Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Dreptul de preemptiune

ISBN/ISSN: 978-606-522-527-5
Editura: Hamangiu
36,60 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Dreptul de preemptiune cunoaste o evolutie surprinzatoare, fiind recunoscut definitiv printre institutiile care se bucura de o consacrare legislativa cu caracter general in noul Cod civil. Diferite specii ale dreptului de preemptiune sunt intalnite in cele mai variate domenii, precum cultura, privatizare, franciza sau proprietate intelectuala.

Cartea reprezinta o radiografie amanuntita privitoare la aceasta limitare adusa caracterului exclusiv si absolut al dreptului de proprietate, care este dreptul de preemptiune si regimul sau juridic, prin viziunea oferita de noul Cod civil.

TITLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL DREPTULUI DE PREEMPTIUNE

Capitolul 1. Introducere in studiul dreptului de preemptiune 

Sectiunea 1. Scurt istoric al dreptului de preemptiune 

Sectiunea a 2-a. Definitia dreptului de preemptiune si intelesul notiunii de preemptiune in contextul actual 

Sectiunea a 3-a. Dreptul legal de preemptiune 

§ 1. Natura juridica a dreptului legal de preemptiune

1.1. Dreptul de preemptiune – drept real

1.2. Dreptul de preemptiune – drept de creanta

1.3. Dreptul de preemptiune – drept potestativ

§ 2. Discutii privind caracterele dreptului legal de preemptiune

2.1. Caracterul de ordine publica a dreptului de preemptiune instituit de lege 

2.2. Dreptul legal de preemptiune si dreptul de proprietate 

2.3. Dreptul legal de preemptiune si principiul libertatii contractuale

Sectiunea a 4-a. Dreptul conventional de preemptiune

Capitolul al 2-lea. Dreptul de preemptiune in viziunea doctrinei si legislatiei franceze 

Sectiunea 1. Notiunea de preemptiune in viziunea doctrine franceze 

Sectiunea a 2-a. Situatii in care sunt instituite drepturi de preemptiune in legislatia franceza 

§ 1. Dreptul de preemptiune instituit in favoarea locatarului 

1.1. Dreptul de preemptiune al locatarului reglementat de art. 10 din Legea nr. 75-1351 din 31.12.1975 

1.2. Dreptul de preemptiune al locatarului reglementat de art. 15 din Legea nr. 89-462 din 06.07.1989

1.3. Analiza comparata intre regimul juridic al dreptului de preemptiune al chiriasilor reglementat in legislatia romana si franceza 

§ 2. Drepturi de preemptiune instituite de Codul urban 

2.1. Dreptul de preemptiune instituit in favoarea comunei (art. L. 210-1 si urmatoarele din Codul urban)

2.2. Dreptul de preemptiune in cadrul zonelor de amenajare teritoriala pe termen lung (art. L. 212-1 si urm. din Codul urban) 

2.3. Procedura de exercitare a dreptului de preemptiune urbana 

Capitolul al 3-lea. Dreptul de preemptiune in viziunea Noului Cod civil

Sectiunea 1. Reglementarea legala a dreptului de preemptiune in Noul Cod civil 

§ 1. Dispozitiile generale privind dreptul de preemptiune

§ 2. Texte legale speciale care instituie drepturi de preemptiune in favoarea anumitor categorii de titulari

Sectiunea a 2-a. Analiza dreptului de preemptiune reglementat de Noul Cod civil si a mecanismului sau de functionare 

TITLUL II. DREPTUL DE PREEMPTIUNE IN DOMENIUL FORESTIER 

Capitolul 1. Dreptul de preemptiune al statului reglementat de Codul silvic 

Sectiunea 1. Actuala reglementare legala (art. 45 din Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic). Scurt istoric

Sectiunea a 2-a. Discutii in legatura cu existenta dreptului de preemptiune al statului in conditiile modificarilor legislative intervenite in acest domeniu 

Sectiunea a 3-a. Domeniul de aplicare a dreptului de preemptiune 

§ 1. Terenurile asupra carora se exercita dreptul de preemptiune

§ 2. Natura actului juridic de instrainare ce implica respectarea dreptului de preemptiune

§ 3. Titularul dreptului de preemptiune 

Sectiunea a 4-a. Procedura de exercitare a dreptului de preemptiune 

§ 1. Oferta de vanzare

1.1. Oferta de vanzare facuta in cadrul unei vanzari obisnuite 

1.2. Oferta de vanzare facuta in cadrul unei vanzari silite

§ 2. Oferta de cumparare

2.1. Oferta de cumparare la pretul oferit de tert 

2.2. Oferta de cumparare la pretul determinat de vanzator 

§ 3. Termenul de exercitare a dreptului de preemptiune

Sectiunea a 5-a. Consecintele nerespectarii dreptului de preemptiune 

Capitolul al 2-lea. Dreptul de preemptiune al coproprietarilor sau vecinilor reglementat de Noul Cod civil 

Sectiunea 1. Reglementare legala (art. 1746 din Legea nr. 287/2009-Noul Cod civil) 

Sectiunea a 2-a. Domeniul de aplicare a dreptului de preemptiune 

§ 1. Terenurile asupra carora se exercita dreptul de preemptiune

§ 2 Titularii dreptului de preemptiune 

2.1. Ordinea de preferinta 

2.2. Coproprietarii 

2.3. Vecinii

Sectiunea a 3-a. Procedura de exercitare a dreptului de preemptiune 

Sectiunea a IV-a. Corelatii intre reglementarea Codului silvic si cea din Noul Cod civil in ceea ce priveste dreptul de preemptiune 

TITLUL III. DREPTUL DE PREEMPTIUNE IN DOMENIUL PROPRIETATII INTELECTUALE 

Capitolul 1. Dreptul de preemptiune in domeniul proprietatii industriale 

Sectiunea 1. Reglementarea legala a dreptului de preemptiune

Sectiunea a 2-a. Domeniul de aplicare a dreptului de preemptiune 

§ 1. Inventia asupra careia se exercita dreptul de preemptiune 

§ 2. Brevetul de inventie 

§ 3. Contractele asupra carora se exercita dreptul de preemptiune

Sectiunea a 3-a. Procedura de exercitare a dreptului de preemptiune 

Sectiunea a 4-a. Consecintele nerespectarii dreptului de preemptiune 

Capitolul 2. Dreptul de preemptiune in domeniul dreptului de autor 

Sectiunea 1. Reglementarea legala a dreptului de preemptiune 

Sectiunea a 2-a. Domeniul de aplicare a dreptului de preemptiune 

§ 1. Drepturile de care se bucura autorul operei literare, artistice sau stiintifice 

§ 2. Contractul de editare 

§ 3. Conditiile necesare exercitarii dreptului de preemptiune 

Sectiunea a 3-a. Procedura de exercitare a dreptului de preemptiune 

Sectiunea a 4-a. Consecintele nerespectarii dreptului de preemptiune 

TITLUL IV. DREPTUL DE PREEMPTIUNE IN MATERIA LOCATIUNII 

Capitolul I. Dreptul de preemptiune reglementat de O.U.G. nr. 40/1999

Sectiunea 1. Reglementarea legala a dreptului de preemptiune 

Sectiunea a 2-a. Domeniul de aplicare a dreptului de preemptiune 

§ 1. Contractele de inchiriere ce intra sub incidenta O.U.G nr. 40/1999 

§ 2. Conditiile necesare exercitarii dreptului de preemptiune

§ 3. Persoanele ce pot invoca dreptul de preemptiune al chiriasului

Sectiunea a 3-a. Procedura de exercitare a dreptului de preemptiune 

Sectiunea a 4-a. Consecintele nerespectarii dreptului de preemptiune 

§ 1. Sanctiunea aplicabila in cazul nerespectarii dreptului de preemptiune

§ 2. Procedura subrogarii in drepturile cumparatorului 

Capitolul 2. Dreptul de preemptiune reglementat de Legea nr. 10/2001 

Sectiunea 1. Reglementarea legala a drepturilor de preemptiune 

Sectiunea a 2-a. Domeniul de aplicare a drepturilor de preemptiune 

§ 1. Domeniul de aplicare a dreptului de preemptiune reglementat de art. 17 din lege 

§ 2. Domeniul de aplicare a dreptului de preemptiune reglementat de art. 19 din lege

§ 3. Domeniul de aplicare a dreptului de preemptiune reglementat de art. 42 din lege 

Sectiunea a 3-a. Procedura de exercitare a drepturilor de preemptiune 

§ 1. Procedura de exercitare a dreptului de preemptiune reglementat de art. 17 si art. 19 din lege 

§ 2. Procedura de exercitare a drepturilor de preemptiune reglementate de art. 42 din lege

Sectiunea a 4-a. Consecintele nerespectarii acestor drepturi de preemptiune 

Capitolul 3. Dreptul de preferinta reglementat de art. 1828 din Noul Cod civil 

Sectiunea 1. Reglementarea legala a dreptului de preferinta 

Sectiunea a 2-a. Domeniul de aplicare a dreptului de preferinta 

Sectiunea a 3-a. Procedura de exercitare a dreptului de preferinta 

§ 1. Procedura notificarii chiriasului

§ 2. Procedura subrogarii in drepturile tertului

Capitolul 4. Dreptul de preemptiune reglementat de art. 1849 din Noul Cod civil 

Sectiunea 1. Reglementarea legala a dreptului de preemptiune 

§ 1. Reglementarea dreptului de preemptiune al arendasului cuprinsa in art. 1849 din Noul Cod civil

§ 2. Consideratii privind reglementarile anterioare ale dreptului de preemptiune al arendasului 

Sectiunea a 2-a. Domeniul de aplicare a dreptului de preemptiune 

§ 1. Contractul de arendare

§ 2. Bunurile arendate ce fac obiectul dreptului de preemptiune

Sectiunea a 3-a. Procedura de exercitare a dreptului de preemptiune 

§ 1. Procedura notificarii arendasului

§ 2. Procedura subrogarii in drepturile tertului

TITLUL V. DREPTUL DE PREEMPTIUNE IN DOMENIUL COMERCIAL 

Capitolul 1. Dreptul de preemptiune in domeniul societatilor comerciale

Sectiunea 1. Reglementarea legala a dreptului de preemptiune 

Sectiunea a 2-a. Trasaturi specifice acestui drept de preemptiune 

Sectiunea a 3-a. Domeniul de aplicare a dreptului de preemptiune 

§ 1. Titularii dreptului de preemptiune

§ 2. Modalitati de majorare a capitalului social

2.1. Majorarea capitalului social in conditiile art. 210 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990

2.2. Marirea capitalului social in conditiile art. 2201 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990

2.3. Majorarea capitalului social prin convertirea obligatiunilor in actiuni

2.4. Modalitati de majorare a capitalului social ce permit exercitarea dreptului de preemptiune

Sectiunea a 4-a. Procedura de exercitare a dreptului de preemptiune 

§ 1. Exercitarea dreptului de preemptiune

§ 2. Conditiile in care dreptul de preemptiune poate fi limitat sau ridicat 

§ 3. Sanctiunea aplicabila in cazul nerespectarii dreptului de preemptiune

Capitolul al 2-lea. Dreptul de preemptiune in domeniul francizei 

Sectiunea 1. Reglementarea legala si natura juridica a dreptului de preemptiune

Sectiunea a 2-a. Interesul stabilirii unui drept de preemptiune in contractul de franciza 

Sectiunea a 3-a. Clauza de preemptiune inserata in interesul francizorului 

Sectiunea a 3-a. Clauza de preemptiune inserata in interesul beneficiarului 

Capitolul al 3-lea. Dreptul de preemptiune in domeniul privatizarii 

Sectiunea 1. Textele legale ce instituie drepturi de preemptiune in domeniul privatizarii si ratiunea pentru care se acorda preferinta 

Sectiunea a 2-a. Drepturi de preemptiune reglementate in Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii 

§ 1. Dreptul de preemptiune reglementat de art. 12 din Legea nr. 137/2002 

§ 2. Dreptul de preemptiune reglementat de art. 14 din Legea nr. 137/2002 

Sectiunea a 3-a. Drepturi de preemptiune reglementate de Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii 

Sectiunea a 4-a. Drepturi de preemptiune reglementate de Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei 

§ 1. Dreptul de preemptiune reglementat de art. 65 din Legea nr. 1/2005 

§ 2. Dreptul de preemptiune reglementat de art. 107 din Legea nr. 1/2005 

Sectiunea a 5-a. Drepturi de preemptiune reglementate de Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale care detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola 

§ 1. Dreptul de preemptiune exercitat in conditiile art. 14 alin. (2) din Legea nr. 268/2001 

§ 2. Dreptul de preemptiune exercitat in conditiile art. 14 alin. (3) din Legea nr. 268/2001 

TITLUL VI. DREPTUL DE PREEMPTIUNE IN DOMENIUL CULTURII 

Capitolul 1. Dreptul de preemptiune in domeniul arhivelor nationale 

Sectiunea 1. Reglementarea legala a dreptului de preemptiune si domeniul de aplicare 

Sectiunea a 2-a. Procedura de exercitare a dreptului de preemptiune si sanctiunea aplicabila 

Capitolul 2. Dreptul de preemptiune in domeniul patrimoniului cultural national mobil 

Sectiunea 1. Reglementarea legala a dreptului de preemptiune 

Sectiunea a 2-a. Domeniul de aplicare a dreptului de preemptiune 

§ 1. Bunurile asupra carora se exercita dreptul de preemptiune

§ 2. Conditiile in care are loc vanzarea publica a bunurilor

Sectiunea a 3-a. Procedura de exercitare a dreptului de preemptiune si sanctiunea aplicabila 

Capitolul 3. Dreptul de preemptiune in domeniul monumentelor istorice

Sectiunea 1. Reglementarea legala a dreptului de preemptiune 

Sectiunea a 2-a. Domeniul de aplicare a dreptului de preemptiune 

§ 1. Bunurile asupra carora se exercita dreptul de preemptiune

§ 2. Clasarea monumentelor istorice in categoriile prevazute de lege 

Sectiunea a 3-a. Procedura de exercitare a dreptului de preemptiune si sanctiunea aplicabila 

Capitolul 4. Dreptul de preemptiune reglementat de Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi 

Sectiunea 1. Reglementarea legala a dreptului de preemptiune 

Sectiunea a 2-a. Domeniul de aplicare a dreptului de preemptiune 

Sectiunea a 3-a. Procedura de exercitare a dreptului de preemptiune si sanctiunea aplicabila 

TITLUL VII. DREPTUL DE PREEMPTIUNE REGLEMENTAT IN ALTE LEGI SPECIALE

Capitolul I. Dreptul de preemptiune in domeniul exproprierii 

Sectiunea 1. Reglementarea legala a dreptului de preemptiune in acest domeniu

Sectiunea a 2-a. Notiunea de expropriere si conditiile de realizare a acesteia 

Sectiunea a 3-a. Dreptul de retrocedare – modalitate de redobandire a imobilului expropriat initiata de fostul proprietar sau succesorii acestuia 

Sectiunea a 4-a. Natura juridica a dreptului reglementat de art. 37 din Legea nr. 33/1994 si natura actului juridic asupra caruia se exercita acest drept 

Sectiunea a 5-a. Conditiile de exercitare a dreptului de preemptiune la cumpararea imobilului expropriat si sanctiunea aplicabila in caz de nerespectare a acestuia

Sectiunea a 6-a. Dreptul prioritar la inchirierea imobilului expropriat 

Sectiunea a 7-a. Discutii privind aplicarea legii in timp in ceea ce priveste efectele mediate ale exproprierii

Capitolul al 2-lea. Dreptul de preemptiune reglementat de art. 123 din legea administratiei publice locale nr. 215/2001 

Sectiunea 1. Reglementarea legala a dreptului de preemptiune 

Sectiunea a 2-a. Domeniul de aplicare a dreptului de preemptiune 

Sectiunea a 3-a. Conditiile de exercitare a dreptului de preemptiune si sanctiunea aplicabila 

CONCLUZII

INDEX 

Detalii tehnice
Data aparitiei05 dec. 2011
Categorie generalaStudii si monografii
Numar pagini352
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
NOU
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON