Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Regimul juridic al entitatilor economice reflectat in jurisprudenta Curtii Constitutionale

ISBN/ISSN: 978-606-27-1912-8
Editura: Hamangiu
Pret de coperta: 80,00 RON
52,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Regimul juridic al entitatilor economice reflectat in jurisprudenta Curtii Constitutionale reprezinta cea de-a treia aparitie editoriala din colectia dedicata relatiei simbiotice existente intre normele juridice adoptate de legiuitor si jurisprudenta Curtii Constitutionale dezvoltata in raport cu acestea. Obiectul sau de analiza se circumscrie legilor referitoare la organizarea, functionarea si procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa a societatilor si a altor forme de organizare a activitatii economice, privite prin prisma deciziilor pronuntate de Curtea Constitutionala in solutionarea exceptiilor de neconstitutionalitate. In acest sens, au fost avute in vedere Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, Legea societatilor nr. 31/1990, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale si Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.

Conceptul editorial promovat are ca element central ordonarea deciziilor instantei constitutionale in functie de reglementarile legilor analizate. Pentru o lectura cat mai facila si eficienta, lucrarea este elaborata sub forma fiselor aferente deciziilor selectate. Aceste fise au o structura standardizata, in cuprinsul lor fiind redate norma criticata, textele constitutionale sau conventionale de referinta, critica si analiza criticilor de neconstitutionalitate formulate. 

Primul titlu al lucrarii cuprinde o prezentare jurisprudentiala a conditiilor de admisibilitate ale exceptiei de neconstitutionalitate, grupate in functie de trei criterii: cadrul procesual, structura exceptiei si competenta Curtii Constitutionale, tocmai pentru a inlesni familiarizarea celor interesati cu exigentele pe care orice cerere adresata Curtii Constitutionale trebuie sa le indeplineasca. Titlul al doilea cuprinde o prezentare jurisprudentiala a aspectelor de fond pe care le presupun legile privind regimul juridic al entitatilor economice. Actele normative selectate au fost ordonate cronologic si, ulterior, au fost identificate si selectate spre analiza numai acele prevederi legale care isi mentin actualitatea, facand parte din fondul activ al legislatiei.

In consecinta, aceasta lucrare poate fi privita ca un manual elementar pentru intelegerea din punct de vedere constitutional a exigentelor procedurale pe care le implica exceptia de neconstitutionalitate si a continutului legilor privind regimul juridic al entitatilor economice, reprezentand astfel un instrument util atat pentru practicienii dreptului, cat si pentru cei aflati la inceputul unei cariere juridice.

TITLUL I. CONDITII DE ADMISIBILITATE PRIVIND EXCEPTIA DE NECONSTITUTIONALITATE 

Capitolul I. Conditii de admisibilitate privind cadrul procesual in care se invoca exceptia de neconstitutionalitate 

§1. Autoritatea in fata careia se invoca exceptia de neconstitutionalitate 

§2. Titularii dreptului de a invoca exceptia de neconstitutionalitate 

§3. Legatura cu solutionarea cauzei 
Exceptia de neconstitutionalitate. Legatura textului criticat cu solutionarea cauzei. Conditie de admisibilitate. Nerealizare. Inadmisibilitate (Decizia nr. 463/2004, M. Of. nr. 1084 din 22 noiembrie 2004) 
Exceptia de neconstitutionalitate. Lipsa legaturii textului de lege criticat cu solutionarea cauzei. Inadmisibilitate (Decizia nr. 555/2006, M. Of. nr. 683 din 9 august 2006) 
Exceptia de neconstitutionalitate. Actiune in daune-interese anulata ca netimbrata. Critici vizand posibilitatea legala de a se acorda daune-interese. Lipsa de legatura cu solutionarea cauzei. Inadmisibilitate (Decizia nr. 1158/2010, M. Of. nr. 747 din 9 noiembrie 2010)
Exceptia de neconstitutionalitate. Implicarea in procedura concordatului preventiv a tuturor creditorilor aflati in relatii speciale cu debitorul. Neincidenta in cauza a textului legal criticat care priveste relatia speciala a debitorului doar in raport cu o parte dintre creditori. Inadmisibilitate (Decizia nr. 113/2017, M. Of. nr. 535 din 7 iulie 2017) 
Exceptia de neconstitutionalitate. Obiect. Legatura textelor de lege criticate cu obiectul cauzei. Inadmisibilitate (Decizia nr. 481/2019, M. Of. nr. 275 din 2 aprilie 2020) 

§4. Autoritatea de lucru judecat 

Capitolul II. Conditii de admisibilitate privind structura exceptiei de neconstitutionalitate 

§1. Act de reglementare primara [lege/ordonanta] 

§2. Cerinte privind motivarea 
2.1. Norma de referinta 
2.2. Motivarea propriu-zisa 
Exceptia de neconstitutionalitate. Structura. Nemotivarea relatiei de contrarietate existente intre textul criticat si textul de referinta pretins incalcat. Inadmisibilitate (Decizia nr. 923/2012, M. Of. nr. 864 din 19 decembrie 2012) 

§3. Notiunea de „in vigoare” 

§4. Prevederi constatate anterior ca fiind neconstitutionale 
Exceptia de neconstitutionalitate. Obiect. Decizie de constatare a neconstitutionalitatii textului de lege criticat in cauza. Sesizarea si pronuntarea Curtii Constitutionale anterior publicarii deciziei de neconstitutionalitate. Exceptie devenita inadmisibila (Decizia nr. 398/2018, M. Of. nr. 874 din 16 octombrie 2018) 

Exceptia de neconstitutionalitate. Obiect. Decizie de constatare a neconstitutionalitatii textului de lege criticat in cauza. Sesizarea Curtii Constitutionale anterior publicarii deciziei de neconstitutionalitate. Pronuntarea Curtii Constitutionale ulterior publicarii deciziei de neconstitutionalitate. Exceptie devenita inadmisibila (Decizia nr. 375/2021, M. Of. nr. 733 din 27 iulie 2021) 

Capitolul III. Conditii de admisibilitate privind competenta Curtii Constitutionale 

§1. In raport cu competenta autoritatii legiuitoare 
Exceptia de neconstitutionalitate. Excluderea competentei Curtii Constitutionale de a se pronunta asupra unei omisiuni de reglementare. Inadmisibilitate (Decizia nr. 779/2007, M. Of. nr. 730 din 29 octombrie 2007) 

Exceptia de neconstitutionalitate. Pierderea dreptului la actiune in regularizare in termen de 1 an. Critica vizand durata termenului stabilit de legiuitor. Imposibilitatea de a se modifica sau completa actele supuse controlului. Inadmisibilitate (Decizia nr. 934/2007, M. Of. nr. 801 din 23 noiembrie 2007) 

Exceptia de neconstitutionalitate. Solicitarea completarii textului de lege criticat. Excluderea analizei criticilor avand asemenea obiect. Inadmisibilitate (Decizia nr. 1112/2007, M. Of. nr. 893 din 28 decembrie 2007) 

Exceptia de neconstitutionalitate. Critici vizand modalitatea de redactare a textului de lege criticat. Competenta exclusiva a legiuitorului. Inadmisibilitate (Decizia nr. 1058/2009, M. Of. nr. 551 din 7 august 2009) 

Exceptia de neconstitutionalitate. Critici care implica modificarea textului de lege criticat. Excluderea competentei Curtii Constitutionale de a modifica ori completa prevederile supuse controlului. Inadmisibilitate (Decizia nr. 683/2010, M. Of. nr. 463 din 6 iulie 2010) 

Exceptia de neconstitutionalitate. Neaplicarea ipotezei normei criticate autoarei exceptiei. Solicitare de modificare a textului. Invocarea unor noi temeiuri constitutionale direct in fata Curtii Constitutionale. Inadmisibilitate (Decizia nr. 684/2015, M. Of. nr. 950 din 22 decembrie 2015) 

§2. In raport cu competenta autoritatii judecatoresti 
Exceptia de neconstitutionalitate. Critici vizand interpretarea si aplicarea textului de lege de catre o instanta judecatoreasca. Supunerea acestora exclusiv controlului judecatoresc. Imposibilitatea juridica de a fi examinate de Curtea Constitutionala. Inadmisibilitate (Decizia nr. 294/2008, M. Of. nr. 260 din 2 aprilie 2008) 

Exceptia de neconstitutionalitate. Critici vizand interpretarea si aplicarea unui text de lege de catre o instanta judecatoreasca. Act de aplicare a legii. Excluderea controlului de constitutionalitate in controlul judecatoresc. Critica privind o omisiune legislativa. Imposibilitatea completarii textului de  lege criticat pe calea controlului de constitutionalitate. Inadmisibilitate (Decizia nr. 542/2008, M. Of. nr. 446 din 13 iunie 2008) 

Exceptia de neconstitutionalitate. Solicitarea unei interpretari din partea Curtii Constitutionale cu privire la modalitatea de aplicare a dispozitiilor legale criticate. Competenta exclusiva a instantelor judecatoresti. Inadmisibilitate (Decizia nr. 1086/2009, M. Of. nr. 695 din 15 octombrie 2009) 

Exceptia de neconstitutionalitate. Critici vizand interpretarea si aplicarea legii. Competenta exclusiva a instantelor de judecata. Excluderea competentei Curtii Constitutionale. Inadmisibilitate (Decizia nr. 806/2010, M. Of. nr. 566 din 11 august 2010) 

Exceptia de neconstitutionalitate. Interdictii care privesc membrii fondatori, administratori, directori, membri ai consiliului de supraveghere si ai directoratului, cenzori sau auditori financiari. Exceptia de neconstitutionalitate vizeaza modul de aplicare si interpretare a dispozitiilor legale criticate. Inadmisibilitate (Decizia nr. 232/2019, M. Of. nr. 553 din 5 iulie 2019)

§3. In raport cu propria sa competenta 

TITLUL II. SOLUTII JURISPRUDENTIALE REZULTATE DIN ANALIZA EXCEPTIILOR DE NECONSTITUTIONALITATE 
LEGEA NR. 26/1990 PRIVIND REGISTRUL COMERTULUI 

Capitolul I. Dispozitii generale (art. 1-8) 

Capitolul II. Oficiul registrului comertului (art. 9-12) 

Capitolul III. Efectuarea inregistrarilor (art. 13-29) 

Efectuarea inscrierilor in registrul comertului. Radierea inmatricularilor sau a mentiunilor pagubitoare. Conditionarea dreptului de a cere radierea de existenta unei hotarari judecatoresti definitive de desfiintare a actelor care au stat la baza inregistrarii. Acces liber la justitie. Constitutionalitate (Decizia nr. 1144/2007, M. Of. nr. 14 din 8 ianuarie 2008) 

Oficiul National al Registrului Comertului. Calitate procesuala activa. Respectarea regulilor procesului echitabil. Constitutionalitate (Decizia nr. 866/2009, M. Of. nr. 558 din 11 august 2009) 

Capitolul IV. Regimul firmelor si emblemelor (art. 30-43) 

Persoane juridice. Autorizarea utilizarii in denumirea firmei a cuvintelor «national», «roman», «institut» si/sau a derivatelor acestora. Reautorizarea firmelor deja inmatriculate. Conditii. Termene. Consecinte juridice in cazul incalcarii lor. Neretroactivitate. Constitutionalitate (Decizia nr. 188/2005, M. Of. nr. 584 din 6 iulie 2005) 

Capitolul V. Sanctiuni (art. 44-47) 

Capitolul VI. Dispozitii finale si tranzitorii (art. 50-53) 

ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 129/2002 PENTRU MODIFICAREA LEGII NR. 26/1990 PRIVIND REGISTRUL COMERTULUI SI A ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 76/2001 PRIVIND SIMPLIFICAREA UNOR FORMALITATI ADMINISTRATIVE PENTRU INREGISTRAREA SI AUTORIZAREA FUNCTIONARII COMERCIANTILOR 

Oficiul National al Registrului Comertului. Regim juridic. Subordonare fata de Ministerul Justitiei. Serviciu public. Venituri realizate din activitatea desfasurata. Constitutionalitate (Decizia nr. 212/2003, M. Of. nr. 471 din 1 iulie 2003) 

LEGEA SOCIETATILOR NR. 31/1990 

Titlul I. Dispozitii generale (art. 1-4) 

Titlul II. Constituirea societatilor 

Capitolul I. Actul constitutiv al societatii (art. 5-17) 

Exigentele de onestitate, seriozitate si corectitudine impuse prin lege membrilor fondatori. Lipsa antecedentelor penale. Excluderea societatilor din sfera principiului libertatii de asociere. Constitutionalitate (Decizia nr. 169/2003, M. Of. nr. 350 din 22 mai 2003)

Societati. Inaplicabilitatea principiului libertatii de asociere. Protectia dreptului de proprietate. Asigurarea protectiei participantilor la circuitul comercial. Constitutionalitate (Decizia nr. 610/2012, M. Of. nr. 504 din 23 iulie 2012) 

Realizarea obligatiei statului de a asigura libertatea comertului. Obligatia agentilor economici de a se conforma climatului de disciplina economica impus de stat. Protectia concurentei loiale. Neretroactivitate. Constitutionalitate (Decizia nr. 375/2008, M. Of. nr. 411 din 2 iunie 2008) 

Capitolul II. Formalitati specifice pentru constituirea societatii pe actiuni prin subscriptie publica (art. 18-34) 

Capitolul III. Inmatricularea societatii (art. 36-45) 

Capitolul IV. Efectele incalcarii cerintelor legale de constituire a societatii (art. 46-59) 

Societati. Obiect de activitate ilicit sau contrar ordinii publice. Sanctiunea nulitatii. Conditiile in care opereaza. Reglementarea unei profesii in conditiile prevazute de lege. Constitutionalitate (Decizia nr. 392/2008, M. Of. nr. 309 din 21 aprilie 2008) 

Capitolul V. Unele dispozitii procedurale (art. 60-64) 

Situatie diferita intre creditorii ale caror creante nu sunt scadente la data publicarii proiectului de fuziune sau de divizare a societatii comerciale debitoare si cei care detin creante scadente la aceasta data. Mijloace procesuale de valorificare a drepturilor. Acces liber la justitie. Constitutionalitate (Decizia nr. 989/2010, M. Of. nr. 539 din 3 august 2010) 

Hotararea asociatilor sau actul aditional modificator. Cale de atac. Calculul termenului de la data publicarii in Monitorul Oficial. Gratuitatea accesului la informatie. Diligenta rezonabila in exercitarea drepturilor procesuale. Constitutionalitate (Decizia nr. 1473/2010, M. Of. nr. 55 din 21 ianuarie 2011) 

Titlul III. Functionarea societatilor 

Capitolul I. Dispozitii comune (art. 65-74) 

Societati. Distinctia dintre patrimoniul debitorului si patrimoniul societatii. Creditorii asociatiilor. Executare silita. Urmarirea silita a partilor sociale. Neincidenta libertatii de asociere in privinta societatilor. Constitutionalitate (Decizia nr. 478/2021, M. Of. nr. 913 din 23 septembrie 2021) 

Distribuirea dividendelor. Libertatea asociatilor de a decide prin actul constitutiv. Absenta unor astfel de prevederi in actul constitutiv. Aplicarea principiului directei proportionalitati a beneficiului cu aportul social. Constitutionalitate (Decizia nr. 1113/2007, M. Of. nr. 874 din 20 decembrie 2007) 

Capitolul II. Societatile in nume colectiv (art. 75-87) 

Capitolul III. Societatile in comandita simpla (art. 88-90) 

Capitolul IV. Societatile pe actiuni 

Sectiunea I. Despre actiuni (art. 91-109) 

Sectiunea II. Despre adunarile generale (art. 110-136 (1))

Societati pe actiuni. Consiliul de administratie. Reprezentarea proportionala cu numarul de actiuni detinute. Respectarea dreptului de proprietate. Distinctie intre dreptul de proprietate al actionarilor si dreptul de proprietate al societatii pe actiuni. Constitutionalitate (Decizia nr. 377/2005, M. Of. nr. 791 din 31 august 2005) 

Societati pe actiuni. Majorarea capitalului social prin hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor. Atacarea in justitie a acestora. Plata unei cautiuni pentru suspendarea executarii hotararii atacate. Respectarea accesului liber la justitie. Constitutionalitate (Decizia nr. 107/2006, M. Of. nr. 318 din 10 aprilie 2006)

Societati pe actiuni. Adunarea generala intrunita la a doua convocare. Interdictia inserarii in actul constitutiv a unui cvorum minim ori a unei majoritati mai ridicate. Necesitatea realizarii unui cvorum adecvat pentru desfasurarea activitatii neintrerupte a societatii. Respectarea libertatii economice. Constitutionalitate (Decizia nr. 1008/2011, M. Of. nr. 702 din 5 octombrie 2011) 

Societatile pe actiuni. Hotararea consiliului de administratie/directoratului de majorare a capitalului social. Refuzul accesului la justitie al persoanelor ale caror drepturi au fost afectate. Lipsa controlului judiciar al incalcarii drepturilor. Neconstitutionalitate (Decizia nr. 382/2018, M. Of. nr. 668 din 1 august 2018) 

Societati pe actiuni. Incheierea judecatoreasca prin care se autorizeaza convocarea adunarii generale a actionarilor. Cai de atac. Inlaturarea procedurii speciale. Aplicarea procedurii de drept comun. Constitutionalitate (Decizia nr. 661/2009, M. Of. nr. 451 din 30 iunie 2009) 

Societatile pe actiuni. Autorizarea convocarii adunarii generale a actionarilor prin incheiere judecatoreasca. Conditii. Neimixtiunea in activitatea interna a societatii. Pastrarea autonomiei dreptului de decizie a organelor de conducere cu privire la operatiunile comerciale pe care le efectueaza. Respectarea principiilor economiei de piata. Constitutionalitate (Decizia nr. 713/2006, M. Of. nr. 979 din 7 decembrie 2006) 

Societati pe actiuni. Semnificatia juridica a sintagmei „data de referinta”. Efecte juridice. Situatia juridica a actionarilor care au dobandit actiuni ulterior acestei date. Limite aduse dreptului de proprietate sub aspectul dreptului de a participa la adunarea generala si de a vota. Caracter rezonabil. Semnificatia principiului egalitatii in drepturi. Constitutionalitate (Decizia nr. 1020/2009, M. Of. nr. 614 din 10 septembrie 2009) 

Societati pe actiuni. Interdictia relativa de reprezentare a actionarilor prin alte persoane. Scopul instituirii ei. Inlaturarea posibilitatii intrunirii frauduloase a cvorumului necesar adoptarii hotararii. Protectia interesului general al societatii. Constitutionalitate (Decizia nr. 786/2011, M. Of. nr. 609 din 30 august 2011) 

Societati pe actiuni. Excluderea posibilitatii actionarilor care au calitatea de membri ai consiliului de administratie, directoratului sau consiliului de supraveghere de a-si controla si aproba propria activitate desfasurata in cadrul societatii. Situatie juridica diferita in raport cu ceilalti actionari. Prezumtia caracterului licit al dobandirii averii. Constitutionalitate (Decizia nr. 1214/2007, M. Of. nr. 60 din 25 ianuarie 2008)

Societati pe actiuni. Restrictii in privinta votului actionarilor care au calitatea de membri ai consiliului de administratie. Conflictul de interese. Obligatia actionarului de a se abtine de la deliberarile privind acea operatiune. Garantarea echilibrului intre persoane cu interese contrare. Egalitate in drepturi. Libertatea economica. Constitutionalitate (Decizia nr. 1196/2011, M. Of. nr. 65 din 26 ianuarie 2012) 

Societati pe actiuni. Modalitatea de adoptare a hotararilor adunarii generale. Cazuri de obligativitate a votului secret. Protectia libertatii economice si a celei de exprimare. Constitutionalitate (Decizia nr. 61/2011, M. Of. nr. 197 din 22 martie 2011) 

Societati pe actiuni. Publicarea si opozabilitatea hotararilor adunarilor generale ale actionarilor. Obligativitatea tuturor actionarilor de a respecta hotararea adunarii generale in limitele legii sau ale actului constitutiv. Respectarea accesului liber la justitie. Constitutionalitate (Decizia nr. 994/2011, M. Of. nr. 662 din 16 septembrie 2011) 

Societatile pe actiuni. Dreptul la actiune impotriva hotararilor adunarii generale a actionarilor. Imprescriptibilitatea dreptului la actiune atunci cand se invoca motive de nulitate absoluta. Reglementarea unor garantii procesuale de natura a evita introducerea sicanatorie a actiunilor in anulare. Respectarea libertatii economice. Constitutionalitate (Decizia nr. 250/2006, M. Of. nr. 333 din 13 aprilie 2006) 

Societati pe actiuni. Dreptul actionarilor care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat contra de a ataca in justitie hotararile acesteia. Expresie a dreptului de acces liber la justitie. Respectarea dreptului de proprietate al actionarilor majoritari. Constitutionalitate (Decizia nr. 976/2011, M. Of. nr. 683 din 27 septembrie 2011) 

Societati pe actiuni. Hotararea adunarii generale privitoare la revocarea administratorului. Stingerea mandatului acestuia. Pierderea increderii reciproce. Imposibilitatea repunerii in functie, consecinta a caracterului intuitu personae al mandatului. Constitutionalitate (Decizia nr. 643/2005, M. Of. nr. 71 din 26 ianuarie 2006) 

Societati pe actiuni. Publicarea si efectele hotararii judecatoresti de anulare a hotararii adunarii generale. Respectarea dreptului de acces la justitie. Constitutionalitate (Decizia nr. 79/2009, M. Of. nr. 219 din 6 aprilie 2009) 

Depunerea cautiunii. Ratiunea legiuitorului. Functia de garantie a despagubirilor pentru pagubele suferite prin intarziere. Protectia dreptului de proprietate. Constitutionalitate (Decizia nr. 555/2006, M. Of. nr. 683 din 9 august 2006) 

Actiunea in anularea hotararilor luate de adunarea generala a actionarilor societatii pe actiuni. Majorarile de capital social prin aport de numerar in cazul societatilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata. Exceptia de neconstitutionalitate. Competenta instantei judecatoresti de a se pronunta asupra admisibilitatii exceptiei de neconstitutionalitate. Nediscriminare. Acces liber la justitie. Constitutionalitate (Decizia nr. 663/2006, M. Of. nr. 936 din 20 noiembrie 2006) 

Societati pe actiuni. Dreptul actionarilor care nu au votat in favoarea unei hotarari a adunarii generale de a se retrage din societate si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre societate. Cazuri in care opereaza. Situatii juridice diferite. Egalitatea in fata legii. Constitutionalitate (Decizia nr. 247/2005, M. Of. nr. 544 din 27 iunie 2005) 

Societati pe actiuni. Dreptul actionarilor minoritari de a solicita instantei desemnarea unor experti pentru controlul gestiunii societatii. Procedura de solutionare a cererii. Accesul liber la justitie. Competenta instantei de judecata. Constitutionalitate (Decizia nr. 349/2014, M. Of. nr. 582 din 4 august 2014) 

Societati pe actiuni. Dreptul actionarilor minoritari de a exercita controlul gestiunii societatii. Conditii de realizare. Asigurarea disciplinei economice si protectia drepturilor si intereselor legitime ale tuturor actionarilor. Constitutionalitate (Decizia nr. 162/2011, M. Of. nr. 272 din 19 aprilie 2011) 

Sectiunea III. Despre administratia societatii 

Subsectiunea I. Sistemul unitar (art. 137-152 (1))

Subsectiunea II. Sistemul dualist (art. 153) 

Partea A. Directoratul (art. 153 (1) -153 (5))

Partea B. Consiliul de supraveghere (art. 153 (6) -153 (11)) 

Subsectiunea III. Dispozitii comune pentru sistemul unitar si sistemul dualist (art. 153 (12)-155 (1))

Sectiunea IV. Auditul financiar, auditul intern si cenzorii (art. 159-166) 

Sectiunea V. Despre emiterea de obligatiuni (art. 167-176) 

Sectiunea VI. Despre registrele societatii si despre situatiile financiare anuale (art. 177-186) 

Capitolul V. Societatile in comandita pe actiuni (art. 187-190) 

Capitolul VI. Societatile cu raspundere limitata (art. 191-203) 

Titlul IV. Modificarea actului constitutiv 

Capitolul I. Dispozitii generale (art. 204-206) 

Capitolul II. Reducerea sau majorarea capitalului social (art. 207-221)

Titlul V. Excluderea si retragerea asociatilor (art. 222-226) 

Societati. Posibilitatea excluderii din societate a unui asociat. Aplicabilitatea sanctiunii doar in cazul anumitor societati. Diferenta de regim juridic. Nediscriminare. Constitutionalitate (Decizia nr. 169/2005, M. Of. nr. 408 din 13 mai 2005) 

Excluderea din societate a unui asociat. Cauze de excludere. Titularul cererii. Controlul judecatoresc al masurii. Egalitatea in drepturi. Accesul liber la justitie. Constitutionalitate (Decizia nr. 829/2011, M. Of. nr. 661 din 16 septembrie 2011) 

Societati. Dreptul asociatului de a se retrage din societate. Imposibilitatea obligarii asociatului de a continua asocierea impotriva vointei sale. Dreptul acestuia de a dispune, in mod liber, cu privire la bunurile societatii. Cai de atac. Constitutionalitate (Decizia nr. 835/2010, M. Of. nr. 546 din 4 august 2010) 

Titlul VI. Dizolvarea, fuziunea si divizarea societatilor 

Capitolul I. Dizolvarea societatilor (art. 227-237 (1))

Societati. Dizolvarea societatii. Cauze legale. Libertatea comertului. Constitutionalitate (Decizia nr. 896/2010, M. Of. nr. 530 din 29 iulie 2010) 

Societati. Dizolvarea societatilor de persoane. Exceptii privind continuarea activitatii societatii. Caracterul intuitu personae al societatilor de persoane. Dreptul la mostenire. Constitutionalitate (Decizia nr. 387/2006, M. Of. nr. 507 din 12 iunie 2006) 

Societati. Cazuri de dizolvare. Nedepunerea la Oficiul National al Registrului Comertului a situatiilor financiare. Asigurarea respectarii normelor juridice fiscale. Constitutionalitate (Decizia nr. 29/2007, M. Of. nr. 89 din 5 februarie 2007)

Societati. Dizolvare. Cauze. Previzibilitatea si accesibilitatea normei. Proceduri judiciare. Accesul liber la justitie. Constitutionalitate (Decizia nr. 890/2008, M. Of. nr. 600 din 12 august 2008) 

Capitolul II. Fuziunea si divizarea societatilor (art. 238-251 (1))

Fuziunea sau divizarea societatilor. Protectia creditorilor care au creante anterioare nescadente. Dreptul de a face opozitie. Efectul nesuspensiv al opozitiei formulate la data publicarii proiectului de fuziune sau divizare. Constitutionalitate (Decizia nr. 481/2019, M. Of. nr. 275 din 2 aprilie 2020) 

Fuziunea sau divizarea societatilor. Invocarea neconstitutionalitatii extrinseci a ordonantei de urgenta a Guvernului care modifica textul de lege criticat. Cerinte constitutionale privind adoptarea ordonantelor de urgenta ale Guvernului. Regimul juridic al creantelor de natura drepturilor salariale. Constitutionalitate (Decizia nr. 404/2012, M. Of. nr. 494 din 18 iulie 2012) 

Anularea/declararea nulitatii fuziunii sau divizarii societatilor. Termenul special de prescriptie al actiunii. Acces liber la justitie. Constitutionalitate (Decizia nr. 219/2019, M. Of. nr. 802 din 3 octombrie 2019) 

Capitolul III. Fuziunea transfrontaliera 

Sectiunea 1. Domeniul de aplicare. Competenta jurisdictionala (art. 251 (2) -251 (3))

Sectiunea 2. Etape. Efecte. Nulitate (art. 251 (4) 251(19))

Titlul VII. Lichidarea societatilor 

Capitolul I. Dispozitii generale (art. 252-261) 

Dizolvarea voluntara a societatii. Termenul de 5 ani impus de lege pentru lichidarea si radierea societatii. Actionarii/asociatii se pot substitui in drepturile procesuale ale societatii dizolvate pentru a-si apara drepturile. Dreptul de acces la justitie. Constitutionalitate (Decizia nr. 755/2015, M. Of. nr. 105 din 10 februarie 2016) 

Capitolul II. Lichidarea societatilor in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata (art. 262-263) 

Capitolul III. Lichidarea societatilor pe actiuni si in comandita pe actiuni (art. 264-270 (2))

Titlul VII1. Societatea europeana (art. 270 (2a)-270(2e)) 

Titlul VIII. Contraventii si infractiuni (art. 270 (3) -281) 

Titlul IX. Dispozitii finale si tranzitorii (art. 283-294) 

ORDONANTA DE URGENTA NR. 44/2008 PRIVIND DESFASURAREA ACTIVITATILOR ECONOMICE DE CATRE PERSOANELE FIZICE AUTORIZATE, INTREPRINDERILE INDIVIDUALE SI INTREPRINDERILE FAMILIALE 

Capitolul I. Dispozitii generale (art. 1-6) 

Consilier juridic. Avocat. Exercitarea activitatii in conditiile legii speciale. Exceptare de la regimul instituit prin ordonanta de urgenta. Libertatea alegerii profesiei, a meseriei si a locului de munca. Libera initiativa exercitata in cadrul profesiei. Exercitare fara drept a unor profesii sau activitati. Constitutionalitate (Decizia nr. 423/2017, M. Of. nr. 756 din 21 septembrie 2017) 

Capitolul II. Inregistrarea si autorizarea functionarii (art. 7-15) 

Capitolul III. Regimul juridic al PFA, al intreprinzatorilor titulari ai intreprinderilor individuale si al intreprinderilor familiale 

Sectiunea 1. Regimul juridic al PFA (art. 16-21 (1))

Persoana fizica autorizata. Persoana fizica salariata. Determinarea regimului juridic aplicabil. Criteriul naturii juridice a contractului incheiat. Situatii juridice diferite. Regimuri juridice distincte. Claritatea textului. Constitutionalitate (Decizia nr. 425/2019, M. Of. nr. 777 din 25 septembrie 2019) 

Sectiunea 2. Regimul juridic al intreprinzatorului persoana fizica titular al intreprinderii individuale (art. 22-27) 

Sectiunea 3. Regimul juridic al intreprinderii familiale (art. 28-33) 

Capitolul IV. Dispozitii finale (art. 35-44) 

Persoanele fizice si asociatiile familiale. Reglementarea unor noi forme de organizare. Norme tranzitorii de realizare a noilor cerinte. Termen. Adoptarea de masuri pentru stimularea economiei nationale si pentru buna functionare a mediului de afaceri. Dreptul de asociere. Neretroactivitate. Constitutionalitate (Decizia nr. 432/2012, M. Of. nr. 527 din 30 iulie 2012) 

LEGEA NR. 85/2014 PRIVIND PROCEDURILE DE PREVENIRE A INSOLVENTEI SI DE INSOLVENTA 

Titlul preliminar 

Capitolul I. Domeniul de reglementare (art. 1-3) 

Capitolul II. Principiile fundamentale ale procedurilor de prevenire a insolventei si de insolventa. Definitii 

Sectiunea 1. Principii (art. 4) 

Sectiunea 2. Definitii (art. 5) 

Starea de insolventa cauzata de culpa debitorului. Adoptarea unei proceduri speciale. Egalitate. Proportionalitatea solutiei legislative criticate cu scopul urmarit. Constitutionalitate (Decizia nr. 167/2016, M. Of. nr. 496 din 4 iulie 2016) 

Titlul I. Proceduri de prevenire a insolventei 

Capitolul I. Dispozitii generale (art. 6-9) 

Capitolul II. Mandatul ad-hoc (art. 10-15) 

Capitolul III. Concordatul preventiv 

Sectiunea 1. Beneficiarii procedurii. Organele care aplica procedura (art. 16-25) 

Sectiunea 2. Incheierea si omologarea concordatului preventiv (art. 26-33) 

Sectiunea 3. Inchiderea procedurii concordatului preventiv (art. 34-37) 

Titlul II. Procedura insolventei 

Capitolul I. Dispozitii comune 

Sectiunea 1. Aspecte generale (art. 38-39) 

Sectiunea 2. Organele care aplica procedura. Participantii la procedura (art. 40) 

§1. Instantele judecatoresti (art. 41-44)  Reguli speciale de procedura dupa deschiderea procedurii insolventei. Accesul liber la justitie. Neafectarea dreptului de proprietate privata. Constitutionalitate (Decizia nr. 739/2018, M. Of. nr. 215 din 19 martie 2019) 

Buletinul Procedurilor de Insolventa. Citarea partilor si comunicarea oricaror acte de procedura. Obligatii de ordin financiar. Caracterul lor rezonabil. Accesul la justitie. Constitutionalitate (Decizia nr. 779/2018, M. Of. nr. 436 din 3 iunie 2019)

§2. Judecatorul-sindic (art. 45-46) 

Inaplicabilitatea incompatibilitatilor prevazute de Codul de procedura civila judecatorului-sindic. Opozitia la deschiderea procedurii introduse de creditori nu constituie o cale de atac impotriva incheierii de deschidere a procedurii generale sau simplificate prevazute de lege. Hotararea judecatorului-sindic asupra opozitiilor. Cai de atac. Constitutionalitate (Decizia nr. 327/2018, M. Of. nr. 898 din 25 octombrie 2018) 

Reguli derogatorii de la dreptul comun privind incompatibilitatea judecatorului-sindic. Exceptii. Dreptul de acces la justitie. Calitatea legii. Constitutionalitate (Decizia nr. 666/2019, M. Of. nr. 72 din 31 ianuarie 2020) 

§3. Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor (art. 47-51) 

Hotararea adunarii generale a creditorilor. Persoanele care pot solicita anularea ei. Neincluderea administratorului special. Asigurarea echilibrului intre persoanele cu interese contrare. Constitutionalitate (Decizia nr. 767/2015, M. Of. nr. 6 din 6 ianuarie 2016) 

Notiunea de creditori indispensabili. Competente exclusive ale judecatorului-sindic. Excluderea posibilitatii de control asupra oportunitatii deciziilor adoptate in activitatea de administrare a debitorului. Caracterul special al procedurii insolventei. Asigurarea libertatii concurentei. Masura de control al folosirii bunurilor. Constitutionalitate (Decizia nr. 40/2018, M. Of. nr. 565 din 5 iulie 2018) 

§4. Administratorul special (art. 52-56) 

§5. Administratorul judiciar (art. 57-62) 

Raportul lunar al administratorului judiciar. Depunerea acestuia la dosarul cauzei. Inlocuirea administratorului judiciar/lichidatorului judiciar. Procedura de inlocuire. Titularii dreptului de a solicita inlocuirea. Constitutionalitate (Decizia nr. 686/2018, M. Of. nr. 462 din 7 iunie 2019)

Publicarea in Buletinul procedurilor de insolventa (BPI) doar a unui extras. Posibilitatea partilor de a formula contestatii. Tabelul preliminar asupra tuturor creantelor debitorului. Dreptul persoanei interesate de a formula contestatie. Caracterul special al procedurii. Respectarea dreptului de acces liber la justitie. Constitutionalitate (Decizia nr. 493/2017, M. Of. nr. 941 din 28 noiembrie 2017) 

§6. Lichidatorul judiciar (art. 63-64) 

Sectiunea 3. Deschiderea procedurii si efectele acesteia 

§1. Cererile introductive (art. 65-70) 

Competenta exclusiva a legiuitorului de a reglementa regulile procesului judiciar. Instituirea unor reguli speciale de procedura. Impiedicarea deteriorarii situatiei economice a debitorului si cresterea sanselor creditorilor pentru recuperarea creantei. Constitutionalitate (Decizia nr. 168/2016, M. Of. nr. 496 din 4 iulie 2016) 

§2. Deschiderea procedurii si efectele deschiderii procedurii (art. 71-98) 

Opozitia la deschiderea procedurii formulate de creditori. Declansarea procedurii insolventei. Sentinta prin care judecatorul-sindic hotaraste asupra opozitiei. Cale de atac. Constitutionalitate (Decizia nr. 116/2017, M. Of. nr. 522 din 5 iulie 2017) 

Deschiderea procedurii insolventei formulate de creditor. Posibilitatea obligarii acestuia la plata unei cautiuni. Cuantumul cautiunii. Protejarea debitorului impotriva unor cereri nejustificate. Constitutionalitate (Decizia nr. 688/2018, M. Of. nr. 355 din 8 mai 2019) 

Intrarea societatii debitoare in insolventa. Suspendarea de drept a tuturor actiunilor judiciare sau extrajudiciare si a masurilor de executare silita. Desfiintarea hotararii de deschidere a procedurii insolventei. Nediscriminare. Acces liber la justitie. Constitutionalitate (Decizia nr. 746/2018, M. Of. nr. 100 din 8 februarie 2019) 

Sectiunea 4. Primele masuri. Intocmirea tabelului de creante. Contestatiile (art. 99-114) 

Creante garantate. Protejarea creantei cu o garantie reala. Situatia deosebita a creditorilor garantati fata de creditorii chirografari. Ocrotirea diferita a drepturilor titularilor de creante in functie de natura juridica a acestora. Constitutionalitate (Decizia nr. 848/2015, M. Of. nr. 180 din 10 martie 2016) 

Procedura de verificare a creantelor. Exceptii de la aceasta procedura. Creantele bugetare rezultate dintr-un titlu executoriu necontestat. Regim juridic diferit. Ratiunea legiuitorului. Interpretarea data de Inalta Curte de Casatie si Justitie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Constitutionalitate (Decizia nr. 38/2018, M. Of. nr. 473 din 7 iunie 2018 si Decizia nr. 86/2018, M. Of. nr. 484 din 12 iunie 2018) 

Procedura insolventei. Regimul juridic al creantelor aferente contractului de leasing. Conditiile legale in care opereaza. Ratiunea legiuitorului. Necesitatea conservarii masei active. Masuri de protectie a creditorilor finantatori. Marja de apreciere. Constitutionalitate (Decizia nr. 6/2020, M. Of. nr. 756 din 19 august 2020) 

Publicitatea prin Buletinul procedurilor de insolventa. Tabelul preliminar. Continut. Dreptul de a formula contestatie impotriva acestuia. Raportul administratorului judiciar cuprinzand masurile dispuse. Publicarea unui extras de pe raport in Buletinul procedurilor de insolventa. Dreptul oricarei persoane participante la procedura insolventei de a contesta masurile dispuse de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar. Termen de formulare si motivare a contestatiilor. Diligenta persoanelor interesate. Constitutionalitate (Decizia nr. 183/2020, M. Of. nr. 697 din 4 august 2020) 

Caracterul special al procedurii insolventei. Buletinul procedurilor de insolventa. Scop. Format. Continut cadru. Publicitate. Posibilitatea partilor de a participa la termenele fixate de judecatorul-sindic si de a consulta dosarul cauzei. Dreptul de a formula contestatii. Momentul de la care curge termenul de formulare si motivare a contestatiilor. Constitutionalitate (Decizia nr. 616/2019, M. Of. nr. 109 din 12 februarie 2020) 

Tabel definitiv de creante. Inteles. Solutionarea contestatiilor. Administrare de probe. Creante inscrise provizoriu. Constitutionalitate (Decizia nr. 307/2016, M. Of. nr. 532 din 15 iulie 2016) 

Sectiunea 5. Situatia unor acte juridice ale debitorului 

§1. Aspecte generale (art. 115-116) 

§2. Anularea actelor frauduloase (art. 117-122) 

Anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna creditorilor. Calitate procesuala activa in formularea actiunii. Ordinea de introducere a actiunii. Garantii conferite creditorilor minoritari. Accesul liber la justitie. Constitutionalitate (Decizia nr. 549/2016, M. Of. nr. 1030 din 21 decembrie 2016) 

§3. Situatia contractelor in derulare (art. 123-131) 

Sectiunea 6. Reorganizarea 

§1. Planul (art. 132-140) 

Plan de reorganizare. Modificarea actului constitutiv al debitorului prin planul de reorganizare. Controlul judecatorului-sindic. Scopul legitim al masurii. Stabilirea prin lege a continutului si limitelor dreptului de proprietate privata. Constitutionalitate (Decizia nr. 496/2017, M. Of. nr. 960 din 5 decembrie 2017) 

§2. Perioada de reorganizare (art. 141-144) 

Sectiunea 7. Falimentul si lichidarea activelor (art. 145-150) 

§1. Masuri premergatoare lichidarii (art. 151-153) 

§2. Efectuarea lichidarii (art. 154-158) 

§3. Distribuirea sumelor realizate in urma lichidarii (art. 159-168) 

Sectiunea 8. Atragerea raspunderii pentru intrarea in insolventa (art. 169-173) 

Sectiunea 9. Inchiderea procedurii (art. 174-182) 

Capitolul II. Dispozitii speciale privind procedura insolventei grupului de societati (art. 183-184) 

Sectiunea 1. Prevederi speciale privind competenta si organele care aplica procedura (art. 185-191) 

Sectiunea 2. Deschiderea procedurilor (art. 192-196 (3))

Sectiunea 3. Masuri procedurale (art. 197-203) 

Capitolul III. Dispozitii privind falimentul institutiilor de credit 

Sectiunea 1. Dispozitii speciale (art. 204-212) 

Sectiunea 2. Deschiderea procedurii si efectele acesteia (art. 213-225) 

Sectiunea 3. Tranzactii privind cumpararea de active si asumarea de pasive (art. 226-234 (1))

Sectiunea 4. Raspunderea organelor de conducere, a cenzorilor si a personalului de executie sau cu atributii de control din institutia de credit ajunsa in faliment (art. 235-236) 

Sectiunea 5. Inchiderea procedurii (art. 237) 

Sectiunea 6. Alte dispozitii (art. 238-241) 

Capitolul IV. Dispozitii privind falimentul societatilor de asigurare/reasigurare 

Sectiunea 1. Dispozitii generale (art. 242-244) 
§1. Falimentul (art. 245-261) 

§2. Deschiderea procedurii falimentului. Efectele deschiderii procedurii (art. 262-267) 

Hotararea de deschidere a procedurii falimentului. Suspendarea de drept a tuturor actiunilor judiciare sau extrajudiciare si a masurilor de executare silita indreptate impotriva societatii de asigurare/reasigurare debitoare. Actiuni paralele procedurii falimentului. Efectele procedurii de faliment asupra unui proces civil in curs.

Protejarea intereselor legitime si a drepturilor creditorilor de asigurari. Creante de asigurari. Constitutionalitate (Decizia nr. 36/2018, M. Of. nr. 431 din 22 mai 2018) 

Sectiunea 2. Raspunderea organelor de conducere ale societatii de asigurare/reasigurare (art. 268-270) 

Sectiunea 3. Inchiderea procedurii (art. 271-272) 

Titlul III. Insolventa transfrontaliera 

Capitolul I. Dispozitii generale (art. 273) 

Capitolul II. Raporturile cu statele terte (art. 274-304) 

Capitolul III. Dispozitii privind coordonarea procedurii insolventei grupurilor de societati (art. 305-311 (1))

Capitolul IV. Reglementarea raporturilor de drept international privat in domeniul falimentului institutiilor de credit (art. 312-322) 

Capitolul V. Reglementarea raporturilor de drept international privat in domeniul falimentului societatilor de asigurare/reasigurare 

Sectiunea 1. Domeniul de aplicare. Competente si legea aplicabila (art. 323-328) 

Sectiunea 2. Informarea si drepturile creditorilor de asigurari (art. 329-330) 

Sectiunea 3. Reguli privind procedura falimentului, aplicabila sucursalelor societatilor de  asigurare/reasigurare din alte state membre ale Uniunii Europene, care au sediul in Romania (art. 331-335)

Sectiunea 4. Sucursalele societatilor de asigurare/reasigurare din statele terte (art. 336) 

Titlul IV. Sanctiuni (art. 337) 

Titlul V. Dispozitii tranzitorii si finale (art. 338-344) 

Detalii tehnice
Data aparitiei11 ian. 2022
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini288
Format220x240 mm
Tip copertaCarte brosata