Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Partajul judiciar. Practica judiciara

ISBN/ISSN: 978-606-522-115-4
Editura: Hamangiu
53,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

 Lucrarea reprezinta o sinteza a practicii judiciare recente in materia partajului judiciar. Majoritatea hotararilor selectate sunt decizii, nepublicate, pronuntate de Sectia a III-a civila si pentru cauze cu minori si de familie a Curtii de Apel Bucuresti, sau care au devenit irevocabile prin solutionarea recursului de catre aceasta instanta, dar si hotarari ale altor instante din tara, alese pentru a releva in special aspecte de practica neunitara. De asemenea, se regasesc hotarari pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie in judecarea recursurilor in interesul legii, de Curtea Constitutionala si Curtea Europeana a Drepturilor Omului, in legatura cu aspectele de drept aplicabile materiei de fata.

Hotararile au fost structurate in functie de principalele conditii care trebuie verificate si de etapele care trebuie urmate pentru judecarea partajului, insotite, acolo unde a fost cazul, de note referitoare la modificarile legislative, probleme mai interesante de practica neunitara sau aspecte care, desi pot fi considerate de importanta redusa, neglijate fiind, pot duce la pronuntarea unor hotarari gresite (de exemplu, modul de calcul al masei partajabile sau al valorii sultei).

Modalitatea de abordare a problemelor complexe pe care le ridica in practica judecatoreasca institutia partajului judiciar recomanda aceasta carte tuturor celor interesati de drept: practicieni si teoreticieni ai dreptului, studenti ai facultatilor de drept, auditori de justitie, masteranzi si nu numai.

Cuvant-inainte

Abrevieri

Capitolul I. Reguli privind incetarea coproprietatii

Sectiunea 1. Coproprietatea temporara

1. Nimeni nu poate fi obligat sa ramana in indiviziune. Denegare de dreptate. Gresita calculare a cotelor-parti prin certificatul de mostenitor. Recalculare 

2. Evacuarea coproprietarului pana la solutionarea actiunii de partajare a bunurilor comune. Netemeinicie 

3. Imobil aflat in indiviziune. Evacuarea coindivizarului. Admisibilitate. Alternativa efectuarii partajului

Sectiunea a 2-a. Coproprietatea fortata si perpetua 

4. Spatii comune situate la subsolul imobilului 

5. Curtea unui imobil compus din spatii locative distincte, apartinand unor persoane diferite

6. Camera de acces la pod si acoperis

7. Baia si culoarul de trecere, aflate in folosinta comuna

8. Constructie funerara

9. 1. Loc de veci si lucrari funerare. Admisibilitatea iesirii din indiviziune

2. Imbunatatiri efectuate dupa desfacerea casatoriei. Excludere din masa partajabila 

3. Atribuirea imobilului. Criteriu: scopul repartizarii apartamentului, in compensarea masurii demolarii casei partii

Capitolul al II-lea. Competenta. Instanta competenta teritorial

10. Cerere de partajare a locului de veci

11. Cerere de iesire din indiviziune, incidenta cererii de constatare a deschiderii succesiunii

12. Coproprietate existenta asupra unui imobil, intre mostenitorii unor persoane diferite

13. Partajarea unui bun imobil individual determinat, mostenit

14. Cerere de iesire din indiviziune, formulata dupa finalizarea procedurii succesorale

15. Cererile creditorilor mostenirii. Limitarea in timp a aplicarii art. 14 C. proc. civ. 

16. Cerere de partajare a bunurilor comune formulata separat, inainte ca hotararea de divort sa devina irevocabila

17. Cerere de partajare a bunurilor comune formulata dupa desfacerea in mod irevocabil a casatoriei. Imobil. Drept de creanta

Capitolul al III-lea. Obiectul actiunii: dreptul de coproprietate 

18. Curtea imobilului, proprietate exclusiva, prin conventie. Trecerea terenului in proprietatea statului. Titlu de proprietate „teren cota indiviza”. Lipsa de efecte juridice. Cerere de partaj neintemeiata

19. Spatii distincte. Cerere de partaj. Lipsa calitatii procesuale active. Cota indiviza, coproprietate fortata

20. 1. Drept de proprietate exclusiva. Unitate locativa de sine statatoare. Cerere de partaj neintemeiata, nu inadmisibila 

2. Proprietate pe cote-parti, fortata si perpetua. Accesoriu al bunului principal

21. Partaj judiciar respins ca ramas fara obiect. Partaj voluntary anterior neanulat 

22. Exceptia lipsei calitatii procesuale active. Nedovedirea calitatii de coindivizar. Titlu de proprietate emis in temeiul Legii nr. 18/1991. Nerelevanta sferei persoanelor indreptatite la mostenire, potrivit dreptului comun, in lipsa formularii cererii speciale

23. Constatare drept de coproprietate si partaj. Exceptia lipsei calitatii procesuale active, admisa in raport cu ambele capete de cerere. Nelegalitate

24. 1. Chemarea in judecata a paratilor ca mostenitori prin retransmitere. Neformularea unei cereri reconventionale de iesire din indiviziune de pe urma autorului direct. Consecinte 

2. Criterii de atribuire a lotului care cuprinde si casa de locuit. Cota majoritara si participarea la construire

25. 1. Limitele investirii. Actiune in revendicarea cotei-parti. Pronuntare cu privire la iesirea din indiviziune. Nelegalitate

2. Coproprietate. Acte materiale de folosinta. Partaj de folosinta. Inadmisibilitate

26. Partaj succesoral partial. Admisibilitate

27. Dispozitie de restituire a imobilului, in temeiul Legii nr. 10/2001, pe numele unei singure persoane. Partaj cerut de un alt succesor al autorului comun. Lipsa calitatii procesuale active 

28. Iesirea din calitatea de actionari ai unei societati comerciale printr-un partaj in natura. Inadmisibilitate

29. Titulari ai dezmembramintelor dreptului de proprietate. Inadmisibilitatea partajului

30. Nuda coproprietate pe cote-parti. Admisibilitatea partajului

31. Proprietar al unei suprafete nominale din totalul terenului. Stare de coproprietate

32. Partaj in timpul casatoriei. Motive temeinice 

Capitolul al IV-lea Partile

33. Nechemarea in judecata a tuturor coproprietarilor. Inadmisibilitate

34. 1. Cerere de interventie formulata de creditorii unuia dintre coproprietari. Tranzactie in frauda creditorilor. Refuzul consfintirii. Obligatia dovedirii cotelor de contributie majorate

2. Criterii de apreciere a cotelor de contributie 

3. Taxa de timbru la valoarea contestata. Reexaminare neformulata in termen. Imposibilitatea atacarii in recurs a modului de determinare a taxei

35. Partajul bunurilor comune la cererea creditorului personal al unui sot. Atribuirea bunului catre debitor. Justificare

36. Cerere de partaj formulata de creditorul chirografar al coproprietarului. Atribuirea bunului in lotul promitentului-vanzator

37. 1. Cerere de partaj formulata de catre codevalmas pe calea contestatiei la executare. Relevanta despartirii in fapt. Cote egale de contributie. Atribuirea bunului coproprietarului nedebitor. Sulta pusa la dispozitia creditorilor, in contul si in limita creantei stabilite prin titlul executoriu

2. Proprietate comuna. Impediment temporar in realizarea executarii silite

38. Instrainarea intregului imobil de catre un coproprietar. Nulitate partiala. Cerere de partajare. Calitate procesuala. Persoana obligata la plata sultei

39. Iesire din indiviziune. Neformularea cererii de reductiune a liberalitatilor excesive. Lipsa vocatiei succesorale concrete. Netemeinicie

40. 1. Partaj la cererea creditorului. Atribuirea bunului sotului nedebitor. Criterii 

2. Imobil bun comun dobandit in temeiul Legii nr. 112/1995. Inexistenta impedimentelor la efectuarea partajului la cererea creditorului 

41. 1. Partaj la cererea creditorului. Obligatia dovedirii lipsei oricaror bunuri personale ale debitorului

2. Contributie egala. Atribuirea bunului debitorului. Motive

Capitolul al V-lea Etapele partajului

Sectiunea 1. Stabilirea cotelor-parti (cotelor de contributie) ce se cuvin fiecarui copartas

1.1. Proprietate comuna in devalmasie

42. Imobil bun comun, dobandit in timpul casatoriei. Rate din pretul apartamentului achitate dupa desfacerea casatoriei. Regim juridic

43. Bun comun cumparat cu o suma de bani imprumutata. Datorie comuna. Calificarea juridica a achitarii integrale a imprumutului de catre unul dintre soti 

44. Achitarea in timpul casatoriei a unei parti din imprumutul contractat inainte de casatorie, pentru cumpararea unui apartament bun propriu al celuilalt sot. Modul de calcul al contributiei

45. Prezumtia contributiei egale la dobandirea bunurilor comune. Neadministrarea probei contrare. Munca in strainatate raportata la munca in gospodarie, cresterea si ingrijirea minorului, in absenta sotului

46. 1. Aprecierea cotei de contributie la dobandirea bunurilor comune. Venituri superioare. Munca in gospodarie nerelevanta. Instrainare bun propriu si achitare datorii comune. Actiuni si dividende, bunuri comune

2. Inlaturarea din masa de impartit a unor bunuri incluse din eroare

3. Actualizare sulta cu prilejul executarii silite

47. Cota de contributie majorata la dobandirea bunurilor comune. Criteriul veniturilor mai mari, conditie insuficienta

48. 1. Cota majoritara de contributie la dobandirea bunurilor comune. Dobandirea apartamentelor bunuri comune cu ajutorul financiar considerabil al parintilor unui sot. Raportarea la intreaga masa a bunurilor comune

2. Bun dobandit cu bani proveniti din darul de nunta si imprumut. Cerere noua in apel. Inadmisibilitate

3. Criteriu de atribuire. Posibilitatile economice concrete de achitare a sultei

49. 1. Raportarea cotei de contributie la intreaga masa a bunurilor comune, iar nu la fiecare bun luat singular

2. Atribuirea bunurilor mobile in acelasi lot cu apartamentul. Justificare

3. Datorii comune, determinate limitativ de lege

50. 1. Aprecierea contributiei sotilor la dobandirea intregii mase a bunurilor comune. Argumente 

2. Depozit bancar, bun comun, lichidat. Includerea sumei in masa partajabila

1.2. Proprietate comuna pe cote-parti

51. Stabilirea cotelor-parti de proprietate asupra terenului constituit conform art. 23 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, proportional cu cotele din constructia detinuta 

Sectiunea a 2-a. Stabilirea bunurilor supuse impartelii si a calitatii de coproprietar

2.1. Proprietate comuna in devalmasie

52. Dovada contrara prezumtiei de comunitate. Bun propriu, in temeiul subrogatiei reale cu titlu universal. Proba cu martori, in sensul ca s-a platit un pret mai mare decat cel indicat in inscris. Admisibilitate

53. Separatie in fapt. Relevanta asupra caracterului de bun comun

54. 1. Dreptul de proprietate asupra constructiei, alaturat dreptului de folosinta vesnica pe teren, bunuri comune. Drept de proprietate cu privire la teren, conform art. 36 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, bun comun 

2. Instrainarea intregului bun de catre un coproprietar. Valabilitatea actului depinde de rezultatul partajului

55. Rezilierea contractului de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere, solicitata numai de catre unul dintre creditorii obligatiei de intretinere. Netransformarea regimului juridic al bunului din comun in propriu

56. Contract de donatie privind constructia si dreptul de folosinta asupra terenului. Bun propriu. Constructie noua, bun comun. Regimul juridic al dreptului de proprietate asupra terenului, potrivit Legii nr. 18/1991

57. Bunuri comune vandute in timpul casatoriei. Includere in masa partajabila. Conditii

58. 1. Regimul juridic al partilor sociale si al dividendelor

2. Cote de contributie egale. Veniturile obtinute in plus, compensate cu activitatea depusa pentru sustinerea gospodariei si cresterea copilului, dupa terminarea programului de lucru

3. Datorii comune, strict si limitativ prevazute de lege. Prezumtia in sensul ca datoriile sunt proprii

59. 1. Depozit bancar constituit dupa desfacerea casatoriei. Economii din timpul casatoriei. Natura juridica

2. Partaj. Cerere de atribuire a unui bun propriu, nejustificata

3. Bijuterii din aur. Bun propriu. Conditii 

60. 1. Imobil dobandit inainte de casatorie, in timpul concubinajului, pe numele unuia dintre soti. Intelegere prealabila urmata de casatorie. Regimul juridic al bunului

2. Intelegere asupra regimului proprietatii bunurilor comune, facuta in timpul casatoriei. Nulitate 

3. Criterii de atribuire. Folosirea apartamentului in litigiu inaintea casatoriei. Beneficiarul initial al contractului de inchiriere

61. Dovada caracterului de bun propriu. Dispozitii derogatorii de la dreptul comun

62. Constatarea calitatii de bun propriu. Admisibilitate. Partaj neintemeiat. Dar manual. Probe

63. Vanzarea unui bun imobil comun. Incidenta dispozitiilor referitoare la mandat. Obligatia dovedirii folosirii pretului in interes comun. Aducerea la masa partajabila a sumelor primite 

64. Furt bunuri comune. Obligatia aducerii bunurilor sustrase sau a contravalorii acestora la masa partajabila

2.2. Proprietate comuna pe cote-parti

65. 1. Imobil dobandit anterior casatoriei. Drept de coproprietate pe cote-parti

2. Imbunatatiri efectuate in timpul casatoriei la imobilul coproprietatea partilor, dobandit anterior casatoriei. Drept de creanta. Nepronuntarea primei instante. Desfiintare 

66. 1. Regimul juridic al bunurilor dobandite in timpul concubinajului, pe numele unuia dintre concubini. Inaplicabilitatea prezumtiei de comunitate 

2. Obligatia dovedirii coproprietatii cu privire la fiecare bun. Prezumtia de legalitate a actului autentic 

67. Bunuri dobandite in timpul concubinajului. Regim juridic. Contributia la plata imobilului cumparat pe numele unuia dintre concubini, drept de creanta

68. Intoarcerea bunului in masa succesorala a autorilor. Actiune in revendicare a unui imobil nationalizat, formulata doar de o parte dintre succesori. Hotarare judecatoreasca de restituire. Efect declarativ

69. 1. Stabilirea calitatii de succesor. Formularea expresa a cererii de reductiune. Manifestari de vointa echivalente

2. Pasiv succesoral

3. Criterii de lotizare 

70. Neincluderea unor bunuri in masa succesorala. Partaj suplimentar. Dota. Bun propriu 

71. 1. Indiviziune. Titlu de proprietate in conditiile speciale ale Legii nr. 18/1991. Inutilitatea cerintei prealabile a dezbaterii succesiunii anterior partajului

2. Determinarea calitatii de succesor si a cotei ce revine fiecarei parti, potrivit regulilor devolutiunii legale. Certificat de mostenitor emis anterior in favoarea unui numar mai mic de succesori, nerelevant

Sectiunea a 3-a. Stabilirea creantelor si datoriilor

3.1. Proprietate comuna in devalmasie

72. 1. Contributia la plata pretului si la imbunatatirile aduse bunului propriu al celuilalt sot. Drept de creanta

2. Invocarea unor motive de netemeinicie in recurs. Nulitate

73. 1. Drept de creanta privind efectuarea imbunatatirilor. Cerere distincta de cea privind contributia majorata la dobandirea bunurilor comune. Actiune separata

2. Prezumtia relativa de egalitate a contributiei la dobandirea bunurilor comune. Veniturile mai mari, in sine, nu reprezinta dovada contrara 

74. Natura juridica a subventiei agricole

3.2. Proprietate comuna pe cote-parti

75. 1. Prescriptia dreptului la actiune cu privire la imbunatatiri. Intreruperea termenului 

2. Prescriptia dreptului la actiune cu privire la suma reprezentand 1/2 din contravaloarea apartamentului. Formularea in apel a criticilor cu privire la fondul cererii. Recurs exercitat omisso medio 

3. Criterii de atribuire imobil. Posesia si efectuarea de imbunatatiri

76. Drept de creanta privind contravaloarea ratelor achitate pentru apartamentul bun propriu al sotului si al fiului acestuia dintr-o alta casatorie. Prescriptie. Intreruperea termenului. Confuziune

77. 1. Constructor de buna-credinta pe terenul altuia. Componenta masei succesorale. Drept de creanta

2. Uzucapiunea privind terenul, ceruta direct in apel. Inadmisibilitate

78. Edificarea unei constructii pe terenul proprietatea de cuius-ului. Includerea constructiei in masa succesorala. Drept de creanta

Sectiunea a 4-a. Incheierea de admitere in principiu

79. Incheiere de admitere in principiu, irevocabila prin respingerea recursului, conform reglementarilor anterioare. Imposibilitatea criticarii in apelul privind fondul partajului

80. Incheierea de admitere in principiu. Atacare separata. Inadmisibilitate 

81. Incheiere de admitere in principiu prevazuta de art. 673 (6) C. proc. civ. Obligativitatea pronuntarii. Regimul juridic al nulitatii

Sectiunea a 5-a. Evaluarea bunurilor. Probe

82. Stabilirea si evaluarea masei succesorale. Bunurile existente in patrimoniul succesoral la momentul deschiderii succesiunii. Starea si valoarea de la momentul partajului 

83. 1. Evaluarea bunurilor donate readuse la masa succesorala. Valoarea de circulatie a bunului in raport de data deschiderii mostenirii, dar dupa starea lor din momentul incheierii contractului de donatie

2. Atribuire imobil. Criteriu, dorinta de cuius-ului de a face un avans asupra mostenirii

3. Cerere de reductiune a liberalitatilor excesive. Raportul donatiilor. Principiul disponibilitatii

4. Partajarea locului de veci. Imposibilitate. Acordul partilor, nerelevant

84. 1. Evaluarea imobilului, cat mai aproape de data partajului, cu includerea imbunatatirilor efectuate pe parcursul casatoriei

2. Intampinare. Invocarea de pretentii ce sunt in legatura cu cererea de chemare in judecata principala. Caracter de cerere reconventionala

85. 1. Cote de contributie. Venituri. Separare in fapt. Proba veniturilor

2. Reinterpretarea probelor pe aspectul contributiei materiale a partilor la dobandirea bunului comun. Inadmisibilitate in recurs

3. Criterii de atribuire. Posibilitatea reala de achitare a sultei si posesia 

86. 1. Expertiza. Criteriul de diminuare a valorii imobilului „proces in curs”, nejustificat

2. Formularea verbala a unei cereri de recunoastere a unui drept de creanta cu privire la cotele de intretinere si la ratele platite. Efecte juridice

3. Criteriu de atribuire a imobilului. Sot supravietuitor, posesia, locuinta comuna a sotilor 

87. 1. Producerea unei situatii mai grele in propriul apel. Neluarea in considerare a expertizei efectuate in apel

2. Recurs exercitat omisso medio. Inadmisibilitate

3. Cota de contributie majorata. Instrainare a bunului propriu, urmata de finantarea construirii unui imobil bun comun. Aprecierea cotelor de contributie prin raportare la totalitatea bunurilor comune 

88. Expertiza neincuviintata de catre instanta. Pronuntarea hotararii in baza acesteia. Nelegalitate

89. Concluziile expertizei. Valoare orientativa si de indrumare pentru instanta. Principiul asigurarii unor loturi in natura, raportat la egalitatea cotelor de proprietate si la efectuarea imbunatatirilor fara acordul coindivizarului

90. 1. Motiv de recurs: necesitatea reevaluarii imobilului printr-o noua expertiza. Netemeinicie

2. Cote de contributie diferentiate la dobandirea bunurilor comune. Criterii: veniturile partilor, plata pensiei de intretinere pentru copiii dintr-o casatorie anterioara, munca efectuata in gospodarie, contributia la cresterea si educarea minorului, achitarea unei parti din ratele pentru apartament cu ajutorul parintilor. Contributia raportata la intreaga masa partajabila

3. Criteriu pentru atribuirea apartamentului. Desfacerea casatoriei din culpa exclusiva a paratului

91. Neachitarea onorariului pentru efectuarea expertizei. Decadere din proba. Respingerea cererii privind iesirea din indiviziune. Posibilitatea formularii din nou a cererii

Sectiunea a 6-a. Formarea loturilor si atribuirea acestora

6.1. Principiul atribuirii in natura

92. Impartirea in natura a unor terenuri, in loc de atribuirea in intregime catre unul dintre coindivizari. Argumente. Suprafata mare. Deschiderea frontului. Valoarea de piata

93. 1. Formare de loturi si atribuire in natura. Criteriu de includere in lot a locuintei, in locul fermei, incredintarea spre crestere si educare a copilului minor, prin raportare la ocupatia partilor

2. Viteii. Bunuri comune, iar nu bunuri destinate exercitarii profesiei

94. Criterii de formare si atribuire a loturilor. Evitarea faramitarii excesive. Teren intravilan aflat in prelungirea celui ce constituie proprietatea exclusiva a partii

95. Partajare in natura. Neepuizarea tuturor variantele. Desfiintare

96. 1. Impartirea locuintei in natura. Loturi care nu formeaza doua unitati locative distincte, avand acces comun la dependinte. Situatii conflictuale intre parti. Imposibilitate

2. Reevaluarea imobilului si reactualizarea valorii acestuia cu coeficientul de inflatie. Cereri incompatibile cu structura recursului 

97. 1. Principiul egalitatii si proportionalitatii in formarea si compunerea loturilor. Incalcare 

2. Nementionarea concreta a bunurilor atribuite in dispozitivul hotararii. Dificultati la executare

3. Folosire exclusiva a bunului comun. Coeficient de uzura. Conditii. Netemeinicie 

4. Suma de bani aflata intr-un depozit, componenta a activului masei partajabile. Actualizare pana la partaj. Cerere de actualizare separata pentru viitor, neintemeiata

98. 1. Neindividualizarea in dispozitivul hotararii a componentei loturilor si a partilor. Nelegalitate

2. Principiul impartelii in natura. Exceptie: divizarea excesiva

3. Calcularea sultei in functie de valoarea stabilita cat mai aproape de momentul pronuntarii hotararii. Principiului egalitatii partajului

99. Partajul in natura. Nerelevanta respectarii Regulamentului general de urbanism

6.2. Exceptie: atribuirea intregului bun catre un coproprietar

100. 1. Criterii de atribuire. Folosirea bunului, lipsa posibilitatii de achizitionare a altei locuinte, efectuarea imbunatatirilor, cu buna-credinta, prin raportare la detinerea unei locuinte in acelasi oras

2. Criterii nerelevante. Destinatia spatiilor, numarul persoanelor care ar urma sa le ocupe

101. 1. Criterii de atribuire. Incredintarea spre crestere si educare, prin hotararea de divort, a minorei. Dovedirea posibilitatilor materiale de achitare a sultei 

2. Situatii care nu pot fi avute in vedere drept criterii de atribuire. Schimb de locuinta cu parintii. Parasirea domiciliul conjugal de catre cealalta parte. Imbunatatirile efectuate fara acordul celeilalte parti 

3. Pasiv. Cerere noua in apel

102. Criteriu de atribuire. Cota indiviza mai mare

103. 1. Criterii de atribuire. Apartament repartizat de la locul de munca. Efectuarea de imbunatatiri. Posesia

2. Contributie majora. Cerere anulata ca netimbrata. Nerasturnarea prezumtiei de comunitate 

3. Critici privind interpretarea si aprecierea probelor. Inadmisibilitate in recurs

104. Criterii de atribuire. Invecinarea pe doua laturi cu gospodaria partii. Rudenia de sange cu defunctul. Posesia. Faramitarea excesiva

105. 1. Criterii de atribuire. Cota majoritara prin raportare la efectuarea de imbunatatiri

2. Imbunatatiri. Imbogatire fara justa cauza

106. 1. Criterii de atribuire in cazul contributiei egale. Nevoia personala de locuinta, raportat la mutarea in alta localitate. Nerelevanta efectuarii de imbunatatiri fara acordul celuilalt coproprietar si a ocuparii imobilului de catre fiu 

2. Drept de creanta nesolicitat. Principiul disponibilitatii

107. Criterii de atribuire. Cote egale de contributie. Nevoia de locuinta si incredintarea spre crestere si educare a copilului rezultat din casatorie

108. Criterii de atribuire a bunului care nu este comod partajabil in natura. Efectuarea imbunatatirilor, posesia, nedetinerea altei locuinte

109. 1. Criteriu de atribuire: culpa la divort. Argumente

2. Cote de contributie egale. Pretentia privind recunoasterea unei cote majoritare, anulata ca netimbrata

3. Atribuirea bunului catre celalalt sot. Lipsa a titlului locativ. Evacuare

Sectiunea a 7-a. Sulta

110. Termen de plata a sultei. Asigurarea egalitatii partilor 

111. Obligarea la plata unei sulte mai mari in propriul apel nu reprezinta o agravare a propriei situatii

112. Valoarea sultei, diferenta dintre valoarea cotei cuvenite din masa de partaj si valoarea bunurilor ce compun lotul atribuit

113. 1. Imbunatatiri efectuate doar de un coproprietar. Calculul sultei raportat la valoarea de circulatie a imobilului in starea in care se gasea la data cumpararii 

2. Imobil detinut in coproprietate, in cotele-parti mentionate expres in contract

Sectiunea a 8-a. Aspecte procedurale. Apel. Recurs

114. Schimbarea, in apel, a situatiei juridice retinute de catre prima instanta, fara ca instanta de apel sa tina cont de aceasta. Casare

115. Iesire din indiviziune suspendata conform art. 243 pct. 1 C. proc. civ. Cerere de redeschidere, facuta cu aratarea mostenitorilor. Cerinta prezentarii certificatului de mostenitor, nelegala

116. 1. Cerere de a se constata contributia mai mare la dobandirea bunului comun si efectuarea de imbunatatiri la imobil, formulata direct in apel. Inadmisibilitate

2. Criterii de atribuire a imobilului. Incredintarea spre crestere si educare a minorului, folosirea in mod neintrerupt a imobilului, optiunile partilor 

117. Apel anulat, ca netimbrat. Recurs ce vizeaza fondul, exercitat omisso medio. Inadmisibilitate 

118. Recurs la recurs. Admisibilitate 

119. Recurs la recurs. Casare cu trimitere

Capitolul al VI-lea. Protectia creditorilor

120. Anularea instrainarii bunului supus partajului, in frauda drepturilor creditorului. Actiune pauliana

121. Constatarea nulitatii tranzactiei consfintite prin hotarare de expedient, nerecurata. Admisibilitate

122. Tranzactie de partajare a bunurilor comune, incheiata in timpul casatoriei, in frauda drepturilor creditorului personal al unuia dintre soti. Nulitate absoluta. Admisibilitatea nulitatii hotararii de expedient

123. Instrainarea intregului bun de catre un coproprietar. Constatare a nulitatii tranzactiei de partaj, consfintita prin hotarare de expedient. Alaturarea actiunii civile celei penale. Consecinte

Capitolul al VII-lea. Efectele hotararii de partaj

124. Hotarare de partaj. Putere de lucru judecat. Pierderea puterii executorii

125. Hotarare de iesire din indiviziune. Neachitarea sultei. Lipsire de folosinta. Despagubiri

126. Hotarare de partaj prin atribuirea intregului imobil catre unul dintre coproprietari. Efect declarativ. Evacuare

127. Efectul retroactiv al hotararii de partaj, consecinta a efectului declarativ. Actiune in revendicare. Data titlului este aceea a dobandirii bunului

128. Hotarare de partaj succesoral. Proba proprietatii intr-o actiune in granituire 

Capitolul al VIII-lea. Decizii in interesul legii

129. Cereri avand ca obiect partajarea bunurilor comune dobandite de soti in timpul casatoriei. Competenta

Capitolul al IX-lea. Decizii ale Curtii Constitutionale

130. Egalitatea in drepturi. Accesul liber la justitie. Dreptul la un proces echitabil 

131. Exceptie de neconstitutionalitate nemotivata

132. Accesul la justitie. Dreptul la un proces echitabil

133. Egalitatea in drepturi

134. Accesul liber la justitie. Dreptul la un proces echitabil

135. Garantarea si ocrotirea proprietatii private. Universalitatea drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale

Capitolul al X-lea. Jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului

136. Bunuri indivize. Actiune in revendicare. Regula unanimitatii 

Index alfabetic

Detalii tehnice
Data aparitiei18 mar. 2009
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini520
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Imagine Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 adnotata ed.2

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 adnotata ed.2

Jurisprudenta, decizii ale Curtii Constitutionale, hotarari C.E.D.O., doctrina, legislatie conexa
9,60 RON
Indisponibila
Imagine Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala

Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala

jurisprudenta, decizii ale Curtii Constitutionale, hotarari C.E.D.O., hotarari C.J.U.E., documente europene
9,60 RON
DE ACELASI AUTOR - Mihaela Paraschiv
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept procesual civil