Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Jurisdictia muncii. Contractele colective, conflictele de munca

Practica judiciara
ISBN/ISSN: 978-606-522-209-0
Editura: Hamangiu
28,00 RON
Disponibilitate: IN STOC
  Culegerea de fata, dedicata jurisdictiei muncii, contractelor colective, conflictelor de munca, face parte dintr-o serie mai larga, ce abordeaza principalele institutii din dreptul muncii si care cuprinde inca cinci lucrari cu urmatoarea tematica:
•    Contractul individual de munca. Incheierea, executare, modificare, suspendare;
•    Incetarea contractului individual de munca;
•    Salarii. Sporuri si concedii. Formarea profesionala;
•    Raspunderea patrimoniala, contraventionala si penala;
•    Raspunderea disciplinara.

  Am elaborat aceste sinteze de jurisprudenta cu scopul de a oferi cititorilor o gama variata de hotarari judecatoresti – semnificative, in opinia noastra – pronuntate in perioada 2005-2009 si care reliefeaza modul in care instantele specializate in solutionarea cauzelor privind conflicte de munca au interpretat si aplicat dispozitiile Codului muncii. Materialul selectat priveste interpretarea si aplicarea dispozitiilor Codului muncii care au ca obiect de reglementare contractele colective de munca, solutionarea conflictelor de munca – fie ele de drepturi sau de interese – si jurisdictia muncii, hotararile judecatoresti prezentate fiind grupate in opt capitole distincte, in functie de problemele de drept asupra carora instantele au fost chemate sa se pronunte, astfel: litigii de competenta instantelor specializate in solutionarea conflictelor de munca; litigii care nu constituie conflicte de munca; calitatea procesuala in conflictele de munca; termenele de sesizare a instantei; competenta teritoriala; conflictele de interese; contractele colective de munca; procedura in fata instantei.

Capitolul I. Litigii de competenta instantei de dreptul muncii 

1. Angajat al Ministerului Afacerilor Externe. Contract de munca pe perioada determinata. Decizie de incetare a raporturilor de munca

2. Despagubiri pentru neindeplinirea de catre angajator a obligatiei de intocmire a dosarului de pensionare. Conflict de drepturi 

3. Cadru militar. Cererea de plata a diferentelor salariale. Stabilirea temeiului juridic al cererii

4. Profesor universitar consultant. Cerere de obligare a angajatorului la plata lunara a salariului fixat prin decizia de incadrare

5. Stabilirea unei alte grupe de munca decat cea inscrisa in carnetul de munca 

6. Discriminare in raporturile de munca. Despagubiri civile. Regulator de competenta

7. Magistrat. Cererea de obligare a paratilor la recalcularea si restituirea diferentei impozitului pe venit incasat nejustificat 

8. Director economic. Contestatie impotriva deciziei de desfacere a contractului individual de munca

9. Incetarea contractului individual de munca. Natura administrativa a actelor care au stat la baza deciziei de concediere nu au relevanta pentru determinarea competentei materiale a instantei

10. Obligatia angajatorului de a elibera adeverinta necesara pentru recalcularea pensiei. Conflict de competenta

11. Despagubiri pentru daune produse prin neeliberarea carnetului de munca la incetarea activitatii salariatului

12. Modificarea raportului de serviciu al functionarului public din cadrul autoritatii vamale. Competenta materiala absoluta. Conflict de competenta

13. Recalculare venituri salariale. Neimpozitarea biletelor de transport gratuite 

14. Contract de performanta. Nulitatea absoluta a deciziei consiliului de administratie de revocare din functie

15. Cererea de plata a drepturilor salariale. Efectuarea unor mentiuni in carnetul de munca. Disjungere

16. Contestatia impotriva deciziei unilaterale de incetare a contractului de munca 

17. Restituirea drepturilor salariale incasate de salariat necuvenit de la angajatorul sau 

18. Nerespectarea clauzelor contractului individual de munca. Angajament de plata. Anularea somatiei de plata

19. Rectificare mentiuni in carnetul de munca. Renuntarea la judecata. Principiul disponibilitatii

20. Instanta competenta sa judece actiunea prin care se solicita drepturi salariale si, deosebit, drepturi de asigurari sociale

21. Competenta materiala de solutionare a litigiilor dintre membrii cooperatori si cooperativele mestesugaresti

22. Cererea de suspendare a executarii hotararii. Incheierea data pe cale administrativa de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie – regulator de competenta

23. Cerere de intoarcere a executarii silite. Restituirea sumelor primite cu titlu de drepturi salariale

24. Constatarea vechimii in munca juridica. Competenta instantei de dreptul muncii 

Capitolul al II-lea. Litigii care nu constituie conflicte de munca 

25. Politist, functionar public civil cu statut special. Contestarea actului de eliberare din functie. Competenta instantei de contencios administrativ. Termenul de exercitare a caii de atac

26. Litigiul avand ca obiect trecerea politistului in randul ofiterilor. Competenta instantei de contencios administrativ

27. Director al directiei silvice. Raspunderea materiala a personalului silvic, functionari publici cu statut special. Competenta instantei de contencios administrativ

28. Magistrat. Restituirea contributiei la asigurarile sociale de sanatate. Conflict de competenta. Raporturi de drept fiscal

29. Comisar Garda financiara – functionar public. Modificarea raporturilor de serviciu. Competenta instantei de contencios administrativ 

30. Gestionar de fapt. Actiune in pretentii. Conventie civila. Competenta instantei de drept comun

31. Contestarea deciziei de eliminare din lotul de observatori. Competenta organului cu activitate jurisdictionala 

32. Director adjunct economic in cadrul Ministerului Sanatatii. Contestatie indreptata impotriva ordinului de eliberare din functie. Competenta instantei de contencios administrativ

33. Despagubiri solicitate de catre salariat organizatiei sindicale care l-a reprezentat intr-un litigiu de munca. Competenta materiala a instantei de drept comun

34. Contestatie privind mobilitatea personalului didactic. Competenta instantei de contencios administrativ

35. Contestarea procedurii pentru ocuparea postului de profesor universitar. Reevaluare dosar de concurs

36. Actiunea avand ca obiect anularea rezultatului concursului de ocupare a functiei de director al unui organ de specialitate al administratiei publice centrale. Competenta instantei de contencios administrativ

37. Functionari publici cu statut special. Cerere privind acordarea drepturilor de natura salariala. Competenta instantei de contencios administrativ

38. Raspunderea civila delictuala a conducatorului unui organ de specialitate al administratiei publice centrale, subordonat Guvernului. Competenta de solutionare a litigiului revine instantei de drept comun

39. Referent la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate – functionar public. Incetarea raporturilor de munca prin demisie. Competenta instantei de contencios administrativ

40. Cheltuieli de judecata cerute pe cale separata. Raspunderea civila delictuala. Competenta instantei de drept comun

41. Politist. Functionar public cu statut special. Plangere impotriva deciziei de imputatie. Competenta materiala a instantei de contencios administrativ

42. Necompetenta generala a instantei. Personal clerical. Contestare decizie de sanctionare disciplinara

43. Absolvent institutie de invatamant. Subventionarea locurilor de munca. Lipsa calitatii procesuala active a angajatului 

44. Actiune in despagubiri rezultate dintr-un accident de circulatie produs in afara orelor de program. Raspundere civila delictuala. Competenta instantei de drept comun

45. Decizia de incetare a contractului de management educational. Competenta instantelor de contencios administrativ

Capitolul al III-lea. Calitatea procesuala in litigiile de munca 

46. Contestatie impotriva masurii disciplinare luate de angajator. Lipsa calitatii procesuale pasive a directorului persoana juridica

47. Drepturi salariale. Federatia sindicala – mandatar al membrilor de sindicat. Competenta teritoriala absoluta a instantei. Prorogarea de competenta in caz de coparticipare procesuala

48. Consilier juridic. Imposibilitatea reprezentarii in instanta a unor persoane fizice in aceasta calitate, in lipsa mandatului

49. Parti in contestatia in anulare. Cerere formulata de reprezentantul partii. Calitate procesuala activa

50. Cerere de constatare a perioadei de activitate desfasurata in grupa I de munca. Lipsa calitatii procesuale a Inspectoratului Teritorial de Munca

51. Plata indemnizatiei de somaj. Calitatea procesuala pasiva a Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Munca

52. Societate aflata in faliment. Plata drepturilor salariale. Lipsa calitatii procesuale pasive a lichidatorului judiciar

53. Limitele mandatului de reprezentare a salariatului de catre sindicat. Calitatea procesuala a sindicatului

Capitolul al IV-lea. Termenele de sesizare a instantei

54. Contestatie impotriva deciziei de concediere. Depasirea termenului de sesizare a instantei. Consecinte

55. Contestarea deciziei de modificare unilaterala a contractului individual de munca. Repunerea in termen. Spitalizare – imprejurare mai presus de vointa partii 

56. Despagubiri cuvenite ca urmare a incetarii contractului individual de munca. Exceptia prescriptiei dreptului la actiune

57. Comunicarea deciziei de concediere prin intermediul postei. Forta probanta a borderoului de expediere. Depasirea termenului de contestare

58. Decizie de incetare a contractului individual de munca. Termenul in care pot fi invocate motivele de nulitate absoluta

59. Raspundere pentru pagube cauzate prin fapte ilicite. Prescriptia dreptului la actiune privind despagubirile. Cerere de repunere in termen

60. Cerere de reintegrare in functie formulata separat de contestatia impotriva concedierii. Termenul de sesizare a instantei

61. Repunerea in termenul de contestatie. Natura juridica a termenului 

Capitolul al V-lea. Competenta teritoriala

62. Conflict de munca intervenit intre membrii sindicatului si angajatorii lor

63. Contestatie indreptata impotriva deciziei de concediere. Instanta competenta teritorial. Resedinta salariatului

64. Cereri referitoare la solutionarea conflictelor de drepturi. Competenta instantei in a carei circumscriptie isi are domiciliul salariatul

65. Competenta teritoriala. Locuinta statornica sau principala. Notiunea de domiciliu ales

66. Dreptul de optiune privind instanta competenta material. Domiciliul sau resedinta reclamantului

67. Notiunea de domiciliu. Locuinta efectiva

Capitolul al VI-lea. Conflictele de interese 

68. Procedura concilierii in conflictele de interese. Verificarea indeplinirii acestei proceduri. Admisibilitatea sesizarii instantei 

69. Obligatia Directiei de munca si protectie sociala de a inregistra conflictul de interese. Calitatea procesuala pasiva a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale 

70. Obiectul conflictelor de interese. Legalitatea grevei

71. Verificarea legalitatii procedurii prealabile declansarii grevei

72. Conflict de interese intre patronat si sindicat. Etapele prealabile declansarii grevei 

73. Medierea si arbitrajul. Lipsa realizarii consensului pentru parcurgerea etapelor facultative prealabile declansarii grevei. Legalitatea grevei 

74. Obiectul conflictelor de interese. Nelegalitatea grevei de avertisment 

75. Greva nelegala. Cerinte necesare pentru sesizarea Curtii Constitutionale 

76. Greva in unitati cu foc continuu. Analiza indeplinirii conditiilor de desfasurare. Reprezentativitate sindicat 

77. Transportul feroviar public de calatori. Cerinte necesare pentru suspendarea grevei 

78. Siguranta transportului feroviar. Periclitarea vietii si sanatatii oamenilor. Suspendarea grevei 

79. Suspendarea continuarii grevei. Stare de pericol pentru viata si sanatatea oamenilor

80. Notiunea de greva. Diferenta de regim juridic fata de alta forma de protest

Capitolul al VII-lea. Contractul colectiv de munca

81. Aplicarea clauzelor mai favorabile din contractul colectiv de munca la nivel de ramura 

82. Contractul colectiv de munca unic la nivel national. Nerespectarea dispozitiilor privind aplicarea unei sanctiuni disciplinare

83. Aplicarea contractului colectiv de munca la nivel de unitate. Compensatie la pensionare. Inexistenta unei discriminari 

84. Opozabilitatea contractului colectiv de munca. Deosebire fata de nulitate 

Capitolul al VIII-lea. Procedura in fata instantei de judecata 

85. Recurs inadmisibil. Incheierea de sesizare a Curtii Constitutionale 

86. Incheiere interlocutorie care nu suspenda cursul judecatii. Recurs inadmisibil 

87. Proces echitabil. Principiul contradictorialitatii. Incalcarea drepturilor procesuale prin necomunicarea unei copii de pe actiune. Casarea hotararii 

88. Interpretarea probelor. Expertiza IT. Contraexpertiza. Dovada accesarii site-urilor. Utilizare posta electronica

89. Tardivitatea declararii recursului. Cerere de recurs comunicata prin e-mail. Data certa 

90. Recurs inadmisibil. Incheiere premergatoare de trimitere a cauzei de la o sectie la alta sectie

91. Sechestru asigurator asupra bunurilor mobile 

92. Decizie de suspendare a contractului individual de munca pe perioada cercetarii disciplinare. Suspendarea acestei decizii pe calea ordonantei presedintiale 

93. Suspendarea provizorie a executarii sentintei. Vremelnicia unei astfel de masuri dispuse pe calea ordonantei presedintiale

94. Suspendare provizorie a executarii sentintei. Cerinte pentru eliberarea cautiunii 

95. Nelegalitatea cererii de suspendare a executarii sentintei 

96. Motive pentru suspendarea executarii hotararii recurate. Executarea hotararii. Consecinte

97. Contestatie la executarea propriu-zisa. Inexistenta unui conflict de drepturi. Competenta instantei de drept comun 

98. Contestatie la titlu. Contestatie la executare. Instanta de executare 

99. Revizuire. Caracterul de inscris nou al unei hotarari judecatoresti 

100. Principiului celeritatii in conflictele de munca. Dreptul la aparare al partii. Exercitarea drepturilor procedurale cu buna-credinta 

101. Renuntarea la imunitatea de jurisdictie. Legala citare a partii la domiciliul procesual ales 

Index alfabetic

Detalii tehnice
Data aparitiei23 dec. 2009
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini344
Tip copertaCarte brosata
DE ACELASI AUTOR - Lucia Uta