Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Tratat de Drept procesual penal. Editia a 3-a

ISBN/ISSN: 978-606-522-441-4
Editura: Hamangiu
24,10 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Lucrarea se adreseaza, prin continutul sau, tuturor celor interesati sa isi aprofundeze cunostintele de Drept procesual penal. Textul este explicativ, normele de drept fiind examinate in originea, dezvoltarea si aplicarea lor. Prin bogata jurisprudenta la care se face referire, tratatul constituie un instrument ce poate fi folosit de practicienii dreptului, iar referintele bibliografice servesc specialistilor care fac cercetari in domeniul stiintelor penale, celor care elaboreaza lucrari de licenta, de masterat sau teze de doctorat in materie.

Cea de-a 3-a editie a tratatului este completata cu ultimele recursuri in interesul legii, precum si cu explicatii ale modificarilor majore aduse legislatiei procesual-penale prin Legea nr. 202/2010 – Legea micii reforme, precum si prin Legea nr. 2/2013 privind degrevarea instantelor judecatoresti, care pregatesc punerea in aplicare a noului Cod de procedura penala adoptat in 2010, la care, de asemenea, se fac trimiteri in cuprinsul cartii.

La elaborarea acestei editii au fost avute in vedere legislatia, doctrina si jurisprudenta pana la data de 30 aprilie 2013.

PARTEA I. DREPT PROCESUAL PENAL. PARTEA GENERALA

TITLUL I. OBIECTUL SI PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI PROCESUAL PENAL 

Capitolul I. Obiectul dreptului procesual penal

Sectiunea 1. Locul dreptului procesual penal in sistemul de drept
§1. Obiectul de reglementare al dreptului procesual penal
§2. Dreptul procesual penal, ramura a sistemului de drept

Sectiunea a 2-a. Locul dreptului procesual penal in sistemul de stiinte juridice
§1. Obiectul si metodele stiintei dreptului procesual penal
§2. Autonomia stiintei dreptului procesual penal
§3. Dezvoltarea stiintei dreptului procesual penal 
Bibliografie selectiva la Capitolul I 

Capitolul al II-lea. Normele de drept procesual penal

Sectiunea 1. Normele de drept procesual penal si izvoarele lor 
§1. Normele de drept procesual penal 
§2. Izvoarele normelor de drept procesual penal 
§3. Interpretarea normelor de drept procesual penal

Sectiunea a 2-a. Aplicarea in spatiu si in timp a normelor de drept procesual penal 
§1. Aplicarea in spatiu a normelor de drept procesual penal
§2. Aplicarea normelor de drept procesual penal in timp 
Bibliografie selectiva la Capitolul al II-lea 

Capitolul al III-lea. Trasaturile caracteristice si principiile fundamentale ale procesului penal roman 

Sectiunea 1. Trasaturile caracteristice ale procesului penal roman 
§1. Apartenenta procesului penal roman la sistemul procesual penal mixt 
§2. Dreptul partilor la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor penale intr-un termen rezonabil

Sectiunea a 2-a. Principiile fundamentale ale procesului penal 
§1. Sistemul de principii fundamentale ale procesului penal
§2. Cerintele principiilor fundamentale ale procesului penal, garantiile si limitele lor
Bibliografie selectiva la Capitolul al III-lea 

TITLUL AL II-LEA. ACTIUNEA PENALA, ACTIUNEA CIVILA SI EXERCITAREA LOR IN PROCESUL PENAL

Capitolul I. Obiectul si trasaturile actiunii penale si ale actiunii civile in procesul penal

§1. Conceptul de actiune in justitie si obiectul ei
§2. Actiunile ce se pot exercita in procesul penal si raportul dintre ele 
Bibliografie selectiva la Capitolul I 

Capitolul al II-lea. Subiectii actiunii penale si ai actiunii civile

Sectiunea 1. Categorii de subiecti ai actiunii penale si ai actiunii civile

Sectiunea a 2-a. Subiectii actiunii penale
Subsectiunea 1. Subiectii activi ai actiunii penale 
Subsectiunea a 2-a. Subiectul pasiv al exercitiului actiunii penale

Sectiunea a 3-a. Subiectii actiunii civile
Subsectiunea 1. Subiectii activi ai actiunii civile
Subsectiunea a 2-a. Subiectii pasivi ai actiunii civile 

Sectiunea a 4-a. Alti subiecti ai procesului penal, implicati in exercitiul actiunii penale si al actiunii civile 
Bibliografie selectiva la Capitolul al II-lea 

Capitolul al III-lea. Punerea in miscare si exercitarea actiunii penale si a actiunii civile 

Sectiunea 1. Punerea in miscare si exercitarea actiunii penale
§1. Actiunea penala si procesul penal
§2. Punerea in miscare si exercitarea actiunii penale
§3. Cazurile in care punerea in miscare sau exercitarea actiunii penale este impiedicata 
§4. Actele procesuale prin care se da efect cazurilor de impiedicare a punerii in miscare sau exercitarii actiunii penale

Sectiunea a 2-a. Punerea in miscare si exercitarea actiunii civile (art. 14-22) 
§1. Punerea in miscare a actiunii civile 
§2. Exercitarea actiunii civile la instanta civila 
Bibliografie selectiva la Capitolul al III-lea 

TITLUL AL III-LEA. JURISDICTIA 

Capitolul I. Functia de jurisdictie in materie penala si autoritatea publica judiciara care o infaptuieste 

Sectiunea 1. Functia de jurisdictie si rolul sau in procesul penal
§1. Functia de jurisdictie in materie penala 
§2. Activitatile de judecata in materie penala 
§3. Functia de jurisdictie si solutionarea actiunilor exercitate in procesul penal 

Sectiunea a 2-a. Autoritatea judecatoreasca prin care se infaptuieste justitia in cauzele penale 
§1. Instantele judecatoresti 
§2. Judecatorii 
§3. Compunerea si constituirea instantelor de judecata 

Sectiunea a 3-a. Incompatibilitatea
§1. Cazurile de incompatibilitate
§2. Abtinerea si recuzarea 
Bibliografie selectiva la Capitolul I 

Capitolul al II-lea. Competenta instantelor judecatoresti

Sectiunea 1. Felurile competentei 
§1. Notiunea de competenta si felurile ei in procesul penal 
§2. Criterii de determinare a felurilor competentei

Sectiunea a 2-a. Competenta instantelor judecatoresti in Romania 
§1. Competenta materiala si competenta personala a instantelor judecatoresti, in functie de atributiile conferite prin lege 
§2. Competenta materiala si competenta personala a instantelor de drept comun 
§3. Competenta materiala si competenta personala a instantelor militare 
§4. Competenta in materie penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (art. 29) 
§5. Conditiile legale pentru determinarea competentei dupa materie sau dupa calitatea persoanei a instantelor judecatoresti 
§6. Competenta teritoriala a instantelor judecatoresti 

Sectiunea a 3-a. Prorogarea de competenta
§1. Indivizibilitatea si conexitatea 
§2. Alte cazuri de prorogare de competenta 
§3. Stramutarea judecarii cauzelor penale si desemnarea altei instante pentru judecarea cauzei 

Sectiunea a 4-a. Exceptiile de necompetenta si conflictele de competenta 
§1. Exceptiile de necompetenta 
§2. Conflictele de competenta 
Bibliografie selectiva la Capitolul al II-lea 

TITLUL AL IV-LEA. PROBELE SI MIJLOACELE DE PROBA

Capitolul I. Probele

Sectiunea 1. Probatiunea in procesul penal si importanta sa

Sectiunea a 2-a. Obiectul probatiunii in procesul penal
§1. Faptele si imprejurarile de fapt ce formeaza obiectul probatiunii
§2. Concludenta si utilitatea probelor
§3. Clasificarea probelor

Sectiunea a 3-a. Procedura probatiunii
§1. Administrarea probelor 
§2. Aprecierea probelor 
Bibliografie selectiva la Capitolul I 

Capitolul al II-lea. Mijloacele de proba

Sectiunea 1. Mijloacele de proba in procesul penal

Sectiunea a 2-a. Declaratiile partilor si ale martorilor
§1. Declaratiile invinuitului sau ale inculpatului
§2. Declaratiile altor parti din proces (art. 75-77)
§3. Declaratiile martorilor (art. 78-86)
§4. Procedee speciale de ascultare a partilor si a martorilor

Sectiunea a 3-a. Inscrisurile, mijloacele materiale de proba si fotografiile
§1. Inscrisurile (art. 89-91)
§2. Mijloacele materiale de proba (art. 94-95) 
§3. Fotografiile
§4. Procedeele de descoperire si de ridicare a inscrisurilor, a mijloacelor materiale de proba si a fotografiilor 

Sectiunea a 4-a. Interceptarile si inregistrarile audio si video (art. 91 (1) -91 (5)

Sectiunea a 5-a. Constatarile tehnico-stiintifice, constatarile medico-legale si expertizele

§1. Constatarea tehnico-stiintifica si constatarea medico-legala 
§2. Expertiza (art. 116-127) 

Sectiunea a 6-a. Administrarea probelor prin comisie rogatorie si delegare (art. 132-135) 
Bibliografie selectiva la Capitolul al II-lea 

TITLUL AL V-LEA. MIJLOACELE PROCESUALE SI PROCEDURALE PENALE

Capitolul I. Masurile procesuale

Sectiunea 1. Mijloacele de constrangere procesuala si felurile lor 

Sectiunea a 2-a. Masurile preventive (art. 136-160 (10))
§1. Notiunea si categoriile de masuri preventive 
§2. Procedura de luare a masurilor preventive 
§3. Procedura de inlocuire, revocare si incetare de drept a masurilor preventive 
§4. Mijloacele de control privind legalitatea luarii masurilor prevenive (art. 140 (1) -141) 
§5. Reglementarea masurilor preventive
§6. Masurile preventive aplicabile minorilor (art. 160 (e) -160 (h)) 
§7. Inlocuirea arestarii preventive a invinuitului sau a inculpatului cu masuri preventive neprivative de libertate 

Sectiunea a 3-a. Alte masuri procesuale 
§1. Masurile de ocrotire si de siguranta 
§2. Masurile asiguratorii (art. 163-168 (4))
§3. Restituirea lucrurilor si restabilirea situatiei anterioare savarsirii infractiunii 
§4. Alte masuri procesuale 
Bibliografie selectiva la Capitolul I 

Capitolul al II-lea. Actele procesuale si actele procedurale. Termene si sanctiuni procedurale 

Sectiunea 1. Acte procesuale si acte procedurale 
§1. Conditiile de valabilitate a actelor procesuale si a actelor procedurale penale 
§2. Unele acte procedurale comune 

Sectiunea a 2-a. Termenele (art. 185-188) 
§1. Feluri de termene
§2. Calcularea termenelor procedurale

Sectiunea a 3-a. Sanctiunile procesual-penale
§1. Felurile sanctiunilor procesual-penale
§2. Conditiile prevazute de lege pentru a opera nulitatea
§3. Nulitatile absolute si nulitatile relative
§4. Declararea nulitatii si efectele sale

Sectiunea a 4-a. Unele masuri procedurale
§1. Cheltuielile judiciare (art. 189-193)
§2. Amenda judiciara (art. 198-199)
Bibliografie selectiva la Capitolul al II-lea 

PARTEA A II-A. DREPT PROCESUAL PENAL. PARTEA SPECIALA 

TITLUL I. URMARIREA PENALA 

Capitolul I. Obiectul si principiile specifice ale urmaririi penale

Sectiunea 1. Urmarirea penala ca prima faza a procesului penal roman 
§1. Desfasurarea procesului penal in faze, etape si stadii procesuale 
§2. Obiectul urmaririi penale si actele prin care se realizeaza
§3. Principiile de desfasurare a urmaririi penale

Sectiunea a 2-a. Organele care iau parte la efectuarea urmaririi penale 
§1. Organele de urmarire penala
§2. Competenta organelor de urmarire penala
§3. Supravegherea exercitata de procuror in activitatea de urmarire penala (art. 216-220)

Capitolul al II-lea. Desfasurarea urmaririi penale

Sectiunea 1. Inceperea urmaririi penale
§1. Stadiul procesual al inceperii urmaririi penale
§2. Modurile de sesizare a organelor de urmarire penala 
§3. Cazurile in care inceperea urmaririi penale este impiedicata 
§4. Actele premergatoare 
§5. Actele procedurale privind inceperea urmaririi penale 

Sectiunea a 2-a. Efectuarea cercetarii penale
§1. Obiectul cercetarii penale si modalitatile prin care se realizeaza
§2. Cercetarea penala cu punerea in miscare a actiunii penale 
§3. Cercetarea penala fara punerea in miscare a actiunii penale
§4. Cercetarea penala in cauzele in care urmarirea penala se efectueaza de procuror 
§5. Suspendarea urmaririi penale 

Sectiunea a 3-a. Finalizarea urmaririi penale de catre procuror 
§1. Verificarile efectuate de catre procuror dupa terminarea cercetarii penale 
§2. Finalizarea urmaririi penale prin inchiderea ei
§3. Finalizarea urmaririi penale prin trimiterea in judecata a inculpatului 

Capitolul al III-lea. Sesizarea instantei de judecata prin plangerea persoanei vatamate. Retinerea cauzei spre judecare de catre judecator, dupa admiterea plangerii persoanei vatamate si desfiintarea rezolutiei sau ordonantei procurorului de netrimitere in judecata [art. 2781 alin. (8) lit. c)] 

Bibliografie selectiva la Titlul I 

TITLUL AL II-LEA. JUDECATA PENALA 
Capitolul I. Faza procesuala a judecatii penale

Sectiunea 1. Obiectul si principiile specifice fazei de judecata penala 
§1. Obiectul fazei de judecata penala
§2. Pozitia procesuala a participantilor la judecata penala
§3. Principiile specifice fazei de judecata
§4. Structura fazei de judecata 

Sectiunea a 2-a. Dispozitiile generale potrivit carora se desfasoara judecata in toate etapele sale 
Bibliografie selectiva la Capitolul I 

Capitolul al II-lea. Procedura de judecata in prima instanta

Sectiunea 1. Trasaturile specifice ale judecatii in prima instanta

Sectiunea a 2-a. Desfasurarea judecatii in prima instanta
Subsectiunea 1. Masurile premergatoare pentru sedinta de judecata
Subsectiunea a 2-a. Sedinta de judecata in prima instanta 
§1. Constituirea instantei de judecata si rezolvarea chestiunilor prealabile 
§2. Cercetarea judecatoreasca (art. 321-331, art. 339)
§3. Dezbaterile judiciare (art. 340-342)
Subsectiunea a 3-a. Cereri, exceptii, extinderi care pot influenta desfasurarea sedintei de judecata
§1. Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmaririi penale 
§2. Schimbarea incadrarii juridice a faptei in cursul judecatii in prima instanta 
§3. Extinderea obiectului judecatii in prima instanta

Sectiunea a 3-a. Deliberarea si hotararea primei instante de judecata
§1. Deliberarea si luarea hotararii
§2. Sentinta penala

Sectiunea a 4-a. Efectele sentintei penale
Bibliografie selectiva la Capitolul al II-lea

TITLUL AL III-LEA. CAILE DE ATAC ORDINARE

Capitolul I. Teoria generala a cailor de atac ordinare 

Sectiunea 1. Caile de atac in procesul penal
§1. Necesitatea cailor de atac in procesul penal
§2. Categorii de cai de atac in procesul penal 

Sectiunea a 2-a. Sistemul cailor de atac ordinare in procesul penal roman

Sectiunea a 3-a. Reglementari comune privind caile de atac ordinare
§1. Ratiunea unor reglementari comune privind caile de atac ordinare 
§2. Titularii dreptului de apel si de recurs
§3. Termenul de declarare a cailor de atac ordinare
§4. Procedura de declarare, de renuntare si de retragere a apelului si recursului 
§5. Efectele declaratiei de apel sau de recurs 
Bibliografie selectiva la Capitolul I 

Capitolul al II-lea. Apelul

Sectiunea 1. Conditiile specifice in care se poate exercita apelul
§1. Trasaturile caracteristice ale apelului
§2. Hotararile judecatoresti penale ce pot fi atacate cu apel 
§3. Motivele de apel

Sectiunea a 2-a. Judecata in apel 
§1. Desfasurarea judecatii in apel 
§2. Solutiile la judecata in apel 
§3. Rejudecarea cauzei dupa desfiintarea in apel a hotararii primei instante 
Bibliografie selectiva la Capitolul al II-lea 

Capitolul al III-lea. Recursul 

Sectiunea 1. Conditiile specifice de exercitare a recursului
§1. Trasaturile caracteristice ale recursului
§2. Hotararile penale supuse recursului
§3. Cazurile in care hotararile recurate sunt supuse casarii (art. 385 (9), art. 385 (6)) 

Sectiunea a 2-a. Judecata in recurs 
§1. Caracterizarea judecatii in recurs 
§2. Stadiul procesual al controlului judecatoresc la instanta de recurs 
§3. Stadiul procesual al rejudecarii cauzei in fond dupa admiterea recursului si casarea hotararii recurate 

Sectiunea a 3-a. Autoritatea de lucru judecat 
Bibliografie selectiva la Capitolul al III-lea 

TITLUL AL IV-LEA. CAILE EXTRAORDINARE DE ATAC

Capitolul I. Sistemul roman al cailor de atac extraordinare

Sectiunea 1. Caracteristicile cailor de atac extraordinare 

Sectiunea a 2-a. Sistemul roman de cai de atac extraordinare
Bibliografie selectiva la Capitolul I 

Capitolul al II-lea. Contestatia in anulare 

Sectiunea 1. Cazurile de contestatie in anulare

Sectiunea a 2-a. Procedura de exercitare a contestatiei in anulare
§1. Conditii de fond 
§2. Conditii de forma 

Sectiunea a 3-a. Procedura de judecata a contestatiei in anulare 
§1. Examinarea in principiu 
§2. Judecarea si solutionarea contestatiei in anulare 
Bibliografie selectiva la Capitolul al II-lea 

Capitolul al III-lea. Revizuirea 

Sectiunea 1. Cazurile de revizuire 

Sectiunea a 2-a. Procedura revizuirii penale pentru cazurile prevazute in art. 394 
§1. Conditiile pentru introducerea cererii de revizuire 
§2. Structura procedurii de revizuire
§3. Procedura prealabila a revizuirii, desfasurata in fata procurorului 
§4. Procedura de judecare a revizuirii 

Sectiunea a 3-a. Revizuirea in cazul intervenirii unei hotarari a Curtii Europene a Drepturilor Omului 

Sectiunea a 4-a. Revizuirea in cazul deciziilor Curtii Constitutionale
Bibliografie selectiva la Capitolul al III-lea 

Capitolul al IV-lea. Recursul in interesul legii

Bibliografie selectiva la Capitolul al IV-lea 

TITLU AL V-LEA. PROCEDURA EXECUTARII HOTARARILOR PENALE DEFINITIVE 

Capitolul I. Executarea hotararilor penale definitive 

Sectiunea 1. Punerea in executare a hotararilor penale definitive, ca ultima faza a procesului penal 

Sectiunea a 2-a. Conditiile si modalitatile de punere in executare a hotararilor penale definitive
§1. Caracterul executoriu al hotararii penale definitive 
§2. Modalitati de punere in executare a hotararilor penale definitive privind persoanele fizice 

Sectiunea a 3-a. Amanarea si intreruperea executarii pedepsei inchisorii si a detentiunii pe viata 
Bibliografie selectiva la Capitolul I 

Capitolul al II-lea. Procedurile de rezolvare a incidentelor ivite in cursul executarii hotararilor penale definitive 

Sectiunea 1. Cadrul procedural in care se rezolva incidentele la executare

Sectiunea a 2-a. Cazuri de schimbari sau de modificari in executarea unor pedepse 
§1. Cazuri de schimbari in executarea unor pedepse 
§2. Cazuri de modificari ale unor pedepse 
§3. Alte cazuri de inlaturare sau de modificare a pedepsei 
§4. Liberarea conditionata si incetarea executarii pedepsei la locul de munca 

Sectiunea a 3-a. Procedura la instanta de executare

Sectiunea a 4-a. Contestatia la executare
§1. Cazurile de contestatie la executare 
§2. Procedura contestatiei la executare 
Bibliografie selectiva la Capitolul al II-lea 

TITLUL AL VI-LEA. PROCEDURILE SPECIALE

Capitolul I. Procedurile speciale de urmarire si de judecare a unor infractiuni 

Sectiunea 1. Procedurile speciale de urmarire si de judecata in actuala reglementare procesual penala 

Sectiunea a 2-a. Procedura speciala de urmarire si de judecare a unor infractiuni flagrante
§1. Notiunea de infractiune flagranta 
§2. Conditiile ce trebuie indeplinite ca infractiunea flagranta sa deschida procedura speciala 
§3. Procedura urgenta de urmarire si de judecare a infractiunilor flagrante 

Sectiunea a 3-a. Proceduri speciale prevazute in legi speciale
§1. Prevederi speciale privind urmarirea si judecarea infractiunilor de coruptie 
§2. Prevederi speciale privind urmarirea si judecarea infractiunilor de crima organizata (Legea nr. 39/2003) 
Bibliografie selectiva la Capitolul I 

Capitolul al II-lea. Urmarirea si judecarea persoanelor juridice si a infractorilor minori 

Sectiunea 1. Procedura privind urmarirea si judecarea persoanelor juridice trase la raspundere penala 

Sectiunea a 2-a. Procedura in cauzele cu infractori minori     
Bibliografie selectiva la Capitolul al II-lea 

Capitolul a III-lea. Alte proceduri speciale  

Sectiunea 1. Reabilitarea judecatoreasca (art. 494-503) 

Sectiunea a 2-a. Repararea pagubei in cazul condamnarii sau al luarii unei masuri preventive pe nedrept (art. 504-507) 

Sectiunea a 3-a. Procedura in caz de disparitie a inscrisurilor judiciare (art. 508-512) 

Sectiunea a 4-a. Procedura darii in urmarire
Bibliografie selectiva la Capitolul al III-lea 

Capitolul al IV-lea. Cooperarea judiciara internationala in materie penala 

Bibliografie selectiva la Capitolul al IV-lea 

Index

nota 10
foarte bine scrisa .
adrian b | 07.02.2015 16:34
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (1/0)
Detalii tehnice
Data aparitiei24 mai 2013
Categorie generalaTratate
Numar pagini896
Tip copertaCarte cartonata
Editiea 3-a
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Noul Cod penal. Noul Cod de procedura penala. Legile de executare. Actualizat 18 februarie 2016

Noul Cod penal. Noul Cod de procedura penala Ed.12_04.01.2016

cu legea de punere in aplicare, reglementarea anterioara, decizii ale Curtii Constitutionale, recursuri in interesul legii, hotarari prealabile, legislatie conexa, index alfabetic
28,00 RON
Indisponibila
Imagine Drept penal roman. Partea speciala ed. 7 2012
Indisponibila
Imagine Dictionar de drept penal si procedura penala

Dictionar de drept penal si procedura penala

Cuprinde inclusiv termenii din noul Cod penal si din noul Cod de procedura penala
133,90 RON
DE ACELASI AUTOR - † Grigore Gr. Theodoru