Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Contestatia in anulare. Culegere de practica judiciara adnotata

ISBN/ISSN: 978-973-87851-2-0
Editura: Hamangiu
Pret de coperta: 16,40 RON
16,38 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata
   Lucrarea ofera o imagine de ansamblu a solutiilor relevante pronuntate in practica cu privire la una din caile extraordinare de atac reglementate de Codul de procedura civila.      
  Modalitatea de sistematizare a materiei, indexul alfabetic de la final faciliteaza informarea rapida a cititorului asupra problemele de drept frecvent intalnite in materia contestatiei in anulare: partile contestatiei, motive, conditii de admisibilitate, instanta competenta, cai de atac etc.

Capitolul I. Elementele contestatiei in anulare 

Sectiunea 1. Partile contestatiei 

1. Calitate procesuala activa. Partile din procesul finalizat cu hotararea atacata 

2. Tert intervenient accesoriu. Respingerea cererii de interventie. Lipsa calitatii procesuale active

3. Terte persoane interesate. Lipsa calitatii procesuale active. Efectele hotararii contestate fata de acestea

4. Lipsa de procedura pentru ziua in care s-a judecat pricina. Partea care are interes sa o invoce

5. Contestatie in anulare formulata de un tert. Incalcarea principiului disponibilitatii. Consecinte

6. Mostenitor care nu a participat la judecarea procesului de partaj. Lipsa calitatii procesuale active

7. Omisiunea de cercetare a unor motive de recurs. Calitate procesuala activa 

8. Omisiunea cercetarii a unui motiv de casare sau modificare. Partea care o poate invoca

Sectiunea a 2-a. Obiectul contestatiei

9. Incheiere de stramutare. Inadmisibilitatea contestatiei in anulare

10. Hotarare pronuntata in apel. Inadmisibilitatea contestatie in anulare speciale

11. Hotarare pronuntata in revizuire. Obiect al contestatiei in anulare speciale. Inadmisibilitate

12. Hotarare pronuntata in revizuire. Inadmisibilitatea contestatiei in anulare speciale

Sectiunea a 3-a. Cauza contestatiei 

13. Invocarea pe motiv de necompetenta si greseala materiala a unor aspecte ce nu se circumscriu ipotezelor cazurilor de contestatie prevazute de art. 317 alin. (1) pct. 2 si art. 318 alin. (1) teza I C. proc. civ. Inadmisibilitate 

14. Invocarea motivarii hotararii atacate pe o serie de inscrisuri care nu se regasesc in dosar. Depasirea cauzei contestatiei in anulare

15. Respingerea cererii de amanare pentru lipsa de aparare. Motiv ce excede cauzei contestatiei in anulare

16. Formularea unei a doua contestatii in anulare pentru motive care existau la data celei dintai. Inadmisibilitate

Capitolul II. Contestatia in anulare de drept comun 

Sectiunea 1. Motivele contestatiei

17. Lipsa de procedura. Citare prin afisare. Forta probanta a procesului-verbal de indeplinire a procedurii

18. Lipsa de procedura si incalcarea principiului dreptului la aparare. Citare gresita. Cunoasterea de catre parte a termenului de judecata pe alta cale

19. Lipsa de procedura. Citarea sub denumirea si la sediul prevazute in contractul depus la dosar. Sustinerea contestatoarei ca acestea ar fi fost gresite. Netemeinicie

20. Lipsa de procedura. Necitarea partii la domiciliul ales, indicat conform art. 98 C. proc. civ. 

21. Lipsa de procedura. Schimbarea domiciliului partii in cursul judecatii, neadusa la cunostinta instantei. Netemeinicie

22. Lipsa de procedura. Parte cu domiciliu in strainatate. Citare nelegala 

23. Lipsa de procedura. Indicarea gresita in citatie a denumirii partii potrivnice. Lipsa vatamarii

24. Lipsa de procedura. Momentul cand savarsirea acestei neregularitati face aplicabil cazul de contestatie in anulare prevazut de art. 317 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ. Justificare 

25. Incalcarea normelor de ordine publica privitoare la competenta. Actul administrativ emis de prefect in procedura Legii fondului funciar. Competenta judecatoriei, ca instanta de drept comun

Sectiunea a 2-a. Conditii de admisibilitate 

26. Necitarea autoritatii tutelare in vederea participarii acesteia la judecata privind incredintarea minorului. Invocarea in contestatia in anulare. Inadmisibilitate

27. Neparticiparea la judecata a autoritatii tutelare. Motiv ce excede celui reglementat de art. 317 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ. Inadmisibilitate

28. Omisiunea de citare a unui tert la judecarea recursului. Invocarea in contestatia in anulare. Inadmisibilitate

29. Incompatibilitatea unui membru al completului de judecata. Invocarea in contestatia in anulare. Inadmisibilitate 

30. Incalcarea dispozitiilor privitoare la competenta organelor administrative cu activitate jurisdictionala. Invocarea in contestatia in anulare. Inadmisibilitate

31. Admiterea cererii de stramutare, situatie necunoscuta de instanta la momentul judecarii pricinii. Invocarea incalcarii dispozitiilor de ordine publica privitoare la competenta in contestatia in anulare. Inadmisibilitate 

32. Invocarea nelegalitatii procedurii de citare direct in contestatia in anulare. Inadmisibilitate

33. Invocarea lipsei de procedura direct in calea de atac a contestatiei in anulare. Inadmisibilitate 

34. Hotarare de prima instanta, susceptibila de a fi atacata cu apel. Inadmisibilitatea contestatie in anulare

35. Atacarea, pentru lipsa de procedura, a unei decizii pronuntate in apel si necomunicate partii. Inadmisibilitate

36. Lipsa de procedura invocata direct pe calea contestatiei in anulare. Inadmisibilitate. Netemeinicia justificarii imposibilitatii de invocare a acestui motiv pe calea apelului datorita necomunicarii legale catre contestatoare a hotararii atacate

37. Lipsa de procedura invocata direct pe calea contestatiei in anulare. Inadmisibilitate. Netemeinicia justificarii privind imposibilitatea invocarii acestui motiv pe calea recursului intrucat hotararea atacata nu a fost comunicata contestatorului

38. Lipsa de procedura invocata in apel. Renuntare la judecarea apelului. Inadmisibilitatea contestatiei in anulare pentru acelasi motiv

39. Invocarea necompetentei materiale a instantei direct in contestatia in anulare. Inadmisibilitate. Netemeinicia justificarii folosite de contestator pentru a demonstra de ce nu a invocat acest motiv pe calea apelului sau recursului

40. Hotarare de declinare, susceptibila de recurs. Motiv neinvocat pe calea recursului. Inadmisibilitatea contestatiei in anulare

41. Recurs respins ca tardiv formulat. Introducerea ulterioara a contestatiei in anulare, pentru acelasi motiv. Inadmisibilitate

Capitolul III. Contestatia in anulare speciala

Sectiunea 1. Motivele contestatiei

42. Inscris necercetat in intregime, esential pentru solutia pronuntata in cauza. Greseala materiala

43. Recurs constatat nul pentru nemotivare. Neobservarea dovezii inregistrarii motivelor de recurs in termen. Greseala materiala

44. Recurs anulat ca netimbrat, desi era scutit de plata taxei judiciare de timbru. Greseala materiala

45. Neobservarea de catre instanta de recurs a obiectului real al cererii privind incetarea procesului. Greseala materiala

46. Respingerea recursului ca tardiv in raport de data primei comunicari, refacute ulterior la adresa corecta. Greseala materiala

47. Anularea recursului ca insuficient timbrat, datorita stabilirii unei taxe judiciare de timbru mai mari decat cea datorata in mod legal. Greseala materiala

48. Recurs anulat ca netimbrat. Prezentarea partii in instanta cu taxa judiciara de timbru dupa terminarea sedintei de judecata. Invocarea savarsirii unei erori materiale la dezlegarea recursului

49. Recurs anulat ca netimbrat. Lipsa dovezii platii taxei judiciare de timbru. Inexistenta unei greseli materiale

50. Recurs anulat ca insuficient timbrat dupa instiintarea partii despre obligatia legala de timbrare. Inexistenta unei erori materiale

51. Recurs motivat prin insasi cererea de recurs si anulat pentru lipsa motivarii. Greseala materiala

52. Recurs constatat nul pentru nemotivare in termen. Neverificarea apararii contestatoarei privind inregistrarea in termen a motivelor de recurs. Greseala materiala

53. Greseala materiala. Neintrunirea conditiilor acestui motiv 

54. Omisiunea de cercetare a unui motiv de casare. Motiv de ordine publica, invocat conform art. 306 alin. (2) C. proc. civ.: competenta materiala a instantei 

55. Omisiunea cercetarii unui motiv de casare. Motiv de ordine publica, invocat conform art. 306 alin. (2) C. proc. civ.: prescriptia dreptului la actiune 

Sectiunea a 2-a. Conditii de admisibilitate

56. Greseli de judecata. Invocarea lor in contestatia in anulare. Inadmisibilitate 

57. Invocarea drept erori materiale a unor greseli de judecata. Inadmisibilitatea contestatiei

58. Greseli de fond. Invocarea acestora drept greseli materiale. Inadmisibilitatea contestatiei

59. Critici privind fondul cauzei. Neincadrarea lor in categoria erorilor materiale avute in vedere de art. 318 alin. (1) teza I C. proc. civ. Inadmisibilitatea contestatiei

60. Distinctia dintre eroarea materiala si eroarea de judecata. Relevanta asupra admisibilitatii contestatiei in anulare 

61. Greseala de judecata. Criticarea modului de dezlegare a problemei privind termenul de motivare a recursului. Inadmisibilitatea contestatiei 

62. Interpretarea ori aplicarea gresita a legii. Invocarea drept greseala materiala. Inadmisibilitatea contestatiei 

63. Aplicarea gresita a legii. Invocarea drept greseala materiala. Inadmisibilitatea contestatiei

64. Greseala de aplicare a institutiei reprezentarii succesorale si a Legii nr. 18/1991. Invocarea in contestatia in anulare. Inadmisibilitate 

65. Modul eronat de apreciere a probelor. Invocarea drept greseala materiala. Inadmisibilitate 

66. Modul eronat de interpretare a probelor. Invocarea drept greseala materiala. Inadmisibilitatea contestatiei 

67. Stabilirea eronata a situatiei de fapt, in urma aprecierii probelor. Invocarea drept greseala materiala. Inadmisibilitatea contestatiei

68. Erori de calcul matematic si juridic. Invocarea drept greseli materiale. Inadmisibilitatea contestatiei

69. Greseala de calcul al despagubirilor solicitate prin actiune. Invocarea drept eroare materiala. Inadmisibilitatea contestatiei 

70. Stabilirea gresita a cuantumului taxei judiciare de timbru datorate. Invocarea drept eroare materiala. Inadmisibilitatea contestatiei 

71. Constatarea perimarii recursului. Criticarea pe motiv ca aceasta este rezultatul unei erori materiale. Inadmisibilitatea contestatiei

72. Modul de stabilire a datei de la care a inceput sa curga termenul de recurs. Eroare de judecata, iar nu materiala. Inadmisibilitatea contestatiei

73. Omisiunea de cercetare a unor argumente aduse in sustinerea recursului. Inadmisibilitatea contestatiei 

74. Omisiunea cercetarii anumitor fraze din declaratia de recurs. Inadmisibilitatea contestatiei

75. Distinctia dintre notiunea de motive de casare si modificare si notiunea de argumente de fapt si de drept. Consecinte asupra contestatiei in anulare speciale 

76. Indicarea generica a omisiunii de cercetare a motivelor de recurs. Inadmisibilitatea contestatiei

77. Motivele de nelegalitate asupra carora instanta de recurs este obligata sa se pronunte. Consecinte asupra contestatiei in anulare speciale

78. Stabilirea gresita a situatiei de fapt in urma examinarii tuturor motivelor de modificare si casare. Inadmisibilitatea contestatiei

79. Omisiunea de cercetare a unui motiv de recurs. Cazurile in care se poate invoca 

80. Omisiunea de cercetare a motivelor de recurs. Recurs respins pe o exceptie procesuala. Inadmisibilitatea contestatiei

81. Omisiunea de cercetare a unui motiv de casare sau modificare. Invocarea de catre partea care nu a formulat recurs. Inadmisibilitatea contestatiei

82. Invocarea unor motive ce nu se incadreaza in ipotezele celor doua cazuri de contestatie in anulare speciala. Inadmisibilitatea contestatiei

83. Neretinerea temeiniciei argumentelor aduse de recurenta in justificarea nemotivarii in termen a recursului. Neincadrarea in vreunul din motivele prevazute de art. 318 C. proc. civ. Inadmisibilitatea contestatiei 

84. Omisiunea instantei de recurs de a se pronunta asupra cheltuielilor de judecata. Neincadrarea in vreunul din motivele prevazute de art. 318 C. proc. civ. Inadmisibilitatea contestatiei

85. Recurs constatat nul pentru imposibilitatea incadrarii motivelor formulate de parte in cazurile de casare si modificare prevazute de art. 304 C. proc. civ. Contestarea acestei solutii din perspectiva ambelor motive prevazute de art. 318 C. proc. civ., cu argumentarea ca instanta de recurs nu a examinat „motivul de ordine publica privitor la autoritatea de lucru judecat” cuprins in cererea de recurs. Inadmisibilitatea contestatiei

86. Nesemnarea incheierii de dezbateri de catre unul din membrii completului de judecata. Incalcarea principiului dreptului la aparare si a principiului publicitatii dezbaterilor. Incalcarea normelor de ordine publica privitoare la competenta, motiv invocat si respins in recurs pentru netemeinicie. Inadmisibilitatea contestatiei 

Capitolul IV. Procedura de solutionare a contestatiei in anulare

Sectiunea 1. Instanta competenta 

87. Instanta competenta sa solutioneze contestatia in anulare. Compunerea completului de judecata

Sectiunea a 2-a. Sesizarea instantei

88. Sesizarea instantei cu o cerere denumita gresit de parte „contestatie in anulare”. Calificarea ei de instanta ca fiind apel

89. Criteriile in raport de care se apreciaza daca hotararea supusa contestatiei in anulare este sau nu susceptibila de executare silita. Relevanta asupra termenului de exercitare a contestatiei 

90. Hotarare susceptibila de executare silita. Termen in care poate fi atacata cu contestatie in anulare

91. Hotarare nesusceptibila de executare silita. Termen de exercitare a contestatiei in anulare

92. Hotarare nesusceptibila de executare silita. Dovada datei la care contestatorul a luat cunostinta de hotarare. Relevanta asupra modului de calcul al termenului de exercitare a contestatiei in anulare

93. Hotarare nesusceptibila de executare silita atacata cu contestatie. Data cand contestatorul a luat cunostinta de hotarare. Sanctiunea nerespectarii termenului 

94. Sanctiunea depasirii termenului de exercitare a contestatiei

95. Repunerea in termenul de exercitare a contestatiei in anulare. Motive

96. Repunerea in termenul de exercitare a contestatiei in anulare. Conditii

97. Exceptia de tardivitate si exceptia de inadmisibilitate a contestatiei in anulare. Ordinea solutionarii exceptiilor. Conditiile in care opereaza tardivitatea contestatiei in anulare

98. Cerere de suspendare a executarii hotararii atacate cu contestatie in anulare. Caracterul accesoriu al cererii de suspendare in raport cu cererea de contestatie in anulare. Consecinte 

Sectiunea a 3-a. Caile de atac impotriva hotararii judecatoresti date in contestatia in anulare

99. Modul de folosire a cailor de atac impotriva hotararii date in contestatia in anulare. Principiul unicitatii dreptului de a folosi o cale de atac

Index alfabetic

Detalii tehnice
Data aparitiei29 mai 2006
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini200
Tip copertaCarte brosata