Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Jurisprudenta sectiei comerciale 2006

Recursurile in interesul legii in materie comerciala
ISBN/ISSN: 978-973-1720-63-0
Editura: Hamangiu
28,90 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata
   Sinteza de practica judiciara a Sectiei comerciale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie din anul 2006 reprezinta o lucrare deosebit de utila pentru practicieni, prin diversitatea problematicilor abordate, care nu se limiteaza la materia dreptului comercial, oferind solutii de principiu si in alte domenii – drept civil, drept procesual civil, drept administrativ.

   Deciziile selectate clarifica, intr-o maniera concisa, numeroase probleme de drept comercial, care au generat interpretari diverse si practica neunitara in activitatea instantelor specializate la nivel national.

   Lucrarea cuprinde si recursurile in interesul legii pronuntate in materie comerciala de Sectiile Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie in anul 2006.

Drept comercial

I. Societatile comerciale 

1. Constituirea societatilor comerciale 

1. Societatile comerciale. Constituirea societatilor comerciale

2. Actiune formulata de actionarii minoritari pentru recuperarea prejudiciului produs prin actele juridice incheiate de administrator sau director. Calitate procesuala pasiva 

3. Societate comerciala. Sucursale. Exceptia lipsei capacitatii de exercitiu

2. Functionarea societatilor comerciale

a. Societatea comerciala pe actiuni 

4. Anularea hotararii adunarii generale a actionarilor. Modificarea actului constitutiv al societatii comerciale pe actiuni prin act aditional. Anulare act aditional 

5. Actiune in anularea hotararii adunarii generale a actionarilor. Calitate procesuala activa

6. Actiune in anulare. Cauze de nulitate. Sanctiune

7. Societate comerciala pe actiuni de tip inchis retrasa de la tranzactionare. Consecinte. Anularea hotararii adunarii generale a actionarilor

8. Anularea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor. Reprezentarea actionarilor in adunarile generale

9. Societate comerciala pe actiuni. Reprezentarea actionarilor

10. Societate comerciala pe actiuni. Actiune in anularea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor 

b. Majorarea capitalului social al societatii comerciale pe actiuni

11. Actiune in anularea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor. Majorarea capitalului social

12. Contract de privatizare. Majorare de capital social. Obligatii investitionale. Prima de emisiune

13. Majorarea capitalului social al societatii comerciale supuse privatizarii cu valoarea terenurilor. Certificatul de atestare a dreptului de proprietate

14. Societate pe actiuni. Majorarea capitalului social prin aport in numerar. Acordarea dreptului de preferinta actionarilor pentru subscrierea noilor actiuni 

15. Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii. Majorarea capitalului social. Neacordarea dreptului de preferinta. Nulitate absoluta

16. Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor privind majorarea capitalului social cu valoarea investitiilor realizate conform contractului de privatizare. Acordarea dreptului de preferinta 

17. Societate detinuta public. Majorarea capitalului social prin aporturi in natura. Dreptul comun in materie

18. Contract de privatizare. Majorare de capital social. Conditii

c. Administrarea societatii 

19. Consiliul de administratie. Valabilitatea deciziilor. Conditii

d. Societatile comerciale cu raspundere limitata 

20. Societatea comerciala cu raspundere limitata. Adunarea generala a asociatilor. Convocare 

3. Dizolvarea societatilor comerciale

21. Radierea societatii comerciale. Pierderea capacitatii de folosinta 

22. Dizolvare societate comerciala cu asociat unic. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 229 din Legea nr. 31/1990 

23. Reinmatricularea societatii comerciale la Oficiul Registrului Comertului de la sediul nou. Radiere din oficiu. Neindeplinire

24. Calea de atac a hotararii privind dizolvarea societatii comerciale 

25. Societate comerciala. Dizolvare, lichidare, etape obligatorii care se interconditioneaza

26. Societate comerciala. Nulitatea radierii societatii. Conditii

II. Obligatii comerciale 

1. Actul juridic ca izvor de obligatii

27. Conventia de credit. Contract de ipoteca. Nulitate 

28. Contract de credit. Cauze de nulitate 

29. Contract de credit. Reziliere. Modificarea conditiilor de acordare a creditului. Pactul comisoriu expres de gradul IV 

2. Transmisiunea si transformarea obligatiilor

30. Contract de novatie prin schimbare de debitor. Consimtamant viciat. Nulitate

31. Compensatia judiciara. Stingerea obligatiilor. Conditii

32. Actiunea revocatorie. Incheierea actului fraudulos cu scopul de a prejudicia un creditor viitor

33. Actiunea pauliana. Contract de vanzare-cumparare. Pret neserios. Complicitatea tertului. Mandat tacit reciproc

34. Contract de cesiune. Penalitati de intarziere. Termen de prescriptie. Cauze de intrerupere 

3. Efectele obligatiilor

35. Penalitati de intarziere. Cuantumul acestora prevazut prin clauza expresa a contractului 

36. Daune-interese compensatorii. Dobanda 

4. Contracte comerciale 

a. Contractul de vanzare-cumparare 

37. Contract de vanzare-cumparare. Obligatia de a face

38. Contract de vanzare-cumparare. Dreptul de concesiune. Taxa de concesionare 

39. Vicii ascunse. Raspundere.Termen de prescriptie 

40. Contract de vanzare-cumparare actiuni. Natura juridica a obligatiei asumate prin contract

41. Contract de vanzare-cumparare actiuni. Obligatiile partilor

42. Contract de vanzare-cumparare. Nulitate. Conditii esentiale pentru validitatea conventiei

43. Contract de vanzare-cumparare incheiat intre doua societati comerciale. Nulitate

44. Contract de vanzare-cumparare. Nulitate absoluta. Incalcarea dreptului de proprietate

b. Contractul de inchiriere 

45. Contract de inchiriere. Evacuare. Natura litigiului 

46. Contract de inchiriere. Chirie restanta. Penalitati de intarziere

47. Principiul ocrotirii bunei-credinte. Contract de inchiriere. Nulitate

48. Contract de inchiriere. Nulitate pentru cauza imorala

49. Contract de inchiriere. Spatiu comercial. Legitimarea calitatii procesuale a locatorului

c. Contractul de leasing 

50. Contract de leasing cu clauza de cumparare. Evacuarea locatarului. Dreptul de retentie

51. Contract de leasing. Actiune in constatarea nulitatii. Natura litigiului. Instanta competenta

52. Contract de leasing imobiliar. Clauza irevocabila de vanzare 

d. Contractul de administrare 

53. Contract de administrare. Incetare. Despagubiri. Calitate procesuala pasiva 

e. Contractul de asigurare

54. Contract de asigurare. Raspunderea asiguratului

f. Contractul de transport

55. Transport pe calea ferata. Tarife de imobilizare. Obligatia beneficiarului de plata a tarifelor orare de utilizare. Majorari de intarziere. Modalitate de calcul 

56. Contract de transport C.F.R. Prezumtia de culpa a carausului

g. Contractul de agentie 

57. Contract de agentie. Obiect

h. Contractul de mandat

58. Banca comerciala. Mandat. Limitele puterilor mandatarului

i. Contractul de antrepriza

59. Contract de antrepriza. Termen de executie. Clauza penala inaplicabila. Culpa beneficiarului 

i. Contractul de prestari servicii 

60. Contract de prestari servicii. Rezolutiune. Exceptia de neexecutare. Inadmisibilitate

j. Contractul de prestari servicii juridice 

61. Contract de acordare a asistentei juridice. Prezumtia de comercialitate. Competenta materiala 

k. Contractul de gaj

62. Garantii reale mobiliare. Contract de gaj fara deposedare. Nulitate. Natura juridica a bunurilor ce formeaza obiectul contractului 

5. Prescriptia extinctiva

63. Prescriptia. Aplicarea termenului general de prescriptie in cazul viciilor ascunse ale unui bun de folosinta indelungata, cand deficientele aparute in cadrul termenului de garantie nu au fost remediate

64. Contract de inchiriere. Actiunea in restituirea bunurilor inchiriate. Momentul nasterii dreptului la actiune. Prescriptia extinctiva 

65. Prescriptie. Cauze de intrerupere a termenului de prescriptie

66. Societate comerciala privatizata. Termenul de prescriptie pentru cererile privind executarea obligatiilor prevazute in contractele de vanzare-cumparare de actiuni 

67. Prescriptia extinctiva. Cauze de intrerupere

68. Banca comerciala. Imbogatire fara justa cauza. Prescriptie

69. Prescriptia extinctiva. Dreptul la actiune privind drepturile accesorii 

III. Drepturile reale principale 

Dreptul de proprietate 

70. Contract de vanzare-cumparare incheiat intre societati comerciale. Natura juridica a litigiului, nascut din aplicarea Legii nr. 10/2001. Instanta competenta 

71. Dreptul de proprietate al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale. Calitatea procesuala

72. Dreptul de proprietate. Schimbarea destinatiei locuintei. Asociatia de proprietari. Avizul favorabil al proprietarilor

73. Drept de proprietate asupra terenului. Accesiunea imobiliara 

IV. Titlurile comerciale de valoare

74. Bilet la ordin. Cerere de incuviinare a executarii silite. Termenul de prescriptie

75. Bilet la ordin. Executarea nemijlocita a titlului executoriu. Actiune cambiala. Interes legitim

76. Cambia. Opozitia la executare. Actiunea cambiala directa sau in regres. Conditii de forma si de fond 

Drept procesual civil

I. Competenta materiala si teritoriala

77. Competenta generala

78. Contract de ipoteca. Nulitate. Competenta materiala 

79. Competenta materiala. Conflict de competenta 

80. Competenta materiala. Conflict de competenta 

81. Bilet la ordin. Investire cu formula executorie. Conflict negativ de competenta

82. Competenta teritoriala

83. Conflict de competenta. Exceptia necompetentei teritoriale

II. Participantii la procesul civil 

84. Societate comerciala. Calitate procesuala activa 

85. Calitate procesuala. Modificarea in Registrul Comertului a reprezentantului societatii comerciale produce efecte atat intre parti cat si fata de terti

86. Aplicabilitatea O.G. nr. 66/1999. Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961

87. Reprezentarea in justitie. Renuntarea la unele capete din cererea de judecata 

III. Judecata

88. Nulitatea actelor de procedura

89. Procedura de citare a societatii in insolventa. Conditii. Nulitate 

90. Actiune in constatare. Conditii

91. Contract de asociere. Neprezentarea originalului contractului. Consecinte 

92. Deschiderea procedurii falimentului. Obligativitatea citarii administratorului judiciar 

93. Ordin emis de A.V.A.S. (A.P.A.P.S.). Natura litigiului. Instanta competenta

94. Contract de concesiune incheiat anterior legii contenciosului administrativ. Natura litigiului. Aplicarea dispozitiilor legii noi

95. Societate comerciala cu raspundere limitata. Hotarare judecatoreasca de constatare a retragerii asociatului din societate. Cale de atac. Stabilirea competenei

96. Cerere de completare a hotararii pronunatate in apel, formulata in temeiul art. 281² C. proc. civ. Conditii

97. Procedura de citare. Omisiunea comunicarii schimbarii sediului in cursul procesului. Consecinte

98. Actiunea in constatare. Caracterul subsidiar

99. Dreptul la aparare. Incalcarea dreptului la aparare, acoperita prin intampinarea partii prejudiciate

100. Actiunea in constatare. Interesul societatii comerciale aflate in lichidare 

IV. Caile de atac

101. Comunicarea actelor de procedura. Cerere de repunere in termenul de apel

102. Recurs. Tardivitate. Cerere de repunere in termenul de recurs

103. Recurs inadmisibil. Hotarare intermediara

104. Recurs. Motive de casare

105. Contestatie in anulare. Eroare materiala 

106. Contestatie in anulare. Inadmisibilitate

107. Contestatia in anulare. Exceptia tardivitatii 

108. Contestatia in anulare. Conditii

109. Revizuire. Hotarari contradictorii pronuntate de instante de grade diferite. Instanta competenta

110. Revizuire. Contrarietate de hotarari. Invocarea exceptiei de lucru judecat. Consecinte

111. Revizuire intemeiata pe art. 322 pct. 5 C. proc. civ. Conditii de admisibilitate

112. Revizuire. Caracterul determinant al hotararii judecatoresti desfiintate pe care s-a intemeiat hotararea a carei revizuire se cere

V. Proceduri speciale

113. Concilierea directa prealabila. Interpretarea instantelor

114. Concilierea directa prealabila. Nerespectare. Efecte

VI. Executarea silita 

115. Executare silita. Titluri executorii emise in temeiul O.U.G. nr. 51/1998 

116. Suspendare provizorie a executarii hotararii. Conditii

117. Contract de cesiune de creanta. Cerere de incuviintare a executarii silite 

118. Cautiune. Cerere de restituire

119. Executare silita. Autorizarea vanzarii bunului proprietatea debitoarei

120. Contract de prestari servicii. Daune cominatorii

121. Contestatie la executare. Creante bugetare preluate de A.V.A.S. Titlu executoriu 

122. Contestatie la executare. Termene de prescriptie 

123. Contract de inchiriere. Intoarcerea executarii. Restabilirea situatiei anterioare. Instanta competenta

124. Intoarcerea executarii si restabilirea situatiei anterioare. Caracterul cererii 

VII. Arbitrajul

125. Actiune in anularea hotararii arbitrale. Motive 

Recursuri in interesul legii

Decizii pronuntate de Sectiile Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie in anul 2006

126. Decizia nr. X din 20 martie 2006

127. Decizia nr. XI din 20 martie 2006

128. Decizia nr. XII din 20 martie 2006 

129. Decizia nr. XIII din 20 martie 2006

130. Decizia nr. XXII din 12 iunie 2006

Index alfabetic

Detalii tehnice
Data aparitiei10 aug. 2007
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini400
Tip copertaCarte brosata