Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Sanctiunile in procesul civil. Practica judiciara

ISBN/ISSN: 978-973-1720-27-2
Editura: Hamangiu
33,72 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata
   Lucrarea realizeaza o analiza completa a problemelor pe care le pune in practica aplicarea masurilor de constrangere menite sa garanteze respectarea normelor juridice privind formele si conditiile dupa care trebuie sa se desfasoare activitatea judiciara in procesul civil.
   Modalitatea de sistematizare a celor peste 120 de hotarari prezentate, unele dintre ele publicate pentru prima data, notele cu privire la modificarile legislative si comentariile concepute din perspectiva practicianului raspund necesitatii de informare rapida si obiectiva a magistratilor, avocatilor, consilierilor juridici, dar si a teoreticienilor si studentilor cu privire la aplicarea si interpretarea dispozitiilor legale pertinente.

Capitolul I. Nulitatea actelor procedurale

Sectiunea 1. Cereri in justitie

§1. Cerinte comune tuturor cererilor 

1. Obiect juridic necorelat cu temeiul juridic al cererii. Calificare juridica. Finalitate 

2. Cerere in justitie gresit intitulata. Finalitatea exercitarii unei cai de atac. Rolul activ al instantei

3. Cale de atac. Principiul legalitatii. Solutionare sub o denumire gresita. Consecinte

4. Obiect al cererii clar exprimat. Calificare juridica din oficiu. Incalcarea principiului disponibilitatii. Limitele rolului activ al instantei 

5. Cauza a cererii explicit indicata. Principiul disponibilitatii. Consecinte 

§2. Elementele cererii 

6. Cerere de recurs. Mentiunea numelui si domiciliului intimatei. Nulitate expresa si relativa. Lipsa vatamare. Consecinte

7. Calitatea de reprezentant la momentul exercitarii caii de atac. Cerinta inscrisului sub semnatura legalizata. Intrunire. Desemnarea administratorului judiciar. Consecinte

8. Exercitarea drepturilor procesuale. Mandat. Prezentarea partii in proces. Consecinte

9. Reprezentare pentru exercitiul dreptului la actiune. Mandat verbal. Necesitatea verificarii consimtamantului reclamantului. Ineficienta consimtamantului mostenitorilor. Consecinte

10. Coparticipare procesuala activa. Semnarea contestatiei de catre unul dintre petenti in numele si pe seama celorlalti. Reprezentare. Nedovedirea mandatului. Sanctiunea nulitatii 

11. Mandat de reprezentare. Consilier de proprietate intelectuala. Conditia intrunirii calitatii de consilier juridic 

12. Procura speciala de reprezentare in proces intocmita in Belgia. Efecte juridice. Formalitatea aplicarii apostilei reglementate de Conventia de la Haga din 5 octombrie 1961. Scutire

13. Procura intocmita de un notar public din Franta. Mandat special de reprezentare. Efecte juridice

14. Cerere de apel. Lipsa semnaturii. Exceptia nulitatii cererii. Mod de solutionare 

15. Cerere de recurs. Lipsa semnaturii. Nulitate absoluta 

16. Coparticipare procesuala pasiva facultativa. Valoarea obiectului cererii. Mod de calcul. Ignorare. Consecinte

17. Cerere de recurs. Indicarea gresita a incheierii de sedinta atacate. Lipsa vatamarii

18. Cerere de recurs. Neindicarea hotararii atacate. Finalitatea cererii. Nulitate 

§3. Intampinarea 

19. Obligativitatea comunicarii intampinarii. Temei juridic. Drept la aparare si contradictorialitate. „Egalitatea armelor”. Incalcare. Consecinte 

20. Intampinare. Obligatia instantei de comunicare la cerere a intampinarii. Drept la aparare. Invoiala partilor. Ignorare. Consecinte

21. Intampinare. Invocare exceptii. Nesustinere in fata instantei. Principiile disponibilitatii si al oralitatii. Completare cerere in faza rejudecarii fondului dupa casare. Admisibilitate

§4. Cererea reconventionala 

22. Judecare impreuna cu cererea principala. Disjungere. Conditii. Incalcare. Sanctiune

23. Depunere tardiva. Judecare separata. Incalcare. Nulitate virtuala. Nedovedirea vatamarii. Consecinte 

§5. Cereri de interventie

24. Participarea tertului in proces. Calificarea gresita a cererii de interventie. Consecinte. Procedura admisibilitatii in principiu a interventiei voluntare 

§6. Primirea cererii 

25. Cerere trimisa prin posta. Complinirea lipsurilor. Modul de calcul al termenului de formulare a cererii

§7. Timbrarea cererii

26. Neindicarea valorii obiectului cererii. Abuz de drept procesual. Sanctiune

27. Cerere trimisa prin posta. Restituire in vederea timbrarii. Nelegalitate. Calculul termenului legal pentru exercitiul dreptului la actiune

28. Scutire legala in personam. Cerere formulata de alta parte in proces decat beneficiarul scutirii. Obligativitatea timbrarii. Sanctiune

29. Stabilire taxa judiciara de timbru. Reexaminare. Invocarea exceptiei nulitatii. Nelegalitate

30. Stabilire taxa judiciara de timbru. Plata. Dovada. Sanctiune 

31. Obligatia legala de timbrare a cererilor. Lipsa culpei partii. Anulare cerere. Nelegalitate

Sectiunea a 2-a. Citarea si comunicarea actelor de procedura

§1. Citarea 

32. Citare legala. Facultatea partii de a se prezenta in instanta. Neachitarea taxei judiciare de timbru. Sanctiune. Culpa procesuala 

33. Primul termen de judecata. Prescurtarea termenului de inmanare a citatiei catre parti. Nulitatea citatiei. Termen de invocare

34. Domiciliu in strainatate. Citarea partii. Avocat ales. Termen in cunostinta. Schimbarea domiciliului partii pe parcursul judecatii. Neluare in seama. Lipsa vatamarii partii

35. Extinderea cadrului procesual prin vointa reclamantului. Citarea persoanelor chemate in judecata. Nelegalitate. Sanctiune 

36. Citatia. Mentiuni obligatorii. Indicarea gresita a adresei postale. Nulitate

37. Citatia. Mentiuni obligatorii. Neindicarea sediului cert al instantei. Nulitate. Consecinte

38. Actiune reala imobiliara. Imunitatea de jurisdictie a statului strain

39. „Asezare profesionala”. Citarea persoanei fizice la locul de munca. Aplicarea regulilor generale in materia comunicarii actelor de procedura

40. Citarea persoanei juridice la o adresa postala gresita. Incalcarea dreptului la aparare. Nulitatea hotararii judecatoresti

41. Citarea persoanei juridice prin afisare. Mentiunile agentului constatator. Valoare absoluta de adevar

42. Citare. Neregularitate invederata pe calea contestatiei in anulare. Imposibilitatea invocarii propriei culpe procesuale

43. Contestatie la executare. Suspendarea executarii. Citare

44. Ordonanta presedintiala. Dispozitie expresa de necitare a partilor. Egalitatea de tratament a partilor in proces. Incalcare. Nulitate  

§2. Comunicarea

45. Procesul-verbal de comunicare a hotararii judecatoresti. Neaplicarea echipolentei actelor de procedura

46. Procesul-verbal de comunicare a hotararii judecatoresti. Mentiunea obligatorie a semnaturii agentului constatator. Lipsa. Efecte

47. Comunicarea hotararii judecatoresti la domiciliul partii. Declaratia de recurs. Alegere de domiciliu. Inaplicabilitate 

48. Comunicare hotarare la o adresa postala gresita. Nulitate. Consecinte

49. Comunicarea hotararii recurate la o alta adresa postala decat cea indicata de parte in proces. Contestatie in anulare. „Eroare materiala”

50. Necomunicarea motivelor de apel. Sanctiune

51. Hotararea Comisiei judetene de aplicare a Legii nr. 18/1991. Nerespectarea procedurii comunicarii. Nulitate. Vatamare. Consecinte asupra termenului de formulare a contestatiei

Sectiunea a 3-a. Dezbateri

52. Exceptii procesuale. Ordinea de solutionare. Incalcare. Sanctiune 

53. Timbrare. Renuntarea la judecarea recursului. Ordine de solutionare a incidentelor procedurale

54. Recurs. Exceptia necompetentei materiale de solutionare a cauzei in prima instanta si exceptia nulitatii recursului. Ordinea de solutionare

55. Exceptie procesuala. Unirea gresita a exceptiei cu fondul. Pronuntare cu precadere asupra exceptiei. Lipsa vatamarii partii 

56. Exceptie procesuala. Principiul contradictorialitatii. Incalcare. Nulitate virtuala. Dovada vatamarii procesuale

57. Exceptie procesuala. Admitere. Solutionare concomitenta a fondului. Incalcarea principiului contradictorialitatii. Consecinte 

58. Contestatie in temeiul Legii nr. 10/2001. Cadru procesual. Ineficienta unei exceptii a lipsei calitatii procesuale pasive. Examinarea raportului de drept substantial. Lipsa vatamarii procesuale 

59. Nepronuntarea asupra unui apel. Invocare de catre intimat. Lipsa interes

60. Participarea procurorului in procesul civil. Conditii 

61. Drept la aparare. Cerere de amanare a cauzei. Apreciere. Pozitia partii adverse. Amanarea pronuntarii. Conditii

62. Inchiderea dezbaterilor. Depunerea unei cereri la dosar. Ineficienta 

Sectiunea a 4-a. Administrarea dovezilor

63. Inscrisuri. Aducerea inscrisului aflat in pastrarea unei autoritati sau a unei alte persoane. Nedovedirea preexistentei inscrisului. Consecinte

64. Expertiza. Desemnare a doi experti. Nulitate relativa a incuviintarii probei. Invocare

65. Raport de expertiza. Lucrare la fata locului. Obligativitatea convocarii partilor de catre expert. Nerespectare. Consecinte

66. Raport de expertiza. Convocarea partilor. Comunicarea raportului. Incalcarea dreptului la aparare si a contradictorialitatii. Consecinte 

67. Raport de expertiza. Neconvocare parti. Nulitate relativa. Consecinte asupra momentului invocarii neregularitatii

68. Raport de expertiza. Nulitate relativa. Invocare

69. Desemnarea mai multor experti. Neintocmirea raportului de catre toti expertii. Consecinte. Necesitatea dovedirii vatamarii procesuale. Neintrunire

70. Administrarea dovezilor. Principiul nemijlocirii. Rolul activ al instantei. Neindeplinire. Sanctiune

71. Expertiza. Participarea unui expert desemnat de partea in proces. Valorificarea punctului de vedere al expertului consilier. Inlaturarea raportului intocmit de expertul desemnat de instanta. Principiul aflarii adevarului 

72. Administrarea dovezilor. Refacerea si completarea din oficiu a unor probe. Legalitate. Rolul activ al instantei. Indatoririle partii in proces. Neindeplinire. Consecinte

Sectiunea a 5-a. Hotararea judecatoreasca

73. Incompatibilitatea judecatorului. Neintrunire

74. Recuzare. Motiv cunoscut partii inainte de inceperea dezbaterilor. Conditii de invocare

75. Incheierea de amanare a pronuntarii. Lipsa. Sanctiune. Nulitate subsecventa

76. Incheierea de amanare a pronuntarii. Elemente esentiale. Lipsa. Consecinte

77. Hotarare judecatoreasca. Mentiuni eronate. Eroare materiala. Consecinte 

78. Deliberare. Unanimitate de pareri. Mentiune privind pronuntarea hotararii „in majoritate”. Nerelevanta

79. Intocmirea minutei. Contrarietate formala intre minuta si dispozitiv. Consecinte

80. Contradictie intre minuta si dispozitiv. Pronuntarea a doua hotarari distincte, cu continut contrar. Nulitatea celei de-a doua hotarari

81. Contradictii intre minuta, considerente si dispozitiv. Consecinte 

82. Mentiuni obligatorii. Indicare gresita. Consecinte 

83. Contrarietatea dintre dispozitivul si considerentele hotararii. Motiv de ordine publica. Consecinte

84. Publicitatea sedintei de judecata. Nerespectare. Sanctiune 

Sectiunea a 6-a. Imparteala judiciara 

85. Imparteala judiciara. Nepronuntarea incheierii prevazute de art. 673 (6)  C. proc. civ. Sanctiunea nulitatii aplicabila sentintei. Regimul exceptiei nulitatii 

86. Atribuire in natura a unui bun. Stabilirea sumei de bani datorate ca sulta. Depunerea direct la instanta a recipisei de consemnare a sultei la dispozitia creditorului. Consecinte

Capitolul al II-lea. Decaderea din dreptul de a efectua acte procedurale

Sectiunea 1. Cereri in justitie

87. Modificarea obiectului cererii. Prima zi de infatisare. Nerespectare. Consecinte

88. Motivarea apelului. Termen de depunere. Consecinte 

89. Intampinare. Nedepunere in termen. Sanctiune. Temei juridic. Nelegala citare pentru primul termen de judecata. Consecinte

90. Intampinare. Termen de depunere

91. Intampinare. Sanctiunea nedepunerii in termenul legal. Conditii pentru aplicarea sanctiunii. Respectarea dreptului la aparare 

92. Exceptii de procedura relative. Obligatia invocarii prin intampinare. Incalcare. Sanctiune 

93. Divort. Termen de depunere a cererii reconventionale. Incalcare. Consecinte 

94. Sistare indiviziune. Participarea tertilor in proces. Principiul unanimitatii. Consecinte

95. Solicitarea de probe noi in apel. Conditii. Intrunire. Aplicarea gresita a sanctiunii decaderii. Consecinte 

Sectiunea a 2-a. Propunerea si administrarea dovezilor

96. Solicitarea probei prin cererea de apel. Inaplicabilitatea sanctiunii decaderii. Consecinte

97. Proba cu expertiza. Neachitare onorariu de expert. Lipsa temei pentru inchiderea dosarului de partaj. Consecinte 

98. Expertiza. Obiectiuni. Neformulare in termen legal. Culpa procesuala. Consecinte

99. Proba cu expertiza. Acte de procedura ale instantei. Incheieri interlocutorii

100. Administrarea dovezilor. Proba cu inscrisuri incuviintata. Principiul nemijlocirii. Respectare. Obligatiile partii in proces. Neindeplinire. Consecinte sub aspectul posibilitatii invocarii lipsei rolului activ al instantei 

101. Administrarea dovezilor. Procedura administrativa. Depunerea inscrisurilor doveditoare direct in instanta. Admisibilitate. Dreptul la un proces echitabil

Sectiunea a 3-a. Termenele procedurale

102. Predarea cererii la posta cu scrisoare recomandata. Evidentiere intr-un borderou postal. Lipsa de relevanta. Decadere din dreptul la declararea apelului

103. Exercitarea dreptului la actiune fara mandat. Citarea partii prin mandatar. Consecinte asupra termenului de declarare a apelului

104. Drept procedural. Neexercitare in termen. Parasirea localitatii. Neintrunirea fortei majore 

105. Nemotivarea in termen a recursului. Forta majora. Neintrunire. Tratament medical ambulatoriu. Declararea in termen a recursului

Capitolul al III-lea. Amenzi judiciare si despagubiri

106. Declararea unei cai de atac netimbrate. Abatere judiciara. Abuz de drept procesual. Neintrunire

107. Exercitiu abuziv al drepturilor procesuale. Inaplicabilitatea sanctiunii platii cheltuielilor de judecata

108. Nedepunerea de catre expert a lucrarii dispuse in termenul fixat. Amenda judiciara 

109. Necomunicarea motivelor de recurs. Culpa recurentei in indeplinirea unei obligatii procedurale. Amenda judiciara 

110. Incalcarea masurilor luate de instanta pentru asigurarea ordinii si solemnitatii sedintei de judecata. Abatere judiciara. Sanctiune

111. Abatere judiciara. Sanctiune proportionala cu gravitatea faptei. Reexaminare 

112. Formulare repetata a unor cereri de recuzare. Abuz de drept procesual. Despagubiri

113. Formularea repetata de cereri. Abuz de drept procesual

114. Amenda judiciara. Reexaminare. Solutionare

Capitolul al IV-lea. Suspendarea judecatii 

115. Neconformarea partii dispozitiilor date de instanta. Sanctiune. Suspendarea judecatii in temeiul art. 155 (1) C. proc. civ

116. Nelegalitatea citarii partii la domiciliul cunoscut. Suspendarea judecatii in temeiul art. 155 (1) C. proc. civ. 

117. Neindeplinirea obligatiilor procesuale. Sanctiune. Cerinta de aplicare 

118. Absenta partilor in proces. Suspendarea judecatii. Conditii

119. Neprezentarea reclamantului la termenul de judecata. Sanctiune. Judecarea cauzei. Incalcarea principiilor dreptului la aparare si al contradictorialitatii

Capitolul al V-lea. Perimarea

120. Suspendarea judecatii in baza art. 243 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ. Repunere pe rol. Initiativa partii interesate. Perimare

121. Perimare. Conditii. Intrerupere 

122. Suspendarea judecatii in temeiul art. 155 (1) C. proc. civ. Neindeplinirea obligatiei in decurs de 1 an. Sanctiune 

123. Suspendarea judecatii in baza art. 242 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ. Citare nelegala. Consecinte 

124. Perimarea. Prezumtia de desistare tacita a partii 

125. Executare silita prin poprire. Perimare. Conditii de operare

126. Perimare. Hotarare data in recurs. Caracter irevocabil. Consecinte 

Index alfabetic 

Detalii tehnice
Data aparitiei27 mar. 2007
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini488
Tip copertaCarte brosata