Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Inalta Curte de Casatie si Justitie - Jurisprudenta Sectiei civile pe anul 2005

ISBN/ISSN: 978-973-8957-50-8
Editura: Hamangiu
33,72 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Introducere

Capitolul I. Decizii ale Completului de 9 judecatori

1. Competenta materiala. Magistrat. Revocare din functia de conducere inainte de implinirea termenului pentru care a fost numit. Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii. Contestatie

2. Exceptie de neconstitutionalitate. Conditii de admisibilitate a cererii de sesizare a Curtii Constitutionale. Calea de atac impotriva incheierii de respingere a cererii 

3. Exceptie de neconstitutionalitate. Incheiere de respingere a sesizarii Curtii Constitutionale. Motivare

Capitolul II. Exceptii de nelegalitate

4. Obligativitatea citarii tuturor partilor in cadrul solutionarii exceptiei de nelegalitate. Respectarea principiului contradictorialitatii

5. Participarea in proces a emitentului actului administrativ a carui nelegalitate se invoca. Respectarea principiului contradictorialitatii si al dreptului la aparare 

6. Obiectul exceptiei de nelegalitate. Acte administrative unilaterale cu caracter individual sau normativ. Conditii prealabile

7. Operatiune administrativa. Invocarea exceptiei de nelegalitate. Inadmisibilitate

8. Exceptie de nelegalitate a Ordinului nr. 3343 din 11 martie 2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Statutului personalului preuniversitar si a Precizarilor generale pentru aplicarea statutului personalului didactic in invatamantul superior si preuniversitar emise de Ministerul Educatiei Nationale. Admitere

9. Exceptie de nelegalitate a pct. 4 din anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1090/2003 si a pct. 2.2.3 din anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 716/2004. Admitere

10. Exceptie de nelegalitate a pct. 1 din Decizia nr. 6/2004 a Comisiei fiscale centrale privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la impozitul pe venit, taxa pe valoarea adaugata si probleme de procedura fiscala, aprobata prin Ordinul M.F.P. nr. 1561/2004. Admitere 

11. Exceptie de nelegalitate a dispozitiilor art. 254 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin H.G. nr. 85/2003 pentru aprobarea. Respingere 

12. Exceptie de nelegalitate a art. 45 din Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 300/2004 privind activitatea de management si resurse umane in unitatile Ministerului Administratiei si Internelor. Respingere

Capitolul III. Drept administrativ

13. Dreptul de petitionare. Indeplinirea de catre Guvern si Ministerul Administratiei Publice a obligatiei de a raspunde la petitie prin raspunsul dat de prefect. Competenta instantei de a obliga o autoritate administrativa de a emite un act normativ cu continut special

14. Act administrativ. Semnificatie. Comunicarea de catre autoritatea publica a interpretarii pe care o da unor dispozitii legale. Actele emise in cadrul activitatii de indrumare a contribuabililor 

15. Operatiune administrativa. Proces-verbal incheiat pentru punerea in executare a unui act administrativ. Natura juridica. Imposibilitatea de contestare in fata instantei de contencios administrativ, separat fata de actul administrativ in baza caruia a fost incheiat

16. Proces-verbal incheiat pe baza si in vederea executarii unei hotarari judecatoresti irevocabile. Natura juridica. Actiune in anulare. Inadmisibilitate 

17. Act administrativ. Natura juridica a adresei emise de o autoritate publica exprimand un punct de vedere. Controlul legalitatii pe calea contenciosului administrativ

18. Reclamatie administrativa. Notificare formulata cu privire la proiectul unor Instructiuni 

19. Memoriu. Prerogativa ce revine autoritatii publice de a stabili, cu respectarea normelor legale in vigoare, continutul raspunsului la cererea ce i-a fost adresata

20. Refuz nejustificat. Subventie acordata producatorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei de carne si a efectivelor de animale. Refuzul acordarii subventiei pentru motivul nerespectarii termenului de depunere a cererii. Inexistenta unui astfel de termen in actul normativ aplicabil 

21. Refuz nejustificat. Inteles in contextul prevederilor Legii nr. 554/2004. Cerere de repunere in termenul imperativ prevazut de lege. Raspuns nefavorabil. Respingerea actiunii formulate

22. Calitate procesuala activa a unei asociatii de a actiona pentru satisfacerea intereselor de grup ale membrilor sai. Interes legitim

23. Drept subiectiv. Interes legitim. Dovada dreptului subiectiv, a interesului legitim si a vatamarii aduse acestora

24. Daune materiale si morale. Acordarea acestora fara a face distinctie dupa cum actul administrativ a fost anulat pe motive de fond sau de ordin procedural. Posibilitatea instantei de a aprecia ca prejudiciul moral a fost reparat prin recunoasterea vatamarii produse si acordarea daunelor materiale

25. Intampinare formulata in baza art. 56 alin. (2) din Legea nr. 94/1992. Natura juridica. Instanta competenta

26. Actiune in contencios administrativ formulata cu privire la o hotarare judecatoreasca. Inadmisibilitate

27. Judecarea recursului in situatii deosebite. Inteles al notiunii de „situatie deosebita”. Atributul instantei de recurs de a aprecia cu privire la existenta unei situatii deosebite

28. Cetatean strain. Prelungirea dreptului de sedere temporara pentru desfasurarea de activitati comerciale. Conditii

29. Cetatean strain. Solicitarea protectiei Oficiului National pentru Refugiati. Regimul tolerarii pe teritoriul Romaniei. Efecte asupra masurii de luare in custodie publica si asupra dispozitiei de returnare

30. Regimul strainilor. Cerere pentru aprobarea stabilirii domiciliului in Romania. Conditia sederii temporare continue si legale pentru perioada prevazuta de lege. Aplicarea legii in timp

31. Cetatean strain. Stabilirea domiciliului in Romania. Conditia sederii temporare legale si continue. Intarziere in depunerea cererilor de prelungire a dreptului de sedere

32. Pasaport. Cetatean roman returnat. Suspendarea dreptului de folosire a pasaportului. Legalitatea suspendarii. Cerere de eliberare a unui pasaport simplu. Nelegalitatea cererii

33. Pasaport. Suspendarea dreptului de folosire a pasaportului. Competenta de a solicita dispunerea masurii de suspendare a dreptului de folosire a pasaportului

34. Pasaport. Suspendare temporara a dreptului de folosire. Consecinte

35. Hotarare a Guvernului. Atestarea domeniului public de interes judetean sau local. Momentul de la care curge termenul pentru indeplinirea procedurii prealabile si pentru formularea actiunii in contencios administrativ

36. Hotarare a Guvernului pentru atestarea apartenentei bunurilor la domeniul public de interes judetean sau local. Actiune in anularea hotararii formulata pe calea contenciosului administrativ. Admisibilitatea actiunii nu este conditionata de neexercitarea actiunii in revendicarea bunului/bunurilor

37. Hotarare a Guvernului de atestare a domeniului public al unitatilor administrativ-teritoriale. Dovada pozitiva a dreptului de proprietate. Interes legitim. Aparenta a dreptului de proprietate

38. Hotarare a Guvernului de atestare a bunurilor apartinand domeniului public al unitatilor administrativ-teritoriale. Momentul de la care incepe sa curga termenul inauntrul caruia poate fi formulata plangerea prealabila

39. Proprietate cooperatista. Hotarare a Guvernului privind atestarea bunurilor ca apartinand domeniului public de interes local. Hotararea consiliului local – act preparator. Sarcina probei dreptului de proprietate

40. Hotarare a Guvernului privind atestarea domeniului public de interes judetean sau local. Act constitutiv de drepturi. Contestatie formulata pe calea contenciosului administrativ 

41. Executor judecatoresc. Admiterea in profesie. Conditia vechimii in specialitate juridica. Aplicarea Legii nr. 188/2000, ca lege speciala, in detrimentul reglementarii de drept comun – Codul muncii. Nerestituirea taxei de inscriere platita pentru participarea la concursul de admitere in profesie 

42. Executor judecatoresc. Trimitere in judecata pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor publice. Suspendare din functia de executor judecatoresc. Prezumtia de nevinovatie

43. Membru al Uniunii Nationale a Practicienilor in Reorganizare si Lichidare. Nerespectarea obligatiei de reinnoire a contractului de asigurare profesionala. Excluderea din Uniune. Legalitate

44. Domeniu public/privat al statului. Amenajare piscicola. Dreptul de administrare al Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol in functie de destinatia specifica prevazuta de lege

45. Inscrierea in clasa I a copiilor care implinesc varsta de 6 ani pana la inceperea anului scolar. Ordin al ministrului prin care se instituie aceasta obligatie. Nelegalitate

46. Imobil proprietate a unei societati comerciale. Reintegrare in patrimoniul institutiilor din sistemul invatamantului de stat. Conditii

47. Societate comerciala. Obligatie ce revine societatii. Sanctionarea presedintelui consiliului de administratie in lipsa unei sanctiuni aplicate societatii. Nelegalitate 

48. Monument istoric. Imobil proprietate privata a statului. Refuzul emiterii avizului conform pentru vanzare 

49. Institutie publica. Prejudiciu suferit si constatat prin hotarare judecatoreasca in baza raspunderii contractuale. Recuperarea pagubei de la partenerii contractuali in baza titlurilor executorii. Raspundere materiala a angajatilor institutiei. Conditii

50. Partid politic. Tiparirea de catre candidati, fara implicarea si fara aprobarea formatiunii politice, de afise si materiale de propaganda electorala cu nerespectarea prevederilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 43/2003. Aplicarea sanctiunii contraventionale partidului politic. Nelegalitate

51. Institutie publica. Comasare prin absorbtie cu o alta institutie publica. Preluarea personalului institutiei absorbite neconditionata de sustinerea vreunui examen sau concurs

52. Licenta de transport public rutier. Sanctiunea suspendarii licentei. Abateri de la reglementarile specifice transportului rutier

53. Audiovizual. Sanctiune contraventionala. Conditiile de validitate a deciziei de sanctionare. Reglementarea aplicabila

54. Audiovizual. Sanctiune. Contestarea actului prin care a fost aplicata sanctiunea. Procedura prealabila. Aplicarea legii speciale, Legea nr. 504/2002, in raport cu Legea contenciosului administrativ

55. Opera audiovizuala. Transmitere de catre un organism de televiziune. Retransmitere prin intermediul unui distribuitor de servicii de programe de televiziune prin cablu. Plata drepturilor cuvenite autorului operei audiovizuale

56. Drept de autor. Savarsirea repetata a contraventiilor prevazute de art. 8 alin. (1) din O.G. nr. 45/2000. Anularea certificatului pentru desfasurarea de activitati de comercializarea fonogramelor. Legalitate 

Capitolul IV. Drept fiscal 

57. Debite datorate bugetului de stat. Stabilirea ordinii de stingere a debitelor in functie de vechimea acestora

58. Evitarea dublei impuneri. Conversia in actiuni a dobanzilor si redeventelor datorate unei persoane juridice nerezidente. Impozit pe venit

59. Evitarea dublei impuneri. Dividende. Dobanzi. Impunere in statul sursa al venitului

60. Evitarea dublei impuneri. Prezentarea certificatului de rezidenta fiscala la o data ulterioara controlului. Legalitatea prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 635/2002 

61. Impozit pe venit. Societate comerciala la care statul este actionar majoritar. Contracte de inchiriere si de asociere in participatiune avand ca obiect active disponibile incheiate cu alti agenti economici decat intreprinderi mici si mijlocii. Impozitare veniturilor obtinute din aceste contracte

62. Impozit pe profit. Determinarea profitului impozabil. Cheltuieli deductibile. TVA. Baza de impozitare

65. TVA. Deducere. Documente justificative necesare. Impozit pe profit. Cheltuieli deductibile. Plata primelor de asigurare in beneficiul directorului general al societatii comerciale 

64. TVA. Baza de impozitare. Scaderea pretului. Calificare

65. Impozit pe profit. TVA. Calculare eronata a impozitului pe profit si a taxei pe valoarea adaugata datorate bugetului de stat. Majorari de intarziere si amenda contraventionala. Legalitatea aplicarii ambelor sanctiuni

66. Majorari de intarziere si penalitati calculate dupa deschiderea procedurii de faliment. Nelegalitate

67. Control fiscal. Majorari de intarziere si penalitati adaugate creantelor nascute anterior deschiderii procedurii de reorganizare judiciara 

68. Creante bugetare. Contestarea creantelor stabilite printr-un certificat de obligatii fiscale. Reglementarea aplicabila. Inadmisibilitatea actiunii formulate in temeiul art. 111 din Codul de procedura civila

69. Proces-verbal de control fiscal. Natura juridica 

70. Act administrativ fiscal. Elemente. Contestatie. Forma si continutul deciziei de solutionare a contestatiei

71. Act administrativ fiscal. Contestatie. Suspendarea procedurii de solutionare a contestatiei pe cale administrativa. Conditii

74. Poprire asiguratorie. Contestatie la executare. Natura juridica. Instanta competenta

73. Retele si de servicii de comunicatii electronice. Tarif de monitorizare anual. Notiunea de „cifra de afaceri” in raport de care se calculeaza tariful. 

74. Furnizori de retele si servicii de comunicatii electronice. Tarif anual de monitorizare. Modalitate de calcul in raport de cifra de afaceri

75. Persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial. Acordarea de resurse de la bugetul de stat sau bugetele locale. Procedura legala

76. Subventionarea literaturii tehnico-stiintifice. Societate comerciala beneficiara a subventiei din partea a doua ministere. Legalitate

Capitolul V. Drept vamal 

77. Datorie vamala. Momentul la care ia nastere. Investitii directe. Exceptare de la plata taxelor vamale 

78. Datorie vamala. Debitorul acesteia in cazul importului de bunuri efectuat in baza unui contract de comision

79. Regim vamal. Scutire de la plata taxelor vamale. Utilaje importate de intreprinderi mici si mijlocii. Instrainarea utilajelor catre o societate din categoria intreprinderilor mici si mijlocii care le utilizeaza in acelasi scop si cu care societatea importatoare a fuzionat ulterior. Consecinte

80. Regim vamal suspensiv. Rezilierea contractului de leasing in baza caruia au fost importate bunurile. Aplicarea regimului vamal corespunzator noilor conditii de utilizare

81. Regim vamal suspensiv. Marfuri introduse in tara in regim de perfectionare activa, care, in fapt, au facut obiectul unui contract de vanzare-cumparare. Consecinte

82. Regim vamal de admitere temporara. Schimbarea destinatiei bunurilor. Consecinte

83. Tratament tarifar favorabil. Schimbarea destinatiei produselor importate. Retragerea preferintelor vamale acordate initial 

84. Zona defavorizate. Facilitati acordate pentru import de bunuri. Scutire de la plata TVA si a taxelor vamale. Schimbarea destinatiei bunurilor. Obligatia de plata a taxelor

85. Suplimente nutritive. Clasificare potrivit Tarifului vamal de import al Romaniei 

Capitolul VI. Dreptul concurentei

86. Franciza. Intelegere verticala. Beneficiul exceptarii de la prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 21/1996. Autoritate abilitata sa verifice efectele in domeniul concurentei produse

87. Contract de vanzare cumparare prin care se realizeaza o concentrare economica. Act aditional prin care se realizeaza o novatie prin schimbare de debitor, sub conditie suspensiva. Momentul de la care incepe sa curga termenul pentru indeplinirea obligatiei de notificare a concentrarii economice

88. Contraventie continua. Prescriptia dreptului de a aplica sanctiunea amenzii contraventionale. Reglementarea aplicabila 

89. Concentrare economica. Omisiunea notificarii concentrarii economice. Sanctiunea aplicata si individualizarea acesteia

90. Intelegere avand ca obiect fixarea unor nivele minime de prime la asigurarea de raspundere civila auto cu valabilitate in afara teritoriului Romaniei. Contraventie potrivit Legii concurentei, nr. 21/1996. Aplicarea legii contraventionale mai favorabile

Capitolul VII. Dreptul functiei publice 

91. Functionar public cu statut special. Politist. Eliberare din functia de conducere si numirea intr-o functie de executie in interesul serviciului. Natura juridica

92. Functionar public cu statut special. Politist. Promovarea concursului pentru ocuparea functiei de comandant de pluton. Adresa prin care se comunica anularea rezultatelor concursului. Natura juridica

93. Functionar public cu statut special. Politist. Raspundere penala si raspundere disciplinara. Scoaterea de sub urmarire penala pentru inexistenta faptei. Consecintele acestei masuri asupra raspunderii disciplinare

94. Functionar public de la Parchetul de pe langa Curtea de apel. Drepturi salariale. Contestatie. Competenta de solutionare a masurilor dispuse in cadrul procedurii de solutionare a contestatiilor 

95. Functionar public. Incetarea raportului de serviciu din motive neimputabile. Posibilitatea de a ocupa, fara concurs, un post potrivit pregatirii profesionale. Neparticipare la concurs. Lipsa vatamarii unui drept recunoscut de lege

96. Functionar public. Eliberare din functie in perioada concediului medical. Nelegalitate

97. Functionar public. Competenta de evaluare a performantelor profesionale individuale. Modificarea de catre instanta a calificativului acordat prin raportul de evaluare. Depasirea atributiilor puterii judecatoresti

98. Functionar public. Destituire din functia publica. Mentiuni pe care trebuie sa le contina actul de destituire

99. Functionar public. Sanctiune disciplinara. Destituirea din functie

100. Functionar public. Reincadrare in functie dispusa prin hotarare judecatoreasca. Refuzul angajatorului de a pune in executare hotararea judecatoreasca. Daune morale

101. Functionar public de conducere. Secretar general de prefectura. Eliberare din functie in urma evaluarii performantelor profesionale individuale. Incalcarea principiului stabilitatii functionarilor publici

102. Functionar public. Sanctiunea disciplinara. Motivarea in fapt a actului administrativ prin care a fost aplicata sanctiunea. Descrierea faptei prin Nota de prezentare care fundamenteaza actul de sanctionare

Capitolul VIII. Dreptul securitatii sociale

103. Persoana cu handicap. Examinarea si reevaluarea persoanelor care beneficiaza de certificat de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap. Competenta

104. Cadre militare. Despagubiri pentru cazuri de invaliditate sau de deces intervenite in timpul sau din cauza serviciului militar. Emiterea hotararii Guvernului pentru stabilirea cuantumului despagubirilor. Aplicarea in timp a actelor normative cu forta juridica diferita

105. Discriminare. Stagiu notarial. Conditionarea participarii la examen pe criterii de varsta

106. Pensie de serviciu. Personal consular. Persoane care anterior anului 1990 au indeplinit functii de natura celor prevazute de art. 5 lit. b) din Conventia de la Viena cu privire la relatiile consulare

107. Pensie de serviciu. Personal diplomatic si consular. Indeplinirea conditiilor legale de catre persoanele care au desfasurat activitate de comert exterior si cooperare economica internationala

108. Asigurare de raspundere civila in domeniul medical. Decizia presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru acreditarea societatilor de asigurare-reasigurare cu care furnizorii de servicii medicale si farmaceutice pot incheia contracte de asigurare. Legalitate 

Capitolul IX. Drept procesual civil

109. Competenta materiala. Solutionarea litigiilor avand ca obiect deciziile sau dispozitiile emise in baza art. 20 din Legea nr. 10/2001. Norma derogatorie 

110. Competenta materiala. Magistrat. Diploma „Meritul judiciar”. Dreptul de reducere a impozitului pe salariu. Natura litigiului

111. Competenta materiala. Magistrati. Prima de vacanta. Drept de natura salariala. Natura litigiului

112. Calitate procesuala activa. Interes legitim. Act de control financiar. Contestatie formulata de persoana care a detinut calitatea de administrator al societatii comerciale in perioada cu privire la care a fost emis actul de impunere

113. Calitate procesuala. Reprezentarea in justitie a consiliului local. Reprezentarea in justitie a unitatii administrativ-teritoriale 

114. Reprezentare in justitie. Minister. Reprezentare de catre o alta persoana decat ministrul

115. Cerere de chemare in judecata. Neindeplinirea conditiilor prevazute de lege Suspendarea judecarii cauzei in vederea implinirii lipsurilor si precizarii actiunii

116. Exceptie de necompetenta materiala. Exceptie de neconstitutionalitate. Prioritatea solutionarii

117. Hotarare judecatoreasca. Suport probator si legal. Motivare in fapt si in drept

118. Contestatie in anulare. Admisibilitatea cererii in conditiile art. 318 alin. (1) teza I C. proc. civ. 

119. Contestatie in anulare. Critica motivarii neconvingatoare si nesustinuta de probe a hotararii judecatoresti atacate. Inadmisibilitate

120. Contestatie in anulare. Greseala materiala. Interpretarea art. 318 din Codul procedura civila

121. Contestatie in anulare. Omisiunea pronuntarii asupra vreunui motiv de casare

122. Contestatie la executare impotriva titlurilor executorii reprezentate de hotarari judecatoresti pronuntate de instanta de contencios administrativ. Instanta competenta

123. Contestatie la executare impotriva titlurilor executorii emise potrivit Codului de procedura fiscala. Instanta competenta

124. Ordonanta presedintiala. Inadmisibilitate in materia contenciosului administrativ. Contestatie impotriva titlului de creanta. Efect asupra executarii actului administrativ fiscal

125. Ordonanta presedintiala. Inadmisibilitate in contencios administrativ 

126. Ordonanta presedintiala. Inadmisibilitate in contenciosul administrativ 

127. Ordonanta presedintiala. Inadmisibilitate in contenciosul administrativ 

Index alfabetic

Detalii tehnice
Data aparitiei30 iun. 2006
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini672
Tip copertaCarte brosata