribuire

106. In principiu, oferta nu poate fi modificata nici la initiativa autoritatii contractante, nici la aceea a ofertantului. Oferta poate fi corectata sau completata punctual, in special intrucat necesita in mod vadit o simpla clarificare sau pentru a inlatura erori materiale evidente. Autoritatea nu poate solicita lamuriri ofertantului a carui oferta o apreciaza ca fiind imprecisa sau neconforma cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini. Cererea de clarificare a ofertei trebuie sa fie adresata tuturor ofertantilor care se afla in aceeasi situatie, astfel incat sa nu se poata considera ca a favorizat sau defavorizat un ofertant. Nu este permis ca ofertantul sa transmita autoritatii, pentru a dovedi ca indeplineste conditiile de participare, documente care nu figureaza in oferta sa initiala, cum ar fi un contract executat de o entitate terta, precum si angajamentul acesteia din urma de a pune la dispozitia ofertantului capacitatile si resursele necesare pentru executarea contractului in cauza. Este permis ca autoritatea, cand considera indivizibil contractul, in sensul ca trebuie realizat de un singur operator, sa excluda posibilitatea participarii la procedura de atribuire cu experientele mai multor operatori economici (cumularea experientei a doua entitati care, luate separat, nu dispun de capacitatile cerute pentru executarea contractului). Atunci cand ofertantul mentioneaza experienta unui grup de intreprinderi din care a facut parte, aceasta trebuie sa fie apreciata in raport cu participarea concreta a ofertantului. Ofertantul nu poate sa invoce, ca experienta proprie, prestarile efectuate de ceilalti membri ai grupului la realizarea carora nu a participat efectiv si concret. Ofertantul poate fi exclus pentru abateri de o anumita gravitate, independent de constatarea caracterului intentionat al abaterii. Ofertantul poate mentiona o experienta invocand simultan doua sau mai multe contracte ca si cum acestea ar reprezenta un singur contract, cu exceptia cazului in care autoritatea contractanta a exclus o asemenea posibilitate in temeiul unor cerinte raportate la obiectul si la finalitatile contractului de achizitie publica in cauza si proportionale cu acestea 

107. Oferta primita in plic deschis, respinsa corect din aceasta cauza 

108. Directiva 89/665 nu conditioneaza dreptul de contestare de faptul ca procedura de atribuire a ajuns in mod formal intr un anumit stadiu. In ceea ce priveste decizia autoritatii de a admite un ofertant, a impune persoanei vatamate sa astepte decizia de atribuire a contractului pentru a putea formula contestatie impotriva admiterii ofertantului incalca dispozitiile respectivei directive. Art. 1 alin. (1) si art. 2 alin. (1) lit. (a) si (b) din Directiva 89/665 au efect direct, putand fi invocate direct de catre particulari 

109. Este in interesul Uniunii Europene ca deschiderea unei cereri de oferta spre concurenta sa fie cat mai larga posibil, inclusiv pentru contractele care nu intra sub incidenta directivelor. O restrictie poate fi justificata in masura in care urmareste un obiectiv legitim de interes general si daca respecta principiul proportionalitatii, adica este de natura sa garanteze realizarea acestui obiectiv si nu depaseste ceea ce este necesar in acest scop. O dispozitie nationala care impiedica operatorii sa subcontracteze toate sau o parte din lucrarile calificate drept „principale” constituie o restrictie privind libertatea de stabilire si libera prestare a serviciilor (limitarea recurgerii la subcontractare). Legislatia Uniunii se opune unei dispozitii nationale care prevede ca, atunci cand se recurge la subcontractanti pentru executarea unui contract de lucrari, ofertantul castigator este obligat sa realizeze el insusi lucrarile principale. Autoritatea contractanta trebuie sa stabileasca cu claritate obiectul si criteriile de atribuire a contractului, inca de la inceputul procedurii de atribuire, cu formularea clara, exacta si neechivoca in anuntul de participare sau in caietul de sarcini a conditiilor si a modalitatilor procedurii de atribuire, astfel incat, pe de o parte, toti ofertantii suficient de informati si care dau dovada de o diligenta normala sa poata intelege si interpreta sensul lor exact, iar, pe de alta parte, autoritatea sa poata verifica daca ofertele indeplinesc criteriile stabilite pentru respectivul contract. Autoritatea are in mod exceptional posibilitatea de a corecta sau de a completa datele din caietul de sarcini care necesita o simpla clarificare sau cu scopul de a corecta erori materiale evidente, cu conditia de a informa toti potentialii ofertanti. Aceste modificari trebuie sa faca obiectul unei publicitati adecvate, care sa permita tuturor potentialilor ofertanti, informati in mod rezonabil si care dau dovada de o diligenta normala, sa ia cunostinta de ele in aceleasi conditii si in acelasi moment. Ele trebuie sa intervina inainte de depunerea ofertelor, iar termenul de depunere trebuie sa fie prelungit atunci cand modificarile sunt importante. Durata prelungirii depinde de importanta modificarilor si trebuie sa fie suficienta pentru a permite operatorilor interesati sa isi adapteze ofertele. Directiva 2004/17 se opune unei clauze care, in cazul depunerii unei oferte comune, impune ca aportul fiecarui ofertant pentru a indeplini cerintele aplicabile in materie de capacitati profesionale sa corespunda in mod proportional partii din lucrari pe care o va executa efectiv daca i se atribuie contractul

110. Simplul fapt ca pretul ofertei castigatoare este mai mic decat al altei oferte sau al prestatorului actual nu este, in sine, capabil sa demonstreze ca oferta castigatoare are un pret neobisnuit de scazut 

111. In lipsa unor credite bugetare suficiente pentru contract, anularea achizitiei este o masura logica. Faptul ca valoarea estimata a achizitiei este mai mica decat media aritmetica a preturilor tuturor ofertelor nu demonstreaza ca estimarea ar fi eronata

112. Ofertant care a formulat contestatie mai intai impotriva deciziei de excludere a sa, iar ulterior impotriva deciziei de atribuire a contractului. Directiva 89/665 nu se opune ca ofertantului care a fost exclus in mod definitiv sa ii fie refuzat accesul la o cale de atac impotriva deciziei de atribuire, atunci cand numai ofertantul exclus si adjudecatarul au depus oferte, iar contestatorul sustine ca oferta acestui adjudecatar ar fi trebuit sa fie, de asemenea, respinsa 

113. Nu constituie contract de achizitie publica acordul incheiat intre doua colectivitati teritoriale prin care creeaza o persoana juridica de drept public pentru gestionarea deseurilor si prin care i se transfera competente ale respectivelor colectivitati

114. Autoritatea contractanta nu poate accepta un ofertant care se face vinovat de o abatere profesionala grava, cu argumentul ca excluderea lui ar fi contrara principiului proportionalitatii, in cazul in care a prevazut in documentatia de atribuire excluderea unui asemenea ofertant fara a se tine seama de caracterul ei proportional sau neproportional. Daca documentatia nu include o asemenea prevedere, autoritatea care constata existenta abaterii este obligata sa analizeze, in conformitate cu principiul proportionalitatii, daca se impune excluderea ofertantului. Autoritatea trebuie sa respecte cu strictete criteriile pe care le a stabilit. Principiul egalitatii de tratament impune ca operatorii sa dispuna de aceleasi sanse in formularea ofertelor lor, sa poata cunoaste exact obligatiile procedurale si sa aiba garantia ca aceleasi cerinte sunt aplicabile tuturor concurentilor. Obligatia de transparenta presupune ca toate conditiile si modalitatile procedurii de atribuire sa fie formulate clar, precis si univoc, astfel incat sa se permita tuturor operatorilor economici informati in mod rezonabil si obisnuit de diligenti sa inteleaga intinderea exacta a acestora si sa le interpreteze in acelasi mod 

115. Exceptiile de la aplicarea directivelor privind achizitiile publice sunt de stricta interpretare. Exceptia atribuirii contractului „in house” presupune ca autoritatea contractanta sa exercite asupra adjudecatarului un control analog celui pe care il exercita asupra propriilor servicii, precum si ca acesta sa desfasoare partea cea mai importanta a activitatilor sale in beneficiul autoritatii care il detine. Este indispensabil ca activitatea adjudecatarului sa fie consacrata in principal autoritatii care il detine, orice alta activitate putand avea doar caracter marginal 

116. Conditie care nu este prevazuta expres nici in documentatia de atribuire si nici in legislatie. Conditie stabilita pe cale jurisprudentiala, prin interpretarea legislatiei. Conditia indicarii distincte in oferta a costurilor ofertantului privind siguranta la locul de munca. Ofertantul nu poate fi exclus din procedura de atribuire din cauza nerespectarii acestei conditii, intrucat ea nu a fost prevazuta expres. Ofertantul respectiv are posibilitatea de a remedia situatia si de a indeplini conditia intr un termen ce va fi stabilit de autoritate

117. Autoritatea poate solicita ca datele referitoare la oferta sa fie corectate sau completate punctual, iar astfel de corectari sau adaugari nu pot privi decat date a caror anterioritate in raport cu expirarea termenului stabilit pentru depunerea candidaturii poate fi verificata in mod obiectiv. Autoritatile contractante pot solicita organismelor de asigurari sociale certificate privind plata contributiilor la asigurarile sociale de catre ofertanti. Directiva 2004/18 permite excluderea ofertantului pentru neplata contributiilor la asigurarile sociale, in cazul in care directiva exista la data ofertarii, chiar daca nu mai exista la data atribuirii sau a verificarii din oficiu de catre autoritatea contractanta

118. Cerere de acces la numele membrilor comisiei de evaluare. Cerere nefondata – date cu caracter personal. Cerere de acces la oferta concurenta. Prezumtia ca accesul la ofertele concurente aduce, in principiu, atingere protectiei intereselor comerciale. Borderoul de preturi si borderoul recapitulativ sunt acoperite de aceasta prezumtie. Prin natura lor, ofertele pot contine elemente tehnice si economice confidentiale, intre care si informatii cu privire la competentele si la metodele de lucru ale ofertantului, la know how ul sau, la organizarea sa interna, la costurile sale si la preturile propuse. Necesitatea valorificarii argumentelor din contestatie nu constituie un interes public superior care sa justifice divulgarea catre contestatoare a documentelor ofertei concurente 

119. Combaterea exercitarii abuzive a cailor de atac in domeniul achizitiilor publice constituie un obiectiv legitim. Chiar daca interesul bunei administrari a justitiei poate justifica impunerea unei restrictii financiare accesului la o cale de atac, aceasta restrictie trebuie sa pastreze un raport de proportionalitate rezonabil intre mijloacele folosite si scopul urmarit. Conditia constituirii unei garantii de buna conduita reprezinta o restrangere permisa a dreptului la o cale de atac efectiva. O garantie de 1% din valoarea contractului, plafonata, ramane modesta. Directivele de remedii si Carta nu se opun unei reglementari care conditioneaza admisibilitatea cailor de atac de obligatia reclamantului de a constitui o garantie de buna conduita in beneficiul autoritatii contractante, din moment ce aceasta garantie trebuie sa ii fie restituita reclamantului indiferent de solutia pronuntata in calea de atac 

120. Autoritatea poate solicita ofertantilor, la o procedura de atribuire in domeniul jocurilor si al pariurilor, dovedirea capacitatii lor economice si financiare prin intermediul unor declaratii eliberate de institutii bancare, fara a permite alt mod de dovedire

121. Autoritatea si ofertantul contractant nu pot modifica substantial contractul de achizitie publica. Criterii de calificare drept substantiala a modificarii contractului. Modificarea substantiala presupune initierea unei noi proceduri de atribuire chiar si atunci cand constituie, in mod obiectiv, o modalitate de solutionare tranzactionala, implicand renuntari reciproce ale celor doua parti, in vederea stingerii unui litigiu al carui rezultat este incert, nascut din dificultatile pe care le intampina executarea contractului. Eventuala diminuare a obiectului contractului este de natura sa il faca interesant pentru operatorii economici de dimensiuni mai mici, care ar fi putut participa la procedura initiala. Autoritatea isi poate rezerva posibilitatea de a aduce anumite modificari, chiar substantiale, in masura in care a prevazut aceasta posibilitate in documentatia de atribuire

122. Factor de evaluare subiectiv – „calitatea ofertei”, cu ponderile „superior, suficient, inferior”. Obiectul contractului si factorii de evaluare trebuie stabiliti in mod clar, de la inceputul procedurii de atribuire. Autoritatea nu poate aplica, pentru factorii de evaluare, subfactori pe care nu i a adus in prealabil la cunostinta ofertantilor. Ea nu poate nici sa aplice reguli de ponderare pe care nu le a adus in prealabil la cunostinta ofertantilor. Este posibil ca autoritatea sa determine, dupa expirarea termenului de ofertare, coeficienti de ponderare pentru subfactori, care corespund factorilor anuntati in prealabil. Comisia de evaluare poate, fara sa modifice factorii de evaluare, sa isi structureze propria activitate de examinare si de analiza a ofertelor. Autoritatea nu are obligatia sa prevada, in anuntul de participare sau in caietul de sarcini, metoda de evaluare care va fi aplicata pentru a evalua si a clasifica in mod concret ofertele, insa, atunci cand metoda a fost prevazuta, ea nu poate avea ca efect modificarea factorilor de evaluare si a ponderilor lor 

123. Autoritatea nu poate sa impuna, prin documentatia de atribuire, ca viitorul contractant sa execute prin mijloace proprii un anumit procent din obiectul contractului (excluderea subcontractarii). Autoritatea are dreptul de a interzice folosirea subcontractantilor pe ale caror capacitati nu le a putut verifica in etapa examinarii ofertelor. Faptul ca o autoritate a impus ca viitorul adjudecatar sa execute prin mijloace proprii cel putin 25% din lucrari constituie o „neregularitate”, care justifica aplicarea unei corectii financiare, in masura in care posibilitatea ca aceasta incalcare sa fi avut o incidenta asupra bugetului nu poate fi exclusa

124. Art. 48 alin. (2) lit. (a) pct. (ii) a doua liniuta din Directiva 2004/18 (dovada experientei similare) are efect direct, respectiv confera particularilor drepturi pe care le pot invoca in fata instantelor nationale impotriva autoritatii contractante. Autoritatea poate solicita ofertantilor, ca dovada a experientei similare constand in livrari sau servicii catre beneficiari privati, prezentarea de certificari de executie din partea acestora sau, in subsidiar, daca ofertantii demonstreaza ca le este imposibil sau foarte dificil sa obtina asemenea certificari, declaratii unilaterale ale ofertantilor privind experienta lor similara. Este interzis autoritatii sa solicite, sub sanctiunea excluderii ofertei, ca respectiva certificare emisa de beneficiarul privat sa cuprinda o semnatura autentificata de notar, avocat sau de orice alta entitate competenta. Autentificarea semnaturii ar introduce un formalism susceptibil nu sa deschida pietele de achizitii publice spre o concurenta cat mai extinsa posibil, ci sa limiteze participarea la achizitii, in special pentru operatorii straini 

125. Prezentarea de noi motive de contestare in timpul procesului este inadmisibila, cu exceptia acelora aparute ulterior contestatiei. Este permisa dezvoltarea motivelor initiale 

126. Ofertantul poate apela la unul sau la mai multi terti sustinatori pentru indeplinirea cerintelor minime de capacitate, trebuind sa dovedeasca autoritatii contractante ca va dispune efectiv de mijloacele de suport, din partea tertilor, care sunt necesare pentru executarea contractului. Pot exista lucrari ale caror particularitati sa necesite o anumita capacitate care nu poate fi obtinuta prin gruparea capacitatilor inferioare ale mai multor operatori, caz in care autoritatea poate impune ca nivelul minim al capacitatii sa fie atins de un operator unic sau prin recurgerea la un numar limitat de operatori. Autoritatii ii revine sarcina de a respecta cu strictete criteriile pe care ea insasi le a stabilit, consideratie cu atat mai importanta cu cat miza este excluderea ofertantilor din procedura. Autoritatea nu poate sa admita rectificari ale omisiunilor care, potrivit dispozitiilor exprese ale documentelor achizitiei, trebuie sa conduca la excludere. Ofertantul nu poate fi exclus pentru nerespectarea unei obligatii care nu rezulta in mod expres din documentatia de atribuire sau din legea nationala in vigoare, ci dintr o interpretare administrativa de acoperire a lacunelor. Principiile egalitatii de tratament si proportionalitatii permit ofertantului sa isi remedieze situatia si sa indeplineasca obligatia mentionata intr un termen stabilit de autoritatea contractanta. O conditie de participare la procedura de atribuire ce decurge din interpretarea dreptului national si a practicii unei autoritati administrative i ar afecta in special pe ofertantii stabiliti in alte state membre, intrucat nivelul lor de cunoastere a dreptului national si a interpretarii acestuia, precum si a practicii autoritatilor nationale nu poate fi comparat cu acela al ofertantilor nationali 

127. Procedurile de atribuire vizeaza protejarea intereselor operatorilor stabiliti intr un stat membru care doresc sa ofere bunuri sau servicii autoritatilor din alte state membre, respectiv excluderea favorizarii operatorilor nationali. Alegerea unei oferte si a unui adjudecatar constituie un element legat intrinsec de reglementarea contractelor de achizitie publica. Nu este contract de achizitie publica sistemul de acorduri prin care o entitate publica intentioneaza sa achizitioneze bunuri incheind contracte, pe intreaga durata de valabilitate a acestui sistem, cu orice operator economic care se obliga sa furnizeze bunurile in cauza in conditii predeterminate, fara a efectua vreo alegere intre operatorii interesati si permitand acestora sa adere la sistemul mentionat pe intreaga durata de valabilitate a acestuia

128. Candidatura depusa de o asociere formata din doua societati. Oferta depusa doar de una dintre acestea, intrucat cealalta a fost declarata in faliment. Oferta admisibila, chiar daca apartine unei singure societati, sub conditiile ca aceasta sa indeplineasca singura cerintele stabilite de autoritatea contractanta si ca, pe de alta parte, sa nu fie afectata situatia concurentiala a celorlalti ofertanti 

129. Existenta unor legaturi structurale intre doua societati, dintre care una a participat la elaborarea caietului de sarcini si cealalta a participat la procedura de atribuire, este, in principiu, de natura sa creeze un conflict de interese. Un conflict sau o contopire de interese constituie, in sine si in mod obiectiv, o disfunctie grava sau o anormalitate serioasa, fara a fi necesar sa se tina seama, pentru calificarea sa, de intentiile persoanelor interesate si de buna sau de reaua credinta a lor. Faptul ca ofertantul suspectat de conflict de interese a obtinut punctaje mai mici la factorul tehnic, desi, indirect, a participat la elaborarea caietului de sarcini, dovedeste ca nu a existat un conflict, respectiv ca nu a fost avantajat. Autoritatea dispune de o larga putere de apreciere in privinta alegerii, continutului si punerii in aplicare a criteriilor de atribuire [factorilor de evaluare], inclusiv a celor destinate identificarii ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, aceste criterii trebuind sa corespunda naturii, obiectului si trasaturilor specifice ale contractului si sa serveasca cel mai bine necesitatile si obiectivele urmarite de autoritate. Obligatia de motivare a deciziei de evaluare a ofertelor constituie o norma fundamentala care trebuie diferentiata de problema temeiniciei motivarii. Autoritatea este obligata sa expuna in mod clar si neechivoc rationamentul sau, astfel incat sa se dea posibilitatea ofertantilor sa ia cunostinta de temeiurile masurii luate, pentru a isi valorifica drepturile, si sa permita instantei sa isi exercite controlul. Nu se poate impune autoritatii sa transmita ofertantului respins, in afara de motivele de respingere, un rezumat minutios al modalitatii in care fiecare detaliu din oferta sa a fost luat in considerare si nici o analiza comparativa minutioasa intre aceasta si oferta declarata castigatoare. De asemenea, autoritatea nu are obligatia de a furniza ofertantului respins intregul raport de evaluare. Autoritatea nu este obligata, in principiu, sa ii asigure ofertantului respins accesul la versiunea completa a ofertei celui caruia i s a atribuit contractul, nici la aceea a raportului de evaluare. Obligatia de motivare a punctajelor acordate ofertelor. Simpla indicare a punctajelor nu constituie o motivare suficienta, care sa permita ofertantilor sa cunoasca rationamentul acordarii lor. Despagubiri pentru pierderea unei sanse

130. Taxele judiciare de 2.000, de 4.000 si de 6.000 de euro, in functie de valoarea contractului de achizitie publica, sunt compatibile cu Directiva 89/665 si cu principiile echivalentei si efectivitatii

131. Ofertantul care recurge la terti sustinatori are obligatia de a dovedi autoritatii ca dispune de resursele tertilor necesare pentru executarea contractului. Ofertantul nu poate mentiona capacitatile tertilor sustinatori doar pentru a indeplini pur formal conditiile stabilite de autoritate. Autoritatea poate impune ca, in anumite cazuri, nivelul cerintei de calificare sa fie atins de un operator economic unic sau de un numar limitat de operatori. Ea poate impune si conditiile in care operatorul se poate prevala de capacitatile tertilor sustinatori. Cand capacitatile tertului sustinator, necesare pentru executarea contractului, nu pot fi transmise ofertantului, acesta se poate prevala de respectivele capacitati numai daca tertul va participa direct si personal la executarea contractului. Contract de curatare mecanica polivalenta a strazilor orasului Varsovia. Invocarea sustinerii constand in experienta unei societati situate la o distanta de 230 km. Nu este exclus ca participarea preconizata a tertului sustinator, prin activitati de consultanta si de formare, sa nu poata fi considerata suficienta pentru a garanta ofertantului punerea efectiva la dispozitie a mijloacelor necesare executarii contractului. Ofertare pe loturi. Ofertant care a solicitat autoritatii ca, in cazul in care aceasta considera ca experienta prezentata este insuficienta pentru intregul contract ofertat, sa tina seama de experienta sa intr o anumita ordine de prioritate, astfel incat respingerea ofertei sa nu vizeze contractul in integralitate, ci doar anumite loturi. Autoritatea nu poate sa accepte solicitarea ofertantului, care a prezentat o oferta pentru intregul contract, de a i se lua in considerare oferta in vederea atribuirii numai a anumitor parti din acest contract. Neinvitarea unui ofertant admisibil la etapa licitatiei electronice reprezinta o eroare a autoritatii ce atrage anularea si repetarea licitatiei electronice 

132. Interesul legitim al fiecaruia dintre concurenti consta in excluderea celorlalti. Este legitim si interesul celui a carui oferta a fost respinsa de a obtine excluderea concurentilor, care sa conduca la imposibilitatea autoritatii de a atribui contractul si la repetarea procedurii de atribuire, ceea ce i ar permite contestatorului sa participe la noua procedura si sa castige contractul

133. Contractul nu poate fi exclus din sfera celor de achizitie publica doar pentru ca remuneratia este limitata la rambursarea cheltuielilor suportate pentru prestarea serviciului sau pentru ca este incheiat cu o entitate care nu urmareste obtinerea de profit. Eventualele activitati comerciale ale unei asociatii de voluntariat trebuie sa fie marginale in raport cu ansamblul activitatilor si sa sprijine desfasurarea activitatii voluntare. Sanatatea si viata persoanelor ocupa primul loc intre bunurile si interesele protejate de Tratatul privind functionarea Uniunii Europene. Este permisa incredintarea prestarii de servicii de transport sanitar prin atribuire directa si fara publicitate unor asociatii de voluntariat, in masura in care cadrul legal si contractual in care se desfasoara activitatea acestor organisme contribuie in mod efectiv la un scop social, precum si la urmarirea obiectivelor de solidaritate si de eficacitate bugetara. Autoritatea publica ce intentioneaza sa incheie in mod direct conventii cu asociatii de voluntariat nu are obligatia, in temeiul dreptului Uniunii, sa compare in prealabil propunerile diferitor asociatii 

134. Autoritatea nu poate impune ofertantilor care se sprijina pe capacitatile unor terti obligatia, anterior atribuirii contractului, de a incheia cu acestia un acord de parteneriat sau de a infiinta o societate in nume colectiv impreuna cu acestia. Pentru a isi demonstra capacitatile financiare, economice, tehnice sau profesionale, ofertantul se poate sprijini pe capacitatile tertilor, sub conditia de a dovedi ca dispune efectiv de mijloacele acestora, care sunt necesare executarii contractului. Autoritatii ii revine sarcina de a verifica capacitatea ofertantului de a executa contractul, respectiv ca el va putea utiliza efectiv mijloacele de orice natura de care se prevaleaza in perioada acoperita de contract. Autoritatea nu poate limita modalitatile ofertantului de a demonstra ca dispune de mijloacele necesare pentru executarea contractului

135. Autoritatea nu este obligata sa finalizeze evaluarea ofertelor in perioada de valabilitate a acestora. Depasirea perioadei nu atrage nelegalitatea procedurii de atribuire sau anularea evaluarii ofertelor. Procedura de atribuire poate continua dupa expirarea valabilitatii ofertelor, consecinta pentru autoritate fiind ca nu va putea obliga ofertantul a carui oferta a expirat sa semneze si sa execute contractul pe baza conditiilor stabilite in oferta. Simplul fapt ca raportul final a fost adoptat dupa expirarea perioadei de valabilitate a ofertelor nu il poate face nelegal, mai ales ca ofertele au fost evaluate in timp ce erau valabile

136. Acordarea de despagubiri persoanelor prejudiciate prin incalcarea normelor de atribuire a contractelor de achizitie publica reprezinta unul dintre remediile pe care le garanteaza dreptul Uniunii. Nu poate fi conditionata introducerea unei actiuni in despagubire pentru incalcarea legislatiei privind achizitiile publice de constatarea prealabila a nelegalitatii procedurii de atribuire, ca urmare a nepublicarii prealabile a unui anunt de participare, in cazul in care actiunea in constatarea nelegalitatii este supusa unui termen de decadere de sase luni care incepe sa curga din ziua urmatoare atribuirii contractului, independent de aspectul daca solicitantul actiunii era sau nu in masura sa cunoasca existenta nelegalitatii 

137. Directiva 2004/18 permite obligarea ofertantilor si a subcontractantilor lor, inclusiv a celor din alte state, sa se angajeze, printr o declaratie inclusa in oferta, sa plateasca personalului care va fi desemnat sa execute prestatiile supuse achizitiei publice un salariu minim stabilit de lege, inclusiv personalului care va fi detasat. O asemenea obligatie face parte din nivelul de protectie ce trebuie garantat lucratorilor. Refuzul asumarii angajamentului de plata a personalului atrage excluderea de la procedura de atribuire 

138. Indicarea, in actiunea introductiva, a unui parat diferit de autorul actului atacat nu atrage inadmisibilitatea actiunii, daca ea contine elementele care permit identificarea fara dubiu a entitatii impotriva careia este formulata

139. Autoritatea nu poate sa accepte oferta ori sa semneze contractul daca are sau ar trebui sa aiba in mod rezonabil motive sa considere ca respectiva oferta nu este conforma. La stabilirea cuantumului despagubirilor pentru pierderea sansei de a obtine contractul se va tine seama si de faptul ca reclamantul a obtinut, ulterior, de la aceeasi autoritate, un contract similar. Cerere de despagubiri intemeiata pe pierderea sansei de a obtine de la autoritate certificate de buna executie. Caracter nefondat, intrucat obtinerea certificatelor nu depinde de atribuirea contractului, ci de imprejurarea viitoare si ipotetica a unei bune executari a lui. Cerere de despagubiri intemeiata pe pierderea sansei de a obtine de la autoritate referinte de atribuire a contractului. Caracter fondat. Cerere de despagubiri intemeiata pe prejudiciul moral rezultand din nelegalitatea deciziei atacate. Caracter nefondat. Prejudiciul este, in principiu, reparat prin constatarea de catre instanta a nelegalitatii respective

140. Chiar daca nu este atacata respingerea propriei oferte, nu este lipsita de interes contestatia ofertantului respins impotriva evaluarii ofertei declarate castigatoare. Termenul de contestare este de ordine publica si poate fi invocat din oficiu. Contestarea rezultatului unei proceduri de negociere nu poate da ocazia contestatorului sa invoce nereguli din alta procedura de atribuire, incheiata anterior

141. Autoritatea poate sa prevada ca un ofertant sa fie exclus in mod automat pentru ca nu a depus, impreuna cu oferta, o acceptare scrisa a angajamentelor si a declaratiilor cuprinse intr o conventie al carei obiectiv este sa combata infiltrarea criminalitatii organizate in sectorul achizitiilor publice. Orice eventuala presiune exercitata asupra ofertantului caruia i a fost atribuit contractul din partea unui concurent la procedura de atribuire, pentru a ii subcontracta executarea respectivului contract, ar trebui sa fie comunicata autoritatii contractante sau, daca este cazul, sa fie denuntata politiei. Nu poate atrage excluderea automata a candidatului/ofertantului lipsa declaratiei potrivit careia nu se afla intr un raport de control sau de asociere cu alti candidati/ofertanti, nu a incheiat si nu va incheia un acord cu alti participanti la procedura de cerere de oferta si nu va subcontracta niciun tip de sarcini celorlalti candidati/ofertanti. Excluderea automata a ofertantilor care se afla intr un raport de control sau de asociere cu alti concurenti depaseste ce este necesar pentru a preveni comportamentele coluzive. O asemenea excludere automata constituie o prezumtie absoluta de influentare reciproca a ofertelor, inlaturand posibilitatea ca acestia sa demonstreze independenta ofertelor lor, si este, prin urmare, contrara interesului Uniunii de a se asigura participarea cea mai larga la procedurile de atribuire 

142. Cerinta potrivit careia prestatiile medicale supuse achizitiei trebuie furnizate de catre unitati spitalicesti private situate intr un anumit municipiu. Cerinta nelegala, intrucat comporta o excludere automata a ofertantilor care pot furniza serviciile in alte localitati 

143. Nu curge un nou termen de contestare a actului vatamator prin faptul ca ofertantul adreseaza autoritatii contractante o solicitare de retractare a respectivului act. Riscul de conflict de interese este suficient pentru a exclude o oferta, intrucat conflictul nu se poate concretiza, in principiu, decat in momentul executarii contractului. Notiunea de conflict de interese prezinta caracter obiectiv, indiferent de buna credinta a persoanelor implicate. Conflictul de interese nu poate proveni din simplul fapt ca un ofertant a avut acces, inaintea celorlalti ofertanti, la documente specifice ale unei alte proceduri de atribuire

144. Inclusiv autoritatile publice pot participa la licitatii, daca sunt abilitate sa ofere lucrari, bunuri sau servicii in schimbul unei remuneratii. Directiva 2004/18 se opune unei reglementari in temeiul careia autoritatile publice nu pot fi inscrise pe listele oficiale nationale de executanti, furnizori sau prestatori ori nu pot fi certificate, in conditiile in care dreptul de a participa la procedurile de atribuire este rezervat doar operatorilor care figureaza in listele mentionate sau care detin certificarea solicitata 

145. Taxele care trebuie platite pentru introducerea unei cai de atac in materie de achizitii publice care nu depasesc 2% din valoarea contractului nu sunt de natura sa faca practic imposibila sau excesiv de dificila exercitarea drepturilor conferite de ordinea juridica a Uniunii. Participarea la procedura de atribuire presupune o capacitate economica si financiara adecvata a ofertantului. Partea care cade in pretentii este tinuta, in principiu, sa ramburseze taxele judiciare avansate de partea care obtine castig de cauza. Directiva 89/665 si principiile echivalentei si efectivitatii nu se opun taxelor judiciare multiple percepute de la un justitiabil care introduce mai multe cai de atac privind aceeasi atribuire a contractului si nici obligarii justitiabilului la plata unor taxe judiciare aditionale pentru a putea invoca motive suplimentare care privesc aceeasi atribuire a contractului. Daca instanta constata ca obiectele cailor de atac nu sunt distincte sau nu constituie o extindere importanta a obiectului litigiului deja pendinte, ea este tinuta sa scuteasca justitiabilul de obligatia de plata a taxelor judiciare cumulative 

146. Actiune in justitie (contestatie) formulata de un subcontractant. Actiune admisibila 

147. Obligatia de motivare a rezultatului evaluarii presupune prezentarea in mod clar si neechivoc a rationamentului autoritatii, astfel incat, pe de o parte, sa se dea posibilitatea ofertantilor sa ia cunostinta de temeiurile masurii luate pentru a isi valorifica drepturile si, pe de alta parte, sa permita instantei sa isi exercite controlul. Autoritatea nu este obligata sa ii furnizeze ofertantului necastigator copii complete ale rapoartelor de evaluare si ale ofertelor declarate castigatoare. In cadrul unei cai de atac, principiul contradictorialitatii nu implica faptul ca partile au drept de acces nelimitat si absolut la toate informatiile referitoare la procedura de atribuire. Dreptul de acces trebuie pus in balanta cu dreptul altor operatori economici la protectia informatiilor confidentiale si a secretelor comerciale. Principiul protectiei informatiilor confidentiale, precum si a secretelor comerciale trebuie pus in aplicare astfel incat sa fie compatibil cu cerintele unei protectii juridice efective si cu respectarea dreptului la aparare al partilor. In cadrul comunicarii caracteristicilor si a avantajelor relative ale ofertei castigatoare, nu se poate impune autoritatii efectuarea unei analize comparative minutioase a acestei oferte, precum si a celei a ofertantului necastigator

148. Cerere de suspendare a actului autoritatii contractante de respingere a unei oferte si de atribuire a contractului. Conditii. Prejudiciul de ordin financiar nu poate, in afara unor imprejurari exceptionale, sa fie considerat ireparabil. Atenuarea conditiei jurisprudentiale referitoare la urgenta in materia achizitiilor publice. Cererea de suspendare a actelor autoritatii este limitata la perioada cuprinsa intre adoptarea lor si incheierea contractului (faza precontractuala), in masura in care este respectat de catre autoritate termenul de asteptare pentru incheierea contractului. Termenul de asteptare poate oferi celor interesati posibilitatea de a contesta in justitie atribuirea unui contract inaintea incheierii acestuia doar in cazul in care aceste persoane interesate dispun de elemente suficiente pentru a determina existenta unei eventuale nelegalitati a deciziei de atribuire. Nu se poate considera, fara a incalca principiul dreptului la un recurs jurisdictional efectiv, ca termenul de asteptare a fost respectat in imprejurari in care posibilitatea de a introduce o cerere de masuri provizorii inaintea incheierii contractului nu a fost efectiva din cauza faptului ca ofertantul respins nu a dispus, in acest termen, de elemente suficiente pentru a ii permite sa introduca o astfel de cerere 

149. Obligatia de transparenta are ca scop in special sa garanteze ca este inlaturat riscul de arbitrar din partea autoritatii contractante, scop ce nu ar fi atins daca autoritatea ar putea sa deroge de la conditiile si specificatiile tehnice pe care ea insasi le a stabilit, chiar daca produsul la care se refera specificatiile mai este sau nu mai este in fabricatie ori disponibil pe piata. Autoritatea nu poate respinge o oferta care indeplineste cerintele anuntului de participare (documentatiei de atribuire) pe baza unor motive care nu sunt prevazute in anunt (documentatie) 

150. Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic trebuie identificata din perspectiva autoritatii contractante, careia ii este acordata o larga marja de apreciere. In cazul serviciilor cu caracter intelectual, de formare profesionala si de consultanta, autoritatea poate utiliza, pentru evaluarea calitatii echipelor propuse de ofertanti, factori referitori la componenta echipei, precum si experienta si CV urile membrilor acesteia 

151. Acord cadru semnat cu mai multi ofertanti, urmand ca atribuirea contractelor subsecvente sa fie realizata in „cascada”, respectiv primului clasat, iar daca acesta nu indeplineste criteriile, urmatorului si asa mai departe. Ofertantul semnatar aflat pe o pozitie inferioara are interes sa conteste rezultatul evaluarii, chiar daca este semnatar al acordului cadru. Semnarea nu atrage lipsa de interes al contestatorului, acesta urmarind sa fie pozitionat inaintea celorlalti semnatari. Chiar daca decizia de atribuire a contractului a fost pusa in aplicare in favoarea concurentilor, un ofertant care se considera vatamat isi pastreaza interesul in anularea respectivei decizii 

152. Faptul ca autoritatea a numit experti pentru evaluarea ofertelor nu o exonereaza de responsabilitatea respectarii cerintelor dreptului Uniunii. Autoritatilor contractante le este atribuit un rol activ in aplicarea principiilor tratamentului egal si nediscriminarii. Ele sunt obligate sa verifice existenta unor eventuale conflicte de interese si sa adopte masurile adecvate pentru a le preveni, identifica si remedia. Suspiciuni de partinire cauzate de legaturile existente intre expertii numiti de autoritate si specialistii ofertantilor – lucreaza impreuna in cadrul aceleiasi universitati, apartin aceluiasi grup de cercetatori sau au legaturi de subordonare in cadrul universitatii. Contestatorului care invoca partinirea comportamentului expertilor fata de ofertantul castigator nu i se poate solicita sa dovedeasca in mod concret partialitatea expertilor. Termenul de contestare incepe sa curga numai de la data la care contestatorul a luat cunostinta sau ar fi trebuit sa ia cunostinta despre pretinsa incalcare. Faptul ca factorii de evaluare sunt foarte abstracti, neinteligibili sau lipsiti de claritate poate constitui o incalcare a Directivei 2004/18. Redactarea lor trebuie sa permita tuturor ofertantilor informati in mod rezonabil si care dau dovada de diligenta normala sa ii interpreteze in acelasi mod. Daca ofertantul informat si diligent nu a putut sa inteleaga conditiile procedurii de atribuire decat la momentul la care autoritatea a furnizat informatii exhaustive cu privire la modalitatea in care a evaluat ofertele, dreptul de contestare a respectivelor conditii poate fi exercitat pana la expirarea termenului de introducere a caii de atac impotriva deciziei de evaluare. Factorii de evaluare trebuie sa aiba legatura cu obiectul contractului si sa respecte principiile aferente achizitiilor publice. Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic trebuie apreciata din perspectiva autoritatii contractante. Este permisa utilizarea, ca factor de evaluare, a gradului de conformitate a ofertei cu cerintele documentatiei de atribuire 

153. Unul dintre obiectivele normelor in materia achizitiilor publice este deschiderea spre o concurenta cat mai larga, care este si in interesul autoritatii contractante, care va dispune de o alegere extinsa a ofertei celei mai avantajoase si mai adaptate nevoilor publicului vizat. Calitatea de ofertant la procedurile de atribuire o pot avea si unitatile spitalicesti universitare publice, chiar daca beneficiaza de finantari publice care le permit ofertarea la preturi scazute. Oferta cu pret neobisnuit de scazut. Nu este permisa respingerea ei a priori, pentru motivul ca, datorita subventiilor publice, ofertantul este in masura sa propuna preturi sensibil mai mici decat cele ale ofertantilor nesubventionati 

154. Contractul de achizitie publica care, din cauza valorii sub pragurile relevante, nu intra in domeniul de aplicare al Directivei 2004/18, insa prezinta un interes transfrontalier cert, este supus normelor fundamentale si principiilor generale ale Tratatului privind functionarea Uniunii Europene. Abatere profesionala. Poate fi exclus de la procedura de atribuire ofertantul care a incalcat normele de concurenta, incalcare constatata printr o hotarare judecatoreasca cu autoritate de lucru judecat si pentru care i s a aplicat o amenda. Cauza de excludere constand in incalcarea normelor de concurenta este aplicabila si in cazul atribuirii contractelor de achizitie publica ce nu ating pragul relevant din Directiva 2004/18 

155. Decizia de anulare a procedurii de atribuire trebuie sa fie motivata si comunicata. Ea poate fi contestata. Anularea procedurii poate fi determinata de ratiuni ce tin de oportunitate, interes public, modificarea contextului economic sau a circumstantelor de fapt ori de nevoile autoritatii contractante. Ea poate fi determinata si de nivelul insuficient de concurenta – un singur ofertant admisibil, chiar daca el a fost declarat castigator cu titlu provizoriu. In cadrul cailor de atac, controlul de legalitate al instantei nu poate fi limitat la examinarea caracterului arbitrar al actelor autoritatii contractante. Legiuitorul national poate acorda instantelor competente puterea de a exercita un control de oportunitate 

156. Contractul nu poate fi exclus din sfera celor de achizitie publica doar pentru ca remuneratia este limitata la rambursarea cheltuielilor suportate pentru prestarea serviciului sau pentru ca este incheiat cu o entitate care nu urmareste obtinerea de profit. Acord cadru atat pentru servicii de transport, cat si pentru servicii medicale. Sanatatea si viata persoanelor ocupa primul loc intre bunurile si interesele protejate de Tratatul privind functionarea Uniunii Europene. Statele membre nu pot introduce sau mentine restrictii nejustificate privind exercitarea libertatilor fundamentale in domeniul asistentei medicale. Furnizarea serviciilor de transport sanitar de urgenta si de extrema urgenta poate fi incredintata prin atribuire directa, fara publicitate, organismelor de voluntariat, in masura in care cadrul legal si contractual in care se desfasoara activitatea acestor organisme contribuie in mod efectiv la scopul social, precum si la urmarirea obiectivelor de solidaritate si de eficacitate bugetara 

157. Cerere de suspendare a procedurii de atribuire. Fumus boni iuris – caracterul aparent intemeiat al litigiului pe fond. Revine partii care solicita suspendarea sarcina sa faca dovada ca nu poate astepta finalizarea litigiului fara sa suporte un prejudiciu grav si ireparabil

158. Nu i se poate solicita ofertantului sa dispuna de personalul necesar executarii contractului chiar de la momentul depunerii ofertei. O asemenea cerinta ar favoriza ofertantul care executa contractul aflat in derulare la momentul depunerii ofertelor. Este permisa inlocuirea de catre ofertant a personalului pe care il propune in oferta, in anumite conditii, neputand fi considerata o modificare substantiala a ofertei sau o incalcare a tratamentului egal

159. Autoritatea trebuie sa respecte cu strictete criteriile pe care ea insasi le a stabilit. Poate fi exclus ofertantul care nu a respectat obligatia, prevazuta in documentatia de atribuire, de a anexa la oferta sa, sub sanctiunea excluderii, o declaratie potrivit careia persoana desemnata in aceasta oferta drept director tehnic nu face obiectul unei proceduri sau al unei condamnari penale, chiar daca, ulterior expirarii termenului acordat pentru depunerea ofertelor, o astfel de declaratie a fost comunicata autoritatii contractante ori se demonstreaza ca acestei persoane i s a atribuit din eroare calitatea de director tehnic 

160. Autoritatea contractanta se poate adresa altor autoritati pentru a verifica existenta unor situatii de excludere a ofertantilor si pentru a se asigura ca acestia nu au depus declaratii false. Respectarea dreptului la aparare in orice procedura initiata impotriva unei persoane si susceptibila sa conduca la un act cauzator de prejudiciu fata de aceasta constituie un principiu fundamental de drept al Uniunii, care trebuie respectat chiar si in absenta unei reglementari privind procedura in cauza. Respectarea dreptului la aparare este aplicabila si in materia achizitiilor publice, in favoarea ofertantilor. Respingerea ofertei bazata pe o adresa a unei terte autoritati, care nu a fost comunicata ofertantului de catre autoritatea contractanta. Desi a fost incalcat dreptul la aparare al ofertantului, nu se va anula masura respingerii, intrucat ofertantul s a aparat in procedura de judecata, iar instanta a constatat ca situatia acestuia ramanea neschimbata, chiar daca i s ar fi comunicat anterior respectiva adresa. O decizie de respingere a ofertei, in special pentru declaratii false, poate aduce atingere cel putin reputatiei ofertantului si sa aiba consecinte care depasesc sfera contractului in cauza. Notiunea „declaratii false” vizeaza atat declaratiile in mod intentionat eronate, cat si pe cele care sunt eronate din neglijenta si nu presupune, prin urmare, aprecierea justificarilor inexactitatii, odata ce aceasta este stabilita. Principiul egalitatii de tratament nu permite ca situatii comparabile sa fie tratate in mod diferit sau ca situatii diferite sa fie tratate in acelasi mod, cu exceptia cazului in care un astfel de tratament este justificat in mod obiectiv. Constituie acte susceptibile sa faca obiectul unei actiuni in anulare masurile care produc efecte juridice obligatorii de natura sa afecteze interesele reclamantului, modificand in mod distinct situatia juridica a acestuia. Este inadmisibila atacarea unei scrisori de raspuns a autoritatii care nu modifica situatia comunicata anterior ofertantului. Daca oferta este respinsa anterior etapei in care a fost atribuit contractul, admisibilitatea contestatiei ofertantului respins impotriva deciziei de atribuire este subordonata conditiei anularii respingerii ofertei sale. Doar daca respingerea este anulata, decizia de atribuire poate sa produca efecte directe asupra situatiei juridice a ofertantului contestator. Daca respingerea nu este anulata, decizia de atribuire nu poate avea consecinte juridice pentru ofertantul contestator. Capat de cerere inadmisibil [lipsit de interes]

161. Cerinta ca ofertantii si subcontractantii sa plateasca salariatilor lor un salariu orar minim de 8,62 euro. Ofertant care va executa contractul pe teritoriul altui stat, in care valoarea salariului minim este inferioara. Cerinta nelegala 

162. Atribuirea directa ilegala a contractelor constituie cea mai grava incalcare a dreptului Uniunii in domeniul achizitiilor publice. Procedura de negociere are caracter exceptional, in raport cu procedurile deschise si restranse. In cadrul controlului sau, organismul responsabil cu solutionarea contestatiilor trebuie sa aprecieze daca, atunci cand a luat decizia de a atribui un contract prin negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, autoritatea contractanta a actionat in mod diligent si daca putea considera ca sunt indeplinite conditiile de negociere. Termenele rezonabile de contestare sunt compatibile cu dreptul fundamental la protectie jurisdictionala efectiva. Ele nu trebuie sa fie de natura sa faca practic imposibila sau excesiv de dificila exercitarea drepturilor. Directiva 89/665 urmareste sa asigure ca toti operatorii potential interesati sa fie in masura sa ia cunostinta de decizia de atribuire a contractului fara publicarea prealabila a unui anunt de participare si, prin urmare, sa introduca o actiune impotriva unei asemenea decizii, avand ca obiect verificarea legalitatii acesteia 

163. In cazul in care constata o eroare substantiala, in urma unei informari din partea ofertantilor, primita chiar si dupa expirarea termenului de contestare, autoritatea contractanta poate sa suspende procedura de atribuire si sa efectueze o noua evaluare a ofertelor. In caz de reevaluare, autoritatea trebuie sa suspende atribuirea contractului si sa informeze ofertantii in legatura cu acest aspect, pentru transparenta 

164. Pentru a putea concluziona ca exista un contract de achizitie publica de lucrari, trebuie, intre altele, ca realizarea lucrarii proiectate sa raspunda necesitatilor precizate de autoritatea contractanta. Cand un contract contine atat elemente specifice unui contract de achizitie publica de lucrari, cat si elemente specifice unui alt tip de contract de achizitie publica, pentru a stabili calificarea sa juridica si normele Uniunii aplicabile, trebuie sa se faca referire la obiectul sau principal. Elementul determinant este obiectul principal, nu valoarea remuneratiei executantului de lucrari sau modalitatile de plata. Contractul este de lucrari, chiar daca include un angajament de locatiune a lucrarii in cauza 

165. Directiva 2004/18 permite statelor membre sa excluda de la procedura de atribuire ofertantul care nu si a indeplinit obligatiile de plata a contributiilor la asigurarile sociale, fara sa prevada vreun cuantum minim al restantelor

166. Imprejurarea ca adjudecatarul este constituit ca asociatie de drept privat fara scop lucrativ este lipsita de relevanta in scopul aplicarii normelor dreptului Uniunii in domeniul contractelor de achizitie publica. Atribuirile „in house” echivaleaza recurgerii de catre autoritatea publica adjudecatara la propriile mijloace, pentru a isi indeplini sarcinile de interes public. Atunci cand adjudecatarul este o asociatie de utilitate publica fara scop lucrativ care are printre asociati nu numai entitati care apartin sectorului public, ci si institutii private de solidaritate sociala care desfasoara activitati fara scop lucrativ, conditia privind „controlul analog”, pentru ca atribuirea sa poata fi considerata operatiune „in house”, nu este indeplinita 

167. Posibilitatea contestatorilor, prevazuta de dreptul intern, de a invoca in timpul litigiului motive de contestare noi ar determina ofertantii necastigatori sa atace in abstracto decizia de atribuire, fara a cunoaste motivele care sa le justifice acest demers. In cazul in care ofertantul ia cunostinta, dupa expirarea termenului de contestare a deciziei de atribuire, de o neregularitate a acesteia, nu curge un nou termen de contestare a respectivei decizii. Contestarea ei se poate realiza numai in termenul legal prevazut in acest scop. Dupa anularea deciziei de atribuire, noua decizie de atribuire, in favoarea altui ofertant, poate face obiectul unei contestatii. Termenul de contestare a deciziei de atribuire curge din nou in cazul in care a intervenit un nou act al autoritatii, adoptat ulterior deciziei de atribuire, dar inainte de semnarea contractului, act susceptibil sa afecteze legalitatea deciziei de atribuire. Termenul incepe sa curga de la comunicarea catre ofertanti a actului ulterior sau, in lipsa acesteia, din momentul in care ofertantii vatamati au luat cunostinta de respectivul act. Nu se justifica repunerea in termenul de contestare daca, pe baza informatiilor care i au fost comunicate si a celor pe care ar fi putut sa le obtina, dand dovada de diligenta normala, ofertantul era in masura sa introduca o contestatie impotriva incalcarilor. In situatia in care, ulterior atribuirii contractului, insa inainte de semnarea lui, autoritatea a acceptat modificarea componentei asocierii ofertante castigatoare, acceptarea implica o modificare in raport cu decizia de atribuire care poate fi considerata substantiala. In consecinta, termenul de contestare a deciziei de atribuire trebuie sa curga din nou, pentru a permite verificarea legalitatii actului de acceptare a modificarii componentei, care poate avea efecte asupra legalitatii deciziei de atribuire. Acest termen incepe sa curga de la data la care ofertantul a primit comunicarea deciziei de autorizare a modificarii componentei sau a avut cunostinta de aceasta 

168. Contractul de furnizare incheiat intre, pe de o parte, o universitate (autoritate contractanta) ale carei achizitii sunt supuse controlului unui stat federat german si, pe de alta parte, o intreprindere de drept privat detinuta de statul federal si de state federate germane, printre care statul federat in cauza, constituie contract de achizitie publica, supus normelor specifice de atribuire, nu contract „in house” (operatiune interna) 

169. Oferta care trebuia depusa sau transmisa in doua plicuri sigilate. Plicul sigilat al societatii de curierat nu constituie unul dintre plicurile ofertei. Fie si numai incalcarea acestei cerinte permite autoritatii sa respinga oferta. Principiul proportionalitatii nu poate fi aplicat decat in cazurile in care autorul actului contestat dispune de o marja de apreciere. Respectarea principiului egalitatii de tratament corespunde esentei reglementarii Uniunii Europene in domeniul achizitiilor publice. Nicio dispozitie nu prevede ca autoritatea este obligata sa solicite punctul de vedere al ofertantului inainte de a ii respinge oferta pentru neconformarea la cerintele documentatiei de atribuire. Dreptul ofertantului de a fi ascultat de autoritate inainte de adoptarea actului vatamator ar putea decurge din principiul general al respectarii dreptului la aparare, principiu aplicabil si in materia achizitiilor publice, chiar si in absenta unei reglementari specifice. Insa, pentru ca incalcarea dreptului la aparare sa determine anularea actului atacat, trebuie ca, in lipsa acestei incalcari, procedura sa fi putut conduce la un rezultat diferit. In speta, posibilitatea reclamantei de a prezenta observatii nu era susceptibila sa aiba nici cea mai mica influenta asupra deciziei de respingere a ofertei sale 

170. Punctarea eronata a ofertei la anumite subcriterii nu conduce la anularea raportului de evaluare daca situatia ofertei nu s ar schimba nici daca, la reevaluare, i ar fi acordate punctajele maxime la respectivele subcriterii 

171. Cererea de suspendare poate fi formulata independent de existenta unei actiuni prealabile pe fond (contestatie) 

172. Obligatia de motivare a punctajelor acordate ofertelor. Simpla indicare a punctajelor nu constituie o motivare suficienta, care sa permita ofertantilor sa cunoasca rationamentul acordarii lor. Explicatiile autoritatii trebuie sa fie suficient de precise pentru a permite ofertantilor sa cunoasca elementele de fapt si de drept in temeiul carora nu le a retinut ofertele si a stabilit oferta castigatoare

173. In toate situatiile in care dispozitiile unei directive sunt neconditionate si suficient de precise, particularii sunt indreptatiti sa le invoce in fata instantelor nationale impotriva statului fie atunci cand acesta nu a transpus directiva in termen, fie atunci cand a efectuat o transpunere incorecta. Directivele nu pot sa creeze obligatii in sarcina particularilor, motiv pentru care nu pot fi invocate impotriva acestora. Obligatia de a lua toate masurile pentru atingerea rezultatului prevazut de o directiva revine statelor membre si tuturor autoritatilor acestora, precum si organismelor care, sub controlul acestor autoritati, au fost insarcinate cu un serviciu de interes public si dispun, in acest scop, de puteri exorbitante. Autoritatile statelor membre trebuie sa fie in masura sa impuna respectarea dispozitiilor privind achizitiile. Posibilitatea statului de a invoca Directiva 93/38 impotriva unui organism concesionar al unui serviciu public in lipsa transpunerii acestui act in dreptul intern 

174. Autoritatea nu are posibilitatea de a negocia cu ofertantii ofertele neconforme cerintelor obligatorii. Admiterea ofertelor neconforme spre a fi negociate ar lipsi de utilitate stabilirea cerintelor obligatorii 

175. Solicitarea transmisa autoritatii, sa prezinte motivele pentru care o oferta nu a fost considerata neobisnuit de scazuta, nu o obliga sa dezvaluie informatii precise cu privire la aspectele tehnice si financiare ale acestei oferte, cum ar fi preturile ofertate sau resursele implicate in prestarea serviciilor ofertate. Autoritatea trebuie sa expuna rationamentul concluziei ca oferta vizata respecta legislatia privind remunerarea personalului, contributia la sistemul de securitate sociala si standardele de securitate si sanatate in munca si ca pretul ofertat include toate costurile aferente aspectelor tehnice ale ofertei 

176. Daca este informata in cursul procedurii despre o abatere profesionala grava comisa de un ofertant, autoritatea este obligata sa verifice informatiile si, daca ele se confirma, sa excluda ofertantul. Autoritatea poate verifica inclusiv informatiile privind societatea mama a filialei ofertante, insa nu toate abaterile profesionale grave ale societatii mama pot fi atribuite filialelor sale. Chiar daca societatea mama si filiala sa figureaza pe lista Bancii Mondiale, ele nu trebuie excluse automat de la procedurile institutiilor Uniunii Europene. La achizitiile Uniunii pot participa si operatori stabiliti in tari care nu sunt semnatare ale Acordului privind achizitiile publice sau care utilizeaza subcontractanti din tari care nu sunt semnatare 

177. Principiul egalitatii de tratament impune ca situatii comparabile sa nu fie tratate in mod diferit si ca situatii diferite sa nu fie tratate in acelasi mod, exceptand cazurile justificate obiectiv. Principiile egalitatii de tratament si nediscriminarii, precum si obligatia de transparenta se opun oricarei negocieri intre autoritatea contractanta si ofertant. Oferta nu poate fi modificata dupa depunerea sa nici la initiativa autoritatii contractante, nici la aceea a ofertantului. Autoritatea nu poate solicita lamuriri ofertantului a carui oferta o apreciaza ca fiind imprecisa sau neconforma cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini. Datele referitoare la oferta pot fi corectate sau completate punctual, in special cand necesita in mod vadit o simpla clarificare sau pentru inlaturarea unor erori materiale evidente. Solicitarea de clarificare a ofertei trebuie adresata in mod echivalent tuturor ofertantilor care se afla in aceeasi situatie si trebuie sa priveasca toate punctele ofertei care impun o clarificare. Solicitarea nu poate favoriza sau defavoriza nejustificat ofertantul caruia i a fost adresata. Autoritatea este obligata sa respecte cu strictete criteriile stabilite chiar de ea. Autoritatea poate sa solicite unui candidat, dupa expirarea termenului acordat pentru depunerea candidaturilor, comunicarea de documente care descriu situatia acestuia, precum bilantul, a caror existenta inainte de expirarea termenului stabilit pentru depunerea candidaturii poate fi verificata in mod obiectiv, in masura in care documentatia de atribuire nu a impus in mod explicit comunicarea lor sub sanctiunea excluderii candidaturii

178. Directiva 2004/18 permite cumularea capacitatilor mai multor terti sustinatori in vederea indeplinirii cerintelor minime de capacitate stabilite de autoritate, cu conditia dovedirii de catre candidat/ofertant ca va dispune efectiv de mijloacele tertilor care sunt necesare pentru executarea contractului. Nu exista o limitare privind sustinerea ori subcontractarea. Exceptional, daca restrictia are legatura cu particularitatile contractului si este proportionala, autoritatea poate impune ca nivelul minim al capacitatii sa fie indeplinit de un singur operator economic sau de un numar limitat de operatori 

179. Chiar daca nu sunt autoritati contractante, directivele privind achizitiile publice trebuie aplicate de entitatile care atribuie contracte de lucrari subventionate, inclusiv prin avantaje fiscale, in proportie de peste 50%. Notiunea „subventie directa” nu se raporteaza la persoane, ci la lucrarea in cauza

180. Principiul egalitatii de tratament si obligatia de transparenta. Autoritatea trebuie sa precizeze, in documentatia de atribuire, factorii de evaluare aplicabili. Determinarea ulterioara a algoritmului de aplicare a lor nu este permisa decat in anumite conditii. Metoda „pretului mediu” presupune stabilirea unui element esential in atribuirea contractelor ulterior ofertarii. In lipsa cunoasterii pretului mediu inainte de ofertare, ofertantii au fost privati de un element decisiv in atribuire. Metoda contrara directivelor privind achizitiile publice. Este esential ca fiecare ofertant cu pret neobisnuit de scazut sa dispuna de posibilitatea de a prezenta justificari cu privire la elementele ofertei sale. Pot constitui factori de evaluare doar factorii care au in vedere identificarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, nu factorii fundamental asociati cu evaluarea capacitatii ofertantilor de a executa contractul. Experienta executarii de lucrari similare nu poate constitui factor de evaluare. Factorii de evaluare trebuie sa fie obiectivi si legati in mod direct si exclusiv de caracteristicile ofertei si de calitatile intrinseci ale unui produs sau ale unui serviciu, nu de capacitatea ofertantilor.  Evaluarea calitatii ofertelor nu trebuie realizata pornind de la experienta dobandita de ofertanti in relatiile cu autoritatea contractanta cu ocazia unor contracte anterioare. Societatea comerciala publica poate fi calificata organism de drept public 

181. Organism de drept public. Asociatia profesionala a medicilor nu indeplineste criteriul privind finantarea in cea mai mare parte de catre autoritatile publice atunci cand este finantata in cea mai mare parte prin contributiile platite de membrii sai, cu privire la care legea o autorizeaza sa le stabileasca nivelul si sa le perceapa 

182. Nu este inadmisibila contestatia ofertantului necastigator impotriva declararii castigatoare a ofertei concurentului sau, chiar daca acesta, la randul sau, reclama conformitatea tehnica a ofertei contestatorului, reclamatie care ar putea fi intemeiata. Admisibilitatea contestatiei nu poate fi conditionata de solutionarea in prealabil a reclamatiei castigatorului, pentru a se determina daca oferta contestatorului este conforma. Instanta este tinuta sa se pronunte cu privire la conformitatea tehnica atat a ofertei castigatoare, cat si a celei a contestatorului. Fiecare dintre concurenti poate invoca un interes legitim constand in excluderea ofertelor celorlalti care sa conduca la imposibilitatea atribuirii contractului si la repetarea procedurii de atribuire

183. Contractul de servicii de curatenie incheiat intre doua autoritati contractante, in care autoritatea obligata recurge la un tert pentru prestarea serviciilor, constituie contract de achizitie publica, nu operatiune „in house” 

184. Nicio lucrare si niciun contract nu pot fi fractionate in vederea sustragerii de la aplicarea directivelor privind achizitiile publice. Simultaneitatea initierii contractelor, similitudinea anunturilor de participare, unitatea cadrului geografic in care sunt initiate si existenta unei singure autoritati contractante constituie indicii ca respectivele contracte corespund, in realitate, unei lucrari unice. Constatarea fractionarii unui contract contrara reglementarii Uniunii in domeniul achizitiilor publice nu presupune demonstrarea intentiei de a eluda aplicarea reglementarii 

185. Realizarea de locuinte sociale – care ulterior trebuie sa fie vandute la preturi plafonate unui organism public de gestionare a locuintelor sociale sau, prin subrogarea acestuia, prestatorului de servicii care a realizat locuintele – intra sub incidenta notiunii de contract de achizitie publica de lucrari. Doua tipuri de contracte incheiate de entitati publice nu intra in domeniul de aplicare al dreptului Uniunii in materia achizitiilor publice: (i) contractele incheiate de o entitate publica cu o persoana distincta din punct de vedere juridic de aceasta in situatia in care, in acelasi timp, entitatea respectiva exercita asupra persoanei un control analog celui pe care il exercita asupra propriilor servicii, iar persoana mentionata realizeaza cea mai mare parte a activitatilor proprii cu entitatea sau cu entitatile care o detin (contractele „in house”); si (ii) contractele care instituie o cooperare intre entitati publice avand ca obiect asigurarea punerii in aplicare a unei misiuni de serviciu public care este comuna acestora 

186. Cand autoritatea defineste conditiile pe care intentioneaza sa le impuna ofertantilor, ea isi limiteaza exercitarea propriei puteri de apreciere si nu poate sa se abata, fata de vreun ofertant, de la conditiile pe care le a definit. Caietul de sarcini trebuie interpretat din punctul de vedere al principiului conform caruia actele emise de administratie sunt obligatorii si pentru aceasta. Nicio norma/principiu general nu impune autoritatii, intr o procedura deschisa, sa avertizeze ofertantul in legatura cu neconformitatea ofertei sale in raport cu caietul de sarcini. Daca oferta este respinsa anterior etapei in care a fost atribuit contractul, admisibilitatea contestatiei ofertantului respins impotriva deciziei de atribuire este subordonata conditiei anularii respingerii ofertei sale. Doar daca respingerea este anulata, decizia de atribuire poate sa produca efecte directe asupra situatiei juridice a ofertantului contestator. Daca respingerea nu este anulata, reclamantul nu are calitatea procesuala activa pentru a ataca decizia de atribuire, concluziile prin care se urmareste anularea acesteia trebuind respinse ca inadmisibile [lipsite de interes]. Posibilitatea ofertantului de a influenta conditiile procedurii de atribuire intr un sens care ii este favorabil, chiar si atunci cand nu ar avea aceasta intentie, constituie o situatie de conflict de interese. Conflictul de interese are caracter obiectiv si nu depinde de buna credinta a persoanelor interesate 

187. Chiar daca executarea contractului este iminenta, ea nu este suficienta pentru admiterea cererii de suspendare a executarii. Reclamantul trebuie sa furnizeze dovezi ca nu poate astepta pronuntarea hotararii in actiunea principala fara a suferi un prejudiciu. Caracterul iminent al unui prejudiciu nu trebuie sa fie stabilit cu certitudine absoluta, insa producerea lui trebuie sa fie previzibila cu un grad de probabilitate suficient. Prejudiciul de natura financiara nu poate fi considerat ireparabil sau chiar dificil de reparat. Ofertantul nu are niciodata garantia absoluta ca va fi adjudecatarul contractului. Efectele financiare negative care ar rezulta din respingerea ofertei sale se incadreaza in riscul comercial obisnuit al ofertantilor. Participarea la o licitatie implica riscuri pentru toti participantii, iar eliminarea unui ofertant, in temeiul regulilor licitatiei, nu are, in sine, caracter prejudiciabil

188. Oferta respinsa pentru doua motive. Contestarea doar a unuia dintre ele. Contestatie vadit nefondata, intrucat, chiar daca ar fi anulat respectivul motiv, ramane valabil motivul de respingere necontestat 

189. Procedura de evaluare a ofertelor este secreta. Documente confidentiale, supuse protectiei intereselor comerciale ale ofertantilor. Autoritatea trebuie sa aprecieze daca exista un interes public superior care sa justifice divulgarea documentului. Modalitatile potrivit carora sunt redactate ofertele, limbajul utilizat, prezentarea caracteristica si know how ul referitoare la pregatirea ofertelor sunt specifice si presupun investitii de natura financiara si de resurse umane ale ofertantilor, care au un interes legitim sa impiedice posibilitatea ca informatiile in cauza sa fie dezvaluite publicului si, in plus, concurentilor reali sau potentiali. Exista o prezumtie generala potrivit careia accesul ofertantilor la ofertele celorlalti aduce atingere interesului protejat. Se impune ca autoritatile contractante sa nu divulge informatii referitoare la procedurile de atribuire al caror continut ar putea fi utilizat pentru a denatura concurenta, fie in cadrul procedurii de atribuire in curs, fie in cadrul uneia ulterioare 

190. Contractul nu poate iesi din sfera celor de achizitie publica doar pentru ca prestatorul este tot o autoritate contractanta, fara scop lucrativ, si remuneratia este limitata la rambursarea cheltuielilor suportate pentru prestarea serviciului. Nu este permisa incheierea, fara o procedura de atribuire, a unui contract de cooperare intre autoritati publice (in speta, o agentie sanitara si o universitate) care nu are drept scop asigurarea realizarii unei misiuni de serviciu public comune acestora, nu este guvernat numai de consideratii si de cerinte proprii urmaririi obiectivelor de interes public sau care este de natura sa plaseze un prestator privat intr o situatie privilegiata fata de concurentii sai. Doua tipuri de contracte incheiate de entitati publice nu intra in domeniul de aplicare al dreptului Uniunii in materia achizitiilor publice: (i) contractele incheiate de o entitate publica cu o persoana distincta din punct de vedere juridic de aceasta in situatia in care, in acelasi timp, entitatea respectiva exercita asupra persoanei un control analog celui pe care il exercita asupra propriilor servicii, iar persoana mentionata realizeaza cea mai mare parte a activitatilor proprii cu entitatea sau cu entitatile care o detin (contractele „in house”); si (ii) contractele care instituie o cooperare intre entitati publice avand ca obiect asigurarea punerii in aplicare a unei misiuni de serviciu public care este comuna acestora 

191. Conceptul „abatere profesionala” acopera orice comportament culpabil care afecteaza credibilitatea profesionala a operatorului, nu numai incalcarile normelor de deontologie in sensul strict al profesiei. Nu este necesara o hotarare cu autoritate de lucru judecat pentru constatarea unei abateri profesionale. Executarea incorecta, imprecisa sau defectuoasa a unui contract poate demonstra o competenta profesionala limitata, nu neaparat o abatere profesionala grava.  Directiva 2004/18 se opune unei reglementari nationale care prevede ca exista o abatere profesionala grava care conduce la excluderea ofertantului in ipoteza in care, din motive imputabile acestuia, autoritatea contractanta a reziliat, a anulat sau a denuntat unilateral un contract anterior, daca valoarea partii neexecutate din acesta se ridica la cel putin 5% din valoarea totala a respectivului contract

192. Operatiune „in house”. Notiunea de „control analog”. In cazul in care mai multe autoritati publice constituie o entitate insarcinata cu indeplinirea misiunii lor de serviciu public sau in cazul in care o autoritate publica adera la o astfel de entitate, conditia potrivit careia, pentru a fi exonerate de obligatia de a organiza o procedura de atribuire, autoritatile respective trebuie sa exercite impreuna asupra acestei entitati un control analog celui pe care il exercita asupra propriilor servicii este indeplinita daca fiecare dintre aceste autoritati participa atat la capitalul entitatii respective, cat si in organele de conducere ale acesteia 

193. Termenul de prescriptie pentru repararea prejudiciului suferit din cauza respingerii ofertei curge de la data luarii cunostinta despre respingere, nu de la primirea motivarii respingerii sau de la anularea de catre instanta a masurii respingerii 

194. Autoritatea poate solicita un nivel minim de capacitate economica si financiara prin referire la unul sau la mai multe elemente individuale din bilant, cu conditia ca acestea sa fie in mod obiectiv apte sa ofere informatii cu privire la capacitate si ca nivelul sa fie adaptat la importanta contractului, in sensul de a constitui un indiciu pozitiv al existentei unei baze economice si financiare suficiente pentru executarea contractului, fara a depasi ceea ce este necesar in mod rezonabil in acest scop. Pentru dovedirea acestei capacitati, o referinta poate sa fie solicitata de autoritate chiar daca, in mod obiectiv, niciun candidat sau ofertant potential nu este in masura sa o prezinte, din cauza unei diferente de legislatie intre statele membre. Daca ofertantul se gaseste in imposibilitatea de a indeplini cerinta ca rezultatul financiar, potrivit bilantului, sa nu fi fost negativ, din cauza unei conventii prin care isi transfera in mod sistematic profitul catre societatea mama, acesta nu are alta posibilitate pentru a indeplini cerinta decat sa puna in evidenta capacitatea unui tert sustinator 

195. Anularea unei nereguli comise de autoritate in procedura de atribuire intervine doar daca, in absenta respectivei nereguli, procedura ar fi putut avea un rezultat diferit 

196. Procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica este aplicabila si contractului incheiat de o autoritate contractanta in domeniul apararii pentru achizitionarea unui material care, desi este destinat unor scopuri militare, prezinta posibilitati de aplicatii civile in esenta similare. Procedura nu este aplicabila in cazul in care acest material, prin caracteristicile proprii, poate fi considerat ca special conceput si dezvoltat, inclusiv in urma unor modificari substantiale, in astfel de scopuri. Autoritatea contractanta nu poate invoca protectia intereselor esentiale ale sigurantei sale, care se refera la productia sau comertul cu armament, munitie si material de razboi, pentru a se sustrage de la aplicarea procedurilor de atribuire pentru achizitionarea unui material care are o vocatie civila certa si o finalitate militara eventuala

197. Actele adoptate in temeiul unor competente delegate sunt imputabile in mod normal institutiei care deleaga, careia ii revine apararea in justitie a actelor in cauza. Procedura de atribuire organizata de o delegatie a Uniunii Europene. Contestatia impotriva delegatiei este inadmisibila, pentru lipsa calitatii de parata 

198. Continutul caietului de sarcini trebuie interpretat din punctul de vedere al potentialilor ofertanti, nu al autoritatii contractante. Obiectul contractului si factorii de evaluare trebuie sa fie stabiliti in mod clar de la inceputul procedurii de atribuire. Conditiile si modalitatile procedurii de atribuire trebuie sa fie formulate in mod clar, precis si neechivoc in anuntul de participare sau in caietul de sarcini, astfel incat, pe de o parte, sa permita tuturor ofertantilor informati in mod rezonabil si care dau dovada de o diligenta normala sa inteleaga continutul exact al acestora si sa le interpreteze in acelasi fel si, pe de alta parte, sa dea posibilitatea autoritatii sa verifice efectiv daca ofertele corespund criteriilor. Directiva 2004/18 nu se opune, in principiu, unei trimiteri in anuntul de participare sau in caietul de sarcini la acte cu putere de lege sau acte administrative pentru anumite specificatii tehnice, atunci cand o astfel de trimitere este, in practica, inevitabila. Autoritatea are obligatia de a mentiona expres caracteristicile de mediu detaliate pe care doreste sa le impuna chiar atunci cand recurge la caracteristicile definite de o eticheta ecologica. Prin faptul ca a impus in caietul de sarcini obligatia ca anumite produse care urmau sa fie furnizate sa poarte o anumita eticheta ecologica (EKO/MAX HAVELAAR), in loc sa utilizeze specificatiile detaliate definite de aceasta eticheta ecologica, autoritatea a stabilit o specificatie tehnica nelegala. Autoritatile pot alege factori de evaluare bazati pe consideratii de ordin social, care pot viza utilizatorii sau beneficiarii lucrarilor/bunurilor/serviciilor care fac obiectul contractului, dar si alte persoane. Factorii de evaluare trebuie sa fie obiectivi, pentru a asigura obiectivitatea compararii si a evaluarii ofertelor, in conditii de concurenta efectiva. Ei nu pot conferi autoritatii o libertate de alegere neconditionata. Este permisa utilizarea unui factor de evaluare conform caruia produsele provin din comertul echitabil. Este contrara Directivei 2004/18 conditia potrivit careia ofertantii trebuie sa respecte criterii cu privire la „achizitiile constante si la comportamentul responsabil din punct de vedere social al intreprinderilor” si sa arate cum respecta aceste criterii si cum „contribuie la imbunatatirea durabilitatii pietei cafelei si la productia responsabila din punct de vedere ecologic, social si economic” 

199. Imprejurarea ca autoritatea a instituit o comisie de evaluare insarcinata sa aprecieze in numele sau candidaturile/ofertele nu o exonereaza de responsabilitatea sa de a respecta cerintele dreptului Uniunii in domeniul contractelor de achizitie publica. Autoritatea are obligatia sa verifice elementele ofertelor cu pret neobisnuit de scazut, solicitand ofertantilor sa demonstreze ca ofertele sunt serioase. Revine autoritatii sarcina de a formula clar solicitarea, pentru a pune ofertantii in masura sa justifice deplin si util caracterul serios al ofertelor lor. Principiile egalitatii de tratament si nediscriminarii, precum si obligatia de transparenta se opun oricarei negocieri intre autoritate si ofertant. Oferta nu poate fi modificata dupa depunerea sa nici la initiativa autoritatii, nici la aceea a ofertantului. Autoritatea nu poate solicita lamuriri ofertantului pe a carui oferta o apreciaza ca fiind imprecisa sau neconforma cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini. A permite autoritatii sa solicite clarificari intr o asemenea situatie ar implica riscul de a se considera ca a negociat cu ofertantul, in detrimentul concurentilor. Ofertantul nu poate imputa autoritatii nesolicitarea de lamuriri, atat timp cat lipsa claritatii ofertei sale rezulta din incalcarea obligatiei de diligenta la redactarea acesteia. Toti ofertantii sunt tinuti de obligatia de diligenta la redactarea propriilor oferte. Datele referitoare la oferta pot fi corectate sau completate punctual, in special cand necesita in mod vadit o simpla clarificare sau pentru inlaturarea unor erori materiale evidente, autoritatea neputand solicita sau accepta vreo modificare a ofertei. Cererea de clarificare a ofertei trebuie, in principiu, sa fie adresata in mod echivalent tuturor ofertantilor care se afla in aceeasi situatie si trebuie sa priveasca toate punctele ofertei care impun o clarificare. Autoritatea trebuie sa trateze ofertantii in mod egal si loial, astfel incat sa nu se poata considera ca solicitarea de clarificare i a favorizat sau defavorizat 

200. Distinctia intre criteriile de selectie si cele de atribuire. Criteriile care nu vizeaza identificarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic si care sunt, in esenta, legate de evaluarea capacitatii tehnice si profesionale a ofertantilor de a executa contractul nu pot constitui criterii de atribuire. Experienta similara a ofertantilor se refera la capacitatea acestora de a executa contractul si, prin urmare, nu constituie criteriu de atribuire 

201. Oferta care trebuia primita pana la 29 ianuarie 2010, ora 12, transmisa prin posta la 29 ianuarie 2010, ora 12:44. Oferta intarziata, respinsa in mod corect din aceasta cauza. Autoritatea nu are obligatia sa precizeze in documentatia de atribuire fusul orar aplicabil. In cazul ofertelor expediate prin posta, este aplicabil fusul orar al oficiului postal de expediere. Autoritatea are obligatia de a raspunde solicitarilor de clarificari pe care le primeste in timp util, relevant fiind momentul primirii unei solicitari, nu acela al expedierii ei prin serviciul postal 

202. Incadrarea drept concesionare de servicii sau contract de achizitie publica de servicii se realizeaza exclusiv pe baza dreptului Uniunii. Reprezinta contract de achizitie publica de servicii contractul prin care prestatorul, in temeiul normelor de drept public si al clauzelor contractuale care guverneaza prestarea acestor servicii, nu isi asuma o parte semnificativa a riscului la care este expusa autoritatea contractanta. Prestare de servicii de transport public cu autobuzul. Drept de a exploata serviciul si plata, in beneficiul prestatorului, a unei compensatii pentru pierderi. Risc legat de exploatare limitat, potrivit legislatiei nationale si contractului 

203. Autoritatea este obligata sa respecte cu strictete criteriile pe care ea insasi le a stabilit, nu numai in cursul procedurii de atribuire, ci si in faza de executare a contractului. Conditiile de atribuire a contractului nu pot fi modificate in timpul evaluarii ofertelor 

204. Documentatie de atribuire ce prevede durata contractului de 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire cu maximum 3 ani. Ofertarea unei durate de 6 ani, cu pretul aferent. Oferta neconforma. Este esential ca autoritatea sa fie in masura sa se asigure cu precizie asupra continutului ofertei si in special cu privire la conformitatea acesteia cu documentatia de atribuire. Cand o oferta este ambigua, iar autoritatea nu are posibilitatea de a stabili, in mod rapid si eficient, care este efectiv obiectul respectivei oferte, aceasta nu are alta posibilitate decat sa o respinga. Aceeasi consecinta se impune atunci cand oferta nu corespunde in mod evident obiectului contractului. Autoritatea trebuie sa poata defini in mod liber obiectul contractului si sa poata alege conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca ofertele. Ea poate sa determine durata contractului si sa stabileasca plafoanele bugetare carora ofertele trebuie sa li se conformeze, potrivit constrangerilor sale bugetare. Autoritatea nu are obligatia de a consulta potentialii ofertanti in ceea ce priveste caracterul adecvat al conditiilor pe care le defineste. Stabilirea unui plafon bugetar excesiv de scazut expune autoritatea riscului de a nu fi depusa nicio oferta satisfacatoare, astfel incat procedura de atribuire va trebui sa fie repetata, cu modificarea conditiilor. Daca oferta este respinsa anterior etapei in care a fost atribuit contractul, admisibilitatea contestatiei ofertantului respins impotriva deciziei de atribuire este subordonata conditiei anularii respingerii ofertei sale. Doar daca respingerea este anulata, decizia de atribuire poate sa produca efecte directe asupra situatiei juridice a ofertantului contestator. Daca respingerea nu este anulata, decizia de atribuire nu poate avea consecinte juridice pentru ofertantul contestator. Capat de cerere inadmisibil [lipsit de interes]. Lipsa interesului de a exercita actiunea face parte dintre cauzele de inadmisibilitate de ordine publica, pe care instanta trebuie sa le verifice din oficiu 

205. Obligatia de motivare nu ii impune instantei sa raspunda la fiecare dintre argumentele expuse de parti. Motivarea poate fi si subinteleasa 

206. Nu i se poate imputa Tribunalului faptul ca a considerat, dupa ce a respins al optulea motiv al actiunii reclamantei, ca nu mai era necesar sa se pronunte cu privire la celelalte sapte motive ale acestei actiuni, care nu ar fi permis reclamantei sa aiba castig de cauza in actiunea sa. Este lipsita de interes actiunea (contestatia) atunci cand, admitand ca unul dintre motive ar fi intemeiat, anularea actului atacat pe baza acestuia nu ar fi de natura sa ii dea reclamantului castig de cauza. Competenta Curtii este limitata la controlul solutiei legale care a fost data motivelor si argumentelor dezbatute in prima instanta (Tribunal). A i se permite reclamantului sa invoce pentru prima data in fata Curtii un argument pe care nu l a invocat in fata Tribunalului ar insemna sa i se permita sesizarea Curtii, a carei competenta in materie de recurs este limitata, cu un litigiu mai extins decat acela pe care l a judecat Tribunalul. Cererea de recurs trebuie sa indice cu precizie elementele criticate din decizia primei instante a carei anulare se solicita, precum si argumentele juridice care sustin in mod specific aceasta cerere. Nu indeplineste aceasta conditie motivul de recurs care se limiteaza sa reitereze argumente deja prezentate in fata Tribunalului, motiv ce trebuie respins ca inadmisibil 

207. Servicii de supraveghere si de siguranta – servicii cuprinse in anexa IIB a Directivei 2004/18. Clasificarea serviciilor in anexele IIA si IIB ale directivei. Cele din urma nu prezinta a priori interes transfrontalier suficient incat sa poata justifica atribuirea lor printr o procedura de atribuire. Directiva 2004/18 nu obliga statele membre sa accepte posibilitatea sustinerii capacitatii economice si financiare a ofertantilor in cazul atribuirii contractelor de servicii din anexa IIB 

208. Directiva 89/665 nu se opune unei proceduri jurisdictionale pentru adoptarea cu celeritate de masuri obligatorii in care avocatii nu au dreptul sa prezinte concluzii, probele nu sunt administrate decat in scris si dispozitiile legale comune privind probele nu sunt aplicabile. Directiva 89/665 permite ca cererile de masuri provizorii, cum este si aceea de suspendare a procedurii de atribuire, sa fie solutionate de organisme/instante separate de acelea care solutioneaza actiunile pe fond, inclusiv actiunile de daune interese. Judecatorul delegat cu luarea de masuri provizorii, pentru a adopta o astfel de masura, poate realiza o interpretare a Directivei 2004/18 care, ulterior, sa fie contrazisa de instanta de fond. Statele membre trebuie sa prevada posibilitatea particularilor de a obtine repararea prejudiciului suferit in caz de incalcare a normelor de drept al Uniunii privind atribuirea contractelor de achizitie publica 

209. Principiul egalitatii de tratament si obligatia de transparenta trebuie respectate si in cazul atribuirii contractelor de servicii prevazute in anexa IIB la Directiva 2004/18, in ipoteza in care aceste contracte prezinta interes transfrontalier cert. Modificarea ponderii factorilor de evaluare ulterior primei examinari a ofertelor constituie o incalcare a principiului egalitatii de tratament si a obligatiei de transparenta

210. Conditionarea desfasurarii de servicii pe teritoriul national de catre o intreprindere stabilita in alt stat membru de eliberarea unei autorizatii administrative constituie o restrictie privind libera prestare a serviciilor. Exceptii admise, justificate in masura in care interesul general pe care legislatia nationala urmareste sa il protejeze nu este ocrotit de normele aplicabile prestatorului in statul membru de stabilire. Statele membre nu pot restrange, din motive legate de calificarile profesionale, libertatea de a presta servicii, in cazul in care prestatorul provine dintr un stat membru in care profesia este reglementata. Un astfel de prestator poate sa presteze servicii in alt stat membru in temeiul titlului profesional de origine, fara sa fie nevoit sa solicite recunoasterea calificarilor sale. Un regim national de autorizare depaseste ceea ce este necesar in situatia in care cerintele impuse pentru eliberarea autorizatiei s ar suprapune cu justificarile si cu garantiile echivalente impuse in statul membru de stabilire, de unde se deduce in special obligatia statului membru gazda de a tine seama de controalele si de verificarile deja efectuate in statul membru de stabilire. Dificultatile pe care le intampina autoritatile administrative de a controla caracteristicile titlurilor si ale autorizatiilor emise de alte state membre nu justifica introducerea restrictiei.  Autoritatile competente din statul membru gazda pot solicita autoritatilor competente din statul membru de stabilire informatii pertinente privind legalitatea stabilirii si buna conduita a prestatorului, precum si absenta unor sanctiuni disciplinare sau penale cu caracter profesional 

211. Directiva 89/665 nu instituie obligatia de a acorda autoritatilor contractante posibilitatea de a formula plangere in instanta impotriva deciziilor organismelor administrativ jurisdictionale prin care sunt solutionate contestatiile. Insa, directiva nici nu interzice statelor membre sa prevada o astfel de cale de atac la dispozitia autoritatilor contractante

212. Directiva 89/665 se opune unei reglementari nationale care conditioneaza dreptul de a obtine daune interese pentru incalcarea de catre autoritatea contractanta a dreptului achizitiilor publice de caracterul culpabil al acestei incalcari, inclusiv in cazul in care aplicarea acestei reglementari se intemeiaza pe o prezumtie de culpa a autoritatii, precum si pe imposibilitatea ca aceasta din urma sa invoce lipsa unor capacitati individuale si, prin urmare, inexistenta elementului subiectiv al incalcarii pretinse 

213. Obligatia de motivare a actului autoritatii este diferita de problema temeiniciei motivarii. Comunicarea doar a punctajelor obtinute de ofertanti nu este suficienta, intrucat nu releva caracteristicile si avantajele ofertei castigatoare fata de necastigatoare 

214. Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor cu sediul in alt stat membru sa se inregistreze in statul membru al autoritatii pentru a fi atestati ca si au achitat contributiile la asigurarile sociale, impozitele si taxele in respectivul stat membru al autoritatii, sub conditia ca o astfel de solicitare sa nu ingreuneze si sa nu intarzie participarea la procedura de atribuire, sa nu impuna costuri administrative excesive si sa aiba ca scop exclusiv verificarea ofertantilor. Prezentarea certificatelor eliberate de statul unde isi au sediul ofertantii nu este suficienta, intrucat exista posibilitatea ca acestia sa fi desfasurat o activitate economica in statul membru al autoritatii, care sa genereze datorii in materie fiscala si sociala in acest stat. Prezentarea, la autoritatea contractanta, a cererii de inregistrare insotite de depunerea ofertei constituie o formalitate suficienta pentru a admite participarea la procedura de atribuire, daca atribuirea nu va interveni inaintea finalizarii inregistrarii ofertantilor. Directiva 93/37 nu se opune verificarii lipsei cauzelor de excludere a ofertantilor de catre un alt organism decat autoritatea contractanta, precum verificarea certificatelor eliberate de autoritatile fiscale si sociale din alte state membre, cu exceptia cazului cand organismul este alcatuit in majoritate din persoane ce pot avea interese contrare anumitor ofertanti si competenta sa se extinde si la controlul pe fond al validitatii certificatelor mentionate 

215. Actiunea in anulare nu este admisibila decat in masura in care reclamantul are un interes sa obtina anularea actului atacat, ceea ce presupune ca anularea sa poata avea consecinte juridice, respectiv sa ii aduca un beneficiu. Intrucat, in speta, este vorba despre un acord cadru ce poate fi utilizat ca model pentru alte achizitii, exista interesul evitarii producerii in viitor a nelegalitatii invocate de reclamant

216. Operatiune de privatizare ce include obligatiile cumparatorului de a presta servicii si de a executa lucrari. Contractul mixt trebuie apreciat in temeiul normelor care reglementeaza partea care constituie obiectul principal sau elementul preponderent al contractului. Cesiunea de actiuni catre un ofertant, in cadrul unei operatiuni de privatizare, nu intra sub incidenta directivelor in materie de achizitii publice si nici a directivelor de remedii. Nu doar intreaga asociere de ofertanti poate solicita despagubiri, ci si oricare dintre membrii asocierii, pentru repararea prejudiciului pe care l a suferit in mod individual. Pot fi cerute despagubiri si ca urmare a unei decizii adoptate de o alta entitate decat autoritatea contractanta, entitate implicata in procedura de atribuire si care a influentat desfasurarea acesteia, cum ar fi un organism competent sa verifice incompatibilitatile ofertantilor

217. Anuntul de participare trebuie sa cuprinda si lucrarile suplimentare care intra in obiectul contractului (descrierea cat mai completa a acestuia), respectiv sa asigure posibilitatea oricarui potential ofertant, normal avizat si experimentat si rezonabil de diligent, de a isi forma o imagine concreta cu privire la lucrarile care vor fi efectuate. Caracterul notoriu al unei probleme care exista la nivel national nu poate sa fie luat in considerare de ofertanti drept criteriu implicit de definire a obiectului contractului 

218. Contestatia impotriva respingerii propriei oferte, fara a fi contestata decizia de atribuire a contractului, nu este lipsita de interes. Anularea respingerii poate avea impact asupra legalitatii deciziei de atribuire si, pe de alta parte, poate avea consecinte privind o eventuala cerere de despagubiri 

219. In cadrul unui contract de achizitie publica, autoritatea publica trebuie sa isi asume pozitia de cumparator, nu de vanzator. Caracterul oneros al contractului de achizitie publica presupune ca autoritatea contractanta sa primeasca in temeiul acestuia o contraprestatie, care sa prezinte un interes economic direct pentru autoritate, precum avantajele economice provenind din utilizarea ulterioara sau din cesionarea ulterioara a unei lucrari. Contractul de achizitie publica de lucrari nu impune ca lucrarile sa fie realizate in mod material sau fizic pentru autoritatea contractanta, ci doar sa fie executate in interesul economic direct al acestei autoritati. Concesionarea pe durata nedeterminata incalca ordinea juridica a Uniunii 

220. Oferta depusa de o asociere fara personalitate juridica. Decizia privind rezultatul evaluarii este destinata fiecaruia dintre membrii asocierii, context in care fiecare dintre ei are calitate procesuala activa pentru a contesta respectiva decizie. Principiul transparentei presupune ca toate informatiile tehnice relevante pentru buna intelegere a anuntului de participare sau a caietului de sarcini sa fie puse, de indata ce este posibil, la dispozitia tuturor potentialilor ofertanti 

221. Sunt admisibile motivele de contestare noi, daca se bazeaza pe elemente de fapt si de drept care au aparut in cursul litigiului. Cerinta potrivit careia sunt acceptate si ofertele expediate recomandate prin serviciul postal pana la o anumita data, urmand ca stampila postala sa fie luata in considerare pentru respectarea termenului. Oferta care ar fi trebuit respinsa fara a fi deschisa, din cauza lipsei stampilei pentru stabilirea datei expedierii si a lipsei unei dovezi privind trimiterea ei recomandata. Factorii de evaluare nu trebuie in mod necesar sa fie de natura cantitativa sau orientati exclusiv spre pret. Factori de evaluare subiectivi – organizarea si metodologia preconizate pentru prestarea serviciilor, buna intelegere a specificatiilor caietului de sarcini si calitatea serviciilor cerute. Respectivii factori pot fi aplicati obiectiv si uniform pentru a compara ofertele. Autoritatea nu este obligata sa ii indice ofertantului respins care sunt calitatile ofertei declarate castigatoare. Fisele de evaluare individuala, ale membrilor comisiei de evaluare, nu au valoare juridica autonoma. Evaluarea individuala se „dizolva” in raportul final 

222. Posibilitatea de a exercita o cale de atac eficienta impotriva atribuirii presupune informarea in timp util a candidatilor si a ofertantilor cu privire la aceasta. Constatarea neindeplinirii obligatiilor de catre un stat membru nu depinde de existenta unui prejudiciu care ar putea sa rezulte din aceasta. Procedura de constatare a neindeplinirii obligatiilor permite nu numai verificarea conformitatii cu dreptul Uniunii a actelor cu putere de lege si a normelor administrative ale unui stat membru, ci si stabilirea faptului ca o autoritate contractanta a unui stat membru incalca dreptul Uniunii intr un caz specific. Statele membre au dreptul sa stabileasca termene scurte de contestare a masurilor pregatitoare sau a deciziilor intermediare luate in cadrul procedurii de atribuire, precum si obligatia ca normele privind aceste termene sa fie suficient de precise, clare si previzibile, astfel incat particularii sa isi poata cunoaste drepturile si obligatiile. Conditiile de aplicare a termenelor nu trebuie sa faca imposibila sau excesiv de dificila exercitarea drepturilor. Durata unui termen de decadere nu este previzibila pentru persoanele interesate in situatia in care este lasata la aprecierea instantei competente. Prevederea potrivit careia orice cale de atac „va fi introdusa cat mai curand posibil si, in orice caz, in termen de trei luni” contravine Directivei 89/665, din cauza incertitudinii constand in posibilitatea instantelor de a respinge calea de atac drept tardiva inainte de expirarea termenului de trei luni

223. Simpla informatie ca oferta i a fost respinsa nu permite ofertantului sa formuleze contestatia, intrucat informatia este insuficienta pentru a afirma ca ar exista o ilegalitate care sa faca obiectul contestatiei. Numai dupa ce a aflat motivele pentru care a fost respins, ofertantul isi poate forma convingerea asupra existentei unei incalcari si a oportunitatii contestarii. Termenele de contestare avand ca obiect constatarea unei incalcari sau obtinerea de despagubiri incep sa curga numai de la data la care reclamantul a luat cunostinta sau ar fi trebuit sa ia cunostinta de pretinsa incalcare. Statele membre au obligatia de a stabili un sistem de termene exact, clar si previzibil, astfel incat particularii sa isi poata cunoaste drepturile si obligatiile. Modalitatile de aplicare a termenelor nu trebuie sa faca imposibila sau extrem de dificila exercitarea drepturilor. Durata unui termen de decadere nu este previzibila pentru persoanele interesate in situatia in care este lasata la aprecierea instantei competente. Prevederea potrivit careia orice cale de atac „va fi introdusa cat mai curand posibil si, in orice caz, in termen de trei luni” contravine Directivei 89/665, din cauza incertitudinii constand in posibilitatea instantelor de a respinge calea de atac drept tardiva inainte de expirarea termenului de trei luni. Instanta nationala este obligata sa repuna contestatorul in termenul de contestare, astfel incat sa ii asigure posibilitatea de contestare de la data la care el a luat cunostinta sau ar fi trebuit sa ia cunostinta de incalcarea normelor privind atribuirea contractului 

224. Grup de intreprinderi. Interdictie de a participa la aceeasi procedura de atribuire, in mod concurent, a unui „consorzio stabile” (grup stabil) si a unei societati facand parte din acesta. Dreptul Uniunii se opune excluderii automate din procedura si aplicarii de sanctiuni penale atat grupului stabil, cat si membrilor acestuia, atunci cand acestia din urma au prezentat oferte concurente cu oferta grupului, chiar daca oferta grupului nu ar fi fost depusa in numele si pe seama intreprinderilor 

225. Unul dintre obiectivele normelor in materia achizitiilor publice este deschiderea spre o concurenta cat mai larga, care este si in interesul autoritatii contractante, care va dispune de o alegere extinsa a ofertei celei mai avantajoase si mai adaptate nevoilor publicului vizat. Operatorii care au dreptul, in statul unde sunt stabiliti, de a presta serviciul supus licitatiei nu pot fi exclusi de la aceasta numai pe motiv ca, in temeiul legislatiei statului unde se atribuie contractul, sunt obligati sa fie ori persoane fizice, ori persoane juridice sau sa dispuna ori de statut de drept public, ori de drept privat. Principiul egalitatii de tratament nu este incalcat numai pentru motivul ca autoritatea contractanta admite participarea la procedura de atribuire a organismelor care beneficiaza de subventii ce le permit sa oferteze preturi sensibil mai mici decat cele ale ofertantilor concurenti nesubventionati. Eventualitatea unei pozitii privilegiate a ofertantilor, din cauza finantarilor publice sau a ajutoarelor de stat, nu poate justifica excluderea automata a lor de la procedura. Le este permisa participarea la procedura de atribuire si entitatilor care nu urmaresc in principal un scop lucrativ, nu dispun de structura organizationala a unei intreprinderi si nu asigura o prezenta constanta pe piata, cum ar fi universitatile si institutele de cercetare, precum si consortiile alcatuite din universitati si autoritati publice

226. Procedurile de atribuire pe care statele membre sunt autorizate sa le utilizeze sunt enumerate limitativ in directiva aplicabila. Atribuirea contractelor de achizitie publica prin intermediul altor proceduri nu este permisa

227. Contestatia formulata de ofertantul de pe locul III nu este lipsita de interes in contextul in care ambele oferte clasate pe primele locuri prezinta acelasi viciu de neconformitate. Chiar daca o autoritate este obligata sa redacteze in mod precis si clar conditiile procedurii de atribuire, ea nu este obligata sa aiba in vedere toate situatiile posibile, oricat de rare ar fi acestea, susceptibile sa apara in practica. Autoritatea are posibilitatea de a contacta ofertantul in cazul in care oferta sa necesita clarificari sau corectarea unor erori materiale. Asadar, autoritatea are posibilitatea, nu obligatia de a contacta ofertantii. Prin exceptie, cand textul unei oferte este redactat in mod ambiguu, iar ambiguitatea poate fi explicata in mod simplu si usor indepartata, autoritatea este obligata, in temeiul bunei administrari si al principiului proportionalitatii, sa ceara clarificari ofertantului. Principiul proportionalitatii impune autoritatii, atunci cand se confrunta cu o oferta ambigua, iar o cerere de precizari cu privire la continutul ei ar putea asigura securitatea juridica in acelasi mod precum respingerea imediata a ofertei, sa solicite clarificari ofertantului, decat sa opteze pentru respingerea ofertei. Autoritatea trebuie sa fie in masura sa se asigure cu precizie cu privire la continutul ofertei, in special la conformitatea cu specificatiile caietului de sarcini. Cand oferta este ambigua, iar autoritatea nu are posibilitatea de a stabili, in mod rapid si eficient, care este efectiv obiectul ofertei, nu are alta posibilitate decat sa o respinga. Oferta nu este incompleta si nu trebuie respinsa daca pretul care lipseste pentru un articol de lucrari poate fi dedus cu certitudine din pretul indicat pentru alt articol in acelasi deviz recapitulativ sau, cel putin, dupa obtinerea unor precizari din partea autorului ofertei cu privire la continutul acesteia. Instanta este competenta sa stabileasca daca raspunsurile ofertantului reprezinta clarificari sau modificari ale continutului ofertei 

228. Calificarea juridica a contractului intra in sfera dreptului Uniunii, nefiind relevanta calificarea din dreptul national sau aceea realizata de partile contractante. Cand contractul contine atat elemente specifice unui contract de lucrari, cat si elemente specifice altui tip de contract de achizitie publica, obiectul principal al contractului este acela care determina normele unionale aplicabile. Diferenta dintre un contract de lucrari si unul de locatiune. Contract intre o entitate publica si o intreprindere privata privind inchirierea catre entitate a unor pavilioane care urmeaza sa fie construite de catre intreprindere, remuneratia pentru aceasta din urma constand in plata unei chirii lunare timp de 30 de ani 

229. Contractul de achizitie publica de servicii presupune o contraprestatie care este platita direct de autoritatea contractanta prestatorului. Concesionare – modalitatea de plata consta in dreptul de a exploata serviciul, iar prestatorul isi asuma riscul legat de exploatarea serviciului. Executarea lucrarilor conexe obiectului principal al concesionarii de servicii nu este considerata „concesionare de lucrari publice”. Concesionare „in house”. Participarea, chiar si minoritara, a unei intreprinderi private la capitalul mixt al societatii la care participa autoritatea contractanta exclude controlul analog al acesteia asupra respectivei societati

230. Art. 22 alin. (3) din Directiva 93/37 trebuie interpretat in sensul ca, atunci cand un contract este atribuit prin procedura de negociere, iar numarul candidatilor corespunzatori nu atinge limita minima stabilita pentru respectiva procedura, autoritatea contractanta poate sa o continue invitand candidatul sau candidatii corespunzatori sa negocieze conditiile contractului. Autoritatea trebuie sa invite la faza de negociere a contractului un numar suficient de candidati. Caracterul suficient sau insuficient al acestui numar pentru asigurarea unei concurente reale trebuie determinat in functie de caracteristicile si de obiectul contractului respectiv. Obligatia de asigurare a concurentei reale este indeplinita inclusiv atunci cand autoritatea recurge la procedura de negociere

231. Imprejurarea ca autoritatea contractanta detine, impreuna cu alte autoritati publice, totalitatea capitalului unei societati contractante sugereaza, fara a fi decisiva, ca aceasta autoritate contractanta exercita asupra societatii un control analog celui pe care il exercita asupra propriilor servicii. In cazul in care o autoritate publica devine asociat minoritar al unei societati pe actiuni cu capital integral public pentru a i atribui gestiunea unui serviciu public, controlul pe care autoritatile publice asociate in cadrul respectivei societati il exercita asupra acesteia poate fi calificat drept analog controlului pe care il exercita asupra propriilor servicii atunci cand este exercitat impreuna de aceste autoritati. Poate fi atribuit direct contractul catre o societate pe actiuni cu capital integral public in masura in care colectivitatea publica autoritate contractanta exercita asupra acestei societati un control analog, iar societatea desfasoara partea cea mai importanta a activitatii sale cu colectivitatea sau colectivitatile care o detin 

232. Completarea contestatiei cu noi motive este inadmisibila, exceptand acele motive care constituie dezvoltarea unui motiv enuntat anterior, direct sau implicit, in contestatie. Servicii de paza. Este legala conditia vechimii profesionale de minimum un an pentru agenti. Principiul egalitatii de tratament si egalitatea de sanse. Principiul transparentei. Cerinta ca ofertantii sa dispuna, la data ofertei, de toti agentii de securitate necesari executarii contractului este restrictiva, intrucat avantajeaza prestatorul actual al contractului, care dispune de totalitatea agentilor necesari. Divulgarea componentei comisiei de evaluare (nume, grad, vechime in munca si repartizarea membrilor) nu este de natura sa aduca atingere protectiei vietii private si a integritatii persoanelor. Cererea de despagubiri este autonoma, respectiv nu depinde de cererea de anulare a actelor autoritatii contractante. Respingerea acesteia din urma nu determina, in sine, inadmisibilitatea cererii de despagubiri

233. Faptul ca o entitate achizitoare figureaza in anexa III la Directiva 2004/18 nu inseamna, implicit, ca ea este organism de drept public si autoritate contractanta. Conditiile pentru ca o entitate sa fie considerata organism de drept public. Casa de asigurari de sanatate. Contractul mixt este considerat de furnizare sau de servicii in functie de valoarea produselor, respectiv a serviciilor cuprinse in acest contract. In cazul furnizarii de marfuri care sunt fabricate si adaptate in functie de nevoile individuale ale fiecarui client si cu privire la utilizarea carora fiecare client trebuie consiliat in mod individual, confectionarea marfurilor trebuie inclusa in partea „bunuri” a respectivului contract, in scopul calcularii valorii. Contractul de furnizare cuprinde cumpararea de produse, indiferent daca acestea sunt puse la dispozitia consumatorilor gata fabricate sau dupa ce au fost confectionate potrivit cerintelor acestora. Confectionarea face parte din furnizarea produselor in cauza. Distinctia dintre concesiunea de servicii si acordul cadru de servicii. Contract intre o casa publica de asigurari de sanatate si un fabricant de incaltaminte ortopedica adaptata nevoilor individuale ale pacientilor asigurati 

234. Cerintele tehnice care rezulta din dispozitii normative privind protectia mediului trebuie sa fie considerate elemente indispensabile. Absenta din directiva a unui termen precis in care ofertantul sa fie informat cu privire la motivele respingerii ofertei sale. Informarea „cat mai curand posibil” reprezinta o obligatie de diligenta. O perioada de doua luni nu inseamna „cat mai curand posibil” 

235. Obligatia autoritatii de a comunica ofertantilor necastigatori caracteristicile si avantajele relative ale ofertei castigatoare. Simpla comunicare a punctajelor ofertelor nu acopera obligatia. Lipsa sau insuficienta motivarii raportului procedurii, care impiedica realizarea controlului judecatoresc, constituie o cauza de anulare de ordine publica, ce trebuie sa fie invocata de instanta din oficiu. Prezentarea motivarii raportului procedurii in cursul procesului nu compenseaza insuficienta motivarii initiale a raportului atacat. Refuz al autoritatii de a comunica ofertantului necastigator pretul ofertei desemnate castigatoare. Refuz nelegal, intrucat pretul constituie unul dintre avantajele respectivei oferte. Cerere de obligare a autoritatii sa organizeze o noua procedura de atribuire, in mod legal. Cerere inadmisibila 

236. In contextul pietei interne unice si al concurentei efective, este in interesul dreptului Uniunii sa se asigure o participare cat mai larga posibil a operatorilor la procedurile de atribuire. Statele membre au posibilitatea sa prevada si alte cauze de excludere a ofertantilor destinate sa asigure respectarea principiilor egalitatii de tratament si transparentei, cu conditia ca astfel de masuri sa nu depaseasca ceea ce este necesar pentru a atinge acest obiectiv. Reglementare nationala care nu permite participarea la aceeasi procedura de atribuire, in calitate de ofertanti concurenti, a unor societati intre care exista un raport de control sau de influenta importanta. Dreptul Uniunii se opune unei asemenea interdictii, care nu lasa ofertantilor posibilitatea de a demonstra ca raportul respectiv nu a influentat comportamentul fiecarei intreprinderi in cadrul procedurii. Gruparile de intreprinderi nu exclud posibilitatea ca intreprinderile controlate sa se bucure de autonomie in cadrul gestiunii politicii lor comerciale si a activitatilor lor economice, in special in domeniul participarii la procedurile de atribuire. Problema daca raportul dintre intreprinderi a exercitat o influenta asupra continutului ofertelor impune efectuarea unei examinari si a unei aprecieri a situatiei de fapt care sunt de competenta autoritatilor contractante. Simpla constatare a unui raport de control intre intreprinderile ofertante, ca urmare a proprietatii sau a numarului de drepturi de vot care pot fi exercitate in adunarile ordinare, nu este suficienta pentru ca autoritatea contractanta sa poata exclude in mod automat intreprinderile, fara a verifica daca un asemenea raport a avut efecte concrete asupra comportamentului fiecarei intreprinderi in cadrul procedurii 

237. Chiar daca reglementarea nationala aplicabila este conforma dreptului Uniunii, neindeplinirea obligatiilor statului membru poate decurge din existenta unei practici administrative contrare respectivul drept. Autoritatea contractanta nu poate sa respinga in mod direct si in afara cadrului procedurii de protectie prevazute de Directiva 93/42, pentru motive privind protectia sanatatii publice, ofertele de furnizare de dispozitive medicale certificate cu marcajul „CE” 

238. Contestatia transmisa prin fax trebuie depusa in original in termen de 10 zile de la data primirii faxului (Regulamentul de procedura al Tribunalului). Original expediat prin posta in interiorul termenului, insa predat instantei dupa 42 de zile. Caz de forta majora 

239. Dreptul Uniunii se opune unei dispozitii nationale care instituie o prezumtie absoluta de incompatibilitate intre calitatea de proprietar, de asociat, de actionar principal sau de membru al conducerii unei intreprinderi care desfasoara o activitate in sectorul mijloacelor de informare in masa si aceea de proprietar, de asociat, de actionar principal sau de membru al conducerii unei intreprinderi careia i se incredinteaza de catre stat sau de catre o persoana juridica din sectorul public in sens larg executarea unor contracte de lucrari, de furnizare sau de servicii 

240. Daca data comunicarii actului vatamator nu poate fi stabilita cu certitudine, indoiala profita reclamantului. Tardivitatea trebuie dovedita de partea care o invoca. Transmiterea unui mesaj electronic (e mail) nu garanteaza receptionarea lui de catre destinatar. Este posibil ca receptionarea sa nu aiba loc la data transmiterii. Contestarea initierii unei noi proceduri de atribuire pe motiv ca este contestata si anularea procedurii anterioare. Argumentul ca, in cazul infirmarii anularii, s ar redeschide prima procedura si ar lasa a doua procedura fara obiect nu este de natura a stabili ca decizia de organizare a unei noi licitatii este cauzatoare de prejudicii. Aceasta decizie nu implica in mod necesar atribuirea contractului catre un alt ofertant. Anularea licitatiei semnifica incheierea procedurii de atribuire. Ofertantii din licitatia anulata nu pot pretinde autoritatii sa initieze cu ei o procedura de negociere 

241. Elicoptere cu vocatie civila certa si cu scop militar eventual. Achizitionarea de echipamente a caror utilizare in scopuri militare nu este intru totul certa trebuie sa respecte normele de atribuire a contractelor de achizitie publica. Necesitatea de a prevedea o obligatie de confidentialitate nu impiedica recurgerea la o procedura concurentiala de atribuire. Simpla afirmatie ca elicopterele sunt declarate secrete, ca sunt insotite de masuri speciale de securitate sau ca este necesar sa fie excluse din sfera normelor unionale pentru protejarea intereselor esentiale de securitate ale statului nu poate fi suficienta pentru a se deroga de la aplicarea directivei privind achizitiile publice 

242. Abatere profesionala grava, sanctionata cu amenda de 70 de milioane de euro, redusa „100%”, intrucat societatea a informat si cooperat cu autoritatea de concurenta. Abaterea nu poate fi confundata cu sanctiunea sa. Reducerea amenzii nu face sa dispara abaterea, care trebuie verificata temeinic de catre autoritatea contractanta 

243. Modificarea unui contract de achizitie publica poate fi considerata substantiala cand introduce conditii care, daca ar fi fost incluse in procedura de atribuire initiala, ar fi permis acceptarea altor ofertanti sau declararea altei oferte castigatoare, precum si atunci cand extinde contractul intr o masura importanta sau schimba echilibrul economic al contractului in favoarea adjudecatarului. In general, inlocuirea contractantului trebuie considerata schimbare a unei clauze esentiale a contractului. Reorganizarea interna a contractantului nu modifica in mod esential clauzele contractului, insa cedarea partilor sociale catre terti poate fi considerata astfel. In principiu, schimbarea structurii actionariatului contractantului cotat la bursa nu pune in discutie modificarea contractului. Serviciile furnizate autoritatii de catre prestatorul initial pot fi transferate unui alt prestator, constituit sub forma unei societati de capitaluri al carei actionar unic este prestatorul initial, care detine controlul si da instructiuni noului prestator, in masura in care prestatorul initial continua sa isi asume raspunderea respectarii obligatiilor contractuale. In cazul trecerii la moneda euro, transformarea in euro a preturilor exprimate in moneda nationala, cu eventuale rotunjiri, nu reprezinta o modificare substantiala a contractului. Pretul constituie o conditie importanta a contractului de achizitie publica. Contractul de achizitie publica de servicii pe durata nedeterminata este strain sistemului si finalitatii normelor in materia contractelor de achizitii publice. Simplul fapt ca autoritatea obtine o reducere de pret pentru o parte din serviciile care fac obiectul contractului nu poate provoca o denaturare a concurentei in detrimentul ofertantilor potentiali 

244. Este esential ca fiecare ofertant suspectat ca a propus un pret neobisnuit de scazut sa dispuna de posibilitatea de a isi sustine punctul de vedere in mod util in aceasta privinta. Existenta unei dezbateri contradictorii efective constituie o cerinta fundamentala in vederea evitarii arbitrariului autoritatii si garantarii unei concurente sanatoase

245. Contravine dreptului Uniunii reglementarea care, in ceea ce priveste contractele cu valoare inferioara pragurilor din directivele privind achizitiile publice, dar care prezinta interes transfrontalier cert, impune autoritatilor contractante sa procedeze la excluderea automata a ofertelor cu pret neobisnuit de scazut, fara a lasa respectivelor autoritati posibilitatea de a verifica elementele acestor oferte, prin solicitarea de clarificari ofertantilor. Excluderea automata, in privinta contractelor care prezinta interes transfrontalier cert, ar fi susceptibila sa constituie o discriminare indirecta, dezavantajand acei operatori din alte state membre care, avand structuri de costuri diferite, putand beneficia de economii de scara importante sau intentionand sa isi reduca marjele de profit pentru a putea penetra mai eficient pe piata de referinta, ar fi in masura sa elaboreze o oferta competitiva si, in acelasi timp, serioasa si fiabila. Este admisibila reglementarea sau clauza din documentatie care stabileste un prag rezonabil sub care s ar aplica excluderea din oficiu a ofertelor cu pret neobisnuit de scazut atunci cand, din cauza numarului excesiv de ridicat de oferte, verificarea tuturor ar depasi capacitatea administrativa a autoritatii sau ar fi susceptibila, din cauza intarzierii pe care aceasta verificare ar putea o ocaziona, sa puna in pericol realizarea proiectului. Chiar si contractele de valoare redusa pot prezenta interes transfrontalier cert 

246. Domeniile de aplicare ale directivelor 2004/17 si 2004/18. In domeniul de aplicare al Directivei 2004/17 intra numai contractele pe care o entitate contractanta le atribuie in legatura cu si pentru desfasurarea de activitati in sectoarele indicate in directiva. Este organism de drept public o societate infiintata cu scopul de a asigura incalzirea unei aglomerari urbane si care se afla intr o situatie de cvasimonopol, chiar daca, in afara misiunii sale de interes general, societatea desfasoara si activitati cu scop lucrativ. Contractelor atribuite de un organism de drept public care au legatura cu exercitarea de activitati ale organismului in unul sau in mai multe dintre sectoarele prevazute la art. 3 7 din Directiva 2004/17 trebuie sa li se aplice procedurile prevazute de aceasta directiva. In schimb, contractelor atribuite in legatura cu exercitarea altor activitati li se aplica procedurile prevazute de Directiva 2004/18. Fiecare dintre aceste doua directive se aplica fara sa se faca distinctie intre activitatile pe care organismul le desfasoara pentru a isi indeplini misiunea de a satisface nevoi de interes general si activitatile pe care le desfasoara in conditii de concurenta si chiar in prezenta unei contabilitati care urmareste separarea sectoarelor de activitate ale acestui organism pentru a evita finantarile incrucisate intre aceste sectoare 

247. Achizitionarea de echipamente a caror utilizare in scopuri militare este putin certa trebuie sa respecte in mod necesar normele de atribuire a contractelor de achizitie publica. Furnizarea de elicoptere unor corpuri militare in vederea utilizarii civile trebuie sa respecte aceleasi norme. Necesitatea de a prevedea o obligatie de confidentialitate nu impiedica in niciun mod recurgerea la o procedura de licitatie pentru atribuirea contractului. Prevenirea divulgarii de informatii sensibile privitoare la producerea de elicoptere nu justifica achizitionarea lor fara licitatie, prin negociere. Nici interesul sigurantei publice sau al apararii nationale nu justifica evitarea procedurii de licitatie pentru achizitia de elicoptere cu scopuri civile. Procedura negociata are caracter exceptional si nu poate fi aplicata decat in cazurile enumerate limitativ in directivele privind achizitiile publice, care nu pot fi extinse prin reglementari nationale. Sarcina de a proba incadrarea in cazurile in care este permisa negocierea revine celui care intentioneaza sa se prevaleze de aceasta. Invocarea, pentru recurgerea la negociere, a cerintelor de ordin tehnic si de omogenitate a flotei de elicoptere

248. Comunicarea rezultatului procedurii trebuie sa preceada incheierea contractului, pentru ca ofertantii sa dispuna de posibilitatea reala de a introduce o cale de atac sau de a obtine masuri provizorii. Trebuie sa treaca un termen rezonabil intre momentul comunicarii rezultatului si incheierea contractului.  Posibilitatea de a introduce actiune in anularea contractului sau pentru obtinerea de despagubiri nu este de natura sa compenseze imposibilitatea de a actiona numai impotriva actului de atribuire inainte de incheierea contractului 

249. Autoritatea nu poate conditiona atribuirea contractului doar intreprinderilor care, la depunerea ofertei, se angajeaza sa plateasca salariatilor lor, in schimbul executarii prestatiilor, cel putin remuneratia prevazuta intr o conventie colectiva aplicabila la locul in care se executa acestea

250. Cunoasterea extraordinara dobandita de un ofertant ca urmare a lucrarilor direct legate de pregatirea procedurii de atribuire nu poate sa determine excluderea automata a acestuia de la procedura respectiva. Principiul egalitatii de tratament nu impune autoritatii sa neutralizeze in mod absolut toate avantajele de care beneficiaza un ofertant al carui subcontractant este contractantul existent 

251. Valoarea estimata care trebuie sa fie luata in considerare pentru a se verifica daca este atins pragul din directive si daca atribuirea trebuie sa respecte normele acestora este valoarea globala, prin insumarea valorilor loturilor 

252. Autoritatile contractante au obligatia de a nu divulga informatiile al caror continut ar putea fi utilizat pentru a denatura concurenta, fie in cadrul procedurii de atribuire in curs, fie in cadrul unor proceduri ulterioare. Ofertantii trebuie sa poata comunica autoritatilor orice informatii utile in cadrul procedurii de atribuire, fara a se teme ca acestea vor comunica tertilor informatii a caror divulgare ar putea fi prejudiciabila. Protectia secretelor comerciale constituie un principiu general. Organismul de solutionare a contestatiilor trebuie sa dispuna de informatiile necesare pentru a se putea pronunta in cunostinta de cauza, inclusiv de informatiile confidentiale si de secretele comerciale, precum si sa garanteze confidentialitatea si dreptul la respectarea secretelor comerciale. Principiul contradictorialitatii nu presupune accesul nelimitat si absolut al partilor la toate informatiile referitoare la procedura de atribuire ce au fost depuse la organismul de solutionare a contestatiilor. Dreptul de acces trebuie pus in balanta cu dreptul la protectia informatiilor confidentiale si a secretelor comerciale. Avand in vedere prejudiciul extrem de grav ce ar putea rezulta din comunicarea ilegala a anumitor informatii catre un concurent, organismul de solutionare trebuie ca, inainte de a comunica aceste informatii unei parti din litigiu, sa dea posibilitatea operatorului economic vizat sa invoce caracterul confidential sau de secret comercial al acestora

253. Verificarea respectarii cerintelor de catre ofertanti si atribuirea contractului reprezinta operatiuni distincte, guvernate de norme diferite. Criteriile de calificare nu pot fi confundate cu acelea de atribuire. Experienta, calificarile si mijloacele de natura sa garanteze buna executare a contractului reprezinta criterii care privesc capacitatea ofertantilor, nu criterii de atribuire. Directiva 92/50 se opune ca autoritatea contractanta sa tina seama de experienta ofertantilor, de personalul acestora si de echipamentele din dotare, precum si de capacitatea de a executa contractul nu cu titlul de „criterii calitative de selectie”, ci cu titlul de „criterii de atribuire”. Toate elementele luate in considerare de autoritate pentru identificarea ofertei celei mai avantajoase si importanta relativa a lor trebuie sa fie cunoscute de catre viitorii ofertanti la momentul pregatirii ofertelor. Autoritatea nu poate aplica reguli de ponderare sau subcriterii ale criteriilor de atribuire (subfactori ai factorilor de evaluare) pe care nu le a adus in prealabil la cunostinta ofertantilor 

254. Autoritatile nu pot exclude candidatii sau ofertantii numai pe motiv ca forma juridica a acestora nu corespunde unei anumite categorii de persoane juridice, cum este societatea de capital. Instanta nationala este obligata sa interpreteze si sa aplice o dispozitie de drept intern in conformitate cu cerintele dreptului Uniunii si, in cazul in care o astfel de interpretare conforma nu este posibila, sa inlature aplicarea oricarei dispozitii de drept intern care ar fi contrara 

255. Definitia contractului de achizitie publica tine de domeniul dreptului Uniunii, calificarea in dreptul national fiind lipsita de relevanta pentru a stabili daca intra in domeniul de aplicare al directivelor privind achizitiile publice. Numai in ipoteza in care acordul incheiat intre prestator si autoritate ar fi, in realitate, un act administrativ unilateral care stabileste obligatii numai in sarcina prestatorului, act care s ar delimita considerabil de conditiile normale ale ofertei comerciale a acestei societati, ar trebui sa se considere ca nu exista un contract si ca, prin urmare, Directiva 92/50 nu ar fi aplicabila. Contractul incheiat cu prestatorul serviciului postal universal pentru servicii nerezervate nu constituie operatiune „in house”. Desi anumite contracte sunt excluse din domeniul de aplicare al directivelor privind achizitiile publice, autoritatile care incheie astfel de contracte sunt obligate sa respecte normele fundamentale ale Tratatului de instituire a Comunitatii Europene si, in special, principiul nediscriminarii. Faptul ca legiuitorul unional a considerat ca procedurile specifice si riguroase prevazute de directivele privind achizitiile publice nu sunt adecvate in cazul celor cu valoare redusa nu inseamna ca acestea sunt excluse din domeniul de aplicare al dreptului Uniunii. Lipsa totala a conditiilor concurentiale in cazul atribuirii unui contract de achizitie publica nu este conforma cu cerintele art. 43 si 49 din tratat si nici cu principiile egalitatii de tratament, nediscriminarii si transparentei

256. Exista finantare in cea mai mare parte de catre stat si atunci cand activitatile organismelor publice de radiodifuziune sunt finantate in cea mai mare parte printr o redeventa impusa, ce trebuie platita de detinatorii unui post receptor. Conditia referitoare la „finantarea de catre stat” nu presupune interventia directa a statului sau a altor autoritati publice la atribuirea contractului de catre organismele publice de radiodifuziune. Contracte de achizitie publica excluse din domeniul de aplicare al Directivei 92/50

257. Anuntul de participare trebuie sa precizeze cantitatea totala sau intinderea contractului de achizitie publica, lipsa acestei precizari putand fi contestata. Imposibilitatea formularii contestatiei in termenul de decadere aplicabil, din cauza lipsei informatiilor necesare cunoasterii acestui termen. Termenele nationale de decadere, inclusiv conditiile de aplicare a acestora, nu pot sa fie de natura sa faca practic imposibila sau excesiv de dificila exercitarea drepturilor. Un anunt de participare lipsit de orice informatie referitoare la valoarea estimata a contractului, urmat de un comportament evaziv al autoritatii in fata intrebarilor unui potential ofertant, trebuie considerat ca facand excesiv de dificila exercitarea de catre acesta a drepturilor sale. Norma de decadere nu poate fi aplicata astfel incat sa se refuze accesul la o cale de atac privind alegerea procedurii de atribuire sau estimarea valorii contractului, in conditiile in care autoritatea nu a indicat in mod clar cantitatea totala sau intinderea contractului respectiv. Directiva 89/665 se opune ca o norma de decadere sa fie extinsa in mod general asupra cailor de atac privind deciziile autoritatii contractante, inclusiv cele intervenite in cursul fazelor procedurii de atribuire ulterioare termenului stabilit prin aceasta norma de decadere 

258. Directiva 89/665 nu se opune ca, in conformitate cu dreptul national, contestatia sa poata fi formulata in nume propriu de catre un singur membru al asocierii ofertante, dupa cum nu se opune nici ca, in conformitate cu dreptul national, contestatia sa poata fi formulata doar de catre toti membrii asocierii ofertante, in calitate de asociati sau in nume propriu 

259. Cererea de suspendare poate fi depusa oricand, intrucat legea nu prevede un termen. Ea nu poate fi respinsa ca tardiva. Eventuala intarziere in depunerea cererii poate fi luata in considerare la examinarea ei pe fond, cu privire la conditia urgentei. Cererea nu este inadmisibila doar pentru ca a fost formulata dupa expirarea termenului de asteptare. Cererea de interzicere a semnarii contractului este lipsita de obiect in cazul in care contractul era deja semnat la data formularii cererii. Cererea de suspendare a deciziei de atribuire a contractului nu este inadmisibila/lipsita de obiect in cazul semnarii contractului, intrucat efectele ei nu inceteaza odata cu semnarea. Executarea contractului constituie, la randul ei, o forma de punere in aplicare a deciziei

260. In cazul unei asocieri, nu este necesar ca fiecare membru sa indeplineasca criteriul experientei similare, acesta putand fi indeplinit doar de catre unul dintre membri 

261. Atingerea adusa liberei prestari a serviciilor prin ignorarea dispozitiilor Directivei 92/50 se mentine pe intreaga perioada de executare a contractelor incheiate cu incalcarea acestei directive. Statul membru nu se poate prevala de principiul pacta sunt servanda si de dreptul de proprietate pentru a justifica neexecutarea unei hotarari de constatare a neindeplinirii obligatiilor in temeiul art. 226 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene. Statul membru nu poate invoca dispozitii, practici sau situatii din ordinea juridica interna pentru a justifica nerespectarea obligatiilor care rezulta din dreptul Uniunii

262. Atribuirea de catre un spital a unui contract de achizitie publica avand ca obiect dispozitive medicale purtand marcajul „CE”. Obligatia de a prezuma dispozitivele medicale care respecta standardele armonizate si poarta marcajul „CE” ca fiind in conformitate cu cerintele Directivei 93/42 revine si autoritatilor contractante, prezumtie ce poate fi rasturnata. Competenta de a constata riscurile pe care dispozitivele medicale pot sa le prezinte pentru sanatatea si/sau siguranta publica nu apartine autoritatii contractante. Autoritatea contractanta nu are dreptul sa respinga, pentru motive de necorespundere tehnica sau pentru motive privind protectia sanatatii publice, dispozitivele medicale certificate. Daca autoritatea considera ca dispozitivele sunt susceptibile sa compromita sanatatea publica, este obligata sa informeze organismul national competent, in vederea punerii in aplicare a procedurii de protectie, si sa suspende procedura de atribuire pana la finalizarea procedurii de protectie, rezultatul acesteia fiind obligatoriu pentru autoritatea contractanta. Daca punerea in aplicare a procedurii de protectie cauzeaza o intarziere susceptibila sa compromita functionarea spitalului public, autoritatea are dreptul sa ia toate masurile provizorii necesare, cu respectarea principiului proportionalitatii, care sa ii permita sa isi procure materialele necesare pentru buna functionare a acestui spital. Principiul egalitatii de tratament al ofertantilor, precum si obligatia de transparenta interzic autoritatii sa respinga o oferta care respecta cerintele documentatiei de atribuire, intemeindu se pe motive care nu au fost prevazute in aceasta si care sunt invocate ulterior depunerii ofertei 

263. Negociere in vederea inchirierii unui imobil. Prin continuarea negocierilor pe o perioada de doua luni, desi cunostea ca sunt sortite esecului, privand ofertanta de posibilitatea de a cauta un alt potential locatar, autoritatea a incalcat principiul bunei credinte si a exercitat abuziv dreptul sau de a nu contracta. Despagubiri de 20.000 de euro cuvenite ofertantei. Operatorii economici trebuie, in principiu, sa suporte riscurile economice inerente activitatii lor, inclusiv costurile legate de depunerea unei oferte. Cheltuielile angajate cu ofertarea raman in sarcina lor, avand in vedere ca participarea la procedurile de atribuire nu garanteaza castigarea contractelor. Incurajarea ofertantului de catre autoritate pentru executarea anticipata (inainte de semnarea contractului) a lucrarilor de amenajare este de natura sa dea nastere unei increderi legitime ofertantului ca investitiile realizate inainte de semnarea formala a contractului urmau sa ii fie rambursate 

264. Reglementare nationala care permite unei intreprinderi aflate in proprietate publica sa execute operatiuni la comanda directa a autoritatilor publice, fara aplicarea regimului general de atribuire a contractelor de achizitie publica. Operatiune „in house”. Intreprinderea aflata in proprietate publica ce actioneaza ca instrument propriu si serviciu tehnic al mai multor autoritati publice poate realiza pentru acestea operatiuni fara sa fie supusa regimului achizitiilor publice, in conditiile in care autoritatile publice respective exercita asupra intreprinderii un control analog celui pe care il exercita asupra propriilor servicii si, pe de alta parte, intreprinderea desfasoara partea cea mai importanta a activitatii sale cu aceste autoritati 

265. Conflict de interese. Contract de evaluare a programului de actiune comunitara in domeniul sanatatii publice. Parteneri si experti ai consortiului ofertant implicati in punerea in practica a programelor comunitare de sanatate publica. Este legala respingerea ofertei fara a se solicita in prealabil clarificari, intrucat autoritatea are posibilitatea de a solicita clarificari ofertantilor, nu obligatia

266. Pentru a aprecia daca obiectul principal al conventiei este executarea unei lucrari, este indiferent daca antreprenorul nu executa el insusi lucrarile, ci le incredinteaza unor subantreprenori. Nu este necesar nici ca respectivul antreprenor sa fie el insusi in masura sa le execute direct, cu propriile resurse. O conventie prin care o prima autoritate contractanta incredinteaza unei a doua autoritati contractante realizarea unei lucrari constituie un contract de lucrari, indiferent daca se prevede sau nu ca prima autoritate este sau va deveni proprietara unei parti din lucrare sau a intregii lucrari. Calculul valorii estimate a contractului. Daca valoarea unui contract cuprinde venituri provenind atat de la autoritatea contractanta, cat si de la terti, interesul unui potential ofertant pentru un asemenea contract depinde de valoarea globala a acestuia. Autoritatea contractanta nu este dispensata de a recurge la procedurile de atribuire pe motiv ca, potrivit dreptului national, conventia nu poate fi incheiata decat cu anumite persoane juridice, care au ele insele calitatea de autoritate contractanta si care sunt obligate, la randul lor, sa aplice proceduri de atribuire pentru contractele subsecvente 

267. Clauza care interzice participarea cu mai multe oferte a membrilor aceluiasi grup juridic/consortiu. Criteriul functional si criteriul structural de determinare a existentei unui grup juridic. Institutele care apartin aceleiasi structuri fac parte dintr un grup juridic 

268. Aplicarea motivelor de excludere facultative de la art. 29 din Directiva 92/50 este lasata la aprecierea statelor membre. Acestea pot sa nu le aplice deloc ori sa le transpuna in legislatia nationala cu un grad de rigurozitate diferit, facandu le mai permisive. Statele membre nu pot prevedea noi motive de excludere, care nu se regasesc la art. 29 din directiva. Obligatia ofertantilor de plata a contributiilor la asigurarile sociale, a impozitelor si a taxelor. Legislatia nationala sau, in subsidiar, autoritatile contractante trebuie sa prevada momentul pana la care poate fi indeplinita obligatia, pentru a fi admisi ofertantii. Directiva nu exclude posibilitatea acceptarii ca plata sa aiba loc dupa evaluarea ofertelor, insa inainte de atribuirea contractului. Inceperea platii sau o dovada a intentiei de plata ori a capacitatii de plata a ofertantului dupa momentul prestabilit nu este suficienta pentru admiterea acestuia. Masurile de clementa sau de amnistie fiscala trebuie dovedite de ofertantii beneficiari pana la respectivul moment. Efectele formularii unei contestatii administrative sau judiciare impotriva constatarilor fiscale sau de asigurari sociale, pentru a examina daca ofertantul este considerat admisibil in privinta indeplinirii obligatiilor de plata, ar trebui tratate de dreptul intern. Reglementarile nationale care nu acorda nicio atentie acestor efecte asupra participarii la procedurile de atribuire risca sa incalce drepturile fundamentale ale ofertantilor 

269. Factorii de evaluare trebuie sa fie legati de obiectul contractului, sa respecte principiile, sa fie prevazuti in documentatia de atribuire si nu pot conferi autoritatii o libertate de alegere nelimitata. Factor de evaluare ce include mai multi subfactori si pentru care a fost alocat un punctaj global. Distribuirea de catre comisia de evaluare, dupa aflarea ofertantilor, a punctajului global pe fiecare dintre subfactori. Operatiune permisa doar in anumite conditii 

270. Atribuirea contractului „in house”, fara licitatie, catre o companie detinuta integral de catre autoritate. Control analog celui pe care il exercita asupra propriilor servicii. Instrainarea a 49% din actiunile companiei la scurt timp dupa atribuirea contractului, instrainare ce a permis companiei sa devina operationala. Constructie juridica artificiala, care submineaza efectul util al Directivei 92/50. Atribuire nelegala a contractului, chiar daca, la momentul ei, compania era detinuta integral de catre autoritatea contractanta 

271. Achizitie de servicii de terapie respiratorie la domiciliu si alte tehnici de ventilatie asistata. Conditie de admisibilitate ca ofertantii sa aiba, la momentul ofertarii, un birou in capitala provinciei unde se vor presta serviciile. Conditie restrictiva. Cerinta ca ofertantul sa detina instalatii de producere a oxigenului situate la maximum 1.000 km distanta de provincia unde se vor presta serviciile. Cerinta restrictiva. Capacitatea maxima de productie a instalatiilor detinute de ofertant nu poate constitui factor de evaluare, intrucat relevant este consumul maxim estimat de autoritate. Daca un criteriu este indeplinit mai usor de catre operatorii nationali decat de aceia stabiliti intr un alt stat membru, criteriul incalca principiul nediscriminarii. Este discriminatorie favorizarea ofertantului care presteaza deja serviciul in caz de punctaj egal intre oferte

272. Norma nationala care prevede ca o actiune in anularea deciziei de atribuire a contractului trebuie formulata de toti membrii asocierii ofertante, sub sanctiunea inadmisibilitatii, nu este contrara Directivei 89/665. Nu este contrara directivei nici norma nationala care prevede aceeasi sanctiune in cazul in care, desi actiunea este formulata de catre toti membrii asocierii, in ceea ce il priveste pe unul dintre membri, ea a fost respinsa

273. In absenta oricarei transparente, operatorii economici nu au posibilitatea de a isi exprima interesul pentru obtinerea contractului. Concesionare directa a serviciului de distributie publica a gazelor catre o companie la care municipalitatea detine o cota de 0,97% din capital. Contract nelegal

274. Pret neobisnuit de scazut (cu 42% mai mic decat media preturilor altor ofertanti). Eficienta organizarii ofertantului poate justifica alocarea unui numar mai mic de angajati. Cheltuieli salariale. Nu se poate impune ofertantilor sa aiba efectiv la dispozitia lor, la momentul depunerii ofertei, personalul care va executa viitorul contract care le ar putea fi atribuit. A ii solicita ofertantului sa aiba personalul la momentul depunerii ofertei ar echivala cu favorizarea ofertantului care detine contractul aflat in derulare. Ofertantul castigator trebuie sa poata incepe prestarea serviciilor la data stabilita prin contract, nu inainte ca acesta sa ii fie atribuit 

275. Conflict de interese. Membru al comisiei de evaluare cu legaturi fata de un ofertant si care a incercat sa il favorizeze, clasandu i oferta pe un loc superior. Autoritatea este obligata sa verifice existenta eventualelor conflicte de interese si sa adopte masurile adecvate. Omisiunea autoritatii de a verifica existenta conflictului si atribuirea contractului ofertantului posibil aflat in conflict incalca principiile bunei administrari si tratamentului egal. Intrucat omisiunea a afectat sansele altui ofertant de a obtine contractul, autoritatea va fi obligata la despagubirea acestuia 

276. Contravine directivelor reglementarea nationala care interzice participarea la procedura de atribuire a operatorului care a realizat activitati pregatitoare privind contractul supus licitatiei (cercetari, experimente, studii sau dezvoltari). Operatorului trebuie sa i se permita sa probeze ca participarea sa la procedura de atribuire nu este in masura sa conduca la distorsionarea competitiei

277. Notiunea de act al autoritatii contractante care poate fi supus cailor de atac beneficiaza de o interpretare extinsa. Decizia autoritatii de a nu organiza o procedura de atribuire pe motiv ca, in opinia sa, contractul nu intra sub incidenta normelor privind achizitiile publice constituie prima decizie supusa cailor de atac. Orice act al autoritatii adoptat in legatura cu un contract de achizitie publica si care poate produce efecte juridice constituie o decizie ce poate fi supusa cailor de atac, indiferent daca actul este adoptat in afara procedurii de atribuire ori ca parte a unei astfel de proceduri. Nu sunt supuse cailor de atac specifice studiile preliminare ale pietei sau care sunt doar pregatitoare si fac parte din reflectarile interne ale autoritatii in vederea unei proceduri de atribuire. Posibilitatea contestarii se naste din momentul in care autoritatea si a exprimat vointa apta sa produca efecte juridice, fara a fi necesar ca procedura de achizitie sa fi ajuns formal intr o anumita etapa. Contractul cu o societate detinuta doar partial de autoritatea contractanta este supus procedurilor de atribuire 

278. Poate fi formulata o noua cerere de suspendare daca s au schimbat circumstantele, schimbare ce trebuie probata de petent 

279. Contract de transport al deseurilor atribuit direct de catre orasul care, in urma unei licitatii, raspunde de eliminarea deseurilor dintr o regiune. Contract atribuit nelegal, intrucat trebuia organizata o procedura de atribuire 

280. Conditionarea acordarii de despagubiri provenind din incalcarea legislatiei achizitiilor publice de dovedirea de catre persoana vatamata a vinovatiei autoritatii contractante sau a functionarilor sai incalca Directiva 89/665 

281. Concurs de proiecte. Atribuirea directa a unei componente care nu a facut obiectul concursului. Atribuire nelegala, intrucat nu exista o legatura functionala intre concurs si contractul respectiv 

282. Directiva 93/37 urmareste sa organizeze atribuirea contractelor astfel incat autoritatile contractante sa fie in masura sa compare ofertele si sa o retina pe cea mai avantajoasa pe baza unor criterii obiective. Este contrara directivei reglementarea nationala care impune autoritatilor contractante sa utilizeze doar criteriul „pretul cel mai scazut” la atribuirea contractelor de lucrari

283. Procedura de negociere nu poate fi aplicata decat in cazurile limitative prevazute de directiva. Negociere aplicata din considerente de ordin tehnic si de urgenta. Statele membre nu se pot prevala de conceptul de eroare scuzabila pentru a justifica incalcarea obligatiilor impuse de directive 

284. Ofertantul care mentioneaza ca dispune de capacitatea tehnica si economica a unui tert sustinator poate fi exclus de la procedura daca nu poate demonstra ca respectivele capacitati ii sunt disponibile. In cazul in care o clauza din anuntul de participare este incompatibila cu reglementarile aplicabile contractelor de achizitie publica (de exemplu, clauza care interzice subcontractarea), incompatibilitatea poate fi invocata in caile de atac prevazute de Directiva 89/665, pentru constatarea nulitatii contractului 

285. Statele membre nu sunt obligate sa asigure cai de contestare oricarei persoane care doreste sa obtina un contract, ci pot impune conditia ca persoana contestatoare sa fi fost prejudiciata ori sa riste sa fie prejudiciata de incalcarea pe care o invoca. Operator care nu a participat la licitatie din cauza unei cerinte discriminatorii a documentatiei de atribuire, pe care nu a contestat o, cerinta care nu ii permitea obtinerea contractului. Asteptarea deciziei de stabilire a ofertantului castigator si contestarea acesteia pe motiv ca cerintele documentatiei au fost discriminatorii nu sunt in concordanta cu obiectivele de rapiditate si de eficienta ale Directivei 89/665. Este lipsita de interes contestatia operatorului care nu a participat la procedura de atribuire impotriva deciziei de stabilire a castigatorului 

286. Nu toti factorii de evaluare trebuie sa aiba in mod necesar caracter pur economic. Contract de furnizare de energie electrica – factor constand in producerea energiei din surse regenerabile (pondere 45%). Factorii de natura ecologica trebuie sa fie legati de obiectul contractului, sa nu permita o libertate de alegere nerestrictionata a autoritatii, sa fie mentionati in documentele achizitiei si sa respecte principiile fundamentale ale dreptului comunitar. Autoritatile sunt libere nu numai sa aleaga factorii de evaluare, ci si sa stabileasca ponderile acestora in identificarea ofertei celei mai avantajoase. Factorul de evaluare care nu este insotit de cerinte care sa permita verificarea efectiva a informatiilor furnizate de ofertanti este contrar principiilor achizitiilor publice. Intrucat autoritatea nu are capacitatea tehnica de a verifica daca energia provine din surse regenerabile si nici nu a cerut ofertantilor sa furnizeze dovezi specifice, factorul antementionat nu poate fi aplicat obiectiv si transparent. Daca instanta anuleaza un factor de evaluare, autoritatea nu poate continua in mod valabil procedura de atribuire omitand acel factor, ci are obligatia sa anuleze procedura 

287. Autoritatea poate decide anularea procedurii de atribuire atunci cand, dupa examinarea si compararea ofertelor, descopera ca, din cauza erorilor comise de ea insasi, continutul documentatiei de atribuire ii face imposibila alegerea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic

288. Autoritatea are obligatia de a prevedea specificatiile minime cerute pentru admiterea ofertelor alternative, nefiind suficienta trimiterea la o dispozitie din legislatia nationala care impune ca ofertele alternative sa asigure executarea lucrarii intr o maniera calitativ echivalenta. Chiar daca autoritatea nu a interzis ofertele alternative, ele nu pot fi luate in considerare decat daca autoritatea a indicat specificatiile minime pe care trebuie sa le respecte aceste oferte 

289. Reinnoire a unui contract de supraveghere a coastei belgiene prin fotografiere aeriana, ce implica masuri de securitate specifice, inclusiv selectarea de informatii clasificate. Servicii exceptate de la aplicarea Directivei 92/50

290. Ofertantul nu poate fi considerat ca si a pierdut interesul in obtinerea contractului din cauza ca, inainte de formularea contestatiei, a omis sa se adreseze unei comisii de conciliere care nu garanteaza aplicarea efectiva a directivelor privind achizitiile publice 

291. Instanta de solutionare a contestatiilor poate invoca, din oficiu, incalcari care afecteaza procedura de atribuire, nefiind tinuta sa astepte invocarea incalcarii de catre partile cauzei. Directiva 89/665 nu impiedica instanta, intr o actiune in despagubiri pentru nelegalitatea deciziei de atribuire a contractului, sa se autosesizeze asupra unei noi nelegalitati privind actele autoritatii, insa nu poate respinge actiunea pe motivul ca, urmare a incalcarii sesizate din oficiu, procedura de atribuire ar fi fost in orice caz nelegala si ca prejudiciul pe care ofertantul l a suferit ar fi putut fi cauzat chiar si in absenta incalcarii reclamate de acesta.  Referintele de la beneficiari cu privire la produsele furnizate anterior de catre ofertanti pot fi avute in vedere drept criteriu pentru stabilirea capacitatii lor de executare a contractului, iar nu drept factor de evaluare si punctare a ofertelor. Cerinta ca produsele ofertate sa fie disponibile pentru inspectie de catre autoritatea contractanta pe o raza de 300 km de la sediul acesteia nu poate fi utilizata drept criteriu de atribuire a contractului/acceptare a ofertelor

292. Directiva 89/665 nu se opune ca acele cai de atac (contestatii) pe care le instituie sa fie accesibile doar persoanelor care au fost sau risca sa fie lezate de incalcarea pe care o invoca. Instanta nu poate invoca un motiv de respingere a ofertei intr o etapa incipienta, care nu a fost retinut de autoritatea contractanta, pentru a declara contestatia ofertantului ca fiind formulata de o persoana fara calitate procesuala, pe considerentul ca acesta nu sufera nicio vatamare prin actul autoritatii, intrucat oferta sa tot ar fi trebuit respinsa. Simplul fapt ca, la finalul caii de atac, nu se poate dovedi producerea sau amenintarea cu producerea unui prejudiciu nu este suficient pentru a respinge ab initio, ca inadmisibila, respectiva cale de atac. Pentru admisibilitatea caii nu trebuie stabilite cerinte identice cu acelea necesare pentru temeinicia sa

293. Cererea de luare a masurilor provizorii, inclusiv de suspendare a procedurii de atribuire, poate fi formulata chiar daca nu este depusa contestatie impotriva actului vatamator al autoritatii 

294. La solutionarea cererii de masuri provizorii (suspendarea procedurii de atribuire), organismul competent poate fi obligat sau autorizat sa ia in considerare perspectivele de succes ale contestatiei prin care se solicita anularea actului nelegal al autoritatii 

295. „Nevoi de interes general” este un concept autonom, al dreptului comunitar. Activitatile de pompe funebre pot satisface o „nevoie de interes general”.  Notiunea de „organism de drept public” trebuie inteleasa in sens larg. Existenta unei concurente semnificative in domeniu nu exclude ca nevoia sa fie de interes general, fara caracter industrial ori comercial. Criteriul de supraveghere a conducerii organismului de drept public nu este indeplinit de simplul control a posteriori al gestiunii

296. Un termen de contestare de 60 de zile pare rezonabil si conform scopului Directivei 89/665 si principiului securitatii juridice. Termenul de contestare curge de la data comunicarii actului vatamator sau de la data la care este evident ca persoana interesata a avut cunostinta deplina despre acesta. Daca autoritatea a generat incertitudini privind interpretarea unei clauze din anuntul de participare, aceasta clauza va putea fi contestata de la data la care autoritatea a stabilit [si comunicat] rezultatul licitatiei, moment la care clauza a fost definitiv interpretata. A considera ca termenul de contestare curge de la data publicarii anuntului de participare contravine Directivei 89/665, intrucat autoritatea, prin comportamentul sau ezitant, a facut imposibila sau excesiv de dificila exercitarea dreptului de contestare de la respectiva data. Instantele nationale trebuie sa acorde prevalenta Directivei 89/665, in raport cu legislatia nationala care prevede curgerea termenului de contestare a anuntului de participare de la momentul publicarii lui 

297. Nu toti factorii de evaluare trebuie sa fie cantitativi sau legati de pret. Criteriul privind conformitatea ofertei este absolut. Daca oferta nu respecta documentatia de atribuire, ea trebuie respinsa 

298. Decizia de atribuire a contractului unui ofertant include decizia de neatribuire a contractului celorlalti ofertanti. Criteriul privind conformitatea ofertei este absolut. Daca oferta nu respecta documentatia de atribuire, ea trebuie respinsa 

299. Directiva 93/37 nu exclude reglementarile nationale care interzic modificarea componentei asocierilor ofertante (consortii) dupa depunerea ofertelor. Nu doar ofertantii individuali, ci si asocierile ofertante (consortiile) pot recurge la caile de atac prevazute de Directiva 89/665 

300. Constituie organism de drept public si societatea care si a asumat, in fapt, satisfacerea de nevoi de interes general, fara caracter comercial sau industrial.  Obiectivul Directivei 89/665 ar fi compromis daca ofertantilor si candidatilor li s ar permite sa invoce, in orice stadiu al procedurii de atribuire, incalcarea normelor privind achizitiile publice, obligand autoritatea sa reia intreaga procedura in vederea corectarii lor. Sanctiunile precum decaderea (tardivitatea) sunt menite a asigura ca actele autoritatilor sunt contestate si remediate cat mai rapid posibil. Nu contravine Directivei 89/665 legislatia nationala care prevede ca orice contestatie trebuie formulata intr un anumit termen si ca orice incalcare pe care ea se intemeiaza sa fie invocata in acelasi termen, sub conditia ca acesta sa fie rezonabil. Regulile de ponderare a criteriilor de selectie a candidatilor trebuie indicate in anuntul de participare sau in documentatia de atribuire

301. Ofertant care a indicat eronat perioada de valabilitate a ofertei. Oferta respinsa in mod nelegal. Este esential ca autoritatea contractanta sa poata stabili cu precizie continutul ofertei si conformitatea ei cu documentatia de atribuire. Cand o oferta este ambigua, iar autoritatea nu are posibilitatea de a stabili, in mod rapid si eficient, continutul respectivei oferte, nu are alta posibilitate decat sa o respinga. Atunci cand continutul ofertei poate fi usor clarificat, este contrara principiului bunei administrari respingerea ofertei fara a fi solicitate clarificari.  Desi comisiile de evaluare nu trebuie sa solicite clarificari de fiecare data cand o oferta este redactata ambiguu, ele au obligatia de a actiona cu precautie. Comisia de evaluare nu beneficiaza de o putere de apreciere nelimitata in a alege daca sa ceara ori nu clarificari ofertantilor. Principiul proportionalitatii impune ca autoritatile sa nu depaseasca limitele a ceea ce este adecvat si necesar pentru realizarea obiectivelor urmarite, iar atunci cand este posibila o alegere intre mai multe masuri adecvate, ar trebui sa se recurga la cele mai putin constrangatoare. Revine autoritatii al carei act a fost anulat de catre instanta sa ia masurile necesare pentru a se conforma hotararii instantei. Hotararea de anulare a actului nu poate implica anularea unor acte care nu au fost atacate in fata instantei, chiar daca s ar putea pretinde ca sunt viciate de o ilegalitate similara 

302. Nu toti factorii de evaluare, pentru a identifica oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, trebuie sa fie de natura strict economica, insa ei trebuie sa aiba legatura cu obiectul contractului. Factorii de evaluare nu ii pot conferi autoritatii o libertate neconditionata de alegere a ofertei castigatoare. Servicii de transport urban cu autobuzul. Este permisa utilizarea factorilor de evaluare referitori la nivelul emisiilor de oxid de azot si al zgomotului. Faptul ca factorii de evaluare privind protectia mediului pot fi „indepliniti” doar de un numar redus de intreprinderi, intre care o intreprindere detinuta chiar de autoritatea contractanta, nu incalca, in sine, principiul egalitatii de tratament 

303. Actul autoritatii contractante de retragere a unui anunt de participare (anulare a procedurii de atribuire) poate fi supus cailor de atac prevazute de Directiva 89/665. Directiva 89/665 impiedica limitarea controlului actului antementionat la simpla examinare daca a fost sau nu arbitrar

304. Si in cazul atribuirii contractelor care nu ating pragurile din directive, autoritatii ii este interzis, de art. 30 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, sa impuna utilizarea, in executarea contractului, a unui produs dintr o anumita marca, fara a adauga sintagma „sau echivalent” 

305. Factorii de evaluare care confera autoritatii contractante o libertate de alegere nerestrictionata in privinta atribuirii contractului sunt incompatibili cu Directiva 71/305. Principiile egalitatii de tratament si transparentei procedurilor de atribuire implica obligatia autoritatilor contractante de a respecta aceeasi interpretare a factorilor de evaluare pe tot parcursul procedurii. Factorii de evaluare trebuie sa fie formulati astfel incat sa permita tuturor ofertantilor informati in mod rezonabil si care dau dovada de o diligenta normala sa ii interpreteze in acelasi mod. Directivele nu prevad limitativ factorii de evaluare pe baza carora trebuie determinata oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic. Sunt aplicabili doar factorii care servesc acestei determinari, asupra carora autoritatea nu poate decide in mod discretionar 

306. Directiva 93/37 nu impune ca, pentru a fi recunoscut drept contractant, operatorul care incheie contractul cu autoritatea contractanta sa fie capabil sa il execute direct, cu propriile resurse, el putand recurge la subcontractanti. Corespunde notiunii de contract de lucrari situatia in care operatorul economic, titular al autorizatiei de construire, realizeaza lucrarea in schimbul scutirii de la plata contributiei la cheltuielile pentru lucrari capitale, care ii este impusa de legislatia nationala. Conditia privind caracterul oneros al contractului este indeplinita, intrucat, prin realizarea lucrarilor in cauza, operatorul plateste o datorie de aceeasi valoare in favoarea autoritatilor locale. Faptul ca autoritatile publice nu au posibilitatea alegerii cocontractantului lucrarii nu poate, in sine, sa justifice neaplicarea directivei, intrucat ar conduce la sustragerea de la concurenta a lucrarii 

307. Simplul fapt ca autoritatea permite participarea la procedurile de atribuire a entitatilor care primesc subventii, de la respectiva autoritate sau de la alte autoritati, pe baza carora practica preturi semnificativ mai mici, nu reprezinta o incalcare a principiilor egalitatii de tratament si nediscriminarii 

308. O societate de telecomunicatii al carei capital este detinut de autoritati publice trebuie considerata entitate contractanta. Contractul de tiparire a listei abonatilor telefonici constituie contract de achizitie, intrucat este legat de prestarea serviciului public de telecomunicatii. Chiar daca un asemenea contract, daca remuneratia prestatorului provine de la terti, nu este supus directivei privind achizitiile, entitatea contractanta care il incheie trebuie sa respecte principiile fundamentale ale tratatului, in special principiul nediscriminarii pe motiv de nationalitate 

309. Lucrari de electrificare impartite in mod artificial in mai multe contracte. Existenta unei lucrari unice trebuie determinata in raport cu functia economica si tehnica a rezultatului lucrarii in cauza. Chiar daca parti ale lucrarii unice sunt atribuite de autoritati distincte, prin proceduri de atribuire diferite, lucrarea ramane unica. Obligatiile rezultate din directivele privind achizitiile publice se stabilesc in functie de lucrarea unica, nu de partile acesteia atribuite separat. Nepublicarea anunturilor de participare la nivel comunitar constituie o incalcare a directivelor. Antreprenorii din alte state membre au fost discriminati

310. Calificare a Universitatii din Cambridge ca autoritate contractanta, finantarea publica a sa incluzand bursele studentesti si subventiile primite. Sintagma „in cea mai mare parte” trebuie interpretata in sensul „mai mult de jumatate”. Calificarea unui organism ca autoritate contractanta ar trebui realizata anual, iar determinarea tipului de finantare a acestui organism trebuie realizata pe baza sumelor previzionate la inceputul anului bugetar. Un organism care are calitatea de autoritate contractanta, atunci cand initiaza procedura de atribuire a unui contract, este supus directivelor privind contractele de achizitii publice pana la incheierea procedurii respective 

311. Institutiile Uniunii, cand actioneaza ca autoritati contractante, trebuie sa se asigure ca cerintele pe care le impun nu ii determina pe potentialii ofertanti sa incalce legislatia nationala aplicabila activitatii pe care ei o desfasoara 

312. Daca procedura de atribuire este afectata de o neregula, autoritatea nu este obligata, cu exceptia cazului in care se prevede in mod expres contrariul, sa repete etapele anterioare ale procedurii, care nu au fost afectate de neregula, si nici sa reia de la inceput procedura de atribuire

313. Ofertantul nu poate fi exclus doar pentru motivul ca propune, in vederea executarii contractului, sa utilizeze resurse care nu sunt ale sale, ci apartin unuia sau mai multor terti sustinatori. Este permis ca ofertantul sa recurga la resursele acestora. Autoritatea are obligatia sa verifice daca ofertantul va putea, intr adevar, sa utilizeze, pe perioada contractuala, resursele tertului sustinator pe care se bazeaza, iar ofertantul trebuie sa demonstreze ca are la dispozitie resursele respectivului tert, de care el nu dispune si care sunt necesare pentru executarea contractului. Verificarea este necesara si in situatia in care ofertantul si tertul fac parte din acelasi grup de intreprinderi

314. Intre decizia de atribuire a contractului de achizitie publica si incheierea acestuia trebuie sa existe un termen de asteptare, care sa permita contestarea deciziei inainte de semnarea contractului

315. Activitatile autoritatii contractante contrare dreptului comunitar sunt imputabile statului membru de care apartine respectiva autoritate 

316. Licitatie pentru furnizarea de suc de fructe, de suc de fructe concentrat si de gemuri de fructe, pentru care ofertantii trebuiau sa liciteze cantitatile de fructe pe care sa le primeasca de la autoritate. Inlocuirea fructelor de catre autoritate dupa desemnarea castigatorilor. Inlocuire nelegala, fiind necesara o noua licitatie

317. Autoritatea nu este obligata sa atribuie contractul singurului ofertant considerat corespunzator

318. Adresa prin care un responsabil al Comisiei informeaza delegatii Uniunii ca o anumita companie nu poate fi considerata de incredere si recomanda sa nu fie luate in considerare ofertele acesteia. Fapta care afecteaza imaginea si reputatia atat ale companiei, cat si ale managerului acesteia. Obligarea Comisiei la plata de despagubiri pentru prejudiciul moral suferit 

319. Garantiile constand in numirea si eliberarea membrilor lor in aceleasi conditii precum magistratii, ca presedintele sa aiba calificarile juridice si profesionale ale magistratilor, ca partile sa fie audiate si ca deciziile lor sa fie obligatorii nu privesc organismele de solutionare a contestatiilor. Aceste garantii sunt aplicabile organismelor nejudiciare care solutioneaza plangerile impotriva organismelor de solutionare a contestatiilor 

320. Principiul increderii legitime. Contactarea telefonica a ofertantului de catre un functionar al autoritatii, pentru a il informa despre avizarea atribuirii contractului si pentru a ii pune in vedere sa ia masurile necesare pentru ca respectivul contract sa devina operational de la inceputul lunii ianuarie. Efectuarea de investitii de catre ofertant, inainte de atribuirea si semnarea contractului, pentru a il putea executa de la data convenita. Raspundere delictuala a autoritatii. Despagubiri materiale si morale acordate ofertantului. Taxele si cheltuielile suportate de ofertant pentru participarea la procedura de atribuire nu pot constitui, in principiu, un prejudiciu pentru care sa ii fie acordate despagubiri 

321. Dispozitiile neconditionate si suficient de precise ale directivelor privind achizitiile publice pot fi invocate de catre persoanele interesate in fata instantelor nationale impotriva autoritatilor contractante 

322. Organism de drept public. Calificare. Cerinta de a fi infiintat in scopul de a indeplini nevoi de interes general, fara caracter industrial sau comercial, nu exclude ca respectivul organism sa poata realiza si alte activitati. Contractul de achizitie publica nu isi pierde aceasta natura juridica atunci cand drepturile si obligatiile autoritatii contractante sunt transferate unei intreprinderi care nu constituie ea insasi o asemenea autoritate. Finantarea europeana a unui proiect nu este subordonata respectarii de catre beneficiarii ei a procedurilor de remedii prevazute de Directiva 89/665, in cazul in care beneficiarii nu sunt autoritati contractante 

323. Autoritatea nu poate respinge ofertele cu pret neobisnuit de scazut fara a realiza o verificare a acestuia 

324. Netranspunerea Directivei 92/50 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice de servicii. Este competent organismul de solutionare a contestatiilor privind atribuirea contractelor de lucrari si a celor de furnizare sa solutioneze contestatiile privind atribuirea contractelor de servicii?. Protectia efectiva a drepturilor justitiabililor impune sa li recunoasca dreptul de contestare in materia achizitiilor publice de servicii 

325. Cererea de suspendare poate fi depusa independent de formularea prealabila a unei actiuni pe fond (contestatie). Chiar daca instantele nationale interpreteaza normele interne in acord cu dreptul Uniunii, pentru asigurarea securitatii juridice, respectivele norme trebuie aliniate dreptului Uniunii. Statul membru nu poate invoca dispozitii, practici sau situatii din ordinea juridica interna pentru a justifica nerespectarea obligatiilor ce rezulta din dreptul Uniunii

326. Ofertantii au obligatia de a fi deopotriva de diligenti la intocmirea ofertelor. Eroare de calcul strecurata in oferta. Autoritatea are obligatia de a contacta ofertantul, pentru a corecta eroarea, doar daca aceasta este una evidenta. Nu ii revine o asemenea obligatie daca autoritatea nu poate, din examinarea ofertei, sa stabileasca natura sau cauza exacta a erorii. Orice contact intre autoritate si ofertant, dupa deschiderea ofertelor, este interzis, cu exceptia cazului in care este necesara o clarificare a ofertei sau daca trebuie corectate erorile administrative 

327. Directivele privind achizitiile publice prevad luarea in calcul a ofertelor alternative (variantelor), nu a „sugestiilor”. Contractul este atribuit pe baza unor criterii cunoscute de toti operatorii inainte de pregatirea ofertelor, iar autoritatea poate lua in considerare variante drept factori de evaluare numai in masura in care le a mentionat ca atare in documentatia de atribuire. Luand in considerare, in etapa de evaluare, informatiile privind consumul de combustibil, costurile de intretinere si elemente de compensare financiara transmise de ofertant dupa depunerea ofertei, autoritatea a incalcat tratamentul egal 

328. Atribuirea contractului, in cadrul programului PHARE, revine tarii beneficiare, nu Comisiei Comunitatilor Europene, contractul fiind unul national. Intrucat nu exista nicio legatura juridica intre ofertanti si Comisie, actiunea introdusa impotriva acesteia este inadmisibila 

329. Contract pentru sectiuni suplimentare de autostrada atribuit direct societatii care executa lucrarile initiale. Contract atribuit nelegal, intrucat nu au existat motive tehnice care sa impiedice executarea lucrarilor suplimentare de catre alt antreprenor

330. Achizitia unui stupefiant (diamorfina). Sunt aplicabile procedurile de atribuire. Capacitatea ofertantului de a pune in aplicare masuri de securitate adecvate poate fi luata in considerare 

331. Autoritatii ii revine obligatia de a indica, in anuntul de participare, persoanele autorizate sa fie prezente la deschiderea ofertelor, precum si data, ora si locul deschiderii. Prin neadaugarea sintagmei „sau echivalent” dupa specificatia „sistem UNIX”, autoritatea nu si a indeplinit obligatiile 

332. Operator belgian care executa lucrari in Franta cu propriii angajati belgieni si marocani. Tratatul interzice statului francez sa solicite operatorului, care si a angajat in mod legal lucratorii in Belgia, sa obtina pentru acestia permise de munca de la o autoritate franceza de imigrare si sa achite taxele aferente, sub sanctiunea unei amenzi in caz de incalcare

333. Pentru achizitia din sursa unica nu este suficient ca produsele [farmaceutice si de specialitate] sa fie protejate prin drepturi de exclusivitate, ci ele trebuie sa fie produse sau livrate doar de un anumit furnizor. Doar pentru produsele pentru care nu exista concurenta pe piata se poate recurge la achizitia din sursa unica. Sarcina probarii existentei circumstantelor care justifica derogarea de la aplicarea procedurilor competitive revine partii care invoca respectivele circumstante 

334. Pot participa la procedura de atribuire nu doar operatorul economic care intentioneaza sa execute el insusi lucrarile, ci si operatorul care va executa contractul prin intermediul agentiilor/sucursalelor/filialelor sale ori va recurge la tehnicieni sau divizii tehnice externe si grupul de operatori, indiferent de forma juridica a lui. Atunci cand formuleaza o cerere de inregistrare pe lista operatorilor recunoscuti, liderul grupului (holding) trebuie sa dovedeasca faptul ca dispune efectiv de resursele companiilor din grup necesare pentru realizarea lucrarilor 

335. Tratamentul egal impune ca toate ofertele sa respecte conditiile de ofertare, pentru a se asigura compararea obiectiva a ofertelor. Este contrara directivei privind achizitiile publice cerinta ca ofertantii sa utilizeze, in cea mai mare masura posibila, materiale, bunuri de larg consum si forta de munca din statul in care este organizata procedura de atribuire

336. Este interzisa rezervarea unei parti a lucrarilor pentru subcontractantii care au sediul in regiunea in care lucrarile urmeaza sa fie executate. Este interzisa acordarea unei preferinte asocierilor sau consortiilor care includ operatori economici care isi desfasoara activitatea principala in regiunea unde urmeaza sa se execute lucrarile

337. Atribuire directa a contractului pe motiv de extrema urgenta, atribuire nelegala, intrucat autoritatea dispunea de suficient timp pentru a organiza o procedura accelerata. Conditiile pentru atribuirea directa/negocierea fara publicare sunt cumulative 

338. In transpunerea unei directive, statele membre nu se pot abate in mod substantial de la dispozitiile acesteia. Oferte cu pret neobisnuit de scazut. Autoritatea nu poate respinge automat aceste oferte. Ea are obligatia de a solicita explicatii ofertantilor in cauza. Legislatia nationala poate impune solicitarea de explicatii atunci cand ofertele par anormal de scazute, nu doar atunci cand acestea sunt in mod vadit anormal de scazute 

339. Antreprenorul, stabilit intr un stat membru, care ofera executia de lucrari publice intr un alt stat membru se poate deplasa in acest scop cu propria forta de munca, provenind din statul unde este stabilit, pe durata executarii lucrarilor in cauza. Autoritatile statului pe teritoriul caruia urmeaza sa fie executate lucrarile nu ii pot impune conditii de recrutare a fortei de munca locale sau obtinerea de autorizatii de munca pentru forta de munca din statul de provenienta

340. Este interzisa rezervarea unei parti din contractele de achizitie publica operatorilor economici stabiliti in anumite regiuni ale teritoriului national

341. Acceptarea participarii la achizitiile de dezvoltare a sistemelor de prelucrare a datelor doar a companiilor la care statul detine, direct sau indirect, majoritatea capitalului reprezinta o limitare nelegala. Nevoia de asigurare a confidentialitatii datelor nu justifica incalcarea Tratatului de instituire a Comunitatii Economice Europene si a directivelor privind achizitiile publice 

342. In transpunerea unei directive, statele membre nu se pot abate in mod substantial de la dispozitiile acesteia. Oferte cu pret neobisnuit de scazut. Autoritatea nu poate respinge automat ofertele al caror pret depaseste o anumita marja fata de media preturilor ofertate. Ea are obligatia de a solicita explicatii ofertantilor, care sa demonstreze ca ofertele lor sunt sustenabile. Solicitarea de explicatii trebuie aplicata ori de cate ori autoritatea ia in calcul eliminarea ofertelor pe motivul caracterului anormal de scazut al pretului lor. Legislatia nationala poate impune solicitarea de explicatii atunci cand ofertele par anormal de scazute, nu doar atunci cand acestea sunt in mod evident anormal de scazute. Obligatiile care decurg din dispozitiile neconditionale si suficient de precise ale directivelor sunt in sarcina tuturor autoritatilor statelor membre, inclusiv a autoritatilor contractante. Si autoritatilor contractante, asemenea instantelor nationale, le revine obligatia de a aplica prioritar dispozitiile directivelor, respectiv de a lasa neaplicate dispozitiile contrare din dreptul intern 

343. Trimiterea in caietul de sarcini la un standard national, fara adaugarea sintagmei „sau echivalent”, este restrictiva 

344. Autoritatea nu beneficiaza de o libertate nelimitata de alegere a ofertantului caruia ii este atribuit contractul. Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic trebuie determinata pe baza unor criterii obiective. Cerinta de a angaja someri de lunga durata are caracter discriminatoriu, daca poate fi indeplinita doar de catre ofertantii statului in care este organizata achizitia sau daca ofertantii din alte state membre intampina dificultati in respectarea acesteia 

345. Autoritatile care atribuie contracte trebuie sa aplice procedurile nationale in acord cu dispozitiile directivelor privind achizitiile publice. O norma nationala care stabileste o limita valorica maxima a lucrarilor ce pot fi executate concomitent de catre un contractant este compatibila cu Directiva 71/305. Autoritatea poate solicita, ca dovada a capacitatii economice si financiare a ofertantului, o declaratie privind valoarea respectivelor lucrari atribuite acestuia. Executantii inregistrati pe lista oficiala in orice stat membru pot utiliza inregistrarea in procedurile de atribuire din alte state membre, ca dovada a indeplinirii criteriilor de calificare privind situatia economica si financiara si cunostintele si capacitatea tehnica.  Informatiile din listele executantilor recunoscuti nu pot fi puse la indoiala de catre autoritatile contractante

346. Contract atribuit direct, pentru motive de exclusivitate si de urgenta. Atribuire nelegala, intrucat nu erau indeplinite conditiile atribuirii directe. Sarcina probarii existentei circumstantelor care justifica derogarea de la aplicarea procedurilor competitive revine partii care invoca respectivele circumstante 

347. Criteriul de atribuire „oferta egala cu media ofertelor sau care este cea mai apropiata de aceasta” – criteriu nelegal, intrucat nu se regaseste in directiva privind achizitiile publice 

348. Atribuirea contractului finantat din Fondul european de dezvoltare este o atributie a tarii beneficiare, nu a Comisiei Comunitatilor Europene, contractul fiind unul national. Intrucat nu exista nicio legatura juridica intre ofertanti si Comisie, actiunea introdusa impotriva acesteia este inadmisibila 

349. „Federatia” la care sunt membri ofertantii nu are calitate procesuala pentru a depune contestatie impotriva respingerii ofertelor membrilor sai. Respingerea nu o poate prejudicia, intrucat nu ea a depus ofertele. Oferta depusa de o asociere fara personalitate juridica. Contestatia asocierii nu poate fi respinsa pe motiv ca asocierea nu are personalitate juridica. Atata vreme cat asocierea a fost recunoscuta ca ofertanta, trebuie sa i se recunoasca si posibilitatea de a formula contestatie impotriva respingerii propriei oferte 

350. Actiune in vederea obligarii Comisiei sa emita o opinie generala asupra eligibilitatii reclamantului pentru a participa la procedurile de atribuire. Actiune nefondata, intrucat legea nu ii impune Comisiei o asemenea obligatie 

351. Este interzisa solicitarea prezentarii, de catre ofertantii din alte state membre, a unui permis de rezidenta in statul in care urmeaza a fi prestate serviciile. Autoritatea este obligata sa solicite explicatii ofertantilor asupra preturilor ofertate care sunt neobisnuit de scazute. Obligatia se mentine inclusiv atunci cand autoritatea apreciaza ca nicio explicatie acceptabila nu ar putea fi prezentata de ofertanti

352. Sugestia autoritatii catre personalul ofertantului respins de a isi continua activitatea pentru autoritate in cadrul ofertantului castigator nu antreneaza raspunderea autoritatii fata de ofertantul respins

353. Solicitarea unui certificat de autenticitate care este mai dificil de obtinut de importatorii unui produs autentic aflat in libera circulatie intr un alt stat membru decat de importatorii aceluiasi produs care provine direct din tara de origine constituie o masura cu efect echivalent unei restrictii cantitative incompatibile cu Tratatul de instituire a Comunitatii Economice Europene. Reglementarea de natura sa constituie, in mod direct sau indirect, efectiv sau potential, un obstacol in calea comertului intracomunitar trebuie considerata masura cu efect echivalent unei restrictii cantitative 

LISTA HOTARARILOR SI A ORDONANTELOR REZUMATE IN VOLUM 

INDEX 

ABREVIERI

Detalii tehnice
Data aparitiei08 mar. 2022
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini736
Format220x240 mm
Tip copertaCarte brosata
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept administrativ