Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Curtea de Apel Alba Iulia. Buletinul jurisprudentei 2007

ISBN/ISSN: 978-606-522-110-9
Editura: Hamangiu
9,60 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Prin cele 130 de hotarari selectate, Buletinul Jurisprudentei. Culegere de practica judiciara pe anul 2007 a Curtii de Apel Alba Iulia prezinta elemente de actualitate aparute pe rolul instantelor de la Curtea de Apel Alba Iulia structurate pe principalele materii: drept civil, drept procesual civil, drept penal, drept procesual penal, drept comercial, drept administrativ si drept fiscal, dreptul familiei si minorilor , dreptul muncii si asigurarilor sociale.

Ca orice culegere de practica judiciara, lucrarea se adreseaza in primul rand practicienilor dreptului, judecatori, procurori, avocati dar si altor persoane interesate de modul in care au fost abordate si solutionate in drept probleme specifice dintr-un anumit timp (anul 2007) si spatiu (teritoriul aflat sub jurisdictia Curtii de Apel Alba Iulia).

I. Drept penal si drept procesual penal 

1. Abuz in serviciu. Nedelimitarea actiunilor ce definesc latura obiectiva a infractiunii. Contradictii intre actul de sesizare al instantei si solutia instantei de apel. Consecinte

2. Cerere de apel formulata de o persoana fara calitate procesuala. Omisiunea instantei de a se pronunta asupra acestei cereri. Consecinte

3. Cerere de reabilitare. Refuzul petitionarului de a achita despagubirile civile la care a fost obligat prin hotarare. Consecinte

4. Cheltuieli ocazionate de efectuarea raportului de expertiza medico-legala. Calificarea ca si cheltuieli de spitalizare. Nelegalitate

5. Circumstante atenuante facultative. Aplicarea prevederilor art. 74 C. pen. doar pentru una din infractiunile retinute in sarcina inculpatului. Nelegalitate

6. Decizie pronuntata in apel. Lipsa argumentelor pe care se sprijina solutia adoptata vizand latura civila a cauzei. Consecinte

7. Evaziune fiscala si fals la legea contabilitatii. Lipsa elementelor constitutive. Consecinte 

8. Gratiere conditionata. Efecte. Inlaturarea starii de recidiva

9. Infractiune de evaziune fiscala. Disjungerea actiunii civile de actiunea penala. Nelegalitate

10. Infractiune prevazuta de art. 83 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998. Incetarea procesului penal. Nelegalitate

11. Infractiuni la legea dreptului de autor. Cauza de nepedepsire. Consecinte

12. Infractiuni la legea circulatiei. Pericol social. Criterii de apreciere

13. Incalcarea dispozitiilor relative privind participarea procurorului la judecata. Nulitate absoluta. Consecinte

14. Intreruperea executarii pedepsei. Judecarea cererii in lipsa condamnatului arestat. Nepronuntare asupra unei cereri esentiale pentru condamnat. Consecinte

15. Luare de mita. Lipsa scopului instituit de art. 254 alin. (1) C. pen. Folosirea banilor primiti in alte scopuri decat cele personale. Consecinte

16. Masuri asiguratorii. Instituirea sechestrului fara verificarea prealabila a calitatii de proprietar a inculpatului. Lipsa considerentelor incheierii penale. Consecinte

17. Masuri asiguratorii. Ridicarea acestora in cazul lasarii nesolutionate a actiunii civile. Nelegalitate 

18. Mentinerea arestarii preventive. Lipsa acestei mentiuni din dispozitivul incheierii pronuntate de instanta. Consecinte

19. Nepronuntarea cu privire la unele probe administrate, ori a unor cereri esentiale pentru inculpat de natura a garanta dreptul sau si a influenta solutia procesului. Consecinte

20. Omisiunea instantei de a confisca suma de bani obtinuta din vanzarea drogurilor traficate. Nelegalitate

21. Plangere impotriva luarii masurilor asiguratorii. Respingerea plangerii cu motivatia oportunitatii solutionarii sale odata cu fondul cauzei. Nelegalitate 

22. Propunere de arestare preventiva. Pronuntarea asupra cererii in timpul sedintei de judecata fara a supune examinarii materialul probator depus de Parchet si fara a acorda ultimul cuvant inculpatilor. Neintocmirea minutei scrise. Consecinte

23. Respingerea nejustificata a cererii de amanare formulata de petitionar. Incalcarea dreptului la aparare. Consecinte

24. Taiere ilegala si furt de arbori. Grad de pericol social. Criterii de apreciere 

25. Uciderea din culpa. Administrarea incompleta a probatiunii testimoniale. Neefectuarea unei expertize tehnice auto. Imposibilitatea stabilirii situatiei reale de fapt. Incidenta cazului de casare prevazut de art. 385 (9) pct. 18 C. proc. pen

26. Vatamare corporala din culpa. Stabilirea despagubirilor periodice. Data pana la care opereaza aceasta obligatie

27. Violare de domiciliu. Evaluare incorecta a probelor administrate in cauza. Neretinerea agravantei prevazuta de art. 75 lit. a) C. pen. Nelegalitate 

II. Drept civil si drept procesul civil

28. Acceptarea tacita a mostenirii. Conditii

29. Accesiune imobiliara. Revendicare. Admisibilitate

30. Actiune in constatarea nulitatii dispozitiei de retrocedare in natura a unui imobil in temeiul Legii nr. 10/2001 si rectificare de carte funciara. Competenta materiala

31. Actiune in evacuare. Invocarea unui drept de proprietate de catre ambele parti. Compararea titlurilor

32. Caracterul imperativ al dispozitiilor art. 242 C. proc. civ. Consecinte

33. Cererile de lamurire a dispozitivului unei hotarari judecatoresti. Competenta materiala

34. Contestatie la executare. Admisibilitate. Termen

35. Contestatie exercitata in temeiul art. 26 alin. (3) Legea nr. 10/2001 impotriva modului de solutionare a notificarii concretizat intr-o adresa si nu intr-o dispozitie sau decizie. Admisibilitate

36. Contestatie in anulare. Netimbrarea apelului si recursului

37. Contestatie in anulare. Termen de exercitare. Invocarea citarii nelegale raportat la lipsa dreptului la aparare ca temei al contestatiei prev. de art. 317 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ.

38. Cuxele si dreptul de exploatare temporara a unui bun (concesiunea). Regim juridic. Legea nr. 10/2001. Incidenta

39. Deciziile sau dispozitiile avand ca obiect acordarea de masuri reparatorii pentru imobilele prevazute la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 emise pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 247/2005 si nevalorificate. Cai de atac

40. Determinarea cadrului procesual creat de reclamanti prin cererea de chemare in judecata. Lamurirea sensului termenului „dezmembrare”

41. Drept procesual civil. Principii ale procesului civil. Nulitatea hotararii. Proces echitabil

42. Hotarare judecatoreasca care tine loc de titlu pentru obtinerea certificatului de atestare a dreptului de proprietate de catre o societate comerciala. Conditii de admisibilitate a actiunii prin care se solicita pronuntarea unei astfel de hotarari

43. Legea nr. 10/2001. Obligatia de restituire a despagubirilor primite cu ocazia preluarii imobilului. Conditii si efecte  

44. Legea nr. 10/2001. Obligatia de raspuns a unitatii detinatoare. Caracter. Consecinta neindeplinirii ei

45. Legea nr. 10/2001. Obligatia primarului de a emite dispozitie motivata in termenul prevazut de art. 25 din lege

46. Masa succesorala. Litigiu evaluabil in bani. Competenta materiala dupa valoare

47. Plangere impotriva incheierii de carte funciara. Cerere de intabulare a dreptului de ipoteca legala. Conditii de admisibilitate

48. Radierea dreptului de proprietate din Cartea funciara. Efecte

49. Rectificare de carte funciara. Competenta

50. Recurs. Neagravarea situatiei in propria cale de atac. Critici de netemeinicie. Inadmisibilitate

51. Repunere in termenul de recurs. Inexistenta unor imprejurari mai presus de vointa partii

52. Restituirea in natura a imobilelor preluate abuziv de stat in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989. Modalitatea legala a restituirii. Cerere de constatare a nulitatii absolute a contractelor prin care imobilul a fost vandut in baza Legii nr. 4/1973

53. Restituirea in natura. Teren liber. Inteles. Aplicarea art. 7 alin. (1) si art. 10 alin. (2) si (3) din Legea nr. 10/2001 

54. Revizuirea hotararilor. Temeiul de drept. Conditii

55. Rezolvarea procesului fara a se intra in cercetarea fondului. Desfiintarea hotararii apelate si trimiterea cauzei spre rejudecare primei instante. Conditii

III. Dreptul muncii si asigurarilor sociale

56. Actiune avand ca obiect obligarea angajatorului la eliberarea adeverintei prevazute de O.U.G. nr. 4/2005. Calitate procesuala pasiva

57. Bonuri valorice. Societate comerciala care inregistreaza obligatii bugetare restante. Sarcina probei

58. Concediere pentru motive ce tin de persoana salariatului. Abatere disciplinara grava

59. Contract individual de munca. Dovada clauzelor contractuale 

60. Daune cominatorii intr-un litigiu de munca. Inadmisibilitate 

61. Decizie de concediere. Lipsa cercetarii prealabile. Lipsa tuturor elementelor prevazute de legiuitor in continutul acesteia. Nulitate absoluta

62. Jurisdictia muncii. Omisiunea instantei de a se pronunta asupra unui capat de cerere

63. Litigiu asigurari sociale. Calculul stagiului de cotizare. Aplicarea art. 37 alin. (1) din Legea nr. 19/2000

64. Magistrati. Pensie de serviciu. Data recalcularii

65. Pensie anticipata partiala. Reducerea varstei standard de pensionare. Diminuare procentuala. Mod de calcul. Eliminarea diminuarii. Conditii 

66. Pensie magistrat. Reactualizare

67. Plati compensatorii si venit de completare. Inaplicabilitatea dispozitiilor Legii nr. 174/2006 in cazul concedierii intemeiate pe dispozitiile art. 65 C. muncii 

68. Plati compensatorii. Conditii de acordare. Inadmisibilitatea conditionarii platii acestora de formularea unei cereri de reangajare

69. Raspundere materiala a angajatului. Prejudiciu cauzat prin lipsa in gestiune. Mod de determinare a despagubirilor

70. Recalculare pensie. Neluarea in calcul a veniturile obtinute in acord global. Pct. VI din Anexa O.U.G. nr. 4/3.02.2005 

71. Renuntarea la judecata. Conditii

72. Venit in completare. Cuantumul acestuia in cazul pensionarii. Art. 12 (3) alin. (6) din O.U.G. nr. 22/2004 

IV. Dreptul familiei si minorilor

73. Divort. Minor. Incredintare. Parinte plecat definitiv in strainatate. Raport de ancheta sociala extrajudiciar. Hotarare judecatoreasca intemeiata pe acest raport contestat de catre celalalt parinte. Consecinte

74. Fapte concurente. Hotarari distincte prin care s-au stabilit sanctiuni penale diferite. Pedeapsa si masura educativa. Dreptul condamnatului de a sesiza instanta. Rol activ al judecatorului. Casare cu trimitere spre rejudecare 

75. Inculpati arestati preventiv. Mentinerea masurii arestarii preventive. Depasirea perioadei rezonabile a detentiei preventive 

76. Inculpati minori arestati preventiv. Mentinerea masurii. Pericol social concret

77. Inlocuirea masurii arestarii preventive. Nelegalitatea aplicarii cumulativ a altor doua masuri preventive; necesitatea obligarii inculpatului la respectarea tuturor dispozitiilor prevazute in continutul art. 145 alin. (1) 1) C. proc. pen. 

78. Legea nr. 271/2004. Cerere de ordonanta presedintiala pentru instituirea masurii plasamentului in regim de urgenta. Minor neglijat. Intelesul notiunii 

79. Legea nr. 272/2004. Aplicarea principiului publicitatii sedintei de judecata. Desfasurarea sedintei in camera de consiliu. Consecinte. Nulitate absoluta 

80. Legea nr. 272/2004. Omisiunea instantei de a cita pe reprezentantul legal al copilului. Nelegalitate

81. Legea nr. 272/2004. Masura plasamentului la asistentul maternal profesionist. Inlocuirea masurii cu masura de protectie a plasamentului la un serviciu de tip rezidential. Importanta acordata opiniei minorului. Conditii de admisibilitate

82. Legea nr. 92/1992. Competenta exclusiva a instantelor romane de a decide cu privire la bunuri imobile. Incalcarea limitelor sentintei de recunoastere a hotararii pronuntata de Curtea Superioara din California – Comitatul Riverside privind desfacerea casatoriei partilor. Consecinte

83. Minor. Aplicarea masurilor de siguranta a interzicerii de a se afla intr-o anumita localitate. Nelegalitate

84. Minor. Plasament in regim de urgenta. Mentinerea masurii. Aprecierea interesului superior al copilului

85. Motive de ordine publica. Nepronuntarea instantei asupra unor cereri formulate de inculpat si nemotivarea hotararii. Consecinte

86. Nelegalitate. Apel gresit admis de catre instanta de apel pe considerentul prevazut de art. 364 C. proc. pen

87. Nelegalitate. Omisiunea instantei de a se pronunta asupra liberarii conditionate a executarii pedepsei anterioare 

88. Nerespectarea dispozitiilor procedurale privind dreptul la aparare a invinuitului sau inculpatului in cursul urmaririi penale. Consecinte. Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmaririi penale 

89. Partaj imobiliar. Capat de cerere avand ca obiect constatarea unor imbunatatiri aduse imobilului bun comun. Calificare ca fiind o cerere in constatare. Respingerea cererii ca inadmisibila. Nelegalitate

90. Propunere de arestare preventiva. Conditii de admisibilitate. Existenta indiciilor temeinice

91. Punere sub interdictie. Cerere promovata de curatorul celui a carei interdictie se solicita. Admisibilitate

92. Reincredintare minor. Criterii de apreciere. Optiunea minorului la luarea masurii

93. Termenul rezonabil a masurii arestarii preventive. Inlocuirea masurii arestarii preventive cu o alta masura preventive neprivativa de libertate

V. Drept comercial. Contencios administrativ si fiscal

94. Achizitii publice. Art. 171 si 285 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006. Modificarea ofertei in perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta. Nelegalitate

95. Act administrativ. Cerere de recurs. Natura juridica. Actiune in contencios. Admisibilitate

96. Actiune de obligare a paratilor la plata primei de concediu. Cerere de chemare in garantie a Ministerului Economiei si Finantelor. Admisibilitate 

97. Actiune in anularea hotararii adunarii generale

98. Actiune in contencios administrativ pentru plata primelor de vacanta ale functionarilor publici cu statut special. Competenta materiala 

99. Aplicarea sechestrului asigurator in materie comerciala asupra bunurilor imobile. Admisibilitate

100. Cadre militare in activitate decorate cu insemne onorifice. Abrogarea expresa a dispozitiilor privind reducerea impozitului pe venit cuprinse in art. 10 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Consecinte

101. Competenta completului specializat pentru solutionarea litigiilor de asigurari sociale. Refuz nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurari sociale

102. Competenta materiala a instantei de fond funciar. Dreptul veteranilor de razboi la constituirea unui hectar de teren potrivit art. 13 lit. b) din Legea nr. 44/1994 

103. Contencios administrativ-fiscal. Cererea personalului incadrat la ministerul Administratiei si Internelor posesor al decoratiilor „Meritul Militar” si „In serviciul armatei” de stabilire a impozitului diminuat si restituirea impozitului calculat suplimentar 

104. Contract de cesiune de creanta. Denumirea incompleta a societatii comerciale retinuta in contractul de cesiune de creanta si facturile emise. Efecte juridice

105. Drept vamal. Import efectuat in 2001 din Uniunea Europeana. Lege aplicabila

106. Exceptia de nelegalitate. Admisibilitate 

107. Exceptie de nelegalitate a actului administrativ unilateral potrivit art. 4 din Legea nr. 554/2004 nemodificata. Admisibilitate. Termen de recurs 

108. Functionari publici. Dreptul la tichete de masa si tichete cadou. Inaplicabilitate

109. Functionarul public cu statut special decorat cu Ordinul „Meritul Militar” si semnul onorific „In serviciul Patriei”. Cerere de reducere a impozitului pe veniturile salariale

110. Indemnizatia pentru cresterea copilului de pana la trei ani. Venituri obtinute din inchirierea bunurilor imobile exceptate de la calculul indemnizatiei 

111. Investirea cu formula executorie. Conditii

112. Incetarea de drept a mandatului de consilier local in cazul in care intervine pierderea calitatii de membru al partidului politic. Neretroactivitatea dispozitiilor Legii nr. 249/2006 de modificare a prevederilor Legii nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali

113. Judecator sindic - dezinvestire. Exercitarea drepturilor aflate la dispozitia creditorilor

114. Licitatie publica. Legea aplicabila. Proceduri de atribuire in curs de desfasurare, in intelesul art. 298 din O.U.G. nr. 34/2006. Completarea ulterioara a cerintelor impuse prin caietul de sarcini

115. Modul de calcul al sumelor reprezentand plati compensatorii prevazute de Legea nr. 138/1999

116. O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Completarea ulterioara a caietului de sarcini

117. O.U.G. nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap. Neindeplinirea obligatiei prevazute de art. 43 alin. (1) din ordonanta. Titularul obligatiei fiscale

118. Ordonanta presedintiala de suspendare a executarii hotararii A.G.A. Natura juridica 

119. Ordonanta presedintiala avand ca obiect indisponibilizarea bunurilor paratei debitoare. Inadmisibilitate, in conditiile in care este reglementata o alta procedura speciala cu acelasi obiect, sub denumirea sechestrului asigurator prevazut de textul art. 591 C. proc. civ

120. Ordonanta pronuntata in materia somatiei de plata. Necesitatea investirii obligatorie cu formula executorie pentru a putea fi executata 

121. Persoanele raspunzatoare de nerespectarea regimului vamal al autovehiculelor aflate sub regim de admitere temporara

122. Procedura privind incetarea de drept a mandatului de consilier local in urma incompatibilitatii. Inexistenta contrarietatii intre prevederile art. 9 alin. (3) din Legea nr. 393/2004 si art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003

123. Recurs impotriva unei sentinte prin care a fost anulata actiunea ca netimbrata. Motivele ce vizeaza gresita alcatuire a instantei care a pronuntat hotararea si citarea incompleta a unei parti. Admisibilitate

124. Refuzul nejustificat al Consiliului local sau Consiliului judetean de punere in aplicare a O.U.G. nr. 110/2005 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau unitatilor administrativ teritoriale cu destinatia de cabinete medicale, precum si-a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical

125. Refuzul nejustificat din partea organului administrativ-fiscal de a solutiona o cerere. Neindeplinirea procedurii prealabile. Consecinte 

126. Regim vamal de admitere temporara cu exonerarea de plata taxelor vamale si a celorlalte drepturi de import. Raspunderea solidara a persoanei care a savarsit fapta de sustragere a bunului de sub regimul sub care a fost plasat si care devine debitor cu persoana care a participat la aceasta sustragere 

127. Sanctiunea revocarii actului administrativ individual. Conditii 

128. Scutire de plata drepturilor de import pentru bunurile personale apartinand persoanelor fizice care isi muta domiciliul sau resedinta dintr-un stat tert pe teritoriul Romaniei. Cazuri particulare reglementate de art. 4 aliniatul ultim din O.G. nr. 59/2003

129. Sechestru asigurator in materie comerciala. Necesitatea depunerii obligatorii a cautiunii

130. Taxa pe valoare adaugata. Deducerea T.V.A. aferent activitatii producatoare de venituri. Documente justificative. Cerinte speciale in cazul achizitionarii de carburanti auto

Detalii tehnice
Data aparitiei18 feb. 2009
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini328
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Imagine Codul muncii adnotat. Volumul I art 1-153

Codul muncii adnotat. Volumul I art 1-153

Legislatie - Jurisprudenta nationala si comunitara - Doctrina si comentarii
14,40 RON
Indisponibila
Imagine Codul muncii adnotat. Volumul II art 154-298

Codul muncii adnotat. Volumul II art 154-298

Legislatie - Jurisprudenta nationala si comunitara - Doctrina si comentarii
14,40 RON
Indisponibila
Imagine Legea societatilor comerciale nr 31/1990. Analize si comentarii pe articole