Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Carte funciara. Jurisprudenta comentata si reglementarea din noul Cod civil

ISBN/ISSN: 978-606-522-913-6
Editura: Hamangiu
36,60 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Culegerea de fata cuprinde spete din domeniul publicitatii imobiliare, majoritatea nepublicate pana in prezent, solutionate de instantele judecatoresti din intreaga tara si relevante sub aspectul diversitatii problemelor de drept ridicate. Hotararile judecatoresti se succed in mod corespunzator dispozitiilor legale incidente, fiind grupate in functie de principiile cartilor funciare, tipul inscrierilor, actiunile de carte funciara si procedura de inscriere, astfel incat persoana interesata va putea identifica in mod facil problema de drept cautata.

De asemenea, parcurgerea continutului se realizeaza cu usurinta, indicandu-se pe scurt obiectul cazului analizat si incadrarea sa juridica, dupa care urmeaza speta propriu-zisa, care pastreaza elemente esentiale si suficiente pentru ca cititorul sa poata realiza propriul rationament si sa poata verifica prin filtrul propriei gandiri legalitatea si temeinicia solutiei adoptate. In final, autorul a inteles sa prezinte punctul sau de vedere cu privire la fiecare hotarare judecatoreasca, in cadrul unor note aprobative sau critice, dupa caz, subliniind, totodata, solutia justificata in raport de dispozitiile actuale in vigoare, cuprinse in noul Cod civil si Legea nr. 7/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cele aduse prin Legea nr. 133/2012 si Legea nr. 219/2012.

Capitolul I. Principiile cartilor funciare 

1. Obiectul inscrierii in cartea funciara. Lipsa legaturii cu imobilul inscris in cartea funciara. Consecinte. Limitele principiului publicitatii integrale 

2. Nevalabilitatea actului juridic in baza caruia se realizeaza inscrierea in cartea funciara. Limitele principiului legalitatii. Verificarile impuse registratorului de carte funciara cu ocazia solutionarii cererii de inscriere in cartea funciara 

3. Lipsa formei autentice a inscrisului doveditor in baza caruia se solicita intabularea dreptului de proprietate asupra unui imobil. Limitele principiului legalitatii. Obligatia registratorului de a verifica cerintele de forma prevazute de lege pentru valabilitatea actului juridic in temeiul caruia este justificata cererea de inscriere. Prezentarea unui inscris autentic intocmit de un alt functionar public decat notarul public 

4. Felul inscrierilor in cartea funciara in functie de obiectul acestora. Inadmisibilitatea notarii unui drept tabular. Respectarea specialitatii inscrierilor in cartea funciara. Modul de functionare al principiului disponibilitatii inscrierilor in cartea funciara in reglementarea actuala 

5. Principiul relativitatii inscrierilor in cartea funciara. Persoanele impotriva carora se poate face inscrierea drepturilor tabulare. Solutia in cazul incalcarii acestei reguli esentiale a sistemului de publicitate imobiliara 

6. Principiul relativitatii inscrierilor in cartea funciara. Necesitatea respectarii acestuia cu prilejul solutionarii cererii de radiere a dreptului de proprietate din cartea funciara. Imposibilitatea efectuarii radierii prin hotarare judecatoreasca inopozabila beneficiarului inscrierii

7. Principiul relativitatii inscrierilor in cartea funciara. Momentul in raport de care se verifica respectarea acestei reguli. Sanctiunea incalcarii principiului. Indeplinirea procedurii exproprierii pentru cauza de utilitate publica fata de o alta persoana decat proprietarul tabular 

8. Principiul relativitatii inscrierilor in cartea funciara. Modul de aplicare a acestuia in privinta notarilor in cartea funciara. Distinctia intre relativitatea inscrierilor in cartea funciara si relativitatea efectelor unei hotarari judecatoresti 

9. Data producerii efectelor inscrierilor. Principiul prioritatii. Raportarea la data inregistrarii cererii la oficiul teritorial de cadastru competent. Cazul cererilor de inscriere concurente 

10. Efectul constitutiv al inscrierilor in cartea funciara. Prezumtia existentei dreptului tabular in favoarea proprietarului tabular. Conditiile rasturnarii acestei prezumtii 

11. Principiul fortei probate a inscrierilor in cartea funciara. Prezumtia existentei dreptului tabular. Caracterul relativ al prezumtiei. Conditiile in care poate fi administrata dovada contrara 

12. Principiul publicitatii materiale. Conditiile de aplicare ale acestuia. Dobandirea cu buna-credinta a unui drept real imobiliar. Functia achizitiva de drepturi a publicitatii imobiliare 

13. Principiul publicitatii materiale. Situatia in care tertul dobanditor este de rea-credinta. Cunoasterea pe alta cale a inexactitatii cuprinsului cartii funciare. Momentul in raport de care se analizeaza atitudinea subiectiva a tertului 

Capitolul II. Inscrierile in cartea funciara 

14. Efectuarea inscrierilor in cartea funciara in functie de obiectul acestora. Consecintele notarii in cartea funciara a unui drept real imobiliar. Incalcarea principiului relativitatii. Remedii 

15. Intabularea dreptului de proprietate in baza contractului de donatie, incheiat cu unul dintre soti. Inscrierea proprietatii devalmase in aceeasi carte funciara. Deschiderea unei carti funciare pentru un singur imobil 

16. Conditiile de admisibilitate a cererii de intabulare a dreptului de proprietate dobandit prin mostenire. Lipsa actului doveditor al dreptului de proprietate in patrimoniul defunctului, neinscris in cartea funciara. Lipsa documentatiei cadastrale. Consecinte 

17. Conditiile inscrierii dreptului de superficie in cartea funciara a unui imobil. Consecintele lipsei formei autentice a actului invocat pentru inscrierea dreptului de superficie. Posibilitatea schimbarii motivarii solutiei de respingere a cererii de inscriere in calea de atac a plangerii. Lipsa paratului in plangerea impotriva incheierii de carte funciara. Consecinte 

18. Tipul inscrierii in cartea funciara a dreptului de servitute. Inadmisibilitatea notarii unui drept real imobiliar. Lipsa efectelor hotararii judecatoresti de respingere a notarii cu privire la cererea de intabulare avand ca obiect acelasi drept. Conditiile necesare pentru radierea unei inscrieri din cartea funciara 

19. Inscrierea provizorie. Situatia inscrierii dreptului tabular in baza unei hotarari judecatoresti nedefinitive. Modul de realizare a justificarii. Efectul justificarii. Imposibilitatea rectificarii unei inscrieri definitive in temeiul unei hotarari judecatoresti nedefinitive 

20. Notarea in cartea funciara. Admisibilitatea cererii de notare a unui litigiu in cartea funciara, formulata de catre proprietarul tabular. Admisibilitatea notarii unui litigiu avand ca obiect un drept de creanta in legatura cu un imobil inscris in cartea funciara 

21. Notarea unui litigiu in cartea funciara, in baza unei incheieri de carte funciara care cuprinde un numar eronat de dosar. Admisibilitatea notarii litigiului in raport de obiectul acestuia. Lipsa oricarei legaturi intre litigiu si imobil. Consecinte 

22. Notarea in cartea funciara a solutiei de suspendare a judecatii intr-un litigiu notat deja in cartea funciara. Admisibilitatea notarii. Legatura cu imobilul inscris in cartea funciara. Principiul publicitatii integrale 

23. Momentul pana la care subzista notarea unui litigiu in cartea funciara. Calea procesuala de radiere a notarii litigiului. Irelevanta existentei pe rolul instantelor judecatoresti a altor litigii in legatura cu imobilul cu privire la care se solicita radierea litigiului 

24. Notarea somatiei de executare silita. Admisibilitatea plangerii impotriva incheierii de carte funciara prin care s-a dispus notarea in temeiul unei hotarari judecatoresti de admitere a plangerii impotriva unei incheieri anterioare. Cai procesuale optionale pentru partea interesata. Notarea somatiei de executare silita imobiliara in situatia in care debitorul este o alta persoana decat proprietarul tabular 

25. Notarea in cartea funciara a somatiei de plata, in cazul executarii silite imobiliare. Obligatia stabilita in sarcina executorului judecatoresc. Lipsa indicarii in somatie a numarului cadastral al imobilului ce formeaza obiectul executarii silite. Lipsa intabularii imobilului pe numele noului proprietar, debitor in executarea silita imobiliara. Efecte 

26. Calea procesuala pentru radierea notarii din cartea funciara a somatiei de executare silita. Acordul executorului judecatoresc pentru radiere exprimat prin cererea de radiere a notarii. Lipsa acordului creditorului urmaritor pentru radierea notarii somatiei 

27. Notarea contractului de vanzare-cumparare a unui drept litigios. Efectuarea mentiunii in partea a II-a a cartii funciare 

28. Notarea antecontractului de vanzare-cumparare, in ipoteza intervenirii sanctiunii de drept civil a rezolutiunii. Solutia respingerii. Proba intervenirii rezolutiunii. Limitele verificarilor efectuate de registratorul de carte funciara. Expirarea termenului stipulat pentru perfectarea contractului. Sanctiune 

29. Notarea litigiului avand ca obiect actiunea in rezolutiune. Imposibilitatea radierii acestei notari prin invocarea pactului comisoriu de ultimul grad.  Renuntarea partii la exercitiul dreptului de indeplinire a publicitatii imobiliare. Consecinte 

30. Admisibilitatea notarii in cartea funciara a suprapunerii titlurilor de proprietate cu privire la acelasi imobil. Preferabilitatea unuia dintre cele doua titluri se analizeaza pe calea actiunii in revendicare, iar nu pe calea plangerii impotriva incheierii de carte funciara 

31. Notarea in cartea funciara a interdictiei de instrainare a unui imobil ipotecat. Lipsa efectelor cu privire la cursul prescriptiei extinctive a dreptului material la actiune privind pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de act de vanzare-cumparare 

Capitolul III. Actiunile de carte funciara si rectificarea inscrierilor in cartea funciara 

32. Actiunea in prestatie tabulara. Conditii de admisibilitate. Termenul de prescriptie 

33. Actiunea in acordarea rangului preferential. Actiunea in prestatie tabulara speciala. Conditii de admisibilitate. Cerinta dobandirii dreptului de la un autor comun 

34. Actiunea in rectificarea cartii funciare. Inadmisibilitate. Caracterul subsidiar al actiunii 

35. Rectificarea cartii funciare, solicitata pe cale principala. Necesitatea obtinerii unei hotarari judecatoresti pentru rectificare, care sa completeze hotararea pronuntata in actiunea de fond 

36. Actiunea in rectificarea cartii funciare. Caracterul subsidiar al actiunii. Necesitatea obtinerii unei hotarari judecatoresti prealabile in baza careia se ajunge la neconcordanta cartii funciare cu situatia juridica reala a imobilului 

37. Conditiile de admisibilitate a actiunii in rectificarea unei notari in cartea funciara. Competenta teritoriala a instantei sesizate cu actiunea in rectificarea cartii funciare. Notarea solutiei de incepere a urmarii penale 

38. Actiunea in rectificarea cartii funciare, promovata pe cale principala. Lipsa unei actiuni de fond. Admisibilitate. Intabularea dreptului de proprietate asupra imobilului adus ca aport intr-o societate comerciala 

39. Limitele verificarilor permise in cadrul plangerii impotriva incheierii de carte funciara. Calea procesuala pentru remedierea neconcordantelor existente intre starea tabulara si situatia juridica reala a unui imobil. Consecintele obtinerii ulterioare a acordului autentic pentru radierea unei inscrieri inexacte din cartea funciara 

40. Inadmisibilitatea invocarii motivelor de rectificare a cartii funciare pe calea plangerii impotriva incheierii de carte funciara. Clarificarea obiectului cererii deduse judecatii. Continuarea cererii de inscriere de catre mostenitorul solicitantului, decedat dupa data formularii cererii si mai inainte de solutionarea acesteia 

41. Inadmisibilitatea caii de atac a plangerii impotriva incheierii de carte funciara in cazul solicitarii avand ca obiect constatarea prescriptiei dreptului material la actiune privind plata sultei 

42. Radierea notarii privind dreptul la sulta. Efectuarea platii sultei in cadrul executarii silite. Acordul executorului judecatoresc pentru radiere. Necesitatea formei autentice notariale pentru consimtamantul titularului inscrierii pentru efectuarea rectificarii acelei inscrieri 

43. Indicarea eronata a intinderii terenului inscris in cartea funciara. Calea procesuala pentru remedierea erorii. Inaplicabilitatea principiului publicitatii materiale 

44. Indreptarea erorii materiale din cuprinsul inscrierii in cartea funciara. Limitele verificarilor efectuate de registratorul de carte funciara. Omisiunea mentionarii cotei din dreptul de proprietate asupra terenului situat sub constructie. Admisibilitatea indreptarii erorii prin omisiune. Conditii 

45. Indreptarea erorii materiale a inscrierilor din cartea funciara. Distinctie fata de rectificarea cartii funciare. Eroarea cu privire la cota indiviza din dreptul de proprietate. Inadmisibilitatea corectarii erorii pe calea procedurii indreptarii erorii materiale 

Capitolul IV. Procedura de inscriere si caile de atac impotriva incheierilor de carte funciara 

46. Unicitatea cartii funciare. Imposibilitatea deschiderii unor carti funciare paralele pentru acelasi imobil. Calea procesuala in caz de suprapunere totala sau partiala, lasata la dispozitia proprietarului care a solicitat ulterior inscrierea in cartea funciara. Consecintele mentionarii eronate in citativ ca parte a oficiului teritorial de cadastru si publicitate imobiliara dupa admiterea exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive 

47. Conditiile modificarii imobilului grevat de sarcini. Necesitatea acordului cumulat al tuturor titularilor acestor sarcini. Imposibilitatea realizarii operatiunii de modificare in lipsa acestui consimtamant 

48. Cererea de alipire a imobilelor invecinate, apartinand aceluiasi proprietar. Existenta unei suprapuneri partiale cu imobilul apartinand unui alt proprietar tabular. Efectuarea expertizei topografice in litigiul avand ca obiect plangerea impotriva incheierii de carte funciara 

49. Individualizarea imobilului in inscrisul invocat pentru inscrierea in cartea funciara. Indicarea numarului de carte funciara si a numarului cadastral sau topografic. Situatia in care este posibila acoperirea nementionarii acestor date de identificare prin prezentarea altor inscrisuri 

50. Indicarea gresita a numarului cadastral al imobilului in actul de proprietate in baza caruia se solicita inscrierea. Sanctiuni 

51. Lipsa numarului cadastral. Respingerea cererii de intabulare. Calea de atac pentru contestarea documentatiei cadastrale. Competenta instantelor de contencios administrativ 

52. Forma actului de renuntare la cererea de inscriere in cartea funciara, formulata in fata registratorului de carte funciara. Efectele actului de dispozitie al unuia dintre petenti cu privire la cererea de inscriere insusita de mai multe persoane interesate. Nesolutionarea cererii de inscriere de catre registratorul de carte funciara

53. Cerinta atasarii inscrisului original sau a unei copii legalizate de pe acesta, in vederea solutionarii cererii de inscriere. Sanctiunea neprezentarii inscrisului in forma solicitata 

54. Neindeplinirea de catre instrainator a obligatiei de plata a impozitului pe imobil. Consecinte cu privire la intabularea dreptului de proprietate pe numele noului proprietar 

55. Conditiile angajarii raspunderii civile delictuale a oficiului teritorial de cadastru si publicitate imobiliara. Verificarea indeplinirii cerintelor generale in materia raspunderii civile delictuale 

56. Legitimitatea procesuala activa a notarului public in litigiile avand ca obiect plangerea impotriva incheierii de carte funciara 

57. Piedici la inscrierea dreptului de proprietate asupra constructiei edificate pe un teren inscris in cartea funciara. Inadvertente intre planul parcelar si documentatia cadastrala. Calea procesuala pentru remedierea neconcordantei. Inadmisibilitatea plangerii. Principiul prioritatii inscrierilor in cartea funciara 

58. Inadmisibilitatea probei cu inscrisuri noi in calea de atac impotriva incheierii de carte funciara, conform art. 50 din Legea nr. 7/1996. Solutionarea cererii de reexaminare, a plangerii impotriva incheierii de carte funciara, precum si a apelului si a recursului impotriva sentintei pronuntate in prima instanta exclusiv pe baza inscrisurilor aflate in dosarul format la autoritatea de cadastru. Cerinta impusa de principiul prioritatii inscrierilor in cartea funciara 

59. Caracterul contencios sau necontencios al caii de atac a plangerii impotriva incheierii de carte funciara. Inadmisibilitatea cererii de interventie in interes propriu intr-un astfel de litigiu. Lipsa paratului in plangerea impotriva incheierii de carte funciara. Consecinte 

60. Admisibilitatea rectificarii cartii funciare ca o consecinta a admiterii caii de atac promovate in conditiile art. 50 din Legea nr. 7/1997. Inadmisibilitatea formularii unei cereri noi de inscriere in cartea funciara pe calea plangerii impotriva incheierii de carte funciara. Modalitatea de realizare a inscrierii dreptului de superficie invocat de fostul proprietar tabular impotriva actualului proprietar tabular 

61. Lipsa comunicarii incheierii de carte funciara catre persoanele interesate, in termenul stipulat de art. 50 alin. (1) din Legea nr. 7/1996. Natura acestui termen legal. Consecintele nerespectarii acestuia 

62. Recursul promovat impotriva hotararilor judecatoresti prin care s-a respins plangerea impotriva incheierii de carte funciara. Verificarea interesului in promovarea caii de atac. Consecintele admiterii ulterioare a cererii de inscriere, care a fost respinsa initial si cu privire la care sunt in derulare caile de atac instituite de art. 50 din Legea nr. 7/1996 

Index

Detalii tehnice
Data aparitiei03 ian. 2013
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini336
Tip copertaCarte brosata