Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Participantii in procesul civil

Practica judiciara
ISBN/ISSN: 978-606-522-185-7
Editura: Hamangiu
3,90 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata
Cu titlu exemplificativ, in lucrare se gasesc solutii pronuntate de instante cu privire la cererea de anulare a dispozitiei date in temeiul Legii nr. 10/2001 formulata de o persoana indreptatita concurenta, de municipiu ca unitate administrativ-teritoriala, de chiriasul din imobilul restituit, coparticiparea procesuala activa obligatorie in cauze avand ca obiect revendicarea unui imobil, calitatea procesuala pasiva modificata legislativ in ceea ce priveste cererile avand ca obiect despagubiri solicitate in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 10/2001 pentru contracte incheiate cu respectarea sau cu eludarea dispozitiilor Legii nr. 112/1995, consecintele procedurale ale interventiei unor terti, voluntare sau fortate, in litigiul dintre partile initiale

Scopul acestei sinteze nu a fost altul decat cel de a aduna spete pertinente ca motivare si susceptibile de a forma, fara a da acestora valoarea unui izvor de drept, corpul practicii juridice unitare.

Capitolul I. Rolul activ al instantei. Limite si obligatii

1. Citare nelegala

2. Calificarea cererii

3. Calificarea cererii. Daune compensatorii. Daune cominatorii 

4. Calificarea juridica a sanctiunii care opereaza in situatia neexecutarii culpabile a unui contract

5. Actiune in constatare. Reziliere contract de locatie a gestiunii. Evacuare

6. Judecarea apelului. Obligatia de a analiza toate motivele de apel invocate 

7. Cadru procesual. Respectarea drepturilor procesuale ale partilor 

8. Probe. Expertiza. Limitele rolului activ

9. Administrarea probelor. Limite. Contract de furnizare servicii. Cauza ilicita a contractului 

10. Neexercitarea rolului activ. Consecinte. Principiul disponibilitatii

11. Probe. Rol activ. Continut

12. Lipsa rolului activ al instantei in administrarea probelor. Antrenarea raspunderii administratorului societatii debitoare. Nulitatea recursului intemeiata pe dispozitiile art. 302 (1) alin. (1) lit. a) C. proc. civ

13. Probe. Rol activ. Respingerea cererii ca nedovedita 

Capitolul II. Incidente procedurale cu privire la compunerea si constituirea instantei – recuzarea si incompatibilitatea

14. Exercitarea abuziva a dreptului de a formula cerere de recuzare. Sanctiune. Drept de reexaminare 

15. Inadmisibilitatea invocarii unui motiv de recuzare direct prin recursul asupra fondului 

16. Anularea ca netimbrata a cererii de recuzare a completului de judecata investit cu solutionarea recursului. Inadmisibilitatea recursului formulat impotriva incheierii  prin care s-a anulat cererea de recuzare. Inadmisibilitatea exceptiei de neconstitutionalitate

17. Recurs impotriva incheierii de respingere a cererii de recuzare. Indicarea gresita a caii de atac careia incheierea ii este supusa 

18. Recuzarea tuturor judecatorilor unei instante. Instanta competenta sa solutioneze recursul declarat impotriva incheierii prin care a fost solutionata cererea de recuzare

19. Motive de recuzare. Netemeinicie. Cerere de recuzare intemeiata pe modalitatea de solutionare a exceptiei lipsei calitatii de reprezentant 

20. Constituirea instantei de judecata. Incident privind incompatibilitatea judecatorului in situatia rejudecarii dupa casare

21. Apel admis cu consecinta desfiintarii sentintei si trimiterii cauzei spre rejudecare. Declinarea competentei primei instante in favoarea instantei de apel. Incompatibilitatea judecatorului care a solutionat apelul

22. Somatie de plata. Cerere in anulare

23. Solutionarea primului ciclu procesual pe cale de exceptie. Inexistenta incompatibilitatii in rejudecare

24. Pronuntarea unei incheieri premergatoare la judecata in fond. Inexistenta incompatibilitatii 

25. Incompatibilitatea opereaza in acelasi proces, in faze procesuale diferite

26. Pronuntarea unei hotarari in cauza nu constituie caz de incompatibilitate la solutionarea unei contestatii in anulare sau a unei cereri de revizuire. Poate constitui un caz de abtinere. Recurs in interesul legii

Capitolul III. Calitatea procesuala activa 

27. Concurs de notificari pentru restituirea unui imobil in temeiul Legii nr. 10/2001. Contestatie formulata de persoana a carei notificare nu a fost inca solutionata. Necesitatea solutionarii simultane 

28. Contestatie in temeiul Legii nr. 10/2001. Notificare formulata de municipiu ca unitate administrativ-teritoriala 

29. Contestatie in temeiul Legii nr. 10/2001 formulata de chiriasul din imobilul restituit

30. Cerere de anulare a dispozitiei emise in temeiul Legii nr. 10/2001 formulata de chiriasul din imobilul restituit. Necompetenta materiala a tribunalului de a solutiona cererea in prima instanta

31. Persoana juridica indreptatita la restituire in natura sau prin echivalent 

32. Cerere formulata de o persoana juridica. Stabilirea cadrului procesual sub aspectul naturii cererii de chemare in judecata 

33. Conversiunea actelor juridice nule absolut

34. Notificare formulata prin reprezentant conventional. Procura generala. Ratificare mandat

35. Imobil preluat in mod abuziv de stat. Repunerea in termenul de optiune succesorala a mostenitorului proprietarului din patrimoniul caruia a fost preluat imobilul se face numai prin notificarea prevazuta de Legea nr. 10/2001 

36. Contestatie impotriva dispozitiei emise in temeiul Legii nr. 10/2001 formulata de mostenitorul notificatorului decedat. In situatia neidentificarii cotelor indivize din dreptul de proprietate, opereaza prezumtia dobandirii dreptului de proprietate in cote egale 

37. Mostenire testamentara. Cerere de restituire in natura a unui imobil, formulata in baza art. 4 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 de catre persoane care nu beneficiaza de rezerva succesorala

38. Situatia mostenitorului care a renuntat expres la succesiune. Repunerea in termenul de acceptare a succesiunii reglementata de Legea nr. 10/2001 nu opereaza. Principiul unitatii si indivizibilitatii optiunii succesorale 

39. Calitatea de mostenitor sezinar. Necesitatea acceptarii succesiunii in termen

40. Imobil nationalizat. Revendicare. Mostenitorul fostului proprietar 

41. Imobil nationalizat. Revendicare. Legitimarea beneficiarului unui legat cu titlu particular sub conditie suspensiva pentru a revendica imobilul 

42. Revendicare. Valabilitatea titlului reclamantului. Lipsa formei autentice

43. Revendicare fond forestier. Regia Nationala a Padurilor – Directia Silvica 

44. Imobil expropriat. Indiviziune. Retrocedare in conditiile Legii nr. 33/1994. Exceptie de la regula unanimitatii 

45. Actiune in revendicare. Indiviziune

46. Revendicare imobiliara. Indiviziune. Coparticipare procesuala

47. Liberul acces la justitie. Restrangeri procedurale 

48. Contract de vanzare-cumparare. Lucrul altuia. Anulare. Revendicare

49. Cerere pentru constatarea nulitatii unui certificat de mostenitor. Persoana interesata

50. Contract de vanzare-cumparare. Lipsa discernamantului. Nulitate relativa 

51. Contract de garantie. Persoana fizica este subiect independent al drepturilor civile fata de persoana juridica al carei asociat unic este

52. Persoana juridica. Despagubiri pentru daune morale 

53. Despagubiri pentru prejudicii produse ca urmare a unei erori judiciare. Persoana aflata in intretinerea celui ce a suferit o condamnare abuziva 

54. Bunurile mobile susceptibile de a fi urmarite silit. Contestatie la executare

55. Contestatie la executare formulata de titularul dreptului de administrare

56. Participarea procesuala a organizatiilor neguvernamentale ce au ca scop protectia drepturilor omului 

Capitolul IV. Calitatea procesuala pasiva

Sectiunea 1. Aspecte procedurale

57. Caracterul absolut al exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive. Act de instrainare anterior litigiului. Exceptie invocata in fata instantei de recurs

58. Modificarea cadrului procesual sub aspectul partilor in apel

59. Calitatea procesuala pasiva presupune existenta unei identitati intre persoana paratului si cel obligat in raportul juridic dedus judecatii

Sectiunea a 2-a. Aspecte de fond

60. Masuri reparatorii prin echivalent pentru imobile preluate abuziv de stat

61. Notificare in temeiul Legii nr. 10/2001 adresata primariei. Lipsa identificarii unitatii detinatoare. Cerere pentru restituirea in natura sau acordarea masurilor reparatorii formulata impotriva statului, prin Ministerul Finantelor 

62. Cerere a fostului chirias al carui contract de vanzare-cumparare incheiat in temeiul Legii nr. 112/1995 a fost desfiintat

63. Cerere a chiriasului privind plata imbunatatirilor necesare si utile. Imobil preluat de stat fara titlu valabil, restituit fostului proprietar 

64. Contestatie impotriva deciziei emise in temeiul Legii nr. 10/2001. Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor 

65. Revendicare. Nulitate a operatiunii de trecere in proprietatea statului

66. Constatarea nulitatii absolute a unui contract de donatie. Principiul relativitatii efectelor. Contradictorialitate cu partile contractante

67. Uzucapiune. Calitatea procesuala pasiva apartine adevaratului proprietar 

68. Uzucapiune. Cerere formulata in contradictoriu cu primaria 

69. Contract de concesiune, contract de asociere pentru finalizarea executiei lucrarilor, calificare corecta. Lipsa calitatii procesual pasive a persoanei care nu a fost parte in contract. Stipulatie pentru altul

70. Unitate administrativ-teritoriala. Reprezentare in justitie

71. Reprezentarea statului in litigii avand ca obiect restituirea monedelor sau metalelor pretioase confiscate

72. Cerere pentru achitarea cotelor de intretinere formulata impotriva altei persoane decat proprietarul

73. Sucursala a unei societati comerciale

74. Plangere impotriva incheierii Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Recurs in interesul legii

75. Contestatie la executare. Biroul executorului judecatoresc. Recurs formulat de persoana fata de care a fost admisa exceptia lipsei calitatii procesual pasive impotriva solutiei de fond, fara a exista critici referitoare la calitatea procesuala

76. Litigiu avand ca obiect plata unor sume de bani reprezentand drepturi salariale, intre personalul medical si unitatile sanitare. Lipsa calitatii procesuale pasive a caselor de asigurari sociale de sanatate. Recurs in interesul legii

Capitolul V. Participarea tertilor in procesul civil 

Sectiunea 1. Interventia accesorie (in interesul uneia dintre parti) 

77. Solutionarea interventiei accesorii. Dependenta in raport de solutia fata de partea pentru care se intervine

78. Cerere de interventie formulata de o organizatie neguvernamentala, in baza O.G. nr. 137/2000. Inadmisibilitate. Lipsa calitatii procesuale active a intervenientului

79. Interventie a persoanei care are calitate procesuala activa in cadrul raportului fiscal, cand sprijina cererea facuta de o persoana straina de raportul fiscal. Inadmisibilitate. Lipsa calitatii procesuale a partii pentru care se intervine

Sectiunea a 2-a. Interventia principala (in interes propriu)

80. Cerere de interventie formulata de reclamant. Calificare corecta

81. Cerere de interventie. Calificare. Consecintele neadmiterii in principiu, in ceea ce priveste exercitarea si motivele apelului

82. Cerere privind desfiintarea constructiilor realizate fara autorizatie. Inadmisibilitate. Lipsa calitatii procesuale active a intervenientului 

83. Cerere pentru anularea unei decizii a Consiliului Concurentei. Inadmisibilitate. Calitate procesuala activa a intervenientului

84. Contestatie in baza Legii nr. 10/2001. Interventie a persoanei juridice care a dobandit calitatea de unitate detinatoare dupa intrarea in vigoare a acestei legi 

85. Nesolutionarea interventiei concomitent cu celelalte cereri si formarea unui dosar separat. Competenta materiala

86. Momentul pana la care se poate formula cerere de interventie in interes propriu

87. Mentiuni in registrul comertului. Limitele competentei judecatorului delegat la oficiul registrului comertului. Cerintele admisibilitatii cererii de interventie voluntara

88. Contestatie la executare. Interventia in interes propriu a tertului care se pretinde proprietarul bunului supus urmaririi silite

Sectiunea a 3-a. Chemarea in garantie

89. Imobil nationalizat in baza Decretului nr. 92/1950 si instrainat cu titlu oneros. Revendicare. Cerere de chemare in garantie. Conditii 

90. Imobil preluat in mod abuziv. Privatizare. Chemarea in garantie a A.P.A.P.S. Efecte

91. Accize. Adrese emise de Ministerul Finantelor catre societate pentru interpretarea legii. Cerere de chemare in garantie a Ministerului Finantelor. Inadmisibilitate. Obligare la dublul sumei datorate. Neconstitutionalitatea art. 18 din Legea nr. 87/1994

92. Cerere accesorie de chemare in garantie. Disjungerea cererii. Conflict negativ de competenta

Sectiunea a 4-a. Aratarea titularului dreptului

93. Imobil aflat in domeniul public al statului. Revendicare. Aratarea titularului dreptului. Apel declarat de titularul dreptului de administrare. Admisibilitate 

Sectiunea a 5-a. Consecintele nepronuntarii instantei asupra cererilor de interventie

94. Cerere de interventie principala. Conditia interesului. Modalitate de solutionare

95. Consecinte ale omisiunii instantei de fond de a se pronunta asupra cererii de interventie in interes propriu.  Motiv de recurs intemeiat pe dispozitiile art. 304 pct. 6 C. proc. civ. 

96. Consecinte ale omisiunii instantei de fond de a se pronunta asupra cererii de interventie in interes propriu si a instantei de apel de a cerceta acest motiv. Motiv de recurs intemeiat pe dispozitiile art. 304 pct. 6 C. proc. civ

97. Consecinte ale omisiunii instantei de fond de a se pronunta asupra cererii de interventie in interes propriu. Motiv de recurs intemeiat pe dispozitiile art. 304 (1) C. proc. civ

98. Consecinte ale omisiunii instantei de recurs de a se pronunta asupra cererii de interventie in interesul recurentului. Motiv de contestatie in anulare

99. Neindeplinirea procedurii de citare in fata instantei de apel in ceea ce priveste intervenientul. Motiv de recurs prevazut de art. 304 pct. 5 C. proc. civ.

Sectiunea a 6-a. Interventia in cursul judecarii cailor de atac

100. Recurs declarat omisso medio de intervenient. Inadmisibilitate

101. Apel formulat de intervenientul accesoriu. Lipsa apelului partii pentru care s-a intervenit

102. Recurs formulat de intervenientul accesoriu. Lipsa recursului partii pentru care s-a intervenit

103. Calificarea corecta a interventiei ca fiind accesorie, iar nu principala, in fata instantei de recurs. Recurs formulat de intervenientul accesoriu. Lipsa recursului partii pentru care s-a intervenit

104. Recurs formulat de intervenientul accesoriu. Cerinta ca cererea sa nu contravina interesului partii pentru care s-a intervenit. Achiesarea partii pentru care se intervine la pretentiile reclamantului

105. Recurs formulat de intervenientul accesoriu. Nemotivarea in termen legal a recursului partii pentru care s-a intervenit

106. Recurs formulat de intervenientul accesoriu. Renuntare la judecarea apelului

107. Recurs formulat de intervenientul accesoriu. Netimbrarea recursului partii pentru care se intervine  

108. Cerere de interventie in interes propriu formulata pentru prima data in apel. Lipsa invoirii partilor

109. Inadmisibilitatea interventiei (accesorii sau principale) formulate pentru prima data in calea de atac a revizuirii 

110. Largirea cadrului procesual din punct de vedere al partilor care participa la judecata nu poate fi dispusa de instanta din oficiu

111. Contestatie in anulare formulata de intervenientul accesoriu. Lipsa contestatiei formulate de partea pentru care s-a intervenit 

112. Revizuire formulata de intervenientul accesoriu. Lipsa cererii de revizuire a partii pentru care s-a intervenit

113. Revizuire. Cerere de interventie voluntara principala. Inadmisibilitate

Capitolul VI. Reprezentarea partilor in procesul civil

114. Exceptia lipsei dovezii calitatii de reprezentant a semnatarului cererii de chemare in judecata

115. Obligativitatea citarii mandatarului la termenul stabilit de instanta 

116. Lipsa imputernicirii avocatiale si lipsa semnaturii recurentilor. Anularea recursului ca nesemnat regulamentar

117. Reprezentarea partii cu resedinta sau domiciliul in strainatate, prin mandatar cu procura generala 

118. Reprezentarea partii cu resedinta sau domiciliul in strainatate, prin mandatar cu procura speciala. Interpretarea caracterului special raportat la obiectul cererii 

119. Reprezentarea conventionala a partilor in judecata. Incetarea mandatului in cazul decesului mandantului

120. Exceptia lipsei calitatii procesual active difera de exceptia lipsei calitatii de reprezentant. Procura pentru exercitiul dreptului de chemare in judecata se analizeaza raportat la obiectul litigiului initiat. Caracterul subsecvent al imputernicirii avocatiale fata de procura initiala. Ratificare ulterioara 

121. Acte procesuale de dispozitie. Renuntarea la judecata 

122. Minor aflat in litigiu cu proprii sai parinti. Necesitatea numirii unui curator pentru reprezentarea intereselor minorului

123. Reprezentarea in litigii a Statului Roman

124. Reprezentarea unitatii administrativ-teritoriale prin primar

125. Reprezentarea societatii comerciale in lipsa unui administrator legal desemnat 

Capitolul VII. Participarea procurorului

126. Expropriere. Retrocedare imobil

127. Anulare inscris fals. Ordonanta de incetare a urmaririi penale

128. Actiune in restituire de metale pretioase confiscate abuziv de catre stat, formulata in baza O.U.G. nr. 190/2000 

129. Procedura aprobarii tacite. Obligativitatea participarii procurorului 

130. Exceptie de neconstitutionalitate. Participarea procurorului la judecarea cererilor in contencios administrativ

131. Exceptie de neconstitutionalitate. Participarea procurorului in cadrul litigiilor de contencios administrativ la care se refera art. 10 din O.U.G. nr. 13/2001 

132. Exceptie de neconstitutionalitate. Rolul Ministerului Public in procesul civil 

Index alfabetic

Detalii tehnice
Data aparitiei09 oct. 2009
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini448
Tip copertaCarte brosata