Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Incuviintarea executarii silite in Noul Cod de procedura civila

Practica judiciara comentata
ISBN/ISSN: 978-606-678-908-0
Editura: Hamangiu
24,10 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

La un an de la intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila, comunitatea juridica interna inca mai analizeaza utilitatea procedurii incuviintarii executarii silite. Fie ca suntem sau nu de acord cu argumentele invocate de cei implicati in dezbatere, obligativitatea parcurgerii acestei proceduri este prevazuta de lege. Problemele legate de incuviintarea executarii silite au fost si primele care au atras atentia practicienilor, ridicand intrebari referitoare la legalitatea titlului executoriu, existenta creantei, competenta executorului judecatoresc, aplicarea legii in timp, care merita sa fie dezbatute.

Executarea silita ramane, in opinia noastra, insuficient si incomplet reglementata, astfel ca sarcina lamuririi, in termen rezonabil, a tuturor neclaritatilor este, din pacate, in continuare pe umerii celor care participa cu un rol decisiv la aceasta procedura: executorii judecatoresti, partile si reprezentantii lor (avocati sau consilieri juridici), instantele judecatoresti. Pentru toti cei interesati de domeniul executarii silite, discutiile abia au fost deschise, practica executorilor si a instantelor putand remedia, ca de multe ori in anii anteriori, scaparile legiuitorului.
  Roxana Stanciu

Capitolul I. Conditiile procedurale de solicitare a incuviintarii executarii silite 

1. Lipsa de la dosarul instantei a cererii de executare silita formulate de creditor. Efecte asupra procedurii de incuviintare 

2. Executare incuviintata anterior. Lipsa de interes a cererii subsecvente de incuviintare 

3. Titlu executoriu care cuprinde doua obligatii distincte. Deschiderea unor proceduri executionale separate. Incuviintarea separata a fiecarei proceduri

4. Sucursala a unei societati comerciale, creditor in cadrul executarii silite. Lipsa capacitatii procesuale de exercitiu 

5. Lipsa dovezii calitatii de reprezentant cu privire la persoana care formuleaza cererea de executare silita. Efecte 

6. Lipsa mentionarii actelor de executare din cuprinsul mandatului dat altei persoane de catre creditor. Efecte 

7. Bilet la ordin. Creditor giratar. Lipsa calitatii procesuale active 

8. Instanta de executare. Necompetenta teritoriala 

9. Apel impotriva incheierii de respingere a cererii de incuviintare a executarii silite. Cereri noi invocate in apel

10. Proces-verbal de cheltuieli de executare emis intr-un dosar anterior. Neconditionarea efectului executoriu al actului de aducerea de probe suplimentare 

Capitolul al II-lea. Necompetenta executorului judecatoresc 

11. Neindicarea bunurilor asupra carora se va efectua urmarirea silita mobiliara. Debitor cu sediul in raza altei curti de apel. Necompetenta teritoriala a executorului 

12. Lipsa elementelor pentru stabilirea competentei executorului judecatoresc si a instantei de executare 

13. Poprire efectuata la un tert, sucursala a unei societati bancare cu sediul in raza altei curti de apel. Competenta alternativa a executorului. Efecte 

14. Cazuri de competenta alternativa prevazute de art. 781 NCPC. Lipsa personalitatii juridice a sucursalei societatii debitoare. Efecte 

15. Incuviintarea urmaririi silite imobiliare. Determinarea competentei executorului judecatoresc si, implicit, a instantei de executare. Norme speciale 

16. Creanta fiscala. Natura juridica a cererii de incuviintare a executarii. Executor competent. Instanta de executare competenta 

Capitolul al III-lea. Lipsa unui titlu executoriu 

17. Certificate de grefa. Lipsa caracterului de titlu executoriu. Depunerea titlului in calea de atac a apelului 

18. Hotarare de stabilire a daunelor cominatorii. Lipsa titlului. Hotarare separata pentru stabilirea daunelor compensatorii. Cheltuieli de judecata

19. Aprecierea caracterului de titlu executoriu al hotararii judecatoresti. Legea aplicabila 

20. Aprecierea caracterului de titlu executoriu al hotararii judecatoresti. Stabilirea caracterului irevocabil al hotararii

21. Hotarare judecatoreasca partial executata. Angajament de plata ulterior. Termen de gratie. Efecte 

22. Decizie de imputare. Legea functionarilor publici. Lipsa titlului executoriu 

23. Ordonanta de plata. Hotarare definitiva. Caracterul executoriu 

24. Dispozitie de acordare a despagubirilor. Lipsa unei dispozitii judiciare privind plata. Lipsa titlului executoriu 

25. Declaratie de recunoastere a datoriei. Inscris autentificat de notarul public 

26. Contract de inchiriere. Termen expirat. Obligatia de plata a chiriei. Angajament de plata ulterior, semnat de reprezentantul debitoarei. Efecte

27. Creanta cedata prin act autentic. Lipsa titlului executoriu pentru creanta initiala. Efecte 

28. Contractul de inchiriere a locuintei. Conditii pentru evacuare 

29. Contract de inchiriere. Inregistrarea tardiva a acestuia la organele fiscale. Efecte 

30. Contract de imprumut de consumatie in forma inscrisului sub semnatura privata. Conventie ulterioara in forma inscrisului atestat de avocat. Caracterul de titlu executoriu 

31. Conventie sub semnatura privata. Act atestat de avocat. Data certa 

32. Conventie autentificata in alt stat. Titlul executoriu european. Conditii 

33. Contract de vanzare-cumparare a unor echipamente medicale. Clauza privind privilegiul vanzatorului. Pact comisoriu de gradul IV. Interpretare si efecte 

34. Contract de vanzare-cumparare cu privire la un imobil. Neexecutarea obligatiei de transmitere a posesiei bunului. Evacuare. Lipsa titlului executoriu

35. Contract de vanzare-cumparare cu garantie reala mobiliara. Conditii cu privire la titlul executoriu. Aplicarea legii civile in timp

36. Cesiune de creanta. Inscriere la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare. Efecte. Lipsa titlului executoriu

37. Contract de factoring. Definitie legala si calificare juridica. Lipsa titlului executoriu 

38. Contract de asigurare impotriva riscului de neplata a ratelor de credit. Subrogatie legala. Efecte 

Capitolul al IV-lea. Neindeplinirea conditiilor de forma de catre titlul executoriu 

39. Hotarare judecatoreasca pentru stabilirea calitatii de persoana indreptatita conform dispozitiilor Legii nr. 10/2001. Lipsa dispozitiilor care sa fie puse in executare 

40. Hotarare emisa in temeiul Legii nr. 9/1998 si al Legii nr. 290/2003. Lipsa caracterului de titlu executoriu 

41. Hotarare de despagubire in temeiul Legii nr. 290/2003. Neexigibilitatea creantei. Lege speciala care esaloneaza plata despagubirilor 

42. Hotarare privind stabilirea despagubirilor potrivit Legii nr. 290/2003. Caracter de titlu executoriu

43. Inscris sub semnatura privata. Valoarea probatorie a actului autentic si a duplicatului 

44. Contract constatat prin inscris sub semnatura privata. Garantie ipotecara. Conditii de forma. Accesorialitate 

45. Contract de garantie reala mobiliara. Conventie intre profesionisti privind vanzarea-cumpararea de marfuri. Caracterul accesoriu al garantiei

46. Contract de inchiriere spatiu comercial. Lipsa inscrierii in evidentele organelor fiscale. Cerere pentru executarea silita si cu privire la penalitati

47. Contract de arenda. Conditii pentru existenta titlului executoriu 

48. Bilet la ordin. Cerinta investirii cu formula executorie. Lege speciala 

49. Bilet la ordin. Lipsa mentiunii numelui in clar al avalistului. Efecte 

50. Bilet la ordin. Lipsa numelui avalistului in clar. Specimen de semnatura. Efecte 

51. Bilet la ordin. Motivul refuzului la plata. Efecte 

52. Scrisoare de garantie bancara. Continutul obligatiei principale. Conditii pentru executarea obligatiei emitentului scrisorii 

Capitolul al V-lea. Lipsa caracterului cert, lichid si exigibil al creantei 

53. Tranzactie consfintita de catre instanta. Neexecutare culpabila. Lipsa din hotararea judecatoreasca a elementelor necesare pentru stabilirea caracterului lichid al creantei. Modul de stabilire a creantei in noul Cod de procedura civila 

54. Lipsa sumei sau a criteriilor de determinare a creantei din titlu. Hotarare judecatoreasca. Alte inscrisuri doveditoare 

55. Hotarare judecatoreasca. Lipsa reproducerii in titlul executoriu a clauzelor contractuale aplicabile. Limitele investirii instantei de executare

56. Hotarare de expedient. Termen. Exigibilitatea creantei 

57. Termen conventional stabilit pentru executarea obligatiei de a face. Dovada. Efecte 

58. Contract de mandat. Reabilitare termica a blocurilor cu locuinte. Exigibilitate determinata de lege 

59. Contract de vanzare-cumparare cu termen de plata a pretului. Creanta exigibila 

60. Contract de arenda. Caracterul determinabil al creantei 

61. Contract de asistenta judiciara. Creanta conditionala. Lipsa caracterului lichid 

62. Contract de imprumut. Clauza penala contrara legii. Efecte 

63. Antecontract de vanzare-cumparare. Angajament de plata. Caracterul cert al creantei 

64. Antecontract de vanzare-cumparare. Rezolutiune prin acordul partilor. Act autentic 

65. Bilet la ordin. Prezentare inainte de scadenta. Efecte 

Capitolul al VI-lea. Dispozitii care nu se pot aduce la indeplinire prin executare silita 

66. Hotarare de rectificare a unor titluri de proprietate privind terenuri. Caracterul de titlu executoriu al hotararii judecatoresti. Modalitatea de aducere la indeplinire a obligatiei de „a face” 

67. Hotarare de operare a unor mentiuni in evidentele Serviciului public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare. Obligatiile statului in calitate de debitor 

68. Hotarare judecatoreasca prin care se stabilesc limite de proprietate ale unor terenuri invecinate. Lipsa unei obligatii concrete fata de parat

69. Sentinta civila partial modificata prin decizie civila. Obligatie prevazuta exclusiv in cuprinsul sentintei. Interpretarea titlului executoriu 

70. Hotarare de obligare la daune cominatorii. Titlu nesusceptibil de aducere la indeplinire prin executare silita 

Capitolul al VII-lea. Alte impedimente la executare 

71. Act de adjudecare. Suspendarea executarii silite in dosarul din care provine actul de adjudecare. Efecte asupra incuviintarii predarii silite a bunului

72. Decizie de despagubire emisa in temeiul Legii nr. 247/2005. Procedura de executare 

73. Urmarire silita imobiliara. Imobil aflat in coproprietate devalmasa. Impediment la executare

74. Contract de vanzare-cumparare a unui teren. Executare silita cu privire la delimitarea terenului predat. Imposibilitatea de a proceda la executarea silita 

75. Debitor aflat in procedura reorganizarii. Inchiderea procedurii de reorganizare anterior pronuntarii asupra cererii de incuviintare a executarii silite. Efecte

76. Hotarare irevocabila. Decesul debitorului. Transmisiunea mostenirii. Efecte 

77. Debitor decedat. Lipsa dovezii calitatii de mostenitor. Efecte 

78. Deschiderea procedurii insolventei fata de debitor. Efecte 

79. Hotarare judecatoreasca executorie. Suspendarea provizorie a executarii silite, anterior pronuntarii instantei de executare asupra incuviintarii executarii silite. Efecte 

80. Hotarare judecatoreasca executorie. Suspendarea provizorie a executarii silite. Masuri pe care executorul le poate dispune

81. Lipsa incheierii executorului de deschidere a executarii silite. Posibilitatea de complinire a lipsurilor. Cai procedurale posibile 

82. Predare silita a bunului mobil, obiect al contractului de leasing. Posibilitatea incuviintarii executarii chiar si in cazul unei proceduri a insolventei deschise fata de debitor 

83. Hotarare emisa in litigiu de munca. Angajati reprezentati de sindicat. Calitatea de creditor 

84. Drepturi salariale restante in sectorul bugetar. Executarea in conditiile existentei O.U.G. nr. 71/2009. Aplicarea jurisprudentei C.E.D.O. relevante 

85. Hotarare judecatoreasca privind obligatia de intretinere a copilului minor. Schimbarea locului de munca al debitorului. Masuri de executare dispuse din oficiu de instanta de executare. Posibilitatea formularii unei noi cereri de incuviintare 

86. Sentinta de obligare a asociatilor la suportarea pasivului societatii. Calitatea de creditor 

87. Hotarare judecatoreasca privind raspunderea personala a asociatului pentru datoriile societatii. Procedura de executare. Probe necesare incuviintarii executarii silite 

88. Creanta mai mica de 10.000 lei. Imposibilitatea urmaririi silite imobiliare. Conditiile prevazute de art. 812 alin. (5) NCPC 

Index

Detalii tehnice
Data aparitiei06 feb. 2014
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini240
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Imagine Ordonanta de plata si cererile de valoare redusa. Comentarii si jurisprudenta

Ordonanta de plata si cererile de valoare redusa. Comentarii si jurisprudenta

Comentarii si jurisprudenta potrivit noului Cod de procedura civila
38,50 RON
Indisponibila
Noul Cod penal si reglementarile anterioare. Actualizat 7 februarie 2014

Noul Cod penal si reglementarile anterioare. Actualizat 7 februarie 2014

cu legea de punere in aplicare, index alfabetic si legislatie conexa
14,40 RON
Indisponibila
Noul Cod penal. Noul Cod de procedura penala. Legile de executare actualizat 7 februarie 2014

Noul Cod penal. Noul Cod de procedura penala. Legile de executare actualizat 7 februarie 2014

Legea de punere in aplicare, reglementarea anterioara, legislatie conexa, index alfabetic
17,30 RON