Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Antecontractul de vanzare-cumparare

ISBN/ISSN: 978-606-522-912-9
Editura: Hamangiu
41,40 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Lucrarea de fata cuprinde o analiza detaliata a institutiei antecontractelor de vanzare-cumparare din perspectiva noului Cod civil aplicabil de la 1 octombrie 2011. Daca pana in prezent antecontractele de vanzare-cumparare erau doar rezultatul jurisprudentei si al opiniilor si studiilor doctrinare, odata cu intrarea in vigoare a noului Cod civil, aceste contracte si-au gasit atat de necesara consacrare legislativa.

Demersul stiintific se bazeaza, in primul rand, pe noile texte legislative, pe doctrina juridica in materie si aduce in atentia cititorilor mai ales decizii din jurisprudenta franceza, in care institutia antecontractelor are o traditie indelungata, fiind profund si amplu analizata.

Sunt tratate in cuprinsul lucrarii dreptul conventional de preemptiune, promisiunea unilaterala de vanzare-cumparare alaturi de varianta sa mult mai energica, pactul de optiune in vederea vanzarii, precum si promisiunea bilaterala de vanzare-cumparare, abordarea acestora avand un pronuntat caracter practic, iar noile prevederi legislative in materie fiind analizate in detaliu.

Consideratii generale. Introducere in studiul problemei

TITLUL I. PACTUL DE PREFERINTA (DREPTUL CONVENTIONAL DE PREEMPTIUNE)

Capitolul I. Introducere si problemele de forma ale pactului de preferinta 

Sectiunea 1. Consideratii preliminare 
§1. Evolutie si terminologie
§2. Definitie
§3. Natura juridica a pactului de preferinta
§4. Reglementarea juridica

Sectiunea a 2‑a. Problemele de forma ale pactului de preferinta
§1. Principiul

Capitolul al II‑lea. Probleme de fond ale pactului de preferinta

Sectiunea 1. Generalitati si caractere generale ale pactului de preferinta
§1. Pactul de preferinta este un contract gratuit sau oneros
§2. Caracterul unilateral sau sinalagmatic al pactului de preferinta
§3. Interpretarea pactului de preferinta

Sectiunea a 2‑a. Partile pactului de preferinta
§1. Promitentul 
§2. Beneficiarul

Sectiunea a 3‑a. Conditiile de fond ale pactului de preferinta 
§1. Consimtamantul partilor 
§2. Capacitatea partilor
§3. Obiectul pactului de preferinta
§4. Cauza pactului de preferinta
§5. Pretul preferintei

Capitolul al III-lea. Dreptul de preferinta inaintea faptului generator al preferintei

Sectiunea 1. Natura juridica a dreptului de preferinta
§1. Dreptul de preferinta este un drept de creanta
§2. Dreptul de preferinta este un drept eventual 
§3. Dreptul de preferinta este un drept indivizibil si incesibil

Sectiunea a 2‑a. Durata dreptului de preferinta
§1. Durata minimala a dreptului de preferinta 
§2. Durata maximala a dreptului de preferinta 
§3. Prescriptibilitatea dreptului de preferinta 
§4. Modalitatea practica de fixare a duratei dreptului de preferinta 
§5. Problema duratei dreptului de preferinta in cazul inserarii sale in cuprinsul unui contract mai vast 

Sectiunea a 3‑a. Caducitatea dreptului de preferinta 
§1. Schimbarea destinatiei bunului 
§2. Punerea sub interdictie a promitentului in cursul duratei pactului de preferinta
§3. Distrugerea sau disparitia bunului obiect al dreptului de preferinta 
§4. Disparitia cauzei avuta in vedere de catre parti la incheierea pactului de preferinta

Sectiunea a 4‑a. Transmisibilitatea dreptului de preferinta 
§1. Situatia pactelor de preferinta incheiate anterior intrarii in vigoare a noului Cod civil
§2. Situatia conventiilor de preemptiune incheiate dupa intrarea in vigoare a noului Cod civil

Sectiunea a 5‑a. Obligatiile promitentului
§1. Libertatea de vanzare a promitentului
§2. Data la care se apreciaza consimtamantul vanzatorului
§3. Obligatiile secundare ale promitentului

Sectiunea a 6‑a. Obligatiile titularului dreptului de preferinta 
§1. Obligatia titularului dreptului de preferinta de a plati contravaloarea preferintei acordate de catre promitent
§2. Obligatia titularului dreptului de preferinta de a astepta 

Capitolul al IV-lea. Faptul generator al preferintei 

Sectiunea 1. Generalitati 
§1. Rolul pactului de preferinta 
§2. Gratuitatea sau onerozitatea faptului generator al preferintei 
§3. Faptul generator de preferinta este un act juridic sau un fapt juridic? 
§4. Prezenta unui tert concurent 
§5. Instrainarea bunului de catre promitent poate sa se faca prin orice act juridic oneros sau neaparat printr‑o vanzare?

Sectiunea a 2‑a. Dreptul, obiect al faptului generator 
§1. Generalitati 
§2. Vanzarea ca fapt generator al dreptului de preferinta 
§3. Darea in plata ca fapt generator al preferintei

Capitolul al V-lea. Dreptul de preferinta dupa faptul generator al preferintei 

Sectiunea 1. Exercitarea dreptului de preferinta 
§1. Notificarea
§2. Raspunsul titularului dreptului de preferinta 
§3. Realizarea vanzarii

Sectiunea a 2‑a. Sanctiunile nerespectarii dreptului de preferinta 
§1. Acordarea de daune‑interese
§2. Nulitatea contractului de vanzare sau declararea inopozabilitatii acestuia fata de beneficiarul dreptului de preferinta
§3. Substituirea dobanditorului cu titularul dreptului de preferinta

Sectiunea a 3‑a. Concursul drepturilor de preferinta constituite asupra aceluiasi bun 

TITLUL II. PROMISIUNEA UNILATERALA DE A VINDE 

Capitolul I. Introducere. Notiune. Reglementare 

Sectiunea 1. Locul si rolul promisiunii unilaterale in cadrul procesului de formare a contractului final 

Sectiunea a 2‑a. Notiune 

Sectiunea a 3‑a. Reglementarea si elementele caracteristice ale promisiunii unilaterale de vanzare si ale pactului de optiune privind contractul de vanzare 

Capitolul al II-lea. Caractere si natura juridica. Autonomia promisiunii unilaterale de vanzare 

Sectiunea 1. Evolutia discutiilor privind natura juridica a promisiunii unilaterale 

Sectiunea a 2‑a. Caracterele generale ale promisiunii unilaterale 
§1. Promisiunea unilaterala de vanzare este un contract unilateral sau unul sinalagmatic? 
§2. Delimitari fata de alte institutii asemanatoare 

Sectiunea a 3‑a. Natura juridica 

Capitolul al III-lea. Conditiile de validitate si elementele constitutive ale promisiunii unilaterale de vanzare 

Sectiunea 1. Conditii de validitate. Elementele principale si obligatorii. Aplicabilitatea regulilor de drept comun 
§1. Conditii de fond 
§2. Conditii de forma 

Sectiunea a 2‑a. Elementele proprii si caracteristice promisiunii unilaterale de vanzare 
§1. Obligatia promitentului 
§2. Dreptul de optiune 
§3. Termenul de optiune 
§4. Indemnizatia de imobilizare 

Sectiunea a 3‑a. Publicitatea promisiunii unilaterale de vanzare 

Capitolul al IV‑lea. Efectele promisiunii unilaterale de vanzare 

Sectiunea 1. Efectele promisiunii pana la exercitarea optiunii
§1. Obligatiile promitentului pana la ridicarea optiunii de catre beneficiar
§2. Incheierea de catre promitent a unor alte contracte avand ca obiect bunul promis
§3. Drepturile promitentului pana la exercitarea optiunii 
§4. Obligatiile beneficiarului inainte de ridicarea optiunii 
§5. Drepturile beneficiarului pana la exercitarea optiunii 

Sectiunea a 2‑a. Efectele promisiunii la ridicarea optiunii 
§1. Ridicarea optiunii 
§2. Efectele ridicarii optiunii 

Sectiunea a 3‑a. Caducitatea promisiunii unilaterale de vanzare 

Sectiunea a 4‑a. Cesiunea promisiunii unilaterale de vanzare 
§1. Cesiunea prin acte intre vii a dreptului de optiune (substituirea beneficiarului)
§2. Transmisiunea promisiunii unilaterale de vanzare pentru cauza de moarte 

Capitolul al V-lea. Promisiunea unilaterala de a cumpara 

TITLUL III. PROMISIUNEA SINALAGMATICA DE VANZARE-CUMPARARE 

Capitolul I. Aparitia institutiei. Evolutia legislative si utilitatea sa actuala. Terminologie si natura juridica 

Sectiunea 1. Istoric. Aparitia institutiei si utilitatea acesteia 

Sectiunea a 2‑a. Evolutia legislativa si reglementarea actuala

Sectiunea a 3‑a. Notiunea, natura si caracterele juridice ale antecontractului de vanzare‑cumparare
§1. Notiune si natura juridica
§2. Trasaturile promisiunii bilaterale de vanzare 

Capitolul al II-lea. Conditiile de validitate si continutul promisiunii bilaterale de vanzare

Sectiunea 1. Conditiile de fond ale promisiunii bilaterale de vanzare 
§1. Capacitatea partilor 
§2. Consimtamantul partilor 
§3. Obiectul antecontractului
§4. Cauza antecontractului de vanzare‑cumparare 

Sectiunea a 2‑a. Continutul promisiunii bilaterale de vanzare 
§1. Continutul obligatoriu al promisiunii sinalagmatice de vanzare‑cumparare 
§2. Continutul neobligatoriu al promisiunii bilaterale de vanzare. Clauzele accesorii 
§3. Continutul neobligatoriu al promisiunii bilaterale de vanzare. Clauzele anticipatorii

Sectiunea a 3‑a. Conditiile de forma ale promisiunii bilaterale de vanzare
§1. Forma promisiunii bilaterale de vanzare care vizeaza incheierea unei vanzari solemne in virtutea legii 
§2. Forma promisiunii bilaterale de vanzare care vizeaza incheierea unei vanzari solemne in virtutea vointei partilor

Capitolul al III‑lea. Efectele promisiunii bilaterale de vanzare

Sectiunea 1. Obligatiile partilor promisiunii bilaterale de vanzare‑cumparare
§1. Obligatiile principale ale promitentului‑vanzator 
§2. Obligatiile principale ale promitentului‑cumparator 

Sectiunea a 2‑a. Transmisiunea, cesiunea si incetarea drepturilor si obligatiilor nascute din promisiunea bilaterala de vanzare‑cumparare 
§1. Transmisiunea pe cale succesorala a drepturilor si obligatiilor partilor promisiunii bilaterale de vanzare‑cumparare 
§2. Cesiunea prin acte intre vii a drepturilor si obligatiilor nascute din promisiunea bilaterala de vanzare‑cumparare 

Sectiunea a 3‑a. Executarea promisiunii bilaterale de vanzare‑cumparare. Efectele neexecutarii obligatiilor de catre parti 
§1. Executarea de bunavoie a promisiunii bilaterale de vanzare 
§2. Refuzul uneia dintre parti de a participa la autentificarea actului. Executarea silita in natura a obligatiilor de a face asumate prin promisiunea bilaterala de vanzare‑cumparare
§3. Actiunea in executarea silita a promisiunii bilaterale de vanzare si actiunea in prestatie tabulara 
§4. Executarea silita in natura a obligatiilor asumate in temeiul unei promisiuni bilaterale de vanzare sub sanctiunea daunelor sau amenzilor cominatorii
§5. Instrainarea bunului promis catre un tert. Posibilitatile legale ale promitentului‑cumparator

Sectiunea a 4‑a. Rezolutiunea promisiunii bilaterale de vanzare‑cumparare 

Sectiunea a 5‑a. Impreviziunea in situatia promisiunii bilaterale de vanzare 

Sectiunea a 6‑a. Situatii specifice 
§1. Promisiunea bilaterala de vanzare‑cumparare incheiata doar de unul dintre soti.
§2. Efectele juridice ale antecontractelor de vanzare‑cumparare a imobilelor incheiate inainte si sub imperiul Legii nr. 58/1974 si al Legii nr. 59/1974
§3. Aplicabilitatea institutiei antecontractului in lumina legislatiei specifice programului guvernamental „Prima casa”
§4. Posibilitatea investirii cu formula executorie a unei promisiuni bilaterale de vanzare incheiata in forma autentica si executarea silita indirecta a clauzei penale sau a clauzei de arvuna inserata in cuprinsul acesteia 

CONCLUZIE GENERALA 

INDEX 

Detalii tehnice
Data aparitiei12 dec. 2012
Categorie generalaStudii si monografii
Numar pagini416
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Drept civil. Drepturile reale principale in reglementarea noului Cod civil 21 Ianuarie 2013

Drept civil. Drepturile reale principale in reglementarea noului Cod civil

editie revizuita si actualizata pana la data de 20 septembrie 2013
72,30 RON
Indisponibila
Dobanda legala pentru obligatiile banesti O.G. nr. 13/2011 comentata autor Ana-Maria Mateescu
Indisponibila
Raspunderea civila delictuala autor Paul Pricope

Raspunderea civila delictuala

in reglementarea noului Cod civil, a Codului civil din 1864 si a dreptului european
41,40 RON
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
NOU
Pachet fise drept civil 2024- Gabriel Boroi;Carla Alexandra Anghelescu;Ioana Nicolae
NOU
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON