Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Tratat de drept fiscal. Volumul II. Drept fiscal al Uniunii Europene

Volumul 2. Drept fiscal al Uniunii Europene
ISBN/ISSN: 978-606-27-1091-0
Editura: Hamangiu
129,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

La doi ani de la aparitia primului volum, dedicat Teoriei generale a dreptului fiscal, continuam demersul nostru de a publica un tratat complet de drept fiscal cu acest al doilea volum – Drept fiscal al Uniunii Europene, beneficiind de contributia esentiala a unei personalitati marcante a dreptului fiscal international si a unui mare prieten al Romaniei – dl. Prof. univ. dr. dr. h.c. Jacques Malherbe, profesor emerit la Universitatea din Louvain si visiting profesor la masterul de drept fiscal al Facultatii de Drept a Universitatii din Bucuresti.

Prin acest volum ne-am propus sa prezentam cititorilor romani o imagine de ansamblu asupra dreptului european in materia impozitelor indirecte si a impozitelor directe, primele capitole fiind dedicate clarificarii relatiilor si conflictului pozitiv de competenta dintre dreptul fiscal international, dreptul fiscal al Uniunii Europene si dreptul fiscal intern, precum si prezentarii surselor dreptului fiscal al Uniunii Europene si a principalelor institutii europene cu atributii in materia dreptului fiscal.

Reglementarile de drept material sunt analizate incepand cu impozitele indirecte, in special taxa pe valoarea adaugata si accize, materii in care s‐a realizat deja un grad de armonizare foarte ridicat. Am abordat apoi impozitele directe, in doua parti distincte: 1. armonizarea negativa, rezultata in urma deciziilor C.J.U.E., care a analizat dreptul fiscal intern al diferitelor state membre din perspectiva compatibilitatii acestuia cu libertatile garantate de Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si 2. armonizarea pozitiva, adica rezultatul directivelor transpuse in dreptul intern al statelor membre si care privesc atat aspecte de drept material, cat si aspecte procedurale.

In final, prezentam si reglementarile de prohibire sau de limitare a ajutorului de stat in domeniul fiscal, analizate in raport cu masurile luate de catre statele membre in acest domeniu.

Multumim tuturor celor care ne-au sprijinit la publicarea acestei lucrari, in special Camerei Consultantilor Fiscali din Romania, precum si colegilor nostri avocati de la Leaua & Asociatii.

Prof. univ. dr. Radu Bufan

CAPITOLUL I. INTRODUCERE 

Sectiunea 1. Relatia dintre dreptul UE, dreptul fiscal international – inclusiv efectele B.E.P.S. – si dreptul intern 
§1. Problema corelatiei dintre dispozitiile tratatelor internationale la care Romania este parte si dispozitiile de drept fiscal intern 
§2. Proiectele B.E.P.S. – comune O.C.D.E. si UE 

Sectiunea a 2‐a. Institutiile Europene cu atributii in materie fiscala si accesul contribuabilului la acestea 
§1. Comisia Europeana 
§2. Parlamentul European 
§3. Ombudsmanul European 
§4. Alte institutii si organisme ale UE cu competente in domeniul fiscal 

CAPITOLUL II. SURSELE DREPTULUI FISCAL AL UNIUNII EUROPENE 

Sectiunea 1. Izvoarele dreptului Uniunii Europene in materie fiscala. Precizari prealabile 

Sectiunea a 2‐a. Dreptul primar 
§1. Tratatele fondatoare 
§2. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

Sectiunea a 3‐a. Dreptul secundar 
§1. Acte juridice cu caracter obligatoriu 
§2. Instrumentele legale neobligatorii (soft law) 

Sectiunea a 4‐a. Intrebarea preliminara 
§1. Temei legal. Scopul trimiterii preliminare. Conditii 
§2. Efectele hotararii pronuntate de C.J.U.E. 

CAPITOLUL III. TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 

Sectiunea 1. Obiectul si sfera de aplicare 

Sectiunea a 2‐a. Sfera de aplicare teritoriala 

Sectiunea a 3‐a. Sfera de aplicare personala: „persoana impozabila” 
§1. Activitatea economica 
§2. Frauda de tip carusel 
§3. Independenta activitatii economice 
§4. Organismele de drept public 
§5. Persoana impozabila actionand ca atare 

Sectiunea a 4‐a. Sfera de aplicare materiala – operatiuni impozabile
§1. Livrarea de bunuri 
§2. Achizitia intracomunitara de bunuri 
§3. Prestarea de servicii 
§4. Importul de bunuri 
§5. Cu titlu oneros 

Sectiunea a 5‐a. Locul operatiunilor impozabile 
§1. Locul livrarii de bunuri 
§2. Locul achizitiei intracomunitare de bunuri 
§3. Locul prestarii de servicii 
§4. Locul importului de bunuri 

Sectiunea a 6‐a. Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata 
§1. Generalitati
§2. Momentul operatiunilor impozabile 

Sectiunea a 7‐a. Baza de impozitare 
§1. Livrarea de bunuri si prestarea de servicii 
§2. Achizitia intracomunitara de bunuri 
§3. Importul de bunuri 
§4. Dispozitii diverse 

Sectiunea a 8‐a. Cotele de impozitare 
§1. Introducere 
§2. Structura si nivelul cotelor 

Sectiunea a 9‐a. Scutiri 
§1. Generalitati 
§2. Scutirile fara drept de deducere 
§3. Scutirile cu drept de deducere 

Sectiunea a 10‐a. Deducerea TVA aferenta achizitiilor 
§1. Generalitati 
§2. Originea si sfera de aplicare a dreptului de deducere 
§3. Rambursarea 
§4. Deducerea proportionala (pro rata) 
§5. Limitarea deducerilor 
§6. Regulile care guverneaza exercitarea dreptului de deducere 
§7. Testul cunoasterii („testul Kittel”) 
§8. Regulile de deducere la import, operatiuni asimilate („fictive”) si achizitii intracomunitare 
§9. Sumele deductibile excedentare 
§10. Ajustarea deducerilor 

Sectiunea a 11‐a. Obligatii ale persoanelor impozabile si ale anumitor persoane neimpozabile
§1. Obligatia de plata 
§2. Identificarea 
§3. Facturarea 
§4. Contabilitatea 
§5. Declaratiile
§6. Declaratiile „recapitulative” 
§7. Optiunea statelor membre de a impune alte obligatii 

Sectiunea a 12‐a. Regimuri speciale 
§1. Regimul special pentru intreprinderile mici 
§2. Regimul comun forfetar pentru producatorii agricoli (art. 295-305 din Directiva TVA) 
§3. Regimul special pentru agentiile de turism (art. 306-310 din Directiva TVA) 
§4. Regimul special pentru bunuri second-hand, obiecte de arta, obiecte de colectie si antichitati (art. 311-343 din Directiva TVA) 
§5. Regimul special pentru aurul de investitii (art. 344-356 din Directiva TVA) 
§6. Regimul special pentru persoanele impozabile (nestabilite) care presteaza servicii electronice persoanelor neimpozabile 

Sectiunea a 13‐a. Perspective viitoare 

CAPITOLUL IV. REGIMUL ARMONIZAT AL ACCIZELOR 

Sectiunea 1. Scurt istoric al armonizarii in materie de accize 

Sectiunea a 2‐a. Directiva „orizontala“. Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 Decembrie 2008 privind regimul general al accizelor si de abrogare a Directivei 92/12/CEE 
§1. Dispozitii generale
§2. Exigibilitate, restituire, scutire de accize 
§3. Producere, transformare si detinere 
§4. Deplasarea produselor accizabile in regim suspensiv de accize 
§5. Deplasarea si impozitarea produselor accizabile dupa eliberarea pentru consum 
§6. Diverse

Sectiunea a 3‐a. Directivele „structurale” si directivele „verticale” 
§1. Produsele accizabile alcool si bauturi alcoolice 
§2. Produsele accizabile din tutun (tutun prelucrat) 
§3. Produsele energetice accizabile 

CAPITOLUL V. ARMONIZAREA NEGATIVA IN MATERIA IMPOZITARII DIRECTE 

Sectiunea 1. Statul‐gazda si statul de origine

Sectiunea a 2‐a. Rolul Curtii de Justitie a Uniunii Europene in domeniul impozitarii directe: discriminari si restrictii 

Sectiunea a 3‐a. Analiza jurisprudentei Curtii si implementarea acesteia de catre statele membre 
§1. Impozitarea persoanelor fizice 
§2. Impozitarea societatilor comerciale 
§3. Impozitarea actionarilor societatilor
§4. Impozitele la iesire („exit taxes”) 
§5. Concluzii 

CAPITOLUL VI. DIRECTIVA PRIVIND PRIVIND REGIMUL FISCAL COMUN CARE SE APLICA SOCIETATILOR-MAMA SI FILIALELOR ACESTORA DIN DIFERITE STATE MEMBRE 

Sectiunea 1. Consideratii introductive. Interpretarea Directivei. Clauza anti‐abuz 
§1. Directiva 90/435/CEE asupra sistemului comun de impozitare aplicabil societatilor mama si filialelor acestora din state membre diferite 
§2. Directiva 2011/96/UE privind regimul fiscal comun care se aplica societatilor-mama si filialelor acestora din state membre diferite 
§3. Scopul Directivei privind regimul fiscal comun care se aplica societatilor-mama si filialelor acestora din state membre diferite 
§4. Clauza anti-abuz 

Sectiunea a 2‐a. Sfera de aplicare personala a Directivei filialelor 
§1. Conditii privind calitatea de societate a unui stat membru al Uniunii Europene 
§2. Conditii privind relatia de filiatie 

Sectiunea a 3‐a. Sfera de aplicare materiala
§1. Distribuirile de profit 
§2. Dividendele fictive (neregulate) 
§3. Bonus shares 
§4. Beneficiile economice transferate de la filiala la societatea-mama prin intermediul preturilor de transfer 
§5. Alte situatii care pot atrage aplicarea directivei filialelor: dobanzile recalificate in dividende si instrumentele hibride 

Sectiunea a 4‐a. Metode de evitare a dublei impozitari a profiturilor distribuite 
§1. Tratamentul fiscal in statul sursa – Dividendele platite
§2. Tratamentul fiscal in statul de rezidenta al societatii beneficiare a dividendelor – dividendele primite 

Sectiunea a 5‐a. Regimul fiscal al cheltuielilor aferente participatiei 

Sectiunea a 6‐a. Societati transparente din punct de vedere fiscal 

Sectiunea a 7‐a. Distribuirea de dividende actionarilor persoane fizice si de portofoliu 

CAPITOLUL VII. DIRECTIVA PRIVIND SISTEMUL COMUN DE IMPOZITARE, APLICABIL PLATILOR DE DOBANZI SI DE REDEVENTE EFECTUATE INTRE SOCIETATI ASOCIATE DIN STATE MEMBRE DIFERITE 

Sectiunea 1. Introducere 

Sectiunea a 2‐a. Sfera de aplicare personala 
§1. Tipurile de societati care intra in sfera de aplicare a directivei. Definitie 
§2. Sediul permanent 
§3. Beneficiarul efectiv 
§4. Calitatea de platitor 
§5. Cerinta existentei unui raport de afiliere 

Sectiunea a 3‐a. Sfera de aplicare materiala 
§1. Platile efectuate intre societati/sedii permanente din state membre ale Uniunii Europene 
§2. Notiunile de dobanda si de redeventa 
§3. Plati excluse 

Sectiunea a 4‐a. Frauda fiscala 

Sectiunea a 5‐a. Aspecte procedurale 
§1. Formalitati administrative 
§2. Restituirea impozitului achitat contrar directivei 

CAPITOLUL VIII. DIRECTIVA PRIVIND REGIMUL FISCAL COMUN CARE SE APLICA FUZIUNILOR SI DIVIZARILOR, DIVIZARILOR PARTIALE, CESIONARII DE ACTIVE SI SCHIMBURILOR DE ACTIUNI INTRE SOCIETATILE DIN STATELE MEMBRE DIFERITE SI TRANSFERULUI SEDIULUI SOCIAL AL UNEI SOCIETATI EUROPENE SAU AL UNEI SOCIETATI COOPERATIVE EUROPENE INTRE STATELE MEMBRE 

Sectiunea 1. Necesitatea si originea reglementarii 

Sectiunea a 2‐a. Sfera de aplicare a Directivei 

Sectiunea a 3‐a. Operatiunile acoperite de Directiva 
§1. Fuziunile 
§2. Divizarile 
§3. Transferul de active (transferul universalitatii sau transferul ramurilor de activitate) 
§4. Schimbul de actiuni 

Sectiunea a 4‐a. Regimul fiscal comun 
§1. Regimul societatii cedente si al societatii beneficiare 
§2. Regimul fiscal al actionarilor societatilor implicate 
§3. Transferul de active si schimbul de actiuni 

Sectiunea a 5‐a. Societatile transparente fiscal 
§1. Societatea cedenta transparenta 
§2. Societatea actionar transparenta 
§3. Societatea beneficiara transparenta 

Sectiunea a 6‐a. Clauza de salvgardare 
§1. Clauza generala de salvgardare impotriva fraudei si a evaziunii fiscale 
§2. Clauza nationala impotriva abuzurilor de drept 
§3. Clauza speciala de salvgardare impotriva fraudei si a evaziunii fiscale 

Sectiunea a 7‐a. Transferul sediului unei societati europene sau al unei societati cooperative europene 

Sectiunea a 8‐a. Reorganizarile societare – aplicarea in Franta 
§1. Dreptul societatilor comerciale 
§2. Tratamentul contabil 
§3. Castiguri de capital
§4. Reportarea deficitelor (pierderilor) 
§5. Provizioane 
§6. Divizarile 
§7. Transferul partial al activelor 

Sectiunea a 9‐a. Transpunerea Directivei fuziunilor in dreptul fiscal roman 

CAPITOLUL IX. DIRECTIVA PRIVIND IMPOZITELE INDIRECTE ASUPRA MAJORARII DE CAPITAL 

Sectiunea 1. Sfera de aplicare 

Sectiunea a 2‐a. Competenta exclusiva a sediului real 

CAPITOLUL X. DIRECTIVA IMPOTRIVA EVITARII OBLIGATIILOR FISCALE

Sectiunea 1. Consideratii introductive 

Sectiunea a 2‐a. Limitarea deductibilitatii dobanzilor 
§1. Regimul special aplicabil grupurilor 
§2. Reportarea 
§3. Impozitarea la iesire 

Sectiunea a 3‐a. Clauza generala anti‐abuz 

Sectiunea a 4‐a. Societati straine controlate 

Sectiunea a 5‐a. Tratamentul neuniform al elementelor hibride 
§1. Dubla deducere 
§2. Deducerea fara includere 
§3. Cheltuielile 
§4. Exceptii 
§5. Sedii permanente ignorate 
§6. Retinerile la sursa 
§7. Tratamentele neuniforme ale elementelor hibride inversate 
§8. Rezidenta fiscala dubla 

CAPITOLUL XI. ARMONIZAREA REGULILOR PROCEDURALE 

Sectiunea 1. Directiva europeana privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal – F.A.T.C.A. europeana 
§1. Notiuni generale 
§2. Institutiile financiare 
§3. Conturile care fac obiectul raportarii 
§4. Raportarea 
§5. Comunicarea 
§6. Diligenta rezonabila 
§7. Schimbul de decizii (solutii) fiscale anticipate 
§8. Raportul (Declaratia) pentru fiecare stat in parte – Actiunea CbC (Country by Country reporting) 

Sectiunea a 2‐a. Directiva privind asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor legate de taxe, impozite, drepturi si alte masuri 

Sectiunea a 3‐a. Conventia privind eliminarea dublei impuneri in legatura cu ajustarea profiturilor intreprinderilor asociate 
§1. Statut juridic 
§2. Conventia 

Sectiunea a 4‐a. Directiva privind mecanismele de solutionare a litigiilor fiscale in Uniunea Europeana 
§1. Sfera de aplicare 
§2. Procedura 

CAPITOLUL XII. CONCURENTA FISCALA SI NORMELE APLICABILE AJUTOARELOR DE STAT IN UNIUNEA EUROPEANA 

Sectiunea 1. Istoric

Sectiunea a 2‐a. Aplicarea normelor referitoare la ajutoarele de stat in cazul masurilor fiscale 
§1. Masurile excluse din definitia ajutorului stat 

Sectiunea a 3‐a. Aplicarea criteriilor ajutoarelor de stat in cazul stimulentelor fiscale 
§1. Un beneficiu fara contrapartida 
§2. Ajutorul sa fie acordat de un stat membru sau prin intermediul resurselor de stat 
§3. Eventualitatea unui efect asupra schimburilor intre statele membre si denaturarea concurentei 
§4. Selectivitate 

Sectiunea a 4‐a. Compatibilitatea ajutoarelor cu piata interna 
§1. Compatibilitatea de iure 
§2. Ajutor care poate fi declarat compatibil 
§3. Ajutoarele de stat si tratatele bilaterale referitoare la investitii 

Sectiunea a 5‐a. Recuperarea ajutoarelor de stat ilegale 

Sectiunea a 6‐a. Actiunea in anulare 

Sectiunea a 7‐a. Concurenta fiscala daunatoare si ajutoarele de stat: comparatie 
§1. Diferenta 
§2. Exemple 
INDEX 

Detalii tehnice
Data aparitiei10 mai 2018
Categorie generalaTratate
Numar pagini616
Tip coperta165x235 mm, Carte brosata
Alti clienti au cumparat si

Tratat de drept fiscal. Volumul I. Teoria generala a dreptului fiscal

Volumul I. Teoria generala a dreptului fiscal
95,00 RON

Elemente de drept fiscal international

Control stiintific si revizie traducere: Mirela Buliga, Madalina Cotrut, Radu Bufan
40,00 RON
DE ACELASI AUTOR - Radu Bufan