Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Jurisprudenta relevanta a Curtii Constitutionale pe anul 2009

ISBN/ISSN: 978-606-522-572-5
Editura: Hamangiu
33,70 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Asistam de o vreme la o constitutionalizare atat a sistemului nostru de drept, dar, intr-o oarecare masura, si a celui politic, iar numarul deciziilor si hotararilor pronuntate de Curtea Constitutionala a crescut in progresie geometrica in ultimii ani. Cunoasterea jurisprudentei instantei constitutionale este insa minima. Daca solutiile de admitere a unor exceptii de neconstitutionalitate nu au cum sa treaca incognito prin sistemul nostru juridic, datorita efectelor pe care le produc, deciziile de respingere, la fel de importante, sunt insa mai putin cunoscute.

Lucrarea "Jurisprudenta relevanta a Curtii Constitutionale pe anul 2009", realizata in cadrul Asociatiei de studii in dreptul constitutional si drepturile omului din Cluj-Napoca, este prima dintr-o serie dedicata jurisprudentei recente a Curtii Constitutionale, prin care se doreste ca, in mod constant, sa fie puse la dispozitia celor interesati solutii relevante din activitatea instantei de contencios constitutional. Ea va fi urmata in curand de volumele care vor cuprinde decizii pronuntate in anii 2010, respectiv 2011.


Cele 171 de decizii din anul 2009 incluse in culegerea de fata sunt prezentate intr-o maniera rezumata, pentru a surprinde esentialul celor statuate, si sistematizate dupa obiectul principal, fiind alcatuite mai multe sectiuni corespunzatoare fiecaruia dintre marile capitole ale dreptului constitutional.

Capitolul I. Competenta Curtii Constitutionale

§1. Controlul constitutionalitatii Regulamentelor Parlamentului 

1. Sesizare cu privire la neconstitutionalitatea Regulamentului uneia dintre Camerele Parlamentului. Calitate activa

2. Interpretarea si aplicarea Regulamentelor Camerelor Parlamentului. Competenta exclusiva a Camerei respective

§2. Solutionarea exceptiilor de neconstitutionalitate

3. Incheiere de sesizare a Curtii Constitutionale. Incalcarea de catre instanta a principiului contradictorialitatii. Caracterul nelegal al actului de sesizare

4. Obligativitatea motivarii exceptiei de neconstitutionalitate de catre autorul acesteia. Imposibilitatea Curtii Constitutionale de a se autosesiza

5. Nemotivarea exceptiei de neconstitutionalitate. Imposibilitatea exercitarii controlului de constitutionalitate. Exceptia de neconstitutionalitate – chestiune prejudiciala

6. Sesizarea Curtii Constitutionale. Forma scrisa si motivarea

7. Imposibilitatea deducerii pe calea interpretarii per a contrario a neconstitutionalitatii unei reglementari. Lipsa atributiilor Curtii Constitutionale in materia interpretarii legislatiei aplicabile intr-o speta

8. Imposibilitatea exercitarii controlului de constitutionalitate asupra unor dispozitii legale abrogate

9. Incompetenta Curtii Constitutionale de a modifica sau completa dispozitiile legale deduse controlului sau

10. Necesitatea unei situatii extraordinare a carei reglementare nu poate fi amanata. Aprobarea prin lege a unei ordonante a Guvernului nu acopera viciul de neconstitutionalitate extrinseca a acesteia

11. Interpretarea si aplicarea legii. Limitarea rolului Curtii Constitutionale la cel de legiuitor negativ. Atributiile Curtii Constitutionale privind aspectele ce tin de respectarea normelor de tehnica legislativa

12. Completarea prevederilor de lege nu intra in competenta de solutionare a Curtii Constitutionale

13. Ridicarea exceptiei de neconstitutionalitate de catre o persoana care are calitatea de parte in proces. Justificarea unui interes in dobandirea calitatii de parte

14. Existenta unei legaturi intre textul de lege criticat si modul de solutionare a cauzei

15. Deficiente de reglementare. Imposibilitatea Curtii de a se substitui legiuitorului pentru adaugarea unor prevederi noi

16. Sesizarea Curtii Constitutionale. Sfera instantelor care pot sesiza instanta de contencios constitutional

§3. Solutionarea conflictelor juridice de natura constitutionala intre autoritatile publice

17. Conflict juridic de natura constitutionala intre autoritatea judecatoreasca si autoritatea executiva. Independenta financiara a justitiei. Activitatea de control desfasurata de Ministerul Justitiei. Avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii

18. Conflict de natura constitutionala intre Parlamentul Romaniei si Presedintele Romaniei. Remaniere guvernamentala. Interimat

Capitolul al II-lea. Statul roman si atributele acestuia

§1. Organizarea teritoriala a Romaniei

19. Subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor. Serviciul public de salubrizare a localitatilor

§2. Limba oficiala

20. Caracterul oficial al limbii romane. Limba in care se desfasoara procedura de judecata

§3. Raportul intre normele nationale si cele comunitare

21. Controlul de conformitate a legii cu actele comunitare. Intrarea in vigoare a Tratatului de la Lisabona

22. Prioritatea normei comunitare

23. Taxa pe poluare. Contrarietate intre legea nationala si Tratatul CE. Competenta Curtii Constitutionale

§4. Separatia puterilor in stat 

24. Posibilitatea conferita judecatorului de a diminua pana la anihilare una dintre trasaturile infractiunilor silvice. Incriminarea faptelor ce aduc atingere fondului forestier national

25. Dreptul de autor. Interventia statului prin reglementarea unei proceduri speciale de stabilire si negociere a remuneratiilor aferente titularilor. Avizul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor

Capitolul al III-lea. Institutiile statului si atributiile acestora 

§1. Presedintele Romaniei

26. Atributia Presedintelui Romaniei de conferire de decoratii si titluri de onoare. Retragerea decoratiilor

§2. Alegerile prezidentiale 

27. Respingerea de catre Biroul Electoral Central a inregistrarii unei candidaturi la alegerile pentru Presedintele Romaniei

28. Cerere de inregistrare a candidaturii. Conditii

29. Campanie electorala. Acordarea timpilor de antena. Dreptul candidatilor de a accede egal si gratuit la serviciile publice de radio si televiziune

30. Frauda electorala. Cerere de anulare a alegerilor. Proba fraudei

§3. Parlamentul 

31. Functia de control a Parlamentului. Ancheta parlamentara. Comisiile de ancheta constituite ad-hoc. Notiunea de jurisdictie

32. Parlamentar. Exercitarea abuziva a dreptului de vot. Intrunirea cvorumului. Teza votului decisiv

§4. Alegerile parlamentare 

33. Alegerea parlamentarilor in colegii uninominale. Repartizarea mandatelor potrivit regulii proportionalitatii. Egalitatea votului

§5. Legiferarea 

34. Reglementarea procedurii de judecata prin lege ordinara

35. Dezbaterea proiectului de lege in procedura de urgenta. Principiului bicameralismului Parlamentului. Conflict de competenta intre prima Camera sesizata si Camera decizionala

36. Cvorumul de sedinta. Domeniul legilor organice. Delimitare. Impozitul forfetar

37. Distinctia dintre domeniul de interventie al legilor organice si cel al legilor ordinare 

38. Ordinea de prioritate de care se bucura creantele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat in cadrul procedurii insolventei. Domeniul legii organice

39. Legiferarea pe calea angajarii raspunderii Guvernului. Conditii. Rolul Curtii Constitutionale de garant al suprematiei Constitutiei. Interpretarea unui text constitutional

§6. Guvernul 

40. Reorganizarea organele de specialitate din subordinea Guvernului. Necesitatea avizului prealabil al Curtii de Conturi

§7. Puterea judecatoreasca

41. Infaptuirea justitiei. Comunicarea hotararilor judecatoresti catre parti

42. Conflict juridic de natura constitutionala. Interpretarea legilor. Recursul in interesul legii. Controlul constitutionalitatii legilor. Incalcarea principiului separatiei puterilor in stat

43. Oficiul Registrului Comertului. Activitatea desfasurata de judecatorul delegat. Instanta extraordinara

44. Inlaturarea controlului judecatoresc asupra inceperii executarii silite. Incalcarea dreptului la un proces echitabil

45. Extinderea competentei judecatorului-sindic asupra controlului oportunitatii deciziilor adoptate in activitatea de administrare a debitorului. Calitate procesuala activa in declansarea controlului de legalitate

46. Tragerea la raspundere a magistratilor pentru erorile si abuzurile comise in solutionarea cauzelor. Principiul raspunderii obiective a statului

47. Scopul reglementarii recursului in interesul legii. Precedentul judiciar

48. Institutia judecatorului delegat. Realizarea actului de justitie. Notiunea de „instanta judecatoreasca”

49. Activitatea desfasurata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare. Inexistenta unei jurisdictii extraordinare

§8. Ministerul Public 

50. Principiul egalitatii in drepturi. Rolul constitutional al reprezentantului Ministerului Public in activitatea judiciara

51. Principiul controlului ierarhic ce guverneaza activitatea procurorilor. Restrangerea competentei de a efectua urmarirea penala

52. Controlul ierarhic. Limitare. Dispozitia conducatorului parchetului ierarhic superior

§9. Consiliul Economic si Social

53. Rolul consultativ al Consiliului Economic si Social. Controlul parlamentar

§10. Ordonantele Guvernului

54. Delegarea legislativa. Existenta situatiei extraordinare. Unificarea practicii. Schimbarea competentei de judecata

55. Domeniul legilor organice. Regimul drumurilor. Regimul general al proprietatii

56. Readucerea in vigoare a unui act normativ atunci cand ordonantele Guvernului care l-au abrogat au fost respinse prin lege de catre Parlament

57. Instituirea taxei pe poluare printr-o ordonanta de urgenta. Tratamentul juridic diferit cu privire la situatia juridica a persoanelor ce au platit taxa anterior sau ulterior instituirii taxei

58. Neconstitutionalitatea retinuta loveste intreaga ordonanta de urgenta, chiar daca unele prevederi ale sale au fost abrogate anterior pronuntarii respectivei decizii. Salarizarea personalului din invatamant

59. Guvern. Depasirea limitelor abilitarii. Acoperirea viciului de neconstitutionalitate

60. Existenta unei situatii extraordinare a carei reglementare nu poate fi amanata si urgenta acesteia. Distinctia dintre cazul exceptional si situatia extraordinara. Organizarea si functionarea unei institutii fundamentale a statului prin ordonanta de urgenta

61. Obligatia statului de a reglementa conditii obiective si nediscriminatorii, de natura a garanta accesul la un loc de munca. Principiul egalitatii cetatenilor in drepturi. Prezumtia de culpa profesionala

62. Controlul constitutionalitatii legilor si ordonantelor iesite din vigoare. Afectarea regimului institutiilor fundamentale ale statului prin ordonanta de urgenta. Viciul de neconstitutionalitate a unei ordonante emise de Guvern. Neacoperirea prin aprobarea de catre Parlament a ordonantei respective

63. Controlul de constitutionalitate exercitat a priori

§11. Statutul alesilor 

64. Dreptul de a fi ales. Pierderea calitatii de membru al partidului politic. Reglementarea unor reguli speciale de procedura in materie electorala

65. Inlocuirea mandatului unui consilier local declarat ales cu mandatul primului supleant inscris pe lista aceluiasi partid politic. Modificarea vointei politice a alegatorului

Capitolul al IV-lea. Drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei 

§1. Egalitatea in fata legii 

66. Renuntarea la mostenire. Neacceptarea mostenirii in termenul de optiune succesorala

67. Acordarea ajutorului public judiciar in materie civila. Pretinsa discriminare dintre categoria persoanelor fizice si cea a persoanelor juridice

68. Demisia functionarilor publici. Termen de preaviz. Persoane juridice. Conditia aplicarii principiului egalitatii

69. Incompatibilitatea functionarilor publici cu alte functii sau activitati detinute in cadrul unor societati ori regii. Transparenta in exercitarea demnitatilor publice

70. Accesul liber la activitatea economica. Evidentierea zilnica a obligatiilor de plata si a creantelor in sarcina persoanelor juridice

71. Discriminare. Instituirea unui tratament juridic distinct intre profesorii universitari

72. Dreptul la pensie. Modalitatea de determinare a punctajelor anuale utilizate la calculul pensiilor

73. Tratament privilegiat aplicat unei anumite categorii de magistrati. Conditii diferentiate pe criteriul functiei anterior detinute

74. Tratament salarial diferit. Pozitia superioara a parchetului sau a instantei de judecata

75. Dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune. Legi cu aplicabilitate teritoriala distincta. Unificarea legislativa a regimului de publicitate imobiliara

76. Dreptul la negociere colectiva. Contractul colectiv de munca. Drepturile de natura salariala ale functionarilor publici

77. Indemnizatie. Sporul acordat magistratilor care detin titlul de doctor sau doctor docent

§2. Interdictia aplicarii retroactive a legii

78. Incalcarea principiul neretroactivitatii legii. Suspendarea actului juridic

79. Interesul public general si imediat. Scutire de la plata accesoriilor aferente creantelor datorate statului

80. Aplicarea sanctiunilor disciplinare. Conflict de legi in timp

§3. Previzibilitatea si accesibilitatea legii

81. Regimul juridic al locuintelor de serviciu. Caracterul de generalitate a legilor. Evitarea unei rigiditati excesive

82. Dreptul de asociere. Reglementate unor masuri insuficient elaborate, cu efect evident neconstitutional

83. Exigentele de previzibilitate, claritate si precizie a normei de incriminare. Individualizarea cuantumului pedepsei

84. Straini. Regimul tolerarii sederii pe teritoriul Romaniei. Respectarea criteriului calitatii legii in cadrul procesului de legiferare

85. Cuantumul onorariului avocatial. Problema claritatii si previzibilitatii legii. Interpretarea si aplicarea dreptului intern

§4. Proportionalitatea restrangerii unor drepturi 

86. Suspendarea din profesie a avocatului. Proportionalitatea sanctiunii in raport cu scopul urmarit

87. Dreptul unei institutii publice de a consuma resursele bugetare astfel cum au fost alocate si aprobate

§5. Dreptul de acces la justitie

88. Principiul libertatii contractuale. Rezolutiune. Reziliere. Competenta instantei judecatoresti 

89. Organizarea si desfasurarea operatiunilor electorale. Reguli speciale de procedura

90. Consiliul Concurentei. Activitate jurisdictionala

91. Masuri reparatorii. Conditionarea valorificarii unui drept de exercitarea sa in interiorul unui termen

92. Posibilitatea partii de a renunta la dreptul sau. Interventia accesorie. Aplicarea principiului accesorium sequitur principale

93. Conditiile de exercitare a cailor de atac si procedura de judecata. Limitele libertatii de reglementare

94. Procedura insolventei. Citarea si comunicarea actelor de procedura prin intermediul Buletinului Procedurilor de Insolventa. Accesul la justitie si exercitarea dreptului de aparare. Conditionari

95. Masuri reparatorii prin echivalent. Procedura de reevaluare. Principiul securitatii raporturilor juridice

96. Executarea obligatiilor de plata asumate prin contracte comerciale. Procedura simplificata de solutionare a actiunilor in justitie

97. Recalificarea caii de atac. Succesiunea in timp a normelor de procedura

98. Admisibilitatea exceptiilor de neconstitutionalitate. Competenta instantei de judecata

99. Cai de atac. Instituirea unei proceduri speciale. Termenul in care se poate formula cererea de anulare a unei hotarari a adunarii generale a asociatilor

100. Daune morale. Taxa judiciara de timbre disproportionata

101. Controlul actelor administrative pe calea contenciosului administrativ. Anularea actului administrativ cu caracter normativ. Opozabilitatea hotararii judecatoresti

102. Instituirea termenului pentru contestarea legalitatii actelor administrative cu caracter normativ emise de Consiliul Concurentei. Limitarea nejustificata a accesului liber la justitie

103. Litigii al caror obiect nu este evaluabil in bani. Plata taxei de timbru

104. Acordarea ajutorului public judiciar in materie civila. Stabilirea criteriilor

§6. Dreptul la o instanta independenta si impartiala

105. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii. „Tribunal” stabilit de lege, independent si impartial

106. Amenda contraventionala. Cerere de reexaminare. Impartialitatea magistratului

§7. Dreptul la un proces echitabil 

107. Incalcarea normelor de procedura privitoare la administrarea probelor. Nulitatea absoluta. Principiul independentei judecatorilor

108. Suspendarea executarii unui act administrativ unilateral. Conditii. Administrarea probelor

109. Contestatie la executare. Suspendarea executarii silite. Aprecierea instantei. Obligatia de plata a cautiunii

110. Procedura insolventei. Garantii procedurale

111. Proces-verbal de constatare a contraventiei. Administrarea probelor

112. Proces de divort. Ascultarea rudelor ca martori. Rolul activ al instantei de judecata

113. Dreptul la un proces echitabil. Actul sexual cu un minor. Prezumtia absoluta de lipsa de discernamant a victimei 

114. Faza actelor premergatoare. Dreptul la aparare

115. Drepturile partii responsabile civilmente

116. Plangere impotriva proceselor-verbale de contraventie. Competenta teritoriala. Inregistrarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatilor publice in activitatea lor de constatare a contraventiilor

117. Numirea expertului judiciar. Plenitudine de jurisdictie. Coroborarea probelor

§8. Prezumtia de nevinovatie 

118. Prezumtia de comercialitate. Prezumtie relativa

119. Refuzul de autorizare a procurarii de arme letale. Masura administrativa cu caracter preventiv

120. Sistem de sanctionare sui generis aplicabil de autoritatile administrative. Dreptul de a pastra tacerea

121. Fapta imputata care nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni. Procuror. Aplicarea unei sanctiuni cu caracter administrativ 

122. Rechizitoriu. Stare de recidiva

§9. Dreptul la exercitarea unei cai de atac

123. Dublul grad de jurisdictie. Respectarea regulilor de competenta si procedura de judecata stabilite de lege

124. Controlul de constitutionalitate a dispozitiilor legale de abrogare. Caz de casare cu caracter general privind incalcarea legii materiale. Recurs efectiv

125. Solutionarea incidentului privind competenta instantei. Termen derogatoriu

§10. Dreptul la libertate 

126. Regimul strainilor in Romania. Procedura de prelungire a perioadei de luare in custodie publica

127. Inlocuirea pedepsei amenzii penale cu pedeapsa inchisorii. Interzicerea privarii de libertate pentru datorii. Principiul non bis in idem

128. Masura arestarii provizorii dispusa in vederea predarii catre un stat membru al Uniunii Europene. Executarea unui mandat european de arestare

§11. Principiul legalitatii incriminarii 

129. Analogia. Legiferarea raspunderii penale printr-o norma juridica explicativa

130. Infractiuni de coruptie. Incriminare prin analogie

§12. Dreptul la viata privata 

131. Amestecul autoritatii in viata intima si privata. Necesitatea prelevarii de probe biologice. Ingerinta necesara intr-o societate democratica 

132. Limitarea exercitiului unor drepturi personale. Transpunerea directivelor Uniunii Europene. Accesibilitatea si previzibilitatea legii. Obligatia legala cu caracter continuu, general aplicabila, de stocare a datelor. Ingerinta in viata intima a persoanei. Principiului proportionalitatii

133. Interceptarea si inregistrarea convorbirilor. Acte premergatoare. Actele de cercetare penala effectuate de catre organele de politie judiciara

§13. Dreptul la viata familiala 

134. Respectarea criteriilor de calitate, accesibilitate si previzibilitate ale normelor juridice. Relatiile de familie. Desfacerea casatoriei

135. Copil din afara casatoriei. Contributia parintilor la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala a copiilor

136. Termenul de prescriptie pentru formularea actiunii in stabilirea paternitatii copilului din afara casatoriei. Interesul superior al copilului

137. Drepturile parintelui divortat caruia nu i s-a incredintat copilul. Obligatii corelative

138. Desfacerea casatoriei prin divort. Dreptul minorului de a-si schimba numele. Principiul interesului superior al copilului

§14. Libertatea religioasa

139. Desfasurarea referendumului intr-o zi de sambata. Minoritate religioasa. Dreptul la vot. Interesul general al societatii

§15. Libertatea de exprimare 

140. Libertatea gandirii si a opiniilor. Infractiunea de santaj. Restrangerea libertatii morale a victimei 

§16. Drepturile electorale 

141. Alegerea autoritatilor administratiei publice locale. Candidat independent. Modalitatea repartizarii mandatelor de consilier

142. Candidat independent la alegerile pentru Parlamentul European. Depunerea listei cu semnaturi de adeziune

143. Tratamentul juridic aplicabil unui candidat independent la alegerile locale. Atingerea pragului electoral. Indeplinirea coeficientului electoral

§17. Libertatea de asociere 

144. Dizolvarea asociatiei prin hotarare judecatoreasca. Procedura speciala. Transmiterea bunurilor asociatiei

145. Asociatie de proprietari. Realizarea unui scop de interes general. Derogare de la caracterul inviolabil al domiciliului. Privilegiu imobiliar

146. Corpul National al Politistilor. Aspectul negativ al dreptului de asociere – libertatea persoanei de a nu se asocia

§18. Libertatea de circulatie 

147. Libertatea de miscare a cetateanului. Dreptul de a conduce autovehicule

§19. Dreptul la invatamant

148. Autonomie universitara. Autonomie academica

§20. Dreptul de proprietate

149. Interdictia divizarii proprietatii forestiere. Asigurarea integritatii fondului forestier national

150. Instituirea sechestrului judiciar. Limitarea dreptului de proprietate

151. Dreptul statelor de a reglementa prin lege folosinta bunurilor conform interesului general

152. Dreptul de dispozitie asupra bunurilor aflate in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale. Masuri strategice de reforma economica menite a accelera procesul de privatizare 

153. Desfiintarea unei constructii nelegal executate. Autorizatia prealabila de demolare

154. Executare silita. Micsorare nelegala a patrimoniului debitorului

155. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere. Ingradirea dreptului de dispozitie al statului

156. Restituirea imobilului preluat abuziv. Stingerea sarcinilor

157. Ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabila. Limitarea temporara a posesiei si a folosintei

158. Instituirea dreptului de folosinta asupra unor bunuri proprietate privata in favoarea concesionarului serviciului de transport sau de distributie a gazelor naturale

159. Masuri premergatoare exproprierii. Publicitate

160. Reconstituirea dreptului de proprietate. Persoane indreptatite

161. Drepturi salariale. Notiunea de „bun” in jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului. Incalcarea prerogativelor dreptului de proprietate

162. Transmiterea gratuita a folosintei pe durata nedeterminata in folosul cooperatiei asupra unui teren. Limitarea exercitarii de catre autoritatile administratiei publice a atributelor esentiale ale dreptului de proprietate

163. Restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale. Trecerea silita in proprietatea statului a unor bunuri proprietate privata

164. Expropriere in fapt. Terenuri cu destinatie speciala. Bun public de interes national 

165. Societati de investitii financiare rezultate din transformarea Fondurilor Proprietatii Private. Dreptul de dispozitie asupra actiunilor. Dreptul la asociere. Accesul liber la o activitate economica

166. Constituirea unui drept de proprietate. Principiul neretroactivitatii legii. Exercitarea cu buna-credinta a drepturilor si libertatilor constitutionale

167. Expropriere pentru cauza de utilitate publica. Calcularea despagubirilor. Expertiza

§21. Dreptul la pensie

168. Sensul juridic al verbului „a afecta”. Interdictia de a cumula pensia cu veniturile obtinute dintr-o functie remunerata de la bugetul de stat

§22. Dreptul la locuinta 

169. Dreptul de folosinta al chiriasului. Prorogarea contractelor de inchiriere

§23. Libertatea comertului 

170. Procedura insolventei. Dreptul debitorului de a solicita reorganizarea judiciara

171. Serviciul public de salubrizare a localitatilor. Alegerea modalitatii de gestiune. Exclusivitatea operatorilor selectati

Index

Detalii tehnice
Data aparitiei18 nov. 2011
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini372
Tip copertaCarte brosata