Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Contestatia la executare in NCPC 03.2015

ISBN/ISSN: 978-606-27-0218-2
Editura: Hamangiu
28,90 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Lucrarea priveste exclusiv problematica executarii silite sub incidenta noului Cod de procedura civila si surprinde atat interpretarile deja statornicite in materie de executare silita, cat si acele probleme care sunt aparent marginale, rar intalnite ori insuficient discutate.

Culegerea Contestatia la executare. Practica judiciara constituie un instrument util practicienilor care doresc sa cunoasca, la doi ani de la intrarea in vigoare a reglementarii, directiile in care s-a dezvoltat jurisprudenta in materia executarii silite. Nu ne-am propus – ar fi fost si dificil – sa epuizam problematica aparuta in practica, ci am dorit sa punctam acest moment in evolutia jurisprudentei nationale, urmand ca anii ce vor veni sa ofere ocazia unor noi reflectii pe marginea actualei conceptii legislative si jurisprudentiale in domeniul executarii silite.

I. Generalitati. Tipuri de contestatie la executare. Caracterul de titlu executoriu 

1.1. Titlu executoriu cu multiple obligatii reciproce. Stabilirea corecta a cuantumului debitului, dupa compensatie. Indreptarea erorii materiale de catre executor 

1.2.  Competenta teritoriala a executorului judecatoresc. Proceduri de executare concomitente 

2. Somatie de plata emisa in aplicarea dispozitiilor O.G. nr. 22/2002. Executare benevola in termenul de 6 luni. Reducerea cheltuielilor de executare 

3. Contract de asistenta juridica. Onorariu de succes. Obligatie de rezultat nerealizata. Lipsa caracterului cert al creantei. Consecinta anularii actelor de executare 

4. Contract de ipoteca autentificat, incheiat in garantarea unui contract‑cadru. Lipsa elementelor esentiale ale titlului executoriu     

5. Contract de imprumut. Inscris sub semnatura privata, cu data certa atestata de avocat. Caracterul de titlu executoriu 

6. Obiectul executarii silite. Obligatii neprevazute in dispozitivul hotararii judecatoresti. Anularea partiala a procesului‑verbal de constatare emis de executorul judecatoresc     

7. Contract de credit. Cesiune de creanta. Caracter de titlu executoriu. Notificarea cesiunii 

8. Contract de leasing. Incorecta notificare a rezilierii. Lipsa caracterului exigibil al creantei de restituire a bunului 

9. Contract de asistenta juridica. Pact de quota litis. Lipsa caracterului cert si exigibil 

10. Urmarire silita a partilor sociale. Raportul dintre prevederile Legii societatilor si cele ale noului Cod de procedura civila. Executari silite distincte in baza aceluiasi titlu executoriu. Legea aplicabila     

11. Plata anterioara demararii executarii silite. Obligativitatea procedurii ofertei urmate de consemnare     

12.  Intentia debitorului de a executa de bunavoie. Probe si interpretarea lor. Buna‑credinta in materia executarii benevole a unei hotarari judecatoresti 

II. Subiectele contestatiei la executare 

13.  Hotarare judecatoreasca privind dobandirea proprietatii prin uzucapiune. Inscrierea proprietarului in evidentele de carte funciara. Lipsa calitatii procesuale pasive de exercitiu a biroului de cadastru si publicitate imobiliara. Calitatea de debitor 

14. Contestatie la executare. Invocarea de catre fideiusori a caracterului abuziv al unor clauze din contractul de fideiusiune incheiat in vederea garantarii unui contract de credit. Renuntare la beneficiul de discutiune si de diviziune. Limitele protectiei oferite de Legea nr. 193/2000. Debitor persoana juridica 

III. Obiectul contestatiei la executare 

15. Restituirea taxei pe poluare. Hotarare judecatoreasca. Procedura speciala de executare 

16.  Sanctiune contraventionala. Aplicarea legii mai favorabile in faza de executare silita. Exonerarea de obligatia de plata 

17.  Ordonanta emisa de organele de urmarire penala, ramasa definitiva. Obligatie de restituire a unor bunuri mobile. Executare civila 

18. Titlu executoriu reprezentat de hotarare de partaj. Evacuare fara promovarea unui nou litigiu 

19. Program vizitare minor. Caracterul obligatiilor impuse parintilor. Modalitatea de aducere la indeplinire a obligatiilor 

20. Imobil executat silit. Efectele adjudecarii imobilului. Relevanta mentiunilor din cartea funciara. Aplicarea tranzitorie a normelor de procedura 

21. Contract de arenda – titlu executoriu. Modalitate de impozitare. Obligatia de retinere si virare a impozitului pe venit 

22.  Hotarare judecatoreasca privind obligarea la plata contravalorii unor actiuni. Obligatia de plata a impozitului pentru aceasta suma, ce reprezinta castig rezultat din transferul unor valori mobiliare. Legea aplicabila 

23.  Evacuare imobiliara. Drept de retentie asupra imobilului caruia i se opune compensatia. Modalitate de aducere la indeplinire a obligatiilor partilor 

24. Bunuri sechestrate in cadrul procedurii executionale. Transfer anterior al dreptului de proprietate cu privire la fondul de comert. Opozabilitatea fata de creditoare a operatiunii de transfer 

25. Executare bilet la ordin avalizat de un asociat. Cesionarea partilor sociale. Efecte asupra obligatiei de garantie asumate prin aval 

26. Imobil adjudecat si ulterior vandut. Act de adjudecare desfiintat. Subdobanditor care invoca inopozabilitatea hotararii. Efectele si interpretarea clauzelor contractuale 

27. 1. Contestatie privind biletul la ordin. Invocarea cazului fortuit privind neexecutarea partiala a contractului. Interpretarea conventiei partilor 

27. 2. Tardivitatea contestatiei la executare. Legea aplicabila 

IV. Limitele de exercitare a contestatiei la executare 

28.  Compensatie legala invocata impotriva unui creditor in insolventa. Lege speciala. Inadmisibilitatea contestatiei la executare intemeiate pe compensatie 

29. Evacuare. Cazuri in care interdictia prevazuta de art. 895 alin. (1) NCPC nu este aplicabila. Titlu locativ care nu mai produce efecte 

30. Poprire. Conditiile de aplicare a art. 780 alin. (5) lit. c) NCPC. Acord incheiat de debitoare cu salariatii sai pentru plata cu intarziere a salariilor 

V. Termenul de exercitare a contestatiei la executare 

31. Termen special de contestatie in materia cecului. Calificarea cererii. Opozitie la executare sau contestatie la executare 

VI. Procedura de judecata a contestatiei la executare 

32. Comunicarea actelor de procedura. Afisare la o adresa gresita. Sanctiune pentru nelegala comunicare     

33. Indicarea eronata in somatie a adresei debitoarei. Efecte asupra executarii silite directe cu privire la obligatia de a face. Aparari de fond impotriva titlului si motive propriu‑zise de nulitate a actelor de executare 

34. Titlu executoriu reprezentat de hotarare judecatoreasca. Evacuarea dintr‑un spatiu comercial. Efectele deschiderii procedurii insolventei fata de debitor. Consemnarea gresita a adresei debitorului in cuprinsul somatiei de executare 

35.  Cuantumul creantei. Dovada platii efectuate anterior. Proba testimoniala 

36. Suspendarea executarii la cererea creditorului. Principiul disponibilitatii. Efecte asupra participantilor la executare 

VII. Incidente cu privire la executarea silita, invocate  pe calea contestatiei la executare 

37. Antecontract de vanzare‑cumparare. Dreptul de a cere executarea silita. Momentul de inceput al calculului termenului de prescriptie. Limitele investirii instantei in procedura incuviintarii 

38. Titlu emis in materia actiunilor reale imobiliare. Termen special de prescriptie a dreptului de a obtine executarea silita 

39. Conditiile cesiunii de creanta. Stingerea debitului prin remiterea de datorie. Lipsa efectului intreruptiv de prescriptie a cererii de executare urmate de renuntarea creditorului la executare 

40. Titlu executoriu. Obligatii distincte. Act intreruptiv de prescriptie. Efecte     

41. Prescriptia dreptului de a obtine executarea silita. Intreruperea termenului de prescriptie prin depunerea cererii de executare la care nu s‑a renuntat 

VIII. Cheltuielile de executare silita 

42. Incheiere executorie de majorare a onorariului de expert. Caracterul de titlu executoriu. Modalitatea de executare 

43. Plata debitului in termenul acordat prin somatie. Onorariile cuvenite avocatului creditoarei si executorului judecatoresc 

44. Compensatie legala. Efecte asupra actelor intocmite de executor. Onorariul executorului judecatoresc 

45. Executare benevola si inainte de somare prin executorul judecatoresc. Efecte cu privire la cheltuielile de executare datorate 

46. Obligatie de a face. Onorariul maximal cuvenit executorului judecatoresc 

47. Neclaritati privind titlul executoriu. Evacuare. Executare benevola dupa primirea somatiei. Reducerea onorariului executorului. Criterii 

Index 

Detalii tehnice
Data aparitiei18 mar. 2015
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini312
Tip copertaCarte brosata