Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Donatia si mostenirea vol 2.Transmisiunea mostenirii

Transmisiunea mostenirii. Dezbaterea succesiunii
ISBN/ISSN: 978-606-522-369-1
Editura: Hamangiu
37,60 RON
Disponibilitate: IN STOC

Donatia si mostenirea este consacrata materiilor donatiilor si succesiunilor. Cele 369 de spete si extrase din doctrina, publicate in doua volume, ofera persoanelor interesate o perspectiva de ansamblu asupra evolutiei recente a practicii judiciare si a solutiilor inovatoare propuse de literatura de specialitate.

Acest al doilea volum analizeaza, intre altele, dreptul de optiune succesorala (caracterul irevocabil, prescriptia, acceptarea / renuntarea la mostenire), transmiterea activului si pasivului mostenirii, dovada calitatii de mostenitor, procedura succesorala notariala, nulitatea certificatului de mostenitor, partajul, incidenta asupra transmisiunii succesorale a preluarii abuzive a bunurilor in perioada 6 martie 1945 - 21 decembrie 1989.

TITLUL I. TRANSMISIUNEA MOSTENIRII

Capitolul I. Dreptul de optiune succesorala 

Sectiunea 1. Caracterul irevocabil al actului de optiune succesorala

1. Acceptare tacita. Caracter irevocabil. Nulitatea declaratiei ulterioare de renuntare. Certificat de vacanta succesorala. Necitarea persoanei cu vocative succesorala. Necompetenta notariatului care a emis certificatul. Nulitate 

2. Acceptare tacita. Caracter irevocabil. Lipsa de efecte a declaratiei ulterioare de renuntare

Sectiunea a 2-a. Prescriptia dreptului de optiune succesorala

3. Succesibil aflat in stare de detentie in timpul regimului comunist. Suspendarea cursului prescriptiei

4. Necunoasterea decesului. Intreruperea legaturilor cu defunctul. Caracterul constitutional si conventional al art. 700 C. civ.

5. Cauza absoluta de impiedicare in efectuarea actelor de acceptare a mostenirii. Tratament efectuat intr-o alta localitate. Respingerea cererii de repunere in termen

6. Cauze temeinic justificate. Caz fortuit. Boala psihica, grava si de durata. Respingerea cererii de repunere in termen. Neformularea in termen de o luna de la data externarii

7. Cerere de repunere in termen formulata cu depasirea termenului de o luna de la incetarea cauzei de impiedicare invocate. Necunoasterea decesului

8. Drept de succesiune. Mostenitor sezinar. Necesitatea acceptarii mostenirii 

9. Aspecte privind dreptul de optiune succesorala a legatarului cu titlu particular

Sectiunea a 3-a. Exercitarea dreptului de optiune succesorala

§ 1. Acceptarea voluntara tacita 

1.1. Acte (fapte) materiale 

A. Preluarea unor bunuri succesorale

10. Luarea unor bunuri cu acordul altui proprietar. Comportament echivoc. Acceptare voluntara expresa. Conditia formei scrise

11. Prezenta la inmormantare. Plata taxelor si impozitelor cu privire la un imobil succesoral. Luarea unor carti si icoane ale defunctului cu acordul unei alte persoane 

12. Participarea la litigiul prin care o persoana a solicitat dezbaterea succesiunii dupa implinirea termenului de prescriptie. Ridicarea indemnizatiei aferente ajutorului pentru deces. Detinerea unei chei de la un imobil din masa succesorala. Luarea din imobil a titlului de proprietate al acestuia

13. Preluarea unor bunuri minore: ciocane sau unelte de fierarie. Conditia preluarii de catre persoana ce are vocatie succesorala concreta. Sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale, formulata cu depasirea termenului de 6 luni 

B. Faptul locuirii in imobilul mostenit

14. Mutarea in imobil pentru a acorda ingrijire proprietarului. Plata impozitelor 

15. Ramanerea in imobilul succesoral a fiicelor minore ale defunctei. Acceptare tacita. Pasivitatea reprezentantului legal in legatura cu acceptarea expresa 

16. Conditiile acceptarii tacite: vointa succesibilului de a accepta mostenirea si conduita lui, din care sa rezulte intentia de a accepta mostenirea. Continuarea locuirii in casa parinteasca, bun succesoral. Preluarea unor bunuri din gospodarie: un motor de udat, o butelie, niste presuri

C. Succesibil coindivizar cu defunctul

17. Edificarea unei constructii pe terenul aflat in coproprietate cu defunctul 

1.2. Acte de dispozitie

18. Antecontract de vanzare-cumparare avand ca obiect un imobil aflat in coproprietatea partilor si a defunctului lor frate 

19. Succesiune. Mostenitor sezinar. Acceptarea tacita a mostenirii. Legate particulare

20. Colaterali privilegiati. Dreptul de optiune succesorala. Acceptare tacita. Recurs 

21. Succesiune. Renuntare cu titlu gratuit in favoarea unui coerede. Donatiune. Acceptare. Renuntare la un drept de proprietate 

1.3. Actiuni in justitie si alte acte procedurale

22. Cerere formulata in temeiul Legii nr. 112/1995. Necesitatea inregistrarii in termen de 6 luni de la data deschiderii mostenirii pentru a avea valoare de act de acceptare pentru intreaga succesiune 

23. Mandat acordat in vederea dezbaterii succesiunii 

24. Demersuri efectuate de beneficiarul testamentului pentru a verifica daca defunctul a revocat testamentul intocmit in favoarea sa. Prezentarea testamentului pentru verificari. Revocarea unui testament autentic printr-un testament olograf ulterior. Prescriptia dreptului de optiune succesorala. Necunoasterea decesului. Intreruperea legaturilor cu defunctul. Caracterul nejustificat al cererii de repunere in termen 

25. Legat cu titlu particular. Bunuri ce urmau a fi dobandite in baza Legii nr. 10/2001. Deplasare in vederea informarii cu privire la succesiune si angajare in acest sens a unui avocat

26. Solicitarea unei consultatii juridice din partea unui avocat din strainatate cu privire la posibilitatile legale de a accepta succesiunea. Declaratie verbala expresa in fata avocatului din strainatate in sensul acceptarii mostenirii 

27. Imputernicirea mostenitorului de catre alti mostenitori pentru deschiderea procedurii succesorale notariale. Lipsa de relevanta a recunoasterii calitatii de mostenitor de catre un alt succesor. Aplicarea  regulilor stabilite de legiuitor pentru devolutiunea succesorala

28. Succesiuni. Acceptare tacita. Conditii. Denuntare. Consecinte 

29. Imobil preluat de stat. Neindeplinirea procedurii prevazute de art. 4 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 de catre mostenitorul proprietarului din patrimoniul caruia a fost preluat imobilul. Cesiune de creanta 

1.4. Acte de administrare definitiva 

30. Acte echivoce. Participarea fizica si materiala la inmormantarea defunctului 

31. Plata ratelor la apartament in calitate de garant

32. Efectuarea unei plati a impozitului pe terenul agricol proprietatea defunctului. Antecontract de vanzare-cumparare. Data certa

33. Achitarea impozitelor. Primirea unor bunuri succesorale aduse de un alt mostenitor ca urmare a partajarii pe cale amiabila 

§ 2. Acceptare pura si simpla fortata

34. Acceptare tacita. Preluarea unor bunuri din patrimoniul succesoral: un scaun, o veioza, o fata de masa. Acceptare fortata. Conditia clandestinitatii. Sustragerea unor bunuri despre care celalalt comostenitor avea cunostinta

35. Ascunderea sau sustragerea de bunuri succesorale de catre succesibil. Sanctiune. Obligatia de a restitui bunurile masei succesorale. Predarea respectivelor bunuri celorlalti mostenitori

§ 3. Renuntare la mostenire

36. Renuntare la succesiune. Declaratie in sensul neacceptarii in termen a succesiunii. Distinctie

37. Declaratia mostenitorului in sensul ca nu a acceptat mostenirea. Marturisire extrajudiciara

38. Declaratie de renuntare la drepturile asupra unor bunuri succesorale. Acceptare anterioara expresa a mostenirii. Calificare drept act de renuntare la drepturi litigioase 

39. Renuntare la mostenire. Termen de prescriptie

Capitolul al II-lea. Transmiterea activului si pasivului mostenirii 

Sectiunea 1. Obiectul transmisiunii

40. Actiune in stabilirea paternitatii. Introducere de catre sotia supravietuitoare. Lipsa calitatii procesuale pasive 

41. Repararea prejudiciului moral. Transmiterea dreptului pe cale succesorala 

42. Decesul debitorului obligatiei de intretinere. Lipsa acordului creditoarei intretinerii pentru transmiterea obligatiei catre succesori. Suportarea riscului contractual

43. Contract de cesionare de drepturi litigioase in schimbul intretinerii. Decesul creditorului intretinerii intervenit dupa 4 zile. Nedovedirea absentei cauzei 

44. Legatura indestructibila dintre patrimoniu, devolutiunea succesorala legala si devolutiunea succesorala testamentara 

45. Dreptul mostenitorilor persoanei vatamate prin infractiune de a pretinde daune morale

46. Actiune civila. Daune morale 

Sectiunea a 2-a. Transmiterea activului 

47. Bun indiviz instrainat de un coproprietar fara acordul celuilalt, vanzatorul fiind succedat ulterior de acesta. Nulitatea contractului de vanzare-cumparare. Posibilitatea solicitarii de catre avanzii-cauza. Nerelevanta obligatiei de garantie pentru evictiune. Distinctie

48. Nulitatea contractului de vanzare-cumparare. Posibilitatea solicitarii de catre avanzii-cauza. Interes. Calitate procesuala activa. Principiul relativitatii efectelor actului juridic civil 

49. Contract de imprumut. Garant platitor. Drept de creanta inclus in activul succesoral 

50. Notificare formulata de tatal reclamantilor. Transmiterea dreptului subiectiv la restituirea imobilului prin mostenire 

Sectiunea a 3-a. Transmiterea pasivului

51. Cheltuieli cu intretinerea defunctului. Imbunatatiri la imobilul succesoral efectuate dupa data decesului acestuia. Neincluderea in pasivul succesoral 

52. Vanzarea imobilului dobandit in temeiul Legii nr. 112/1995 de catre mostenitorii cumparatorului. Inalienabilitate temporara propter rem 

53. Actiune in revendicare. Comparare de titluri. Beneficiarii unei hotarari care tine loc de contract de vanzare-cumparare, pronuntate in contradictoriu numai cu unii din succesorii promitentului-vanzator, pe de o parte, si mostenitorii acestuia, pe de alta parte. Titlul primilor preferabil

54. Suportarea pasivului succesoral. Mostenitorul universal si mostenitorul rezervatar. Dorinta testatoarei cu privire la suportarea cheltuielilor de inmormantare

55. Plata pasivului succesoral. Iesirea din indiviziune. Momentul de la care creditorii pot actiona pentru plata creantei

Sectiunea a 4-a. Vanzarea de drepturi succesorale

56. Vanzarea de drepturi succesorale. Mostenire care include si un bun imobil. Obligativitatea formei autentice

57. Vanzarea unei mosteniri. Reguli particulare in cazul cesiunii de drepturi succesorale, constand in parti indivize

TITLUL AL II-LEA. DEZBATEREA SUCCESIUNII

Capitolul I. Dovada calitatii de mostenitor 

58. Dovada calitatii de mostenitor. Acte de stare civila. Certificat de mostenitor. Lipsa de valoare a adreselor, adeverintelor, declaratiilor

59. Incheiere data de notariatul de stat in anul 1957. Valoare

60. Certificat de mostenitor. Actiune in constatarea nulitatii. Acceptarea reciproca a calitatii de mostenitor in fata notarului public. Valoare juridica 

61. Calitatea de mostenitor. Mijloace de proba

62. Dovada calitatii de mostenitor

63. Opinii in legatura cu dreptul comun al dovedirii starii civile dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 119/1996 privind actele de stare civila

Capitolul al II-lea. Mijloace procedurale puse la dispozitia persoanelor interesate 

Sectiunea 1. Procedura succesorala notariala

§ 1. Regim juridic 

64. Actiune in instanta formulata in contradictoriu cu Statul Roman pentru constatarea calitatii de unic mostenitor. Inadmisibilitate 

65. Persoane care pot cere deschiderea procedurii succesorale notariale. Mostenire care cuprinde bunuri imobile. Obligatiile secretarului unitatii administrativ-teritoriale prevazute de Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal [art. 215 alin. (5)] si art. 68 din Legea nr. 36/1995

66. Certificat de mostenitor. Imposibilitatea analizarii valabilitatii acestuia pe cale incidentala

67. Certificat de mostenitor in fiinta. Actiune in rectificare de carte funciara. Nerelevanta

68. Certificat de mostenitor. Tranzactie ulterioara cu privire la calitatea de bunuri comune a unor bunuri din masa succesorala. Nulitate

69. Natura juridica si efectele certificatului de calitate de mostenitor, in corelatie cu masurile reparatorii reglementate de acte normative speciale 

70. Propuneri de lege ferenda privind legislatia procedurii succesorale notariale

71. Confiscare totala a averii personale. Cerere de obligare la plata contravalorii bunurilor confiscate. Calitate procesuala activa. Timbraj. Expertiza

72. Legea nr. 10/2001. Imobil preluat de stat. Masuri reparatorii. Proba calitatii de mostenitor a proprietarului deposedat de stat

73. Legea nr. 10/2001. Imobil preluat de stat. Masuri reparatorii. Proba calitatii de mostenitor al proprietarului deposedat 

74. Legea nr. 10/2001. Principiul dovezii depline a calitatii de mostenitor

§ 2. Calitatea procesuala activa in cererile avand ca obiect constatarea nulitatii certificatului de mostenitor

2.1. Terti care nu invoca drepturi succesorale proprii

A. Proprietarul unui bun inscris in masa succesorala

75. Certificat de mostenitor. Nulitate. Lipsa calitatii procesuale active. Proprietarul unui teren inscris in certificat, care nu are calitate de succesor al defunctului 

76. Actiune in anularea certificatului de mostenitor. Proprietarul unui bun dobandit de la defunct, care a fost inscris in certificat. Lipsa calitatii procesuale active. Lipsa interesului. Recunoasterea proprietatii asupra bunului dobandit de la defunct si intrarea in posesia acestuia numai prin intermediul actiunii in revendicare

77. Certificat de mostenitor. Nulitate. Calitate procesuala activa. Proprietarul unui teren inscris in certificat. Valoarea probatorie a certificatului. Dovedirea existentei unor motive de nulitate a certificatului la momentul eliberarii sale

78. Forta probanta si efectele certificatului de mostenitor. Nulitatea certificatului de mostenitor. Calitate procesuala activa. Tert proprietar al bunului inclus in masa succesorala. Intelesul notiunii de vatamare 

79. Certificat de mostenitor. Actiune in constatarea nulitatii absolute. Admisibilitate si imprescriptibilitate

B. Persoane in litigiu cu mostenitorii sau care intentioneaza sa declanseze un litigiu cu mostenitorii

80. Certificat de mostenitor. Actiune in nulitate. Lipsa calitatii procesuale active. Parati intr-o actiune in revendicare promovata intr-un alt dosar

81. Certificat de mostenitor. Actiune in nulitate. Lipsa calitatii procesuale active. Cumparatorul imobilului in temeiul Legii nr. 112/1995 

82. Certificat de mostenitor. Actiune in nulitate. Calitate procesuala activa. Parati intr-o actiune in revendicare promovata intr-un alt dosar, ce nu au calitatea de mostenitori ai defunctului 

83. Certificat de mostenitor. Actiune in nulitate. Calitate procesuala activa. Parati intr-o actiune in revendicare promovata intr-un alt dosar. Interes. Lipsa de efecte a unei hotarari anterioare intr-o cauza in care nu au avut calitate de parti 

84. Certificat de mostenitor. Actiune in nulitate. Interes. Cumparatorul imobilului in temeiul Legii nr. 112/1995 

85. Nulitatea certificatului de mostenitor. Calitate procesuala activa. Interes. Parat intr-o actiune in evacuare 

86. Certificatul de mostenitor – act autentic si consensual. Nulitate. Calitate procesuala activa. Interes. Parati in actiunea in constatarea nulitatii contractelor de vanzare-cumparare incheiate in temeiul Legii nr. 112/1995

87. Certificat de mostenitor. Actiune in nulitate. Lipsa calitatii procesuale active. Creditor al obligatiei de plata a cheltuielilor de inmormantare

88. Certificat de mostenitor. Actiune in nulitate relativa. Lipsa calitatii procesuale active. Beneficiar al unui testament nevalabil si constructor de buna-credinta 

89. Certificat de mostenitor. Actiune in constatarea nulitatii. Interes. Legatar cu titlu particular. Interesul de a se stabili persoana careia i se poate solicita executarea legatului 

2.2. Terti care invoca drepturi succesorale proprii 

A. Mostenitori nerezervatari 

90. Certificat de mostenitor. Actiune in nulitate. Lipsa calitatii procesuale active. Interes. Mostenitor nerezervatar, fara vocatie succesorala concreta la mostenire 

B. Succesibili care nu au acceptat mostenirea in termen 

91. Certificat de mostenitor. Actiune in constatarea nulitatii. Neacceptarea mostenirii in termen. Lipsa de interes 

92. Certificat de mostenitor. Necitarea unor succesibili care nu au acceptat mostenirea in termen. Actiune in constatarea nulitatii. Lipsa calitatii procesuale active 

93. Nulitatea certificatului de mostenitor. Lipsa calitatii procesuale active. Succesibili care nu au acceptat in termen mostenirea. Citarea mostenitorilor de catre notar 

94. Certificat de mostenitor. Actiune in nulitate. Calitate procesuala activa. Succesibil care nu a acceptat mostenirea, aspect ce tine de fondul actiunii cu care a fost investita instanta 

95. Nulitatea certificatului de mostenitor. Calitate procesuala activa data de existenta testamentului 

96. Nulitatea certificatului de mostenitor. Calitate procesuala activa data de existenta vocatiei succesorale generale. Interes. Relevanta vocatiei succesorale concrete numai in privinta dobandirii calitatii de mostenitor

97. Nulitatea certificatului de mostenitor. Succesibil care nu a acceptat mostenirea in termen. Calitate procesuala activa. Dezbaterea mostenirii de catre instanta si constatarea inexistentei calitatii de mostenitor a reclamantului

C. Autoritatea de lucru judecat 

98. Respingerea actiunii in constatarea nulitatii certificatului de mostenitor prin admiterea exceptiei lipsei calitatii procesuale active. A doua actiune prin care se invoca motive diferite de nulitate

§ 3. Calitatea procesuala pasiva in cererile avand ca obiect constatarea nulitatii certificatului de mostenitor

99. Certificat de mostenitor. Actiune in constatarea nulitatii. Lipsa calitatii procesuale pasive a notarului public 

§ 4. Cauze de nulitate

4.1. Necitarea unei persoane cu vocatie la mostenire 

100. Certificat de mostenitor. Necitarea unui succesibil. Nulitate absoluta

101. Certificat de mostenitor. Actiune in constatarea nulitatii. Declaratie falsa referitoare la inexistenta altor succesibili. Nulitate absoluta

102. Certificat de vacanta succesorala. Mentiune falsa ca o persoana este straina de mostenire. Petitie de ereditate. Imprescriptibilitate

103. Certificat de mostenitor. Necitarea unui succesibil. Nulitate relativa. Prescriptie

104. Certificat de mostenitor. Actiune in constatarea nulitatii. Necitarea unui succesibil. Prescriptie. Momentul de la care incepe sa curga. Remiterea unui bun succesoral de catre o alta persoana. Semnificatie 

105. Certificat de mostenitor. Actiune in constatarea nulitatii. Necitarea unui succesibil. Prescriptie. Momentul de la care incepe sa curga. Renuntarea la succesiune in favoarea unei alte persoane

106. Certificat de mostenire. Necitarea tuturor succesibililor. Cauza de nulitate sui generis

4.2. Compunerea masei succesorale

107. Certificat de mostenitor. Actiune in constatarea nulitatii. Neincluderea unor bunuri in masa succesorala. Nulitate relativa

108. Certificat de mostenitor. Gresita compunere a masei succesorale. Actiune in constatarea nulitatii. Caracterul nefondat al acesteia

109. Certificat de mostenitor. Cerere de modificare prin majorarea suprafetei unui teren din masa succesorala. Inexistenta unui act translativ de proprietate in favoarea defunctului. Istoricul de rol fiscal si alte acte de acest tip nu reprezinta titlu de proprietate 

4.3. Retinerea gresita a cotelor de contributie cu privire la bunurile comune ale autorului succesiunii si ale sotului supravietuitor

110. Certificat de mostenitor. Forta probanta pana la anulare. Cotele de contributie la dobandirea bunului comun 

111. Certificat de mostenitor. Actiune in constatarea nulitatii. Includerea unui bun propriu al celuilalt sot in masa succesorala. Nulitate relativa. Prescriptie 

4.4. Stabilirea cotelor din mostenire 

112. Certificat de mostenitor. Actiune in constatarea nulitatii. Stabilirea gresita a cotelor. Neparticiparea unuia dintre mostenitori. Nulitate relativa. Posibilitatea stabilirii corecte a cotelor in actiunea de partaj subsecventa eliberarii certificatului de mostenitor 

113. Certificat de mostenitor. Actiune in constatarea nulitatii. Invocarea unui act normativ care nu era in vigoare la data deschiderii mostenirii. Inexistenta unei fraudari a legii in cazul stabilirii corecte a calitatii de mostenitor

4.5. Eliberarea unui al doilea certificat de mostenitor

114. Certificat de mostenitor. Nulitate absoluta. Eliberarea unui al doilea certificat fara verificarile necesare 

115. Actiune in constatarea nulitatii absolute a certificatului de vacanta succesorala. Acceptare tacita a mostenirii

116. Actiune in anularea certificatului de mostenitor introdusa de un tert neparticipant la procedura succesorala

§ 5. Rectificarea certificatului de mostenitor

117. Intelesul notiunii de eroare materiala. Intinderea dreptului mostenitorilor 

§ 6. Certificate de mostenire eliberate in strainatate

118. Certificat de mostenitor emis de o instanta din SUA. Necesitatea apostilei 

119. Act notarial emis in Italia. Atestarea unor declaratii privind calitatea de mostenitor universal. Valoare 

120. Certificat de mostenitor eliberat in Canada. Recunoastere pe cale incidentala 

121. Testament intocmit in Israel. Ordin de validare emis de Tribunalul Regional din Tel Aviv. Continutul legii straine stabilit prin expertiza

122. Certificat de mostenitor eliberat in Germania. Incidenta prevederilor O.G. nr. 66/1999

Sectiunea a 2-a. Procedura judiciara

§ 1. Competenta 

123. Ultimul domiciliu. Chestiune de fapt

124. Dezbaterea succesiunii. Domiciliu in fapt

125. Mosteniri succesive. Competenta atrasa de domiciliul persoanei care a decedat cea din urma

126. Competenta teritoriala. Succesiune 

§2. Regim juridic 

127. Dezbaterea succesiunii. Inteles. Constatarea deschiderii succesiunii. Stabilirea persoanelor care au calitatea de mostenitori, a cotelor ce le revin acestora si a masei succesorale. Inexistenta necesitatii unui certificat de mostenitor 

128. Cerere de dezbatere a succesiunii. Calitate procesuala activa. Mostenitor acceptant. Posesie continua asupra bunurilor mostenirii. Lipsa semnificatiei de acceptare tacita 

129. Citarea in fata instantei a tuturor persoanelor cu vocatie succesorala. Posesia si folosinta bunului succesoral. Acceptare tacita

130. Dezbaterea succesiunii in baza unui certificat de mostenitor. Cerere de anulare a certificatului de mostenitor si de dezbatere a succesiunii. Inexistenta autoritatii de lucru judecat 

131. Neacceptarea mostenirii. Lipsa de relevanta a recunoasterii calitatii de mostenitor de catre un alt succesor 

132. Certificat de mostenitor eliberat pe baza unei tranzactii. Lipsa de efecte a cotelor avute in vedere de parti pentru partajarea altor bunuri

133. Tranzactie cu privire la impartirea sumei primite ca despagubiri in temeiul Legii nr. 247/2005. Impartirea sumei actualizate potrivit cotelor legale 

134. Mostenire legala. Nerelevanta traditiei aromane

135. Nedemnitatea succesorala. Propuneri de lege ferenda 

§ 3. Mosteniri succesive 

136. Mosteniri succesive. Necesitatea dezbaterii lor separate, in ordine cronologica 

137. Partaj. Stabilirea cotelor. Nedezbaterea anterioara a succesiunilor succesive 

138. Partaj. Nefinalizarea procedurii de vanzare prin licitatie publica. Inexistenta autoritatii de lucru judecat. Lipsa de relevanta a neformularii unui capat de cerere distinct privind constatarea calitatii de mostenitori 

TITLUL AL III-LEA. INCIDENTA ASUPRA TRANSMISIUNII SUCCESORALE A PRELUARII ABUZIVE A BUNURILOR IN PERIOADA 6 MARTIE 1945 – 21 DECEMBRIE 1989 

Sectiunea 1. Inexistenta bunurilor in patrimoniul succesoral la data deschiderii mostenirii

139. Actiune in obligarea notarului public la eliberarea certificatului de mostenitor. Inadmisibilitate. Imobil preluat abuziv de stat. Imposibilitatea includerii in masa succesorala 

140. Certificat de mostenitor suplimentar. Masa bunurilor care fac obiectul legilor speciale de restituire. Acceptare tacita. Lipsa acestei semnificatii. Vanzarea unor bunuri succesorale in scopul acoperirii cheltuielilor de inmormantare

141. Imobil preluat in mod abuziv de stat. Absenta din masa succesorala. Persoanele indreptatite la masuri reparatorii. Repunerea succesibililor in termenul de acceptare a mostenirii 

142. Imobile. Restituire. Donatia unui imobil preluat de stat in mod abuziv. Ineficacitate. Lipsa calitatii procesuale a donatarului de a revendica bunul,  invocand nevalabilitatea titlului de proprietate al statului, cat timp donatorul este in viata

143. Imobil donat statului. Revendicare. Anularea donatiei. Chestiune prejudiciala

144. Legat cu titlu particular sub conditie suspensive avand ca obiect un imobil abuziv nationalizat. Efecte 

Sectiunea a 2-a. Consecintele constatarii nevalabilitatii titlului statului 

145. Imobil preluat abuziv de stat. Data dobandirii imobilului de catre succesori 

146. Constatarea nevalabilitatii titlului statului. Dobandirea bunului de la momentul deschiderii succesiunii. Legatar universal

147. Certificat de mostenitor emis in Franta. Efecte cu privire la bunurile situate in Franta. Bun imobil situat pe teritoriul Romaniei. Recurs in anulare. Achitarea inculpatului si inlaturarea masurii confiscarii averii. Repunere in termen in temeiul Legii nr. 10/2001

148. Legea nr. 10/2001. Cerere de restituire in natura a unui imobil formulata de un cetatean strain, care are calitatea de mostenitor al fostului proprietar. Recunoasterea dreptului de proprietate 

149. Legea nr. 10/2001. Conditii de restituire a imobilelor donate statului 

Sectiunea a 3-a. Stabilirea vocatiei succesorale in raport de momentul deschiderii succesiunii 

150. Legatari universali acceptanti ai mostenirii care nu au formulat notificare. Mostenitor legal care a formulat notificare. Lipsa calitatii acestuia de persoana indreptatita 

151. Imobil preluat in mod abuziv. Legat universal intocmit in Germania. Nerelevanta faptului ca imobilul nu era in circuitul civil

152. Petitie de creditate. Valorificarea intr-un litigiu intemeiat pe dispozitiile Legii nr. 10/2001. Conditii

Sectiunea a 4-a. Stabilirea drepturilor succesorale si a cotelor potrivit dreptului comun 

153. Titlu de proprietate emis in temeiul Legii nr. 18/1991. Teren restituit. Partajarea bunului intre mostenitorii testamentari

154. Titlu de proprietate emis in temeiul Legii nr. 18/1991. Partajarea conform dreptului succesoral

155. Actiunea in constatarea nulitatii absolute intemeiata pe art. III din Legea nr. 169/1997

Sectiunea a 5-a. Renuntarea la succesiune

156. Cerere de restituire in temeiul Legii nr. 10/2001. Renuntarea la succesiune. Efecte 

157. Repunerea in termenul de optiune succesorala a mostenitorilor

158. Propuneri de lege ferenda, in legatura cu dispozitiile din legile reparatorii referitoare la repunerea in termenul de acceptare a succesiunii 

159. Renuntare la mostenire. Existenta unei conventii 

Sectiunea a 6-a. Repunerea in termen in temeiul legilor speciale 

160. Actiune in revendicarea ulterioara notificarii in temeiul Legii nr. 10/2001. Neaplicarea in favoarea notificatorului a dispozitiilor art. 4 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 in cadrul actiunii in revendicare

161. Actiune in revendicare. Neaplicarea in favoarea notificantului a dispozitiei art. 4 alin. (4) din Legea nr. 10/2001. Lex tertia

Sectiunea a 7-a. Consecintele formularii unei cereri de restituire de catre un singur mostenitor asupra drepturilor celorlalti mostenitori  

§1. Notificare formulata in temeiul Legii nr. 10/2001

162. Specificul Legii nr. 10/2001. Necesitatea formularii unei notificari 

163. Drept de acrescamant. Art. 4 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 

164. Dispozitia emisa in temeiul Legii nr. 10/2001. Neformularea unei notificari de catre celalalt comostenitor. Consecinte

165. Dispozitie emisa in temeiul Legii nr. 10/2001. Neformularea unei notificari de catre celalalt comostenitor. Incidenta art. 4 alin. (4)

166. Notificari formulate de ambii mostenitori. Neaplicarea art. 4 alin. (4) din Legea nr. 10/2001

167. Neformularea unei notificari in temeiul Legii nr. 10/2001. Lipsa de relevanta a calitatii de mostenitor recunoscute prin certificatul de nastere. Inexistenta bunului in patrimoniul defunctei 

168. Imobil aflat in coproprietate la data preluarii de catre stat. Calitatea de succesibil in grade diferite a notificatorului in raport cu ambii proprietari 

169. Imobil aflat in coproprietate la data preluarii de catre stat. Neaplicarea art. 4 alin. (4) din Legea nr. 10/2001, in sensul ca un coproprietar sau mostenitorii acestuia sa beneficieze de cotele celorlalti. Necesitatea dovedirii de catre notificator, pentru fiecare coproprietar in parte, a decesului si a calitatii de mostenitor

170. Legea nr. 10/2001. Restituirea imobilului preluat de stat in baza Decretului nr. 218/1960. Cerere formulata numai de o parte din mostenitori autorilor deposedati 

171. Legea nr. 10/2001. Imobil preluat de stat. Masuri reparatorii. Cererea unuia din mostenitorii proprietarului deposedat. Admisibilitate 

172. Dreptul de acrescamant. Legea nr. 10/2001

§ 2. Notificari formulate in temeiul altor legi de restituire si actiuni in revendicare

173. Imobil restituit unui singur mostenitor in temeiul Legii nr. 112/1995. Actiune in revendicare formulata ulterior de ceilalti mostenitori. Caracterul fondat al acesteia

174. Obiecte din metale pretioase. Restituirea bunurilor potrivit cotei succesorale detinute. Inexistenta unei  dispozitii similare art. 4 alin. (4) din Legea nr. 10/2001

175. Imobil redobandit pe calea unei actiuni in revendicare de un singur mostenitor. Petitie de ereditate. Imprescriptibilitate

176. Eliberarea titlului de proprietate in temeiul Legii nr. 18/1991. Obligativitatea formularii unei cereri

177. Titlu de proprietate emis in baza Legii nr. 18/1991. Eliberarea pe numele unei persoane. Neincluderea bunului in masa de partajat

178. Imobil restituit unui singur mostenitor in temeiul Legii nr. 18/1991. Incidenta regulii referitoare la repunerea in termenul de acceptare

179. Imobil reconstituit unui singur mostenitor in temeiul Legii nr. 18/1991. Partajul bunurilor solicitate de ceilalti mostenitori acceptanti in termenul prevazut de art. 700 C. civ. Comparatie cu dispozitiile Legii nr. 10/2001

180. Acceptarea in termen a mostenirii. Neformularea unei cereri in temeiul Legii nr. 18/1991. Calitatea de comostenitor alaturi de persoana care a solicitat restituirea bunului in temeiul legii speciale

Sectiunea a 8-a. Intelesul notiunii de preluare abuziva 

181. Testament autentic in favoarea statului. Neincadrarea in cazurile prevazute de art. 2 din Legea nr. 10/2001 

Sectiunea a 9-a. Calitatea procesuala a chiriasilor pentru anularea dispozitiei emise in temeiul Legii nr. 10/2001

182. Dispozitie emisa in temeiul Legii nr. 10/2001. Actiune in nulitate formulata de chiriasi. Notificatori fara calitate de mostenitori. Lipsa de relevanta, in conditiile in care si adevaratul mostenitor a formulat notificare 

TITLUL AL IV-LEA. CHESTIUNI PROCEDURALE IN LEGATURA CU TRANSMISIUNEA MOSTENIRII 

Capitolul I. Consecintele decesului unei persoane in cadrul procesului civil sau penal

Sectiunea 1. Modificarea cererii de chemare in judecata 

183. Introducerea in cauza a mostenitorilor persoanei decedate la data introducerii actiunii. Neincidenta art. 132 C. proc. civ. 

184. Introducerea in cauza a mostenitorilor persoanei decedate la data introducerii actiunii. Aplicarea art. 132 C. proc. civ. si in rejudecare 

185. Actiune formulata in contradictoriu cu o persoana decedata. Modalitatile de introducere in cauza a mostenitorului. Interventie. Modificarea cererii in temeiul art. 132 C. proc. civ. Drepturile paratului introdus astfel

Sectiunea a 2-a. Exercitarea cailor legale de atac

186. Hotarare pronuntata in contradictoriu cu un parat decedat. Calitatea procesuala activa a mostenitorilor acestuia de a formula calea de atac. Transmiterea calitatii anterior pronuntarii hotararii 

187. Partaj. Vanzarea bunului indiviz. Transmiterea calitatii procesuale anterior pronuntarii hotararii. Lipsa calitatii procesuale active pentru a formula calea de atac

Sectiunea a 3-a. Formularea unei actiuni in constatare

188. Actiune in constatarea capacitatii succesorale. Inadmisibilitate 

Sectiunea a 4-a. Formularea unei cereri reconventionale 

189. Dreptul special de mostenire al sotului supravietuitor. Neobligativitatea formularii unei cereri reconventionale 

Sectiunea a 5-a. Formularea unei cereri de interventie

190. Sarcini ale mostenirii. Cheltuieli de inmormantare. Datorii succesorale. Lucrari de imbunatatire a imobilului succesoral. Interventie in procesul de partaj 

Sectiunea a 6-a. Respingerea actiunii ca prematura 

191. Cerere de pronuntare a unei hotarari care sa tina loc de contract de vanzare-cumparare. Respingere ca prematura anterior dezbaterii succesiunii. Posibilitatea sesizarii instantei pentru dezbaterea succesiunii 

Sectiunea a 7-a. Suspendarea

192. Suspendare in temeiul art. 243 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ. Indicarea unor persoane fara a se face dovada calitatii lor de mostenitori 

193. Suspendare in temeiul art. 244 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ. Compunerea masei succesorale. Anularea unor certificate de legatar

Sectiunea a 8-a. Perimarea

194. Decesul partii in cursul suspendarii dispuse in temeiul art. 47 din Legea nr. 10/2001, republicata. Consecinte

Sectiunea a 9-a. Limitele efectului devolutiv al apelului 

195. Constatarea acceptarii tacite a mostenirii de catre toate partile. Necriticarea acestui aspect in apel. Depasirea limitelor investirii 

Sectiunea a 10-a. Revizuire

196. Testament defaimat ca fals. Termenul pentru introducerea cererii de revizuire

Sectiunea a 11-a. Faza executarii silite 

197. Succesiune. Contestatie la executarea contra mostenitorilor. Caracterul de principiu al art. 398 C. proc. civ.

Sectiunea a 12-a. Decesul partii civile in procesul penal

198. Actiunea civila in procesul penal

Capitolul al II-lea. Consecintele starii de indiviziune asupra introducerii unor actiuni sau incheierii unor conventii

199. Imobil detinut in indiviziune de mostenitori. Actiune in revendicare formulata de unii dintre acestia. Mostenitori aflati in disputa. Neaplicarea reguli unanimitatii 

200. Imobil detinut in indiviziune de mostenitori. Actiune in revendicare formulata de unii dintre acestia. Lipsa acordului celorlalti mostenitori privind alaturarea in proces, exprimata prin declaratia de renuntare la succesiune, chiar nevalabila. Neaplicarea regulii unanimitatii

201. Imobil detinut in indiviziune. Actiune in revendicare formulata de unii dintre mostenitori. Posibilitatea efectuarii demersurilor pentru identificarea mostenitorilor celuilalt coproprietar. Aplicarea regulii unanimitatii

202. Inadmisibilitatea finalizarii unei cauze de partaj imobiliar printr-o tranzactie nesemnata de catre toti coindivizarii

203. Indiviziune succesorala. Regula unanimitatii.  Aplicabilitate in cazul exercitarii de un singur mostenitor a unei actiuni reale 

Capitolul al III-lea. Incetarea starii de indiviziune

Sectiunea 1. Partajul

§ 1. Aspecte generale 

204. Dreptul de a cere partajul si titularii sai 

205. Partaj. Intelegere verbala. Tranzactie. Cerinta formei ad probationem 

206. Succesiune. Partaj de ascendent prin inzestrari la incheierea casatoriei. Lipsa formei autentice. Executarea voluntara de catre descendenti, dupa decesul donatorului. Consecinte

207. Partaj de ascendent. Omisiune de copil. Renuntare. Instrainare de catre ascendent aparte de bunurile impartite. Actiune in reductiune. Conditii de exercitare. Dispensa de raport. Inegalitatea loturilor 

§ 2. Existenta titlului de proprietate asupra bunurilor de impartit 

208. Partaj. Necesitatea detinerii unui titlu de proprietate 

209. Partaj. Necesitatea detinerii unui titlu de proprietate. Hotarare de iesire din indiviziune

§ 3. Obiectul partajului 

210. Partaj. Sume de bani existente la data decesului si ridicate ulterior

211. Soarta bunului succesoral indiviz instrainat de mostenitorul aparent, fara acordul celorlalti  coindivizari, mostenitor succedat ulterior de acestia. Acceptare tacita. Lipsa acestei semnificatii. Imobil cu privire la care partile se aflau in indiviziune cu defuncta. Acte echivoce: plata impozitelor, a cheltuielilor de intretinere, faptul locuirii in imobil

212. Loc de veci. Transmiterea pe cale succesorala a dreptului de folosinta 

213. Loc de veci. Legat cu titlu particular

214. Loc de veci. Defalcarea succesiunii conform certificatului de mostenitor. Aplicarea Regulamentului pentru organizarea si functionarea cimitirelor parohiale si manastiresti din cuprinsul eparhiilor Bisericii Ortodoxe Romane 

215. Loc de veci. Partaj de folosinta, cu acordul proprietarului acestor spatii 

§ 4. Lipsa de folosinta 

216. Bun succesoral stapanit in fapt de unul dintre mostenitori. Temei suficient pentru obligarea la contravaloarea lipsei de folosinta

§ 5. Atribuirea bunului

217. Drept de abitatie. Atribuirea bunului sotului supravietuitor. Nerecunoasterea dreptului 

218. Partaj. Criterii de atribuire 

§ 6. Radierea dreptului de a cere executarea sultei

219. Prescrierea dreptului de a cere executarea sultei, inscris in cartea funciara. Mijloace procedurale pentru a obtine radierea acestuia 

Sectiunea a 2-a. Uzucapiunea

220. Imobil detinut in indiviziune de mostenitori. Conditii pentru intervenirea uzucapiunii 

Index

Detalii tehnice
Data aparitiei04 feb. 2011
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini416
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si

Donatia si mostenirea vol 1. Donatia

Donatia. Drepturile statului asupra mostenirii vacante. Mostenirea testamentara
33,70 RON
DE ACELASI AUTOR - Cristina Nica