Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Apelul in procesul civil. Practica judiciara

ISBN/ISSN: 978-973-1720-29-6
Editura: Hamangiu
28,90 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata
   Desi tema tratata aici este exclusiv una de procedura, dreptul substantial in aceasta situatie a constituit mijlocul prin care s-a urmarit realizarea unei demonstratii juridice coerente, procedura, in general, fiind „dreptul in actiune”.
   Rostul implicit al unei lucrari de acest gen este acela de a oferi practicienilor alternativa unei documentari, finalitati careia speram ca si aceasta sa ii serveasca.

Capitolul I. Conditii de exercitare a apelului

1. Exceptia de netimbrare a apelului. Exceptie dirimanta, absoluta, pentru care art. 20 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 a anihilat caracterul sau de exceptie peremptorie care incepe prin a avea un caracter dilatoriu 

2. Constatarea inaplicabilitatii scutirii de plata taxelor judiciare de timbre prevazute de art. 15 lit. o) din Legea nr. 146/1997. Anularea apelului ca netimbrat 

3. Prematuritatea apelului exercitat impotriva unei incheieri premergatoare. Concurs intre exceptia prematuritatii si cea a inadmisibilitatii caii de atac 

4. Formularea cererii de chemare in judecata in lipsa unui mandat judiciar pentru un atare drept. Apel declarat in termen

5. Necomunicarea hotararii apelate catre partea care face uz de calea de atac. Apel declarat in termen 

6. Termen de declarare a apelului. Calculul acestuia in conditiile art. 104 C. proc. civ. 

7. Nerespectarea termenului de declarare a apelului. Consecinte

8. Schimbarea domiciliului uneia dintre parti in timpul judecatii. Nerespectarea prevederilor art. 98 C. proc. civ. Consecinte in ce priveste termenul de declarare a apelului

9. Motivarea apelului la prima zi de infatisare. Consecinta neindeplinirii acestei obligatii procesuale de catre apelant

10. Depunerea tardiva a motivelor de apel, cu incalcarea art. 287 alin. (2) C. proc. civ. Consecinte. Aplicarea in apel a dispozitiilor de drept material de imediata aplicare, din legea speciala

11. Apel nemotivat. Judecarea lui pe baza celor invocate la prima instanta 

12. Dovada comunicarii motivelor de apel. Inaplicabilitatea echipolentei. Inadmisibilitatea in apel a unei cereri de interventie in interes propriu, in lipsa acordului partilor

13. Exceptia nulitatii cererii de apel pentru lipsa semnaturii si neindicarea hotararii apelate. Exceptia lipsei dovezii calitatii de reprezentant a apelantului

14. Nedepunerea cererii de apel la instanta a carei hotarare se ataca. Consecinte. Hotarare arbitrala pronuntata de Comisia de arbitraj de pe langa O.R.D.A. Asimilarea hotararii arbitrale unei hotarari judecatoresti definitive. Apelul prevazut de legea speciala. Instanta competenta. Aplicarea dreptului comun

15. Apel exercitat impotriva unei incheieri premergatoare pronuntate de instanta de recurs. Inadmisibilitate

16. Apel principal. Apel incident. Termenul pana la care se poate formula 

17. Apel exercitat de intervenientul accesoriu, in absenta apelului partii in favoarea careia a intervenit. Apel neavenit 

18. Lipsa interesului in declararea apelului, in absenta unor obligatii susceptibile de executare, stabilite in sarcina apelantului prin dispozitivul sentintei. Evaluarea exceptiei. Soarta cererii de interventie accesorie formulate in apel in interesul apelantului

19. Determinarea in apel a cadrului procesual sub aspect obiectiv. Incompatibilitatea calitatii de contestator cu cea de intervenient principal, in aceeasi cauza

Capitolul al II-lea. Instanta competenta in solutionarea apelului

20. Instanta competenta in solutionarea apelurilor indreptate impotriva hotararilor pronuntate in materia fondului funciar. Apel aflat pe rolul curtii de apel la data modificarii competentei in aceasta materie prin Legea nr. 195/2004

21. Instanta competenta pentru solutionarea apelului in materia partajului judiciar, dupa modificarea art. 2 pct. 2 C. proc. civ. prin O.U.G. nr. 65/2004 

22. Aplicarea dispozitiilor finale si tranzitorii din Legea nr. 219/2005. Instanta competenta in solutionarea apelurilor aflate pe rolul curtilor de apel, la data intrarii in vigoare a normei noi de procedura

23. Competenta de solutionare a apelului indreptat impotriva incheierii de respingere a cererii de recuzare a tuturor magistratilor unei instante. Exceptie de necompetenta materiala invocata din oficiu 

Capitolul al III-lea. Obiectul apelului 

24. Corecta calificare a caii de atac. Obligatie a instantei conform art. 84 C. proc. civ

25. Calea de atac impotriva sentintei pronuntate in solutionarea unei contestatii indreptate contra unei dispozitii emise in aplicarea Legii nr. 10/2001. Gresita solutionare a exceptiei tardivitatii formularii contestatiei de prima instanta. Solutie in apel

26. Calea de atac impotriva sentintelor pronuntate de prima instanta intr-o cerere neevaluabila in bani, in materie civila. Inaplicabilitatea art. 282 (1) alin. (1) C. proc. civ

27. Incheierile pronuntate de birourile de carte funciara, supuse controlului jurisdictional prin exercitarea cailor de atac prevazute de lege. Notarea unui dosar penal in cartea funciara in privinta unui imobil. Invocarea, prin motivele de apel, a lipsei unui temei juridic a unei astfel de operatiuni

28. Incheierile pronuntate de biroul de carte funciara, obiect al apelului. Gresita aplicare a art. 50 din Legea nr. 7/1996. Ignorarea art. 492 C. proc. civ. Nelegala respingere a cererii de intabulare a dreptului de proprietate asupra constructiei

29. Apel formulat impotriva unei incheieri de indreptare a erorilor materiale cuprinse in dispozitivul sentintei. Caracterul fondat al acestuia 

30. Hotarare arbitrala pronuntata de Comisia arbitrala de pe langa O.R.D.A. in procedura medierii, supusa apelului la Curtea de Apel Bucuresti. Complinirea considerentelor hotararii apelate. Hotarare definitiva si irevocabila pronuntata in apel 

Capitolul al IV-lea. Judecata in apel

Sectiunea 1. Critici in calea devolutiva de atac. Schimbarea solutiei primei instante 

31. Depunerea unui inscris nou in apel, in aplicarea art. 295 alin. (2) C. proc. civ., de natura a acoperi neregularitatea constatata la biroul de carte funciara. Solutie in apel

32. Probe indicate prin cererea de apel. Obligatia instantei de apel de a pune in discutie admisibilitatea lor, chiar in absenta apelantului 

33. Restrangerea criticilor formulate prin apelul principal. Efect asupra apelului incident. Inaplicabilitatea art. 288 alin. (2) C. proc. civ, in contextul unui apel incident. Probe in apel 

34. Reaudierea unui martor in apel. Suplimentarea probelor administrate la prima instanta

35. Exceptia lipsei de interes in promovarea apelului. Netemeinicie. Note scrise, depuse la prima zi de infatisare, care nu pot fi apreciate drept cerere modificatoare in conditiile art. 132 alin. (1) C. proc. civ. Inaplicabilitatea echipolentei. Contrarietate intre solutia rezultand din practicaua sentintei si cea decurgand din dispozitiv, asupra unei exceptii. Inlaturarea ei in apel. Daune cominatorii solicitate direct in cuvantul pe fond la prima instanta. Inadmisibilitate

36. Exceptia nulitatii sentintei, invocata ca motiv de apel in conditiile art. 294 alin. (1) teza a II-a C. proc. civ., din perspectiva exceptiei lipsei capacitatii procesuale de exercitiu. Recalificarea ultimei exceptii de fond drept exceptie a lipsei dovezii calitatii de reprezentant, exceptie de procedura. Analiza acestora de instanta de apel. Transmitere conventionala de calitate procesuala

37. Apel principal. Apel incident. Motive de apel vizand nelegala solutionare a cererii pe calea unei exceptii de fond, respectiv a unei exceptii de procedura

38. Exceptie de procedura, invocata de instanta din oficiu. Inadmisibilitatea cererii de incuviintare a executarii silite prin poprire 

39. Exceptia nulitatii unui act juridic civil, mijloc nou de aparare invocat direct in apel. Admisibilitate. Inadmisibilitatea unei exceptii similare, determinata de limitele devolutiunii

40. Exceptie de conexitate invocata in apel. Probe admisibile in procedura necontencioasa. Exceptia prescriptiei dreptului de a cere executarea silita. Efectul renuntarii creditorului la realizarea unui rest de creanta intr-o noua cerere de incuviintare a executarii

41. Exceptia lipsei de interes in formularea cererii reconventionale, exceptie de fond, absoluta, peremptorie, invocata de instanta din oficiu, in apel. Evaluarea ei din perspectiva unei cereri de anulare a unor modele industriale

42. Admiterea in parte a pretentiilor reclamantei. Limitele devolutiunii in apelurile formulate de ambele parti 

43. Motive de apel privind nelegala solutionare a exceptiei netimbrarii cererii de chemare in judecata. Cerere principala timbrabila. Cerere accesorie scutita de taxa de timbru. Solutie unitara asupra exceptiei nulitatii actiunii

44. Lipsa unui apel incident al intimatilor. Regula non reformatio in pejus. Neatacarea solutiei instantei de fond de catre intimati. Retinerea in apel a puterii lucrului judecat fata de acestia 

45. Confirmarea in apel a solutiei purtand asupra exceptiei lipsei calitatii procesuale active. Limitele devolutiunii apelului. Gresita invocare a liberului acces la justitie, din perspectiva art. 6 din Conventia europeana a drepturilor omului

46. Invocarea mai multor exceptii procesuale. Stabilirea ordinii de solutionare. Exceptii procesuale absolute. Inlaturarea sustinerii privind tardivitatea formularii lor

47. Inadmisibilitatea actiunii in retrocedare indreptata impotriva statului, dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 10/2001. Confirmarea in apel a solutiei. Admisibilitatea actiunii in revendicare impotriva chiriasului cumparator, chiar dupa acest moment. Inadmisibilitatea unor cereri noi in apel

48. Ordinea analizei criticilor in apel. Prioritatea celor vizand cadrul procesual. Raportul juridic nascut, in temeiul Legii nr. 10/2001, intre persoana indreptatita si unitatea detinatoare notificata. Calitate procesuala pasiva

49. Motiv de apel vizand neachitarea taxelor judiciare de timbru si timbru judiciar, datorate la prima instanta. Neincidenta scutirii de achitare a acestora

50. Raportul dintre necompetenta materiala si cea functionala a aceluiasi tribunal. Distinctie intre exceptia lipsei calitatii procesuale active si exceptia lipsei dovezii calitatii de reprezentant

51. Cerere de completare a dispozitivului sentintei. Apel exercitat impotriva sentintei de solutionare a cererii. Consecinta in apel a desfiintarii sentintei a carei completare s-a dispus prin hotararea ulterioara 

52. Ignorarea de prima instanta a cererii privind scutirea de plata taxei judiciare de timbru, invocata ca motiv de apel 

53. Omisiunea instantei de a se pronunta asupra unor exceptii procesuale absolute. Reiterarea lor prin motivele de apel. Solutie 

54. Critici in apel vizand decaderea din dreptul de a mai invoca in fata primei instante o exceptie absoluta, de ordine publica. Caracterul nefondat al acestora 

55. Confirmarea in apel a calitatii de reprezentant, in baza unei procuri acordate pe teritoriul unui stat cu care Romania are conventie bilaterala de suprimare a cerintei aplicarii apostilei 

56. Lipsa semnaturii petentei. Necomplinirea pana la prima zi de infatisare urmatoare. Motiv de apel vizand nelegala aplicare a sanctiunii nulitatii cererii de chemare in judecata. Caracterul nefondat al criticii

57. Exceptia tardivitatii formularii cererii de chemare in judecata, reiterata prin motivele de apel. Solutionare nemotivata a exceptiei prin sentinta apelata. Suplinirea motivarii in apel

58. Falsa depasire a limitelor investirii primei instante prin solutia pronuntata in apel

59. Lipsa rolului activ, invocata prin motivele de apel. Obligatiile procesuale ale partii insesi. Principiul disponibilitatii partilor, limita a rolului activ al instantei

60. Exceptia necompetentei teritoriale a primei instante, sustinuta de reclamanti prin motivele de apel. Inadmisibilitate. Confirmarea solutiei primei instante, pentru legala solutionare a exceptiei lipsei dovezii calitatii de reprezentant

61. Obligatia partilor rezultand din art. 129 alin. (1) C. proc. civ. Confirmarea solutiei primei instante in conditiile in care cercetarea exceptiei se confunda cu insasi analiza fondului cauzei

62. Reaprecierea probelor administrate la prima instanta si rejudecarea cauzei in apel, din perspectiva solutiei prevazute de art. 296 C. proc. civ. Nepronuntarea primei instante asupra unor aparari invocate prin concluziile scrise. Cercetarea lor de instanta de apel, in baza art. 292 alin. (1) C. proc. civ. Solutia asupra cererilor de interventie accesorie formulate in apel

63. Gresita apreciere a probelor in apel. Incidenta art. 139 alin. (1) C. proc. civ. cu privire la pedeapsa de a nu se tine seama de inscris

64. Solutionarea plus petita a cererii de catre instanta de fond. Recalificarea exceptiei lipsei de obiect a apelului in exceptia lipsei de interes in sustinerea caii de atac. Netemeinicie

65. Invalidarea in apel a criticilor tinand de modificarea tardiva a cererii de chemare in judecata, dupa prima zi de infatisare, limita prevazuta de art. 132 alin. (1) C. proc. civ

66. Motive de apel fondate pe distinctia intre prescriptia dreptului material la actiune si prescriptia dreptului de a cere executarea silita. Analiza acestora in procedura necontencioasa a incuviintarii executarii silite

67. Mentinerea solutiei primei instante. Substituirea considerentelor in apel 

68. Executare benevola a obligatiei ce forma obiectul raportului juridic dedus judecatii, in etapa apelului. Solutie in apel

69. Invocarea lipsei unei aprobari legale, chestiune distincta de contestarea semnaturii in conditiile art. 180-184 C. proc. civ. Inadmisibilitatea in apel a unor cereri noi, formulate omisso medio 

70. Gresita constatare de prima instanta a dobandirii dreptului de proprietate prin accesiune. Nelegalitatea sentintei. Solutie in apel

71. Necriticarea regimului juridic al locuintei, premisa de analiza pentru instanta de control judiciar. Complinirea considerentelor sentintei in cazul respingerii apelului ca nefondat, in baza art. 296 C. proc. civ.

72. Inadmisibilitatea reanalizarii, in apelul impotriva sentintei pronuntate pe fondul unui partaj judiciar, a celor statuate prin incheierea de admitere in principiu, intrata in puterea lucrului judecat. Aplicarea gresita a legii in apel

73. Inadmisibilitatea incuviintarii executarii silite in absenta unui titlu executoriu. Inlaturarea in apel a unor exceptii procesuale subsidiare inadmisibilitatii 

74. Confirmarea in apel a solutiei de respingere a intabularii dreptului de proprietate. Insuficienta probatorie a sentintei pronuntate in retrocedare

Sectiunea a 2-a. Desfiintarea solutiei primei instante

75. Nelegala citare a paratei la judecata cauzei in prima instanta. Incidenta art. 297 alin. (1) C. proc. civ. Inutilitatea cercetarii criticilor vizand fondul cauzei

76. Motiv de apel constand in gresita aplicare a sanctiunii nulitatii cererii de chemare in judecata, in conditiile art. 133 alin. (1) C. proc. civ. Solutie in apel

77. Gresita solutionare a cererii pe cale de exceptie de catre prima instanta. Solutie in apel. Limitele devolutiunii intr-un astfel de apel

78. Necercetarea fondului cauzei decurgand din neanalizarea tuturor motivelor retinute de unitatea detinatoare in decizia de respingere a notificarii in baza Legii nr. 10/2001. Solutie in apel

79. Exceptia de necompetenta materiala a primei instante, invocata prin motivele de apel, alaturi de alte critici. Analiza prioritara a exceptiei. Solutie in apel

80. Nelegala retinere a tardivitatii formularii cererii, motiv de apel. Invocarea in apel a unei alte exceptii de fond. Solutie in apel 

81. Gresita apreciere a inadmisibilitatii cererii retinute de prima instanta, motiv de apel. Limitele devolutiunii in apel, intr-o atare situatie

82. Obligatia instantei de trimitere, rezultand din art. 315 C. proc. civ. Nelegala respingere ca inadmisibile a cererii reconventionale si a cererii de chemare in garantie formulate de parat, prin incheieri interlocutorii. Solutie in apel

83. Distinctie intre exceptia puterii lucrului judecat si efectul pozitiv al puterii de lucru judecat. Gresita retinere a exceptiei de prima instanta. Solutia instantei de apel

84. Invocarea unui pretins motiv de desfiintare a sentintei apelate, aparut dupa pronuntarea primei instante. Prorogarea discutarii unor exceptii procesuale dupa administrarea probelor, echivalentul unirii acestora cu fondul, conform art. 137 alin. (2) C. proc. civ. 

85. Solutionare gresita a exceptiei tardivitatii unei contestatii formulate in temeiul Legii nr. 10/2001. Reevaluarea acesteia in apel. Solutie

86. Necesitatea respectarii limitelor deciziei de casare, motiv de ordine publica pus in discutie din oficiu, conform art. 295 alin. (1) teza a II-a C. proc. civ. Consecinte. Aplicarea legii procesuale in timp

87. Stabilirea limitelor rejudecarii in conditiile art. 297 alin. (1) C. proc. civ. Intrarea in puterea lucrului judecat a hotararii primei instante in ce priveste solutionarea unor cereri neapelate. Remediul oferit de institutia aderarii la apel, prevazuta de art. 293 C proc. civ

88. Perimarea cererii de apel. Incidenta art. 248 si urm. C. proc. civ

Capitolul al V-lea. Acte procesuale de dispozitie in apel 

89. Renuntare la judecata cererii de chemare in judecata, act de dispozitie procesuala manifestat in etapa apelului. Acordul celeilalte parti. Renuntarea la cheltuielile de judecata. Solutie in calea de atac 

90. Renuntarea la insusi dreptul subiectiv dedus judecatii, realizata in fata instantei de apel printr-un inscris notarial. Anularea hotararii primei instante. Respingerea in fond a cererii de chemare in judecata

91. Renuntarea apelantei persoana fizica, in sedinta publica, la judecarea apelului. Conditii de forma. Solutia instantei de apel

92. Renuntarea persoanei juridice la judecarea caii de atac. Conditii de forma. Principiul disponibilitatii partilor

93. Renuntarea la judecarea apelului prin declaratie autentica. Consecinte

94. Renuntarea la judecata apelului de partea in favoarea careia s-a intervenit. Consecinta in ce priveste apelul intervenientului accesoriu 

95. Tranzactie incheiata in timpul judecatii in fond, neinsusita in instanta de reprezentantul paratei. Validarea ei in apel

96. Tranzactie incheiata in apel. Renuntarea paratului la judecarea apelului declarat. Renuntarea reclamantei la judecarea cererii de chemare in judecata. Interpretarea clauzelor contractului de tranzactie. Solutia instantei de apel 

97. Incheierea unei tranzactii in apel. Aplicarea in plan procesual a principiului conversiunii actelor juridice 

98. Incheierea unei tranzactii in etapa apelului. Renuntarea la insusi dreptul pretins. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 271 C. proc. civ., avand in vedere continutul ei. Solutia instantei de apel 

99. Conditii de forma pentru pronuntarea unei hotarari in temeiul invoielii partilor, conform art. 271 C. proc. civ

100. Solutionarea amiabila a litigiului in etapa apelului. Pronuntarea unei hotarari de expedient 

Index alfabetic

Detalii tehnice
Data aparitiei16 mai 2007
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini440
Tip copertaCarte brosata