Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Citarea si comunicarea actelor de procedura in procesul civil. Comentarii, doctrina si jurisprudenta

ISBN/ISSN: 978-606-27-1406-2
Editura: Hamangiu
Pret de coperta: 55,00 RON
35,75 RON
Disponibilitate: IN STOC

Cunoasterea si aplicarea corecta a prevederilor legale in materia citarii si comunicarii actelor de procedura in procesul civil constituie o garantie a respectarii principiului contradictorialitatii si a dreptului la aparare. Principiul contradictorialitatii presupune, in primul rand, ca partile sa cunoasca existenta procesului si termenele de judecata stabilite. Citarea are rolul de a aduce la cunostinta partilor aceste imprejurari. Dreptul la aparare presupune posibilitatea partii de a-si expune punctul de vedere, de a propune probele pe care le apreciaza utile, concludente, de a exercita caile legale de atac. Comunicarea actului de procedura are rolul asigurarii exercitiului deplin al acestui drept.

Lucrarea Citarea si comunicarea actelor de procedura in procesul civil cuprinde un comentariu practic actual al dispozitiilor Codului de procedura civila privitoare la citarea partilor si comunicarea actelor de procedura in procesul civil, aspectele teoretice fiind completate cu exemple si solutii ale practicii judiciare nationale, cu trimiteri la jurisprudenta obligatorie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a Curtii Constitutionale, precum si a Curtii Europene a Drepturilor Omului.

In cuprinsul cartii Citarea si comunicarea actelor de procedura in procesul civil regasim aspecte de interes cum ar fi:
•    regula in materia citarii si comunicarii actelor de procedura;
•    exceptiile de la regula generala;
•    cazuri particulare de citare si comunicare a actelor de procedura;
•    consecintele necitarii sau necomunicarii unui act de procedura;
•    modalitatile de citare si comunicare a actelor de procedura;
•    locul citarii;
•    procedura comunicarii actului de procedura;
•    citarea prin publicitate;
•    institutia curatorului special;
•    citarea si comunicarea actelor de procedura unui stat strain;
•    comunicarea directa a actelor de procedura intre avocati sau consilieri juridici;
•    modalitatile de comunicare in materii speciale (in materie fiscala, contraventionala si in procedurile privitoare la insolventa).

Analiza este completata cu o prezentare a dispozitiilor incidente in materia comunicarii in statele membre/nemembre ale Uniunii Europene a actelor judiciare si extrajudiciare in materie civila, respectiv prevederile Regulamentului (CE) nr. 1393/2007 (aplicabil in prezent) si jurisprudenta relevanta a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 2020/1784 (aplicabil incepand cu data de 1 iulie 2022), precum si cele ale Conventiei privind notificarea si comunicarea in strainatate a actelor judiciare si extrajudiciare in materie civila sau comerciala, adoptata la Haga la 15 noiembrie 1965, si ale Legii nr. 189/2003 privind asistenta judiciara internationala in materie civila si comerciala, republicata.

Sectiunea 1. Aspecte generale 

1. Notiuni introductive 

2. Actele de procedura supuse comunicarii 

3. Importanta citarii si comunicarii actelor de procedura

4. Reglementarea incidenta comunicarii actelor de procedura. Persoanele carora li se aplica. Sanctiunea nerespectarii dispozitiilor legale 

5. Regula generala a citarii partilor [art. 153 alin. (1) C.proc.civ.]. Norme speciale care prevad citarea partilor 

6. Obligatia verificarii legalei indepliniri a procedurii de citare de catre instanta numai in privinta partilor. Exceptii 

7. Citarea partilor in caile de atac ordinare si extraordinare 

8. Dispozitii speciale privind judecata cu citarea numai a unei parti din proces 

9. Exceptia judecarii cererilor fara citarea partilor 

10. Obligatia instantei de a amana judecarea cauzei in vederea legalei indepliniri a procedurii de citare 

11. Lipsa obligatiei partilor legal citate de a se infatisa in fata instantei. Cazurile in care partile sunt obligate sa se infatiseze in fata instantei 

12. Citarea partilor ori de cate ori prin lege se instituie aceasta obligatie 

Sectiunea a 2-a. Modalitati de citare si comunicare in dreptul comun 

1. Reglementare. Modalitatile concrete de comunicare a unui act de procedura

2. Comunicarea prin salariatii instantei 

3. Comunicarea actelor de procedura prin posta 

4. Comunicarea actelor de procedura prin mijloace tehnice moderne 

5. Procedura de comunicare pentru o alta instanta

6. Comunicarea actelor de procedura prin executorul judecatoresc sau printr-un serviciu de curierat rapid 

7. Confidentialitatea comunicarii 

Sectiunea a 3-a. Comunicarea in statele membre/nemembre ale Uniunii Europene a actelor judiciare si extrajudiciare in materie civila 

1. Comunicarea conform dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 1393/2007 

2. Comunicarea potrivit dispozitiilor Regulamentului (UE) nr. 2020/1784 

3. Comunicarea conform conventiilor sau tratatelor multilaterale 

4. Comunicarea conform conventiilor sau tratatelor bilaterale 

5. Curtoazia internationala, sub rezerva principiului reciprocitatii 

6. Comunicarea conform Legii nr. 189/2003 privind asistenta judiciara internationala in materie civila si comerciala, republicata 

Sectiunea a 4-a. Verificarea efectuarii procedurilor de citare si comunicare. Termenul pentru inmanarea citatiei si a celorlalte acte de procedura 

1. Obligatia instantei de a verifica daca procedura de citare sau de comunicare a actelor de procedura cu partile s-a realizat cu respectarea dispozitiilor legale 

2. Termenul pentru inmanarea citatiei si a celorlalte acte de procedura 

3. Nelegala citare a partilor 

4. Citarea paratului in procedura divortului. Obligatiile instantei 

5. Amanarea cauzei in vederea legalei indepliniri a procedurii de citare 

Sectiunea a 5-a. Accesul la bazele de date electronice sau la alte sisteme de informare detinute de autoritati si institutii publice 

Sectiunea a 6-a. Locul citarii si persoanele prin care urmeaza a fi citate partile dintr-un proces civil 

1. Citarea Statului roman 

2. Citarea unitatilor administrativ-teritoriale si a celorlalte persoane juridice de drept public

3. Citarea persoanelor juridice de drept privat 

4. Citarea asociatiilor, societatilor si a altor entitati lipsite de personalitate juridica 

5. Citarea persoanelor supuse procedurii insolventei si a creditorilor acestora 

6. Citarea persoanelor fizice. Regula 

7. Citarea persoanelor fizice incapabile si a celor cu capacitate de exercitiu restransa 

8. Citarea persoanelor fizice internate 

9. Citarea militarilor incazarmati si a persoanelor ce alcatuiesc echipajul unui vas, altul decat unul militar

10. Citarea detinutilor 

11. Citarea persoanelor aflate in strainatate 

12. Citarea persoanelor cu domiciliul sau resedinta necunoscuta 

13. Citarea mostenitorilor 

14. Dispozitii speciale referitoare la locul citarii 

Sectiunea a 7-a. Alegerea locului citarii si al comunicarii altor acte de procedura 

1. Conditii

2. Ipoteza in care partea isi alege domiciliul procesual la sediul unei persoane juridice 

3. Alte ipoteze privind alegerea locului citarii si al comunicarii altor acte de procedura. Schimbarea locului citarii si comunicarii actelor de procedura. Renuntarea la beneficiul domiciliului sau sediului ales 

4. Comunicarea actelor de procedura la casuta postala a partii 

Sectiunea a 8-a. Inmanarea citatiei si a altor acte de procedura 

1. Regula generala. Distinctia dintre domiciliul procesual ales si locul ales de persoana fizica care nu locuieste efectiv la domiciliul sau 

2. Situatii de exceptie privind locul inmanarii citatiei (altor acte de procedura) 

Sectiunea a 9-a. Procedura comunicarii citatiei si a altor acte de procedura 

1. Regula. Inmanarea citatiei si a altor acte de procedura personal destinatarului 

2. Ipoteza in care destinatarul primeste citatia (alt act de procedura), dar nu vrea sau nu poate sa semneze dovada de inmanare 

3. Ipoteza in care destinatarul refuza primirea citatiei (altui act de procedura) 

4. Ipoteza in care destinatarul nu se afla la domiciliul sau la resedinta sa ori, dupa caz, la sediul sau 

5. Ipoteza in care destinatarul nu este gasit la locuinta sa dintr-un hotel sau o cladire compusa din mai multe apartamente 

6. Actele procedurale incheiate de agentul insarcinat cu inmanarea 

7. Proba indeplinirii procedurii de citare (comunicare) 

8. Procedura comunicarii in ipoteza in care destinatarul refuza primirea citatiei sau a oricarui alt act de procedura 

9. Imposibilitatea inmanarii citatiei (altui act de procedura) unui minor

10. Sanctiunea nerespectarii termenului de inmanare a citatiei sau a altui act de procedura 

11. Situatii in care actul se considera comunicat partii, chiar daca nu s-a urmat procedura prevazuta de art. 154 si urm. C.proc.civ. 

12. Amanarea judecatii determinata de catre cel insarcinat cu indeplinirea actelor de procedura. Sanctiune 

Sectiunea a 10-a. Cuprinsul citatiei, al dovezii de inmanare a actului de procedura si al procesului-verbal intocmit de agentul procedural 

1. Cuprinsul citatiei 

2. Sanctiunea incidenta in cazul lipsei din cuprinsul citatiei a mentiunilor prevazute de lege sau stabilite de instanta

3. Cuprinsul dovezii de inmanare a actului de procedura si al procesului-verbal intocmit de agentul procedural 

4. Sanctiunea incidenta in cazul lipsei din cuprinsul dovezii de inmanare sau al procesului-verbal a mentiunilor prevazute de lege 

5. Forta probanta a procesului-verbal. Procedura inscrierii in fals in cazul in care se contesta semnatura aplicata pe dovada de comunicare 

6. Expertiza grafica pentru stabilirea persoanei care a semnat dovada de inmanare a actului de procedura 

Sectiunea a 11-a. Data la care se considera indeplinita procedura de citare sau de comunicare a actului de procedura 

Sectiunea a 12-a. Imposibilitatea comunicarii actului de procedura. Sanctiunea incidenta 

Sectiunea a 13-a. Citarea prin publicitate 

1. Anularea cererii de chemare in judecata in cazul lipsei mentiunii privind domiciliul sau resedinta paratului 

2. Anularea cererii de chemare in judecata in cazul restituirii acesteia, pe considerentul ca paratul nu locuieste la adresa la care s-a facut comunicarea 

3. Conditii privind incuviintarea citarii paratului prin publicitate 

4. Persoanele care pot fi citate prin publicitate 

5. Incuviintarea citarii prin publicitate si numirea curatorului special care va fi citat la dezbateri pentru reprezentarea intereselor paratului. Solutii posibile 

6. Modalitati de realizare a citarii prin publicitate. Data indeplinirii procedurii 

7. Regimul juridic aplicabil curatorului special numit de instanta pentru reprezentarea intereselor paratului citat prin publicitate 

8. Suportarea remuneratiei cuvenite curatorului special numit de instanta pentru reprezentarea intereselor paratului citat prin publicitate

9. Persoana care poate fi obligata la plata remuneratiei cuvenite curatorului special in materia insolventei

10. Solutiile pe care le poate pronunta instanta in functie de momentul formularii cererii de citare prin publicitate 

11. Obligatia prezentarii la fiecare termen de judecata a curatorului special numit de instanta pentru reprezentarea intereselor paratului citat prin publicitate 

12. Dreptul la remuneratie al curatorului special numit de instanta pentru reprezentarea intereselor paratului citat prin publicitate 

Sectiunea a 14-a. Termenul in cunostinta 

Sectiunea a 15-a. Invocarea nelegalei citari sau comunicari a actului de procedura

1. Termenul in care se poate invoca nelegala citare sau comunicare a actului de procedura. Mijloace de invocare 

2. Invocarea citarii prin publicitate cu rea-credinta 

Sectiunea a 16-a. Citarea partilor sau comunicarea actului de procedura prin afisare 

Sectiunea a 17-a. Comunicarea directa a actelor de procedura intre avocati sau consilieri juridici

Sectiunea a 18-a. Comunicarea actelor de procedura in instanta 

Sectiunea a 19-a. Intervalul orar de comunicare a actelor de procedura 

Sectiunea a 20-a. Schimbarea in timpul judecatii a locului citarii (comunicarii actelor de procedura) 

Sectiunea a 21-a. Citarea si comunicarea actelor de procedura unui stat strain 

Sectiunea a 22-a. Modalitati de citare si comunicare a actelor de procedura in materii speciale 

1. Comunicarea in materie fiscala 

2. Comunicarea procesului-verbal de constatare a contraventiei 

3. Comunicarea actelor de procedura in procedurile prevazute de Legea nr. 85/2014 privitoare la insolventa 

Detalii tehnice
Data aparitiei08 feb. 2021
Categorie generalaStudii si monografii
Numar pagini304
Tip coperta145x205 mm, Carte brosata