Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Teoria contractului

ISBN/ISSN: 978-606-27-1711-7
Editura: Hamangiu
Pret de coperta: 140,00 RON
105,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Institutia contractului se califica prin marea sa plasticitate, aceea de a fi un instrument destinat sa suplineasca insuficienta legiuitorului, reprezentand o prelungire a sistemului legislativ. Contractul urmareste sa reglementeze raporturile sociale, sa organizeze circulatia bunurilor si prestarea serviciilor, adaptandu-se permanent si rapid factorilor de determinare economici si sociali ai timpului.

Lucrarea de fata a fost conceputa ca o analiza teoretica, cu relevante valente practice, a contractului in dreptul civil, constructia teoretica a contractului fiind abordata in tendinta moderna de gandire a relatiei care exista intre timp si drept, a integrarii timpului in norma juridica pe care o elaboreaza.

Analiza porneste de la fundamentele teoretice si principiale ale contractului, institutia contractului fiind prezentata prin raportare la cele mai importante principii in materie, precum si la dreptul international si, cu precadere, dreptul european. Structura contractului, a elementelor sale, este analizata intr-o viziune comparativa cu vechea reglementare a Codului civil, cu ample accente pe elementele de noutate, de originalitate ale actualei reglementari, orientata spre clarificarea unor institutii si salvgardarea contractului, ca garantie a stabilitatii circuitului civil.

In continuare, formarea contractului este analizata nu numai in schema traditionala si moderna a sistemului comertului electronic, dar si in ipostaza perfectarii sale progresive prin negociere, instrumente si acorduri preparatorii, ori contracte prealabile perfectarii contractului voit de parti. Nu a fost omisa nici institutia nulitatii contractului, a modului de operare a nulitatii in cadrul contractului, cu referire la conceptualizarea nulitatii conventionale si de drept ori a confirmarii actului anulabil, precum si mecanismul conversiunii actului nul intr-un act valabil.

In final, ultimele doua titluri ale lucrarii abordeaza aspectele privind efectele contractului si consecintele neexecutarii contractului. Efectele contractului sunt analizate in raport cu partile contractante, cu succesorii lor in drepturi, cu creditorii si tertele persoane, fiind amplu tratata si simulatia, date fiind dificultatile ivite in practica in aceasta materie. Consecintele neexecutarii contractului aduc in atentia de tratare incetarea contractului prin rezolutiunea judiciara, unilaterala sau conventionala si conditiile de natura substantiala si formala ale acestora, cu efectele corespunzatoare, precum si raspunderea civila contractuala.

TITLUL I. CONSIDERATII GENERALE CU PRIVIRE LA CONTRACT 

Capitolul I. Actele, faptele juridice si faptele non-juridice. Unitatea in diversitate a contractului. Factorii de determinare si configurare a contractului 

Sectiunea 1. Definitia contractului. Delimitarea actelor si faptelor juridice civile de faptele non-juridice 

Sectiunea a 2-a. Autonomia de vointa si limitele libertatii contractuale 

Sectiunea a 3-a. Unitatea in diversitate a contractului, in contextul asa-zisei crize (sau declin) a contractului 

Capitolul II. Constructia doctrinara privind fundamentele teoretice ale contractului 

Sectiunea 1. Conceptiile filozofice si doctrinele privind fundamentul teoretic al contractului 

Capitolul III. Actuala abordare a contractului in trendul de organizare globala 

Sectiunea 1. O noua paradigma a contractului 

Sectiunea a 2-a. O noua viziune a reglementarii contractului in sistemul juridic intern, european si international 

Capitolul IV. Fundamentele principiale ale contractului 

Sectiunea 1. Buna-credinta si reaua-credinta 

Sectiunea a 2-a. Abuzul de drept 

Sectiunea a 3-a. Principiul validitatii aparentei in drept 

Sectiunea a 4-a. Noile mecanisme principiale in orientarea dreptului contractelor 

Capitolul V. Clasificarea contractelor 

Sectiunea 1. Importanta si criteriile de clasificare a contractelor

Sectiunea a 2-a. Clasificarea contractelor prin dispozitii exprese sau subintelese ale Codului civil 

Capitolul VI. Interpretarea contractelor 

Sectiunea 1. Notiunea de interpretare. Conexiunea dintre interpretarea legii si interpretarea contractului. Conditiile interpretarii contractului 

Sectiunea a 2-a. Regulile comune de interpretare a contractelor 

Sectiunea a 3-a. Reguli subsidiare de interpretare a contractelor 

TITLUL II. FORMAREA CONTRACTULUI 

Capitolul I. Analiza clasica a realizarii acordului de vointa 

Sectiunea 1. Structura si modul de formare a contractului 

Sectiunea a 2-a. Oferta de a contracta 

Capitolul II. Natura juridica a ofertei. Teoriile privitoare la natura juridica a ofertei de a contracta 

Sectiunea 1. Teoria antecontractului 

Sectiunea a 2-a. Teoria raspunderii delictuale 

Sectiunea a 3-a. Teoria raspunderii intemeiate pe obligativitatea actului unilateral 

Capitolul III. Acceptarea ofertei 

Sectiunea 1. Semnificatia si conditiile acceptarii 

Sectiunea a 2-a. Felurile acceptarii 

Sectiunea a 3-a. Retractarea acceptarii si natura juridica a acceptarii 

Capitolul IV. Momentul si locul incheierii contractului 

Sectiunea 1. Momentul incheierii contractului. Teoriile legate de determinarea momentului incheierii contractului. Importanta determinarii momentului incheierii contractului 

Sectiunea a 2-a. Locul incheierii contractului si importanta determinarii acestuia 

Sectiunea a 3-a. Formarea contractelor in sistemul reglementarii comertului electronic 

Capitolul V. Continutul contractului 

Sectiunea 1. Determinarea continutului contractului in functie de oferta si acceptare 

Sectiunea a 2-a. Elementele de determinare a continutului contractului 

Sectiunea a 3-a. Tehnica de sanctionare a clauzelor abuzive 

Capitolul VI. Negocierea contractelor 

Sectiunea 1. Negocierile precontractuale 

Sectiunea a 2-a. Sistemele de negociere 

Sectiunea a 3-a. Contracte preparatorii

Sectiunea a 4-a. Contracte preparatorii care genereaza obligatia perfectarii contractului 

TITLUL III. STRUCTURA CONTRACTULUI 

Capitolul I. Conditiile esentiale pentru validitatea contractului si delimitarea de alte conditii ale contractului 

Capitolul II. Consimtamantul si conditiile sale de valabilitate 

Sectiunea 1. Generalitati 

Sectiunea a 2-a. Vointa juridica. Consimtamantul ca forma de exteriorizare a vointei 

Sectiunea a 3-a. Conditiile de valabilitate ale consimtamantului 

Capitolul III. Protectia juridica a consimtamantului 

Sectiunea 1. Calitatea consimtamantului si aspectele de noutate in reglementarea viciilor de consimtamant in actualul Cod civil 

Sectiunea a 2-a. Viciile de consimtamant 

Capitolul IV. Capacitatea de a contracta 

Sectiunea 1. Capacitatea de a contracta a persoanelor fizice 

Sectiunea a 2-a. Capacitatea de a contracta a entitatilor colective

Capitolul V. Obiectul contractului 

Sectiunea 1. Repere conceptuale 

Sectiunea a 2-a. Conditiile de valabilitate ale obiectului obligatiei 

Sectiunea a 3-a. Proportionalitatea prestatiilor 

Capitolul VI. Cauza contractului 

Sectiunea 1. Definitia legala a cauzei. Cauza esentiala, cauza finala si conceptul de cauza a contractului 

Sectiunea a 2-a. Evolutia doctrinei privind cauza contractului 

Sectiunea a 3-a. Teoria monista a cauzei 

Sectiunea a 4-a. Conditiile de validitate a cauzei si proba cauzei 

Capitolul VII. Forma contractului 

Sectiunea 1. Principiul consensualismului si formalismul contractual 

Sectiunea a 2-a. Inscrisul ca instrumentum 

Capitolul VIII. Modalitatile contractului 

Sectiunea 1. Repere conceptuale si caracterizarea modalitatilor in raport de elementele actului juridic 

Sectiunea a 2-a. Modalitatea termenului 

Sectiunea a 3-a. Modalitatea conditiei 

Sectiunea a 4-a. Sarcina 

TITLUL IV. NULITATEA CONTRACTULUI 

Capitolul I. Evolutia conceptiei privind fundamentele teoretice ale nulitatii 

Sectiunea 1. Teoria clasica privind fundamentele teoretice ale nulitatii 

Sectiunea a 2-a. Conceptia teoriei moderne in privinta fundamentelor teoretice ale nulitatii 

Sectiunea a 3-a. Conceptia dreptului civil roman asupra fundamentelor nulitatii actului juridic 

Capitolul II. Notiunea de nulitate si aspectele generale legate de modul de operare. Clasificarea nulitatilor si criteriile de clasificare

Sectiunea 1. Notiunea de nulitate. Conditiile si functiile nulitatii 

Sectiunea a 2-a. Clasificarea nulitatilor 

Capitolul III. Regimul juridic al nulitatilor 

Sectiunea 1. Abordarea comparativa a regimului juridic al nulitatii absolute si relative 

Sectiunea a 2-a. Problema confirmarii actului afectat de nulitate si a altor modalitati de validare a actului nul 

Capitolul IV. Efectele nulitatii 

Sectiunea 1. Efectele nulitatii. Definitia efectelor nulitatii. Cadrul general al efectelor nulitatii fata de parti 

Sectiunea a 2-a. Efectele nulitatii fata de terti 

Sectiunea a 3-a. Delimitarea institutiei nulitatii actului juridic de alte cauze de ineficacitate ale actului juridic 

TITLUL V. EFECTELE CONTRACTULUI 

Capitolul I. Conceptul de obligatoriu si obligationalul contractual. Sfera de actiune 

Sectiunea 1. Forta obligatorie a contractului 

Sectiunea a 2-a. Limitari ale principiului fortei obligatorii a contractului 

Capitolul II. Principiul relativitatii efectelor contractului 

Sectiunea 1. Principiul relativitatii si obligationalul contractual 

Sectiunea a 2-a. Domeniul de aplicare a obligationalului contractual 

Sectiunea a 3-a. Opozabilitatea contractului fata de terti 

Capitolul III. Exceptii de la regula res inter alios acta 

Sectiunea 1. Exceptii reglementate de la principiul relativitatii efectelor contractului 

Sectiunea a 2-a. Stipulatia pentru altul 

Sectiunea a 3-a. Actiunea directa 

Sectiunea a 4-a. Actele juridice colective 

Capitolul IV. Exceptiile aparente de la principiul relativitatii efectelor contractului 

Sectiunea 1. Promisiunea faptei altuia (conventia de porte-fort) 

Sectiunea a 2-a. Reprezentarea 

Capitolul V. Simulatia – exceptie aparenta de la principiul opozabilitatii contractelor fata de terti 

Sectiunea 1. Definitia simulatiei si criteriile de clasificare a formelor simulatiei 

Sectiunea a 2-a. Conditiile simulatiei 

Sectiunea a 3-a. Simulatia, tehnica a dedublarii realitatii juridice 

Sectiunea a 4-a. Liceitatea simulatiei si limitele acesteia 

Sectiunea a 5-a. Efectele simulatiei 

Sectiunea a 6-a. Actiunea in simulatie 

Sectiunea a 7-a. Componentele principiale ale simulatiei 

Sectiunea a 8-a. Aspecte de ordin practic privind mecanismul de operare a simulatiei in functie de formele acesteia 

Sectiunea a 9-a. Proba simulatiei 

Sectiunea a 10-a. Efectele admiterii actiunii in declararea simulatiei 

TITLUL VI. CONSECINTELE NEEXECUTARII CONTRACTULUI 

Capitolul I. Remediile neexecutarii contractelor sinalagmatice 

Sectiunea 1. Suportul teoretic al remediilor. Clarificari conceptuale. Principiile generale ale remediilor. Clasificarea remediilor si dreptul de optiune al creditorului 

Sectiunea a 2-a. Conditiile executarii in natura a contractului si specificul executarii in functie de natura obligatiei

Sectiunea a 3-a. Imposibilitatea de executare si riscul in contracte 

Sectiunea a 4-a. Termenul suplimentar de executare 

Capitolul II. Remediile speciale ale neexecutarii contractelor sinalagmatice 

Sectiunea 1. Exceptia de neexecutare 

Sectiunea a 2-a. Rezolutiunea contractului 

Capitolul III. Raspunderea civila 

Sectiunea 1. Executarea obligatiei contractuale prin echivalent si raspunderea civila contractuala 

Sectiunea a 2-a. Raspunderea contractuala pentru fapta altuia

Capitolul IV. Raspunderea civila contractuala 

Sectiunea 1. Consideratiile generale privind raspunderea civila contractuala 

Sectiunea a 2-a. Fapta ilicita cauzatoare a prejudiciului 

Sectiunea a 3-a. Vinovatia 

Sectiunea a 4-a. Raportul de cauzalitate

Sectiunea a 5-a. Prejudiciul patrimonial in materie contractuala si repararea acestuia 

Sectiunea a 6-a. Prejudiciile nepatrimoniale 

Sectiunea a 7-a. Raspunderea contractuala de securitate privind viata si integritatea corporala a persoanei, decurgand din contractul de transport 

Detalii tehnice
Data aparitiei24 iun. 2021
Categorie generalaStudii si monografii
Numar pagini712
Format165x235 mm
Tip copertaCarte brosata