Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Noul Cod de procedura civila si Legea de punere in aplicare 26 ianuarie 2015

Gabriel BOROI si Delia Narcisa THEOHARI – Analiza modificarilor si completarilor aduse prin Legea nr. 138/2014
ISBN/ISSN: 978-606-27-0168-0
Editura: Hamangiu
27,90 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Pe langa cele doua editii de lucru (Noul Cod de procedura civila si Legea de punere in aplicare, respectiv Noul Cod de procedura civila si 12 legi uzuale), Editura Hamangiu va ofera noul Cod de procedura civila si intr-o editie de lux, pe hartie ofset, cu interiorul la doua culori, elegant si usor de citit. Cartea este tiparita intr-un format rezistent, gandit mai ales pentru uzul practicienilor, cusut si brosat, pentru a inlatura riscul desprinderii paginilor, cu coperta solida si, in acelasi timp, flexibila.

Lucrarea cuprinde noul Cod de procedura civila in forma modificata prin Legea nr. 138/2014 (versiunea anterioara a textelor modificate fiind redata in note de subsol, la nivelul fiecarui articol), precum si dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare din Legea nr. 76/2012 si Legea nr. 2/2013 privind degrevarea instantelor judecatoresti.

De asemenea, cartea include o tabla de materii si un index detaliat al termenilor din Codul de procedura civila, dar si studiul realizat de Profesorul Gabriel Boroi si Delia-Narcisa Theohari, judecator la Tribunalul Bucuresti, in care analizeaza, punct cu punct, scopul si principalele consecinte practice ale modificarilor aduse noului cod prin Legea nr. 138/2014.

In aceasta editie sunt redate deciziile Curtii Constitutionale prin care au fost admise exceptiile de neconstitutionalitate a dispozitiilor privind obligativitatea formularii si sustinerii cererii de recurs prin avocat (Decizia nr. 462/2014), respectiv a unor prevederi din materia stramutarii (Decizia nr. 558/2014).

Noul Cod de procedura civila

Titlul preliminar. Domeniul de reglementare al Codului de procedura civila si principiile fundamentale ale procesului civil 

Capitolul I. Domeniul de reglementare al Codului de procedura civila 

Capitolul II. Principiile fundamentale ale procesului civil 

Capitolul III. Aplicarea legii de procedura civila 

CARTEA I. DISPOZITII GENERALE

Titlul I. Actiunea civila 

Titlul II. Participantii la procesul civil 

Capitolul I. Judecatorul. Incompatibilitatea 

Capitolul II. Partile 

Sectiunea 1. Folosinta si exercitiul drepturilor procedurale 
Sectiunea a 2-a. Persoanele care sunt impreuna reclamante sau parate 
Sectiunea a 3-a. Alte persoane care pot lua parte la judecata
Sectiunea a 4-a. Reprezentarea partilor in judecata 
Sectiunea a 5-a. Asistenta judiciara

Capitolul III. Participarea Ministerului Public in procesul civil 

Titlul III. Competenta instantelor judecatoresti 

Capitolul I. Competenta materiala 

Sectiunea 1. Competenta dupa materie si valoare 
Sectiunea a 2-a. Determinarea competentei dupa valoarea obiectului cererii introductive de instanta 

Capitolul II. Competenta teritoriala 

Capitolul III. Dispozitii speciale 

Capitolul IV. Incidente procedurale privitoare la competenta instantei 

Sectiunea 1. Necompetenta si conflictele de competenta 
Sectiunea a 2-a. Litispendenta si conexitatea 
Sectiunea a 3-a. Stramutarea proceselor. Delegarea instantei 

Titlul IV. Actele de procedura 

Capitolul I. Forma cererilor 

Capitolul II. Citarea si comunicarea actelor de procedura 

Capitolul III. Nulitatea actelor de procedura 

Titlul V. Termenele procedurale 

Titlul VI. Amenzi judiciare si despagubiri 

CARTEA A II-A. PROCEDURA CONTENCIOASA 

Titlul I. Procedura in fata primei instante 

Capitolul I. Sesizarea instantei de judecata 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Cererea de chemare in judecata 
Sectiunea a 3-a. Intampinarea 
Sectiunea a 4-a. Cererea reconventionala 

Capitolul II. Judecata 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Cercetarea procesului 
Sectiunea a 3-a. Dezbaterea in fond a procesului 
Sectiunea a 4-a. Deliberarea si pronuntarea hotararii 

Capitolul III. Unele incidente procedurale 

Sectiunea 1. Renuntarea la judecata 
Sectiunea a 2-a. Renuntarea la dreptul pretins 
Sectiunea a 3-a. Suspendarea procesului
Sectiunea a 4-a. Perimarea cererii 

Capitolul IV. Hotararile judecatoresti 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Hotararile date in baza recunoasterii pretentiilor 
Sectiunea a 3-a. Hotararea prin care se incuviinteaza invoiala partilor 
Sectiunea a 4-a. Indreptarea, lamurirea si completarea hotararii 
Sectiunea a 5-a. Executarea provizorie 
Sectiunea a 6-a. Cheltuielile de judecata 

Titlul II. Caile de atac 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Apelul 

Capitolul III. Caile extraordinare de atac 

Sectiunea 1. Recursul 
Sectiunea a 2-a. Contestatia in anulare 
Sectiunea a 3-a. Revizuirea 

Titlul III. Dispozitii privind asigurarea unei practici judiciare unitare 

Capitolul I. Recursul in interesul legii 

Capitolul II. Sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 

Titlul IV. Contestatia privind tergiversarea procesului 

CARTEA A III-A. PROCEDURA NECONTENCIOASA JUDICIARA 

Titlul I. Dispozitii generale 

Titlul II. Dispozitii speciale 

CARTEA A IV-A. DESPRE ARBITRAJ

Titlul I. Dispozitii generale 

Titlul II. Conventia arbitrala 

Titlul III. Tribunalul arbitral 

Titlul IV. Procedura arbitrala

Capitolul I. Sesizarea tribunalului arbitral 

Capitolul II. Judecata 

Capitolul III. Cheltuielile arbitrale 

Capitolul IV. Hotararea arbitrala 

Titlul V. Desfiintarea hotararii arbitrale 

Titlul VI. Executarea hotararii arbitrale 

Titlul VII. Arbitrajul institutionalizat 

CARTEA A V-A. DESPRE EXECUTAREA SILITA 

Titlul I. Dispozitii generale 

Capitolul I. Scopul si obiectul executarii silite 

Capitolul II. Titlul executoriu 

Capitolul III. Participantii la executarea silita 

Capitolul IV. Efectuarea executarii silite 

Sectiunea 1. Sesizarea organului de executare 
Sectiunea a 2-a. Efectuarea actelor de executare silita 
Sectiunea a 3-a. Executarea impotriva mostenitorilor
Sectiunea a 4-a. Interventia altor creditori 
Sectiunea a 5-a. Perimarea executarii silite 
Sectiunea a 6-a. Amanarea, suspendarea si restrangerea executarii 
Sectiunea a 7-a. Incetarea executarii silite 

Capitolul V. Prescriptia dreptului de a obtine executarea silita 

Capitolul VI. Contestatia la executare 

Capitolul VII. Depunerea cu afectatiune speciala 

Capitolul VIII. Intoarcerea executarii 

Titlul II. Urmarirea silita asupra bunurilor debitorului 

Capitolul I. Urmarirea mobiliara 

Sectiunea 1. Bunurile mobile care nu se pot urmari 
Sectiunea a 2-a. Procedura urmaririi mobiliare 
Sectiunea a 3-a. Poprirea 
Sectiunea a 4-a. Urmarirea fructelor si a veniturilor imobilelor 

Capitolul II. Urmarirea imobiliara 

Sectiunea 1. Bunurile imobile care pot fi urmarite 
Sectiunea a 2-a. Incuviintarea urmaririi imobiliare
Sectiunea a 3-a. Efectele urmaririi 
Sectiunea a 4-a. Vanzarea la licitatie publica 
Sectiunea a 5-a. Efectele adjudecarii 
Sectiunea a 6-a. Dispozitii speciale 

Capitolul III. Eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin urmarirea silita 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a Distribuirea sumei rezultate din vanzarea bunurilor urmarite 
Sectiunea a 3-a. Plata sumei rezultate din urmarirea silita 

Titlul III. Executarea silita directa 

Capitolul I Dispozitii generale 

Capitolul II. Predarea silita a bunurilor mobile 

Capitolul III. Predarea silita a bunurilor imobile 

Capitolul IV. Executarea silita a altor obligatii de a face sau a obligatiilor de a nu face 

Sectiunea 1. Dispozitii comune 
Sectiunea a 2-a. Executarea hotararilor judecatoresti referitoare la minori 

CARTEA A VI-A. PROCEDURI SPECIALE 

Titlul I. Procedura divortului 

Capitolul I. Dispozitii comune

Capitolul II. Divortul remediu 

Sectiunea 1. Divortul prin acordul sotilor 
Sectiunea a 2-a. Divortul din motive de sanatate 

Capitolul III. Divortul din culpa sotilor 

Titlul II. Procedura punerii sub interdictie judecatoreasca 

Titlul III. Procedura de declarare a mortii 

Titlul IV. Masuri asiguratorii si provizorii 

Capitolul I. Sechestrul asigurator 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Dispozitii speciale privind sechestrul asigurator al navelor civile 

Capitolul II. Poprirea asiguratorie 

Capitolul III. Sechestrul judiciar 

Capitolul IV. Masuri provizorii in materia drepturilor de proprietate intelectuala 

Titlul V. Procedura partajului judiciar 

Titlul VI. Procedura ordonantei presedintiale 

Titlul VII. Cererile posesorii 

Titlul VIII. Procedura ofertei de plata si consemnatiunii 

Titlul IX. Procedura ordonantei de plata 

Titlul X. Procedura cu privire la cererile de valoare redusa 

Titlul XI. Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fara drept 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Procedura de evacuare 

Capitolul III. Dispozitii speciale
 
Titlul XII. Procedura privitoare la inscrierea drepturilor dobandite in temeiul uzucapiunii 

Titlul XIII. Procedura refacerii inscrisurilor si hotararilor disparute 

Titlul XIV. Cautiunea judiciara 

CARTEA A VII-A. PROCESUL CIVIL INTERNATIONAL 

Titlul I. Competenta internationala a instantelor romane 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Dispozitii speciale de competenta internationala a instantelor romane 

Titlul II. Legea aplicabila in procesul civil international 

Capitolul I. Capacitatea si drepturile partilor in proces 

Capitolul II. Legea aplicabila in materie procedurala 

Titlul III. Eficacitatea hotararilor straine 

Capitolul I. Recunoasterea hotararilor straine 

Capitolul II. Executarea hotararilor straine 

Titlul IV. Arbitrajul international si efectele hotararilor arbitrate straine 

Capitolul I. Procesul arbitral international 

Capitolul II. Efectele hotararilor arbitrale straine 

DISPOZITII FINALE 

Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila publicata in M. Of. nr. 365 din 30 mai 2012 cu modificarile aduse prin:

-O.U.G. nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila (M. Of. nr. 606 din 23 august 2012), aprobata prin Legea nr. 206/2012 (M. Of. nr. 762 din 13 noiembrie 2012);

-O.U.G. nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe (M. Of. nr. 68 din 31 ianuarie 2013), aprobata, cu modificari, prin Legea nr. 214/2013 (M. Of. nr. 388
din 28 iunie 2013);

-Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila (M. Of. nr. 89 din 12 februarie 2013);

-Legea nr. 138/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe (M. Of. nr. 753 din 16 octombrie 2014).

din nou in stoc
Buna ziua,

Cand va reveni aceasta carte in stocul Dvs. ?

Multumesc
Vizitator | 13.03.2015 15:21
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (0/0)
Detalii tehnice
Data aparitiei06 feb. 2015
Categorie generalaLegislatie
Numar pagini440
Tip copertaCarte brosata
Editiea 3-a
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Noul Cod penal. Noul Cod de procedura penala 15.01.2015

Noul Cod penal. Noul Cod de procedura penala 15.01.2015

Legea de punere in aplicare, reglementarea anterioara, legislatie conexa, index alfabetic
19,30 RON
Indisponibila
Noul Cod de procedura civila si 12 legi uzuale Gabriel BOROI si Delia Narcisa THEOHARI – Analiza modificarilor

Noul Cod de procedura civila si 12 legi uzuale 30.01.2015

Gabriel BOROI si Delia Narcisa THEOHARI – Analiza modificarilor si completarilor aduse prin Legea nr. 138/2014
19,30 RON