Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Litigii de munca semestrul 1/2011

ISBN/ISSN: 978-606-522-518-3
Editura: Hamangiu
31,80 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

   Lucrarea de fata reprezinta o sinteza a practicii judiciare a Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VII-a civila si pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale, ce cuprinde cele mai relevante decizii pronuntate in primul semestru al anului 2011 in materia litigiilor de munca.

    Sunt analizate probleme legate de principalele institutii ale dreptului muncii (incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca, drepturile salariale si alte drepturi banesti, raspunderea disciplinara si patrimoniala), avand in vedere modificarile aduse Codului muncii prin Legea nr. 40/2011 si forma republicata a acestuia. Totodata, pot fi regasite spete care pun in discutie aspecte de actualitate, cum sunt cele referitoare la aplicarea legislatiei salarizarii in domeniul bugetar.

Capitolul I. Incheierea, executarea, modificarea si suspendarea contractului individual de munca

1. Incheiere contract individual de munca. Norma didactica. Vointa partilor. Acordare continuitate

2. Lipsa formei scrise a contractului individual de munca. Remunerarea muncii prestate

3. Persoana cu handicap. Asistent personal. Obligarea institutiei publice la incheierea contractului individual de munca

4. Recunoasterea incadrarii activitatii in grupa I de munca. Conditii

5. Obligatie de reintegrare. Executare incorecta de catre angajator. Admisibilitatea contestarii

6. Modificarea locului muncii. Delimitare. Trecerea angajatului la o alta directie, in contextul reorganizarii activitatii. Conditii de forma. Contestare 

7. Modificare unilaterala a contractului individual de munca. Felul muncii 

8. Modificare unilaterala a contractului individual de munca. Modificarea timpului de munca si a salariului. Justificarea modificarii

9. Modificarea locului muncii si a salariului. Salariat cu functie de conducere

10. Modificare unilaterala a contractului individual de munca. Revocarea dintr-o functie ocupata in baza unui contract de munca. Refuzul acceptarii unui alt loc de munca. Concediere

11. Salarizarea personalului autoritatilor si institutiilor publice care si-au schimbat regimul de finantare, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 329/2009. Contestatie impotriva ordinului de reincadrare emis in baza O.U.G. nr. 1/2010. Compensatii pentru incetarea contractului individual de munca

12. Suspendarea contractului. Cercetare disciplinara. Momentul la care se poate lua aceasta masura

13. Greva. Conditii. Incetare. Epuizarea posibilitatilor de solutionare a conflictului. Instiintarea conducerii unitatii

Capitolul al II-lea. Incetarea contractului individual de munca

14. Incetarea contractului individual de munca pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, prin notificare scrisa, la initiative oricareia dintre parti. Necesitatea comunicarii notificarii. Reintegrare

15. Incetarea de drept a contractului individual de munca. Indeplinirea conditiilor pentru pensionare. Stabilirea raporturilor de munca cu o persoana ce are calitatea de pensionar

16. Concediere. Necorespundere profesionala

17. Descrierea faptei, conditie de legalitate a deciziei de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Desfiintarea efectiva a locului de munca. Cauza reala si serioasa de desfiintarii postului. Aprecierea instantei asupra oportunitatii concedierii

18. Obligativitatea mentionarii locurilor de munca vacante in cazul concedierii individuale pentru motive ce nu tin de persoana salariatului. Caracterul efectiv, real si serios al concedierii. Despagubiri pentru concedierea nelegala si netemeinica, in baza art. 78 alin. (1) C. muncii. Daune morale

19. Neindicarea listei posturilor de munca vacante si a termenului in care salariatul trebuia sa opteze pentru unul dintre acestea. Compensatii. Renuntarea de catre reprezentantii salariatilor la dreptul privind acordarea compensatiilor la concediere, prevazut in Contractul colectiv de munca la nivel de ramura

20. Dreptul la preaviz. Compensarea in bani a perioadei corespunzatoare duratei preavizului. Emiterea deciziei de concediere de catre reprezentantul legal al angajatorului. Obligatia de a oferi lista locurilor de munca vacante in situatia in care concedierea s-a dispus pentru motive ce nu tin de persoana salariatului, in temeiul art. 65 C. muncii. Caracterul efectiv al desfiintarii postului

21. Concediere colectiva. Dreptul la preaviz. Criterii de prioritate la concediere. Act normativ necontestat, prin care se hotaraste reorganizarea unei institutii

22. Concediere colectiva. Aplicarea criteriilor stabilite prin contractul colectiv de munca

23. Preaviz. Natura juridica. Contestare

24. Revocarea deciziei unilaterale referitoare la incetarea contractului individual de munca. Momentul revocarii

25. Demisie. Certitudinea vointei salariatului

26. Demisie. Viciu de consimtamant

27. Incetarea contractului individual de munca prin vointa unilaterala a uneia dintre parti. Demisie. Renuntarea angajatorului la termenul de preaviz 

28. Plati compensatorii prevazute de Contractul colectiv de munca la nivel de ramura de activitate

Capitolul al III-lea. Salarizarea. Alte drepturi banesti

29. Spor pentru conditii deosebit de periculoase. Lipsa actului administrativ pentru punerea in aplicare a dispozitiei legale 

30. Stabilirea drepturilor salariale potrivit Legii nr. 330/2009. Prima de stabilitate inclusa in salariul de baza

31. Indemnizatie de concediu de odihna. Modalitate de calcul. Aplicabilitatea Legii nr. 118/2010

32. Drepturi banesti. Participarea salariatilor la profit. Neindividualizarea dreptului de catre parti. Consecinte

33. Clauza de neconcurenta. Conditii

34. Indemnizatie de neconcurenta. Spor pentru vechimea in munca inclus in salariu. Retineri din salariu in baza unor contracte de imprumut 

35. Sporuri salariale prevazute de contractele colective de munca. Includerea sporurilor in salariu

36. Spor de vechime prevazut de contractul colectiv de munca. Includerea sporurilor in salariu. Lipsa clauzelor exprese in acest sens, in contractul individual de munca 

37. Pretentii avand ca obiect sume suplimentare pentru munca de cercetare efectuata pentru proiecte, ce au fost negociate de angajator cu terte persoane in cadrul unor contracte de finantare pentru executie proiecte

38. Diferente de drepturi salariale rezultate din neaplicarea Legii nr. 221/2008 pentru personalul din invatamantul preuniversitar 

39. Munca suplimentara. Lipsa compensarii cu timp liber. Consecinte

40. Cuantum salariu. Pretentii pentru orele suplimentare

Capitolul al IV-lea. Raspunderea disciplinara

41. Procedura cercetarii prealabile. Caracter efectiv. Termen acordat salariatului pentru pregatirea apararii in vederea cercetarii disciplinare 

42. Descrierea faptei ce constituie abatere disciplinara. Individualizarea sanctiunii aplicate

43. Inlaturarea apararilor salariatului. Legalitatea deciziei de sanctionare

44. Existenta abaterii disciplinare. Indicarea temeiurilor abaterii. Program de lucru

45. Nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara pentru neindeplinirea conditiilor de forma prevazute de lege sub sanctiunea nulitatii absolute. Prescriptia aplicarii sanctiunii disciplinare

46. Inlocuirea sanctiunii disciplinare de instanta de judecata. Cauze de inlaturare a caracterului ilicit al faptei

47. Libertatea de exprimare a salariatului. Abatere disciplinara 

48. Individualizarea sanctiunii. Aprecierea culpei fiecarui salariat implicat in producerea rezultatului pagubitor. Inlocuirea sanctiunii de catre instanta de judecata

49. Parasirea locului de munca. Limitarea prerogativei disciplinare a angajatorului in prezenta culpei acestuia

50. Concediere disciplinara. Refuzul salariatului de a se prezenta la locul de munca dupa reintegrarea in baza unei sentinte judecatoresti anterioare 

51. Concediere disciplinara. Individualizarea sanctiunii disciplinare aplicate. Criterii

52. Detasare. Prerogativa disciplinara a unitatii la care s-a dispus detasarea. Conditii

Capitolul al V-lea. Raspunderea patrimoniala

53. Fapta ilicita. Indeplinirea normei de munca. Paguba prezumat suferita prin nerespectarea de catre salariat a obligatiilor de munca 

54. Actiune in raspundere patrimoniala pentru emiterea unei decizii de concediere anulate prin hotarare judecatoreasca. Fapta ilicita. Vinovatia

55. Raspunderea patrimoniala a angajatului. Conditiile raspunderii. Stabilirea prejudiciului. Reparare integrala 

56. Conditiile raspunderii patrimoniale a salariatilor. Paguba produsa de mai multi autori. Caracterul divizibil al raspunderii

57. Plati nedatorate efectuate de angajator. Caracterul subsidiar al raspunderii salariatului in culpa

58. Formare profesionala. Clauze prin care se agraveaza raspunderea salariatului in afara limitelor si conditiilor impuse de lege. Restituirea cheltuielilor de formare profesionala in cazul incetarii contractului individual de munca prin acordul partilor

59. Restituirea sumelor nedatorate. Plati compensatorii in cazul modificarii functiei salariatului 

60. Restituirea sumelor nedatorate. Clauza contractuala nelegala. Existenta obligatiei de restituire, indiferent de vinovatia salariatului. Inadmisibilitatea cererii de chemare in garantie in litigiile de munca

61. Angajament de plata. Valoare juridica 

Index

Detalii tehnice
Data aparitiei12 oct. 2011
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini352
Tip copertaCarte brosata