Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Raspunderea extracontractuala in reglementarea Codului civil si in legislatia conexa

ISBN/ISSN: 978-606-27-2143-5
Editura: Hamangiu
140,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Monografia trateaza raspunderea extracontractuala, intr-un cadru evolutiv si comparativ al vechiului si actualului Cod civil, al legislatiei conexe acestora si in viziunea sistemului juridic european, fiind incluse atat solutiile teoretice si practice, cat si elementele de noutate care marcheaza mutatiile la nivel de principii ale reglementarii prezentei institutii. 

Raspunderea civila aflata in centrul dreptului privat, intocmai oricarei forme de raspundere, este de interes, deoarece ea tine de eficienta dreptului. In actualitate, reducerea raspunderii civile la prevalenta functiei reparatorii, fata de cea sanctionatorie este mult prea exclusivista. Provocarile aduse de noul val de prejudicii fataliste de mare importanta si valoare ridicata, concrete sau potentiale, de actiune diferita in timp si spatiu si in cadrul relatiilor interumane, au condus la redefinirea conceptului raspunderii civile, care inglobeaza si raspunderea preventiva fundamentata pe principiul precautiei. Precautiei ii corespunde in procesul decizional obligatia preintampinarii sau reducerii riscurilor prejudiciabile, grave si ireversibile pentru viata, sanatatea oamenilor si mediul inconjurator.

In cele XV capitole ale sale, lucrarea debuteaza cu analiza institutiei raspunderii juridice, in general, si a fundamentelor etico filozofice ale raspunderii civile, ce explica orientarea reglementarii actualului Cod civil, a legislatiei conexe, a doctrinei si jurisprudentei spre raspunderea obiectiva, fundamentata pe ideea de garantie. In continuare, in cadrul analizei raspunderii pentru fapta proprie, atentia este acordata prejudiciului si modalitatii repararii acestuia. Urmatorul capitol, ce analizeaza raspunderea pentru fapta altuia, acopera un spatiu insemnat nu numai datorita frecventei cazuistice cu care instantele sunt confruntate, dar si ca urmare a aspectelor de noutate intervenite in reglementarea actualului Cod civil, prin Legea nr. 140/2022. Sunt tratate apoi aspectele privind raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri si animale, respectiv raspunderea in cazul coliziunii autovehiculelor si raspunderea pentru prejudiciile cauzate prin ruina edificiului ori prin caderea sau aruncarea din imobil sau de pe imobil a unui lucru. In continuare sunt analizate inconvenientele ce pot aparea in cadrul raporturilor de vecinatate, precum si efectele raspunderii extracontractuale. Capitolele urmatoare sunt destinate analizei raspunderii pentru prejudiciile cauzate de defectele produselor, prin prisma obligatiei de securitate a consumatorului, in lumina legislatiei primare si derivate a Uniunii Europene, a raspunderii civile pentru prejudiciile ecologice si pentru prejudiciile nucleare, a raspunderii medicale, in optica conceptului de malpraxis, a raspunderii pentru erorile judiciare, precum si a raspunderii pentru prejudiciile cauzate prin actele ilicite ale autoritatilor publice, prevazute de Legea nr. 554/2004. In final, analiza se incheie cu prezentarea raspunderii in materia actelor unilaterale, dedusa potrivit art. 1325 din Codul civil din incidenta si compatibilitatea acestor categorii de acte cu raspunderea contractuala.

Drept urmare, prin modalitatea de abordare, prin trimiterile la solutiile teoretice si practice, lucrarea se dovedeste a fi un reper important pentru teoreticienii si practicienii dreptului.

Autoarea

CAPITOLUL I. RASPUNDEREA JURIDICA 

Sectiunea 1. Conceptul de raspundere juridica

Sectiunea a 2-a. Raspunderea civila 

Sectiunea a 3-a. Raspunderea preventiva

Sectiunea a 4-a. Particularitatile raspunderii civile in raport de alte sanctiuni de drept civil

Sectiunea a 5-a. Raspunderea juridica si raspunderea morala 

Sectiunea a 6-a. Evolutia istorica a institutiei raspunderii civile

    6.1. Evolutia conceptualizarii ideii de raspundere

    6.2. Fizionomia raspunderii delictuale in spatiul romanesc

    6.3. Raspunderea civila in textele vechiului Cod civil

    6.4. Conceptia vechiului Cod civil privind raspunderea civila 

    6.5. Declinul caracterului moral si individual al raspunderii civile

Sectiunea a 7-a. Delimitarea si corelatia dintre raspunderea civila delictuala si raspunderea penala

    7.1. Parcursul istoric al celor doua forme de raspundere

    7.2. Privire comparativa intre raspunderea penala si raspunderea civila 

    7.3. Aspecte puse in discutie de cumulul raspunderii civile cu raspunderea penala si exercitarea dreptului de optiune

    7.4. Efectele hotararii penale asupra actiunii civile

Sectiunea a 8-a. Raportul dintre raspunderea contractuala si raspunderea delictuala 

    8.1. Teoriile privind raportul dintre cele doua forme ale raspunderii

    8.2. Conceptia doctrinei juridice in materia raspunderii civile contractuale si delictuale

    8.3. Cadrul de reglementare al raspunderii delictuale si contractuale in actualul Cod civil. Raportul dintre aceste forme ale raspunderii civile 

    8.4. Raspundere civila delictuala si raspundere civila contractuala. Examinare comparativa 

    8.5. Cumulul de raspunderi

    8.6. Viziunea actualului Cod civil privind non-cumulul raspunderii contractuale cu raspunderea delictuala 

CAPITOLUL AL II-LEA. FUNDAMENTELE ETICO-FILOZOFICE ALE RASPUNDERII CIVILE

Sectiunea 1. Evolutia fundamentelor etico-filozofice ale raspunderii civile

Sectiunea a 2-a. Sensul extins al fundamentelor raspunderii civile

Sectiunea a 3-a. Constructia si evolutia raspunderii civile in dreptul roman 

CAPITOLUL AL III-LEA. CADRUL DE REGLEMENTARE AL RASPUNDERII DELICTUALE IN VECHEA SI ACTUALA REGLEMENTARE A CODULUI CIVIL 

Sectiunea 1. Reglementarea raspunderii delictuale in vechiul Cod civil

Sectiunea a 2-a. Reglementarea actualului Cod civil in materia raspunderii delictuale

Sectiunea a 3-a. Conceptualizarea raspunderii extracontractuale

    3.1. Campul de actiune a raspunderii extracontractuale

    3.2. Sistemul raspunderii extracontractuale si criteriile de clasificare a raspunderii 

CAPITOLUL AL IV-LEA. RASPUNDEREA PENTRU PREJUDICIILE CAUZATE PRIN FAPTA PROPRIE

Sectiunea 1. Conditiile generale ale raspunderii

Sectiunea a 2-a. Prejudiciul 

    2.1. Prejudiciul, conditie a raspunderii. Conceptul de reparatie civila 

    2.2. Clasificarea prejudiciilor

    2.3. Conditiile prejudiciului reparabil ori indemnizabil

Sectiunea a 3-a. Fapta ilicita cauzatoare a prejudiciului 

    3.1. Ilicitul si greseala, elemente autonome

    3.2. Notiunea ilicitului civil 

    3.3. Drepturile subiective care pot fi afectate prin conduita ilicita  

    3.4. Formele de manifestare ale ilicitului civil

    3.5. Reglementarea Codului civil privind cauzele care inlatura caracterul ilicit al faptei

    3.6. Abuzul de drept si ilicitul civil

Sectiunea a 4-a. Raportul de cauzalitate

    4.1. Raportul de cauzalitate, conditie a raspunderii delictuale

    4.2. Necesitatea criteriilor de stabilire a raportului de cauzalitate 

Sectiunea a 5-a. Cauzele exoneratoare de raspundere

    5.1. Clarificari terminologice

    5.2. Cazul fortuit si forta majora. Echivocul notiunilor in reglementarea vechiului Cod civil 

    5.3. Forta majora si cazul fortuit in textele actualului Cod civil

    5.4. Efectele fortei majore si cazului fortuit

    5.5. Fapta tertului

    5.6. Fapta victimei

Sectiunea a 6-a. Vinovatia 

    6.1. Generalitati

    6.2. Evolutia istorica a notiunii de culpa  

    6.3. Componenta intelectiva a greselii

    6.4. Factorul volitiv 

    6.5. Formele vinovatiei 

    6.6. Gradele culpei

    6.7. Modalitatea de stabilire a culpei

    6.8. Criteriile de stabilire a culpei in noul Cod civil

    6.9. Vinovatia si securitatea dinamica a raspunderii

Sectiunea a 7-a. Capacitatea delictuala 

    7.1. Raspunderea subsidiara a persoanei lipsite de discernamant 

    7.2. Reglementarea si particularitatile raspunderii civile delictuale a persoanelor juridice pentru fapta proprie

CAPITOLUL AL V-LEA. RASPUNDEREA CIVILA PENTRU PREJUDICIUL CAUZAT PRIN FAPTA ILICITA A ALTOR PERSOANE

Sectiunea 1. Conceptia vechiului si noului Cod civil privind raspunderea pentru fapta ilicita a altei persoane 

    1.1. Reglementarea actualului Cod civil in materia raspunderii delictuale pentru prejudiciile cauzate prin fapta ilicita a altei persoane 

Sectiunea a 2-a. Caracterele raspunderii delictuale pentru fapta altuia

Sectiunea a 3-a. Raspunderea civila delictuala pentru fapta minorului si a persoanei care beneficiaza de consiliere judiciara sau tutela speciala  

    3.1. Cadrul de reglementare si domeniul de aplicare a vechiului si noului Cod civil

    3.2. Persoanele pentru care opereaza raspunderea delictuala pentru fapta altuia

    3.3. Fundamentul raspunderii pentru prejudiciile cauzate de minori si de persoanele care beneficiaza de consiliere judiciara sau tutela speciala 

    3.4. Mecanismul raspunderii pentru altul si regresul persoanei raspunzatoare care a reparat prejudiciul suferit de victima 

Sectiunea a 4-a. Raspunderea comitentilor pentru prejudiciile cauzate prin faptele ilicite delictuale ale prepusilor 

    4.1. Reglementarea vechiului si actualului Cod civil privind raspunderea comitentilor pentru faptele ilicite delictuale ale prepusilor 

    4.2. Conditiile raspunderii comitentului

    4.3. Fundamentul raspunderii comitentului 

    4.4. Efectele raspunderii comitentului

    4.5. Conexiunea dintre formele raspunderii pentru prejudiciile cauzate prin fapta altuia 

CAPITOLUL AL VI-LEA. RASPUNDEREA PENTRU PREJUDICIILE CAUZATE DE LUCRURI SAU ANIMALE

Sectiunea 1. Procesul evolutiv al instituirii raspunderii pentru lucruri

Sectiunea a 2-a. Elementele raspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri 

    2.1. Domeniul pentru care intervine raspunderea pentru lucruri 

    2.2. Exceptiile de la domeniul de aplicare a raspunderii pentru lucruri 

    2.3. Conditiile raspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri si animale

    2.4. Paza juridica si paza materiala a lucrului sau animalului

    2.5. Persoanele care au calitatea de pazitori juridici ai lucrurilor si animalelor

    2.6. Scindarea pazei juridice

    2.7. Paza juridica si capacitatea delictuala a persoanei fizice 

    2.8. Uzurparea pazei juridice 

Sectiunea a 3-a. Persoanele legitimate sa invoce raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri sau animale

Sectiunea a 4-a. Natura juridica a raspunderii privind folosirea lucrului de catre victima, in temeiul unui raport contractual intre victima si pazitorul juridic 

    4.1. Raspunderea pazitorului juridic al lucrului sau animalului pentru prejudiciul cauzat in cadrul prestarii unui serviciu gratuit sau benevol victimei

Sectiunea a 5-a. Raspunderea pentru repararea prejudiciilor cauzate prin coliziunea vehiculelor cu pazitori juridici diferiti 

Sectiunea a 6-a. Corelatia raspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri sau, dupa caz, de animale cu raspunderea pentru fapta ilicita proprie si raspunderea pentru fapta ilicita a altuia

Sectiunea a 7-a. Evolutia incercarilor teoretice de fundamentare a raspunderii pentru lucruri si animale 

    7.1. Actuala reglementare privind fundamentul raspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri si animale

Sectiunea a 8-a. Privire speciala legata de raspunderea pentru daunele cauzate de animale

Sectiunea a 9-a. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de ruina edificiului

    9.1. Substratul istoric evolutiv al reglementarii vechiului Cod civil in materia raspunderii pentru ruina edificiului

    9.2. Amplasarea topografica si continutul reglementarii raspunderii pentru prejudiciile cauzate de ruina edificiului in noul Cod civil 

    9.3. Conditiile speciale ale angajarii raspunderii intemeiate pe art. 1378 C. civ.

    9.4. Corelatia dintre raspunderea pentru ruina edificiului si raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri

    9.5. Fundamentul juridic al raspunderii pentru ruina edificiului 

    9.6. Calificarea raspunderii civile delictuale pentru ruina edificiului 

Sectiunea a 10-a. Raspunderea pentru prejudiciul cauzat prin caderea sau aruncarea din imobil a unui lucru

    10.1. Noutatea reglementarii

    10.2. Conditiile angajarii raspunderii pentru prejudiciul cauzat prin caderea sau aruncarea din imobil a unui lucru 

    10.3. Fundamentul raspunderii pentru prejudiciul cauzat prin caderea sau aruncarea din imobil sau de pe un imobil a unui lucru

    10.4. Corelatia raspunderii reglementate de art. 1379 C. civ. cu alte regimuri de raspundere. Caracterele raspunderii reglementate de art. 1379 C. civ. si dreptul de regres

CAPITOLUL AL VII-LEA. RAPORTURILE DE VECINATATE

Sectiunea 1. Limitele dreptului de proprietate. Aspecte de ordin conceptual

Sectiunea a 2-a. Persoana raspunzatoare si persoanele fata de care se angajeaza raspunderea 

    2.1. Inconvenientele vecinatatii si criteriile de determinare a inconvenientelor anormale care angajeaza raspunderea

    2.2. Conditiile raspunderii in raporturile de vecinatate

Sectiunea a 3-a. Fundamentele raspunderii

Sectiunea a 4-a. Efectele raspunderii 

Sectiunea a 5-a. Corelatia dintre raspunderea pentru cauzarea inconvenientelor anormale de vecinatate si dreptul comun al raspunderii civile 

CAPITOLUL AL VIII-LEA. EFECTELE RASPUNDERII EXTRACONTRACTUALE

Sectiunea 1. Creanta reparatorie si momentul nasterii dreptului victimei la repararea prejudiciului

    1.1. Problema raspunderii plurale in raportul cu victima prejudiciului si raporturile dintre cei tinuti sa raspunda   

Sectiunea a 2-a. Principiile repararii prejudiciilor cauzate prin fapte ilicite delictuale

    2.1. Principiul repararii integrale a prejudiciului. Conditii

    2.2. Principiul repararii in natura a prejudiciului

    2.3. Principiul repararii prejudiciului prin despagubiri banesti

    2.4. Modalitatile de acordare a despagubirilor si consecintele legate de modificarea acestora 

    2.5. Repararea daunelor morale prin mijloace nepatrimoniale si mijloace patrimoniale

Sectiunea a 3-a. Conceptul multiform de prejudiciu nepatrimonial si relatia dintre natura drepturilor incalcate si natura prejudiciului 

    3.1. Definitie si precizari terminologice 

    3.2. Relatia dintre natura drepturilor incalcate si natura prejudiciului cauzat 

Sectiunea a 4-a. Raspunderea si modalitatile de reparare a prejudiciilor nepatrimoniale. Conceptiile privind repararea patrimoniala a prejudiciilor nepatrimoniale 

    4.1. Reglementarea raspunderii pentru prejudiciile nepatrimoniale si modalitatile de reparare a acestora

    4.2. Opiniile doctrinei referitoare la reparatia baneasca a prejudiciilor nepatrimoniale

Sectiunea a 5-a. Criteriile de apreciere a prejudiciilor nepatrimoniale si de cuantificare a compensatiilor banesti

    5.1. Criteriile de apreciere a prejudiciilor nepatrimoniale

    5.2. Cuantificarea valorica a compensatiilor banesti 

Sectiunea a 6-a. Prejudiciile corporale

    6.1. Componenta economica a prejudiciilor corporale

    6.2. Prejudiciile corporale si modalitatea de reparare 

Sectiunea a 7-a. Legitimarea procesuala la repararea prejudiciilor patrimoniale si morale cauzate victimei imediate 

    7.1. Repararea prejudiciilor cauzate victimelor indirecte prin ricoseu 

Sectiunea a 8-a. Sistemele substitutive de reparare a prejudiciilor patrimoniale si consecintele acestora 

    8.1. Corelatia reparatiei acordate potrivit normelor care reglementeaza raspunderea civila delictuala si drepturile de asigurari sociale ale victimei prejudiciate

    8.2. Relatia dintre reparatia care se acorda potrivit normelor care reglementeaza raspunderea delictuala si dreptul victimelor nascut din contractele de asigurare de bunuri si raspundere     delictuala  

    8.3. Efectele contractului de asigurare de bunuri si persoane fata de victima prejudiciata  

Sectiunea a 9-a. Valorificarea dreptului la reparatie 

    9.1. Valorificarea pe cale judiciara a raspunderii civile delictuale 

    9.2. Legitimarea procesuala activa in actiunea civila delictuala 

    9.3. Legitimarea procesuala pasiva in actiunea in raspundere civila delictuala 

    9.4. Probleme de legitimare procesuala in actiunile colective 

    9.5. Competenta materiala si teritoriala a instantelor in solutionarea actiunilor in raspundere civila delictuala 

    9.6. Formele de stingere a dreptului la actiune in raspundere civila delictuala

    9.7. Hotararea judecatoreasca pronuntata in actiunea in raspundere civila delictuala. Caracter

CAPITOLUL AL IX-LEA. OBLIGATIA DE SECURITATE, COMPONENTA A PROTECTIEI CONSUMATORULUI

Sectiunea 1. Aparitia obligatiei de securitate 

    1.1. Obligatia de securitate in dreptul Uniunii Europene si dreptul national, mijloc de protectie a consumatorului 

    1.2. Domeniul de aplicare a Directivei 85/374 CEE in privinta produselor si persoanelor responsabile

Sectiunea a 2-a. Caracteristicile raspunderii pentru prejudiciile cauzate de defectele produselor

    2.1. Sfera persoanelor raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate de defectele produselor si beneficiarii acestei raspunderi 

    2.2. Produsele la care se refera raspunderea pentru prejudiciile cauzate de defectele acestora 

Sectiunea a 3-a. Regimul juridic al raspunderii pentru prejudiciile cauzate prin defectul produselor

    3.1. Conditiile angajarii raspunderii 

    3.2. Sarcina victimei de minimizare a prejudiciului, in conditiile Legii nr. 240/2004 

    3.3. Notiunea defectului de securitate

    3.4. Raportul de cauzalitate 

Sectiunea a 4-a. Efectele raspunderii pentru prejudiciile cauzate de defectele produselor 

    4.1. Cauzele exoneratoare de raspundere in materia prejudiciilor cauzate de defectele produselor 

    4.2. Conceptul riscului de dezvoltare, ca factor exonerator de raspundere 

    4.3. Natura juridica a riscului de dezvoltare 

Sectiunea a 5-a. Dreptul de optiune al consumatorului intre reglementarea din dreptul consumului si aceea din dreptul civil 

Sectiunea a 6-a. Fundamentul raspunderii pentru prejudiciile cauzate de defectele produselor

CAPITOLUL AL X-LEA. RASPUNDEREA CIVILA PENTRU PREJUDICIUL ECOLOGIC

Sectiunea 1. Preliminarii

    1.1. Evolutia reglementarii romanesti in materie de mediu

Sectiunea a 2-a. Conceptul de dauna ecologica

    2.1. Domeniul de aplicare a raspunderii pentru daunele ecologice 

    2.2. Excluderea de la regimul special de prevenire si reparare a prejudiciului ecologic

    2.3. Persoanele raspunzatoare pentru repararea prejudiciilor ecologice 

    2.4. Persoanele legitimate sa solicite masuri de prevenire si/sau reparare a daunelor asupra mediului 

Sectiunea a 3-a. Masurile preventive si reparatorii

    3.1. Preventia si elementele sale. Conceptul de precautie si relatia cu preventia 

    3.2. Masurile preventive in domeniul mediului

    3.3. Masurile reparatorii 

    3.4. Recuperarea costurilor de prevenire si reparare a prejudiciilor ecologice 

    3.5. Regimul de raspundere al O.U.G. nr. 68/2007 in raport cu celelalte regimuri de raspundere 

Sectiunea a 4-a. Dreptul la indemnizare a victimei, forma speciala a raspunderii pentru daunele ecologice 

Sectiunea a 5-a. Fundamentul raspunderii pentru mediu 

Sectiunea a 6-a. Raspunderea pentru daunele nucleare

    6.1. Cadrul de reglementare 

    6.2. Statutul raspunderii pentru daunele nucleare 

    6.3. Cazurile de exonerare de raspundere a operatorului pentru prejudiciul nuclear

    6.4. Repararea daunelor nucleare. Termenele de decadere si de prescriptie 

Sectiunea a 7-a. Asigurarea pentru daunele nucleare

CAPITOLUL AL XI-LEA. RASPUNDEREA CIVILA MEDICALA 

Sectiunea 1. Cadrul de reglementare 

Sectiunea a 2-a. Raspunderea civila a personalului medical pentru malpraxis 

    2.1. Calificarea naturii juridice a malpraxisului medical 

    2.2. Conditiile raspunderii profesionale a personalului medical

    2.3. Obligatia medicului de informare a pacientului si obligativitatea consimtamantului sau pentru actele medicale 

    2.4. Obligatia de confidentialitate a medicului

    2.5. Prejudiciul

    2.6. Raportul de cauzalitate dintre malpraxisul medical si prejudiciul injust suferit de victima  

    2.7. Componenta subiectiva a malpraxisului medical 

Sectiunea a 3-a. Asigurarea de raspundere civila profesionala a medicilor si a personalului medical

Sectiunea a 4-a. Procedura de stabilire a cazurilor de raspundere profesionala pentru medici, farmacisti si alte persoane din domeniul asistentei medicale 

Sectiunea a 5-a. Raspunderea civila a furnizorilor de servicii medicale, materiale sanitare, aparatura, dispozitive medicale si medicamente 

    5.1. Raspunderea unitatilor sanitare pentru prejudiciile cauzate prin fapta proprie 

    5.2. Raspunderea delictuala si contractuala a unitatii sanitare pentru prejudiciile cauzate pacientilor prin fapta ilicita a altuia 

    5.3. Raspunderea pentru defectele echipamentelor si dispozitivelor medicale, substantelor medicamentoase si materialelor sanitare 

Sectiunea a 6-a. Fundamentul raspunderii civile medicale 

    6.1. Fundamentul subiectiv al raspunderii medicale 

    6.2. Fundamentul obiectiv al raspunderii medicale 

CAPITOLUL AL XII-LEA. RASPUNDEREA CIVILA PENTRU PREJUDICIILE CAUZATE PRIN ERORILE JUDICIARE 

Sectiunea 1. Cadrul juridic de reglementare

Sectiunea a 2-a. Caracterele generale ale raspunderii civile pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare

    2.1. Erorile judiciare pentru care intervine raspunderea statului 

    2.2. Conditiile raspunderii statului pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare 

Sectiunea a 3-a. Raspunderea profesionala a judecatorilor si procurorilor 

    3.1. Cadrul de reglementare 

    3.2. Caracterele specifice ale raspunderii profesionale a judecatorilor si procurorilor

    3.3. Asigurarea de raspundere profesionala obligatorie a judecatorilor si procurorilor 

CAPITOLUL AL XIII-LEA. RASPUNDEREA PENTRU PREJUDICIILE CAUZATE PRIN ACTELE JURIDICE ILICITE ALE AUTORITATILOR PUBLICE 

Sectiunea 1. Procesul evolutiv al reglementarii contenciosului administrativ 

Sectiunea a 2-a. Natura juridica a raspunderii patrimoniale in materia contenciosului administrativ 

    2.1. Particularitatile raspunderii reparatorii a autoritatilor publice

    2.2. Fundamentul raspunderii patrimoniale a autoritatilor publice 

Sectiunea a 3-a. Fazele procedurii contenciosului administrativ 

    3.1. Procedura prealabila

    3.2. Procedura judiciara 

    Sectiunea a 4-a. Efectele raspunderii patrimoniale 

CAPITOLUL AL XIV-LEA. ACTUL JURIDIC UNILATERAL IN DREPTUL CIVIL ROMAN 

Sectiunea 1. Consideratii generale 

    1.1. Cadrul de reglementare 

Sectiunea a 2-a. Clasificarea actelor juridice unilaterale 

    2.1. Actele civile unilaterale patrimoniale si actele juridice unilaterale nepatrimoniale 

    2.2. Actele juridice unilaterale formale si neformale 

    2.3. Actele juridice unilaterale individuale si actele juridice unilaterale colective

    2.4. Actul juridic unilateral si angajamentul unilateral de vointa   

Sectiunea a 3-a. Conditiile de valabilitate ale actelor juridice unilaterale. Efecte

Sectiunea a 4-a. Angajamentul unilateral, izvor de obligatii 

    4.1. Pozitia doctrinei si a vechiului Cod civil in privinta angajamentului unilateral, ca izvor de obligatii 

    4.2. Angajamentul unilateral

    4.3. Forme de exercitare a angajamentului unilateral

CAPITOLUL AL XV-LEA. FAPTUL JURIDIC LICIT 

Sectiunea 1. Gestiunea de afaceri 

    1.1. Origine si izvor de obligatii

    1.2. Efectele gestiunii de afaceri

    1.3. Elementele de diferentiere ale gestiunii de afaceri de alte institutii cu care se aseamana   

Sectiunea a 2-a. Plata nedatorata  

    2.1. Reglementarea platii nedatorate. Definitie 

    2.2. Conditiile juridice ale platii nedatorate

    2.3. Efectele juridice ale platii nedatorate 

    2.4. Actiunea in restituirea platii nedatorate

Sectiunea a 3-a. Imbogatirea fara justa cauza  

    3.1. Rolul practicii judiciare in conturarea conceptului imbogatirii fara justa cauza, ca izvor autonom de obligatii 

    3.2. Conditiile actiunii in restituire

    3.3. Efectele imbogatirii fara justa cauza  

    3.4. Fundamentul teoretic al imbogatirii fara justa cauza 

Detalii tehnice
Data aparitiei04 ian. 2023
Categorie generalaStudii si monografii
Numar pagini536
Format165x235 mm
Tip copertaCarte brosata
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON