Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Jurisprudenta obligatorie pentru aplicarea Codului de procedura civila. Actualizata 3 ianuarie 2022

• deciziile Curtii Constitutionale • hotararile prealabile ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind dezlegarea unor chestiuni de drept • recursurile in interesul legii
ISBN/ISSN: 978-606-27-1925-8
Editura: Hamangiu
90,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Pregatirea continua a practicienilor dreptului este o cerinta indispensabila de-a lungul carierei lor profesionale. Aceasta pregatire include atat cunoasterea temeinica a legii, dar si a celor statuate in jurisprudenta obligatorie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie si a Curtii Constitutionale. 

In lucrarea Jurisprudenta obligatorie pentru aplicarea Codului de procedura civila au fost incluse atat deciziile prin care Curtea Constitutionala a declarat neconstitutionale unele prevederi din Codul de procedura civila, cat si deciziile de admitere pronuntate de completurile competente ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie referitoare la sesizarile privind dezlegarea unor chestiuni de drept si recursurile in interesul legii in materie, fiind redate in extenso motivarile acestora astfel cum au fost publicate in Monitorul Oficial.

Cartea Jurisprudenta obligatorie pentru aplicarea Codului de procedura civila se adreseaza in special practicienilor dreptului, dar este utila si celor care se pregatesc pentru admiterea in profesie sau promovare, facilitand cunoasterea interpretarii obligatorii a dispozitiilor Codului de procedura civila si corecta aplicare a acestora.

Pentru o documentare completa, recomandam si culegerile si Jurisprudenta obligatorie pentru aplicarea Codului civil, editia a 3-a, Jurisprudenta obligatorie pentru aplicarea Codului penal, editia a 4-a si Jurisprudenta obligatorie pentru aplicarea Codului de procedura penala, editia a 4-a.

Capitolul I. Decizii ale Curtii Constitutionale 

1. Art. 27 – Legea aplicabila hotararilor judecatoresti. Efectele unei decizii a Curtii Constitutionale. Neconstitutionalitatea interpretarii date de Inalta Curte de Casatie si Justitie (C.C.R., dec. nr. 874 din 18 decembrie 2018, M. Of. nr. 2 din 3 ianuarie 2019) 

2. Art. 323 – Consemnarea declaratiei martorului. Neconstitutionalitatea sintagmei „intocmai si literal” din cuprinsul art. 323 alin. (1) CPC (C.C.R., dec. nr. 832 din 9 decembrie 2021, www.ccr.ro) 

3. Art. 524 – Contestatia privind tergiversarea procesului. Competenta de judecata. Lipsa impartialitatii obiective (C.C.R., dec. nr. 604 din 16 iulie 2020, M. Of. nr. 976 din 22 octombrie 2020) 

Capitolul al II-lea. Hotarari prealabile privind dezlegarea unor chestiuni de drept

1. Art. 35 – Constatarea existentei sau inexistentei unui drept. Dreptul la incadrarea in grupe de munca. Actiune imprescriptibila (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 13 din 16 mai 2016, M. Of. nr. 862 din 28 octombrie 2016) 

2. Art. 35 – Constatarea existentei sau inexistentei unui drept. Raport de munca si efectele acestuia. Contract de munca neincheiat in forma scrisa (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 37 din 7 noiembrie 2016, M. Of. nr. 114 din 10 februarie 2017) 

3. Art. 84 – Reprezentarea conventionala a persoanelor juridice. Mandatar persoana juridica (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 9 din 4 aprilie 2016, M. Of. nr. 400 din 26 mai 2016) 

4. Art. 84 – Reprezentarea conventionala a persoanelor juridice. Consilier in proprietate industriala (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 2 din 30 ianuarie 2017, M. Of. nr. 157 din 2 martie 2017) 

5. Art. 182, art. 183 – Acte de procedura transmise prin fax sau e-mail dupa ora la care activitatea inceteaza la instanta. Acte socotite a fi depuse in termen (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 45 din 22 iunie 2020, M. Of. nr. 961 din 20 octombrie 2020) 

6. Art. 184 – Curgerea termenelor procedurale. Decizie de concediere individuala. Comunicare prin posta electronica. Cerinte de forma (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 34 din 24 octombrie 2016, M. Of. nr. 18 din 9 ianuarie 2017) 

7. Art. 426, art. 503 – Semnarea hotararii de catre presedintele instantei pentru unul dintre membrii completului de recurs. Contestatie in anulare (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 26 din 3 iunie 2019, M. Of. nr. 755 din 17 septembrie 2019) 

8. Art. 435 - Opozabilitatea hotararii judecatoresti. Revendicare imobiliara. Bun proprietate comuna pe cote-parti. Exceptie (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 18 din 17 februarie 2020, M. Of. nr. 191 din 10 martie 2020) 

9. Art. 453 – Acordarea cheltuielilor de judecata generate de un alt litigiu solutionat definitiv (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 59 din 18 septembrie 2017, M. Of. nr. 871 din 6 noiembrie 2017) 

10. Art. 478 – Limitele efectului devolutiv al apelului. Explicitarea pretentiilor implicite. Conditii (I.C.C.J., comp. DCD civ., dec. nr. 28 din 21 septembrie 2015, M. Of. nr. 772 din 16 octombrie 2015) 

11. Art. 483 – Recurs. Exceptii. Hotarari privind cereri de reparare a prejudiciilor cauzate prin erori judiciare, formulate in temeiul art. 538 CPP (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 54 din 14 septembrie 2020, M. Of. nr. 63 din 20 ianuarie 2021) 

12. Art. 623 – Executare silita. Hotarari judecatoresti privind creante bugetare. Organul de executare (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 66 din 2 octombrie 2017, M. Of. nr. 969 din 7 decembrie 2017) 

13. Art. 628 – Executare silita. Obligatie principala. Cheltuieli de judecata. Actualizare (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 34 din 16 noiembrie 2015, M. Of. nr. 945 din 21 decembrie 2015) 

14. Art. 632 – Executarea silita a unei creante garantate printr-un contract de ipoteca valabil incheiat. Drept de creanta care nu este constatat printr-un titlu executoriu (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 60 din 18 septembrie 2017, M. Of. nr. 928 din 24 noiembrie 2017) 

15. Art. 640, art. 666 – Bilet la ordin. Investire cu formula executorie (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 7 din 30 ianuarie 2017, M. Of. nr. 220 din 30 martie 2017) 

16. Art. 664 – Cerere de executare silita. Reprezentarea conventionala a persoanei juridice (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 19 din 19 martie 2018, M. Of. nr. 510 din 21 iunie 2018) 

17. Art. 666 – Incuviintarea executarii silite. Interpretarea si aplicarea in timp a dispozitiilor art. 666 alin. (2) CPC in raport cu Decizia Curtii Constitutionale nr. 895 din 17 decembrie 2015 (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 77 din 6 noiembrie 2017, M. Of. nr. 23 din 10 ianuarie 2018) 

18. Art. 666 – Factura fiscala pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare. Titlu executoriu. Exceptie (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 16 din 17 februarie 2020, M. Of. nr. 534 din 22 iunie 2020) 

19. Art. 719 – Suspendarea obligatorie a executarii silite. Producerea de efecte pana la solutionarea in prima instanta a contestatiei la executare. Imposibilitatea reiterarii unei cereri avand acest obiect in calea de atac impotriva hotararii instantei de executare (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 81 din 6 decembrie 2021, www.scj.ro)

20. Art. 781 – Poprire. Sume datorate lunar de tertul poprit, membru al asociatiei de proprietari, debitoarei asociatia de proprietari, cu titlu de cheltuieli de intretinere. Afectatiune speciala (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 84 din 26 noiembrie 2018, M. Of. nr. 84 din 1 februarie 2019) 

21. Art. 906 – Executarea silita a obligatiilor de a face sau de a nu face. Obligatie evaluabila in bani, care nu poate fi indeplinita prin alta persoana. Incheiere de solutionare a cererii creditorului. Cale de atac (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 73 din 16 octombrie 2017, M. Of. nr. 914 din 22 noiembrie 2017) 

22. Art. 997 – Ordonanta presedintiala. Suspendarea executarii unei garantii de buna executie aferente unui contract de achizitie publica. Inadmisibilitate (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 27 din 2 martie 2020, M. Of. nr. 536 din 23 iunie 2020) 

Capitolul al III-lea. Recursuri in interesul legii 

1. Art. 22, art. 152, art. 457 – Calificarea juridica a unei cereri. Cale de atac gresita. Solutia instantei (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 19 din 24 octombrie 2016, M. Of. nr. 103 din 6 februarie 2017) 

2. Art. 32, art. 35, art. 36, art. 56 – 1. Calitate procesuala pasiva. Actiuni in reconstituirea vechimii in munca 2. Actiune in realizarea unui drept. Obligarea detinatorului de arhiva de a elibera adeverinta constatatoare a vechimii in munca/incadrarii in grupele superioare de munca 3. Capacitate procesuala de folosinta. Angajator desfiintat in urma procedurilor de insolventa si radiat din registrele specifice. Fost lichidator, chemat in judecata in nume propriu. Lipsa calitatii procesuale pasive (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 2 din 15 februarie 2016, M. Of. nr. 263 din 7 aprilie 2016) 

3. Art. 41 – Incompatibilitate. Cai extraordinare de atac (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 24 din 19 octombrie 2020, M. Of. nr. 144 din 11 februarie 2021) 

4. Art. 49 – Recuzare. Starea cauzei pana la solutionarea cererii (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 14 din 28 iunie 2021, M. Of. nr. 907 din 22 septembrie 2021) 

5. Art. 94, art. 95 – Competenta. Litigii privind suportarea cheltuielilor de intretinere pentru persoane care beneficiaza de masuri de protectie (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 13 din 22 iunie 2015, M. Of. nr. 690 din 11 septembrie 2015) 

6. Art. 94, art. 95 – Competenta. Cereri pentru acordarea de despagubiri si restabilirea situatiei anterioare discriminarii sau pentru anularea situatiei create prin discriminare (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 10 din 23 mai 2016, M. Of. nr. 505 din 5 iulie 2016) 

7. Art. 94, art. 95 – Competenta. Tribunale/sectii specializate. Determinare (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 18 din 17 octombrie 2016, M. Of. nr. 237 din 6 aprilie 2017) 

8. Art. 94, art. 95, art. 96 – Competenta. Actiune in despagubiri formulata de Agentia Nationala de Administrare Fiscala impotriva administratorului unei societati achitat pentru savarsirea infractiunii prevazute de art. 6 din Legea nr. 241/2005 (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 7 din 19 martie 2018, M. Of. nr. 495 din 15 iunie 2018)

9. Art. 94 – Competenta. Cereri in anulare/contestatii formulate impotriva dispozitiilor emise de primari in solutionarea cererilor de rectificare a actelor de stare civila (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 28 din 6 decembrie 2021, www.scj.ro) 

10. Art. 95 – Competenta. Litigii cu profesionisti. Sesizarea instantei de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor sau de alte organe ale administratiei publice (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 24 din 16 noiembrie 2015, M. Of. nr. 76 din 2 februarie 2016) 

11. Art. 95 – Competenta. Contestatie impotriva deciziei de incetare a platii indemnizatiei, formulata de membrii uniunilor de creatori care au si statut de pensionari din sistemul pensiilor militare de stat (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 27 din 4 decembrie 2017, M. Of. nr. 163 din 21 februarie 2018) 

12. Art. 95 – Competenta. Cereri avand ca obiect inlocuirea plasamentului in regim de urgenta cu tutela (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 28 din 4 decembrie 2017, M. Of. nr. 128 din 9 februarie 2018)

13. Art. 95 – Competenta. Litigii avand ca obiect acordarea ajutoarelor salariale de care beneficiaza cadrele militare, politistii si functionarii publici cu statut special la trecerea in rezerva sau direct in retragere (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 5 din 5 martie 2018, M. Of. nr. 448 din 30 mai 2018)

14. Art. 95 – Competenta. Litigii avand ca obiect drepturi banesti solicitate de jandarmii din cadrul inspectoratului de jandarmi judetean si pompierii din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 10 din 16 aprilie 2018, M. Of. nr. 536 din 28 iunie 2018) 

15. Art. 95 – Competenta. Litigii avand ca obiect actiuni in anularea deciziilor de imputare si a hotararilor comisiilor de jurisdictie a imputatiilor constituite la nivelul ministerelor si autoritatilor publice centrale, formulate de militari (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 23 din 12 noiembrie 2018, M. Of. nr. 109 din 12 februarie 2019) 

16. Art. 95 – Competenta. Tribunale specializate. Executare silita. Apel (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 2 din 14 ianuarie 2019, M. Of. nr. 863 din 25 octombrie 2019) 

17. Art. 95, art. 714 – Competenta. Apel impotriva hotararilor pronuntate de judecatorii asupra contestatiilor formulate impotriva executarilor silite pornite in temeiul Codului de procedura fiscala (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 18 din 3 iunie 2019, M. Of. nr. 621 din 26 iulie 2019) 

18. Art. 95 – Competenta. Actiune promovata de angajator pentru restituirea sumelor achitate de bunavoie salariatului, inainte de inceperea executarii silite (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 15 din 20 iulie 2020, M. Of. nr. 1021 din 3 noiembrie 2020) 

19. Art. 95, art. 96 – Competenta. Litigii privind asigurari RCA (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 13 din 18 mai 2020, M. Of. nr. 1309 din 30 decembrie 2020) 

20. Art. 95, art. 651, art. 714, art. 719, art. 997 – 1. Competenta. Contestatii privind executarea silita inceputa de creditorii bugetari
2. Ordonanta presedintiala. Masuri vremelnice privind ridicarea, suspendarea si suspendarea provizorie a masurilor de executare silita luate de organele de executare fiscala (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 17 din 20 iulie 2020, M. Of. nr. 61 din 20 ianuarie 2021) 

21. Art. 95 – Competenta. Cauze avand ca obiect obligarea institutiilor publice din cadrul Jandarmeriei Romane la plata unor drepturi salariale catre personalul militar al acestora (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 19 din 27 septembrie 2021, M. Of. nr. 1080 din 11 noiembrie 2021) 

22. Art. 107, art. 113, art. 116 – Competenta teritoriala. Intelesul sintagmei „loc al producerii prejudiciului” in actiunile in pretentii formulate de organismele de gestiune colectiva a drepturilor de autor (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 21 din 27 septembrie 2021, M. Of. nr. 1114 din 23 noiembrie 2021) 

23. Art. 112, art. 651, art. 666, art. 712, art. 714 – Competenta teritoriala. Pluralitate de parati. Contestatie la executare propriu-zisa formulata de unul dintre debitorii la care se refera titlul executoriu (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 20 din 27 septembrie 2021, M. Of. nr. 1083 din 11 noiembrie 2021) 

24. Art. 127 – Competenta facultativa. Interpretarea notiunii de „grefier” (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 7 din 16 mai 2016, M. Of. nr. 461 din 22 iunie 2016) 

25. Art. 131 – Exceptie de necompetenta. Invocare (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 31 din 11 noiembrie 2019, M. Of. nr. 133 din 19 februarie 2020) 

26. Art. 131, art. 714, art. 719 – Verificarea competentei. Cerere de suspendare provizorie a executarii (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 27 din 6 decembrie 2021, www.scj.ro) 

27. Art. 135, art. 136 – Conflict de competenta ivit in apel sau in recurs. Compunerea completului (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 8 din 17 mai 2021, M. Of. nr. 627 din 25 iunie 2021) 

28. Art. 187, art. 191 – Introducerea, cu rea-credinta, a unei cereri. Aplicarea amenzii judiciare prin hotararea prin care a fost solutionata cererea. Cale de atac (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 12 din 6 mai 2020, M. Of. nr. 546 din 25 iunie 2020) 

29. Art. 254, art. 470, art. 478, art. 479 – Probe noi. Apel. Inteles (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 9 din 30 martie 2020, M. Of. nr. 548 din 25 iunie 2020) 

30. Art. 272, art. 632 – Inscris sub semnatura privata. Contract privind serviciile financiare incheiat la distanta. Titlu executoriu. Conditii privind semnatura (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 23 din 14 octombrie 2019, M. Of. nr. 142 din 21 februarie 2020) 

31. Art. 406, art. 453, art. 790 – Cheltuieli de judecata. Executor judecatoresc. Renuntare la cererea de validare a popririi sau respingerea cererii, ca urmare a indeplinirii obligatiilor de catre tertul poprit sau de catre debitor (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 8 din 16 mai 2016, M. Of. nr. 480 din 28 iunie 2016) 

32. Art. 414 – Suspendarea judecatii. Cerere de repunere pe rol a cauzei. Recurs (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 2 din 30 ianuarie 2017, M. Of. nr. 175 din 10 martie 2017) 

33. Art. 450, art. 719, art. 997 si urm. – Suspendarea executarii provizorii. Compunerea completului de judecata. Tipul hotararii si cale de atac (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 8 din 27 aprilie 2015, M. Of. nr. 539 din 20 iulie 2015) 

34. Art. 451, art. 488 – Cheltuieli de judecata reprezentand onorariu avocatial. Analiza proportionalitatii acestora. Motiv de recurs (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 3 din 20 ianuarie 2020, M. Of. nr. 181 din 5 martie 2020) 

35. Art. 472, art. 491 – Apel/recurs incident. Obiect (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 14 din 22 iunie 2020, M. Of. nr. 875 din 25 septembrie 2020) 

36. Art. 480 – Apel impotriva hotararii judecatorului-sindic prin care s-a respins o cerere de trecere a debitorului la procedura falimentului sau prin care confirma un plan de reorganizare. Solutii in caz de admitere (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 4 din 15 martie 2021, M. Of. nr. 426 din 22 aprilie 2021)

37. Art. 509, art. 513 – Revizuire in cazul existentei unor hotarari definitive potrivnice. Recurs. Admisibilitate (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 17 din 20 mai 2019, M. Of. nr. 899 din 7 noiembrie 2019) 

38. Art. 719 – Contestatie la executare. Suspendarea executarii. Durata (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 2 din 8 februarie 2021, M. Of. nr. 342 din 5 aprilie 2021) 

39. Art. 729 – Limitele urmaririi veniturilor banesti. Obligatii de intretinere datorate de fiecare parinte copilului care nu locuieste cu acesta. Compensatie (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 6 din 11 februarie 2019, M. Of. nr. 197 din 12 martie 2019) 

40. Art. 781 – Poprire. Sume destinate platii drepturilor salariale, aflate in conturi deschise la unitatile de trezorerie si societati bancare (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 1 din 20 ianuarie 2020, M. Of. nr. 184 din 6 martie 2020)

41. Art. 784 – Poprire bancara. Suspendarea urmaririi silite. Obligatia tertului poprit privind incasarile ulterioare suspendarii (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 11 din 16 aprilie 2018, M. Of. nr. 430 din 21 mai 2018)

42. Art. 916, art. 929 si urm. – Divort prin acordul sotilor. Acord de mediere. Consfintire de catre instanta (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 33 din 9 decembrie 2019, M. Of. nr. 144 din 24 februarie 2020) 

43. Art. 1050-1053 – Procedura privitoare la inscrierea drepturilor dobandite in temeiul uzucapiunii. Posesii incepute inainte de intrarea in vigoare a noului Cod civil (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 19 din 5 octombrie 2015, M. Of. nr. 11 din 7 ianuarie 2016) 

Detalii tehnice
Data aparitiei03 feb. 2022
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini592
Format220x240 mm
Editiea 5-a
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si

Jurisprudenta obligatorie pentru aplicarea Codului civil. Actualizata 3 ianuarie 2022

• deciziile Curtii Constitutionale • hotararile prealabile ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind dezlegarea unor chestiuni de drept • recursurile in interesul legii
70,00 RON

Jurisprudenta obligatorie pentru aplicarea Codului de procedura penala. Actualizata 3 ianuarie 2022

• deciziile Curtii Constitutionale • hotararile prealabile ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind dezlegarea unor chestiuni de drept • recursurile in interesul legii
100,00 RON
Indisponibila
Fise de drept civil. Editia 2022 Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 7-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
370,00 RON