Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Executarea silita in Codul de procedura civila. Practica judiciara adnotata

Practica judiciara adnotata
ISBN/ISSN: 978-606-27-1404-8
Editura: Hamangiu
Pret de coperta: 65,00 RON
39,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Lucrarea Executarea silita in Codul de procedura civila. Practica judiciara adnotata cuprinde o analiza a jurisprudentei recente, relevante in materia executarii silite, cu evidentierea evolutiei solutiilor de practica judiciara pronuntate in baza actualului Cod de procedura civila, astfel cum acesta a fost modificat prin O.U.G. nr. 1/2016, Legea nr. 17/2017 si Legea nr. 310/2018, avand in vedere si deciziile obligatorii pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie in acest domeniu.

Hotararile judecatoresti selectate, completate, acolo unde s-a impus, cu comentarii ale autorului si trimiteri la literatura de specialitate, pentru asigurarea unei imagini de ansamblu asupra evolutiei normelor incidente in materie si a impactului pe care modificarile legislative il pot avea asupra practicii judiciare, incearca sa ofere raspunsuri la probleme cum ar fi:
•    stabilirea legii aplicabile in materia executarii silite,
•    conditiile in care poate fi incuviintata executarea silita (stabilirea caracterului de titlu executoriu, competenta executorului judecatoresc, competenta instantei de executare; Inaplicabilitatea procedurii prevazute de art. 666 NCPC in cazul executarii contractului de ipoteca mobiliara etc.);
•    conditiile in care se poate dispune suspendarea executarii silite;
•    conditiile pentru restituirea cautiunii;
•    contestatia la executare (competenta de solutionare, termen de formulare, calitate procesuala, analiza posibilitatii formularii cererii de partaj pe calea contestatiei la executare, motive de contestatie precum: analiza compensatiei ca modalitate de stingere a creantei vizate de executarea silita, analiza platii realizate prin virament bancar ca modalitate de stingere a creantei vizate de executarea silita, interdictia de instrainare a imobilului dobandit prin programul „Prima Casa”, modalitatea de actualizare a creantei, prescriptia dreptului de a obtine executarea silita, efectele transmiterii biletului la ordin prin gir, posibilitatea cercetarii in cadrul contestatiei la executare a caracterului abuziv al anumitor clauze cuprinse in titlul executoriu sau a altor motive de nevalabilitate a titlului executoriu, particularitati in executarea hotararilor judecatoresti referitoare la minori etc.);
•    aspecte privind procedura validarii popririi (competenta de solutionare, termen de formulare, efectele hotararii de validare a popririi, limitele apararilor ce pot fi invocate de catre tertul poprit, efectele deschiderii procedurii insolventei fata de tertul poprit asupra procedurii validarii popririi etc.);
•    aplicarea penalitatilor in temeiul art. 906 NCPC;
•    recuzarea si inlocuirea executorului judecatoresc.

Cartea Executarea silita in Codul de procedura civila. Practica judiciara adnotata se adreseaza in primul rand practicienilor dreptului (judecatori, avocati, executori judecatoresti, consilieri juridici), dar si auditorilor de justitie, studentilor si masteranzilor de la facultatea de drept, justitiabilului fara studii juridice care fie doreste sa declanseze/sa intervina intr-un proces pentru valorificarea unui drept, fie este atras intr-un litigiu in calitate de parat/chemat in garantie/intervenient fortat.

CAPITOLUL I. INCUVIINTAREA EXECUTARII SILITE

1. Incuviintarea executarii silite. Competenta materiala de solutionare a cauzei. Titlu executoriu constand intr‑o hotarare pronuntata de o instanta straina. Ipoteza executarii unei hotarari certificate ca titlu executoriu european 

2. Incuviintarea executarii silite. Competenta teritoriala a instantei de executare. Regula

JURISPRUDENTA

3. Incuviintarea executarii silite. Competenta teritoriala a instantei de executare. Situatia garantului

JURISPRUDENTA

4. Incuviintarea executarii silite. Competenta teritoriala a instantei de executare. Situatia debitorului cu domiciliul/sediul in strainatate si a creditorului cu domiciliul/sediul in Romania

JURISPRUDENTA

5. Incuviintarea executarii silite. Competenta teritoriala a instantei de executare. Situatia debitorului cu domiciliul/sediul in strainatate si a creditorului cu domiciliul/sediul in strainatate 

6. Calitate procesuala activa. Conditii pentru incuviintarea executarii silite. Prematuritatea cererii de aplicare a penalitatilor prevazute de art. 906 alin. (2) NCPC

7. Incuviintarea executarii silite. Verificarea competentei executorului judecatoresc

JURISPRUDENTA

HOTARARE PREALABILA 

JURISPRUDENTA

8. Incuviintarea executarii silite prin poprire. Stabilirea competentei executorului judecatoresc. Elemente obligatorii 

JURISPRUDENTA 

9. Capacitatea de folosinta a debitorului, conditie pentru inceperea executarii silite. Conditiile necesare incuviintarii executarii silite impotriva mostenitorilor debitorului 

JURISPRUDENTA 

10. Incuviintarea executarii silite. Incheierea de majorare a onorariului expertului. Lipsa caracterului de titlu executoriu pentru expert

11. Incuviintarea executarii silite. Contract de credit nesemnat olograf de catre debitor. Analiza conditiilor valabilitatii semnaturii electronice

JURISPRUDENTA 

HOTARARE PREALABILA

RECURS IN INTERESUL LEGII 

12. Incuviintarea executarii silite. Hotarare de stabilire a pensiei de intretinere. Lipsa caracterului de titlu executoriu pentru parinte, in nume propriu 

13. Incuviintarea executarii silite. Necesitatea dovedirii inregistrarii la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a creditorului, entitate care desfasoara activitatea de recuperare creante, conditie pentru inceperea executarii silite

14. Incuviintarea executarii silite. Dispozitie de imputare ramasa definitiva, ca urmare a respingerii actiunii de instanta de contencios administrativ. Hotarare care nu cuprinde obligatii in sarcina debitorului vizat de cererea de executare silita. Inexistenta unui titlu executoriu

15. Incuviintarea executarii silite. Lipsa caracterului de titlu executoriu al incheierii de aplicare a penalitatilor pronuntate in conditiile art. 906 alin. (2) NCPC

16. Incuviintarea executarii silite. Titlu executoriu. Bilet la ordin. Aval. Conditii

17. Incuviintarea executarii silite. Elemente necesare pentru verificarea caracterului exigibil al creantelor decurgand din contractele de credit. Dovada notificarii declararii scadentei anticipate a creditului 

JURISPRUDENTA 

18. Incuviintarea executarii silite. Analiza caracterului cert al creantei decurgand din contractul de emitere a unui card de credit

19. Imposibilitatea analizarii, in cadrul procedurii incuviintarii executarii silite, a prescriptiei dreptului de a obtine executarea silita 

20. Incuviintarea executarii silite. Obligatia de a comunica informatii de interes public, stabilita prin titlul executoriu. Procedura speciala de executare silita, prevazuta de Legea nr. 554/2004. Excluderea procedurii de executare silita de drept comun

21. Incuviintarea executarii silite. Subrogarea asiguratorului in dreptul creditorului. Dovada platii indemnizatiei de catre asigurator

22. Incuviintarea executarii silite. Contract de locatiune incheiat prin inscris sub semnatura privata inregistrat la organele fiscale – titlu executoriu in privinta chiriei, nu si in privinta cheltuielilor de intretinere. Efectele pronuntarii unor solutii de admitere a cererii de incuviintare a executarii silite in ipoteze similare celei cu care este investita instanta 

JURISPRUDENTA 

23. Incuviintarea executarii silite. Contract de locatiune incheiat prin inscris sub semnatura privata inregistrat la organele fiscale. Titlu executoriu pentru creantele constand in chiria scadenta ulterior inregistrarii contractului la organele fiscale 

JURISPRUDENTA 

24. Incuviintarea executarii silite. Contract de locatiune incheiat prin inscris sub semnatura privata. Necesitatea inregistrarii la organele fiscale si a actului aditional 

25. Incuviintarea executarii silite. Efectele hotararii prin care s‑a solutionat anterior o contestatie la executare silita impotriva executarii efectuate in baza aceluiasi titlu executoriu vizat de cererea de incuviintare a executarii silite. Contract de locatiune. Nerespectarea formalitatii multiplului exemplar 

26. Limitele analizei instantei investite cu incuviintarea executarii silite. Conditiile prevazute de art. 813 alin. (5) NCPC – conditii ce vizeaza derularea procedurii executarii imobiliare, iar nu incuviintarea acesteia 

27. Incuviintarea executarii silite in privinta creantei reprezentate de penalitati de intarziere, in cazul in care facturile emise in temeiul unor contracte pentru furnizare de utilitati publice sunt titluri executorii, insa penalitatile de intarziere nu sunt stabilite in factura, ci in contract 

28. Incuviintarea executarii silite. Imposibilitatea reanalizarii de catre instanta a cererii de executare silita care a fost initial respinsa. Necesitatea reiterarii cererii de executare silita de catre creditor pentru a se putea investi instanta cu o noua cerere de incuviintare a executarii silite

29. Incuviintarea executarii silite. Inaplicabilitatea procedurii prevazute de art. 666 NCPC in cazul executarii contractului de ipoteca mobiliara. Lipsa caracterului de titlu executoriu, de sine statator, al scrisorii de garantie 

CAPITOLUL AL II‑LEA. CONTESTATIA LA EXECUTARE

30. Contestatie la executare. Competenta teritoriala. Distinctie intre domiciliul si resedinta debitorului. Dovada domiciliului
JURISPRUDENTA 

31. Contestatie la executare. Termen de formulare. Distinctie intre contestatia la executarea silita insasi si contestatia la executare impotriva unui act de executare individual

JURISPRUDENTA

32. Contestatie la executare. Termen de formulare. Imposibilitatea analizarii motivelor de contestatie la executarea silita insasi, raportat la actele de executare silita individuale contestate in termen, in conditiile in care nu a fost formulata in termen o contestatie la executarea silita insasi. Inadmisibilitatea formularii in apel a cererii de repunere in termenul de exercitare a contestatiei la executare 

JURISPRUDENTA 

33. Contestatie la executare. Termen de formulare. Consecintele pe care neefectuarea de catre debitor a formalitatilor legale pentru inregistrarea domiciliului actual le are asupra valabilitatii procedurii de comunicare a actelor de executare silita

34. Contestatie la executare. Tardivitatea formularii cererii. Analiza aplicabilitatii dispozitiilor art. 183 NCPC in situatia trimiterii cererii prin fax in ultima zi a termenului dupa incheierea programului de lucru 

CONSTITUTIONALITATE

HOTARARE PREALABILA

35. Tardivitatea formularii contestatiei la executare impotriva incheierii executorului judecatoresc de stabilire a cheltuielilor de executare. Distinctie intre motivele care vizeaza legalitatea stabilirii cheltuielilor de executare si cele care vizeaza proportionalitatea acestora 

JURISPRUDENTA

36. Contestatie la titlu. Lamurirea hotararii, potrivit art. 443 NCPC. Inadmisibilitatea contestatiei la titlu in conditiile in care obiectul contestatiei nu este un titlu executoriu

JURISPRUDENTA 

37. Contestatie la executare intemeiata pe dispozitiile art. 906 alin. (5) NCPC. Inadmisibilitate in lipsa unei executari silite demarate in baza incheierii de stabilire a sumei definitive datorate cu titlu de penalitati 

38. Incheierea de autorizare intrare in incaperi – incheiere executorie care nu este supusa niciunei cai de atac. Inadmisibilitatea contestatiei la executare. Efectele pronuntarii incheierii de autorizare intrare in incaperi fara citarea tertului care detine bunul, in privinta executarii silite 

39. Contestatie la executare. Inadmisibilitatea cererii de partaj ca obiect al contestatiei 

JURISPRUDENTA 

40. Contestatie la executare. Incheierea de incuviintare a executarii silite pronuntata de executorul judecatoresc. Efectele Deciziei nr. 895/2015 a Curtii Constitutionale 

JURISPRUDENTA 

HOTARARE PREALABILA

41. Contestatie la executare. Necompetenta executorului judecatoresc – cauza de nulitate a executarii silite 

42. Contestatie la executare. Lipsa calitatii procesuale pasive a tertului poprit, care a detinut anterior declansarii procedurii executarii silite calitatea de creditor, cesionand creanta. Lipsa calitatii procesuale pasive a executorului judecatoresc 

JURISPRUDENTA

43. Contestatie la executare. Lipsa calitatii procesuale pasive a creditorului in ipoteza in care se contesta exclusiv incheierea prin care s‑au stabilit de catre executor cheltuielile de fotocopiere a dosarului de executare

44. Contestatie la executare. Inadmisibilitatea invocarii unor motive de fapt sau de drept pe care debitorul le‑ar fi putut invoca in litigiul in care s‑a pronuntat hotararea judecatoreasca in baza careia se deruleaza executarea silita

45. Contestatie la executare. Efectele validarii popririi infiintate asupra drepturilor salariale. Limita executarii hotararii de validare a popririi 

46. Contestatie la executare. Caracterul de titlu executoriu al contractului de credit incheiat cu o institutie financiara nebancara, mentinut ulterior intervenirii cesiunii de creanta. Analiza caracterului cert, lichid si exigibil al creantei. Stabilirea legii aplicabile prescriptiei dreptului de a obtine executarea silita. Neindicarea exacta a componentei debitului vizat de executarea silita, imprejurare de natura a impiedica verificarea prescriptiei dreptului de a obtine executarea silita

JURISPRUDENTA 

47. Contestatie la executare. Analiza aplicabilitatii art. 84 NCPC in procedura executarii silite. Legea aplicabila contractului de cesiune de creanta. Analiza efectelor lipsei notificarii cesiunii de creanta debitorului asupra actelor de executare

JURISPRUDENTA 

48. Contestatie la executare. Prescriptia dreptului de a obtine executarea silita in baza unui contract de imprumut autentificat. Formularea unei actiuni avand ca obiect obligarea debitorului la restituirea imprumutului decurgand din contractul de imprumut autentificat nu afecteaza cursul prescriptiei dreptului de a obtine executarea silita in temeiul contractului respectiv. Imposibilitatea obligarii intimatului la plata taxei judiciare de timbru aferente contestatiei la executare, fata de reglementarea procedurii restituirii 

JURISPRUDENTA 

49. Contestatie la executare. Prescriptia dreptului de a obtine executarea silita. Calculul termenului. Stabilirea momentului de la care trebuie calculat termenul de prescriptie a executarii silite a unei hotarari judecatoresti. Relevanta pronuntarii solutiei, iar nu a redactarii hotararii 
JURISPRUDENTA 

50. Contestatie la executare. Prescriptia dreptului de a obtine executarea silita. Analiza puterii doveditoare a chitantelor emise de catre creditor si nerecunoscute de catre debitor in privinta platii, ca modalitate de intrerupere a prescriptiei 

JURISPRUDENTA 

51. Contestatie la executare. Limba in care trebuie efectuata procedura executarii silite. Necesitatea depunerii titlului executoriu tradus in limba romana. Comunicarea actelor de executare silita la o adresa incorecta. Sanctiune

52. Contestatie la executare. Conditii pentru a opera compensatia ca mod de stingere a creantei vizate de executarea silita 

JURISPRUDENTA 

53. Contestatie la executare. Virament bancar. Analiza platii ca modalitate de stingere a creantei. Lipsa obligatiei debitorului, unitate bancara, de a afla alte conturi ale creditorului‑consumator decat cel deschis la respectiva banca, in vederea efectuarii platii prin transfer bancar. Creante reciproce. Posibilitatea utilizarii sumei platite de catre debitor in contul creditorului sau pentru stingerea unei creante proprii a respectivului debitor fata de creditorul sau – operatiune distincta de compensatie. Plata – renuntare tacita la compensatie. Calificarea operatiunii independent de terminologia utilizata de parti 

54. Contestatie la executare. Efectul suspensiv de plata al contestatiei impotriva proiectului de distribuire. Nulitatea incheierii de eliberare a sumelor rezultate din executare, ca urmare a nesocotirii suspendarii platii creantei din proiectul de distribuire a sumelor rezultate din executare. Efectele anularii incheierii de eliberare a sumelor rezultate din executare 

JURISPRUDENTA 

55. Contestatie la executare. Caracterul absolut al interdictiei de instrainare a imobilului dobandit prin programul „Prima casa”, vizand atat actele de instrainare voluntara, cat si cele efectuate fara consimtamantul proprietarului imobilului

HOTARARE PREALABILA 

56. Contestatie la executare. Posibilitatea executorului de a desemna un expert pentru actualizarea creantei

57. Contestatie la executare. Reintegrarea salariatului in postul detinut anterior desfacerii contractului individual de munca. Procedura aplicabila executarii silite

58. Contestatie la executare. Intinderea temporala a efectelor suspendarii executarii silite. Indisponibilizarea cautiunii ca urmare a respingerii contestatiei la executare, in temeiul dispozitiilor art. 720 alin. (6) NCPC

59. Contestatie la executare. Creanta conditionata de indeplinirea unei obligatii de a face de catre o alta persoana. Lipsa caracterului exigibil al creantei in ipoteza neindeplinirii obligatiei de catre tert 

60. Contestatie la executare. Efectele transmiterii biletului la ordin prin gir. Independenta raportului cambial. Impediment in invocarea de catre debitorul cambial fata de posesorul biletului la ordin, dobandit prin gir, a unor aparari ce tin strict de raportul acestuia cu tragatorul

61. Contestatie la executare. Analiza valabilitatii contractului de fideiusiune materializat intr‑o anexa a contractului de credit

JURISPRUDENTA C.J.U.E.

62. Contestatie la executare. Valoarea probatorie a registrelor tinute de angajator. Efectele in timp ale hotararilor judecatoresti pronuntate in materia drepturilor salariale, raportat la modificarile legislative intervenite ulterior pronuntarii acestor hotarari. Momentul pana la care poate dispune instanta de fond suspendarea executarii silite 

63. Contestatie la executare. Analiza posibilitatii cenzurarii pe calea contestatiei la executare a suspendarii executarii silite intervenite ca urmare a formularii de catre debitor a unei notificari de dare in plata in baza Legii nr. 77/2016 si constatate de executorul judecatoresc

HOTARARE PREALABILA

64. Contestatie la executare. Titlu executoriu reprezentat de un contract de vanzare autentificat. Analiza caracterului cert, lichid si exigibil al creantei constand in diferenta de pret ramasa de achitat, in conditiile in care cumparatorul invoca neexecutarea anumitor lucrari ce cadeau in sarcina vanzatorului, fara insa a solicita rezolutiunea contractului de vanzare sau reducerea pretului. Conditiile pentru restituirea cautiunii 

65. Contestatie la executare. Tardivitatea motivelor de contestatie la executare. Admisibilitatea analizarii nulitatii titlului executoriu ca motiv al contestatiei. Timbrajul aferent contestatiei la executare in ipoteza investirii instantei cu analiza valabilitatii titlului executoriu. Prescriptia dreptului de a invoca nulitatea titlului executoriu pentru eroare. Posibilitatea executarii silite a imobilului ce constituie locuinta consumatorului – cauza C‑34/13, Kušionová impotriva SMART Capital a.s. 

66. Contestatie la executare. Executarea benevola a obligatiei anterior declansarii procedurii executarii silite. Analiza posibilitatii de criticare a modalitatii de executare a obligatiei de recalculare a drepturilor salariale stabilite in sarcina debitorului prin titlul executoriu, in conditiile in care executarea obligatiei s‑a realizat prin emiterea unui act administrativ 

JURISPRUDENTA 

67. Contestatie la executare. Dovedirea stingerii partiale a creantei. Interpretarea acordului de vointa al partilor. Inceput de dovada scrisa. Regim probatoriu

68. Contestatie la executare. Lipsa calitatii procesuale pasive a executorului judecatoresc. Creanta constand in pensie de intretinere. Inexistenta dreptului debitorului de a modifica obiectul obligatiei sale sau modalitatea de executare, in lipsa unui acord al creditorului sau a unei hotarari a instantei de modificare a dispozitiilor cuprinse in titlul executoriu initial

69. Contestatie la executare. Particularitati in executarea hotararilor judecatoresti referitoare la minori 

JURISPRUDENTA C.E.D.O. 

CAPITOLUL AL III‑LEA. SUSPENDAREA EXECUTARII SILITE 

70. Suspendarea provizorie a executarii silite. Dubla natura a actiunii de fond – contestatie la executare speciala, cu denumirea anterioara opozitie la executare, reglementata de Legea nr. 58/1934, si contestatie la executare intemeiata pe noul Cod de procedura civila. Consecinte asupra conditiilor in care se poate dispune suspendarea executarii silite. Conditiile suspendarii provizorii a executarii silite. Sarcina probei urgentei. Criterii de apreciere a urgentei. Distinctie intre motivele de contestatie si cele de suspendare provizorie a executarii silite

71. Suspendarea provizorie a executarii silite. Masura exceptionala. Conditii. Analiza urgentei. Necesitatea dovedirii unui prejudiciu ireparabil sau greu de inlaturat

72. Suspendarea provizorie a executarii silite. Conditii. Analiza efectelor popririi infiintate asupra conturilor societatii din perspectiva justificarii urgentei. Posibilitatea debitorului de a consemna, cu afectatiune speciala, sumele pentru acoperirea carora a fost infiintata poprirea, la dispozitia executorului judecatoresc, pentru incetarea indisponibilizarii

73. Suspendarea provizorie a executarii silite. Executare silita prin predarea imobilului care reprezinta domiciliul contestatorilor si al copiilor acestora. Criterii de apreciere a urgentei. Posibilitatea suspendarii doar a unei forme de executare silita

74. Suspendarea provizorie a executarii silite. Conditia justificarii existentei unui caz urgent care impune luarea acestei masuri. Efectele popririi. Relevanta efectivitatii unei eventuale intoarceri a executarii silite, in conditiile in care creditorul este o persoana juridica straina, in analiza cererii de suspendare a executarii silite. Necesitatea asigurarii unui echilibru intre drepturile creditorului si cele ale debitorului. Efectele suspendarii executarii silite prin poprire. Efectele Deciziei in interesul legii nr. 11/2018. Indisponibilizarea cautiunii aferente suspendarii provizorii a executarii silite 

JURISPRUDENTA 

RECURS IN INTERESUL LEGII 

75. Suspendarea urmaririi imobiliare la cererea debitorului. Conditiile prevazute de art. 824 NCPC 

CAPITOLUL AL IV‑LEA. VALIDAREA POPRIRII

76. Validarea popririi. Competenta de solutionare. Aplicarea legii in timp. Stabilirea instantei de executare potrivit normelor in vigoare la data sesizarii executorului judecatoresc 

77. Validarea popririi. Competenta instantei de executare. Eroare materiala in relatiile privind domiciliul debitorului. Lipsa efectelor in stabilirea instantei de executare

78. Validarea popririi. Termenul de formulare a cererii. Mod de calcul in cazul popririi unor sume datorate in mod periodic de catre tertul poprit debitorului 

79. Validarea popririi. Termenul de formulare a cererii. Analiza momentului de la care curge termenul in cazul constatarii relei‑credinte a tertului poprit 

JURISPRUDENTA 

80. Validarea popririi. Legala comunicare catre tertul poprit a adresei de infiintare a popririi, conditie pentru infiintarea popririi si, implicit, pentru validarea popririi 

81. Validarea popririi. Eliberarea sumei de catre tertul poprit catre debitor justifica validarea popririi. Incetarea raporturilor de munca dupa infiintarea popririi nu impiedica validarea popririi daca pentru o perioada au fost indeplinite conditiile prevazute de lege, respectiv tertul poprit nu si‑a indeplinit obligatiile care ii incumbau in aceasta calitate si, in concret, in loc sa consemneze suma urmaribila, a liberat‑o debitorului 

JURISPRUDENTA 

82. Validarea popririi. Efectele hotararii de validare a popririi. Inadmisibilitatea invocarii in procedura validarii de poprire a unor aparari care vizeaza fondul dreptului analizat in litigiul in care a fost pronuntata hotararea pusa in executare. Analiza indeplinirii de catre executorul judecatoresc a obligatiilor prevazute de art. 787 NCPC. Procedura prevazuta de O.G. nr. 22/2002. Sume ce nu pot fi supuse popririi. Regimul prevazut de Legea nr. 92/2011, derogatoriu de la art. 781 alin. (5) lit. c) NCPC. Analiza calitatii Ministerului Public de participant la executarea silita. Lipsa calitatii Ministerului Finantelor Publice de tert poprit in procedura executiei bugetare. Calea de atac ce poate fi exercitata impotriva hotararii pronuntate la fond asupra cererii de validare a popririi. Termen derogatoriu

JURISPRUDENTA 

83. Validarea popririi. Analiza contractului de administrare incheiat de o asociatie de proprietari, in baza art. 35 alin. (1) si (4) din Legea nr. 230/2007, din perspectiva existentei unui raport juridic de natura a justifica retinerea calitatii societatii administrator de tert poprit 

HOTARARE PREALABILA 

84. Validarea popririi. Incheierea de catre creditor si debitor a unei conventii de esalonare a platii. Efecte asupra obligatiilor tertului poprit din perspectiva cererii de validare a popririi

RECURS IN INTERESUL LEGII 

85. Validarea popririi. Limitele apararilor ce pot fi invocate de catre tertul poprit

86. Validarea popririi. Obligatiile tertului poprit in ipoteza sumelor datorate in viitor 

87. Validarea popririi. Limita veniturilor debitorului care pot fi executate silit 

88. Deschiderea procedurii insolventei fata de tertul poprit. Efecte asupra procedurii validarii popririi. Incidenta dispozitiilor art. 75 din Legea nr. 85/2014 

89. Culpa tertului poprit in neexecutarea obligatiilor care ii incumba potrivit legii. Conditie a validarii popririi. Comunicarea de catre executorul judecatoresc a unor date de identitate incomplete, imprejurare ce impiedica identificarea debitorului de catre tertul poprit. Cauza de excludere a culpei tertului poprit in neexecutarea obligatiilor 

90. Validarea popririi. Regimul juridic al persoanei fizice autorizate. Identitate de persoana intre debitor si tertul poprit. Poprire infiintata nelegal asupra unei cote din venitul lunar net pe care debitorul il obtine de la persoana fizica autorizata 

CAPITOLUL AL V‑LEA. EXECUTAREA OBLIGATIILOR DE A FACE SAU DE A NU FACE, CARE NU POT FI INDEPLINITE PRIN ALTE PERSOANE. APLICAREA PENALITATILOR IN CONDITIILE ART. 906 NCPC 

91. Competenta materiala de solutionare a cererii de aplicare a penalitatilor debitorului obligatiei de a face intuitu personae instituite printr‑o hotarare pronuntata de instanta de contencios administrativ

92. Competenta teritoriala de solutionare a cererii de aplicare a penalitatilor debitorului in temeiul art. 906 alin. (2) NCPC. Regula 

93. Conditiile pentru acordarea penalitatilor in temeiul art. 906 alin. (2) NCPC. Demararea procedurii executionale 

94. Conditiile de aplicare a penalitatilor in temeiul art. 910 NCPC raportat la art. 906 NCPC. Existenta unui titlu executoriu. Pierderea caracterului de titlu executoriu al ordonantei presedintiale

95. Imposibilitatea aplicarii de penalitati debitorului conform art. 906 alin. (2) NCPC, in conditiile in care neexecutarea obligatiei se datoreaza culpei creditorului 

HOTARARE PREALABILA 

96. Limitele controlului instantei in solutionarea cererii formulate de creditor, de aplicare a penalitatilor debitorului, potrivit art. 906 alin. (2) NCPC. Imposibilitatea invocarii de catre debitor a unor motive care sa justifice neexecutarea sau executarea partiala a obligatiei

JURISPRUDENTA 

97. Inadmisibilitatea cererii de chemare in garantie, formulata de catre parat in cadrul litigiului avand ca obiect aplicarea de penalitati in temeiul art. 906 alin. (2) NCPC

98. Imposibilitatea stabilirii sumei definitive datorate cu titlu de penalitati, in conditiile art. 906 alin. (4) NCPC, in cazul in care debitorul a executat obligatia anterior implinirii termenului de 3 luni. Inadmisibilitatea contestarii de catre creditor, in cadrul acestei proceduri, a modalitatii de executare a obligatiei de catre debitor 

99. Executarea obligatiei de catre debitor ulterior expirarii termenului de 3 luni prevazut de art. 906 alin. (4) NCPC, dar anterior stabilirii de catre instanta a sumei definitive cu titlu de despagubiri. Efectele asupra posibilitatii instantei de a mai fixa suma definitiva datorata de catre debitor cu titlu de penalitati 

JURISPRUDENTA 

HOTARARE PREALABILA 

100. Stabilirea sumei definitive datorate de catre debitor cu titlu de penalitati in conditiile art. 906 alin. (4) NCPC. Conditii pentru admiterea cererii. Lipsa de efecte juridice a emiterii unui proiect de dispozitie nesemnat. Modul de calcul al penalitatilor. Limita temporala. Relevanta situatiei financiare a debitorului in stabilirea debitului 

CAPITOLUL AL VI‑LEA. RECUZAREA SI INLOCUIREA EXECUTORULUI JUDECATORESC 

101. Recuzarea executorului judecatoresc. Relatie de amicitie intre executorul judecatoresc si avocatul creditorului. Distinctie recuzare – contestatie la executare. Efectele admiterii cererii de recuzare a executorului judecatoresc. Modalitatea de desemnare a executorului care sa continue executarea in ipoteza admiterii cererii de recuzare 

102. Recuzarea executorului judecatoresc. Caracterul limitativ al cazurilor de recuzare. Imposibilitatea analizarii valabilitatii actelor de executare in cadrul procedurii de solutionare a cererii de recuzare a executorului 

103. Inlocuirea executorului judecatoresc. Raportul dintre aceasta procedura, plangerea impotriva refuzului nejustificat al executorului de indeplinire a atributiilor, prevazuta de art. 56 alin. (2) din Legea 188/2000, contestatia impotriva refuzului executorului de a efectua o executare silita, prevazuta de art. 712 alin. (1) teza a II‑a NCPC, renuntarea la executarea silita. Situatia cheltuielilor de executare 

Detalii tehnice
Data aparitiei08 ian. 2020
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini544
Tip coperta145x205 mm, Carte brosata
DE ACELASI AUTOR - Ruxandra Sirghi
Indisponibila
Executarea silita a creantelor fiscale - Sirghi

Executarea silita a creantelor fiscale

Practica judiciara si reglementarea din noul Cod de procedura fiscala
45,00 RON