Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Vanzarea. Hotarari care tin loc de contract. Comentarii si jurisprudenta

ISBN/ISSN: 978-606-522-921-1
Editura: Hamangiu
33,70 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Lucrarea cuprinde o analiza teoretica si practica a problemelor generate de-a lungul timpului de promisiunile bilaterale de vanzare-cumparare si de actiunile in justitie promovate in legatura cu aceste contracte, respectiv actiunile avand ca obiect pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act de vanzare-cumparare, in principal, dar si actiuni avand ca obiect rezolutiunea sau nulitatea acestora ori actiuni in despagubiri.

Sunt prezentate, printre altele, caracterul sinalagmatic al promisiunii bilaterale si modul in care a fost interpretata notiunea de „parte care si-a indeplinit obligatiile” ca titular al actiunii in executarea sau rezolutiunea antecontractului, caracterul drepturilor rezultate din incheierea promisiunii bilaterale (de creanta sau reale), cu consecinte asupra cerintei indeplinirii de catre promitentul-vanzator a calitatii de proprietar la momentul incheierii promisiunii sau al pronuntarii hotararii care sa tina loc de act de vanzare-cumparare, inclusiv problema vanzarii lucrului altuia, ori litigii care au presupus interpretarea si stabilirea de catre instante a diferentelor dintre tipurile de clauze ce pot fi inserate in antecontract, cum ar fi clauzele de razgandire, clauzele penale sau cele de arvuna, precum si aprecierea culpei in cadrul pactelor comisorii de ultim grad inserate in promisiunile bilaterale de vanzare-cumparare.

Nu in ultimul rand, sunt examinate atat aspectele de drept material (inclusiv reglementarile noului Cod civil), cat si cele de drept procesual (prezentate si prin prisma dispozitiilor noului Cod de procedura civila).

Promisiunea bilaterala de vanzare-cumparare - comentarii - 

Sectiunea 1. Notiune si reglementare

Sectiunea a 2-a. Caractere juridice 

Sectiunea a 3-a. Conditiile de validitate a antecontractului de vanzare-cumparare 
§ 1. Consimtamantul 
§ 2. Dreptul de preemptiune 
§ 3. Capacitatea 
§ 4. Obiectul antecontractului de vanzare-cumparare 
§ 5. Cauza 

Sectiunea a 4-a. Actiunea avand ca obiect pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act de vanzare-cumparare
§ 1. Timbrarea actiunii 
§ 2. Competenta solutionarii cererii de chemare in judecata avand ca obiect pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act de vanzare-cumparare. Calificarea actiunii
§ 3. Conditiile de exercitiu al actiunii civile
§ 4. Prescriptia dreptului la actiune 
§ 5. Probatoriul administrat in cazul cererii avand ca obiect pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act de vanzare-cumparare 

Sectiunea a 5-a. Executarea indirecta (prin echivalent) a obligatiilor din antecontract. Rezolutiunea antecontractului de vanzare-cumparare 

Sectiunea a 6-a. Caracterul de titlu executoriu al antecontractului de vanzare-cumparare 

Capitolul I. Promisiunea bilaterala de vanzare-cumparare. Notiune si caractere juridice

1. Pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare. Necesitatea indeplinirii propriilor obligatii rezultate din antecontract de catre persoana care promoveaza cererea de chemare in judecata 

2. Inexistenta unui drept de proprietate litigios, independent de mentiunile cartii funciare. Imposibilitatea modificarii unilaterale a obligatiilor rezultate din antecontract de catre promitentul-vanzator prin consemnarea pretului primit de la promitentul-cumparator pe numele acestuia din urma

3. Hotarare care sa tina loc de act de vanzare-cumparare. Sarcina probei pentru neexecutarea obligatiilor din antecontract 

4. Aplicabilitatea exceptiei de neexecutare fata de caracterul reciproc al obligatiilor asumate prin antecontract 

5. Hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare. Respingerea cererii in conditiile in care nu s-a facut dovada refuzului de incheiere a contractului de vanzare-cumparare 

6. Conventie incheiata intre doua persoane juridice. Dovada conventiei 

7. Hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare. Nedovedirea existentei antecontractului. Inscrierea terenului in registrul agricol pe numele unei persoane nu poate face dovada calitatii de promitent-cumparator a acesteia 

8. Natura juridica a intelegerii intervenite intre parti. Admisibilitatea probei testimoniale pentru dovedirea antecontractului. Lipsa calitatii de proprietar a promitentului-vanzator la momentul incheierii antecontractului de vanzare-cumparare nu afecteaza valabilitatea acestuia 

9. Natura juridica a intelegerii verbale dintre parti: schimb de folosinta sau antecontract de schimb de proprietate. Admisibilitatea probei testimoniale

10. Actiune avand ca obiect pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act de vanzare-cumparare. Respingerea actiunii in conditiile lipsei calitatii de proprietar a paratului 

11. Imposibilitatea pronuntarii unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare in situatia in care promitentii-vanzatori detin in indiviziune cu alte persoane suprafetele promise spre vanzare cu alte persoane

12. Respingerea actiunii avand ca obiect pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act de vanzare-cumparare in situatia in care promitentul-vanzator are doar calitatea de coproprietar asupra imobilului instrainat. Respingerea cererii avand ca obiect constatarea nulitatii absolute a antecontractului de vanzare-cumparare privind intregul bun, antecontract incheiat doar de un coproprietar 

13. Hotarare care sa tina loc de act de vanzare-cumparare. Admisibilitatea actiunii asupra unei cote ideale din dreptul de proprietate asupra unui imobil 

14. Hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare. Valabilitatea instrainarii anterioare cu exceptia fraudei. Imposibilitatea admiterii cererii doar pentru o cota ideala din dreptul de proprietate in situatia in care s-a promis instrainarea intregului bun 

15. Antecontract cu privire la un bun imobil aflat in comunitatea de bunuri a sotilor. Incheierea antecontractului ca promitent-vanzator de catre un singur sot. Invocarea nulitatii relative a antecontractului de catre sotul care nu si-a dat consimtamantul la incheierea acestuia. Respingerea cererii avand ca obiect pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act de vanzare-cumparare 

16. Cerere de chemare in judecata avand ca obiect constatarea calitatii de proprietar a paratului asupra terenului ce a facut obiectul antecontractului, formulata pe calea actiunii oblice, si pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare 

17. Conversiunea actului de vanzare-cumparare nul absolut pentru nerespectarea interdictiei de instrainare timp de 10 ani de la constituirea dreptului de proprietate intr-un act juridic valabil ca antecontract de vanzare-cumparare. Pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare in baza acestui act 

18. Invocarea exceptiei de neexecutare. Neplata integrala a pretului nu poate fi invocata de catre promitentul-vanzator ca motiv justificat de neexecutare a obligatiei sale, cat timp  aceste obligatii erau concomitente, iar promitentul-vanzator a refuzat incheierea contractului

19. Neachitarea intregului pret nu reprezinta un element de natura sa impiedice pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare cumparare

20. Hotarare care sa tina loc de act de vanzare-cumparare. Respingerea cererii in situatia in care reclamantul, promitent-cumparator, nu face dovada achitarii pretului 

Capitolul al II-lea. Conditiile de validitate a antecontractului de vanzare-cumparare

21. Actiune avand ca obiect pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare asupra unui apartament ce face obiectul Legii nr. 112/1995. Stabilirea in antecontract a termenului de incheiere a contractului dupa momentul expirarii interdictiei prevazute de Legea nr. 112/1995. Formularea actiunii inainte de termenul stabilit in contract. Decadere din beneficiul termenului

22. Antecontract de vanzare-cumparare avand ca obiect un bun ce face obiectul unei succesiuni nedeschise. Pact asupra unei succesiuni nedeschise, sanctionat cu nulitatea absoluta 

23. Actiune avand ca obiect pronuntarea unei hotarari care sa constate transferul dreptului de proprietate asupra autoturismului. Interesul formularii cererii de chemare in judecata 

24. Pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare in baza unui contract de leasing imobiliar, la cererea utilizatorului caruia nu i-a fost respectat dreptul de optiune 

25. Contract de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vanzare. Pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act de vanzare-cumparare. Dreptul la un process echitabil si incalcarea dreptului la aparare. Principiul neretroactivitatii legii 

26. Hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare, avand ca obiect un spatiu comercial. Lipsa de interes, raportata la faptul ca transmiterea dreptului de proprietate s-a realizat in baza inscrisului sub semnatura privata 

27. Hotarare care sa tina loc de act de vanzare-cumparare. Obiect al antecontractului insuficient determinat 

28. Hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare, avand ca obiect un imobil supus executarii silite

29. Nulitate antecontract pentru lipsa cauzei, lipsa obiectului, pret derizoriu si dol. Pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare

30. Cerere avand ca obiect constatarea nulitatii absolute a antecontractului de vanzare-cumparare pentru pret neserios. Lipsa de interes a actiunii dupa momentul pronuntarii unei hotarari care tine loc de act autentic de vanzare-cumparare

31. Actiune avand ca obiect pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act de vanzare-cumparare, obligatia de a vinde derivand din continutul Legii nr. 85/1992. Conditii prevazute de lege pentru a exista obligatia de vanzare 

32. Actiune avand ca obiect pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act de vanzare-cumparare, obligatia de a vinde derivand din continutul Legii nr. 85/1992. Stabilirea pretului prin norme legale 

33. Actiune avand ca obiect constatarea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui autoturism. Imposibilitatea validarii vanzarii in lipsa pretului 

34. Antecontract de vanzare-cumparare. Obligatia de a incheia contractul de vanzare-cumparare dupa obtinerea certificatului de atestare a dreptului de proprietate. Stabilirea pretului prin act aditional 

35. Imposibilitatea denuntarii unilaterale a antecontractului de vanzare-cumparare, in lipsa unei clauze in acest sens. Reglementarea contractuala a unei clauze penale nu are semnificatia posibilitatii denuntarii unilaterale

36. Antecontract de vanzare-cumparare. Clauza penala. Diferenta fata de clauza de dezicere 

37. Clauza de razgandire. Reglementare contractuala. Valabilitate 

38. Imposibilitatea pronuntarii unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare, in situatia in care partile au reglementat o clauza de dezicere. Diferenta dintre clauza de dezicere si clauza penala

39. Actiune avand ca obiect o hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare. Nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare a imobilului incheiat in scopul fraudarii drepturilor promitentului-cumparator

40. Antecontract de vanzare-cumparare. Teren agricol situat in extravilan. Neexercitarea dreptului de preemptiune. Inadmisibilitatea pronuntarii hotararii care sa tina loc de contract de vanzare-cumparare 

Capitolul al III-lea. Pronuntarea unei hotarari care tine loc de act de vanzare-cumparare. Aspecte procedurale 

41. Conflict de competenta. Caracter evaluabil in bani al actiunii avand ca obiect pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare 

42. Calitate procesuala pasiva in actiunea avand ca obiect o hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare. Natura juridica a actiunii

43. Actiune avand ca obiect pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare. Calitate procesuala activa si pasiva 

44. Parat decedat, fara succesori. Lipsa calitatii pasive a statului, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, in lipsa unui certificat de vacanta succesorala 

45. Suspendarea cererii avand ca obiect pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare, in conditiile in care debitorul promitent-vanzator este in insolventa 

46. Antecontract de schimb. Pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act de schimb. Necesitatea indeplinirii obligatiei corelative de catre partea care cere executarea obligatiei. Data la care incepe sa curga termenul de prescriptie. Intreruperea termenului de prescriptie 

47. Prescriptia dreptului de a cere pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare. Aplicabilitatea termenului general de 3 ani prevazut de dispozitiile Decretului nr. 167/1958. Momentul de inceput al termenului 

48. Hotarare care sa tina loc de act de vanzare-cumparare. Prescriptia dreptului material la actiune. Plata impozitelor de catre promitentul-cumparator 

Capitolul al IV-lea. Executarea indirecta (prin echivalent) a obligatiilor rezultate din antecontracte de vanzare-cumparare

49. Rezolutiunea antecontractului. Posibilitatea instantei de judecata de a analiza intervenirea unui caz fortuit exonerator de culpa, in situatia instituirii asa-numitului pact comisoriu de gradul IV 

50. Incuviintarea executarii silite in baza titlului executoriu, antecontract de vanzare-cumparare. Pact comisoriu de gradul IV 

51. Incuviintarea executarii silite in baza titlului executoriu, antecontract de vanzare-cumparare. Creanta constand in rate scadente din antecontract. Diferenta fata de creanta rezultand din clauza penala prevazuta in antecontract 

52. Hotarare care sa tina loc de contract de vanzare-cumparare. Consecintele faptului ca imobilul ce face obiectul antecontractului nu este inscris in cartea funciara

Index

Detalii tehnice
Data aparitiei05 iul. 2013
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini320
Tip copertaCarte brosata
DE ACELASI AUTOR - Alina Gabriela Tambulea