Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Pensii si alte drepturi de asigurari sociale - Jurisprudenta relevanta a Curtii de Apel Bucuresti pe semestrul I 2011

ISBN/ISSN: 978-606-522-517-6
Editura: Hamangiu
24,10 RON
Disponibilitate: IN STOC

   Intr-o perioada in care, pentru a raspunde provocarilor crizei economice, legislatia asigurarilor sociale a suferit modificari multiple, profunde si de esenta practica judiciara a sectiei specializate a Curtii de Apel Bucuresti reflecta diversitatea problemelor litigioase aduse in fata instantelor, aspectele multiple si nu de putine ori controversate asupra carora acestea au fost chemate sa se pronunte.

  Culegerea de fata si-a propus sa prezinte intr-o maniera sistematica acele hotarari judecatoresti irevocabile pronuntate in primul semestru al anului 2011, pe care autorii le-au considerat relevante sub aspectul solutiilor – nu intotdeauna unitare – date problemelor de drept material ori procesual deduse judecatii, dar si pentru modul de rezolvare a conflictului de legi in timp generat de succesiunea actelor normative cu incidenta in materie.

   Hotararile judecatoresti selectate ilustreaza interpretarea judiciara data dispozitiilor din legislatia nationala, precum si felul in care instantele s-au raportat in acest demers la jurisprudenta Curtii Constitutionale, a Curtii Europene a Drepturilor Omului ori a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

Capitolul I. Pensii din sistemul public de pensii

1. Pensie anticipata. Valorificarea stagiilor asimilate reprezentate de perioadele in care persoana a beneficiat de plati compensatorii numai pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta. Tipuri de pensii pentru care se recunosc reciproc stagiile de cotizare intre sistemul public si sistemele neintegrate 

2. Persoane cu handicap grav sau accentuat. Inaplicabilitatea dispozitiilor referitoare la impozitul pe venitul din pensii

3. Stagiu de cotizare. Perioada in care persoanele au platit contributii de asigurari sociale in alte tari, in conditiile prevazute prin acordurile sau conventiile internationale la care Romania este parte

4. Dovada vechimii in munca si a perioadei lucrate in grupe speciale de munca

5. Revizuirea deciziei de recalculare emise in baza O.U.G. nr. 4/2005, dupa abrogarea acestui act normativ prin Legea nr. 263/2010. Temei juridic

6. Recalcularea pensiei in temeiul O.U.G. nr. 4/2005 dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 263/2010. Inadmisibilitatea schimbarii temeiului juridic al cererii in recurs 

7. Stagiul complet de cotizare in cazul pensiilor stabilite in baza Legii nr. 19/2000. Incidenta anexei nr. 3 a legii si inaplicabilitatea anexei nr. 9 a Ordinului M.M.S.S. nr. 340/2001

Capitolul al II-lea. Varsta standard de pensionare si stagiul complet de cotizare

8. Aplicarea legii in timp. Drepturi de pensie deschise sub imperiul Legii nr. 3/1977. Stagiul complet de cotizare care se utilizeaza la determinarea punctajului mediu anual. Activitate desfasurata in grupa a II-a de munca mai putin de 25 de ani

9. Recalcularea pensiei cu utilizarea unui stagiu complet de cotizare derogator. Prescriptia dreptului la actiune. Aplicabilitatea dispozitiilor speciale ale O.U.G. nr. 4/2005

10. Reducerea varstelor standard de pensionare. Activitate prestata in conditii deosebite de munca. Cenzura de catre casa de pensii a continutului adeverintelor eliberate de fostul angajator

11. Data acordarii drepturilor de pensie pentru limita de varsta, in cazul cererilor depuse in intervalul de 30 de zile anterior datei indeplinirii conditiilor de pensionare

12. Persoane nevazatoare. Stagiul complet de cotizare utilizat pentru recalcularea pensiei in temeiul O.U.G. nr. 4/2005. Neaplicarea unui regim diferentiat fata de alte persoane aflate in situatii identice sau comparabile. Neretroactivitatea legii 

13. Stagiul complet de cotizare pentru nevazatori

14. Handicap vizual cu deficienta functionala grava. Pensie stabilita anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 19/2000. Stagiul complet de cotizare utilizat la recalcularea pensiei asiguratilor nevazatori

Capitolul al III-lea. Decizii de recuperare a debitelor  

15. Decizie de recuperare a debitului constituit din sume incasate necuvenit cu titlu de indemnizatie reparatorie. Legalitatea retinerilor efectuate din sumele platite cu titlu de pensie

16. Decizie de debit. Persoana care a desfasurat activitate in grupe speciale de munca, pensionata in temeiul Legii nr. 3/1977. Nelegalitatea acordarii punctajului suplimentar, daca pentru determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat un stagiu complet de cotizare derogator

17. Contestatie impotriva deciziei de recuperare a debitului. Nulitate pentru lipsa temeiurilor de fapt si de drept

18. Contestatie formulata impotriva deciziei de debit. Calificare juridica. Admisibilitatea cererii de suspendare a executarii pana la solutionarea cauzei 

Capitolul al IV-lea. Pensia de urmas 

19. Recalcularea pensiei sustinatorului decedat, cu aplicarea unui stagiu complet de cotizare derogator. Interdictia acordarii punctajului suplimentar celor care au beneficiat deja de o reducere a stagiului complet in baza unor norme speciale

20. Recalcularea pensiei de urmas cu luarea in considerare a unui stagiu complet de cotizare derogator. Data acordarii diferentelor banesti rezultate in urma recalcularii 

21. Suspendarea platii pensiei de urmas, dispusa de casa de pensii incepand cu luna in care beneficiarul a realizat venituri brute lunare peste limita prevazuta de lege. Nelegalitatea deciziei de suspendare

22. Suspendarea platii pensiei de urmas a beneficiarului care nu mai indeplineste conditiile pentru incasarea acesteia. Repunerea in plata la cerere, iar nu din oficiu, a pensiei proprii suspendate a sotului supravietuitor

Capitolul al V-lea. Pensii speciale

23. Contestatie impotriva deciziei de recalculare a pensiei de serviciu, emisa in baza Legii nr. 119/2010. Dreptul persoanei la respectarea bunurilor sale 

24. Actualizarea pensiilor personalului auxiliar de specialitate al instantelor si parchetelor, prin includerea in baza de calcul a sporurilor obtinute prin hotarari judecatoresti

25. Stabilirea bazei de calcul a pensiilor militare de stat pentru magistratii militari. Calcularea gradatiilor numai la solda de grad

26. Actualizarea pensiei militare de stat pentru magistrati militari. Calculul gradatiei numai la solda de grad. Neincluderea sporului de stres si suprasolicitare neuropsihica

27. Actualizarea pensiilor magistratilor, prin includerea in baza de calcul a sporului de stres si suprasolicitare neuropsihica. Momentul de la care se poate face

28. Politist. Pensie de serviciu pentru limita de varsta. Caracterul neintemeiat al cererii privind luarea in considerare a sporului de misiune permanenta si a gradatiei in cuantumurile aferente ultimei luni intregi de activitate 

29. Dreptul politistilor care au vechime in calitate de militar de minim 15 ani de a opta pentru pensia militara prevazuta de Legea nr. 164/2001, dupa stabilirea anterioara a drepturilor de pensie in temeiul Legii nr. 179/2004

30. Revizuirea deciziei de pensionare emise in temeiul Legii nr. 179/2004. Baza de calcul stabilita eronat. Data acordarii drepturilor revizuite 

31. Pensie de serviciu. Politist. Data acordarii sporului de 2%. Inaplicabilitatea, prin analogie, a dispozitiilor Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat referitoare la acordarea pensiei actualizate

32. Pensie de serviciu. Neincluderea sporului de fidelitate in baza de calcul a pensiei. Inaplicabilitatea principiului contributivitatii, care nu este compatibil cu dispozitiile legii speciale

33. Contestatie la decizia de suspendare a platii pensiei, emisa in baza optiunii exercitate conform art. 18 din Legea nr. 329/2009. Cauze de nulitate. Compatibilitatea legislatiei interne cu normele de drept european si cu prevederile Conventiei europene a drepturilor omului

34. Posibilitatea valorificarii contributiei la fondul pentru pensia suplimentara realizata in sistemul public de pensii, in cadrul altui sistem de asigurari sociale

35. Pensie militara de stat. Data acordarii drepturilor in cazul persoanelor care indeplinesc conditiile de pensionare ulterior datei iesirii din randul cadrelor militare in activitate

36. Pensie militara de stat. Contributie la fondul de pensie suplimentara. Includerea indemnizatiei de comanda in baza de calcul a pensiei. Data acordarii pensiei recalculate

37. Pensie militara de stat. Includerea indemnizatiei de dispozitiv in baza de calcul si in cazul cadrelor militare detasate sa indeplineasca functii in ministere, alte organe centrale si unitati bugetare

38. Personal aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila. Inaplicabilitatea, in anul 2010, a dispozitiilor privind actualizarea pensiei de serviciu prin indexarea cu procentul care sa acopere integral rata inflatiei din anul precedent

39. Personal tehnic din aviatia civila. Reclamant care nu mai are aceasta calitate in momentul formularii cererii de pensionare pentru limita de varsta. Indeplinirea conditiilor cerute de lege pentru inscrierea la pensie

40. Activitate de comert exterior si cooperare economica internationala. Personal care beneficiaza de pensia de serviciu prevazuta de O.U.G. nr. 36/2003. Intreruperea cursului prescriptiei extinctive prin formularea unei cereri de chemare in judecata, care a fost admisa 

41. Avocat. Conditii legale pentru deschiderea dreptului de pensie de retragere anticipata definitiva din profesie

Capitolul al VI-lea. Alte drepturi de asigurari sociale

42. Luptator ranit in Revolutia din 1989. Incadrare in grad de handicap. Stabilirea indemnizatiei reparatorii in raport de un anumit grad de invaliditate

43. Indemnizatie de somaj. Societate aflata in procedura generala de insolventa. Obligativitatea platii contributiilor la fondul de somaj 

Capitolul al VII-lea. Jurisdictia asigurarilor sociale

44. Cerere de verificare a calculului pensiei prin expertiza contabila. Inadmisibilitate

45. Ordonanta presedintiala. Suspendarea platii pensiei reduse si mentinerea in plata a cuantumului pensiei stabilit conform Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat. Conditiile de exercitare a actiunii civile

46. Cerere de suspendare a deciziei de recalculare a pensiei de serviciu, emisa in conformitate cu prevederile Legii nr. 119/2010. Neindeplinirea cumulativa a conditiilor prevazute de art. 581 C. proc. civ.

47. Cerere de suspendare a unei decizii de recalculare a pensiei de serviciu, formulata pe calea ordonantei presedintiale. Neindeplinirea conditiilor prevazute de art. 581 C. proc. Civ. 

48. Contestatie in anulare exercitata pentru pretinsa aplicare gresita a dispozitiilor legale de catre instanta de recurs. Inadmisibilitate

49. Cerere de restituire a impozitului pe veniturile din pensie, formulata de o persoana cu handicap grav. Exceptie de prematuritate admisa in mod gresit. Casare cu trimitere spre rejudecare

50. Cerere de obligare a casei de pensii la emiterea unei noi decizii de pensionare, care sa respecte dispozitiile unei hotarari judecatoresti. Autoritate de lucru judecat

Index 

Detalii tehnice
Data aparitiei20 sept. 2011
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini240
Tip copertaCarte brosata