Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Ghidul Directivelor europene privind TVA

Control stiintific si revizie traducere: Radu BUFAN, Florin DOBRE si Natalia SVIDCHI.
ISBN/ISSN: 978-606-27-0137-6
Editura: Hamangiu
Pret de coperta: 240,80 RON
156,52 RON
Disponibilitate: IN STOC

Intr-o tara in care recent legiuitorul a fost nevoit sa inscrie explicit in Codul fiscal obligativitatea deciziilor Curtii de Justitie a Uniunii Europene, cunoasterea, recunoasterea si aplicarea principiilor enuntate de catre aceasta constituie una dintre cele mai necesare si promitatoare directii de unificare a practicii in spiritul dreptului Uniunii Europene.

Astfel, de la 1 iulie 2013, statele membre ale Uniunii Europene percep TVA pornind de la „o baza uniforma de evaluare”. In toate aceste state, legislatiile nationale privind TVA se bazeaza pe legislatia UE, in special Directiva 2006/112/CE; desi legislatiile nationale privind TVA nu sunt identice, la analiza finala, reglementarea UE este cea decisiva.

In acest context, este cu atat mai importanta cunoasterea regulilor determinate de CJUE in aplicarea dreptului fiscal la nivelul UE, iar un ghid de interpretare si aplicare a legislatiei TVA este necesar oricarui profesionist al domeniului.

Popularizarea acestor reguli constituie unul dintre telurile cu care am pornit la drum cand ne-am asumat sarcina de a traduce si publica in limba romana Ghidul directivelor europene privind TVA. Monumentala lucrare a profesorilor Ben Terra si Julie Kajus constituie un reper obligatoriu in acest domeniu, o adevarata biblie a TVA europene, ce ofera o imagine detaliata asupra celor mai importante aspecte ale directivelor TVA, expunand analiza autorilor asupra reglementarilor europene si a jurisprudentei in materie de TVA.

Cel de-al doilea volum din versiunea in limba engleza cuprinde textul consolidat al Directivei TVA 2006/112/CE, precum si textul celei de-a Sasea Directive TVA, aplicabila pana la 1 ianuarie 2007. Din ratiuni de costuri si utilitate practica (volumele in limba engleza insumeaza peste 2.200 de pagini, iar pretul de coperta depaseste 350 de Euro), noi am ales, pentru aceasta editie, sa traducem in limba romana si sa tiparim numai primul volum. Aceasta si pentru ca versiunea consolidata, in limba romana, a Directivei TVA 2006/112/CE poate fi consultata si imprimata liber pe portalul de legislatie al Uniunii Europene (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html), la adresa:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006L0112-20150101&from=RO

Pe acelasi portal pot fi regasite si celelalte reglementari in materie, in forma consolidata.

In lucrare, cu atentie sporita sunt tratate aspectele privitoare la:
•    caile de atac si protectia judiciara, in cazul incalcarii dreptului UE de catre statele membre, inclusiv:
-    posibilitatile de acces direct la Curtea de Justitie pentru particulari;
-    raspunderea pentru daune, inclusiv aspecte privind dobanzile la sumele colectate cu incalcarea dreptului UE.

•    sfera de aplicare a Directivei 2006/112/CE:
-    persoanele efectiv impozabile sub imperiul legislatiei UE;
-    operatiunile impozabile, inclusiv operatiunile ilegale in materie si caile de remediere a situatiilor astfel create;
-    mecanismele de evitare a impozitarii si distingerea acestora de evaziunea fiscala propriu-zisa.

•    regulile de determinare a locului in care au loc operatiunile impozabile:
-    livrari intra si extra-comunitare si prestari de servicii, catre persoane impozabile si catre persoane neimpozabile.

•    faptul generator si exigibilitatea TVA;

•    baza de impozitare si cotele de TVA;

•    scutiri:
-    pentru activitati de interes general si alte tipuri de activitati;
-    la import;
-    la export si privitoare la anumite operatiuni asimilate exporturilor;
-    privind prestarile de servicii efectuate de catre intermediari;
-    pentru operatiunile legate de comertul international (antrepozite vamale si de alte tipuri).

•    TVA cu privire la operatiuni de leasing, inchiriere, barter, livrari de cladiri sau constructii, de terenuri;

•    deduceri:
-    deducerea proportionala si limitarea dreptului de deducere (alocarea pe baza sectoriala, includerea la numitor a valorii subventiilor, clauza de standstill);
-    situatia actiunilor si dividendelor;
-    achizitiile intracomunitare, importul si operatiunile fictive, sumele deductibile excedentare;
-    ajustarea deducerilor.

•    obligatiile persoanelor impozabile:
-    facturarea si evidenta contabila;
-    deconturile de TVA.

•    operatiuni cu regim special (spre exemplu, in cazul intreprinderilor mici si mijlocii, producatorilor agricoli, agentiilor de turism etc.).

Volumul vine in ajutorul profesionistilor fiscalitatii, de specialitate atat economica, cat si juridica, aflati in cautare de argumente, de solutii jurisprudentiale solid argumentate, pentru a-si motiva hotararile sau a-i asista pe contribuabilii confruntati cu efectele devastatoare ale inspectiilor fiscale.

Vol. I. Interpretarea si aplicarea directivelor TVA
Cuprins (extras)

Partea I. Aspecte generale
Capitolul 1. Izvoarele dreptului fiscal al UE
1.1 Introducere; 1.2 Dreptul primar; 1.3 Tratatul de la Lisabona; 1.4 Acordurile internationale; 1.5 Dreptul cutumiar international; 1.6 Principii generale; 1.7 Impozitele indirecte si dreptul primar al UE; acquis-ul; 1.8 Dreptul secundar; 1.9 Libertatile fundamentale

Capitolul 2. Principiile juridice
2.1 Introducere; 2.2 Principiile juridice fundamentale; 2.3 Drepturile fundamentale; 2.4 Principiile generale nescrise; 2.5 Neutralitatea fiscala

Capitolul 3. Actele juridice
3.1 Introducere; 3.2 Regulamentele; 3.3 Directivele; 3.4 Deciziile; 3.5 Obligatia motivarii regulamentelor, directivelor si deciziilor; 3.6 Recomandari si avize

Capitolul 4. Caile de atac si protectia judiciara
4.1 Introducere; 4.2 Actiunile directe; 4.3 Incalcarea dreptului UE de un stat membru; 4.4 Accesul direct al particularilor; 4.5 Intrebarile preliminare

Capitolul 5. Efectivitatea dreptului UE (privind impozitele indirecte)
5.1 Introducere; 5.2 Efectul direct al directivelor; 5.3 Efectul direct invers; 5.4 Efectul orizontal; 5.5 Interpretarea concilianta; 5.6 Termenele nationale; 5.7 Raspunderea pentru daune; 5.8 Obstacolele stabilite impotriva raspunderii materiale

Capitolul 6. Metode de interpretare
6.1 Introducere; 6.2 Acte éclairé; 6.3 Acte clair

Partea a II-a TVA
Capitolul 7. Introducere la TVA ca fenomen fiscal
7.1 Generalitati; 7.2 Taxa generala indirecta asupra consumului; 7.3 Neutralitatea; 7.4 Sisteme de percepere a impozitelor pe cifra de afaceri; 7.5 Sisteme de percepere a TVA; 7.6 TVA-ul ca fenomen fiscal

Capitolul 8. Obiectul si domeniul de aplicare
8.1 Introducere; 8.2 Reforma celei de-a Sasea Directive TVA; 8.3 Obiectul; 8.4 Domeniul de aplicare; 8.5 Domeniul de aplicare teritoriala

Capitolul 9. Persoane impozabile
9.1 Introducere; 9.2 Activitatile economice; 9.3 Actele pregatitoare si incetarea activitatilor economice; 9.4 Actiunea independenta; 9.5 Organele publice

Capitolul 10. Operatiuni impozabile
10.1 Introducere; 10.2 Furnizarea de bunuri; 10.3 Operatiunile intra-comunitare; 10.4 Prestarea de servicii; 10.5 Importul

Capitolul 11. Locul operatiunilor impozabile
11.1 Introducere; 11.2 Furnizarea de bunuri; 11.3 Locul achizitiilor intra-comunitare; 11.4 Prestarea de servicii; 11.5 Importul de bunuri

Capitolul 12. Evenimentul impozabil si exigibilitatea TVA
12.1 Introducere; 12.2 Livrarea de bunuri si prestarea de servicii; 12.3 Achizitiile intra-comunitare; 12.4 Importul

Capitolul 13. Suma impozabila
13.1 Introducere; 13.2 Livrarea de bunuri sau prestarea de servicii; 13.3 Achizitiile intra-comunitare; 13.4 Importul de bunuri; 13.5 Prevederi diverse

Capitolul 14. Cote
14.1 Introducere; 14.2 Aplicarea, structura si nivelul cotelor; 14.3 Cotele zero; 14.4 Prevederi speciale aplicabile pana la adoptarea regimurilor definitive si prevederile temporare

Capitolul 15. Scutirile
15.1 Introducere; 15.2 Scutiri fara drept de deducere; 15.3 Scutirile legate de operatiunile intra-comunitare; 15.4 Scutirile la import; 15.5 Scutirile la export; 15.6 Scutirile legate de transportul international; 15.7 Scutirile anumitor operatiuni tratate ca exporturi; 15.8 Scutirile pentru prestarea de servicii prin intermediari; 15.9 Scutirile pentru operatiunile referitoare la comertul international

Capitolul 16. Proprietatea imobiliara
16.1 Introducere; 16.2 Predarea unor lucrari de constructii; 16.3 Inchirierea si leasing-ul si optiunea de impozitare; 16.4 Furnizarile de cladiri sau parti ale acestora si optiunea de impozitare; 16.5 Furnizarile de teren si optiunea de impozitare

Capitolul 17. Deducerile
17.1 Introducere; 17.2 Origine si sfera dreptului de deducere/atribuire; 17.3 Deducerea proportionala/repartizarea; 17.4 Limitarile dreptului de deducere; 17.5 Regulile care guverneaza exercitarea dreptului de deducere; 17.6 Ajustarea deducerilor; 17.7 Labirintul TVA privind actiunile si dividendele

Capitolul 18. Obligatiile persoanelor impozabile si ale anumitor persoane neimpozabile
18.1 Introducere; 18.2 Obligatia de plata; 18.3 Identificarea; 18.4 Facturarea; 18.5 Contabilitatea; 18.6 Venituri; 18.7 Declaratiile recapitulative; 18.8 Prevederi diverse; 18.9 Obligatii in privinta anumitor importuri si exporturi

Capitolul 19. Regimuri speciale
19.1 Introducere; 19.2 Intreprinderile mici si mijlocii; 19.3 Fermierii; 19.4 Agentiile de turism; 19.5 Bunurile second-hand, operele de arta, obiecte de colectie si antichitati; 19.6 Aurul in investitii; 19.7 Persoanele nestabilite care presteaza servicii electronice persoanelor neimpozabile

Capitolul 20. Derogari
20.1 Introducere; 20.2 Derogari aplicabile pana la adoptarea regimurilor definitive; 20.3 Derogari supuse autorizarii

Capitolul 21. Diverse
21.1 Introducere; 21.2 Masuri de punere in aplicare; 21.3 Comitetul pentru TVA; 21.4 Ratele de conversie; 21.5 Taxele care nu trebuie caracterizate ca impozite pe cifra de afaceri

Capitolul 22. Prevederi finale
22.1 Introducere; 22.2 Regimuri si masuri tranzitorii; 22.3 Transpunerea si intrarea in vigoare

Detalii tehnice
Data aparitiei31 aug. 2015
Categorie generalaCoduri si legi comentate
Numar pagini1376
Tip copertaCarte cartonata