Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Executarea silita. Practica judiciara. Editia 2012

ISBN/ISSN: 978-606-522-726-2
Editura: Hamangiu
33,70 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Lucrarea de fata cuprinde o analiza actuala a practicii judiciare in domeniul executarii silite, intemeiate in principal pe dispozitiile dreptului comun cuprinse in Cartea a V-a din Codul de procedura civila, precum si pe dispozitiile speciale ale Codului de procedura fiscala cu privire la executarea creantelor fiscale.

Cele peste 100 de hotarari judecatoresti selectate, pronuntate in anul 2011, vizeaza controlul efectuat de instante asupra legalitatii inceperii executarii silite, in cadrul procedurilor de investire cu formula executorie si de incuviintare a executarii silite, precum si aspecte relevante referitoare la plangerea impotriva refuzului executorului judecatoresc, contestatia la executare propriu-zisa, executarea silita a sumelor datorate de institutiile publice, contestatia la executare in materia creantelor fiscale si formele de executare silita (urmarirea silita a bunurilor mobile si imobile, poprirea, predarea silita a bunurilor si executarea silita a altor obligatii de a face si a nu face).

Sunt evidentiate si probleme noi, unele dintre ele generand o practica neunitara, spre exemplu, situatia incuviintarii executarii silite in baza proceselor-verbale de contraventie emise de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – Directia Regionala de Drumuri si Poduri, a caracterului de motiv de ordine publica a prescriptiei dreptului de a cere executarea silita, cu consecinta invocarii direct in recurs sau a admisibilitatii recursului impotriva incheierii de admitere a cererii de investire cu formula executorie a biletului la ordin.

Capitolul I. Scopul si obiectul executarii silite

1. Calculul creantei in faza de executare silita in functie de criteriile cuprinse in hotararea titlu executoriu. Actualizarea in faza executarii silite 

2. Desfiintarea titlului executoriu. Motiv de ordine publica ce poate fi invocat direct in recurs

3. Cheltuieli de executare. Onorariul executorului judecatoresc. Neincluderea T.V.A. in limita maxima a cuantumului onorariului executorului judecatoresc reglementata de Ordinul ministrului justitiei nr. 2550 din 14 noiembrie 2006 

4. Alte cheltuieli de executare in afara onorariului executorului judecatoresc. Necesitatea dovedirii lor

5.1. Cheltuieli de executare. Posibilitatea contestarii cuantumului onorariului executorului judecatoresc prin prisma caracterului excesiv al acestuia, desi este situat sub limita maxima prevazuta de Ordinului ministrului justitiei nr. 2550 din 14 noiembrie 2006

5.2. Cuantumul onorariului avocatial in faza de executare silita. Aplicarea dispozitiilor art. 274 alin. (3) C. proc. civ. 

6. Procesul-verbal de cheltuieli de executare. Caracterul sau de titlu executoriu. Lipsa necesitatii incuviintarii separate in baza acestui titlu, dupa emiterea lui 

Capitolul al II-lea. Sesizarea organului de executare. Titlul executoriu 

Sectiunea 1. Executorul judecatoresc si instanta de executare 

7. Recuzarea executorului judecatoresc. Motive de recuzare 

8. Recuzarea executorilor bancari. Admisibilitate. Efectuarea de acte de executare ulterior formularii cererii de recuzare. Efecte. Aplicabilitatea dispozitiilor Codului de procedura civila 

9. Competenta executorului judecatoresc. Poprire. Nulitatea actelor de executare efectuate de un executor necompetent

10. Competenta. Nerespectare. Sanctiune. Nulitatea virtuala a executarii silite 

11. Competenta instantei de executare in cazul executarii silite prin poprire. Sediul tertului poprit. Inaplicabilitatea dispozitiilor privind sediul executorului judecatoresc competent 

Sectiunea a 2-a. Investirea cu formula executorie

12. Admisibilitatea recursului impotriva incheierii de admitere a cererii de investire cu formula executorie a biletului la ordin

13. Investire cu formula executorie a biletului la ordin. Nerelevanta raporturilor juridice fundamentale

14. Investire cu formula executorie a biletului la ordin. Invocarea lipsei caracterului cert, lichid si exigibil al creantei rezultate din contractul de leasing incheiat de parti

15. Investire cu formula executorie a biletului la ordin. Gir. Consecinte pe planul transmiterii efectelor biletului la ordin. Calitate procesuala activa

16. Investire cu formula executorie a biletului la ordin. Lipsa nume tragator. Nulitate

17. Incidenta deschiderii procedurii insolventei asupra etapei de investire cu formula executorie 

18. Investire cu formula executorie a biletului la ordin. Data prezentarii la plata 

19.1. Investire cu formula executorie a contractului de asistenta juridica. Caracterul de contract de asistenta juridica

19.2. Creanta supusa unor conditii

20. Investirea cu formula executorie a unei hotarari judecatoresti pronuntate in apel. Partea din hotarare supusa executarii. Obligatii ce pot fi executate silit 

Sectiunea a 3-a. Incuviintarea executarii silite 

3.1. Incuviintarea executarii silite in baza diferitelor titluri executorii

21. Declararea scadentei anticipate a contractului de credit. Caracterul acestuia de titlu executoriu

22. Subrogarea asiguratorului de credit in drepturile asiguratului. Posibilitatea acestuia de a solicita incuviintarea executarii silite in baza titlului executoriu – contract de credit 

23. Lipsa caracterului de titlu executoriu a contractului de credit de consum incheiat in anul 2004 de imprumutator – societate nebancara 

24. Incuviintarea executarii silite in baza titlului executoriu obtinut prin aplicarea O.U.G. nr. 119/2007. Necesitatea investirii cu formula executorie a ordonantei obtinute prin aplicarea acestui act normativ

25. Incuviintarea executarii silite in baza contractului de asistenta juridica. Caracterul de titlu executoriu al acestuia. Caracterul de creanta certa, lichida si exigibila al onorariului avocatial

26. Incuviintarea executarii silite in baza contractului de asistenta juridica. Lipsa caracterului lichid al creantei in situatia onorariilor avocatiale stabilite in contractul de asistenta juridica in functie de tariful orar 

27. Incuviintarea executarii silite in baza unui contract de vanzare-cumparare nesemnat de unul dintre sotii cumparatori. Invocarea caracterului de bun comun al obiectului contractului de vanzare-cumparare in cadrul procedurii de incuviintare a executarii silite. Inadmisibilitate

28. Cerere de incuviintare a executarii silite in modalitatea urmaririi silite imobiliare a unui bun al debitorului aflat in devalmasie. Necesitatea partajului anterior incuviintarii executarii silite

29. Incuviintarea executarii silite in baza antecontractului de vanzare-cumparare. Lipsa caracterului cert al creantei

30. Incuviintarea executarii silite in baza titlul executoriu – antecontract de vanzare-cumparare. Pact comisoriu de gradul IV 

31. Incuviintarea executarii silite in baza titlului executoriu – antecontract de vanzare-cumparare. Creanta constand in rate scadente din antecontract. Diferenta fata de creanta rezultand din clauza penala prevazuta in acesta 

32. Incuviintarea executarii silite in baza contractului de leasing financiar. Caracterul de titlu executoriu al acestui contract

33. Incuviintarea executarii silite a penalitatilor si a taxei de reziliere cuprinse in contractul de leasing

34. Incuviintarea executarii silite a cheltuielilor de executare. Lipsa necesitatii prezentarii titlului executoriu – proces-verbal incheiat de executorul judecatoresc – la momentul cererii de incuviintare a executarii silite 

35. Incuviintare executare silita. Titlu executoriu – dispozitie emisa in baza Legii nr. 10/2001. Opozabilitate 

36. Incuviintarea executarii silite in baza titlului executoriu – act de adjudecare 

37. Incuviintarea executarii silite in baza proceselor-verbale de contraventie emise de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – Directia Regionala de Drumuri si Poduri. Caracterul de creanta fiscala

38. Incuviintarea executarii silite in baza proceselor-verbale de contraventie emise de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – Directia Regionala de Drumuri si Poduri. Caracterul de venit extrabugetar

39. Incuviintarea executarii silite in baza unui contract de ipoteca. Lipsa caracterului executoriu, avand in vedere caracterul accesoriu al acestui contract

40. Necesitatea incuviintarii executarii silite in cazul hotararilor judecatoresti care cuprind obligatii de a face prevazute de dispozitiile art. 580 (3) C. proc. civ 

41. Incuviintarea executarii silite in baza unui titl executoriu – hotarare judecatoreasca in materie comerciala. Lipsa necesitatii investirii cu formula executorie

42. Incuviintarea executarii silite in baza titlului executoriu – decizie emisa de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatii in baza Legii nr. 290/2003 

43. Incuviintare executare silita in baza certificatului de titlu executoriu european. Competenta 

44. Incuviintarea executarii silite pe teritoriul Romaniei in baza unei hotarari judecatoresti emise in alt stat membru al Uniunii Europene

45. Incuviintare executare silita. Contract de garantie reala mobiliara – titlu executoriu potrivit Legii nr. 99/1999

3.2. Alte aspecte legate de incuviintarea executarii silite

46. Inadmisibilitatea recursului declarat de debitor impotriva incheierii prin care a fost incuviintata cererea de executare silita. Inaplicabilitatea art. 6 din Conventia europeana a drepturilor omului

47. Invocarea prescriptiei dreptului de a cere executarea silita in cadrul procedurii incuviintarii executarii silite. Caracter contencios al acestei exceptii

48. Incuviintarea executarii silite. Cerere formulata in perioada in care, prin hotarare judecatoreasca, este suspendata executarea titlului executoriu

49. Incuviintarea executarii silite. Necesitatea indicarii formei de executare, a tertilor popriti si a bunurilor urmarite in momentul cererii de incuviintare

Capitolul al III-lea. Contestatia la executare

Sectiunea 1. Plangerea impotriva refuzului executorului judecatoresc

50. Cererea de obligare a executorului judecatoresc la efectuarea actelor de executare silita. Calea plangerii impotriva refuzului executorului reglementata de Legea nr. 188/2000 sau calea contestatiei la executare 

51. Plangere impotriva refuzului executorului judecatoresc de a proceda la executarea silita. Aplicabilitatea O.U.G. nr. 71/2009 

52. Termenul de formulare a plangerii indreptate impotriva refuzului executorului judecatoresc. Tardivitate 

53. Calitatea procesuala pasiva a executorului judecatoresc. Cererea de restituire a onorariului. Solutionarea cererii in cadrul procedurii speciale a plangerii 

Sectiunea a 2-a. Contestatia la executare propriu-zisa

2.1. Termenul de formulare 

54.1. Depunerea contestatiei in termen legal la serviciul de curierat rapid. Imposibilitatea inregistrarii actiunii in ziua primirii la instanta. Formularea in termen a contestatiei la executare 

54.2. Calculul termenului in raport de forma de executare ce face obiectul contestatiei la executare

55. Formularea contestatiei la executare impotriva procesului-verbal de stabilire a cheltuielilor de executare. Data de la care incepe sa curga termenul 

56. Termenul de formulare a contestatiei la executare. Contestatie formulata impotriva somatiei si raportului de expertiza

2.2. Executarea silita a sumelor datorate de institutiile publice

57. Executarea silita a sumelor datorate de institutiile publice. Aplicarea O.G. nr. 22/2002 prin prisma Conventiei europene a drepturilor omului

58. Executarea silita a sumelor datorate de institutiile publice. Aplicarea O.U.G nr. 71/2009 prin prisma Conventiei europene a drepturilor omului

2.3. Partile, obiectul si diferite motive de contestatie la executare 

59.1. Lipsa calitatii procesuale pasive a executorului judecatoresc in cadrul contestatiei la executare propriu-zise

59.2. Modificarea sentintei titlu executoriu in recurs. Consecinte 

60. Contestatie la executare. Inadmisibilitatea apararilor de fond impotriva titlului executoriu – hotarare judecatoreasca 

61. Contestatie la executare. Caracterul de titlu executoriu al declaratiei autentice conform art. 66 din Legea nr. 36/1995 

62. Contestatie la executare. Lipsa titlului executoriu

63. Contestatie la executare. Lipsa necesitatii formalitatii incuviintarii executarii silite, in cazul cererilor de executare anterioare publicarii Deciziei Curtii Constitutionale nr. 458/2009 

64.1. Lipsa caracterului executoriu al contractului de asistenta juridica in lipsa indeplinirii formalitatii investirii cu formula executorie. Invocarea ca motiv de contestatie la executare 

64.2. Aparari de fond formulate in contestatie la executare impotriva aceluiasi act. Inadmisibilitate 

65. Nelegalitatea somatiei. Consecinte. Nulitatea executarii silite insasi 

66. Contestatie la executare. Inadmisibilitatea respingerii contestatiei la executare ca ramasa fara obiect, cu motivarea ca s-a finalizat executarea silita

67. Contestatie la executare. Gresita investire cu formula executorie a hotararii judecatoresti. Posibilitatea aprecierii asupra caii de atac in cadrul contestatiei la executare 

68. Contestatie la executare. Invocarea O.U.G. nr. 40/1999. Aparare de fond ce nu poate fi facuta in cadrul contestatiei la executare

69. Regimul special al taxei de timbru platite pentru contestatia la executare in cadrul cheltuielilor de judecata. Restituirea acesteia in situatia admiterii contestatiei la executare 

70. Contestatie la executare. Admisibilitatea apararilor de fond impotriva titlului executoriu reprezentat de un contract de imprumut

71.1. Aplicabilitatea dispozitiilor speciale din materia executarii silite. Inadmisibilitatea cererii de suspendare intemeiata pe dispozitiile art. 581 C. proc. civ. 

71.2. Inadmisibilitatea cererii de intoarcere a executarii silite formulate pe calea ordonantei presedintiale

2.4. Contestatia la executare in materia creantelor fiscale 

72.1. Contestatie la executare fiscala. Inadmisibilitatea formularii apararilor de fond impotriva titlului de creanta

72.2. Invocarea de motive noi de nelegalitate a executarii direct in recurs. Inadmisibilitate 

73. Contestatie la executare fiscala. Verificarea legalitatii somatiei si adresei de infiintare a popririi 

74. Elementele pe care trebuie sa le cuprinda titlul executoriu in materie fiscala. Invocarea neregularitatii titlului executoriu pe calea contestatiei la executare 

75. Emiterea unei noi decizii de impunere in perioada in care instanta, prin hotarare judecatoreasca irevocabila, a dispus suspendarea executarii silite. Nelegalitatea actelor de executare emise in perioada suspendarii

76. Formularea contestatiei administrative impotriva titlului de creanta si a contestatiei la executare. Suspendarea executarii silite. Conditii 

77. Contestatie la executare in materia creantelor fiscale. Necesitatea comunicarii titlului de creanta. Alte aparari de fond inadmisibile

78. Lipsa titlului executoriu – cauza de anulare a actelor de executare. Nerelevanta actelor ulterioare de incetare a executarii silite

79. Invocarea efectuarii de plati ulterioare emiterii titlurilor de creanta, dar anterioare inceperii executarii silite. Admisibilitate in cadrul contestatiei la executare

80. Contestatie la executare in materie fiscala. Invocarea achitarii debitului anterior inceperii executarii silite de catre contestatoare si a aplicabilitatii regulilor de imputatie a platii de organul de executare

81. Contestatie la executare. Contestarea titlului executoriu emis in materie fiscala, in conditiile in care au fost emise doua titluri executorii pentru acelasi debit

82. Contestatie la executare fiscala. Imputatia platii corect aplicata de organul fiscal, raportat la caracterul imperativ al normei care o reglementeaza

83. Admiterea contestatiei administrative. Consecinte

84. Intoarcerea executarii silite in materia creantelor fiscale. Aplicabilitatea dispozitiilor speciale ale Codului de procedura fiscala 

Capitolul al IV-lea. Prescriptia dreptului de a cere executarea silita 

85. Caracterul prescriptiei de motiv de ordine publica. Invocarea direct in recurs 

86. Intreruperea termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita 

87. Aplicarea directa a Conventiei europene a drepturilor omului pentru a inlatura intervenirea prescriptiei dreptului de a cere executarea silita, in cazul creantelor datorate de institutiile publice

88. Suspendarea cursului prescriptiei dreptului de a cere executarea silita 

89. Prescriptia dreptului de a cere executarea silita in cazul creantelor fiscale. Dispozitii normative aplicabile. Acte cu caracter intreruptiv de prescriptie

90. Prescriptia dreptului de executare silita a unei creante fiscale. Intreruperea termenului. Mod de calcul al cursului termenului dupa intervenirea unui act cu caracter intreruptiv 

91.1. Prescriptia dreptului de a cere executarea silita. Emiterea somatiei ca act intreruptiv al termenului de prescriptie. Lipsa caracterului relevant al valabilei comunicari pentru caracterul intreruptiv 

91.2. Plata debitului ulterioara emiterii actelor contestate. Consecinte 

Capitolul al V-lea. Formele de executare silita 

Sectiunea 1. Urmarirea silita a bunurilor mobile 

92. Limita in care pot fi urmarite salariile si veniturile periodice

Sectiunea a 2-a. Poprirea 

93. Validarea popririi. Termenul in care trebuie formulata cererea 

94. Validarea popririi. Necesitatea existentei unei creante certe si lichide a tertului poprit fata de debitor 

95. Validarea popririi. Data in functie de care se apreciaza ca tertul poprit datoreaza sume de bani debitorului 

96. Validarea popririi. Aparari ce pot fi formulate in cadrul acestei proceduri 

Sectiunea a 3-a. Urmarirea silita asupra bunurilor imobile

97. Vanzarea la licitatie. Moneda in care se face plata cautiunii

98. Vanzarea la licitatie. Evaluarea bunului. Principiul evaluarii bunului la valoarea de circulatie 

99. Contestatie impotriva procesului-verbal de distribuire a sumelor. Motive ce pot fi invocate in cadrul acestei cai de atac 

Sectiunea a 4-a. Predarea silita a bunurilor si executarea silita a altor obligatii de a face si a nu face

100. Predarea silita a bunurilor imobile. O.U.G. nr. 40/1999. Inadmisibilitatea invocarii in cadrul contestatiei la executare a dreptului de prelungire a contractului de inchiriere prevazut de aceasta norma legala 

101. Predarea silita a bunului imobil. Invocarea dreptului de retentie pe calea contestatiei la executare 

102. Imposibilitatea predarii bunului din titlul executoriu. Aplicarea dispozitiilor art. 574 C. proc. civ. 

103.1. Litigiu de dreptul muncii. Obligarea la reintegrarea angajatei. Data de la care se considera executata obligatia si de la care inceteaza obligatia de dezdaunare 

103.2. Raport de expertiza contabila efectuat in faza de executare silita. Obligativitatea citarii. Vatamare 

104. Obligatie de reintegrare executata silit. Posibilitatea instantei de a analiza modul de executare a obligatiei 

105. Obligatia debitorului unei obligatii de a face intuitu personae de a plati daune-interese. Data de la care poate fi obligat la plata acestor daune 

106. Daune-interese in temeiul art. 580 (3) C. proc. civ. Mod de calcul. Imposibilitatea acordarii contravalorii lipsei de folosinta ca daune-interese, in situatia in care, prin titlul executoriu, Primaria a fost obligata doar la a emite dispozitie de solutionare a notificarii, si nu la a restitui in natura imobilul

107. Obligatie de a face – de a vinde un spatiu comercial. Executare silita. Necesitatea stabilirii culpei in neexecutarea obligatiei pentru a se face aplicarea art. 580 (3) C. proc. civ. 

108. Aplicarea amenzii civile in baza art. 580 (3) C. proc. civ. Necesitatea existentei unui titlu executoriu

Index

Detalii tehnice
Data aparitiei28 mar. 2012
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini352
Tip copertaCarte brosata
DE ACELASI AUTOR - Alina Gabriela Tambulea