Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Discriminarea in relatiile de munca

ISBN/ISSN: 978-606-27-0123-9
Editura: Hamangiu
38,50 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Discriminarea in relatiile de munca  reprezinta o expunere completa a principiului nediscriminarii si al egalitatii de tratament, prin valorificarea legislatiei nationale, internationale si a Uniunii Europene, precum si a opiniilor doctrinare si jurisprudentiale formulate in materie.

Autoarea a reusit sa realizeze o riguroasa delimitare conceptuala si normativa intre notiuni precum discriminarea directa si indirecta, hartuirea sexuala si hartuirea morala la locul de munca – nereglementata expres in dreptul roman –, discriminarea multipla, victimizarea, dispozitia de a discrimina, instigarea la discriminare si discriminarea pozitiva. In relatiile de munca si de securitate sociala, principiul nediscriminarii ia la randul sau forma egalitatii de remunerare, egalitatii de tratament sau interzicerii discriminarii pe baza a diferite criterii arbitrare.

Structurata in sase capitole, Discriminarea in relatiile de munca analizeaza, in detaliu, conceptul de discriminare, evolutia acestuia, criteriile de discriminare, opiniile doctrinare si jurisprudentiale exprimate in legatura cu principiul nediscriminarii, regimul juridic sanctionator al faptelor de discriminare, precum si compensatiile banesti pe care le poate obtine victima faptei de discriminare. Intreaga prezentare este insotita de sinteze de jurisprudenta interna si europeana.

Discriminarea in relatiile de munca se adreseaza in primul rand practicienilor in drept si studentilor doritori sa aprofundeze acest segment al dreptului muncii, dar si, nu mai putin, oricarui angajat interesat in cursul raporturilor sale de munca sa cunoasca mijloacele de a-si apara unul dintre drepturile fundamentale. In acest sens, lucrarea contine si o anexa cu modele de cereri ce pot fi adresate Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii si autoritatilor judecatoresti.

Capitolul I. Conceptul de discriminare 

Sectiunea 1. Elementele definitorii ale notiunii de discriminare 
§1. Terminologie. Notiune. Definitie 
§ 2. Caracteristici 
§ 3. Sarcina probei 
§ 4. Justificarea obiectiva 
§ 5. Subiectul faptei de discriminare 
§ 6. Protectia juridica a principiului egalitatii de tratament si a principiului nediscriminarii. Sistemul sanctionator 

Sectiunea a 2-a. Formele de discriminare 
§ 1. Discriminarea directa
§ 2. Discriminarea indirecta 
§ 3. Hartuirea 
§ 4. Hartuirea sexuala la locul de munca 
§ 5. Hartuirea morala la locul de munca 
§ 6. Discriminarea multipla 
§ 7. Victimizarea 
§ 8. Dispozitia de a discrimina 
§ 9. Instigarea la discriminare 
§ 10. Discriminarea pozitiva 

Sectiunea a 3-a. Principiului nediscriminarii in legislatia unor state europene 
§ 1. Austria 
§ 2. Belgia 
§ 3. Germania 
§ 4. Luxemburg 
§ 5. Portugalia 
§ 6. Marea Britanie 
§ 7. Suedia 
§ 8. Grecia
§ 9. Olanda 
§ 10. Spania 
§ 11. Polonia 
§ 12. Slovenia 

Capitolul II. Evolutia conceptului de nediscriminare 

Sectiunea 1. Istoric al cadrului juridic national care reglementeaza principiul nediscriminarii 
§ 1. Constitutia Romaniei 
§ 2. Codul muncii 
§ 3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare 
§ 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati 
§ 5. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca 

Sectiunea a 2-a. Principiul nediscriminarii in sistemul de drept din Romania 

Sectiunea a 3-a. Istoric al cadrului juridic al Uniunii Europene si al Consiliului Europei care reglementeaza principiul nediscriminarii 
§ 1. Tratatul de instituire a Comunitatii Europene 
§ 2. Tratatul de la Lisabona 
§ 3. Tratatul privind functionarea Uniunii Europene
§ 4. Tratatul privind Uniunea Europeana 
§ 5. Directive 
§ 6. Conventia europeana a drepturilor omului 
§ 7. Carta sociala europeana 
§ 8. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 
§ 9. Carta femeilor 

Sectiunea a 4-a. Conceptul de nediscriminare in dreptul Uniunii Europene 
§ 1. Principiul nediscriminarii in dreptul Uniunii Europene 
§ 2. Justificarea obiectiva in lumina jurisprudentei C.E.J. 

Sectiunea a 5-a. Istoric al cadrului juridic international care reglementeaza principiul nediscriminarii 
§ 1. Conventii ale Organizatiei Internationale a Muncii 
§ 2. Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale 
§ 3. Declaratia universala a drepturilor omului 
§ 4. Conventia din 19 decembrie 1979 asupra eliminarii tuturor formelor de discriminare fata de femei 
§ 5. Conventia internationala privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasiala 
§ 6. Pactul international cu privire la drepturile civile si politice 

Capitolul III. Nediscriminarea, principiu al relatiilor de munca 

Sectiunea 1. Egalitatea de remunerare 
§ 1. Principiul egalitatii de remunerare in legislatia romana 
§ 2. Examen de jurisprudenta nationala privind aplicarea principiului egalitatii de remunerare 
§ 3. Principiul egalitatii de remunerare in legislatia Uniunii Europene 
§ 4. Examen de jurisprudenta a C.J.U.E. privind interpretarea si aplicarea principiului egalitatii de remunerare 
§ 5. Principiul la munca egala, plata egala in legislatia internationala 

Sectiunea a 2-a. Egalitatea de tratament intre persoane fara deosebire de rasa sau origine etnica la locul de munca 
§ 1. Terminologie
§ 2. Notiunea de discriminare pe baza de rasa 
§ 3. Notiunea de discriminare pe baza de etnie 
§ 4. Cadrul legal care defineste notiunea de discriminare pe baza de rasa sau origine etnica si care o interzice 
§ 5. Tratament justificat diferentiat 
§ 6. Jurisprudenta Curtii de Justitie 

Sectiunea a 3-a. Principiul egalitatii de tratament intre femei si barbati 
§ 1. Principiul egalitatii de tratament intre femei si barbati in legislatia romana 
§ 2. Principiul egalitatii de tratament intre femei si barbati in legislatia Uniunii Europene 
§ 3. Aplicarea si interpretarea principiului egalitatii de tratament intre femei si barbati in jurisprudenta nationala si a C.E.J. 

Sectiunea a 4-a. Interzicerea discriminarii pe motiv de cetatenie sau nationalitate 
§ 1. Interdictia de discriminare pe motiv de cetatenie in legislatia Uniunii Europene 
§ 2. Interdictia de discriminare pe motiv de nationalitate in legislatia Uniunii Europene 

Sectiunea a 5-a. Interdictia de discriminare pe criteriu de varsta, apartenenta religioasa, orientare sexuala sau handicap in legislatia Uniunii Europene 
§ 1. Tratatul privind functionarea Uniunii Europene 
§ 2. Directiva 78/2000/CE 
§ 3. Discriminarea bazata pe religie sau convingere 
§ 4. Discriminarea fondata pe handicap 
§ 5. Discriminarea bazata pe criteriul varstei. Examen de jurisprudenta 
§ 6. Discriminarea bazata pe orientarea sexuala 

Sectiunea a 6-a. Interzicerea discriminarii pe motive politice, de origine sociala, stare sau responsabilitate familiala, limba, apartenenta sau activitate sindicala, stare de sanatate, categorie defavorizata 

Capitolul IV. Interdictia de discriminare in legislatia Consiliului Europei 

Sectiunea 1. Conceptul de nediscriminare in lumina Conventiei europene a drepturilor omului 

Sectiunea a 2-a. Examen de jurisprudenta a Curtii Europene a Drepturilor Omului in materie de discriminare 
§ 1. Discriminare pe motiv de cetatenie 
§ 2. Munca obligatorie. Discriminare intre profesia de avocat si celelalte profesii. Obligarea unui avocat stagiar sa asiste un inculpat fara onorariu si fara rambursarea cheltuielilor sale 
§ 3. Ingradirea accesului la angajare. Restrictii la angajarea in sectorul privat pentru fostii agenti KGB 
§ 4. Discriminare pe motive sindicale. Mijloace utilizate de angajator pentru a-si constrange salariatii sa paraseasca sindicatul 
§ 5. Incalcarea principiului egalitatii de tratament intre barbati si femei. Acordarea concediului pentru cresterea copilului numai persoanelor de sex feminin 
§ 6. Discriminare fiscala 
§ 7. Pensie. Lipsa unei justificari obiective si rezonabile pentru a motiva diferenta de tratament 
§ 8. Diferenta de tratament intre persoane care nu se afla intr-o situatie analoga si compatibila. Inadmisibilitate 
§ 9. Discriminare pe baza de sex. Inadmisibilitatea unei diferente de tratament cu privire la cuantumul pensiei 
§ 10. Protocolul nr. 12. Discriminare pe motive de origine etnica sau rasa 

Capitolul V. Principiul egalitatii de tratament in materie de securitate sociala 

Sectiunea 1. Cadrul juridic care reglementeaza principiul egalitatii de tratament in materie de securitate sociala la nivel national si al Uniunii Europene 
§ 1. O.U.G. nr. 67/2007 privind aplicarea principiului egalitatii de tratament intre barbati si femei in cadrul schemelor profesionale de securitate sociala 
§ 2. Regulamentul (CE) nr. 883/2004 
§ 3. Directiva 79/7/CEE 
§ 4. Directiva 2006/54/CE 
§ 5. Directiva 92/85/CEE 
§ 6. Directiva 96/34/CE
§ 7. Directiva 2010/41/UE 

Sectiunea a 2-a. Jurisprudenta Curtii Europene de Justitie in materie de securitate sociala
§ 1. Cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare. Egalitate de tratament intre barbati si femei in materie de securitate sociala. Directiva 79/7/CEE. Refuz de acordare a unei pensii pentru limita de varsta la varsta de 60 de ani unui transsexual ce a suferit o operatie chirurgicala de schimbare a sexului masculin in sex feminin 
§ 2. Cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare. Directiva 2000/78/CE. Egalitate de tratament in materie de incadrare in munca. Domeniu de aplicare. Conventie colectiva care prevede incetarea de drept a raporturilor de munca atunci cand lucratorul implineste 65 de ani si beneficiaza de o pensie pentru limita de varsta. Discriminare pe motive de varsta. Justificare 

Capitolul VI. Concluzii si propuneri de lege ferenda 

Sectiunea 1. Concluzii 

Sectiunea a 2-a. Propuneri de lege ferenda 

Anexa 

I. Model de petitie adresata C.N.C.D. 

II. Model de plangere penala pentru comiterea infractiunii de hartuire sexuala 

III. Modele de cerere de chemare in judecata 

Detalii tehnice
Data aparitiei02 feb. 2015
Categorie generalaStudii si monografii
Numar pagini336
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Noul Cod de procedura civila si Legea de punere in aplicare 26 ianuarie 2015

Noul Cod de procedura civila si Legea de punere in aplicare 26 ianuarie 2015

Gabriel BOROI si Delia Narcisa THEOHARI – Analiza modificarilor si completarilor aduse prin Legea nr. 138/2014
27,90 RON