Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Actiunile de carte funciara (2). Practica judiciara recenta

Practica judiciara recenta
ISBN/ISSN: 978-606-27-1373-7
Editura: Hamangiu
Pret de coperta: 59,00 RON
35,40 RON
Disponibilitate: IN STOC

In continuarea lucrarii cu acelasi titlu, publicate in anul 2016, va oferim o noua privire panoramica asupra problemelor practice aparute in aplicarea Legii nr. 7/1996 si a dispozitiilor Codului civil in materia cartilor funciare.

Cu toate ca notiunea de „actiuni de carte funciara” trebuie circumscrisa numai institutiilor de aceasta natura reglementate de Codul civil, in timp ce plangerea formulata impotriva incheierii registratorului de carte funciara constituie o procedura distincta, reglementata de Legea nr. 7/1996 in vederea asigurarii legalitatii operatiunilor in domeniu, incidenta mult mai frecventa in practica a acestei din urma proceduri ne obliga sa o mentinem ca pe un capitol distinct al acestei lucrari.

Prin urmare, fara a ne indeparta de problematica din cuprinsul culegerii anterioare, care isi pastreaza din multe puncte de vedere actualitatea, am adunat in aceasta noua lucrare hotarari ale instantelor nationale din ultimii doi ani, ceea ce ofera o imagine mai cuprinzatoare asupra acestui domeniu, inca generator de probleme interesante privind interpretarea si aplicarea legii.

Capitolul I. Plangerea impotriva incheierii registratorului‑sef privind respingerea cererii de reexaminare – Art. 31 din Legea nr. 7/1996

1. Cererea de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului in procedura inregistrarii sistematice a proprietatilor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara. Nerespectarea termenului de formulare a cererii. Inadmisibilitatea formularii plangerii impotriva incheierii de carte funciara pentru aceleasi motive

2. Referat de respingere a documentatiei pentru existenta unor deficiente. Inadmisibilitatea plangerii

3. Plangere indreptata impotriva unei adrese de completare a documentatiei. Inadmisibilitate. Cerere de intabulare cu privire la o hotarare judecatoreasca privind granituirea si revendicarea

4. Plangere indreptata direct impotriva incheierii de respingere, cu omiterea formularii cererii de reexaminare. Inadmisibilitate

5. Cerere de modificare a suprafetei tabulare in sensul unei intinderi mai mari. Invocarea constatarilor din cuprinsul unui raport de expertiza judiciara intocmit in cadrul litigiului privind uzucapiunea. Principiul legalitatii sistemului de publicitate imobiliara

6. Cerere de intabulare. Inadvertente ale documentatiei cu privire la situatia relevata de cartea funciara. Respingere

7. Intabularea unei constructii pe stadii de executie. Pretinsa nelegalitate a procesului‑verbal de receptie. Caracterul necontencios al procedurii

8. Notarea inceperii urmaririi silite in cartea funciara. Bun imobil comun al sotilor. Limitele competentelor registratorului

9. Notarea privilegiului legal al asociatiei de proprietari. Temeiul notarii. Limitele verificarilor realizate de registrator 

10. Cerere de radiere a notarii litigiului. Calitatea procesuala activa

11. Imobil grevat de ipoteca, inscrisa anterior sechestrului penal. Efectul purgic al adjudecarii imobilului in cadrul urmaririi silite. Calitatea procesuala pasiva 

12. Plangerea impotriva incheierii registratorului de carte funciara. Cadrul procesual pasiv. Remediu

13. Lipsa dovezii privind legala comunicare a incheierii O.C.P.I. de respingere a cererii de notare. Cerere de reexaminare careia nu ii poate fi aplicata sanctiunea nulitatii pentru tardivitate. Retrimitere pentru solutionare

14. Plangere impotriva incheierii de reexaminare. Solicitare de repunere in termen. Tardivitate

15. Notarea in cartea funciara a unei notificari formulate in temeiul Legii nr. 10/2001. Hotarare judecatoreasca privind respingerea notificarii. Efectul puterii de lucru judecat 

16. Procedura de indreptare a erorilor materiale in cadrul cartilor funciare. Conditii

17. Cerere de indreptare a erorii materiale. Eroare ce afecteaza insasi esenta dreptului. Lipsa concordantei intre actele translative depuse si continutul cartii funciare 

18. Omisiunea de transcriere a dreptului de servitute de trecere dupa dezmembrare. Adjudecarea imobilului fond aservit. Lipsa efectului purgic. Remedii

19. Cerere de indreptare a erorii materiale. Extinderea ipotecii conventionale privind terenul asupra constructiilor ulterioare. Necesitatea formularii unei cereri de inscriere 

20. Solicitare de notare a unui litigiu in cartea funciara. Eroare materiala in indicarea numarului topografic

21. Cerere de reexaminare nesemnata. Lipsa obligatiei registratorului‑sef de a pune in vedere partii sa depuna cererea semnata olograf. Respingerea cererii pentru nesemnare

22. Solicitare de notare a unei licente de exploatare. Neincadrarea fata de dispozitiile legale referitoare la cazurile in care pot fi realizate notari in cartea funciara

23. Aplicarea legii in timp. Intabulare respinsa. Lipsa certificatului de atestare privind constructia. Lipsa documentelor necesare schimbarii categoriei de folosinta a terenului

24. Plangere impotriva inscrierii dreptului de proprietate cu privire la terenul invecinat. Contestarea semnaturii de pe procesul‑verbal de vecinatate. Limitele competentelor registratorului de carte funciara 

25. Cerere de intabulare ca urmare a unui partaj judiciar. Lipsa actului de proprietate. Netemeinicia plangerii 

26. Cerere de inscriere a dreptului de proprietate asupra unui locas de cult si a terenului adiacent, reconstituite in temeiul unei legi speciale. Lipsa dovezii cu privier la dreptul a carui inscriere este solicitata. Rolul registratorului de carte funciara si al procedurii de inscriere 

27. Cerere de intabulare a dreptului de proprietate in favoarea unitatii administrativ‑teritoriale. Drept constatat prin hotarare a consiliului local

28. Cerere de intabulare a ipotecii asupra unei constructii viitoare. Documente necesare. Limitele in care se pot pronunta registratorul de carte funciara, respective instanta

29. Cerere de intabulare a dreptului de proprietate formulata de o unitate administrativ‑teritoriala. Caracterul necontencios al procedurii de intabulare. Lipsa cerintei semnarii procesului‑verbal de vecinatate

30. Plangere impotriva incheierii de respingere a primei intabulari. Carte funciara deja deschisa in baza altui titlu de proprietate al altor persoane. Documentatie cadastrala gresit intocmita. Cai procedurale de remediere a situatiei

31. Natura dreptului de a inscrie in cartea funciara dreptul real dobandit. Inexistenta unei limitari din perspectiva termenului de prescriptie

32. Drept de proprietate dobandit prin transmisiune mortis causa in regimul Codului civil de la 1864. Valoarea de act constatator a certificatului de mostenitor. Necesitatea depunerii titlului de proprietate al defunctului 

33. Contract translativ de proprietate desfiintat prin hotarare judecatoreasca. Prima intabulare in favoarea dobanditorilor. Imposibilitatea inscrierii dreptului proprietarului anterior in lipsa unui titlu de proprietate anterior 

34. Intabularea dreptului de proprietate in baza unei hotarari de partaj. Masa partajabila care excede titlul autorului. Imposibilitatea aplicarii art. 894 C. civ.

35. Solicitare de dezmembrare a imobilului dupa vanzare. Necesitatea stabilirii limitelor operatiunii prin act autentic sau prin hotarare judecatoreasca 

36. Contract de vanzare‑cumparare autentificat in anul 2005 fara extrasul de carte funciara pentru autentificare. Cerere ulterioara de intabulare a dreptului. Lipsa culpei petentei si imposibilitatea obiectiva de obtinere a extrasului in vederea intabularii 

37. Cerere de intabulare. Discrepante cu privire la descrierea constructiei. Interpretarea si aplicarea dispozitiilor legale relevante 

38. Cerere de notare a unui litigiu in pretentii in cartea funciara a imobilului. Scopul si limitele notarilor admise in cartea funciara

39. Cerere de notare in cartea funciara a imobilului invecinat a refuzului acordului la extinderea si alipirea constructiilor. Actele si faptele care pot face obiectul notarii 

40. Notarea contractului de locatiune in cartea funciara. Contract de locatiune incheiat pentru o suprafata construita mai mica decat cea mentionata in cartea funciara

41. Sechestru penal notat asupra unor imobile aflate in devalmasie. Intabularea ulterioara a hotararii de partaj cu privire la acestea. Efectele partajului si inopozabilitatea fata de organul penal

42. Litigiu notat anterior in cartea funciara. Vanzarea imobilului. Inexistenta efectului indisponibilizator al notarii litigiului asupra bunului

43. Efectele admiterii actiunii pauliene, in raport cu mentiunile din cartea funciara a imobilului. Imobil adjudecat silit. Uzufruct viager notat anterior in cartea funciara

44. Cerere de notare a posesiei asupra terenului. Lipsa cartii funciare si a inregistrarii sistematice. Netemeinicie 

45. Teren care a facut obiectul unei actiuni in revendicare admise. Suprapunere reala cu un teren care a facut obiectul unei actiuni in granituire. Notarea suprapunerii. Rectificarea situatiei tabulare

46. Notarea unei notificari referitoare la un imobil in cartea funciara a altui imobil. Faptele ce pot face obiectul notarii 

47. Cerere de notare a dreptului de ipoteca legala a promitentului cumparator. Lipsa termenului de perfectare a contractului. Efecte 

48. Suprapunere reala cu terenuri invecinate. Lipsa argumentarii suprapunerii. Temeinicia masurii de respingere a intabularii

49. Notarea caracterului de bun comun al constructiei edificate pe terenul proprietatea exclusiva a unuia dintre soti. Interpretarea si aplicarea dispozitiilor Codului civil

50. Notarea posesiei imobilului in cartea funciara. Preexistenta unui drept de proprietate intabulat. Conditiile uzucapiunii tabulare 

51. Cerere de notare a unui litigiu referitor la un drept de retentie. Limitele examinarii permise de procedura necontencioasa

52. Actiune privind atragerea raspunderii civile delictuale a proprietarului imobilului cu privire la folosirea unor materiale de constructie. Cerere de notare a litigiului in cartea funciara. Netemeinicie 

53. Cerere de notare in cartea funciara a unui litigiu avand ca obiect un drept de creanta. Intentia reclamantului de a urmari silit imobilele pentru realizarea dreptului de creanta. Netemeinicie

54. Cerere de notare in cartea funciara a hotararii judecatoresti ce constata un drept de creanta – contravaloarea reparatiilor asupra imobilului. Netemeinicie

55. Actiune pauliana admisa. Efectele admiterii din perspectiva mentiunilor din cartea funciara. Posibilitatea creditorului de a nota urmarirea silita a imobilului 

56. Dreptul la notarea promisiunii de vanzare a imobilului. Notarea ipotecii legale a promitentului cumparator pentru garantarea restituirii arvunei. Conditiile notarii si ale radierii. Corelarea procedurii de oferta reala de plata

57. Cerere de radiere a urmaririi silite. Conditii. Persoana care poate solicita radierea

58. Contract de vanzare‑cumparare incheiat in temeiul Legii nr. 112/1995. Interdictie legala de instrainare a bunului notata in cartea funciara. Abrogare ulterioara. Aplicarea legii in timp. Procedura de inlaturare a mentiunii interdictiei din cartea funciara a imobilului

59. Sechestru penal instituit in vederea acoperirii prejudiciului. Executare silita pornita de creditorul ‑ parte civila. Necesitatea radierii sechestrului dupa adjudecarea bunului

60. Intabularea dreptului dobandit prin adjudecare. Imobil supus unui sechestru penal, inscris ulterior ipotecii creditorului urmaritor 

61. Repunerea partilor in situatia tabulara anterioara vanzarii imobilului la licitatie publica. Reinscrierea sechestrului asigurator. Sarcina probei si valorificarea probelor disponibile 

62. Constructie cumparata la licitatie in procedura lichidarii judiciare. Necesitatea intocmirii actului in forma autentica in vederea intabularii dreptului adjudecatarului

63. Contract de vanzare‑cumparare incheiat fara acordul creditorului ipotecar. Caracterul special al Legii nr. 85/2014 

64. Cererea debitorului cedat privind notarea exceptiilor pe care le‑ar fi putut opune cedentului pentru cause anterioare notificarii sau acceptarii cesiunii creantei ipotecare. Imposibilitatea invocarii acestor exceptii prin procedura plangerii impotriva incheierii de notare a cesiunii 

65. Intabularea dreptului asupra imobilului anterior proprietatea unui profesionist. Decesul asociatului unic. Lichidare ulterioara a patrimoniului societatii. Lipsa mentionarii imobilului in certificatul de mostenitor

66. Reconstituirea cartii funciare. Persoana care va figura ca titular al dreptului de proprietate in cuprinsul cartii funciare reconstituite

67. Ipoteca imobiliara conventionala. Contract de credit nerambursat si debit inscris in tabelul creantelor. Efectul inchiderii procedurii fata de ipoteca imobiliara. Radiere din cartea funciara 

68. Cerere de radiere a ipotecii legale pentru garantarea platii sultei. Invocarea prescriptiei extinctive. Limitele impuse de natura necontencioasa a procedurii in fata registratorului de carte funciara

69. Privilegiu al vanzatorului pentru garantarea platii restului de pret. Cerere de radiere. Dovada platii 

70. Drept de preemptiune nenotat in cartea funciara. Intabularea dreptului cumparatorului sub conditia suspensiva a exercitarii dreptului de preemptiune. Cerere de radiere a mentiunii dreptului de proprietate dupa exercitarea dreptului de preemptiune 

71. Cerere de radiere a ipotecii legale cu privire la plata sultei, ca urmare a intervenirii prescriptiei. Limitele impuse de procedura necontencioasa

72. Cerere de notare a sechestrului formulata dupa cererea de emitere a extrasului pentru autentificare. Efect indisponibilizator. Remedii

73. Procedura de expropriere finalizata, cu omiterea intabularii dreptului statului. Imposibilitatea intabularii dreptului fata de persoanele care figureaza ca proprietari in cartea funciara si care nu au luat parte ca atare la procedura de expropriere

Capitolul II. Actiunea in rectificarea cartii funciare – Art. 907-908 C. civ.

74. Cerere de rectificare a mentiunilor din cartea funciara. Interesul si calitatea procesuala activa 

75. Calitatea procesuala activa necesara pentru a solicita rectificarea cartii funciare

76. Rectificarea suprafetei cu care terenul este intabulat. Suprafata detinuta in fapt in plus fata de cea intabulata. Lipsa coparticiparii procesuale pasive obligatorii

77. Cerere de rectificare a cartii funciare cu privire la delimitarea imobilului. Caracter contencios. Calitatea procesuala pasiva 

78. Autoritate de lucru judecat. Indicarea altui temei juridic pentru operatiunea de rectificare a cartii funciare. Notiunea de cauza a actiunii civile 

79. Rectificare cu privire la regimul de bun comun al imobilului. Hotarare anterioara de partaj intre soti. Efectul pozitiv al puterii de lucru judecat

80. Documentatie cadastrala gresit intocmita in sensul suprapunerii cu terenul altui proprietar. Actiune privind rectificarea cartii funciare. Inaplicabilitatea conditiei existentei unei actiuni de fond 

81. Lipsa investirii instantei cu privire la nevalabilitatea drepturilor inscrise in cartea funciara. Inadmisibilitatea actiunii in rectificare de carte funciara

82. Rectificarea mentiunilor privind suprafata imobilului in cartea funciara. Calitatea de parat a Statului Roman, proprietar tabular. Calitatea de reprezentant a Ministerului Finantelor Publice 

83. Rectificarea mentiunilor din cartea funciara cu privier la numele proprietarilor. Eroare materiala retinuta si in cadrul unei hotarari judecatoresti 

84. Intabulare eronata ca urmare a unei mentiuni dintr‑o hotarare judecatoreasca. Incheiere de indreptare a erorii materiale. Posibilitatea remedierii pe calea actiunii in rectificarea cartii funciare 

85. Imobile intabulate in carti funciare diferite. Mentionarea eronata a aceleiasi adrese administrative in ambele carti funciare. Rectificarea cartii funciare potrivit situatiei reale

86. Solicitare de rectificare a suprafetei terenului intabulat. Lipsa titlului de proprietate cu privire la surplus. Invocarea accesiunii reale imobiliare 

87. Cerere de rectificare a suprafetei de teren intabulate. Suprafata detinuta in fapt cu mult mai mare decat cea din titlu. Interpretarea si aplicarea legii 

88. Rectificarea suprafetei de teren intabulate. Suprafata detinuta in fapt mai mare decat cea intabulata. Probatoriu necesar in vederea rectificarii

89. Suprafata de teren excedentara, dupa dezmembrare. Lipsa explicatiilor cu privire la provenienta excedentului. Netemeinicia cererii de rectificare a cartii funciare 

90. Trecerea imobilului din patrimoniul de afectatiune in patrimoniul titularului. Cerere de constatare a dreptului. Limitele competentelor registratorului de carte funciara. Lipsa unei cereri privind rectificarea cartii funciare. Principiul disponibilitatii

91. Cerere de radiere a dreptului de ipoteca. Hotarare de constatare a prescriptiei dreptului creditorului ipotecar de a cere executarea silita a contractului de ipoteca. Rectificarea cartii funciare 

92. Cerere de rectificare a cartii funciare privind o suprafata de teren pentru care a fost respinsa o actiune in revendicare. Sensul notiunii de „cauza de ineficacitate a actului juridic” 

Capitolul III. Actiunea in prestatie tabulara – Art. 896-897 C. civ. 

93. Actiune in prestatie tabulara privind inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate restituit in temeiul Legii nr. 10/2001. Inadmisibilitate 

Index 

Detalii tehnice
Data aparitiei19 dec. 2019
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini416
Tip coperta145x205 mm, Carte brosata
Editiea 2-a