Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Falimentul in relatiile comerciale internationale

ISBN/ISSN: 978-606-678-718-5
Editura: Hamangiu
47,20 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Tematica abordata in cadrul lucrarii este una complexa, avand in vedere multiplele interferente pe care institutia falimentului le prezinta cu alte domenii juridice si economice.
Utilitatea demersului stiintific se invedereaza in abordarea globala a unor aspecte relevante, care au fost tratate doar secvential in studiile efectuate la nivel national, si in completarea stadiului cunoasterii cu cele mai recente cercetari realizate in plan international.
In cadrul celor 8 capitole este analizata modalitatea in care problemele specifice pe care le implica falimentul transfrontalier sunt guvernate in reglementarile internationale, iar in privinta aspectelor lasate pe seama dreptului intern, s-a procedat la realizarea unui studiu comparativ al normelor elaborate in materie.
Studiul intreprins vizeaza cercetarea problemelor-cheie ale derularii procedurii falimentului in planul relatiilor internationale: solutionarea conflictului de jurisdictii; rezolvarea conflictului de legi; instituirea unor reguli de coordonare optima a procedurilor multiple si de cooperare intre autoritatile nationale.
In vederea omogenizarii dreptului falimentului, se recomanda perfectionarea metodelor de interpretare pentru potentarea unor principii comune, data fiind necesitatea conservarii anumitor particularitati locale, fara de care nu poate fi asigurat succesul procedurii.

Capitolul I. Consideratii generale asupra falimentului 

Sectiunea 1. Delimitari conceptuale 
§1. Notiunea de faliment
1.1. Definitia falimentului
1.2. Particularitatile falimentului international 
§2. Functiile falimentului 

Sectiunea a 2-a. Evolutia institutiei falimentului 
§1. Institutia falimentului in antichitate 
§2. Institutia falimentului in Evul Mediu 
§3. Institutia falimentului in epoca moderna 
§4. Institutia falimentului in perioada contemporana 

Capitolul al II-lea. Cadrul juridic privind falimentul international 

Sectiunea 1. Reglementari internationale privind falimentul 
§1. Conceptul de instrument de reglementare a falimentului international 
§2. Instrumente cu vocatie regionala 
2.1. Tratatele latino-americane 
2.2. Conventia de la Copenhaga a Statelor Nordice din 1933 
2.3. Actul uniform OHADA din 1998 
2.4. Conventia europeana de la Istanbul din 1990 
2.5. Conventia de la Bruxelles din 1995 
2.6. Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 1346/2000 
2.7. Directiva Uniunii Europene nr. 24/2001 
2.8. Principiile directoare aplicabile la nivelul statelor membre NAFTA 
2.9. Protocoalele de cooperare 
§3. Instrumente cu vocatie internationala 

Sectiunea a 2-a. Receptarea reglementarilor internationale in dreptul intern 
§1. Aspecte comune referitoare la receptarea reglementarilor internationale 
§2. Receptarea reglementarilor internationale in sistemul dreptului roman 
§3. Receptarea reglementarilor internationale in alte sisteme de drept 

Capitolul al III-lea. Competenta privind deschiderea procedurii falimentului international 

Sectiunea 1. Problematica generala privind competenta in domeniul falimentului international 

Sectiunea a 2-a. Teorii privind competenta in materie de faliment international 
§1. Teoria unitatii si universalitatii falimentului 
§2. Teoria pluralitatii si teritorialitatii 
§3. Teorii mixte 

Sectiunea a 3-a. Determinarea competentei privind deschiderea procedurii falimentului international 
§1. Determinarea competentei privind deschiderea procedurii principale 
§2. Determinarea competentei privind deschiderea procedurilor secundare 
§3. Solutionarea conflictelor de competenta privind deschiderea procedurii 
§4. Aspecte particulare privind determinarea competentei de deschidere a procedurii in materia grupurilor corporatiste 
§5. Probleme speciale privind determinarea competentei de deschidere a procedurii in materia institutiilor de credit 

Capitolul al IV-lea. Legea aplicabila in procedura falimentului international 

Sectiunea 1. Precizari prealabile 
§1. Conflictele de legi in materia falimentului international 
§2. Natura normelor care guverneaza raporturile din domeniul falimentului international 

Sectiunea a 2-a. Determinarea legii aplicabile in procedura falimentului international 
§1. Aspecte generale 
§2. Domeniul de aplicare al legii statului de deschidere a procedurii 
§3. Exceptiile de la aplicarea legii statului de deschidere 

Sectiunea a 3-a. Configurarea unui drept comun al falimentului international 
§1. Considerentele elaborarii unui drept comun 
§2. Necesitatea estomparii caracterului eterogen al reglementarilor interne 
§3. Implicatiile legislative ale interdependentei dintre procedurile principale si secundare 
§4. Domeniile in care se impune unificarea reglementarilor 

Sectiunea a 4-a. Tehnici normative de omogenizare a reglementarilor falimentului international 
§1. Premisele normative ale omogenizarii 
§2. Stabilirea unei ierarhii intre normele interne si cele internationale 
§3. Logica de autoritate si aplicabilitatea directa 

Sectiunea a 5-a. Rolul instrumentelor internationale in elaborarea unui ius commune 
§1. Valorificarea principiilor unificate 
§2. Inducerea si circulatia modelelor 
§3. Integrarea modelelor in cadrul ordinilor juridice etatice 
§4. Punerea in evidenta a metodelor de interpretare comune 

Capitolul al V-lea. Conditiile deschiderii procedurii falimentului international 

Sectiunea 1. Notiuni introductive 

Sectiunea a 2-a. Eligibilitatea debitorului
§1. Precizari prealabile 
§2. Situatia debitorilor persoane fizice 
§3. Situatia debitorilor persoane juridice 
§4. Situatia institutiilor de credit

Sectiunea a 3-a. Starea de insolventa a debitorului 
§1. Precizari prealabile 
§2. Criteriul insolventei sau al incetarii platilor 
2.1. Insuficienta sumelor de bani disponibile 
2.2. Imposibilitatea vadita de plata 
2.3. Existenta datoriilor exigibile 
§3. Criteriul insolvabilitatii sau al bilantului contabil 
§4. Criteriul insolventei iminente 

Sectiunea a 4-a. Formularea cererii de catre persoanele abilitate 
§1. Precizari prealabile 
§2. Autoritatile competente 
§3. Debitorii obligati sau indreptatiti 
§4. Creditorii indreptatiti 

Sectiunea a 5-a. Determinarea obiectului cererii de deschidere 
§1. Precizari prealabile 
§2. Lichidarea 
2.1. Cererea debitorului 
2.2. Cererea creditorilor 
§3. Reorganizarea 
3.1. Cererea debitorului 
3.2. Cererea creditorilor 
§4. Salvarea entitatilor aflate in dificultate financiara 

Sectiunea a 6-a. Solutionarea cererilor introductive
§1. Precizari prealabile 
§2. Autoritatea competenta in plan intern 
§3. Suportarea costurilor procedurii
§4. Deschiderea procedurii la cererea debitorului 
§5. Deschiderea procedurii la cererea creditorilor 
5.1. Admiterea cererilor de deschidere 
5.2. Respingerea cererilor si revocarea deciziilor de deschidere 
5.3. Notificarile privind depunerea cererii si luarea deciziei de deschidere 

Capitolul al VI-lea. Efectele deschiderii procedurii falimentului international 

Sectiunea 1. Notiuni introductive 

Sectiunea a 2-a. Constituirea masei falimentului 
§1. Precizari prealabile 
§2. Componenta masei falimentului 
2.1. Definitia generala a masei falimentului 
2.2. Bunurile grevate de sarcini 
2.3. Bunurile detinute de terti 
2.4. Bunurile situate in strainatate
§3. Bunurile care nu sunt incluse in componenta masei falimentului 
3.1. Exceptii generale 
3.2. Bunurile debitorilor persoane fizice 
§4. Termenul pentru constituirea masei falimentului si colectarea bunurilor 

Sectiunea a 3-a. Suspendarea drepturilor individuale ale creditorilor 
§1. Precizari prealabile 
§2. Aplicarea suspendarii in raport cu obiectul procedurii 
2.1. Suspendarea in cazul lichidarii 
2.2. Suspendarea in cazul reorganizarii 
§3. Domeniul de aplicare al masurii suspendarii 
3.1. Actiunile supuse suspendarii
3.2. Exceptii de la aplicarea suspendarii 
3.3. Pozitia creditorilor garantati 
§4. Interventia suspendarii: de drept sau la cerere
§5. Momentul aplicarii suspendarii 
5.1. Determinarea momentului interventiei suspendarii 
5.2. Aplicarea suspendarii de la depunerea cererii introductive 
5.3. Aplicarea suspendarii de la deschiderea procedurii 
5.4. Masuri provizorii instituite pana la aplicarea suspendarii 
§6. Durata suspendarii 
6.1. Situatia creditorilor chirografari 
6.2. Situatia creditorilor garantati
6.3. Prelungirea duratei suspendarii 
§7. Protectia creditorilor garantati
7.1. Ridicarea suspendarii 
7.2. Protejarea valorilor afectate 

Sectiunea a 4-a. Ridicarea dreptului de administrare al debitorului 
§1. Precizari prealabile 
§2. Pozitia debitorului in cadrul procedurii 
2.1. Ipoteza lichidarii 
2.2. Ipoteza reorganizarii 
§3. Drepturile debitorului 
§4. Obligatiile debitorului 
4.1. Cooperarea si asistenta 
4.2. Furnizarea informatiilor 
4.3. Obligatiile accesorii 
§5. Raspunderea debitorului 

Sectiunea a 5-a. Valorificarea activelor din averea debitorului 
§1. Precizari prealabile 
§2. Utilizarea si vanzarea bunurilor din averea debitorului 
2.1. Cursul normal al afacerii debitorului 
2.2. Limitele dreptului debitorului de vanzare a bunurilor 
2.3. Procedura de notificare a instrainarilor 
2.4. Metode de vanzare

Sectiunea a 6-a. Recunoasterea dreptului de a invoca compensarea 

Sectiunea a 7-a. Executarea sau incetarea contractelor financiare si compensarea bilaterala 

Capitolul al VII-lea. Recunoasterea si executarea deciziilor privind procedura falimentului international 

Sectiunea 1. Consideratii generale 

Sectiunea a 2-a. Modalitati de recunoastere a unei decizii straine de deschidere a procedurii 
§1. Recunoasterea de plin drept 
§2. Recunoasterea acordata la cerere 
2.1. Cererea de recunoastere a procedurii straine 
2.2. Prezumtia de autenticitate a documentelor straine 
2.3. Prezumtia de legalitate a hotararii straine

Sectiunea a 3-a. Masurile cu executare vremelnica ce pot fi incuviintate pe durata solutionarii cererii de recunoastere a unei proceduri straine 

Sectiunea a 4-a. Efectele recunoasterii unei proceduri straine 
§1. Distinctia intre efectele recunoasterii procedurii principale si cele ale procedurii secundare 
§2. Efectele care se produc de drept in baza recunoasterii procedurii principale 
§3. Masurile ce pot fi incuviintate ulterior recunoasterii unei proceduri straine 
§4. Dreptul reprezentantului strain de a actiona in fata instantelor locale 

Sectiunea a 5-a. Punerea in executare a deciziilor straine 
§1. Conditiile si procedura obtinerii exequatur-ului 
§2. Particularitati privind executarea deciziilor in materia institutiilor de credit 

Capitolul al VIII-lea. Coordonarea procedurilor concomitente si cooperarea in materie de faliment international 

Sectiunea 1. Configurarea cadrului coordonarii procedurilor concomitente prin intermediul protocoalelor de cooperare 

Sectiunea a 2-a. Coordonarea procedurii principale cu procedurile secundare de insolventa 
§1. Caracterul subsecvent al procedurilor secundare fata de procedura principala 
§2. Corelarea masurilor dispuse in vederea sau in urma recunoasterii unei proceduri straine 
§3. Aspecte particulare referitoare la coordonarea procedurilor din cadrul grupurilor de societati 
§4. Probleme speciale privind coordonarea procedurilor in materia institutiilor de credit 

Sectiunea a 3-a. Coordonarea procedurii principale cu procedurile auxiliare de insolventa 
§1. Conceptul si functionarea procedurilor auxiliare 
1.1. Contextul configurarii procedurilor auxiliare 
1.2. Conditiile deschiderii procedurilor auxiliare de insolventa 
1.3. Efectele procedurilor auxiliare 
§2. Compararea procedurilor auxiliare cu procedurile secundare 
2.1. Fundamentul comparatiei 
2.2. Diferente privind deschiderea procedurii 
2.3. Diferente in raport cu efectele produse 
§3. Inlocuirea procedurilor secundare cu proceduri auxiliare 
3.1. Modificari privind procedura 
3.2. Modificari privind regulile materiale 
3.3. Modificari privind aplicarea in spatiu 

Sectiunea a 4-a. Cadrul cooperarii in falimentul international 
§1. Obiectivele cooperarii in materia falimentului international 
§2. Formele de cooperare in falimentul international 
§3. Instantele si alte autoritati competente in materie de cooperare 
§4. Cooperarea si comunicarea directa dintre instante si reprezentantii straini 

Sectiunea a 5-a. Accesul reprezentantilor straini la instantele altui stat 
§1. Accesul direct al reprezentantilor straini pentru deschiderea unei proceduri in alt stat 
§2. Participarea reprezentantilor straini in cadrul unei proceduri deschise in alt stat 

Sectiunea a 6-a. Asigurarea drepturilor creditorilor straini in fata instantelor altui stat 
§1. Notificarea creditorilor straini despre deschiderea unei proceduri in alt stat 
§2. Participarea creditorilor straini la o procedura deschisa in alt stat 

Sectiunea a 7-a. Aspecte particulare referitoare la cooperarea in materia institutiilor de credit

Capitolul al IX-lea. Concluzii 

Index

Detalii tehnice
Data aparitiei26 sept. 2013
Categorie generalaStudii si monografii
Numar pagini624
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si

Reorganizarea judiciara

o sansa acordata debitorului aflat in procedura generala de insolventa
38,50 RON
Indisponibila
Imagine Insolventa persoanei fizice

Insolventa persoanei fizice

Tratamentul juridic al supraindatorarii consumatorului
38,50 RON
DE ACELASI AUTOR - Luiza-Cristina Gavrilescu
Indisponibila
Admitere in magistratura si avocatura. Ghidul candidatului. Editia a 3-a - Stanisor

Admitere in magistratura si avocatura. Ghidul candidatului. Editia a 3-a

OEPA. Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Drept procesual penal
109,00 RON 109,00 RON