Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Mostenirea legala. Partajul succesoral. Practica judiciara adnotata

Practica judiciara adnotata
ISBN/ISSN: 978-606-522-190-1
Editura: Hamangiu
37,60 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata
  Mostenirea legala. Partajul succesoral reprezinta o sinteza de jurisprudenta si doctrina, o adnotare teoretica a practicii judiciare din acest domeniu de actualitate, ce continua sa fie atragator pentru orice jurist, prin bogatia si complexitatea problemelor pe care le ridica.

  Lucrarea este gandita pe capitole ce respecta intr-o mare masura structura Codului civil si cuprinde selectii ori continutul integral al unor hotarari judecatoresti civile in materia mostenirii legale si a partajului succesoral, cu note de doctrina din diferite reviste, lucrari, cursuri, tratate de specialitate.

  Spetele prezentate – peste 400 in total – fac parte atat din istoria moderna a dreptului romanesc, cat si din perioada premergatoare anilor ’90, fiind inserate cele mai recente solutii ale instantelor judecatoresti, practica judiciara a majoritatii curtilor de apel, precum si decizii de indrumare ale fostului Tribunal Suprem, decizii ale Sectiei civile a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (fosta Curte Suprema de Justitie), decizii date de Sectiile Unite in recursuri in interesul legii, nelipsind jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Capitolul I. Despre succesiuni 

1. Caracterul transmisiunii catre mostenitori. Imbunatatirile aduse de catre un mostenitor bunurilor ramase

2. Drept de autor. Transmiterea drepturilor patrimoniale. Situatia mostenitorilor

3. Certificat de mostenitor. Nulitate absoluta 

4. Mostenire. Devolutiune legala si testamentara. Neinvocarea testamentului. Efecte

5. Fond funciar. Eliberarea titlului de proprietate unui singur mostenitor. Consecinte 

6. Succesiune. Neprezentarea unui succesibil la dezbaterea unei succesiuni. Consecinte

7. Imobil preluat de stat in mod abuziv. Titlul de proprietate. Inteles. Actul de imparteala

8. Vacanta succesorala. Legitimare procesuala a statului pentru pasivul mostenirii

9. Existenta a doua succesiuni. Examinarea separata a fiecarei succesiuni in parte

10. Certificat de mostenitor. Omisiunea unor bunuri. Includerea lor in masa de impartit, la partaj. Prescriptie

11. Dreptul de optiune al succesibilului chemat la mostenire in dubla calitate de mostenitor legal sau testamentar

12. Acceptare. Termen

13. Indiviziune succesorala. Loc de inmormantare. Concesionarea pe numele unei alte persoane

14. Succesiune. Acceptare. Data la care ia nastere calitatea de mostenitor legal. Efectele certificatului de mostenitor. Inceperea termenului de prescriptie 

15. Succesiune. Acceptare. Moarte prezumata 

16. Competenta. Succesiune. Persoana care nu a avut domiciliul in tara. Procedura notariala. Anularea certificatului de mostenitor

17. Succesiune. Raport. Persoanele obligate la raport

18. Partaj succesoral. Activ. Includerea valorii bunurilor succesorale de la momentul deschiderii succesiunii

19. Comorienti. Conditii 

20. Dreptul de proprietate al statului asupra bunurilor apartinand succesiunii vacante. Imposibilitatea dobandirii pe cale de uzucapiune a dreptului de proprietate asupra acestor bunuri

21. Dreptul special de mostenire al sotului supravietuitor. Bunuri apartinand gospodariei casnice. Continut

22. Renuntarea la mostenire dupa acceptarea ei. Certificat de vacanta succesorala 

23. Drepturile sotului supravietuitor atunci cand vine in concurs cu descendentii

24. Succesiune. Imparteala. Sot supravietuitor. Concurs cu copiii dintr-o casatorie anterioara a defunctului

25. Sot supravietuitor. Bunuri care serveau exercitarii profesiunii (meseriei) sotului decedat. Neincluderea in masa bunurilor alcatuind gospodaria casnica

26. Succesor legal. Copil din afara casatoriei. Obligarea tatalui la plata pensiei de intretinere potrivit legislatiei anterioare. Efecte cu privire la stabilirea filiatiei 

27. Drept de succesiune. Mostenitor sezinar. Necesitatea acceptarii mostenirii

28. Legatar particular. Actiuni personale. Actiuni reale

29. Actiunea in anularea hotararii comisiei judetene in aplicarea Legii nr. 112/1995, formulata de chirias. Mostenitor in sensul art. 1. Unitate locativa in sensul art. 3 si 5

30. Succesiune. Legate. Cauze de ineficacitate. Nulitate. Revocare

31. Succesiune vacanta. Trimiterea in posesie a statului

32. Sezina. Natura dreptului. Stare de indiviziune intre mostenitorii sezinari si posesorii unui imobil. Consecinte

33. Sezina. Efecte. Invocare intr-o actiune posesorie 

34. Mostenitor sezinar. Acceptarea tacita a mostenirii. Legate particulare 

35. Sezina. Stapanirea in fapt a bunurilor succesiunii

Capitolul II. Despre calitatile cerute pentru a succede

36. Succesiune. Stabilirea paternitatii

37. Succesiune. Stare civila. Acte. Dovada

38. Mostenire legala. Principii de baza ale devolutiunii legale. Principiul chemarii la mostenire a rudelor in ordinea claselor de mostenitori legali. Reprezentarea succesorala

39. Actiune in revendicare. Lipsa calitatii procesuale active. Certificat de mostenitor eliberat la peste trei ani de la data declansarii procesului. Dreptul paratilor de a face dovada contrara prin orice mijloc de proba 

40. Retransmiterea mostenirii. Conditii 

41. Nedemnitate. Regimul comunitatii matrimoniale

42. Excludere pentru nedemnitate. Revocarea donatiei pentru ingratitudine. Donatar alienat mintal

43. Nedemnitate. Conditii

44. Conditii legale pentru a mosteni. Conditie negativa – persoana sa nu fie nedemna

45. Exceptie de neconstitutionalitate. Nedemnitate. Dreptul la mostenire. Dreptul de proprietate 

Capitolul III. Despre deosebite ordine de succesiune

Sectiunea I. Dispozitii generale

46. Anularea certificatelor de mostenitor. Anularea incheierilor de intabulare a acestora in cartea funciara. Mentinerea contractului de vanzare-cumparare incheiat intre unul dintre comostenitori cu un tert 

47. Obligativitatea timbrarii actiunii avand ca obiect restituirea imobilelor trecute abuziv in proprietatea statului. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 15 lit. r) din Legea nr. 146/1997 si altor parti

48. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor. Vocatia succesibililor conform principiului proximitatii gradului de rudenie. Repunerea in termenul de acceptare a mostenirii 

49. Principiul proximitatii gradului de rudenie. Exceptie. Reprezentarea succesorala

Sectiunea a II-a. Despre reprezentare

50. Mostenitorii care beneficiaza de reprezentare

51. Reprezentare succesorala. Conditii 

52. Reprezentare succesorala. Limite. Sot supravietuitor

53. Succesiune. Impartire pe tulpini. Reprezentare

54. Exceptie de neconstitutionalitate. Reprezentare succesorala. Limite. Dreptul la mostenire. Accesul liber la justitie

55. Sot supravietuitor. Lipsa dreptului de a veni la succesiunea socrului prin reprezentare

56. Colaterali privilegiati. Imparteala pe linii

57. Reprezentare succesorala. Calitate procesuala activa a reclamantului dupa socrul sau, in virtutea retransmiterii succesorale dupa sotia sa

58. Reprezentare succesorala. Conditii 

Sectiunea a III-a. Succesiunile deferite descendentilor

59. Imobil restituit in natura, in temeiul Legii nr. 112/1995, unui singur mostenitor. Cerere formulata ulterior de un alt mostenitor pentru constatarea calitatii de coproprietar. Admisibilitate

60. Anulare certificat de mostenitor 

61. Indreptare de eroare materiala. Sfera de aplicare a art. 281 C. proc. civ. 

62. Prescriptia dreptului de optiune succesorala

Sectiunea a IV-a. Despre succesiunile deferite ascendentilor si colaterale 

63. Imparteala mostenirii pe linii

64. Renuntare expresa la succesiune. Taxe succesorale

65. Imparteala mostenirii pe linii. Colaterali privilegiati 

66. Imparteala mostenirii in parti egale. Frati uterini sau consangvini

67. Imparteala mostenirii pe linii. Conditii

68. Imparteala mostenirii in cote egale. Colaterali ordinari. Unchi

69. Imparteala mostenirii in cote egale. Principiul proximitatii gradului de rudenie 

Capitolul IV. Despre succesiunile neregulate

Sectiunea I. Despre drepturile copiilor naturali asupra bunurilor mamei lor si despre succesiunea copiilor naturali morti fara posteritate

70. Colateralii mamei. Principiul reciprocitatii

71. Limitarea dreptului de mostenire al copiilor naturali. Principiul reciprocitatii

72. Succesiunea copilului natural mort fara posteritate

73. Dreptul la mostenirea copilului natural

Sectiunea a II-a. Despre succesiunea sotului supravietuitor si despre a statului 

74. Actiunea in anularea hotararii Comisiei judetene in aplicarea Legii nr. 112/1995, formulata de chirias

75. Drepturi de creanta. Concubini. Obligatia statului care a cules succesiunea vacanta de a plati integral creanta creditorului succesiunii 

76. Mostenire vacanta. Certificat de vacanta succesorala

77. Certificat de vacanta succesorala. Pasiv succesoral. Testament olograf. Nulitate absoluta 

78. Acte de acceptare tacita. Certificat de vacanta succesorala. Actiune in anulare. Prescriptia dreptului de optiune succesorala 

79. Certificat de vacanta succesorala. Anulare. Consecinte. Situatia dobanditorului de buna-credinta 

80. Certificat de vacanta succesorala. Actiune in anulare. Instana competenta 

81. Succesiune vacanta. Imposibilitatea invocarii uzucapiunii impotriva dreptului de proprietate al statului

82. Legatar cu titlu particular. Certificat de vacanta succesorala. Anulare 

83. Certificat de vacanta succesorala. Anulare. Termen de prescriptie

84. Succesiune vacanta. Intinderea raspunderii statului pentru pasivul succesiunii vacante

85. Certificat de vacanta succesorala. Conditii. Nulitate

86. Constatarea nulitatii certificatului de vacanta succesorala. Acceptarea tacita a succesiunii. Acte de dispozitie de acceptare tacita 

87. Vacanta succesorala. Constatare prin hotarare judecatoreasca. Admisibilitate 

88. Vacanta succesorala. Inteles

89. Certificat de vacanta succesorala emis cu incalcarea dispozitiilor Decretului nr. 40/1953 

90. Succesiune. Vacanta. Dreptul statului. Limite. Efecte

91. Succesiune vacanta. Raspunderea statului pentru datoriile succesorale. Probe. Inceput de dovada scrisa

92. Certificat de vacanta succesorala. Anulare. Eliberarea unui certificat de mostenitor pe baza hotararii judecatoresti. Raspunderea statului pentru pasiv 

93. Certificat de vacanta succesorala. Nulitate. Conditii

94. Renuntare la succesiune. Succesiune vacanta. Actiune in anulare a actului de renuntare pentru viciu de consimtamant. Prescriptibilitate

Sectiunea a III-a. Despre dreptul de mostenire al femeii cand se afla in concurenta cu descendentii sau alte rude care sunt chemate dupa legi la succesiunea sotului ei mort

95. Sot supravietuitor. Bunuri comune ale sotilor. Instrainarea unui imobil aflat in proprietate comuna

96. Sot supravietuitor. Bunuri care serveau exercitarii profesiunii (meseriei) sotului decedat. Neincluderea in masa succesorala a bunurilor apartinand gospodariei casnice 

97. Sot supravietuitor. Sustragerea de bunuri casnice

98. Regimul juridic al bunurilor gospodariei casnice

99. Dreptul de mostenire al sotului supravietuitor asupra mobilelor si obiectelor gospodariei casnice. Regim juridic

100. Sot supravietuitor. Aplicarea legii civile in timp. Vaduve de razboi 

101. Sot supravietuitor. Bunuri apartinand gospodariei casnice. Legat universal 

102. Bunuri apartinand gospodariei casnice: televizor, frigider, mobilier

103. Liberalitati facute de sotul predecedat. Sot supravietuitor. Obligatia instantei de a stabili clasa de mostenitori cu care sotul supravietuitor vine in concurs 

104. Sot supravietuitor. Drept de abitaie. Conditii 

105. Exceptie de neconstitutionalitate. Drept de proprietate. Dreptul la mostenire

106. Sot supravietuitor. Drept asupra bunurilor apartinand gospodariei casnice. Regim juridic. Bunuri comune si bunuri proprii

107. Succesiune. Acceptare tacita. Bunuri mobile. Concurs cu drepturile sotului supravietuitor

108. Mobile si obiecte ale gospodariei casnice. Determinarea masei succesorale a sotului supravietuitor. Situatia asigurarii pentru caz de moarte

109. Bunuri apartinand gospodariei casnice. Inteles. Dreptul sotului supravietuitor. Intindere

110. Bunuri apartinand gospodariei casnice. Dreptul sotului supravietuitor. Despartire in fapt inaintea decesului

111. Dreptul sotului supravietuitor asupra bunurilor apartinand gospodariei casnice. Conditii. Includerea acestor bunuri in masa succesorala 

112. Bunuri apartinand gospodariei casnice. Dreptul sotului predecedat de a dispune de partea sa din aceste bunuri

113. Mobile si obiecte apartinand gospodariei casnice. Existenta unor gospodarii separate

114. Dreptul sotului supravietuitor la bunurile apartinand gospodariei casnice. Criterii de aplicabilitate 

115. Succesiune. Sotie din a doua casatorie

116. Sot donator. Descendenti din alta casatorie. Sot supravietuitor. Concurs. Cumul cu cotitatea disponibila speciala 

117. Bunuri de uz casnic. Notiune. Bunuri care au constituit biroul profesional al defunctului

118. Sot supravietuitor. Drept de rezerva. Stabilirea cotitatii disponibile. Reductiunea liberalitatilor 

119. Sot supravietuitor. Concurs cu descendentii. Rezerva. Parte disponibila  

120. Sot supravietuitor. Concurs cu mama si fratii defunctului

121. Sot supravietuitor. Concurs cu copiii minori. Curator

122. Bunuri de uz casnic testate. Incalcarea rezervei sotului supravietuitor. Reductiunea liberalitatilor 

123. Mostenitor sot supravietuitor. Concurs. Cuantumul cotitatii disponibile 

Capitolul V. Despre acceptarea si repudierea mostenirilor

Sectiunea I. Despre acceptare 

124. Acceptarea mostenirii. Renuntare la mostenire dupa acceptarea ei. Certificat de vacanta succesorala. Nulitate absoluta

125. Locuri de inmormantare in cimitire. Concesionare. Caracterul dreptului obtinut de concesionar. Transmitere pe cale succesorala. Consecinte

126. Repunerea in termenul de acceptare a succesiunii in temeiul art. 13 din Legea nr. 18/1991 

127. Acceptare tacita. Acte din care rezulta intentia de accepta mostenirea 

128. Bun imobil aflat in indiviziune si reconstituit in baza Legii nr. 18/1991. Instrainarea unei cote ideale de catre unul dinte coproprietari. Conditii de valabilitate

129. Acceptare tacita. Introducerea unei actiuni pentru constatarea calitatii de succesor unic si a compunerii masei succesorale

130. Acceptarea succesiunii. Probe. Proprietate comuna pe cote-parti

131. Acte de acceptare. Conditii

132. Dreptul de optiune succesorala. Acte care implica vointa de a accepta

133. Acte de acceptare tacita. Conditii 

134. Acceptare tacita. Probe. Conditii de realizare

135. Legatari. Posibilitatea acestora de a accepta tacit succesiunea

136. Acte de acceptare a succesiunii. Probe

137. Acceptare tacita. Cerere adresata notarului. Efecte

138. Termen de acceptare. Prescriptia dreptului de optiune succesorala  

139. Drept de succesiune. Folosinta imobilului de catre eredele coindivizar. Acceptare tacita 

140. Acte de acceptare tacita. Edificarea de catre mostenitor, in perioada de optiune succesorala, a unui sopron pe terenul defunctului 

141. Luarea unor bunuri de valoare neinsemnata. Consecinte

142. Acte de conservare. Acte de administrare provizorie

143. Acte de acceptare tacita. Sot supravietuitor. Probe 

144. Acceptarea mostenirii. Folosirea bunurilor din succesiune dupa decesul autorului

145. Acceptarea tacita a succesiunii. Folosirea terenului si a constructiei. Edificare de constructii noi 

146. Dreptul de optiune succesorala. Acte de acceptare tacita. Luarea din succesiune a unor bunuri

147. Acte de acceptare. Antecontract de vanzare-cumparare a unui imobil inclus in masa succesorala 

148. Renuntare expresa

149. Acceptare expresa. Acte prin care se poate caracteriza

150. Acceptare tacita. Lege aplicabila

151. Acceptare succesiune. Constructii pe terenul lasat de defunct 

152. Acte care valoareaza acceptarea tacita a mostenirii 

153. Acceptare tacita. Vanzare teren

154. Acceptare tacita. Exteriorizarea intentiei de a accepta succesiunea

155. Acceptare tacita. Caracterul actelor din care poate fi dedusa 

156. Acceptare tacita. Caracterul indivizibil al optiunii succesorale 

157. Acceptare tacita. Acte prin care se poate realiza. Conventie intre succesibili cu privire la situatia viitoare a terenului agricol. Act de administrare 

158. Acceptare tacita. Acte prin care se poate realiza. Lucrari de imbunatatire la imobilul succesoral

159. Acceptare. Stapanirea unor bunuri primite ca zestre. Conventie privitoare la administrarea bunurilor succesorale 

160. Acceptare tacita. Acte de reparatie a bunului succesoral 

161. Constatarea nulitatii certificatului de vacanta succesorala. Acceptarea tacita a succesiunii. Acte de dispozitie

162. Acceptare tacita. Acte care valoreaza ca acceptare tacita. Renuntarea ulterioara la succesiune. Efecte juridice

163. Acceptare tacita. Bunuri de valoare redusa si care constituie amintiri de familie

164. Caracterul irevocabil al acceptarii succesiunii. Acte de acceptare. Renuntare ulterioara 

165. Acceptare tacita. Acte de dispozitie. Renuntarea in favoarea altei persoane

166. Drept de optiune. Acceptare tacita. Renuntare expresa ulterioara. Nulitate

167. Acceptare. Declaratie facuta la Banca Nationala. Valoare

168. Acceptare tacita. Donatie facuta fara dispensa de raport 

169. Acceptare prin transmisiune

170. Efectele renuntarii la mostenire dupa acceptarea ei

171. Inadmisibilitatea retractarii acceptarii succesiunii

172. Acceptare. Efecte. Renuntare ulterioara. Ineficienta

173. Acceptare. Efecte. Trecerea unui imobil in proprietatea statului pe baza unui certificat de vacanta succesorala

174. Act de acceptare tacita. Renuntare expresa la mostenire, intervenita ulterior. Optiunea succesorala – act juridic unilateral si, in principiu, irevocabil

175. Caracterul irevocabil al actului juridic al acceptarii. Renuntarea la succesiune. Termenul inauntrul caruia poate fi facuta

Sectiunea a II-a. Despre renuntarea la succesiune

176. Cotitate disponibila. Mod de determinare. Renuntare la mostenire. Drept de acrescamant

177. Efectele renuntarii. Consecinte cu privire la bunurile care intra ulterior decesului in masa succesorala

178. Acceptarea sub beneficiu de inventar. Renuntare la mostenire. Retractarea renuntarii

179. Fond funciar. Situatia mostenitorului care a renuntat expres la succesiune

180. Partaj succesoral. Partaj voluntar. Inexistenta starii de indiviziune. Renuntare expresa la succesiune

181. Renuntare expresa. Efecte

182. Impozit pe profit. Societate comerciala care se privatizeaza prin transmiterea de actiuni asociatiei salariatilor. Reducerea impozitului pe profit aferent actiunilor dobandite. Stabilirea momentului transferului de proprietate 

183. Actiune in anularea titlului de proprietate emis in baza Legii nr. 18/1991. Erede renuntator. Lipsa calitatii procesuale active 

184. Succesiune. Renuntare. Modalitati

185. Fond funciar. Reconstituirea dreptului de proprietate in baza Legii nr. 18/1991. Situatia renuntatorilor

186. Fond funciar. Reconstituirea dreptului de proprietate. Mostenitor care a renuntat la succesiune

187. Imobil preluat in mod abuziv de stat in baza Decretului nr. 92/1950. Mostenitori ai persoanei indreptatite la restituire, care nu au depus notificare in baza Legii nr. 10/2001. Restituirea intregului imobil mostenitorilor care au depus notificare 

188. Partajarea masei succesorale. Renuntarea unui coindivizar la cota sa in favoarea altei parti nu echivaleaza cu dreptul de acrescamant

189. Renuntare la mostenire. Reprezentare succesorala. Eredele renuntator nu poate fi reprezentat niciodata

190. Renuntare la succesiune. Pagubirea creditorilor. Actiune formulata in baza art.699. C. civ. Caracter

191. Succesiune. Renuntare in frauda creditorilor. Actiune revocatorie a unitatii pagubite

192. Repunerea in termenul de optiune succesorala. Forta majora 

193. Acceptarea mostenirii. Prescriptia dreptului de optiune succesorala. Repunere in termen

194. Fond funciar. Repunerea in termenul de acceptare a mostenirii 

195. Termenul de acceptare a succesiunii. Acceptare tacita

196. Repunere in termen. Acceptarea succesiunii prin cererea de reconstituire a dreptului de proprietate

197. Prescrierea dreptului de acceptare a mostenirii. Formularea subsecventa a unei actiuni de partaj de catre mostenitorul care nu a acceptat succesiunea in termen. Respingerea actiunii. Justificare

198. Caracterul termenului pentru acceptarea succesiunii. Suspendare. Efecte. Cazul legatarului care nu a cunoscut existenta testamentului. Cerere de repunere in termenul de prescriptie

199. Prescriptia dreptului de acceptare a succesiunii. Repunere in termen. Conditii 

200. Minor. Decesul tatalui. Abandonarea minorului de catre mama. Efecte cu privire la curgerea termenului de acceptare

201. Stabilirea calitatii de mostenitor a persoanelor indreptatite la stabilirea dreptului de proprietate. Repunerea de drept in termenul de acceptare a succesiunii

202. Procedura succesorala notariala. Certificat de mostenitor. Actiune in anulare. Legitimare procesuala activa 

203. Succesiune. Acte de acceptare tacita. Caracterizare. Termenul de acceptare. Vacanta succesorala

204. Legea nr. 10/2001. Termen de acceptare a succesiunii cu privire la imobilele care fac obiectul acestei legi. Derogare de la dreptul comun

205. Exercitarea dreptului de optiune succesorala. Acceptarea mostenirii de catre succesibilii minori

206. Succesiune. Optiune succesorala. Acte de acceptare tacita a mostenirii. Natura termenului prevazut de art. 700 alin. (2) C. civ. Suspendarea cursului prescriptiei

207. Dovada vocatiei succesorale generale nu echivaleaza cu dovada acceptarii mostenirii 

208. Minori. Neacceptare in termen. Nulitate certificat de mostenitor. Lipsa calitatii

209. Drept de optiune succesorala. Repunere in termen. Conditii. Dovada motivelor temeinice 

210. Exercitarea dreptului de optiune succesorala

211. Succesiune. Acceptare tacita. Termen. Invocarea calitatii de legatar

212. Neacceptarea succesiunii in termenul de prescriptie a dreptului de optiune succesorala. Plata impozitului pentru imobil 

213. Renuntare la drepturile succesorale ulterior acceptarii succesiunii. Efecte 

214. Calitatea de persoana indreptatita la restituirea imobilului ce face obiectul Legii nr. 10/2001. Succesibil care nu a acceptat in termen succesiunea. Distinctie fata de renuntarea la succesiune

215. Acceptare. Sesizarea facuta la primarie de catre comostenitor pentru deschiderea procedurii succesorale

216. Cooperator agricol. Renuntarea la mostenire anterior Legii nr. 18/1991

217. Legea nr. 18/1991. Comostenitor aflat in pasivitate

218. Constatarea nulitatii certificatului de mostenitor. Constatarea nulitatii contractului de vanzare-cumparare. Interes legitim. Vocatie succesorala

219. Partaj. Calitate procesuala activa. Acceptare tacita tardiva

220. Repunerea in termenul de acceptare a succesiunii. Conditii 

221. Acceptare. Termen. Cerere de repunere in termen. Motiv temeinic, in sensul art. 700 alin. (2) C. civ

222. Prescriptia dreptului de optiune succesorala. Necunoasterea datei mortii de cujus-ului. Consecinte

223. Acceptare tacita. Conditii. Luarea unui bun de o valoare redusa din masa succesorala. Suportarea cheltuielilor de inmormantare. Forta majora 

224. Renuntare expresa la succesiune. Lipsa vocatiei succesorale, conform art. 13 alin. (2) din Legea nr. 18/1991

225. Incidenta Legii nr. 18/1991. Repunerea in termenul de acceptare a sucesiunii fata de mostenitorii care nu au mai acceptat-o in conditiile art. 700 C. civ. Temei juridic 

226. Acceptare tacita. Conditii

227. Exceptie de neconstitutionalitate. Dreptul la mostenire 

228. Drept de optiune succesorala. Termen de prescriptie. Situatia mostenitorilor sezinari 

229. Renuntare la mostenire. Inadmisibilitatea reconstituirii dreptului de proprietate in temeiul Legii nr. 18/1991

230. Drept de succesiune. Renuntare. Retractarea renuntarii. Conditii. Efecte

231. Acceptarea succesiunii. Forme. Caracter irevocabil. Renuntarea la succesiune. Retractarea renuntarii. Conditii 

232. Drept de optiune succesorala. Act de renuntare la succesiune. Efecte. Retractarea renuntarii. Conditii

233. Declaratia data de legatar

234. Despre renuntari. Mostenire viitoare

235. Despre renuntare. Mostenire viitoare 

236. Despre renuntare. Vanzare mostenire. Nerealizarea lucrului viitor

237. Acceptarea pura si simpla fortata a mostenirii. Dosirea de bunuri succesorale. Consecinte

238. Darea la o parte sau dosirea unor bunuri succesorale. Intentie frauduloasa

239. Dosirea unor bunuri succesorale. Conditii

240. Bunuri succesorale. Sustragere. Intentia de insusire. Consecinte

241. Ascunderea unor bunuri. Data la care a fost savarsita. Acceptarea fara rezerve

242. Masa succesorala. Sustragere. Bunuri inventariate si date in custodia unuia dintre mostenitori 

Sectiunea a III-a. Despre beneficiul de inventar, despre efectele sale si despre obligatiile eredelui beneficiar

243. Acceptarea sub beneficiu de inventar. Conditii 

Sectiunea a IV-a. Despre succesiunile vacante

Capitolul VI. Despre impartire si despre raporturi 

Sectiunea I. Despre impartirea succesiunii 

244. Rudenia – baza devolutiunii succesorale legale. Descendent cu paternitatea stabilita abia ulterior deschiderii succesiunii. Certificat de mostenitor. Nulitate. Mostenitor aparent. Subdobanditor de buna-credinta. Partaj judiciar

245. Limitele dreptului de dispozitie asupra mostenirii. Masa succesorala. Calculul rezervei succesorale si al cotitatii disponibile. Stabilirea masei succesorale. Iesire din indiviziune

246. Indiviziune succesorala. Regim juridic. Principiul liberei dispozitii asupra cotei-parti ideale. Vanzarea de drepturi succesorale. Subrogatie personala. Conditie rezolutorie 

247. Contract de vanzare-cumparare. Imobil cumparat de la autorul comun al paratilor. Instrainarea cotei-parti indivize

248. Iesire din indiviziune. Actiune in granituire. Respingerea actiunii ca prematura 

249. Regula unanimitatii. Indiviziune. Drept de proprietate 

250. Actiune in revendicare. Indiviziune. Coproprietate 

251. Contract de vanzare-cumparare. Conditii de valabilitate. Imobil in indiviziune

252. Bun aflat in stare de indiviziune. Parti comune. Drepturile coproprietarilor

253. Imprescriptibilitatea dreptului de a cere iesirea din indiviziune. Bunuri coachizitionate de concubini

254. Indiviziune. Bunuri mobile si fructe produse de bunuri imobile 

255. Reconstituirea dreptului de proprietate. Lipsa titlului de proprietate. Inadmisibilitatea actiunii in partaj de folosinta

256. Indiviziune. Imobil aflat in regim de carte funciara

257. Drepturi reale. Coproprietate. Fructe. Partaj in natura 

258. Partaj. Omisiunea unui obiect al impartelii. Consecinte

259. Partaj. Conditii

260. Imparteala judiciara. Criterii de atribuire 

261. Indiviziune fortata. Obligatiile proprietarilor

262. Reparatii efectuate de unul dintre coindivizari. Consecinte

263. Indiviziune fortata a apartamentelor pe etaje

264. Masa partajabila. Fond funciar. Actiune in stabilirea si partajul succesiunii intemeiate pe titlu de proprietate. Bunuri care fac obiectul partajului, desi nu au existat in masa succesorala la data deschiderii mostenirii

265. Indiviziune. Drepturile coproprietarilor. Cerere de impartire a fructelor. Admisibilitate

266. Regimul fructelor culese in timpul starii de indiviziune de unul dintre coproprietari. Actiune in pretentii formulata dupa iesirea din indiviziune

267. Exceptie de neconstitutionalitate

268. Partaj. Bunuri succesorale. Evaluare. Criterii

269. Partaj. Terenuri care au apartinut unor persoane care au fost membri ai cooperativelor agricole de productie

270. Partaj. Caractere si efecte. Indatorirea instantei

271. Partaj judiciar. Succesiuni diferite. Contestatie 

272. Incetarea proprietatii comune devalmasie prin partaj. Modalitatile de partajare 

273. Partaj succesoral. Calitatea procesuala activa. Vanzare de catre legatar a cotei ideale de proprietate 

274. Indiviziune rezultata din succesiune. Indatorirea partajarii integrale a bunurilor succesorale

275. Loc de veci. Drept de concesiune. Partaj. Inadmisibilitate

276. Loc de veci. Competenta

277. Drept de proprietate. Indiviziune. Partaj succesoral. Formulare de catre o persoana care nu are calitatea de mostenitor. Inadmisibilitate

278. Partaj succesoral. Fructe si producte. Regim juridic

279. Suportarea cheltuielilor de judecata in cazul iesirii din indiviziune a coproprietarilor. Culpa procesuala. Iesire din indiviziune

280. Iesire din indiviziune. Conditii

281. Iesire din indiviziune in baza unui drept de creanta. Lipsa coproprietatii. Inadmisibilitate 

282. Indiviziune succesorala. Regula unanimitatii. Aplicabilitate in cazul exercitarii de un singur comostenitor a unei actiuni reale

283. Partaj. Coproprietatea fortata si perpetua

284. Partaj. Proprietate exclusiva asupra unor incaperi determinate. Proprietate comuna – dependinte 

285. Bun succesoral aflat in stare de indiviziune. Dobandirea dreptului prin uzucapiune de catre unul dintre mostenitori

286. Actiune de iesire din indiviziune. Inadmisibilitate in cazul existentei unui partaj voluntar. Dovada. Mod de stapanire a bunurilor succesorale ramase de la defuncti, stabilit de peste 40 ani 

287. Partaj voluntar. Probe

288. Stapanire a partii atribuite in mod exclusiv si sub nume de proprietar. Inadmisibilitatea actiunii pentru iesire din indiviziune in cazul existentei unui partaj voluntar

289. Partaj succesoral. Imprescriptibilitatea actiunii. Raportarea fructelor 

290. Partaj voluntar. Conditii. Proba. Act de imparteala

291. Partaj verbal. Valabilitatea, utilitatea actului scris ca proba

292. Prerogativele dreptului de proprietate. Fructe. Partaj de folosinta 

293. Partaj de proprietate. Partaj de folosinta. Deosebire si efecte 

294. Formele partajului. Partaj voluntar. Conditii 

295. Incetarea proprietatii comune pe cote-parti. Partaj. Terenuri agricole. Formarea loturilor. Criterii

296. Reconstituirea dreptului de proprietate. Dovada partajului voluntar

297. Actiune de iesire din indiviziune. Teren agricol cu privire la care s-a reconstituit dreptul de proprietate in temeiul Legii nr. 18/1991, Legii nr. 167/1997 si Legii nr. 1/2001

298. Partaj. Competenta materiala

299. Modalitati de infaptuire a impartelii judiciare. Rolul activ al instantei de judecata

300. Competenta teritoriala. Caracter absolut si exclusiv. Consecinte

301. Partaj. Actiune indicand o parte din masa succesorala. Cai procedurale pentru completare

302. Partaj voluntar. Partaj judiciar. Evaluarea bunurilor de partajat

303. Stabilirea valorii imobilului supus partajului. Expertiza tehnica efectuata in apel. Partaj prin atribuire. Sulta. Devalorizarea leului

304. Imobil. Partaj judiciar. Evaluarea bunurilor de partajat 

305. Imparteala judecatoreasca a mostenirii. Pretentii legate de intinderea masei succesorale. Competenta 

306. Iesire din indiviziune. Criterii avute in vedere la atribuirea loturilor

307. Partaj judiciar. Modalitati. Obligatiile instantei

308. Teren. Reconstituirea dreptului de proprietate. Iesire din indiviziune. Expertiza. Formarea loturilor. Evitarea faramitarii excesive a terenurilor 

309. Drept de proprietate. Actiune de iesire din indiviziune. Constructie. Vanzare la licitatie publica. Bunuri mobile

310. Partaj succesoral. Lotizare si atribuire. Criterii

311. Imobil. Indiviziune. Partaj in natura. Partaj prin atribuire. Consimtamantul copartasului 

312. Partaj judiciar. Partaj prin atribuire. Invocarea unor considerente de ordin afectiv

313. Partaj succesoral. Atribuirea intregului bun unuia dintre coindivizari

314. Indiviziune. Partaj in natura. Partaj prin atribuire. Coniventa culpabila a unora dintre copartasi. Interes legitim

315. Partaj. Atribuirea imobilului unuia dintre copartasi. Criterii. Proprietate comuna pe cote-parti 

316. Partaj. Constructie. Criterii de atribuire. Detinerea unei cote mai mici

317. Partaj judiciar. Criterii de atribuire. Principiul egalitatii si proportionalitatii in formarea si compunerea loturilor. Criteriul cotei majoritare 

318. Partaj succesoral. Raportul donatiilor 

319. Partajul de bunuri comune. Criterii de apreciere in atribuirea apartamentului bun comun

320. Evaluarea bunurilor de partajat

321. Partaj judiciar. Modalitati practice de partajare. Criterii. Atribuirea in natura a bunului unuia dintre copartasi. Vanzare prin buna invoiala sau, in caz de neintelegere, prin licitatie publica 

322. Incetarea proprietatii comune pe cote-parti prin partaj. Atribuirea bunului. Criteriile nu sunt limitate si nici nu pot fi absolutizate 

323. Actiune de iesire din indiviziune. Comostenitori. Bun imobil trecut in cartea funciara ca apartinand numai unuia dintre mostenitori 

324. Iesire din indiviziune. Modalitate. Nuda proprietate si uzufruct 

325. Partaj. Atribuire. Criterii. Principiul egalitatii si proportionalitatii in formarea si compunerea loturilor

326. Locuri de inhumare. Drept real de folosinta. Inadmisibilitatea partajarii

327. Incetarea coproprietatii prin partaj. Criterii legale de atribuire. Principiul egalitatii si proportionalitatii in formarea si compunerea loturilor. Imobil succesoral imposibil a fi partajat in natura

328. Partaj. Atribuirea dreptului de proprietate in exclusivitate catre unul dintre copartasi 

329. Partaj judiciar. Imobil comod partajabil in natura. Formarea de loturi care nu corespund pe deplin cotelor 

330. Partaj. Criterii. Imobil care nu este comod partajabil in natura. Detinerea unei alte case de locuit. Atribuirea intregului imobil, cu obligarea la plata unei sulte 

331. Partaj. Modalitati. Criteriu legal. Impartire in natura 

332. Sulta stabilita prin hotarare judecatoreasca. Actiune in despagubire formulata de creditor. Executare silita. Prescriptia executarii

333. Sulta. Pretinderea dobanzilor. Punere in intarziere

334. Modalitate de lotizare. Inadmisibilitatea reactualizarii sultei in calea de atac a recursului atunci cand nu a fost solicitata prin motivele de apel 

335. Principiul egalitatii si proportionalitatii in formarea si compunerea loturilor. Sulta 

336. Impartirea intre coindivizari a loturilor alcatuite prin tragere la sorti

337. Refuzul partilor de atribuire a bunurilor in natura. Aplicabilitatea art. 673 (11) C. proc. civ

338. Incheiere de scoatere la vanzare prin licitaie a unui imobil, in conditiile in care o parte a cerut partajarea in natura. Nelegalitatea aplicarii art. 673 (11) C. proc. civ. 

Sectiunea a II-a. Despre raporturi

339. Descendent. Donatie fara scutire de raport. Limitarea raportului la limita cotitatii disponibile. Inadmisibilitate

340. Raportul donatiilor. Liberalitatile supuse raportului 

341. Raportarea liberalitatilor. Persoana obligata

342. Caracterele actiunii in executarea raportului

343. Raportul donatiilor. Termen de prescriptie

344. Raportarea liberalitatilor. Imobil. Inadmisibilitatea invocarii prescriptiei achizitive. Actiune personala, patrimoniala, prescriptibila in termen de 3 ani. Stabilirea momentului cand partea a luat cunostinta de continutul testamentului 

345. Succesiune. Raport. Caracterizarea actiunii in executarea acestuia. Consecinte

346. Raportul liberalitatilor. Posesia bunului donat timp de 30 de ani. Invocarea prescriptiei achizitive. Inadmisibilitate

347. Raportul donatiilor. Forma in care se poate dispune

348. Raportul donatiilor. Calitatea partilor cu privire la drepturile succesorale

349. Raportul donatiilor. Donatie deghizata. Scutire de raport. Intentia donatorului 

350. Titlu de proprietate. Cerere de anulare. Intregirea masei succesorale. Calea de urmat

351. Obligatia de a raporta. Legat. Reductiune

352. Masa succesorala. Activ. Prezumtie de liberalitate

353. Raportul donatiei. Termen si conditii

354. Raport. Exceptarea anumitor cheltuieli facute pentru pregatirea profesionala a copiilor

355. Compunerea masei succesorale. Fructele bunurilor ramase. Aducere la mostenire. Ratiune 

356. Raportul donatiilor privitor la fructe si nuda proprietate 

357. Inzestrarea copiilor de catre parinti. Raport. Fructele care urmeaza a se aduce la imparteala

358. Compunerea masei succesorale. Includerea fructelor. Cerere accesorie de partajare. Imprescriptibilitate

359. Raportul donatiilor. Caracterul actiunii. Calitate procesuala pasiva

360. Succesiune. Raport

Seciunea a III-a. Despre plata datoriilor

361. Partaj succesoral. Pasiv. Neincluderea sumei de bani incasate de defunct drept despagubire in urma exproprierii

362. Pasiv succesoral. Cheltuieli de inmormantare

363. Cheltuieli comune facute de unul din mostenitorii rezervatari. Determinarea si procedura de recuperare a creantei

364. Cheltuielile suportate de sotul ramas in viata cu ultima boala si cu inmormantarea sotului decedat. Inadmisibilitatea pretinderii lor „pro rata” de la ceilalti comostenitori

365. Cheltuieli de spitalizare si de inmormantare a defunctului

366. Sarcinile succesiunii. Mostenitor care a platit singur cheltuielile de inmormantare 

367. Cheltuieli de inmormantare. Pasiv succesoral

368. Legat universal. Persoana obligata sa suporte cheltuieli de inmormantare 

369. Cheltuieli privind comemorarea sau pomenirea religioasa a defunctului 

370. Sot supravietuitor. Suportarea cheltuielilor de inmormantare. Cota (proportia) ce revine sotului supravietuitor din aceste cheltuieli

371. Lichidarea activului si pasivului succesoral in cadrul procedurii de imparteala. Imprescriptibilitatea cererii privind cheltuielile de inmormantare 

372. Prescriptia cheltuielilor de inmormantare

373. Succesiune. Drepturile creditorilor

374. Legatar cu titlu universal. Obligatiile sale

375. Instrainarea unui imobil aflat in stare de indiviziune. Partaj

376. Certificat de mostenitor. Nediscutarea pasivului succesoral. Consecintele omisiunii 

Seciunea a IV-a. Despre efectele impartelii si despre garantia partilor 

377. Partaj. Caracter si efecte

378. Antecontract. Contract de vanzare-cumparare. Partaj prin atribuire. Efectul declarativ al partajului

379. Consecintele efectului declarativ al partajului. Contract de vanzare-cumparare. Vanzarea lucrului altuia. Iesire din indiviziune. Conditie rezolutorie

380. Partaj. Inadmisibilitatea constituirii prin hotararea de iesire din indiviziune a unui drept de uzufruct imobiliar

381. Instrainarea de catre un coindivizar a bunului indiviz. Valabilitatea actului juridic. Caracterul hotararii de partaj succesoral

382. Succesiune. Compunerea masei. Fructele produse de bunuri. Inteles. Includere

383. Imparteala prin buna invoiala. Efecte. Proba

Sectiunea a V-a. Despre desfiintarea sau resciziunea impartelii

384. Partaj voluntar. Partaj judiciar. Vicii de consimtamant. Nulitate relativa. Nulitate absoluta. Incapacitate

Sectiunea a VI-a. Despre imparteala facuta de tata, de mama sau de alti ascendenti intre descendentii lor

385. Partaj de ascendent. Natura juridica. Forme. Actiune de iesire din indiviziune formulata de un mostenitor descendent

386. Partaj de ascendent. Testament. Sot supravietuitor

387. Partaj de ascendent. Efecte. Caracterul drepturilor dobandite de mostenitori 

388. Partaj judiciar. Succesori omisi. Consecinte

389. Conditii de validitate – conditii de fond si forma. Omiterea unui descendent. Consecinte

390. Partaj de ascendent. Testament. Omiterea unui mostenitor. Consecinte. Lasarea cotitatii disponibile unuia dintre ascendenti. Valabilitate 

391. Ineficacitatea impartelii de ascendent facute pe cale judecatoreasca. Nulitate absoluta. Efectuarea partajului fara participarea unuia dintre comostenitori 

392. Partaj de ascendent. Validitate. Conditii de forma

393. Imparteala de ascendent. Omiterea sotului supravietuitor. Consecinte

394. Partaj de ascendent. Nulitate relativa 

395. Omiterea unui descendent la efectuarea partajului. Consecintele neacceptarii succesiunii de catre acesta

396. Partaj de ascendent. Donatie. Efecte. Instrainarea bunului atribuit 

397. Partaj de ascendent. Donatie. Efecte. Instrainarea bunului atribuit anterior deschiderii succesiunii ascendentului. Consecinte 

398. Partaj de ascendent. Nesocotirea partii legitime. Actiune in reductiune. Caracter. Prescriptie 

399. Partaj de ascendent. Atingerea rezervei. Actiune in reductiune. Prescriptie

400. Partaj de ascendent prin inzestrari la incheierea casatoriei. Lipsa formei autentice. Executarea voluntara de catre descendenti dupa decesul donatorului. Valabilitate 

401. Iesirea din indiviziune. Parti in proces 

402. Partaj. Obligativitatea participarii tuturor comostenitorilor. Sanctiune

Index alfabetic 

Detalii tehnice
Data aparitiei29 sept. 2009
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini464
Tip copertaCarte brosata
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
NOU
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON