Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Dreptul familiei. Practica judiciara conform noului Cod civil. Jurisprudenta CEDO

ISBN/ISSN: 978-606-678-676-8
Editura: Hamangiu
33,70 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Lucrarea cuprinde o sinteza a solutiilor de practica judiciara relevante in materia raporturilor de familie, care au fost pronuntate de instantele nationale dupa data de 1 octombrie 2011, in interpretarea si aplicarea dispozitiilor noului Cod civil.

Cele peste 150 de hotarari judecatoresti rezumate sunt structurate in functie de problemele analizate, referitoare la casatorie, divort, exercitarea autoritatii parintesti, obligatia de intretinere, stabilirea, contestarea si tagada paternitatii, adoptia, plasamentul, autorizarea minorului sau a tutorelui pentru incheierea actelor de dispozitie, emiterea ordinului de protectie conform Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, instituirea tutelei sau a curatelei, sfera de aplicabilitate a procedurii ordonantei presedintiale in aceste raporturi.  

De asemenea, spetele sunt adnotate cu jurisprudenta relevanta a Curtii Europene a Drepturilor Omului si comentarii ale autorului.

Capitolul I. Casatoria 

1. Casatorie minor. Autorizare. Conditii 

2. Autorizare casatorie minor. Conditii. Motive temeinice

3. Autorizare casatorie minor. Consimtamantul parintelui caruia i s-a incredintat minorul 

4. Capacitate de exercitiu anticipata. Recunoastere de catre instanta de tutela 

5. Nulitate casatorie. Alienat sau debil mintal. Legea aplicabila 

6. Nulitate casatorie. Bigamie 

Capitolul al II‑lea. Divortul 

7. Divort. Intrarea in vigoare a noului Cod civil pe parcursul solutionarii apelului. Legea aplicabila 

8. Divort. Intrarea in vigoare a noului Cod civil pe parcursul judecatii in apel. Legea aplicabila

9. Divort. Actiune promovata anterior intrarii in vigoare a noului Cod civil. Legea aplicabila 

10. Divort prin acordul sotilor. Cerere promovata anterior intrarii in vigoare a noului Cod civil. Legea aplicabila

11. Divort. Cereri accesorii. Actiune promovata in perioada de aplicare a Codului familiei 

12. Divort din culpa. Vatamarea grava a relatiilor dintre soti

13. Divort acceptat de celalalt sot. Cereri accesorii. Invoiala

14. Divort. Numele purtat dupa desfacerea casatoriei. Sintagma „motive temeinice”

15. Numele sotilor. Lipsa acordului privind mentinerea numelui dobandit prin casatorie 

16. Divort. Pastrarea numelui dobandit prin casatorie

17. Divort prin acordul sotilor. Intretinere minor. Regula generala 

18. Divort. Executarea in natura a intretinerii 

19. Divort. Exercitarea in comun a autoritatii parintesti. Invoiala sotilor 

20. Divort prin acord. Cereri accesorii. Autoritate parinteasca

21. Stabilirea locuintei copiilor. Interesul superior al acestora

22. Modificarea masurilor cu privire la locuinta minorului

23. Stabilirea locuintei minorului. Modificarea imprejurarilor 

24. Program de vizita minor. Acord intre soti. Verificarea interesului superior al copilului 

25. Program de vizita minor. Necesitatea mentinerii legaturii cu parintele caruia nu i s-a incredintat copilul 

26. Program de vizita minor. Interesul superior al copilului

27. Cerere de stabilire a unui program de vizitare minor. Conditii 

28. Divort. Prezenta partilor la judecata. Lipsa nejustificata a reclamantului. Consecinte 

29. Divort. Prezenta obligatorie a reclamantului. Dovada imposibilitatii de prezentare 

30. Divort. Reclamant cu resedinta in strainatate. Lipsa mandatarului ales 

31. Cerere de divort. Respingere ca nesustinuta 

32. Netimbrarea cererii de divort. Reclamant aflat in stare de detentie 

33. Divort din culpa. Evacuare din locuinta, provizoriu, pana la partaj 

34. Evacuare. Fosti soti. Inadmisibilitate 

35. Partaj bunuri comune. Dovada dreptului de proprietate

36. Partaj bunuri comune. Competenta teritoriala 

37. Divort. Declinare de competenta. Inadmisibilitatea caii de atac 

38. Divort. Necompetenta generala a instantelor romane

Capitolul al III‑lea. Autoritatea parinteasca 

39. Autoritate parinteasca comuna. Regula 

40. Minor rezultat din relatii de concubinaj. Autoritate parinteasca 

41. Exercitarea autoritatii parintesti de un singur parinte. Exceptie de la regula autoritatii parintesti comune. Motive 

42. Exercitarea autoritatii parintesti de un singur parinte. Copil rezultat din relatia de concubinaj 

43. Exercitarea autoritatii parintesti de un singur parinte. Conditii 

44. Minor din afara casatoriei. Exercitarea autoritatii parintesti de un singur parinte. Conditii 

45. Exercitarea autoritatii parintesti de un singur parinte. Exceptie 

46. Durata autoritatii parintesti. Interesul superior al copilului 

47. Modificarea exercitiului autoritatii parintesti. Interesul superior al copilului 

48. Modificarea exercitiului autoritatii parintesti. Intrarea in vigoare a unei norme mai favorabile. Interesul superior al copilului. Criterii de apreciere 

49. Modificarea exercitarii autoritatii parintesti. Varsta minorului 

50. Autoritate parinteasca. Locuinta copilului minor. Modiicarea masurii stabilite initial 

51. Incredintarea copilului mamei. Cerere ulterioara de exercitare a autoritatii parintesti de ambii parinti 

52. Modificarea masurilor privitoare la copilul minor. Schimbarea imprejurarilor initiale 

53. Legaturi personale cu minorul. Modalitatea de exercitare a acestui drept 

Capitolul al IV‑lea. Obligatia de intretinere 

54. Obligatia de intretinere a minorului. Venituri realizate in strainatate 

55. Intretinere. Venituri realizate in strainatate 

56. Obligatie de intretinere. Neluarea in calcul la veniturile lunare a normei de hrana 

57. Obligatie de intretinere. Lipsa venituri 

58. Obligatie de intretinere. Lipsa locului de munca 

59. Pensie de intretinere. Limita maxima in cazul a doi copii minori 

60. Obligatie de intretinere. Persoana majora aflata in continuarea studiilor 

61. Stabilire obligatie de intretinere. Creditor major aflat in continuarea studiilor 

62. Stabilire obligatie de intretinere. Major aflat in continuarea studiilor 

63. Nasterea unui copil dupa pronuntarea sentintei. Consecinte 

64. Reducere cuantum obligatie de intretinere minor. Conditii 

65. Reducere obligatie de intretinere. Intretinere stabilita in procent 

66. Diminuare obligatie de intretinere. Conditii 

67. Majorare obligatie de intretinere. Justificarea interesului 

68. Majorare obligatie de intretinere minor. Conditii 

69. Majorare obligatie de intretinere. Plata in avans de catre debitor a intretinerii datorate. Efecte 

70. Transformare obligatie de intretinere 

71. Sistare obligatie de intretinere. Realizarea de venituri de catre creditor 

72. Incetare obligatie de intretinere. Conditii 

73. Sistare intretinere intre fostii soti. Divort din culpa

Capitolul al V‑lea. Filiatia 

74. Stabilirea paternitatii. Recunoastere voluntara. Copil din afara casatoriei 

75. Stabilirea paternitatii. Copil nascut anterior intrarii in vigoare a noului Cod civil. Legea aplicabila

76. Stabilirea paternitatii. Conditii. Probe 

77. Stabilirea paternitatii. Admisibilitate. Probe

78. Contestarea filiatiei stabilite prin actul de nastere. Legea aplicabila 

79. Actiunea in tagada paternitatii promovata dupa intrarea in vigoare a noului Cod civil. Legea aplicabila 

80. Tagada paternitatii. Prescriptie 

81. Tagada paternitatii. Inceputul termenului de prescriptie 

82. Actiune in tagada paternitatii. Prezumtia de paternitate. Recunoasterea copilului de un alt barbat. Efecte 

83. Tagada paternitatii. Actiune promovata de mama copilului 

84. Tagada paternitatii. Numele copilului 

85. Contestarea paternitatii copilului din casatorie 

86. Tagada paternitatii. Rasturnarea prezumtiei de paternitate 

87. Tagada paternitatii. Copil nascut dupa intrarea in vigoare a noului Cod civil. Recunoasterea mamei 

88. Tagada paternitatii. Recunoasterea mamei 

Capitolul al VI‑lea. Adoptia 

89. Suplinirea consimtamantului parintelui la adoptie 

90. Deschiderea procedurii adoptiei. Interesul superior al copilului 

91. Deschiderea procedurii adoptiei. Imposibilitatea redarii copilului in familie

92. Incuviintare adoptie. Interesul superior al copilului 

93. Incredintare in vederea adoptiei. Compatibilitate intre adoptat si adoptator 

94. Revocarea incredintarii in vederea adoptiei. Interesul minorului 

95. Adoptie major. Conditii 

96. Nulitate adoptie. Caracterul fictiv al adoptiei. Legea aplicabila 

Capitolul al VII‑lea. Plasamentul 

97. Plasament. Revocarea masurii. Interesul superior al copilului 

98. Reintegrarea minorului in familie

99. Plasament minor. Necesitatea mentinerii sistemului de protectie speciala 

100. Plasament de urgenta. Mentinerea masurii de protectie speciala 

101. Plasament de urgenta. Inlocuirea masurii 

102. Reintegrarea minorului in familie. Interesul superior al copilului 

103. Reintegrare in familie. Disparitia imprejurarilor care au determinat instituirea masurii de protectie speciala 

Capitolul al VIII‑lea. Acte ce privesc minorul. Masuri de protectie a familiei 

104. Inapoiere minor. Interesul superior al copilului

105. Incuviintare nume minor. Copil rezultat din relatii de concubinaj, recunoscut de tata

106. Incuviintare nume minor. Incheierea unei noi casatorii de catre mama 

107. Incuviintare purtare nume. Relevanta momentului stabilirii filiatiei 

108. Masuri de protectie a familiei in cazul violentei unui sot 

109. Emitere ordin de protectie. Conditii 

110. Ordin de protectie. Conditii de admisibilitate 

111. Ordin de protectie. Conditii de admisibilitate. Lipsa starii de pericol 

112. Inregistrare tardiva a nasterii. Lipsa certificatului medical constatator al nasterii minorului

113. Inregistrare tardiva nastere. Conditii 

114. Autorizare acte minor. Interesul superior al minorului. Apreciere 

115. Autorizare incheiere contract de schimb de catre minor. Aprecierea interesului acestuia 

116. Autorizare eliberare pasaport. Competenta teritoriala 

Capitolul al IX‑lea. Tutela 

117. Tutela minor. Lipsire de ocrotirea parinteasca

118. Minor lipsit de ocrotire parinteasca. Instituire tutela

119. Numire curator minor. Conditia existentei intereselor contrare 

120. Punere sub interdictie. Instituire tutela. Dispozitii legale aplicabile 

121. Punere sub interdictie. Aplicabilitatea prevederilor Decretului nr. 32/1954 

122. Punere sub interdictie. Obligativitatea indeplinirii cerintelor art. 164 NCC 

123. Punere sub interdictie judecatoreasca. Conditii 

124. Instituire tutela la cererea notarului public, pentru minori care vin la succesiunea defunctului in calitate de fii 

125. Autorizare pentru incheiere acte de dispozitie de catre tutore. Interzis judecatoresc. Dezbatere succesorala 

126. Cerere de autorizare a tutorelui de incheiere a unui act de vanzare a unui bun la care o persoana pusa sub interdictie are vocatie succesorala 

127. Autorizare pentru incheiere acte de dispozitie de catre tutore. Interzis judecatoresc. Constituirea consiliului de familie 

128. Tutore. Interzis judecatoresc. Descarcare de gestiune

129. Incetare tutela. Descarcarea tutorelui de gestiune 

Capitolul al X‑lea. Curatela

130. Cazuri de instituire a curatelei. Desemnare curator 

131. Cerere numire curator special. Persoana avand discernamantul diminuat 

132. Instituire curatela. Persoana suferind de dementa senila. Lipsa discernamantului 

133. Instituire curatela. Conditii. Imposibilitatea exprimarii consimtamantului 

134. Curatela major. Conditii. Motive temeinice 

135. Numire curator pentru minor. Conditii 

136. Numire curator special. Interese contrare intre parinte si minor 

137. Instituire curatela persoana minora 

138. Instituire curator persoana cu handicap. Consimtamantul celui reprezentat. Procedura

139. Validarea curatorului special desemnat de notarul public

140. Validare curator. Existenta unor interese contrare 

141. Instituire curator. Incheiere de acte juridice. Validarea numirii curatorului special

Capitolul al XI‑lea. Ordonanta presedintiala in raporturile de familie 

142. Suplinire acord al parintelui. Ordonanta presedintiala. Conditii 

143. Stabilire locuinta minor. Ordonanta presedintiala. Conditia urgentei 

144. Stabilire domiciliu provizoriu minor. Ordonanta presedintiala. Urgenta

145. Stabilirea provizorie a domiciliului minorilor. Ordonanta presedintiala. Conditiile care trebuie verificate 

146. Program de vizita minor. Ordonanta presedintiala. Admisibilitate 

147. Program de vizita minor. Legaturile personale ale bunicilor cu nepotii lor, element fundamental al vietii de familie 

148. Autorizare efectuare acte. Masura provizorie pana la partaj. Ordonanta presedintiala

149. Exercitarea autoritatii parintesti. Ordonanta presedintiala 

150. Reintegrare in imobil. Evacuare. Justificarea interesului 

151. Evacuare. Ordonanta presedintiala. Caracterul vremelnic al masurii 

Index  

Detalii tehnice
Data aparitiei19 iun. 2013
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini368
Tip copertaCarte brosata