Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Drept civil. Familia. Editia a 3-a

Casatoria. Rudenia si afinitatea. Adoptia. Autoritatea parinteasca. Obligatia de intretinere. Regimurile matrimoniale
ISBN/ISSN: 978-606-27-1990-6
Editura: Hamangiu
Pret de coperta: 160,00 RON
144,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Lucrarea Drept civil. Familia se centreaza pe dispozitiile Codului civil cuprinse in Cartea a II-a „Despre familie”, materia fiind actualizata cu modificarile legislative intervenite pana in luna iunie 2022 (inclusiv Legea nr. 191/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului si Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale).

Daca primele doua editii au avut ca obiectiv principal explicarea reglementarilor din Codul civil, pentru a facilita asimilarea lor in practica, aceasta noua editie aprofundeaza institutiile juridice din perspectiva numeroaselor acumulari legislative, doctrinare si jurisprudentiale care s-au produs dupa mai bine de 10 ani de la intrarea in vigoare a Codului civil.

Cartea Drept civil. Familia beneficiaza si de o noua structura: prima parte este dedicata „familiei ca uniune de persoane”, iar partea a doua trateaza „regimurile patrimoniale”, respectiv regimurile matrimoniale (specifice casatoriei) si raporturile patrimoniale in cadrul parteneriatului neinregistrat (uniune de fapt/concubinaj). 
Pentru ca istoria dreptului familiei este istoria ideilor pe care oamenii le au despre familie, lucrarea ofera si un tablou succint al familiei traditionale, care sa permita intelegerea contrastelor si a dinamicii familiei contemporane, puternic marcata de dreptul european al drepturilor omului si de dreptul Uniunii Europene. 

Sunt abordate atat teme clasice care ar necesita o reformare (de exemplu, adoptia majorului), cat si teme noi, precum dreptul la casatorie si la viata de familie in cazul persoanelor cu dizabilitati intelectuale si psihosociale, din perspectiva modificarii Codului civil. O atentie speciala este acordata autoritatii parintesti, avand in vedere ca cea mai consistenta parte a litigiilor de familie graviteaza in jurul raporturilor dintre parinti si copii in cazul separatiei parintilor care isi disputa, uneori dramatic, locuinta copilului si programul de relatii personale. De asemenea, sunt analizate aspecte sensibile legate de executarea titlurilor referitoare la minori, din perspectiva dreptului national si a jurisprudentei europene. 

Lucrarea Drept civil. Familia se adreseaza deopotriva studentilor si practicienilor (magistrati, notari, avocati, executori judecatoresti, mediatori), care vor putea regasi facil informatia esentiala, dar si discutii aprofundate cu privire la unele probleme actuale, controversate in doctrina si in jurisprudenta.

Dr. Marieta AVRAM este profesor universitar la Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti, fiind titular al cursurilor de Dreptul familiei si regimuri matrimoniale, si avocat in Baroul Bucuresti. A facut parte din Comisia de redactare a Proiectului noului Cod civil.

PARTEA I. FAMILIA CA UNIUNE DE PERSOANE

TITLUL I. BAZELE DREPTULUI CIVIL AL FAMILIEI
Capitolul I. Familia ca grup de persoane. Repere istorice
   Sectiunea 1. Stenahoria unei definitii a familiei
   Sectiunea a 2-a. O perspectiva istorica asupra familiei europene
Capitolul II. Familia ca grup social. Repere sociologice
   Sectiunea 1. Elemente de sociologie
   Sectiunea a 2-a. Functiile familiei
Capitolul III. Notiunea juridica de familie
   Sectiunea 1. Familia in dreptul national
     1.1. Familia – o notiune juridica polivalenta
     1.2. Notiunea de familie potrivit Codului civil
     1.3. Definitii legale speciale ale familiei
   Sectiunea a 2-a. Familia in dreptul european
     2.1. Familia in dreptul european al drepturilor omului
       2.1.1. Aspecte generale privind rolul Curtii Europene a Drepturilor Omului in materia dreptului familiei
       2.1.2. Evolutii privind continutul notiunii de viata de familie in jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului
     2.2. Familia in dreptul Uniunii Europene
     2.2.1. Consideratii privind cadrul normativ. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
     2.2.2. Jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene si a Curtii Constitutionale in materia casatoriei. Notiunea autonoma de sot
Capitolul IV. Autonomizarea dreptului civil al familiei
   Sectiunea 1. Obiectul de reglementare
   Sectiunea a 2-a. Principiile dreptului civil al familiei
     2.1. Consideratii generale
     2.2. Principiul egalitatii sexelor
     2.3. Principiul monogamiei
     2.4. Principiul liberului consimtamant la casatorie
     2.5. Principiul ocrotirii casatoriei si a familiei
     2.6. Principiul respectarii interesului superior al copilului
     2.7. Principiul egalitatii in drepturi a copiilor
     2.8. Principiul solidaritatii familiale
   Sectiunea a 3-a. Jurisdictia familiala
   Sectiunea a 4-a. Prevenirea si combaterea violentei domestice
     4.1. Reglementare in plan european
     4.2. Reglementare nationala
     4.2.1. Sfera de aplicare a legii
     4.2.2. Definitie. Principalele forme ale violentei domestice
     4.2.3. Masuri de protectie a victimei

TITLUL II. CASATORIA
Capitolul I. Regimul general al casatoriei
   Sectiunea 1. Notiune, caractere si natura juridica
     1.1. Notiune
     1.2. Caracterele juridice ale casatoriei ca act juridic
     1.3. Natura juridica a casatoriei
       1.3.1. Casatoria – contract? 
       1.3.2. Casatoria – act statutar?
       1.3.3. Concluzii
   Sectiunea a 2-a. Libertatea matrimoniala
     2.1. Continutul libertatii matrimoniale
     2.2. Dreptul persoanei de a se casatori. Limite legale si conventionale (clauzele de celibat)
       2.2.1. Dreptul fundamental al persoanei de a se casatori. Limite legale
       2.2.2. Limite conventionale. Clauzele de celibat
     2.3. Dreptul de a-si alege liber viitorul sot
     2.4. Dreptul de a nu se casatori
       2.4.1. Contractul de curtaj matrimonial
       2.4.2. Logodna
Capitolul II. Incheierea casatoriei
   Sectiunea 1. Conditiile de fond pentru incheierea casatoriei
     1.1. Ratiunea reglementarii. Clasificare
     1.2. Conditii de fond pozitive
       1.2.1. Diferenta de sex
       1.2.2. Varsta matrimoniala (capacitatea matrimoniala)
       1.2.3. Comunicarea reciproca a starii sanatatii
       1.2.4. Consimtamantul la casatorie
     1.3. Conditii de fond negative (impedimentele la casatorie)
       1.3.1. Notiune. Reglementare
       1.3.2. Clasificare
       1.3.3. Analiza impedimentelor la casatorie
   Sectiunea a 2-a. Conditiile de forma ale casatoriei
     2.1. Ratiunea reglementarii
     2.2. Clasificare
     2.3. Formalitati premergatoare casatoriei
       2.3.1. Enumerare
       2.3.2. Declaratia de casatorie
       2.3.3. Publicitatea declaratiei de casatorie
       2.3.4. Opozitia la casatorie
     2.4. Formalitati privind celebrarea casatoriei
       2.4.1. Continut si reglementare
       2.4.2. Competenta ofiterului de stare civila
       2.4.3. Locul celebrarii casatoriei
       2.4.4. Prezenta personala a sotilor. Publicitatea efectiva prin prezenta martorilor
       2.4.5. Publicitatea virtuala a casatoriei
       2.4.6. Limba celebrarii casatoriei
     2.5. Momentul incheierii casatoriei
     2.6. Formalitati ulterioare incheierii casatoriei
     2.7. Proba casatoriei
Capitolul III. Statutul general al persoanei casatorite
   Sectiunea 1. Complexitatea efectelor casatoriei
   Sectiunea a 2-a. Statutul personal al sotilor
     2.1. Reglementare
     2.2. Obligatiile personale reciproce ale sotilor
       2.2.1. Precizari preliminare
       2.2.2. Obligatia de sprijin moral reciproc
       2.2.3. Obligatia de respect reciproc
       2.2.4. Obligatia de fidelitate
       2.2.5. Obligatia de a locui impreuna (obligatia de coabitare)
       2.2.6. Indatoririle conjugale (debitum conjugale)
       2.2.7. Obligatia de a purta numele comun
       2.2.8. Aspecte ale independentei personale reciproce a sotilor
       2.2.9. Cetatenia sotilor
   Sectiunea a 3-a. Statutul patrimonial al sotilor
   Sectiunea a 4-a. Efectele casatoriei cu privire la capacitatea de exercitiu
Capitolul IV. Nulitatea casatoriei
   Sectiunea 1. Cazurile de nulitate (desfiintare) a casatoriei
     1.1. Reglementare
     1.2. Clasificare
     1.3. Nulitati absolute ale casatoriei. Regim juridic
       1.3.1. Nulitati absolute care sanctioneaza incalcarea unor conditii de fond pozitive
       1.3.2. Nulitati absolute care sanctioneaza incalcarea unor conditii de fond negative (impedimente)
       1.3.3. Nulitati absolute care sanctioneaza incalcarea unor formalitati la celebrarea casatoriei
       1.3.4. Regimul juridic al nulitatii absolute a casatoriei
    1.4. Nulitati relative ale casatoriei. Regim juridic
       1.4.1. Consideratii generale. Reglementare
       1.4.2. Cazurile de nulitate relativa a casatoriei
       1.4.3. Regimul juridic al nulitatii relative a casatoriei
   Sectiunea a 2-a. Aspecte de drept procesual
     2.1. Caracterul judiciar al nulitatii
     2.2. Competenta instantei
     2.3. Hotararea judecatoreasca privind anularea casatoriei
   Sectiunea a 3-a. Efectele nulitatii
     3.1. Precizari prealabile
     3.2. Efectele retroactive ale nulitatii
       3.2.1. Domenii de aplicare
       3.2.2. Efecte extrapatrimoniale ale nulitatii casatoriei
       3.2.3. Efecte patrimoniale ale nulitatii casatoriei
     3.3. Exceptii de la efectul retroactiv al nulitatii casatoriei
       3.3.1. Situatia copiilor nascuti dintr-o casatorie nula sau anulata
       3.3.2. Casatoria putativa
Capitolul V. Desfacerea casatoriei (divortul)
   Sectiunea 1. Consideratii generale
     1.1. Dreptul la divort? Natura juridica a divortului
     1.2. Reglementare. Evolutie legislativa
   Sectiunea a 2-a. Cazurile de desfacere a casatoriei
     2.1. Reglementare
     2.2. Divortul prin acordul sotilor
       2.2.1. Succinta evolutie a reglementarii divortului prin acordul sotilor in Romania
       2.2.2. Conditii generale de valabilitate a acordului sotilor la divort. Ipoteza persoanelor cu dizabilitati psihice
       2.2.3. Divortul prin acordul sotilor pe cale administrativa
       2.2.4. Divortul prin acordul sotilor prin procedura notariala
       2.2.5. Refuzul ofiterului de stare civila sau al notarului public
       2.2.6. Divortul prin acordul sotilor pe cale judiciara
       2.2.7. Divortul bazat pe acord si procedura medierii
     2.3. Divortul judiciar bazat pe culpa
       2.3.1. Reglementare
       2.3.2. Divortul pentru motive temeinice bazat pe art. 373 lit. b) C. civ.
       2.3.3. Divortul din culpa reclamantului pentru separarea in fapt indelungata
       2.3.4. Concursul intre cazurile de divort bazat pe culpa
     2.4. Divortul judiciar din cauza starii sanatatii unui sot
   Sectiunea a 3-a. Aspecte comune privind procedura judiciara a divortului
     3.1. Instanta competenta (art. 915 C. proc. civ.)
     3.2. Cererea de divort (art. 916 C. proc. civ.)
     3.3. Cererea reconventionala (art. 917 C. proc. civ.)
     3.4. Calitatea procesuala activa (art. 918 C. proc. civ.)
     3.5. Cereri accesorii si incidentale (art. 919 C. proc. civ.)
     3.6. Masuri vremelnice (art. 920 C. proc. civ.)
     3.7. Prezenta personala a partilor (art. 921 C. proc. civ.)
     3.8. Absenta reclamantului (art. 922 C. proc. civ.)
     3.9. Citarea paratului (art. 923 C. proc. civ.)
     3.10. Renuntarea la judecata (art. 924 C. proc. civ.)
     3.11. Impacarea sotilor (art. 925 C. proc. civ.)
     3.12. Decesul unuia dintre soti (art. 926 C. proc. civ.)
     3.13. Nemotivarea hotararii (art. 927 C. proc. civ.)
     3.14. Cai de atac. Publicitatea hotararii (art. 928 C. proc. civ.)
   Sectiunea a 4-a. Efectele divortului
     4.1. Precizari prealabile
     4.2. Data desfacerii casatoriei
     4.3. Efectele culpei la desfacerea casatoriei
     4.4. Efectele extrapatrimoniale ale divortului
       4.4.1. Precizari prealabile
       4.4.2. Efecte cu privire la relatiile personale dintre soti
     4.5. Efectele patrimoniale ale divortului
       4.5.1. Incetarea regimului matrimonial
       4.5.2. Efectele divortului asupra locuintei familiei
       4.5.3. Dreptul la despagubiri (art. 388 C. civ.)
       4.5.4. Prestatia compensatorie (art. 390-395 C. civ.)
       4.5.5. Obligatia de intretinere
       4.5.6. Dreptul la mostenire
     4.6. Efectele divortului cu privire la relatiile dintre parinti si copii
       4.6.1. Obligatia instantei de divort de a hotari asupra raporturilor dintre parintii divortati si copiii lor minori
       4.6.2. Aspectele cu privire la care instanta de divort trebuie sa decida

TITLUL III. RUDENIA SI AFINITATEA
Capitolul I. Aspecte generale privind rudenia si afinitatea
   Sectiunea 1. Rudenia
     1.1. Definitii
     1.2. Clasificare
     1.3. Gradul de rudenie
   Sectiunea a 2-a. Afinitatea
Capitolul II. Regimul general al filiatiei
   Sectiunea 1. Consideratii generale privind institutia filiatiei
     1.1. Precizari preliminare
     1.2. Definitia filiatiei
     1.3. Clasificare
       1.3.1. Filiatia fata de mama si filiatia fata de tata
       1.3.2. Filiatia din casatorie si filiatia din afara casatoriei
   Sectiunea a 2-a. Filiatia si statutul civil al persoanei fizice
     2.1. Consideratii generale
     2.2. Dovada filiatiei
     2.3. Posesia de stat (folosirea starii civile)
       2.3.1. Notiune si structura
       2.3.2. Efectele posesiei de stat in materia filiatiei
     2.4. Recunoasterea de filiatie – act de stare civila
       2.4.1. Definitie
       2.4.2. Natura juridica
       2.4.3. Caracterele juridice ale recunoasterii de filiatie ca act juridic
       2.4.4. Conditiile de fond ale recunoasterii
       2.4.5. Conditiile de forma ale recunoasterii de filiatie
       2.4.6. Inscrierea recunoasterii de filiatie
       2.4.7. Contestarea recunoasterii de filiatie
       2.4.8. Nulitatea recunoasterii
       2.4.9. Recunoasterea fictiva (de complezenta)
     2.5. Actiunile in justitie privind filiatia
       2.5.1. Notiune si clasificare
       2.5.2. Aspecte comune privind actiunile referitoare la filiatie
Capitolul III. Filiatia fata de mama
   Sectiunea 1. Dreptul fundamental al copilului la identitate personala. Temeiul filiatiei fata de mama
     1.1. Dreptul fundamental al copilului la identitate personala
     1.2. Temeiul juridic al filiatiei fata de mama
   Sectiunea a 2-a. Filiatia fata de mama in cazul reproducerii pe cale naturala
     2.1. Stabilirea filiatiei fata de mama prin inregistrarea nasterii copilului
       2.1.1. Procedura inregistrarii nasterii copilului
       2.1.2. Dovada filiatiei fata de mama
     2.2. Stabilirea filiatiei fata de mama prin recunoastere
       2.2.1. Cazurile in care se poate face recunoasterea filiatiei fata de mama
       2.2.2. Copiii care pot fi recunoscuti
     2.3. Stabilirea filiatiei fata de mama prin hotarare judecatoreasca
       2.3.1. Cazuri
       2.3.2. Titularul actiunii in stabilirea filiatiei fata de mama
       2.3.3. Imprescriptibilitatea actiunii
       2.3.4. Persoana impotriva careia se porneste actiunea
       2.3.5. Dovada filiatiei fata de mama
     2.4. Contestarea filiatiei fata de mama
       2.4.1. Prezumtia de filiatie
       2.4.2. Contestarea/nulitatea recunoasterii de maternitate
       2.4.3. Contestarea filiatiei fata de mama stabilite prin hotarare judecatoreasca
   Sectiunea a 3-a. Aspecte controversate privind maternitatea de intentie. Conflictul real de maternitate
     3.1. Perspectiva dreptului roman
       3.1.1. Notiune. Nulitatea conventiilor privind maternitatea de intentie
       3.1.2. Ipoteze teoretice si solutii practice
     3.2. Perspectiva jurisprudentei europene
Capitolul IV. Filiatia fata de tata
   Sectiunea 1. Notiune si temei
   Sectiunea a 2-a. Timpul legal al conceptiunii copilului
     2.1. Importanta problemei
     2.2. Notiune
     2.3. Forta probanta a prezumtiei timpului legal al conceptiunii copilului
   Sectiunea a 3-a. Paternitatea copilului din casatorie
     3.1. Prezumtia de paternitate
     3.1.1. Definitie
       3.1.2. Temeiul prezumtiei de paternitate
       3.1.3. Conditiile aplicarii prezumtiei de paternitate
       3.1.4. Caracterul exclusiv al prezumtiei
       3.1.5. Conflicte de paternitate (dubla paternitate)
       3.1.6. Prezumtia de paternitate si mentiunile din actul de nastere al copilului
       3.1.7. Forta prezumtiei de paternitate
     3.2. Actiunea in tagada paternitatii
       3.2.1. Precizari prealabile
       3.2.2. Cazurile in care se poate tagadui paternitatea
       3.2.3. Titularii actiunii in tagada paternitatii
     3.3. Actiunea in contestarea filiatiei fata de tatal din casatorie
   Sectiunea a 4-a. Filiatia fata de tatal din afara casatoriei
     4.1. Reglementare
     4.2. Stabilirea paternitatii prin recunoastere
       4.2.1. Notiune
       4.2.2. Copiii care pot fi recunoscuti
       4.2.3. False conflicte de paternitate
     4.3. Stabilirea paternitatii prin hotarare judecatoreasca
       4.3.1. Fundamentul actiunii
       4.3.2. Titularul actiunii
       4.3.3. Imprescriptibilitatea actiunii
       4.3.4. Persoana impotriva careia se introduce actiunea
     4.3.5. Obiectul actiunii
     4.3.6. Mijloacele de proba
   Sectiunea a 5-a. Aspecte comune privind contestarea paternitatii neconforme cu posesia de stat
     5.1. Conditii
     5.2. Obiectul actiunii
     5.3. Mijloace de proba
Capitolul V. Reproducerea umana asistata medical cu un tert donator
   Sectiunea 1. Precizari prealabile
   Sectiunea a 2-a. Reglementare
   Sectiunea a 3-a. Regimul filiatiei
   Sectiunea a 4-a. Consimtamantul
   Sectiunea a 5-a. Contestarea filiatiei
   Sectiunea a 6-a. Raspunderea tatalui
   Sectiunea a 7-a. Confidentialitatea informatiilor
   Sectiunea a 8-a. Raporturile dintre tata si copil
Capitolul VI. Situatia legala a copilului ca efect al stabilirii filiatiei
   Sectiunea 1. Consideratii generale
   Sectiunea a 2-a. Drepturile si indatoririle parintesti
   Sectiunea a 3-a. Numele copilului
     3.1. Reguli generale privind stabilirea numelui copilului
     3.2. Transcrierea actelor de nastere intocmite in strainatate. Efecte cu privire la nume
       3.2.1. Numele copilului din perspectiva dreptului european
       3.2.2. Reglementarea nationala

TITLUL IV. ADOPTIA
Capitolul I. Consideratii introductive
   Sectiunea 1. Repere istorice
   Sectiunea a 2-a. Reglementare
     2.1. Cadrul legislativ intern
     2.2. Reglementari internationale si europene
   Sectiunea a 3-a. Notiune si natura juridica
   Sectiunea a 4-a. Felurile adoptiei
     4.1. Adoptia minorului/adoptia majorului
     4.2. Adoptia nationala si adoptia internationala a copilului
   Sectiunea a 5-a. Principiile adoptiei minorului
Capitolul II. Adoptia interna. Conditiile incuviintarii adoptiei copilului
   Sectiunea 1. Clasificarea conditiilor
   Sectiunea a 2-a. Conditii privind persoanele care pot fi adoptate
     2.1. Interesul superior al copilului
     2.2. Varsta adoptatului
     2.3. Consimtamantul parintilor/tutorelui
     2.4. Consimtamantul copilului
     2.5. Inexistenta unei adoptii anterioare
   Sectiunea a 3-a. Conditiile privind persoanele care pot adopta copilul
     3.1. Conditiile generale privind adoptatorul
       3.1.1. Conditii de fond pozitive privind persoanele care pot adopta
       3.1.2. Conditii de fond negative
     3.2. Conditii privind adoptia de catre o familie
       3.2.1. Adoptia de catre doi soti
       3.2.2. Conditii speciale privind adoptia de catre sotie a copilului din afara casatoriei recunoscut de sot
       3.2.3. Este permisa adoptia de catre doua persoane necasatorite? 
   Sectiunea a 4-a. Conditii bilaterale privind adoptatorul si adoptatul
     4.1. Diferenta de varsta
     4.2. Impedimentul rezultand din rudenie
     4.3. Impedimentul intemeiat pe calitatea de sot/fost sot
Capitolul III. Adoptia internationala a copilului. Conditiile incuviintarii
   Sectiunea 1. Conditia speciala cu privire la persoana adoptatorului
   Sectiunea a 2-a. Conditia speciala cu privire la persoana adoptatului
Capitolul IV. Cadrul institutional al incheierii adoptiei
Capitolul V. Procedura adoptiei interne a copilului
   Sectiunea 1. Etapele procedurii
   Sectiunea a 2-a. Atestarea familiei sau persoanei apte sa adopte (art. 18-27 din Legea nr. 273/2004)
   Sectiunea a 3-a. Intocmirea planului individualizat de protectie a copilului (art. 28-30 din Legea nr. 273/2004)
   Sectiunea a 4-a. Deschiderea procedurii adoptiei
     4.1. Ratiunea reglementarii. Exceptii
     4.2. Conditiile deschiderii procedurii adoptiei
     4.3. Aspecte de procedura
       4.3.1. Cererea pentru deschiderea procedurii adoptiei
       4.3.2. Judecata cererii pentru deschiderea procedurii adoptiei
       4.3.3. Cuprinsul si efectele hotararii judecatoresti prin care a fost deschisa procedura
       4.3.4. Revizuirea hotararii privind deschiderea procedurii adoptiei
   Sectiunea a 5-a. Potrivirea dintre copil si adoptator/familia adoptatoare (art. 39-42 din Legea nr. 273/2004)
   Sectiunea a 6-a. Incredintarea copilului in vederea adoptiei
     6.1. Ratiunea reglementarii. Exceptii
     6.2. Conditiile incredintarii
     6.3. Cererea pentru incredintarea copilului in vederea adoptiei. Judecata cererii
     6.4. Durata incredintarii copilului in vederea adoptiei
     6.5. Efectele incredintarii in vederea adoptiei
     6.6. Urmarirea evolutiei copilului
     6.7. Revocarea/prelungirea masurii incredintarii
   Sectiunea a 7-a. Incuviintarea adoptiei de catre instanta judecatoreasca
     7.1. Competenta
     7.2. Calitatea procesuala activa
     7.3. Mijloace de proba
     7.4. Procedura de judecata
       7.4.1. Citarea (art. 57 din Legea nr. 273/2004)
       7.4.2. Luarea consimtamantului la adoptie (art. 58 din Legea nr. 273/2004)
Capitolul VI. Procedura adoptiei internationale a copilului
   Sectiunea 1. Consideratii prealabile
   Sectiunea a 2-a. Etapele procedurii
   Sectiunea a 3-a. Incuviintarea adoptiei internationale de catre instanta
   Sectiunea a 4-a. Formalitati ulterioare incuviintarii adoptiei internationale
Capitolul VII. Efectele adoptiei copilului
   Sectiunea 1. Data la care se produc efectele
   Sectiunea a 2-a. Efecte asupra rudeniei civile
   Sectiunea a 3-a. Raporturile dintre adoptator si adoptat. Autoritatea parinteasca
   Sectiunea a 4-a. Numele de familie al adoptatului
   Sectiunea a 5-a. Informatiile cu privire la adoptie
Capitolul VIII. Adoptia majorului
   Sectiunea 1. Calificare juridica. O adoptie tardiva a unui minor? 
   Sectiunea a 2-a. Conditiile adoptiei majorului
     2.1. Consimtamantul adoptatului. Chestiunea citarii parintilor firesti
     2.2. Consimtamantul adoptatorului/familiei adoptatoare. Chestiunea fostilor soti divortati
     2.3. Conditia cresterii adoptatului in timpul minoritatii
       2.3.1. Continutul notiunii de crestere a adoptatului in timpul minoritatii
       2.3.2. Analiza notiunii de crestere a copilului din perspectiva efectelor depline ale adoptiei
Capitolul IX. Incetarea adoptiei
   Sectiunea 1. Cauzele de incetare
   Sectiunea a 2-a. Desfacerea adoptiei
     2.1. Desfacerea de drept a adoptiei
     2.2. Desfacerea adoptiei pe cale judiciara
       2.2.1. Daca este in interesul superior al copilului
       2.2.2. La cererea adoptatorului
       2.2.3. La cererea adoptatului
     2.3. Efectele desfacerii adoptiei
   Sectiunea a 3-a. Nulitatea adoptiei
     3.1. Cauzele de nulitate
     3.2. Efectele nulitatii adoptiei
   Sectiunea a 4-a. Efectele incetarii adoptiei
Capitolul X. Reglementari procedurale comune in materia cererilor privind adoptia
   Sectiunea 1. Competenta instantelor judecatoresti
     1.1. Competenta internationala
     1.2. Competenta materiala si competenta teritoriala
    Sectiunea a 2-a. Natura procedurii
    Sectiunea a 3-a. Cererile privind adoptia
    Sectiunea a 4-a. Compunerea instantei
    Sectiunea a 5-a. Procedura de judecata. Aspecte derogatorii de la dreptul comun
Capitolul XI. Registrul national pentru adoptii
Capitolul XII. Monitorizare si activitati postadoptie
   Sectiunea 1. Notiune
   Sectiunea a 2-a. Continut. Durata

TITLUL V. PROTECTIA DREPTURILOR COPILULUI. AUTORITATEA PARINTEASCA
Capitolul I. Drepturile fundamentale ale copilului. Principii
   Sectiunea 1. Evolutia reglementarii
     1.1. Dreptul international si dreptul european
       1.1.1. Conventia Organizatiei Natiunilor Unite din 1989 cu privire la drepturile copilului
       1.1.2. Constituirea unui drept european al drepturilor copilului
     1.2. Dreptul national
   Sectiunea a 2-a. Notiunea de copil
   Sectiunea a 3-a. Principiile care stau la baza protectiei si promovarii drepturilor copilului
     3.1. Principiul interesului superior al copilului
       3.1.1. Dimensiune internationala si europeana
       3.1.2. Consacrare in dreptul roman
     3.2. Egalitatea sanselor si nediscriminarea
     3.3. Responsabilizarea parintilor cu privire la exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor parintesti
     3.4. Primordialitatea responsabilitatii parintilor cu privire la respectarea si garantarea drepturilor copilului
     3.5. Descentralizarea serviciilor de protectie a copilului, interventia multisectoriala si parteneriatul dintre institutiile publice si furnizorii privati acreditati
     3.6. Asigurarea unei ingrijiri individualizate si personalizate pentru fiecare copil
     3.7. Respectarea demnitatii copilului
     3.8. Ascultarea opiniei copilului si luarea in considerare a acesteia, tinand cont de varsta si de gradul sau de maturitate
     3.9. Asigurarea stabilitatii si continuitatii in ingrijirea, cresterea si educarea copilului, tinand cont de originea sa etnica, religioasa, culturala si lingvistica, in cazul luarii unei masuri de protectie
     3.10. Celeritatea in luarea oricarei decizii cu privire la copil
     3.11. Asigurarea protectiei impotriva abuzului, neglijarii, exploatarii si a oricarei forme de violenta asupra copilului
     3.12. Interpretarea fiecarei norme juridice referitoare la drepturile copilului in corelatie cu ansamblul reglementarilor din aceasta materie
Capitolul II. Autoritatea parinteasca
   Sectiunea 1. Definitie legala
   Sectiunea a 2-a. Delimitari conceptuale (autoritate, drepturi si obligatii, puteri civile)
     2.1. Autoritate, drepturi si puteri civile
     2.2. O analiza a structurii logice a notiunilor de autoritate si putere
     2.3. Autoritatea presupune o relatie de superioritate
     2.4. Ce sunt „drepturile si indatoririle parintesti”? Un compromis legislativ
   Sectiunea a 3-a. Principiile si durata autoritatii parintesti
   Sectiunea a 4-a. Mecanismele exercitarii autoritatii parintesti
     4.1. Titularii autoritatii parintesti. Tipuri de mecanisme juridice
     4.2. Exercitarea autoritatii parintesti in comun si in mod egal de catre parinti (coparentalitate)
       4.2.1. O regula de aplicatie generala
       4.2.2. Functionarea mecanismului exercitarii in comun si in mod egal a autoritatii parintesti. Codecizie. Blocaje si remedii
     4.3. Exercitarea exclusiva a autoritatii parintesti de catre un parinte
     4.4. Exercitarea unilaterala (inegala) a autoritatii parintesti
       4.4.1. Continut. Delimitare fata de exercitarea exclusiva
       4.4.2. Cazuri
       4.4.3. Exercitarea unilaterala (inegala) a autoritatii parintesti in cazul divortului
       4.4.4. Dreptul de a veghea asupra modului de crestere si educare a copilului
     4.5. Exercitarea in parte a autoritatii prin parinti (delegarea exercitarii autoritatii parintesti)
       4.5.1. Cazuri prevazute de Codul civil
       4.5.2. Exercitarea in parte a autoritatii parintesti in cazul divortului
       4.5.3. Delegarea exercitarii autoritatii parintesti in ipoteza speciala a parintilor plecati la munca in strainatate (art. 104-108 din Legea nr. 272/2004)
     4.6. Exercitarea autoritatii parintesti in cazul parintilor care beneficiaza de o masura de ocrotire. Particularitati
   Sectiunea a 5-a. Locuinta copilului
     5.1. Notiune. Premise
     5.2. Modelul clasic de stabilire a locuintei copilului in cazul separatiei in fapt a parintilor (la unul dintre parinti sau, exceptional, la o terta persoana)
       5.2.1. Cazul parintilor divortati si cazuri asimilate divortului
       5.2.2. Criterii legale de evaluare a interesului superior al copilului la stabilirea locuintei acestuia
     5.3. Alte modele de stabilire a locuintei copilului. Controverse teoretice
       5.3.1. Locuinta alternanta a minorului
       5.3.2. Locuinta alternanta a parintilor (birdnesting)
     5.4. Schimbarea locuintei minorului. Ipoteze speciale
   Sectiunea a 6-a. Continutul autoritatii parintesti
     6.1. Aspecte generale. Felurile autoritatii
     6.2. Autoritatea parinteasca cu privire la persoana copilului
       6.2.1. Dreptul si indatorirea parintilor de a stabili si pastra identitatea copilului
       6.2.2. Dreptul si indatorirea de a creste copilul
       6.2.3. Dreptul de a consimti la logodna, casatoria si adoptia copilului
       6.2.4. Dreptul de a contesta masurile dispuse de autoritati cu privire la copil si de a formula cereri si actiuni in nume propriu si in numele copilului
     6.3. Dreptul de a avea legaturi personale – garantie a respectarii vietii de familie
       6.3.1. Natura juridica, trasaturi si fundament
       6.3.2. Titularii dreptului de a avea legaturi personale
       6.3.3. Modalitatile de exercitare a dreptului de a avea legaturi personale cu copilul. Stabilirea programului de legaturi personale
     6.4. Autoritatea parinteasca cu privire la bunurile copilului minor
       6.4.1. Dreptul si indatorirea de a administra bunurile copilului
       6.4.2. Dreptul si indatorirea de a-l reprezenta/asista pe minor in actele civile ori de a incuviinta aceste acte
   Sectiunea a 7-a. Modificarea masurilor cu privire la copii
   Sectiunea a 8-a. Solutionarea neintelegerilor dintre parinti
     8.1. Aspecte generale
       8.1.1. Temei legal
       8.1.2. Competenta. Efectele hotararilor. Cai de atac
       8.1.3. Mijloace de proba
       8.1.4. Principiul celeritatii in materia litigiilor de familie cu minori
     8.2. Executarea silita a hotararilor judecatoresti si a titlurilor referitoare la minori
       8.2.1. Reglementare. Ratiuni
       8.2.2. Etapele principale ale procedurii speciale a executarii silite
       8.2.3. Reguli speciale de executare a titlurilor executorii referitoare la minori
       8.2.4. Opunerea la executare
       8.2.5. Refuzul minorului
       8.2.6. Procesul-verbal de constatare
     8.3. Fenomenul alienarii parentale
Capitolul III. Raspunderea parintilor pentru neindeplinirea indatoririlor parintesti
   Sectiunea 1. Reglementare
   Sectiunea a 2-a. Cazurile (motivele) decaderii din exercitiul drepturilor parintesti
   Sectiunea a 3-a. O calitate procesuala activa exceptionala
     3.1. Sesizarea instantei de tutela
     3.2. Sesizarea directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului
   Sectiunea a 4-a. Protectia copilului pana la solutionarea cererii de decadere
   Sectiunea a 5-a. Probatiunea motivelor de decadere
   Sectiunea a 6-a. Unele aspecte de procedura
   Sectiunea a 7-a. Efectele decaderii din exercitiul drepturilor parintesti
   Sectiunea a 8-a. Redarea exercitiului drepturilor parintesti

TITLUL VI. OBLIGATIA LEGALA DE INTRETINERE
Capitolul I. Aspecte generale privind obligatia de intretinere
   Sectiunea 1. Reglementare. Fundament. Notiune
     1.1. Reglementare
     1.2. Fundament
     1.3. Notiune. Natura juridica
   Sectiunea a 2-a. Persoanele intre care exista obligatia de intretinere si ordinea in care se datoreaza
     2.1. Persoanele intre care exista obligatia de intretinere
     2.2. Ordinea in care se datoreaza intretinerea
   Sectiunea a 3-a. Conditiile generale ale obligatiei de intretinere
     3.1. Conditii privind creditorul obligatiei de intretinere
      3.1.1. Reglementare. Enumerare
       3.1.2. Starea de nevoie
       3.1.3. Imposibilitatea de a se intretine din munca sau bunurile sale
       3.1.4. Comportamentul corespunzator al creditorului intretinerii
     3.2. Conditii privind debitorul obligatiei de intretinere
       3.2.1. Reglementare. Enumerare
       3.2.2. Inexistenta unei alte persoane obligate la intretinere in ordinea prevazuta de art. 519 C. civ.
       3.2.3. Existenta mijloacelor de a presta intretinerea sau a posibilitatii de a dobandi aceste mijloace
     3.3. Dovada indeplinirii conditiilor obligatiei de intretinere
   Sectiunea a 4-a. Stabilirea si executarea obligatiei de intretinere
     4.1. Cuantumul intretinerii
     4.2. Modalitati de executare a obligatiei legale de intretinere
     4.3. Data de la care se acorda intretinerea
     4.4. Modificarea cuantumului intretinerii
     4.5. Incetarea obligatiei de intretinere
     4.6. Plata pensiei de intretinere
     4.7. Restituirea intretinerii nedatorate
   Sectiunea a 5-a. Caracterele juridice ale obligatiei de intretinere
     5.1. Legalitatea
     5.2. Caracterul personal
     5.3. Inadmisibilitatea renuntarii la intretinere
     5.4. Caracterul reciproc
     5.5. Caracterul succesiv
     5.6. Caracterul variabil
     5.7. Caracterul divizibil
Capitolul II. Particularitati ale unor obligatii de intretinere
   Sectiunea 1. Obligatia de intretinere intre soti
   Sectiunea a 2-a. Obligatia de intretinere intre fostii soti
   Sectiunea a 3-a. Obligatia de intretinere intre parinti si copii

TITLUL VII. SOLUTIONAREA AMIABILA A CONFLICTELOR DE FAMILIE. MEDIEREA
Capitolul I. Consideratii generale din perspectiva teoriei conflictelor
   Sectiunea 1. Premise conceptuale
   Sectiunea a 2-a. Cadrul legal general al procedurii medierii
     2.1. Medierea la nivel european
     2.2. Reglementarea procedurii medierii in dreptul roman
      2.2.1. Definitie si principii
       2.2.2. Procedura medierii
Capitolul II. Medierea conflictelor de familie
   Sectiunea 1. Cadrul special privind medierea conflictelor de familie
   Sectiunea a 2-a. Particularitati privind procedura de mediere a conflictelor de familie
     2.1. Continutul reglementarii speciale privind medierea conflictelor de familie
     2.2. Probleme privind ascultarea minorului in procedura medierii

 

PARTEA A II-A. REGIMURI PATRIMONIALE

TITLUL I. DREPTUL COMUN AL REGIMURILOR MATRIMONIALE
Capitolul I. Introducere in dreptul regimurilor matrimoniale
   Sectiunea 1. Notiunea de regim matrimonial
     1.1. Preliminarii
     1.2. Notiune si reglementare
   Sectiunea a 2-a. Fundamentul regimului matrimonial
     2.1. Exclusivitatea regimului matrimonial
     2.2. Subzistenta regimului matrimonial pe toata durata casatoriei
   Sectiunea a 3-a. Natura juridica a regimului matrimonial
     3.1. Regimul matrimonial – modalitate a patrimoniului
     3.2. Importanta determinarii naturii juridice a regimului matrimonial
   Sectiunea a 4-a. Principiile regimurilor matrimoniale
     4.1. Principiul egalitatii in drepturi dintre soti
     4.2. Principiul libertatii alegerii si a modificarii regimului matrimonial
       4.2.1. Libertatea alegerii regimului matrimonial
       4.2.2. Libertatea modificarii regimului matrimonial
     4.3. Principiul subordonarii regimului matrimonial scopului casatoriei
   Sectiunea a 5-a. Clasificarea regimurilor matrimoniale
   Sectiunea a 6-a. Reperele temporale ale regimului matrimonial
Capitolul II. Conventia matrimoniala
   Sectiunea 1. Notiune
   Sectiunea a 2-a. Originea conventiei matrimoniale
   Sectiunea a 3-a. Natura juridica a conventiei matrimoniale. Caractere juridice
   Sectiunea a 4-a. Delimitarea conventiei matrimoniale de alte institutii
     4.1. Delimitarea conventiei matrimoniale de casatorie
     4.2. Delimitarea conventiei matrimoniale de logodna
     4.3. Delimitarea conventiei matrimoniale de contractul de curtaj matrimonial
   Sectiunea a 5-a. Incheierea conventiei matrimoniale
     5.1. Conditiile de fond ale conventiei matrimoniale
       5.1.1. Capacitatea
       5.1.2. Consimtamantul
       5.1.3. Obiectul
       5.1.4. Cauza
       5.1.5. Data incheierii conventiei matrimoniale
     5.2. Conditii de forma
   Sectiunea a 6-a. Desfiintarea si ineficacitatea conventiei matrimoniale
     6.1. Nulitatea conventiei matrimoniale
       6.1.1. Cauzele de nulitate. Regim juridic
       6.1.2. Efectele nulitatii
     6.2. Caducitatea conventiei matrimoniale
   Sectiunea a 7-a. Formalitati de publicitate. Opozabilitatea conventiei matrimoniale
     7.1. Ratiunea reglementarii formalitatilor de publicitate. Clasificare
     7.2. Obiectul publicitatii
     7.3. Formalitati generale de publicitate
       7.3.1. Mecanisme de publicitate
       7.3.2. Efecte. Concursul intre formalitatile de publicitate
       7.3.3. Consultarea registrelor
     7.4. Formalitati speciale de publicitate
     7.5. Sanctiunea neindeplinirii formalitatilor de publicitate
       7.5.1. Inopozabilitatea
       7.5.2. Simulatia. Inopozabilitatea conventiei matrimoniale secrete
   Sectiunea a 8-a. Efectele conventiei matrimoniale
Capitolul III. Modificarea regimului matrimonial
   Sectiunea 1. Reglementare
   Sectiunea a 2-a. Modificarea conventionala
2.1. Delimitari conceptuale
2.2. Conditii de fond
2.3. Conditii de forma si masuri de publicitate
2.4. Efectele modificarii conventionale a regimului matrimonial
   Sectiunea a 3-a. Modificarea judiciara a regimului comunitatii
3.1. Reglementare. Cazuri si conditii
3.2. Efectele schimbarii judiciare a regimului comunitatii
       3.2.1. Efecte intre soti
       3.2.2. Efecte fata de terti
Capitolul IV. Regimul primar imperativ
   Sectiunea 1. Notiune. Natura juridica si trasaturi
     1.1. Notiune
     1.2. Trasaturi si natura juridica
   Sectiunea a 2-a. Regimul primar imperativ in situatia de pace conjugala
     2.1. Interdependenta vietii familiale (coeziunea patrimoniala a cuplului)
       2.1.1. Locuinta familiei
       2.1.2. Bunurile mobile care servesc locuintei familiei
     2.1.3. Cheltuielile casatoriei
     2.2. Independenta economica si sociala reciproca a sotilor
       2.2.1. Independenta profesionala
       2.2.2. Independenta patrimoniala a sotilor
   Sectiunea a 3-a. Adaptarea regimului matrimonial in situatia de criza
     3.1. Ratiunea reglementarii
     3.2. Extinderea judiciara a puterilor unuia dintre soti
       3.2.1. Notiune
       3.2.2. Natura juridica
       3.2.3. Cauze
       3.2.4. Campul de aplicare a reprezentarii judiciare
       3.2.5. Intinderea reprezentarii
       3.2.6. Efectele reprezentarii
       3.2.7. Incetarea mandatului judiciar
     3.3. Limitarea judiciara a puterilor unuia dintre soti
       3.3.1. Notiune. Reglementare
       3.3.2. Natura masurii
       3.3.3. Conditiile masurii
       3.3.4. Caracterele masurii
       3.3.5. Efecte. Sanctiuni

TITLUL II. REGIMURI MATRIMONIALE ALESE
Capitolul I. Regimul comunitatii legale
   Sectiunea 1. Consideratii prealabile
   Sectiunea a 2-a. Caracterizare generala
     2.1. Principiile regimului comunitatii legale
      2.2. Trasaturile comunitatii legale
       2.2.1. Un regim de comunitate partiala
       2.2.2. Un regim legal
       2.2.3. Un regim alternativ regimurilor conventionale
       2.2.4. Un regim imperativ
       2.2.5. Un regim mutabil
   Sectiunea a 3-a. Structura (compozitia) patrimoniului fiecarui sot
     3.1. Precizari prealabile
     3.2. Bunurile comune ale sotilor
       3.2.1. Calificare. Criteriile generale de determinare a bunurilor comune
       3.2.2. Notiunea de bunuri
       3.2.3. Notiunea de dobandire
       3.2.4. Conditia dobandirii bunurilor in timpul comunitatii legale
       3.2.5. Data dobandirii bunurilor
     3.3. Bunurile proprii ale sotilor
       3.3.1. Precizari privind categoriile de bunuri proprii
       3.3.2. Categoriile de bunuri proprii prevazute de Codul civil
       3.3.3. Bunurile dobandite in afara regimului comunitatii legale
       3.3.4. Bunurile dobandite in timpul casatoriei prin mostenire, legat sau donatie, daca dispunatorul nu a prevazut expres ca ele vor fi comune [art. 340 lit. a) C. civ.]
       3.3.5. Bunurile de uz personal [art. 340 lit. b) C. civ.]
       3.3.6. Bunurile destinate exercitarii profesiei unuia dintre soti, daca nu sunt elemente ale unui fond de comert care face parte din comunitatea legala [art. 340 lit. c) C. civ.]
       3.3.7. Drepturile patrimoniale de proprietate intelectuala asupra propriilor creatii si asupra semnelor distinctive inregistrate [art. 340 lit. d) C. civ.]
       3.3.8. Bunurile dobandite cu titlu de premiu sau recompensa, manuscrisele stiintifice sau literare, schitele si proiectele artistice, proiectele de inventii si inovatii, precum si alte asemenea bunuri [art. 340 lit. e) C. civ.]
       3.3.9. Indemnizatia de asigurare sau despagubirea pentru prejudiciul material sau moral adus unuia dintre soti [art. 340 lit. f) C. civ.]
       3.3.10. Valoarea care reprezinta si inlocuieste un bun propriu sau bunul in care a trecut aceasta valoare [art. 340 lit. g) C. civ.]
       3.3.11. Fructele bunurilor proprii [art. 340 lit. h) C. civ.]
     3.4. Calificarea anumitor categorii de bunuri
       3.4.1. Natura juridica a salariului
       3.4.2. Sumele economisite si depuse la banca
       3.4.3. Constructiile efectuate de soti sau de unul dintre acestia
       3.4.4. Sporul valorii imobilului bun propriu al unuia dintre soti
     3.5. Dovada bunurilor
       3.5.1. Dovada bunurilor comune
       3.5.2. Dovada bunurilor proprii
     3.6. Pasivul matrimonial
       3.6.1. Datoriile sotilor
       3.6.2. Regimul juridic al datoriilor sotilor
   Sectiunea a 4-a. Functionarea regimului comunitatii legale
     4.1. Consideratii generale privind gestiunea bunurilor comune
     4.2. Gestiunea bunurilor comune potrivit Codului civil
       4.2.1. Aspecte generale
       4.2.2. Mecanismul gestiunii paralele
       4.2.3. Mecanismul gestiunii comune (cogestiunii)
       4.2.4. Gestiunea exclusiva
     4.3. Gestiunea bunurilor proprii
   Sectiunea a 5-a. Partajul bunurilor comune in timpul casatoriei
     5.1. Precizari prealabile. Reglementare
     5.2. Partajul bunurilor comune in timpul casatoriei la cererea unuia dintre soti
       5.2.1. Reglementare. Cazuri si conditii
       5.2.2. Efectele partajului in timpul casatoriei. Mentinerea comunitatii
     5.3. Imparteala bunurilor comune in timpul casatoriei la cererea creditorilor unuia dintre soti
       5.3.1. Conditii
       5.3.2. Efectele admiterii actiunii
     5.4. Impartirea bunurilor comune pe cale incidentala
   Sectiunea a 6-a. Comunitatea legala a sotilor la confluenta legii societatilor
     6.1. Precizari prealabile
     6.2. Bunul comun ca aport social
       6.2.1. Reglementare
       6.2.2. Regimul juridic al aportului de bunuri comune in cazul societatilor cu personalitate juridica
     6.3. Natura juridica a titlurilor de valoare
       6.3.1. Delimitari conceptuale
       6.3.2. Dobandirea calitatii de asociat sau actionar
       6.3.3. Natura si regimul juridic ale titlului de valoare
     6.4. Datoriile sotilor ca asociati
   Sectiunea a 7-a. Incetarea si lichidarea comunitatii
      7.1. Incetarea regimului comunitatii legale
        7.1.1. Reglementare
        7.1.2. Cauzele incetarii regimului comunitatii legale
        7.1.3. Efectele incetarii comunitatii legale
        7.1.4. Functionarea comunitatii post-matrimoniale in cazul divortului
     7.2. Lichidarea comunitatii legale
        7.2.1. Modalitatile de lichidare
        7.2.2. Lichidarea comunitatii. Partajul bunurilor comune
        7.2.3. Partajul bunurilor comune prin hotarare judecatoreasca
        7.2.4. Efectele partajului
Capitolul II. Regimuri matrimoniale conventionale
   Sectiunea 1. Preliminarii
   Sectiunea a 2-a. Regimul comunitatii conventionale
     2.1. Reglementare
     2.2. Clauze referitoare la compozitia comunitatii
       2.2.1. Comunitatea extinsa
       2.2.2. Comunitatea restransa
     2.3. Clauze de modificare a gestiunii bunurilor
     2.4. Clauze privind lichidarea si partajul comunitatii
      2.4.1. Preliminarii
      2.4.2. Clauza de preciput
      2.4.3. Modalitati privind lichidarea comunitatii conventionale
  Sectiunea a 3-a. Regimul separatiei de bunuri
    3.1. Caracterizare generala
    3.2. Reglementare. Fundament
    3.3. Separatia patrimoniilor
      3.3.1. Separatia activului
      3.3.2. Dovada bunurilor
      3.3.3. Separatia pasivului
      3.3.4. Gestiunea bunurilor
      3.3.5. Lichidarea regimului
   Sectiunea a 4-a. Regimul participarii la achizitii

TITLUL III. PARTENERIATUL NEINREGISTRAT (UNIUNEA DE FAPT)
Capitolul I. Notiune
   Sectiunea 1. Consideratii generale privind parteneriatele
     1.1. Un element comun: absenta reglementarii pozitive in Romania
     1.2. Un element de diferentiere: toleranta legislativa fata de uniunea de fapt (concubinaj)
   Sectiunea a 2-a. Notiune si principii in materia parteneriatului neinregistrat
     2.1. O posibila definitie a unui fenomen divers
     2.2. Analiza elementelor constitutive
        2.2.1. O comunitate de viata
        2.2.2. Continuitatea si durabilitatea convietuirii
        2.2.3. Viata de cuplu
     2.3. Notiunea autonoma de parteneriat neinregistrat in dreptul functiei publice a Uniunii Europene
     2.4. Respectarea vietii de familie. Principiul nediscriminarii
Capitolul II. Raporturi patrimoniale in cadrul parteneriatului neinregistrat (uniunii de fapt)
   Sectiunea 1. Consideratii generale
   Sectiunea a 2-a. Mecanisme juridice aplicabile raporturilor patrimoniale in dreptul roman
      2.1. Conventie de concubinaj privind raporturile patrimoniale
      2.2. Conventie de dobandire a unor bunuri proprietate pe cote-parti
      2.3. Conventie de dobandire a unor bunuri proprietate devalmasa
      2.4. Alte tehnici contractuale de dobandire a bunurilor in cadrul uniunii de fapt
     2.5. Institutii juridice aplicabile la disolutia uniunii de fapt
Capitolul III. Principiile dreptului

Detalii tehnice
Data aparitiei20 iul. 2022
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini840
Format165x235 mm
Editiea 3-a
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
DE ACELASI AUTOR - Marieta Avram
Indisponibila
Autoritatea parinteasca - Marieta Avram

Autoritatea parinteasca

Intre maretie si decadere
99,00 RON 99,00 RON
Indisponibila
Credite pentru consumatori - Marian Nicolae, Ionut-Florin Popa

Credite pentru consumatori

Provocari legislative si tensiuni constitutionale romanesti
39,00 RON
Indisponibila
Legea darii in plata - Valeriu Stoica

Legea darii in plata

argumente si solutii
49,00 RON 44,10 RON
DIN ACEEASI CATEGORIE - Dreptul familiei
NOU
Drepturile si obligatiile parintilor in cazul separarii - Dana Dobrin-Fatol

Drepturile si obligatiile parintilor in cazul separarii

• Parinti necasatoriti • Nu locuiesc impreuna • Parinti divortati
75,00 RON 67,50 RON

In honorem Flavius Antoniu Baias. Aparenta in drept

The appearance in law. L’apparence en droit
300,00 RON 270,00 RON