Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Taxele judiciare de timbru si ajutorul public judiciar in procesul civil. Comentarii, doctrina si jurisprudenta

O.U.G. nr. 80-2013 si O.U.G. nr. 51-2008 Comentarii, doctrina si jurisprudenta
ISBN/ISSN: 978-606-27-1405-5
Editura: Hamangiu
70,00 RON
Disponibilitate: Rezerva cartea si noi o livram cand intra in stoc

Lucrarea Taxele judiciare de timbru si ajutorul public judiciar in procesul civil constituie un comentariu practic al dispozitiilor O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, corelate cu prevederile O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila, completat cu numeroase exemple si solutii ale practicii judiciare nationale, cu trimiteri la doctrina si la jurisprudenta obligatorie a Curtii Constitutionale, precum si a Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

Cartea Taxele judiciare de timbru si ajutorul public judiciar in procesul civil apare in contextul in care inca dupa 7 ani de la intrarea in vigoare a O.U.G. nr. 80/2013 instantele judecatoresti, avocatii, consilierii juridici se mai confrunta cu dificultati in stabilirea anumitor taxe judiciare de timbru.

In cuprinsul lucrarii Taxele judiciare de timbru si ajutorul public judiciar in procesul civil regasim aspecte de interes cum ar fi:
► timbrarea actiunilor evaluabile si neevaluabile in bani, a diferitelor categorii de cereri si actiuni indicate in O.U.G. nr. 80/2013 fie prin enuntarea obiectului, fie a materiei in care se formuleaza (actiuni de partaj, actiuni posesorii, cereri cu valoare redusa, actiuni in materia contenciosului administrativ, a insolventei, a dreptului familiei etc.);
► modalitatile de determinare a cuantumului taxelor judiciare de timbru, in diferite etape ale judecatii;
► scutirile de la plata taxei judiciare de timbru, grupate dupa obiectul sau subiectul cererii;
► caile legale de contestare a taxei judiciare datorate;
► ajutorul public judiciar care poate fi acordat persoanei obligate la plata unei taxe judiciare de timbru;
► termenul in care trebuie depusa dovada platii si sanctiunea in caz de neplata;
► cazurile in care este posibila restituirea taxelor judiciare de timbru.

Prin modalitatea de prezentare si structurare, lucrarea Taxele judiciare de timbru si ajutorul public judiciar in procesul civil constituie un ghid actual pentru practicienii dreptului, care, in activitatea zilnica, se confrunta cu diferite actiuni supuse platii taxelor judiciare de timbru, care, datorita obiectului lor complex, impun o analiza corelata a diferitelor texte ale O.U.G. nr. 80/2013, consuma timp in vederea determinarii corecte a taxei judiciare datorate pentru actiunea in ansamblul sau si care, in multe cazuri, au dus la formularea unor opinii divergente ori a unor cereri de reexaminare, generatoare, la randul lor, de practica neunitara.
Lucrarea este utila si oricarui justitiabil care, fara a avea studii juridice, doreste sa formuleze o actiune civila si sa obtina diverse facilitati la plata taxei judiciare datorate.
Dintre problemele interpretate diferit in practica judiciara, analizate in lucrarea Taxele judiciare de timbru si ajutorul public judiciar in procesul civil, mentionam:
► timbrarea cererilor de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fara drept, ce au ca obiect atat evacuarea, cat si plata chiriei/arenzii exigibile;
► timbrarea cererilor de validare a popririi;
► timbrarea cererii de suspendare a executarii actului administrativ, formulate in baza art. 14 alin. (1) din Legea nr. 554/2004;
► timbrarea contestatiei la executare privind executarea unui titlu executoriu reprezentat de un contract de credit bancar afectat de clauze abuzive;
► timbrarea contestatiei la executare prin care se solicita si partajarea bunurilor proprietate comuna pe cote-parti sau in devalmasie;
► caracterul timbrabil sau netimbrabil al diferitelor cereri (de recuzare, de stramutare, de incuviintare a executarii silite) formulate in materii scutite de la plata taxei judiciare de timbru;
► posibilitatea contestatorului de a solicita restituirea taxei judiciare de timbru in cazul in care aceasta a fost gresit inclusa in cuantumul cheltuielilor de judecata stabilite in favoarea sa si in sarcina intimatului, iar hotararea a ramas definitiva;
► determinarea taxei judiciare de timbru in apel in ipoteza reexaminarii taxei achitate in prima instanta;
► raportul dintre caracterul definitiv al incheierii pronuntate cu privire la cererea de reexaminare si dispozitiile art. 38 din O.U.G. nr. 80/2013, referitoare la atributul instantei de control judiciar de a dispune obligarea partii la plata diferentei taxelor judiciare de timbru aferente;
► limitele cererii de reexaminare, limitele analizei in cadrul acestei cai speciale de atac;
► consecinta depunerii la dosar a copiei chitantei ce atesta plata, iar nu a originalului;
► consecinta platii taxei de catre o alta persoana decat debitorul;
► consecinta platii taxei judiciare de timbru in apel ulterior primului termen de judecata;
► consecinta platii taxei judiciare de timbru in recurs la primul termen de judecata, iar nu la momentul declararii caii de atac.


CAPITOLUL I. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND TAXELE JUDICIARE DE TIMBRU SI AJUTORUL PUBLIC JUDICIAR 

Sectiunea 1. Principiul platii unui serviciu public si exceptia scutirii de la plata. Dreptul la ajutorul public judiciar (art. 1 din O.U.G. nr. 80/2013 si art. 1 din O.U.G. nr. 51/2008) 

JURISPRUDENTA CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI 

JURISPRUDENTA CURTII CONSTITUTIONALE 

JURISPRUDENTA NATIONALA

Sectiunea a 2-a. Regula stabilirii taxelor judiciare de timbru in functie de obiectul actiunii sau al cererii (art. 2 din O.U.G. nr. 80/2013) 

JURISPRUDENTA CURTII CONSTITUTIONALE 

JURISPRUDENTA NATIONALA

CAPITOLUL AL II-LEA. TAXELE JUDICIARE DE TIMBRU PREVAZUTE DE O.U.G. NR. 80/2013 

Sectiunea 1. Timbrarea actiunilor si cererilor evaluabile in bani, introduse la instantele judecatoresti. Regula de drept comun (art. 3 din O.U.G. nr. 80/2013) 

JURISPRUDENTA CURTII CONSTITUTIONALE 

JURISPRUDENTA NATIONALA

Sectiunea a 2-a. Timbrarea actiunilor posesorii si al actiunilor care au ca obiect un dezmembramant al dreptului de proprietate (art. 4 din O.U.G. nr. 80/2013) 

JURISPRUDENTA CURTII CONSTITUTIONALE 

JURISPRUDENTA NATIONALA

Sectiunea a 3-a. Timbrarea actiunilor in materia partajului judiciar (art. 5 din O.U.G. nr. 80/2013) 

JURISPRUDENTA CURTII CONSTITUTIONALE 

JURISPRUDENTA NATIONALA

Sectiunea a 4-a. Timbrarea unor cereri formulate in cadrul procedurilor speciale reglementate de Codul de procedura civila ori de regulamentele Uniunii Europene (art. 6 din O.U.G. nr. 80/2013) 

Sectiunea a 5-a. Timbrarea actiunilor in repararea prejudiciului nepatrimonial si a actiunilor neevaluabile in bani pentru apararea dreptului nepatrimonial (art. 7 din O.U.G. nr. 80/2013) 

JURISPRUDENTA CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI 

JURISPRUDENTA CURTII CONSTITUTIONALE 

JURISPRUDENTA NATIONALA

Sectiunea a 6-a. Timbrarea actiunilor si cererilor neevaluabile in bani (art. 8 din O.U.G. nr. 80/2013) 

JURISPRUDENTA CURTII CONSTITUTIONALE 

Sectiunea a 7-a. Timbrarea cererilor formulate in cursul judecatii si a altor cereri formulate pe cale administrativa (art. 9 din O.U.G. nr. 80/2013) 

JURISPRUDENTA CURTII CONSTITUTIONALE 

JURISPRUDENTA NATIONALA

Sectiunea a 8-a. Timbrarea cererilor formulate in materia executarii silite (art. 10 din O.U.G. nr. 80/2013) 

JURISPRUDENTA CURTII CONSTITUTIONALE 

JURISPRUDENTA NATIONALA

Sectiunea a 9-a. Timbrarea cererilor privind pronuntarea unei hotarari care sa consfinteasca intelegerea partilor, a cererilor in legatura cu masurile asiguratorii si a contestatiilor privind tergiversarea procesului (art. 11 din O.U.G. nr. 80/2013) 

JURISPRUDENTA CURTII CONSTITUTIONALE 

Sectiunea a 10-a. Timbrarea cererilor privind infiintarea si functionarea unor persoane juridice (art. 12 din O.U.G. nr. 80/2013) 

Sectiunea a 11-a. Timbrarea actiunilor formulate in domeniul dreptului de proprietate intelectuala (art. 13 din O.U.G. nr. 80/2013) 

Sectiunea a 12-a. Timbrarea cererilor si actiunilor formulate in procedura insolventei si a cererilor privind inregistrarile in registrul comertului [art. 14 din O.U.G. nr. 80/2013 si art. 115 alin. (1) din Legea nr. 85/2014] 

JURISPRUDENTA NATIONALA

Sectiunea a 13-a. Timbrarea cererilor si actiunilor privind raporturile de familie (art. 15 din O.U.G. nr. 80/2013) 

JURISPRUDENTA NATIONALA

Sectiunea a 14-a. Timbrarea actiunilor si cererilor in materia contenciosului administrativ [art. 16 din O.U.G. nr. 80/2013 si art. 17 alin. (2) din Legea nr. 554/2004] 

JURISPRUDENTA CURTII CONSTITUTIONALE 

JURISPRUDENTA NATIONALA

Sectiunea a 15-a. Timbrarea cererilor formulate potrivit Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995 (art. 17 din O.U.G. nr. 80/2013) 

Sectiunea a 16-a. Timbrarea cererilor formulate potrivit Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti (art. 18 din O.U.G. nr. 80/2013) 

Sectiunea a 17-a. Timbrarea cererilor in materie contraventionala (art. 19 din O.U.G. nr. 80/2013 si art. 36 din O.G. nr. 2/2001) 

JURISPRUDENTA CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI 

JURISPRUDENTA CURTII CONSTITUTIONALE 

JURISPRUDENTA NATIONALA

Sectiunea a 18-a. Timbrarea actiunilor si cererilor in materie de carte funciara (art. 20 din O.U.G. nr. 80/2013) 

Sectiunea a 19-a. Timbrarea actiunilor si cererilor in materia asociatiilor de proprietari, de locatari (chiriasi) sau mixte (art. 21 din O.U.G. nr. 80/2013) 

Sectiunea a 20-a. Timbrarea cererilor adresate Ministerului Justitiei (art. 22 din O.U.G. nr. 80/2013) 

Sectiunea a 21-a. Timbrarea cererilor pentru exercitarea cailor de atac (art. 23-26 din O.U.G. nr. 80/2013) 

JURISPRUDENTA CURTII CONSTITUTIONALE 

JURISPRUDENTA NATIONALA

Sectiunea a 22-a. Timbrarea actiunilor si cererilor neevaluabile in bani. Regula de drept comun (art. 27 din O.U.G. nr. 80/2013) 

JURISPRUDENTA NATIONALA

CAPITOLUL AL III-LEA. CERERILE SI ACTIUNILE SCUTITE DE LA PLATA TAXELOR JUDICIARE DE TIMBRU, PREVAZUTE DE O.U.G. NR. 80/2013 

Sectiunea 1. Scutirea cererilor pentru exercitarea cailor de atac. Regula de drept comun (art. 28 din O.U.G. nr. 80/2013) 

JURISPRUDENTA NATIONALA

Sectiunea a 2-a. Scutiri de la plata taxei judiciare de timbre dupa obiect sau dupa subiect (art. 29 si art. 30 din O.U.G. nr. 80/2013) 

JURISPRUDENTA CURTII DE JUSTITIE A UNIUNII EUROPENE 

JURISPRUDENTA CURTII CONSTITUTIONALE 

JURISPRUDENTA NATIONALA

CAPITOLUL AL IV-LEA. STABILIREA SI PLATA TAXELOR JUDICIARE DE TIMBRU 

Sectiunea 1. Determinarea cuantumului taxelor judiciare de timbru pentru actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti (art. 31 din O.U.G. nr. 80/2013) 

JURISPRUDENTA CURTII CONSTITUTIONALE

JURISPRUDENTA NATIONALA

Sectiunea a 2-a. Etapa procesuala pentru care se datoreaza taxele judiciare de timbru (art. 32 din O.U.G. nr. 80/2013) 

Sectiunea a 3-a. Regula platii anticipate si verificarea taxelor judiciare de timbru in etapa regularizarii cererii de chemare in judecata (art. 33 din O.U.G. nr. 80/2013) 

JURISPRUDENTA CURTII CONSTITUTIONALE 

JURISPRUDENTA NATIONALA

Sectiunea a 4-a. Stabilirea taxelor judiciare de timbru in cazul actiunilor cu mai multe capete de cerere si al cererilor incidentale (art. 34 din O.U.G. nr. 80/2013) 

JURISPRUDENTA CURTII DE JUSTITIE A UNIUNII EUROPENE SI A CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI 

JURISPRUDENTA CURTII CONSTITUTIONALE 

JURISPRUDENTA NATIONALA

Sectiunea a 5-a. Stabilirea taxelor judiciare de timbru in cazul cererilor sau al actiunilor introduse in comun de mai multe persoane si al cererilor depuse in cursul judecatii (art. 35 din O.U.G. nr. 80/2013) 

JURISPRUDENTA NATIONALA

Sectiunea a 6-a. Stabilirea taxelor judiciare de timbru si solutionarea actiunii sau cererii in cazul maririi valorii obiectului in cursul judecatii (art. 36 din O.U.G. nr. 80/2013) 

JURISPRUDENTA CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI 

JURISPRUDENTA CURTII CONSTITUTIONALE 

JURISPRUDENTA NATIONALA

Sectiunea a 7-a. Stabilirea taxelor judiciare de timbru in cazul diminuarii valorii pretentiilor formulate in cursul judecatii (art. 37 din O.U.G. nr. 80/2013) 

JURISPRUDENTA NATIONALA

Sectiunea a 8-a. Stabilirea taxelor judiciare de timbru de catre instanta de control judiciar in cazul neachitarii taxei legale in fazele procesuale anterioare (art. 38 din O.U.G. nr. 80/2013) 

JURISPRUDENTA NATIONALA

Sectiunea a 9-a. Cererea de reexaminare impotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru (art. 39 din O.U.G. nr. 80/2013) 

JURISPRUDENTA CURTII CONSTITUTIONALE

JURISPRUDENTA NATIONALA

Sectiunea a 10-a. Plata taxelor judiciare de timbru (art. 40 din O.U.G. nr. 80/2013) 

JURISPRUDENTA CURTII CONSTITUTIONALE 

JURISPRUDENTA NATIONALA

Sectiunea a 11-a. Executarea creantelor avand ca obiect taxa judiciara de timbru (art. 41 din O.U.G. nr. 80/2013) 

JURISPRUDENTA NATIONALA

CAPITOLUL AL V-LEA. AJUTORUL PUBLIC JUDICIAR. FACILITATILE LA PLATA TAXELOR JUDICIARE DE TIMBRU 

Sectiunea 1. Acordarea ajutorului public judiciar. Facilitatile de care pot beneficia persoanele fizice [art. 42 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013, art. 1-13 din O.U.G. nr. 51/2008, art. 13 si art. 22 din Legea nr. 36/2012] 

JURISPRUDENTA CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI 

JURISPRUDENTA CURTII CONSTITUTIONALE 

JURISPRUDENTA NATIONALA

Sectiunea a 2-a. Facilitatile la plata taxelor judiciare de timbre acordate persoanelor juridice [art. 42 alin. (2)-(4) din O.U.G. nr. 80/2013] 

JURISPRUDENTA CURTII CONSTITUTIONALE 

JURISPRUDENTA NATIONALA

Sectiunea a 3-a. Acordarea, retragerea, stingerea si restituirea ajutorului public judiciar (facilitatilor la plata taxelor judiciare de timbru) (art. 43 din O.U.G. nr. 80/2013 si art. 14-21, art. 502 din O.U.G. nr. 51/2008) 

JURISPRUDENTA NATIONALA

Sectiunea a 4-a. Punerea in executare a facilitatilor la plata taxelor judiciare de timbru (art. 44 din O.U.G. nr. 80/2013 si art. 33-34 din O.U.G. nr. 51/2008) 

JURISPRUDENTA NATIONALA

CAPITOLUL AL VI-LEA. RESTITUIREA SUMELOR ACHITATE CU TITLU DE TAXE JUDICIARE DE TIMBRU (ART. 45 DIN O.U.G. NR. 80/2013) 

JURISPRUDENTA CURTII CONSTITUTIONALE 

JURISPRUDENTA NATIONALA

CAPITOLUL AL VII-LEA. SUMELE CARE SE CONSTITUIE VENIT LA BUGETUL DE STAT SI CELE CARE SUNT AVANSATE DIN BUGETUL STATULUI. REMUNERATIA CURATORULUI SPECIAL NUMIT DE INSTANTA 

Sectiunea 1. Sumele care se constituie venit la bugetul de stat (art. 46 si art. 47 din O.U.G. nr. 80/2013) 

Sectiunea a 2-a. Remuneratia curatorului special numit de instanta in conditiile art. 58 si art. 167 C.proc.civ. (art. 48 si art. 49 din O.U.G. nr. 80/2013) 

JURISPRUDENTA CURTII DE JUSTITIE A UNIUNII EUROPENE 

JURISPRUDENTA CURTII CONSTITUTIONALE 

JURISPRUDENTA NATIONALA

CAPITOLUL AL VIII-LEA. SITUATII PARTICULARE. CERERILE PRIN CARE SE SOLICITA PRONUNTAREA UNEI HOTARARI CARE TINE LOC DE ACT AUTENTIC DE INSTRAINARE A UNOR BUNURI IMOBILE (ART. 57 DIN O.U.G. NR. 80/2013) 

JURISPRUDENTA CURTII CONSTITUTIONALE 

JURISPRUDENTA NATIONALA

CAPITOLUL AL IX-LEA. ACTUALIZAREA, INREGISTRAREA SI GESTIONAREA INFORMATIILOR REFERITOARE LA TAXELE JUDICIARE DE TIMBRU 

Sectiunea 1. Actualizarea nivelului taxelor judiciare de timbre (art. 50 din O.U.G. nr. 80/2013) 

Sectiunea a 2-a. Inregistrarea si gestionarea informatiilor referitoare la taxele judiciare de timbru (art. 51 din O.U.G. nr. 80/2013) 

CAPITOLUL AL X-LEA. APLICAREA IN TIMP A REGLEMENTARILOR PRIVIND TAXELE JUDICIARE DE TIMBRU 

Sectiunea 1. Reguli aplicabile (art. 54 si art. 55 din O.U.G. nr. 80/2013) 

JURISPRUDENTA NATIONALA

Sectiunea a 2-a. Actele normative abrogate expres (art. 58 din O.U.G. nr. 80/2013) 

JURISPRUDENTA CURTII CONSTITUTIONALE 

Detalii tehnice
Data aparitiei 26 oct. 2020
Categorie generala Studii si monografii
Numar pagini 512
Format 145x205 mm
Tip coperta Carte brosata